Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toánnam 2012 2013 thpt chuyen hoang van thu so gd dt hoa binh 9748

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:24

Chương trình luyện thi lớp 10 chun Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai SỞ GD & ĐT HỊA BÌNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2012- 2013 TRƯỜNG THPT CHUN HỒNG VĂN THỤ ĐỀ THI MƠN TỐN (CHUNG) Ngày thi: 29 tháng năm 2012 Thời gian làm bài: 120 phút(không kể thời gian giao đề) PHẦN I TRẮC NGHIỆM(2 Điểm) (Thí sinh khơng cần giải thích chép lại đề bài, viết kết toán sau vào tờ giấy thi) Biểu thức A = x  có nghĩa với giá trị x là… Giá trị m để đường thẳng (d1): y = 3x – (d2): y = mx + 3m – cắt điểm trục tung Các nghiệm phương trình 3x   Giá trị m để phương trình x2 – (m+1)x - = có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12x2 + x1x22 = PHẦN II TỰ LUẬN (8 điểm) Bài (2 điểm) 1 x  y 5  a) Giải hệ phương trình     5  x y b) Cho tam giác ABC vuông A (AB > AC) Đường phân giác AD chia cạnh huyền BC thành đoạn theo tỷ lệ BC = 20cm Tính độ dài hai cạnh góc vng Bài (2 điểm) Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị đem số chia cho tổng chữ số thương dư Bài 3.(3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R Các đường cao AD, BE, CF tám giác cắt H Chứng minh rằng: a) Tứ giác BCEF nội tiếp b) EF vng góc với AO c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC R Bài (1 điểm) Trên cạnh hình chữ nhật đặt điểm tùy ý Bốn điểm tạo thành tứ giác có độ dài cạnh x, y, z , t Chứng minh 25  x2 + y2 + z2 + t2  50 Biết hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chuyên Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai ĐÁP ÁN PHẦN I TRẮC NGHIỆM(2 Điểm) Biểu thức A = x  có nghĩa với giá trị x là: x   2 Giá trị m để đường thẳng (d1): y = 3x – (d2): y = mx + 3m – cắt điểm trục tung m   Các nghiệm phương trình 3x   là: x = 2; x = Giá trị m để phương trình x12x2 + x1x22 = m = -3 x2 – (m+1)x - = có nghiệm x1, x2 thỏa mãn PHẦN II TỰ LUẬN(8 điểm) Bài (2 điểm) 1  x  y  (1)  a) Giải hệ phương trình:     5 (2)  x y Điều kiện: x, y  2x , vào (1) ta có pt:    y  2x  y  x y 3  5   x   x  (thỏa mãn đk x  ) x 2x 2x 1 Với x   y  (thỏa mãn đk y  ) Lấy (1) cộng (2) theo vế, ta được: 1 Vậy hệ phương trình cho có nghiệm ( x; y )  ( ; ) b) Đặt độ dài cạnh AB = x (cm) AC = y (cm); đk: x > y > Theo tính chất đường phân giác định lý pitago ta có:  y  y x     y  x   x 2 2  x  y  202  x  x  20  x  162    16   y  12 y  x    x  16  x  16 C D A B Vậy độ dài cạnh AB = 16 (cm) ; AC = 14 (cm) Bài (2 điểm) Gọi số cần tìm có chữ số ab , với a , b {0,1, 2,3, 4,5, 6,7,8,9}, a  Theo giả thiết ta có hệ phương trình: Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chuyên Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai a  b  a  b  a  b  a  b  a  (t/m      10 a  b  7( a  b )  a  b  a  b  a  b  b       đk) Vậy số cần tìm là: 83 Bài 3.(3 điểm) a) Vì BE, CF đường cao tam giác ABC   CFB   900  BE  AC; CF  AB  BEC  E, F thuộc đường tròn đường kính BC  Tứ giác BCEF nội tiếp b) EF vng góc với AO Xét  AOB ta có:   (1)   90    900  ACB OAB AOB  900  sđ AB 2   ACB  (2) Do BCEF nội tiếp nên AFE Từ (1) (2) suy ra:   90    OAB AFE  OAB AFE  900  OA  EF (đpcm) c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp  BHC R Gọi H '  AH  (O ) Ta có:   900   H   HBC ACB  HAC ' AC  H ' BC (3)   900   H   HCB ABC  HAB ' AB  H ' CB (4) Từ (3) (4)  BHC  BH ' C ( g c.g ) Mà  BH'C nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R   BHC nội tiếp đường tròn có bán kính R, tức bán kính đường tròn ngoại tiếp  BHC R Bài (1 điểm) Giả sử hình chữ nhật có độ dài cạnh đặt hình vẽ Với:  a, b, e, f  a+b = e+f = 4;  c, d, g, h  c+d = g+h = Ta có: x  h  a ; y  b  c2 ; z  d  e2 ; t  f  g  x  y  z  t  (a  b )  (c  d )  (e  f )  ( g  h ) (*)  Chứng minh: x  y  z  t  50 Vì a, b  nên a  b  ( a  b )  16 Tương tự: c  d  9; e  f  16; g  h  Từ (*)  x  y  z  t  16   16   50 (1)  Chứng minh: x  y  z  t  25 Áp dụng bất đẳng thức Bu - nhi - a- cốp – xki , ta có: ( a  b) 16 (1  )(a  b )  (1.a  1.b)  a  b   2 2 2 2 Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chun Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai 16 ; e  f  ; g  h2  2 16 16     25 (2) Từ (*)  x  y  z  t  2 2 Từ (1) (2)  25  x  y  z  t  50 (đpcm) Tương tự: c  d  -HẾT Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chun Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, em u thích tốn muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng dạy gồm thầy tiếng có nhiều năm kinh nghiệm việc ôn luyện học sinh giỏi - Hệ thống giảng biên soạn công phu, tỉ mỉ, phương pháp luyện thi khoa học, hợp lý mang lại kết tốt - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 em để hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng khóa học mức cao - Đặc biệt, em hỗ trợ học tập thông qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/ Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | ... dựng dành riêng cho học sinh giỏi, em u thích tốn muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng... trình luyện thi lớp 10 chun Mơn: Tốn học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi,... nhiều năm kinh nghiệm việc ơn luyện học sinh giỏi - Hệ thống giảng biên so n công phu, tỉ mỉ, phương pháp luyện thi khoa học, hợp lý mang lại kết tốt - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toánnam 2012 2013 thpt chuyen hoang van thu so gd dt hoa binh 9748 , Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toánnam 2012 2013 thpt chuyen hoang van thu so gd dt hoa binh 9748

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay