Đề cương nghiên cứu khoa học

37 13 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:39

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Nguy nhiễm xạ sinh viên hình ảnh lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016 Người thực hiện: Nhóm Đơn vị: Hình Ảnh Cán hướng dẫn: THÁNG 1,NĂM 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Nguy nhiễm xạ sinh viên hình ảnh lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016 Người thực hiện: Nguyễn Huy Bách Vũ Văn Chung Trương Hữu Cường Trần Công Định Nguyễn Hữu Hòa Vũ Đức Long Nguyễn Ngọc Thạch Trần Quốc Tuấn Đơn vị: Hình Ảnh Cán hướng dẫn THÁNG 1,NĂM 2017 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT ĐẦY ĐỦ ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động ATBX An toàn xạ BYT Bộ Y tế CS Cộng CSHQ Chỉ số hiệu CT Can thiệp CT - Scanner Computer Tomography Scanner (Chụp cắt lớp vi tính) Hp Liều tương đương da 10 mm HQCT Hiệu can thiệp 10 Hs Liều tương đương da 0,07 mm 11 IAEA International Atomic Energy Agency (Cơ quan lượng nguyên tử Quốc tế) 12 ICRP International Commission on Radiological Protection (Ủy ban an tồn phóng xạ quốc tế) 13 KAP Knowledge, Attitude, Practice (Kiến thức, thái độ, thực hành) 14 KTV Kỹ thuật viên 15 NC Nghiên cứu 16 NLNT Năng lượng nguyên tử 17 NVBX Nhân viên xạ 18 NVYT Nhân viên y tế 19 PET Positron Emission Tomography (Kỹ thuật chụp cắt lớp tia Positron) 20 PET – CT Positron Emission Tomography-Computed Tomography (Kỹ thuật chụp tia Positron kết hợp cắt lớp vi tính) 21 SL Số lượng 22 SLC Suất liều chiếu 23 SPECT Single-photon Emission Computed Tomography (Kỹ thuật chụp cắt lớp đơn photon) 24 TCCP Tiêu chuẩn cho phép 25 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 26 WHO World Health Organization (Tổ chức y tế giới) 27 XN Xét nghiệm 28 YHHN Y học hạt nhân 29 CĐHA Chẩn đốn hình ảnh ĐẶT VẤN ĐỀ Tiến khoa học công nghệ ngày ứng dụng phục vụ cơng chăm sóc sức khỏe người nhiều hơn.Kỹ thuật xạ ứng dụng rộng rãi lĩnh vực khoa học công nghiệp,nông nghiệp,y sinh học,khai thác mỏ Trong y tế,những nguồn lượng ngày ứng dụng nhiều chẩn đoán điều trị phục vụ người bệnh Ưu việt rõ vấn đề đòi hỏi việc quản lý ATBX hạt nhân chặt chẽ Do tính chất nghề nghiệp,nên NVYT tiếp xúc với loại tia xạ kéo dài trình hành nghề chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Mặc dù tổng liều hấp thụ mà họ phải nhận năm nằm giới hạn cho phép, cảm nhiễm mang tính cá thể khác nhau, nên xuất số biến đổi sinh học không mong muốn giảm số lượng tế bào máu tạo máu,giảm tuổi thọ,đục thủy tinh thể,tăng khả mắc bệnh lý ác tính Hải Dương thành phố có mạng lưới y tế tương đối phát triển, có nhiều kỹ thuật sử dụng nguồn lượng xạ ion hóa bệnh viện.Sinh viên CĐHA thực hành lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương tiếp xúc với xạ ion hóa hàng ngày.Câu hỏi đặt vấn đề ATBX Hải Dương tác động đến NVYT sao? Cần có giải pháp để đảm bảo an toàn cải thiện điều kiện làm việc NVYT tiếp xúc với xạ ion hóa? Xuất phát từ câu hỏi trên, chúng tơi tiến hành thực đề tài “Nguy nhiễm xạ sinh viên hình ảnh lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016”, với mục tiêu sau: 1.Đánh giá nguy nhiễm xạ sinh viên hình ảnh lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016 2.Đề xuất số giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn xạ sức khỏe sinh viên hình ảnh lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016 Chương Tổng quan tài liệu 1.1 Thực trạng an toàn xạ, sức khỏe bệnh tật nhân viên y tế tiếp xúc với xạ ion hóa 1.1.1 Một số khái niệm an toàn xạ Bức xạ chùm hạt sóng điện từ có khả ion hóa vật chất, nguồn xạ nguồn phóng xạ thiết bị xạ Trong nguồn phóng xạ chất phóng xạ chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạt nhân thiết bị xạ thiết bị phát xạ có khả phát xạ (theo luật Năng lượng nguyên tử) [50] Bức xạ gồm có xạ ion hóa xạ khơng ion hóa mơi trường vật chất Bức xạ ion hố bao gồm: xạ ion hóa trực tiếp hạt mang điện (electron, proton, hạt α,…) có động đủ để gây tượng ion hóa va chạm xạ ion hóa gián tiếp (các hạt neutron, tia X, tia ,…) giải phóng hạt ion hóa trực tiếp hay biến đổi hạt nhân [25] Như vậy, xạ ion hóa hiểu tượng môi trường vật chất xạ ion âm, ion dương điện tử tự cách trực tiếp hay gián tiếp tương tác nguyên tử, phân tử môi trường với nguồn chiếu xạ có lượng cao Trong y sinh học, người ta quan tâm đến hai loại xạ xạ hạt nhân (tia α, , ) xạ tia X Hiện tượng phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử tự biến đổi để trở thành hạt nhân nguyên tử nguyên tố khác, từ trạng thái lượng cao trạng thái lượng thấp hơn, trình biến đổi hạt nhân phát tia khơng nhìn thấy có lượng cao gọi tia phóng xạ hay xạ hạt nhân [62] Năng lượng nguyên tử lượng giải phóng trình biến đổi hạt nhân bao gồm lượng phân hạch, lượng nhiệt hạch, lượng phân rã chất phóng xạ; lượng sóng điện từ có khả ion hóa vật chất lượng hạt gia tốc [50] An toàn xạ việc thực biện pháp chống lại tác hại xạ, ngăn ngừa cố giảm thiểu hậu chiếu xạ người, môi trường [50] Thiết bị ghi đo xạ phương tiện, dụng cụ để đo liều xạ, hoạt độ phóng xạ, xác định đồng vị phóng xạ Cơ sở xạ nơi tổ chức, cá nhân quan quản lý nhà nước an toàn kiểm soát xạ cho phép đặt nguồn xạ thường xuyên tiến hành công việc xạ [23] Nhân viên xạ y tế bác sỹ, điều dưỡng viên, y tá, hộ lý, dược sỹ, dược tá, kỹ sư, kỹ thuật viên, hộ sinh sở y tế làm việc trực tiếp với thiết bị xạ nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở chăm sóc người bệnh điều trị đồng vị phóng xạ phải làm việc khu vực có chiếu xạ tiềm tàng với mức liều lớn mSv/năm khu vực có nguy bị nhiễm bẩn phóng xạ (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT) [13] Người đứng đầu sở y tế người chủ sở hữu người đại diện theo pháp luật chủ sở hữu người ủy quyền người đại diện theo pháp luật để quản lý sở y tế [13] Sự cố xạ hạt nhân tình trạng an toàn xạ; an toàn hạt nhân; an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, sở xạ sở hạt nhân Ứng phó cố việc áp dụng biện pháp ứng phó nhanh chóng, kịp thời nhằm giảm thiểu hậu cố gây ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe người, gây thiệt hại môi trường tài sản Kế hoạch ứng phó cố văn quy định nguyên tắc hoạt động, phân công trách nhiệm, chế điều hành phối hợp tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó cố; đánh giá nguy cơ; đưa quy trình ứng phó chung; việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cố nhằm giảm thiểu hậu cố gây [9] Liều chiếu xạ đại lượng đo mức độ chiếu xạ [50] Trong đơn vị quốc tế liều tương đương Sievert (Sv), thứ nguyên mSv Sv [59] 1.1.2 Nguồn phát xạ Có thể phân chia thành loại nguồn xạ ion hóa chính: xạ tự nhiên xạ nhân tạo Bức xạ tự nhiên nguồn xạ có sẵn tự nhiên phát từ xạ vũ trụ, xạ đồng vị có sẵn khơng khí mặt đất Ngồi có thức ăn, nước uống, vật dụng đồ đạc hay từ thể người Bức xạ nhân tạo từ nguồn phát tia hay từ phản ứng hạt nhân [47], [110] 1.1.2.1 Bức xạ tự nhiên Hàng ngày, người bị chiếu lượng xạ từ môi trường xung quanh (bức xạ tự nhiên) từ nguồn chính: xạ vũ trụ (8%), xạ đất đá (8%), xạ khơng khí (chủ yếu khí Radon: 55%), nhiễm xạ tự nhiên thể (trong thức ăn, nước uống: 11%) [58], [59] Theo Ủy ban khoa học Liên hợp quốc ảnh hưởng xạ nguyên tử liều trung bình hàng năm từ xạ tự nhiên 2,4 mSv/năm Một số vùng có phơng phóng xạ tự nhiên cao Ramsar (Iran), Guarapari (Braxin), Karunagappalli (Ấn Độ), Arkaroola (Nam Úc) hay Dương Giang (Trung Quốc), nơi cao đạt 90 µGy/h [98] Bức xạ tự nhiên bao gồm: Bức xạ vũ trụ: đến từ mặt trời dải thiên hà hầu hết bị cản lại bầu khí bao quanh trái đất Liều chiếu xạ vũ trụ không đồng vùng địa lý khác nhau, phụ thuộc vào độ cao vĩ độ Trên đỉnh núi cao cường độ phóng xạ lớn nhiều so với mặt biển Ví dụ: suất liều trung bình xạ vũ trụ vùng xích đạo, ngang mặt nước biển 0,2 mSv/năm, nơi cao 3000m, suất liều lên tới mSv/năm [59] Bức xạ đất: tạo đất, đá có chất phóng xạ mà chủ yếu Radium, Thorium, Uranium Kali -40, liều trung bình xạ đất khoảng 0,45 mSv/năm, số vùng Trung Quốc, Ấn Độ , Brazil, xạ đất đạt 1,8 - 16mSv/năm [44], [69] Bức xạ khơng khí: chủ yếu tạo phân rã số nguyên tố phóng xạ tự nhiên có đất, đá Khí phóng xạ (chủ yếu Radon) sinh phân rã Radium - 226 Trong nhà, nồng độ khí Radon lớn gấp nhiều lần so với ngồi trời Khí phóng xạ xâm nhập vào thể gây chiếu xạ phổi đường hô hấp Liều trung bình Radon tạo khoảng mSv/năm [62] Bức xạ từ thức ăn, nước uống: tạo chất phóng xạ tự nhiên thâm nhập vào cỏ động vật Trong thức ăn nước uống có chứa lượng định chất phóng xạ Postasium, Radium, Thorium Cacbon - 14 Liều chiếu xạ loại thường nhỏ, khoảng 0,1 mSv/năm Tổng liều xạ tự nhiên (trừ Radon) trung bình người khoảng - mSv/năm Radon nhà tạo liều bổ sung - mSv/năm Trong đó, có Radon nguồn phóng xạ độc hại gây ung thư phổi, lại xạ tự nhiên khác khơng gây hại sức khỏe người, phần tự nhiên tạo hóa [49], [72] Các nước khác nhau, vùng miền khác có phơng phóng xạ tự nhiên khác Tại số vùng Đức, Mỹ, Iran Séc hoạt độ xạ tự nhiên cao mức trung bình giới gấp 500 lần Nói chung, tồn giới suất liều chiếu xạ tự nhiên trung bình 1-13mSv/năm [44], [110] 1.1.2.2 Bức xạ nhân tạo Bức xạ nhân tạo người tạo bao gồm: tia X tạo từ thiết bị phát tia tia phóng xạ tạo từ chất phóng xạ nhân tạo điều chế từ lò phản ứng hạt nhân Các nguồn nhân tạo đóng góp khoảng 18% tổng liều dân chúng, tia X y tế chủ yếu (11%), YHHN (4%), lại nguồn khác Bức xạ nhân tạo ứng dụng chủ yếu lĩnh vực sinh học, y học, công nghiệp, nông nghiệp, quân nghiên cứu [59], [76], [79] Trong Y học: có lĩnh vực có sử dụng nguồn xạ ion hóa nhân tạo tia X tạo từ máy phát tia X quang chẩn đoán, xạ trị, đồng vị phóng xạ chẩn đốn điều trị YHHN [30], [35], [65] Theo báo cáo ICRP, liều trung bình mà người phải nhận từ nguồn xạ nhân tạo mà chủ yếu từ y tế giới 0,6 mSv/năm Tại Mỹ, liều chiếu xạ y tế cao người dân có nhiều điều kiện để tiếp cận với kỹ thuật cao có sử dụng nguồn xạ đạt tới mSv/năm [92] Trong công nghiệp: sản xuất điện từ lượng hạt nhân (nhà máy điện hạt nhân) có xu hướng phát triển giới cạn kiệt nguồn lượng khác Ngồi có nhà máy có sử dụng nguồn phóng xạ nhân tạo chụp ảnh khơng phá hủy, thăm dò địa chất, chiếu xạ thực phẩm, đánh giá thành phẩm nhà máy xi măng, mỏ khai khống, vật liệu xây dựng bị nhiễm phóng xạ, Theo Awadhesh CS (2014) [69] 27 quốc gia Liên minh châu Âu năm 2013 có 185 nhà máy điện hạt nhân sản xuất 162 GW điện phục vụ cho nhu cầu cuốc sống Tại Việt Nam, theo báo cáo Cục Năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Khoa học Công nghệ năm 2015 [12], Thủ tướng phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng xạ công nghiệp ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 Quyết định số 127/QĐ - TTg ngày 20/01/2011 Mục tiêu quy hoạch xây dựng phát triển ứng dụng xạ thành ngành công nghiệp công nghệ cao với lĩnh vực ứng dụng chủ yếu: kiểm tra không phá hủy, hệ điều khiển hạt nhân, chiếu xạ công nghiệp kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ Trong nơng nghiệp: việc ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ ứng dụng chủ yếu lĩnh vực, bao gồm: chọn tạo giống trồng, nơng hóa, thổ nhưỡng, bảo quản chế biến [12], [64] Tại Việt Nam, ứng dụng NLNT nơng nghiệp hạn chế, tự phát, chủ yếu áp dụng chọn tạo giống đột biến, chiếu xạ nông sản cho kiểm dịch thực vật Tro bụi phóng xạ: tạo chủ yếu vụ nổ hạt nhân gồm chất phân hạch sản phẩm phân hạch chúng Các tro bụi phóng xạ tung lên khí rơi từ từ xuống mặt đất dạng hạt nhỏ Thời gian lưu lại khí chúng kéo dài vài năm đến vài chục năm sau, phụ thuộc vào vụ nổ điều kiện thời tiết [44] Theo Hiroaki Kato Yuichi Onda (2014) [88], sau vụ nổ nhà máy điện Fukushima Daiichi (Nhật Bản) năm 2011, lượng lớn chất phóng xạ ngồi mơi trường Thơng qua việc nghiên cứu lượng nước mưa có phóng xạ tác giả khoảng 60% lượng phóng xạ 137Cs tồn lưu tán rừng đánh giá sau cố nổ nhà máy điện hạt nhân tháng Lượng phóng xạ phát tán tác động xấu đến môi trường sức khỏe người Theo báo cáo Tổ chức Y tế giới (2012) [125] mức liều phóng xạ sau vụ nổ Fukushima (Nhật Bản) dải liều vùng trung tâm vụ nổ năm 10 - 50 mSv, phần lại tỉnh từ - 10 mSv, cao hàng chục lần so với vùng không ô nhiễm phóng xạ (bình thường từ 0,1 - mSv) Trong nghiên cứu khoa học, thăm dò nguồn nước, chiếu xạ thực phẩm số ứng dụng khác: phần lớn nguồn phát tia X tia Gamma, công suất nguồn thường nhỏ Các nguồn thực an toàn người sử dụng tuân thủ nguyên tắc sử dụng qui tắc ATBX [64], [83] Ở số nước phát triển Mỹ Nhật Bản, liều xạ nhân tạo mà người dân phải nhận cao người dân có nhiều điều kiện tiếp xúc với dịch vụ y tế có sử dụng nguồn chiếu xạ [92] 1.1.3 Ảnh hưởng xạ ion hóa lên thể sống 1.1.3.1 Cơ chế tác dụng xạ ion hóa Dưới tác dụng xạ ion hoá, tổ chức sống trải qua hai giai đoạn biến đổi: giai đoạn hoá lý giai đoạn sinh học [61], [62] * Giai đoạn hoá lý: giai đoạn thường ngắn, xảy khoảng thời gian từ 10-16 - 10-13 giây Trong giai đoạn phân tử sinh học cấu tạo tổ chức sống chịu tác dụng trực tiếp gián tiếp xạ ion hoá Nghiên cứu Pedro Carlos Lara cộng Tây Ban Nha rõ chế tổn thương xạ lên thể sống [110] 10 người phải nhận liều tia X thứ cấp thấp kéo dài suốt trình hành nghề họ [10], [91] - NVBX làm khoa, phòng xạ trị ung bướu: xạ mà họ thường tiếp xúc tia X từ thiết bị phát tia, tia gamma từ nguồn Cobalt 60 dao gamma Đây tia có khả đâm xuyên lớn, chiếu xạ gây tổn thương sinh học nhiều tùy theo liều chiếu, thời gian chiếu, diện tích chiếu, [10], [93], [105] - NVBX làm việc khoa, đơn vị YHHN: xạ ion hóa mơi trường thường tia beta, gamma từ đồng vị phóng xạ dùng cho chẩn đốn điều trị Trong chẩn đốn, NVBX phải chia liều cho bệnh nhân uống tiêm kỹ thuật đo độ tập trung 131I, xạ hình máy SPECT, PET hay PET/CT Trong tiếp xúc với xạ chẩn đốn điều trị, NVBX phải tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở khác từ người bệnh sau sử dụng đồng vị phóng xạ [33], [39], [75] Trong công việc chia liều chất phóng xạ, NVBX trực tiếp pha chế bị nhiễm xạ hít phải chất phóng xạ hay đổ vỡ, rơi rớt chất phóng xạ - NVBX làm việc khoa có sử dụng kỹ thuật X quang can thiệp: Các khoa Nội tim mạch, Ngoại tiết niệu,…có sử dụng kỹ thuật X quang can thiệp chụp mạch, đặt Stent, tán sỏi NVBX làm lĩnh vực thường phân công nhiệm vụ theo nhóm trình độ chun mơn Mặc dù số ca X quang can thiệp X quang thường qui điều kiện môi trường lao động chưa đảm bảo, thiếu thiết bị che chắn, bảo hộ liều kế cá nhân để theo dõi nên vấn đề đánh giá ảnh hưởng xạ ion hóa cho nhóm NVBX cần đặc biệt quan tâm [94] - NVBX làm khoa, phòng khám hàm mặt: thường phải tiếp xúc với tia X sử dụng thiết bị chụp X quang phục vụ cho việc chẩn đốn bệnh Do tính chất cơng việc thiết bị phát tia, liều tích lũy tia xạ nhóm NVBX chụp thường thấp so với số NVBX chuyên ngành khác + Yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe NVBX ngành y tế - Điều kiện vi khí hậu khơng thuận lợi (nhiệt độ cao thấp, độ ẩm cao, khơng khí lưu thơng, cường độ xạ nhiệt mạnh, xạ ion hóa, xạ điện từ, sóng radio nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe NVBX [6], [57] Trong yếu tố đó, xạ 23 ion hóa yếu tố nguy hiểm tác dụng sinh học gây Mức độ gây tổn thương sinh học cho NVBX phụ thuộc vào: yếu tố vật lý, yếu tố hóa học yếu tố sinh học [62] Theo Viên Chinh Chiến CS [21], nghiên cứu phòng X quang khu vực miền Trung, tác giả ghi nhận chưa có trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, 40% NVBX có bất thường số lượng bạch cầu Nghiên cứu Tạ Quang Bửu đánh giá công tác ATBX sở y tế Hải Phòng (2007) [20] cho thấy 3% số NVBX có liều phơi nhiễm vượt tiêu chuẩn an tồn, cá biệt có trường hợp vượt q tiêu chuẩn lần Khảo sát năm 2005, tác giả thu tỷ lệ NVBX phơi nhiễm vượt tiêu chuẩn an tồn giảm 0,9% NVBX lãnh đạo đơn vị khắc phục tồn trước Nghiên cứu Nguyễn Ngọc Diễn CS [24] đánh giá tác dụng biện pháp vệ sinh bảo hộ cho người lao động tiếp xúc với xạ ion hóa cho thấy tỷ lệ biến đổi cơng thức bạch cầu đa nhân trung tính cao, chiếm 65% số trường hợp nghiên cứu Theo nghiên cứu tác giả Vũ Văn Lực, Nguyễn Hào Quang CS [43] tình hình sức khỏe NVBX loại hình sở sử dụng nguồn phóng xạ sản xuất chưa thấy xuất bệnh liên quan đến phóng xạ Các sở nghiên cứu gồm: sở chiếu xạ công nghiệp, sở sử dụng thiết bị đo điều khiển hạt nhân, sở sử dụng nguồn phóng xạ thiết bị xạ chụp ảnh phóng xạ Tuy nhiên, triệu chứng hay gặp NVBX mệt mỏi, nhức đầu, ngủ giảm thị lực Theo nghiên cứu Nguyễn Duy Bảo CS (1998) [2], số 107 đối tượng nghiên cứu nhân viên X quang nhóm có sức khỏe loại I 37%, loại II 34%, loại III 23% 6% có sức khỏe loại IV Nghiên cứu Nguyễn Xuân Hiên (1998) [31] cho thấy có 34,26% NVBX có triệu chứng mệt mỏi, 26,44% mồ tay, 23,54% có nhức đầu 8,8% có sạm da Theo nghiên cứu Nguyễn Khắc Hải CS (2004) [26] 58 phòng khám X quang tư nhân khu vực Hà Nội miền Trung cho thấy 18% số NVBX có hội chứng suy nhược thần kinh, 18,3% có rối loạn thần kinh thực vật, 1,8% có tổn thương nhiễm sắc thể phơi nhiễm với xạ tia X Theo kết hồi cứu Thái Nguyên, ghi nhận trường hợp NVBX kết luận bệnh lý nghề nghiệp quang tuyến X từ năm 1999 Bệnh nhân Hội đồng giám định Y khoa kết luận 61% khả lao động hưởng chế độ hành [38] 24 1.2 Quản lý nhà nước ATBX giải pháp chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh tật cho NVBX sở y tế 1.2.1 Quản lý nhà nước ATBX sở y tế 1.2.1.1 Trên Thế giới Từ chất phóng xạ nguồn xạ tia X ứng dụng phục vụ lợi ích người, việc phát lợi ích khơng mong muốn tia xạ ICRP đưa tiêu chuẩn cụ thể ATBX cho lĩnh vực [95], [96] Ngày nay, khuyến cáo tổ chức WHO, IAEA ICRP an tồn xạ cụ thể hóa số ngun tắc kiểm sốt an tồn xạ sau: * Chiếu xạ nghề nghiệp: Liều giới hạn 20 mSv/năm cho chiếu xạ chiếu xạ Một số điểm cụ thể: chấp nhận liều tối đa 50 mSv/năm năm năm liên tiếp phải đảm bảo liều chiếu trung bình 20 mSv/năm Đối với công việc cứu chữa khẩn cấp để hạn chế tai nạn, liều chiếu cho phép 500 mSv cho lần suốt trình hoạt động nghề nghiệp Giới hạn liều không khác cho nam nữ Phụ nữ có thai cho bú khơng tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở Liều giới hạn suốt thời gian mang thai mSv * Chiếu xạ với dân cư: Liều giới hạn 1mSv/năm Trong trường hợp đặc biệt chấp nhận tăng liều năm vòng năm phải đảm bảo liều trung bình mSv/năm Cơ quan lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) quan quản lý ATBX xây dựng qui chuẩn riêng ATBX cho lĩnh vực cụ thể Năm 2005, thơng báo số 39 ATBX chẩn đốn điều trị tia X [98] Cũng năm IAEA thông báo số 40 qui định cụ thể vấn đề ATBX YHHN [92] Đến năm 2006 thông báo số 38 IAEA qui định cụ thể vấn đề ATBX điều trị [93] Năm 2009 IAEA đưa thông báo số 63 qui định vấn đề ATBX sau xạ trị [94] Các thông báo quy định chi tiết nguyên tắc ATBX cho nhóm chuyên ngành cụ thể 1.2.1.2 Tại Việt Nam * Hệ thống quan quản lý ATBX 25 Căn theo luật nguyên tử mà nhà nước đưa pháp lệnh an tồn kiểm sốt xạ Từ phủ ban hành nghị định thông tư hướng dẫn thực pháp lệnh Bộ Khoa học Công nghệ quan quản lý nhà nước, giao nhiệm vụ công tác an tồn kiểm sốt xạ sở xạ Bộ chịu trách nhiệm trước phủ việc thực thống quản lý Nhà nước An tồn kiểm sốt xạ, tổ chức đạo hoạt động an toàn kiểm soát xạ Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Y tế phối hợp thực Các quan: viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cục Kiểm sốt An tồn xạ hạt nhân Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, thành phố quan quản lý nhà nước thực nhiệm vụ an toàn sở xạ Chức chung quan quản lý nhà nước ATBX đánh giá, cấp phép sở có sử dụng nguồn xạ tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ để phát xử lý trường hợp vi phạm ATBX [22], [50] + Luật Năng lượng nguyên tử Trước có Luật NLNT Pháp lệnh An tồn kiểm sốt xạ văn pháp luật cao Việt Nam ATBX Kèm theo văn hướng dẫn thi hành bao gồm Nghị định Chính phủ, Thơng tư, Quyết định tạo hành lang pháp lý để quản lý hoạt động sử dụng nguồn xạ nhằm đảm bảo an tồn cho người mơi trường Tuy nhiên, pháp lệnh An tồn kiểm sốt xạ quy định yêu cầu quản lý liên quan đến đảm bảo ATBX, thiếu quy định đảm bảo an ninh nguồn xạ, an toàn hạt nhân, kiểm soát vật liệu hạt nhân Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý việc phát triển ứng dụng lượng ngun tử mục đích hòa bình, Việt Nam xây dựng luật NLNT để thay pháp lệnh An tồn Kiểm sốt xạ Luật NLNT đời thay cho Pháp lệnh An toàn kiểm soát xạ Luật qui định vấn đề chính: đẩy mạnh ứng dụng lượng nguyên tử bảo đảm an tồn, an ninh khơng phổ biến vũ khí hạt nhân [22], [50] + Các thơng tư, nghị định ATBX Từ sau hòa bình lập lại, Chính phủ ban hành nhiều qui định ATBX y tế chế độ NVYT tiếp xúc với ngành nghề độc hại Trong bệnh quang tuyến X coi bệnh yếu tố vật lý xác định nhóm bệnh nghề nghiệp qui định Thơng tư số 08/TT - LB từ năm 1976 [14] 26 Luật NLNT Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ thông qua ngày 03 tháng năm 2008 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thay cho pháp lệnh an toàn kiểm soát xạ để trở thành văn pháp luật cao ATBX Cùng với luật NLNT ban hành văn luật thông tư, nghị định ATBX ban hành nhằm hướng dẫn thực điều luật [22], [23] Trong Luật NLNT Thông tư số 25/2014/TT - BKHCN qui định việc chuẩn bị ứng phó ứng phó cố xạ hạt nhân, lập phê duyệt kế hoạch ứng phó cố xạ hạt nhân [9], [50] Yêu cầu chung luật dựa sở xác định cố, tai nạn xạ tiềm ẩn xảy ra, tổ chức, cá nhân làm công việc xạ phải chuẩn bị qui trình ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người làm trực tiếp người xung quanh Việc xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp bắt buộc cần thiết Các qui định ATBX Bộ, ngành đưa để qui định rõ điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện [7], [8], [9], [10] Thực tế số thơng tư liên tịch Bộ [13], hay đời Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp [19] Ngồi ra, số văn pháp luật khác có liên quan đến quản lý nhà nước an toàn xạ qui định Bộ luật hình , luật hàng không dân dụng, luật bảo vệ môi trường, luật Lao động,… * Các tiêu chuẩn Việt Nam ATBX Căn theo luật NLNT, theo tiêu chuẩn Cơ quan lượng nguyên tử quốc tế, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng xây dựng TCVN ATBX đề nghị Bộ Khoa học cơng nghệ ban hành Đã có 35 TCVN ATBX ban hành, phần lớn hiệu lực thi hành Đây tiêu chuẩn ATBX cho lĩnh vực hoạt động xạ Đối với y tế, có nhiều TCVN ATBX qui định cụ thể lĩnh vực xạ Điển hình TCVN 6561:1999 [4] qui định an tồn xạ ion hóa sở X quang y tế, tiêu chuẩn giới hạn liều xạ NVBX dân chúng TCVN 6866:2001 [5] 1.2.2 Các giải pháp chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh tật cho NVBX sở y tế 1.2.2.1 Trên giới Theo Liam R.O (2002) [103], viện Khoa học quốc gia sức khỏe môi trường Mỹ sở nghiên cứu y sinh học hàng đầu sức khỏe môi 27 trường Các nghiên cứu dựa vào cộng đồng giúp nâng cao kiến thức, tìm hiểu nguyên nhân cải thiện sức khỏe thông qua chiến lược can thiệp thay đổi hành vi, giải vấn đề sức khỏe môi trường cộng đồng dân cư Trong trình nghiên cứu cộng đồng, tác giả nhấn mạnh đến yếu tố thành công tin tưởng nhà nghiên cứu cộng đồng, tăng mức độ phù hợp câu hỏi nghiên cứu, tăng số lượng chất lượng liệu sưu tập, tăng cường sử dụng tính phù hợp liệu nghiên cứu, tăng tính phổ biến, tăng nghiên cứu sách, đề cao xuất câu hỏi nghiên cứu mới, tăng khả can thiệp xây dựng sở hạ tầng nhằm phát triển bền vững Theo Silmar M.S CS (2013) [118] viết chiến lược can thiệp sức khỏe NVYT điều dưỡng Braxin cho biết dựa vào khối lượng công việc mức độ căng thẳng công việc điều dưỡng bệnh viện Chương trình can thiệp định tính định lượng xây dựng áp dụng nhằm nâng cao sức khỏe NVYT Trong nghiên cứu tác giả đưa số mơ hình can thiệp cộng đồng cho nguy ảnh hưởng đến sức khỏe NVYT mơ hình can thiệp NVYT làm việc q sức, thiếu hụt nhân lực, áp lực từ tổ chức, tiếp xúc với xạ ion hóa, Trong nguy cơ, tác giả rõ nguyên nhân, biểu lâm sàng, cách thức xây dựng chiến lược dự phòng bước tiến hành Đối với nguy xạ ion hóa, tác giả đề xuất lắp đặt cửa chì che chắn đạt chuẩn cung cấp, giám sát việc sử dụng liều kế cá nhân cho NVBX Nghiên cứu Belgin CS (2015) [71] đưa giải pháp việc chế tạo vật liệu che chắn xạ từ vật liệu tổng hợp polyester composites nhằm bảo vệ người Các biện pháp bảo vệ NVYT làm việc mơi trường có nguồn xạ ion hóa nhóm tác giả Heron CS (2010) [87] nghiên cứu Áo, Ý Úc Trong kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, Szajerski P Zaborski M (2013) [122] Ba Lan nghiên cứu cách tính bề dày lớp vật chất che chắn xạ vật liệu che chắn Nghiên cứu Sierink J C CS (2013) [116] Hà Lan đánh giá tổng liều bệnh nhân nhận kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính năm 2008 2010 từ đưa khuyến cáo ATBX chụp cắt lớp vi tính Thống kê Mozumdar CS (2002) [107] cách thức kiểm soát ATBX chụp cắt lớp vi tính 28 Nghiên cứu Animesh Agarwal MD (2011) [67] Mỹ đưa cách bảo vệ NVYT bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình có sử dụng xạ ion hóa Đối với NVYT nghiên cứu khuyến cáo đeo liều kế đánh giá, bên áo chì vùng cổ đo liều vùng cổ tay phẫu thuật Nghiên cứu mô tả cách thức hạn chế tiếp xúc vùng tay, mắt cổ NVYT phẫu thuật tác dụng tia X 1.2.2.2 Tại Việt Nam Các giải pháp can thiệp bảo vệ sức khỏe người lao động làm việc mơi trường có xạ ion hóa [26], [36], [41]: + Các giải pháp phòng hộ - Khoảng cách: cường độ chùm tia giảm tỷ lệ nghịch theo bình phương khoảng cách từ nguồn đến đối tượng nên cần thực tăng khoảng cách để đảm bảo an toàn xạ Đối với sở X quang cần có tủ điều khiển ngồi phòng máy, sở YHHN cần có phòng cho bệnh nhân sau uống dược chất phóng xạ - Che chắn: biện pháp phòng hộ chủ yếu bắt buộc Các phòng X quang cần xây gạch 20cm sau trát barit, cửa vào, cửa sổ cần che chắn chì, cao su chì Nơi nhân viên chụp cần có buồng điều khiển riêng, quan sát phải có kính chì - Thời gian: thời gian tiếp xúc với xạ ion hóa tốt Cần phải kiểm chuẩn máy hàng năm chụp giữ thời gian phát tia NVYT cần thực thành thạo động tác chuyên môn giảm thiểu thời gian tiếp xúc với xạ - Phương tiện phòng hộ cá nhân: cần phải trang bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân tạp dề chì, găng tay cao su chì, kính chì, bình phong chì, tiếp xúc với tia xạ - Bố trí hợp lý: tùy sở mà bố trí phòng ốc, hướng phát tia, vị trí nhân viên làm việc, nơi bệnh nhân chờ, cho an toàn + Các giải pháp thực biện pháp kiểm sốt Qua cơng tác thanh, kiểm tra định kỳ nhằm kiểm sốt liều nhiễm xạ mơi trường, kiểm soát liều hấp thụ cá nhân, kiểm tra thực khám sức khỏe định kỳ kiểm tra thực chế độ NVBX [54] + Các biện pháp y tế 29 Căn vào qui định ATBX việc khám tuyển, khám định kỳ quản lý sức khỏe NVBX ngành y tế tiêu chuẩn phân loại sức khỏe, bệnh tật ngành y tế [15], [16], [17] hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp quy định Thông tư 19/2011 Bộ Y tế [19] Các sở y tế cần thực biện pháp sau: - Khám tuyển nhân viên làm việc mơi trường có nguồn xạ ion hóa: khơng nhận người có bệnh chống định với tia xạ - Khám bệnh nghề nghiệp, xét nghiệm máu hàng năm lưu giữ hồ sơ sức khỏe NVYT - Thực chế độ bồi dưỡng chống độc hại cho NVBX ngành y tế theo qui định hành Theo thông tư liên tịch số 13 Bộ Khoa học - Công nghệ Bộ Y tế (2004) Quy định đảm bảo an tồn xạ y tế [13] định kỳ hàng năm sở y tế phải tổ chức khám sức khỏe cho NVBX theo qui định Thông tư số 19/2011/TT-BYT [19] tháng/lần Việc thực khám sức khỏe nghề nghiệp qui định thông tư 19/2011 Việc lập, lưu giữ quản lý hồ sơ khám sức khỏe NVBX y tế quy định Thông tư số 19/2012 Bộ Khoa học Công nghệ [8] 30 Chương Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Môi trường làm việc thiết bị phát xạ ion hóa, phương tiện bảo vệ cá nhân + Mơi trường làm việc khoa có sử dụng nguồn xạ ion hóa bao gồm: điều kiện vi khí hậu, phơng phóng xạ tự nhiên, suất liều xạ vị trí khoảng cách khác nhau, điều kiện sở hạ tầng, điều kiện phòng đặt máy cất giữ nguồn phóng xạ + Các nguồn phát xạ ion hóa: gồm máy phát tia X khoa X quang + Các dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân NVBX áo chì, găng tay, trang, mũ cơng tác, kính bảo vệ mắt, bình phong chì che chắn 2.1.2 Con người + Kỹ thuật viên x-quang làm việc phòng chụp x-quang + Sinh viên hình ảnh lâm sàng bệnh viện khu vực thành phố Hải Dương 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Thời gian nghiên cứu : - Nghiên cứu mô tả : Đưa tranh thực yếu tố nguy nhiễm xạ sinh viên hình ảnh lâm sàng sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu : - bệnh viện sinh viên thực hành lâm sàng địa bàn thành phố Hải Dương :BV.Đa khoa Tỉnh Hải Dương, BV.Trường Đại Học Y,BV.Đa khoa Thành phố, BV.Qn Y 7, BV.Lao, BV.Nhi, BV.Hòa Bình, BV.Đông Y 2.3.Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp,thiết kế nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả kết hợp với nghiên cứu định lượng 2.3.2 Cỡ mẫu chọn cỡ mẫu 31 2.3.2.1 Cỡ mẫu chọn mẫu mô tả - Cỡ mẫu nghiên cứu: +Sinh viên lớp: Hình Ảnh 6, Hình Ảnh 7, Hình Ảnh 13 +Phòng máy, sở hạ tầng, dụng cụ , phương tiện bảo vệ cá nhân NVBX, kho chứa chất thải rắn bể chứa chất thải lỏng 2.3.3 Phương pháp thu thập số liệu  Khảo sát kiến thức tia xạ sinh viên hình ảnh lâm sàng: sử dụng phiếu hỏi câu hỏi soạn sẵn cho sinh viên lớp HA6, HA7, HA13 trả lời câu hỏi gồm 10 câu tương đương với số điểm tối đa 10 điểm, với câu trả lời đạt điểm, trả lời sai khơng điểm Sau xử lý số liệu thu cách đánh giá dựa điểm số trung bình tất sinh viên theo thang điểm 10 sau: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương nghiên cứu khoa học, Đề cương nghiên cứu khoa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay