Chi tiết máy bai 5 banh rang

91 11 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:33

bài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sựbài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sựbài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sựbài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sự Bài BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG Bm.CNKL Trung úy Ks Lê Văn Nhân I KHÁI NIỆM CHUNG Nguyên lý làm việc Bộ truyền làm việc theo nguyên lý ăn khớp trực tiếp, để truyền chuyển động tải trọng trục song song, giao nhau, chéo hay biến đổi chuyển động quay tròn thành tịnh tiến ngược lại I KHÁI NIỆM CHUNG Phân loại  Theo phân bố trục: song song, giao nhau, chéo  Theo ăn khớp bánh I KHÁI NIỆM CHUNG Phân loại  Theo phương so với đường sinh: thẳng, nghiêng, cong, chữ V, xoắn…  Theo biên dạng răng: Thân khai, Xicloit, Nuvicov I KHÁI NIỆM CHUNG Phân loại  Bánh sóng  Bánh elip I KHÁI NIỆM CHUNG Ưu nhược điểm phạm vi sử dụng a) Ưu điểm  Kích thước nhỏ, khả tải lớn  Tỷ số truyền không thay đổi  Hiệu suất cao 0,97÷0,99  Làm việc với vận tốc cao, công suất lớn  Tuổi thọ cao, làm việc với độ tin cậy cao I KHÁI NIỆM CHUNG Ưu nhược điểm phạm vi sử dụng b) Nhược điểm  Chế tạo tương đối phức tạp  Đòi hỏi độ xác cao  Có nhiều tiếng ồn vận tốc lớn c) Phạm vi sử dụng: Bộ truyền bánh sử dụng rộng rãi ngành chế tạo máy I KHÁI NIỆM CHUNG Cách chế tạo tượng dịch chỉnh a) Cách chế tạo  Phương pháp chép hình: phay xọc chép hình  Phương pháp bao hình: phay lăn xọc lăn  Với bánh môđun nhỏ gia công phương pháp cán I KHÁI NIỆM CHUNG Cách chế tạo tượng dịch chỉnh b) Hiện tượng dịch chỉnh Để tránh tượng cắt chân giá trị z nhỏ giá trị tới hạn ta cần dịch chỉnh với khoảng dịch chỉnh xm Đại lượng x gọi hệ số dịch chỉnh xm  m  WH WH =WP1 sin   OW sin   0,5d sin   0,5mz sin  xm  m(1  0,5 z sin  )  x   0,5 z sin  I KHÁI NIỆM CHUNG Cách chế tạo tượng dịch chỉnh b) Hiện tượng dịch chỉnh Để không cắt chân x ≥ z  17 sin  Khi   200 zmin=17 Hệ số dịch chỉnh cần thiết để không xảy tượng cắt chân z < zmin x zmin  z 17  z  zmin 17 10 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Phân tích lực tác dụng Lực vòng Lực ăn khớp  Ft Lực dọc trục  Fa  Lực hướng tâm F r 77 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Phân tích lực tác dụng QUI TẮC XÁC ĐỊNH CHIỀU CỦA LỰC ĂN KHỚP  Chiều lực vòng Ft:  Trên bánh chủ động: ngược chiều chuyển động  Trên bánh bị động : chiều chuyển động  Chiều lực hướng tâm Fr: hướng vào đường tâm trục  Chiều lực dọc trục Fa:Luôn hướng ngược chiều với đỉnh nón 78 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Phân tích lực tác dụng 79 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Phân tích lực tác dụng  Lực vòng 2T1 Ft1  dm  Lực dọc trục Fa1  Ft1 sin 1tg  Lực hướng tâm Fr1  Ft1cos1tg  Lực ăn khớp Ft1 Fn  cos Lực tác dụng lên bánh bị động có chiều ngược lại 80 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Phân tích lực tác dụng Hệ số tải trọng tính K H  K b Kv K Kb - hệ số tập trung tải trọng theo chiều rộng vành (bảng 6.18, trang 246, tài liệu [1]) Kv - hệ số tải trọng động (bảng 6.17, trang 245, tài liệu [1]) K=1- hệ số xét đến phân bố tải trọng không đôi 81 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Các đặc điểm tính tốn truyền BR nón  Tải trọng tính tốn lực tác dụng lên vòng chia trung bình có đường kính: dm1  de1 (1  0,5 be ) d m  d e (1  0,5 be )  Khi tính tốn xem BR nón BR trụ thẳng tương đương với thông số đặc trưng: 82 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Các đặc điểm tính tốn truyền BR nón  Đường kính tương đương: d m1 dtd  cos1 dtd dm2 dm2   cos sin 1  Số tương đương: z1 ztd  cos1 ztd z2  cos 83 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Tính theo độ bền tiếp xúc Sử dụng cơng thức tính tốn BTBR trụ thẳng, thay thông số BR tương đương vào  Công thức kiểm tra bền:  H  Z M Z H Z T1 K H u   [ H ] 0,85d m1bu  Công thức thiết kế T K u 1 H d m1  75, 0,85 bd [ H ]2u 84 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Tính theo độ bền tiếp xúc  Tỷ số truyền tương đương: ztd z2 cos1  cos1  utd     u  ztd z1cos  cos  85 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Tính theo độ bền tiếp xúc  Đường kính vòng chia ngồi de1  90 T1K H 0,85(1  0,5 be ) 2 be [ H ]2u  Chiều dài nón ngồi T1 K H Re  47,5 u  0,85(1  0,5 be ) 2 be [ H ]2u 86 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Tính theo độ bền tiếp xúc Từ giá trị de1, tra bảng 6.19 trang 249 [1] để tính z1p Tùy thuộc vào độ rắn bề mặt vật liệu, ta xác định z1 z2=uz1 sau: H1,H2≤350HB: z1=1,6z1p H1>350HB, H2≤350HB: z1=1,3z1p H1,H2>350HB: z1=z1p Sau tính me theo cơng thức Chọn metheo tiêu chuẩn tính kích thước hình học lại 2 m d  d  Re   e1    2e   e      z1    z2  2 87 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Tính theo độ bền uốn Sử dụng cơng thức tính tốn BTBR trụ thẳng, thay thông số BR tương đương vào  Công thức kiểm tra bền: YF Ft K F F   [ F ] 0,85bmm 88 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NĨN Tính theo độ bền uốn  Công thức thiết kế: mm  1, me  T1 K F YF 0,85 bd z12 [ F ] mm  0,5 be Chọn me theo tiêu chuẩn kích thước hình học lại 89 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 90 Hết Thank you! ... vòng chia d: d = m.z  Bước p  Modun m:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi tiết máy bai 5 banh rang, Chi tiết máy bai 5 banh rang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay