Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nam 2012 2013 so gd dt kien giang 918

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:24

Chươngtrìnhluyệnthilớp10chuyên Mơn:Tốnhọc Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai SỞGIÁODỤC&ĐÀOTẠO TỈNHKIÊNGIANG - ĐỀCHÍNHTHỨC (Đethicó 01trang) KỲTHITUYỂNSINHVÀOLỚP10TRƯỜNGCHUYÊN NĂMHỌC2012-2013 Mơnthi:TỐN(Khơngchun) Thờigian:120phút(Khơngkểthờigiangiaođề) Ngàythi:25/6/2012 Bài1 (1,5điểm) 1/Rú tgọ n:A= (3   11)(3   11) 2/Chứngminhrangvớiakhô ngâ m,akhá c1,btù yý ,tacó : ab + a - b a- b a +  a- 1+ a Bài2 (1,5điểm) Cho(dm): y  1 m x  (1  m)(m  2) m 1/Vớigiá trịnà ocủ amthı̀đườngtha đườngtha ng(d m): y  1 m x  (1  m)( m  2) vuô nggó cvới m y  x  ng(d): (Chobie thaiđườngtha ngvuô nggó cvớ inhaukhivà chı̉khitı́chhệ so 2/Vớigiá trịnà ocủ amthı̀(dm)là hà mso đongbie n gó -1) cbang Bài3 (3điểm) 1/Chứngminhrangphươngtrı̀nhsaucó 2nghiệ mphâ nbiệ t x1, x2 vớ imọ igiá trịm: x2  (m  1) x  m   Xá cđịnhcá cgiá trịcủ amthỏ a mã n: x1 x2  x2 x12  2/Mộ tphò ng họ pcó 360cho ngoivà được chia thà nh cá cdã y có so cho ngoi bang Ne uthê mchomo idã y4cho ngoivà bớtđi3dã ythı̀ so cho ngoitrongphò ngkhô ng thayđoi Hỏ ibanđauso cho ngoitrongphò nghọ pđượcchiathà nhbaonhiê udã y? Bài4 (1điểm) Chotamgiá cABCvuô ngtạ iA,đườngcaoAH Tı́nhchuvitamgiá cABC,bie trang: CH=20,3cm Gó cBbang62 (Chı́nhxá cđe 6chư n ̃ so thậ pphâ n ) Bài5 (3điểm) Cho đường trò n (O, 4cm), đường kı́nh AB Gọ i H là trung điem củ a OA, vẽ dâ y CD vuô nggó cvớ iABtạ iH La yđiemEtrê nđoạ nHD(E≠Hvà E≠D),no iAEca tđườngtrò ntạ i F a)ChứngminhrangAD2 =AE AF b)Tı́nhđộ dà icungnhỏ BFkhiHE=1cm(chı́nhxá cđe 2chư n ̃ so thậ pphâ n) c)Tı̀mvịtrı́điemEtrê nđoạ nHDđeso đogó cEOFbang90 HE T Website:www.hoc247.vn- Bộphậntưvấn:0981821807 Trang | Chươngtrìnhluyệnthilớp10chuyên Mơn:Tốnhọc Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNGTRÌNHLUYỆNTHIVÀOLỚP10CHUNTRÊNHỌC247 - Chươngtrìnhluyệnthiđượcxâydựngdànhriêngchohọcsinhgiỏi,cácemuthíchtốnvàmuốnthi vàolớp10cáctrườngchun - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước nhữngnămqua - Độingũgiáoviêngiảngdạygồmcácthầynổitiếngcónhiềunămkinhnghiệmtrongviệcơnluyệnhọc sinhgiỏi - Hệthốngbàigiảngđượcbiênsoạncơngphu,tỉmỉ,phươngphápluyệnthikhoahọc,hợplýmanglạikết quảtốtnhất - Lớphọcquamạng,tươngtáctrựctiếpvớigiáoviên,huấnluyệnviên - Họcphí tiếtkiệm,lịchhọclinhhoạt,thoảimáilựachọn - Mỗilớptừ5đến10emđểđượchỗtrợkịpthờinhằmđảmbảochấtlượngkhóahọcởmứccaonhất - Đặcbiệt,cácemcònhỗtrợhọctậpthơngquacộngđồngluyệnthivàolớp10chun củaHỌC247 https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/ Website:www.hoc247.vn- Bộphậntưvấn:0981821807 Trang | ... Chươngtrìnhluyện thi đượcxâydựngdànhriêngchohọc sinh giỏi,cácemuthíchtốnvàmuốn thi vào lớp 10 cáctrườngchun - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước nhữngnămqua...Chươngtrìnhluyện thi lớp 10 chuyên Mơn:Tốnhọc Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNGTRÌNHLUYỆN THI VÀOLỚP 10 CHUNTRÊNHỌC247 - Chươngtrìnhluyện thi đượcxâydựngdànhriêngchohọc sinh giỏi,cácemuthíchtốnvàmuốn thi. .. tiếtkiệm,lịchhọclinhhoạt,thoảimáilựachọn - Mỗi lớp từ5đến 10 emđểđượchỗtrợkịpthờinhằmđảmbảochấtlượngkhóahọcởmứccaonhất - Đặcbiệt,cácemcònhỗtrợhọctậpthơngquacộngđồngluyện thi vào lớp 10 chun củaHỌC247
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nam 2012 2013 so gd dt kien giang 918 , Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán nam 2012 2013 so gd dt kien giang 918

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay