Chi tiết máy bai 3 dai

66 14 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:33

bài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sựbài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sựbài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sựbài giảng chi tiết máy thầy le văn nhân đại học trần đại nghĩa trường sĩ quan kĩ thuật quân sự TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ Bm.CNKL Trung úy Ks Lê Văn Nhân I KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ Truyền động khí: truyền từ chi tiết sang chi tiết khác, từ phận máy sang phận máy khác, từ cụm cấu sang cụm cấu khác… nhờ vào mối quan hệ lắp ghép chi tiết với Mục đích nhằm thay đổi tốc độ, lực, mơmen thay đổi dạng hay quy luật chuyển động I KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ Truyền động ma sát Truyền động ăn khớp II CÁC THƠNG SỐ CƠ BẢN  Cơng suất: P (kW) (1HP = 0,736kW) 1000 P  Lực vòng: Ft  v  Hiệu suất: η=P2/P1 Trong đó: P1 - công suất trục dẫn P2 - công suất trục bị dẫn  Tốc độ:  Vận tốc góc: ω(rad/s)  Vận tốc vòng: n (v/p)  Vận tốc dài: v  dn (m / s) 6.10 II CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN  Tỷ số truyền: u 1 n1  2 n2  Khi có nhiều chi tiết truyền động nối tiếp u  u1.u2 u3 un  Mômen xoắn: T  9,55.106   1.2 3 n P ( Nmm) n Bài BỘ TRUYỀN ĐAI Bm.CNKL Trung úy Ks Lê Văn Nhân I KHÁI NIỆM CHUNG Nguyên lý làm việc Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lý ma sát gián tiếp để truyền chuyển động, tải trọng hai trục I KHÁI NIỆM CHUNG Phân loại  Theo hình dạng tiết diện ngang: dai dẹt, đai hình thang, đai hình lược, đai tròn a) b) c) d) I KHÁI NIỆM CHUNG Phân loại  Theo kiểu truyền động I KHÁI NIỆM CHUNG Phân loại Đai 10 VIII.TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN ĐAI Tính theo tuổi thọ  Mối quan hệ số chu kỳ làm việc tương đương tuổi thọ: N E  2.3600 Lhi  Tuổi thọ dây đai:  r    10  max   Lh  2.3600.i 52 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai dẹt 53 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai dẹt 54 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai dẹt 55 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai dẹt 56 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai dẹt 57 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai dẹt 58 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 59 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 60 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 61 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 62 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 63 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 64 IX TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI Trình tự thiết kế đai thang 65 Hết Thank you! ... sử dụng  Khi khoảng cách trục lớn  P= 0 ,3  50kW  u < (đai dẹt), u < 10 (đai thang)  v= – 30 m/s  Thường dùng cấp nhanh, bánh dẫn lắp vào trục động 13 I KHÁI NIỆM CHUNG Các phƣơng pháp căng... dãy số tiêu chuẩn sau (mm): 400, 450, 500, 560, 630 , 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 31 50, 4000, 5000, 630 0, 7100, 8000, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500,... truyền: u 1 n1  2 n2  Khi có nhiều chi tiết truyền động nối tiếp u  u1.u2 u3 un  Mômen xoắn: T  9,55.106   1.2 3 n P ( Nmm) n Bài BỘ TRUYỀN ĐAI Bm.CNKL Trung úy Ks Lê Văn Nhân I KHÁI NIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi tiết máy bai 3 dai, Chi tiết máy bai 3 dai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay