Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nam 2015 2016 so gd dt bac giang chuyen 0595

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:24

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC GIANG BẮC GIANG NĂM HỌC: 2015-2016 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MƠN THI: TỐN (dành cho tất thí sinh) (Đề thi có 01 trang) Ngày thi: 09/6/2015 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Câu I: Giải phương trình hệ phương trình sau: 1) 2x  + Câu II: 32  x− =0 2) x −2x −8=0 1) Cho biểu thức: A  2 1  x y3 3)  2x  3y  13 x  11 x x 1   x x 2 x 1 x 2 a) Tìm điều kiện x để biểu thức A có nghĩa, rút gọn A b) Tìm số phương x cho A có giá trị số nguyên 2) Tìm giá trị m để phương trình: x2+mx+m2−3=0 có hai nghiệm phân biệt: x1;x2 cho: x1+2x2=0 Câu III: Cho quãng đường AB dài 150 km Cùng lúc có xe thứ xuất phát từ A đến B, xe thứ hai từ B A Sau xuất phát xe gặp Biết thời gian quãng đường AB xe thứ nhiều xe thứ hai 30 phút Tính vận tốc xe Câu IV: Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB Điểm C điểm (O) C≠A,B Tiếp tuyến C cắt tiếp tuyến A,B P,Q 1) Chứng minh: AP.BQ=R2 2) Chứng minh: AB tiếp tuyến đường tròn đường kính PQ 3) Gọi M giao điểm OP với AC, N giao điểm OQ với BC Chứng minh: PMNQ tứ giác nội tiếp 4) Xác đinh vị trí điểm C để đường tròn ngoại tiếp tứ giác PMNQ có bán kính nhỏ Câu V: Cho a,b,c>0 thỏa mãn: a+b+c=3 Chứng minh rằng: a4 b4 c4     a  2 b  2  b  2 c  2  c  2 a  2 Chương trình luyện thi lớp 10 chun Mơn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, em u thích tốn muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng dạy gồm thầy tiếng có nhiều năm kinh nghiệm việc ôn luyện học sinh giỏi - Hệ thống giảng biên soạn công phu, tỉ mỉ, phương pháp luyện thi khoa học, hợp lý mang lại kết tốt - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 em để hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng khóa học mức cao - Đặc biệt, em hỗ trợ học tập thơng qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/ Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | ... dựng dành riêng cho học sinh giỏi, em u thích tốn muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng... trình luyện thi lớp 10 chun Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi,... thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 em để hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng khóa học mức cao - Đặc biệt, em hỗ trợ học tập thông qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nam 2015 2016 so gd dt bac giang chuyen 0595 , Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nam 2015 2016 so gd dt bac giang chuyen 0595

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay