Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyen nam 2012 2013 so gd dt kien giang 7406

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:24

Chươngtrìnhluyệnthilớp10chuyên Mơn:Tốnhọc Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai SỞGIÁODỤC&ĐÀOTẠO TỈNHKIÊNGIANG - ĐỀCHÍNHTHỨC (Đethicó 01trang) KỲTHITUYỂNSINHVÀOLỚP10TRƯỜNGCHUYÊN NĂMHỌC2012-2013 Mơnthi:TỐN(Chun) Thờigian:150phút(Khơngkểthờigiangiaođề) Ngàythi:26/6/2012 Bài1 (1,5điểm) Chobieuthức:A(x,y)= (x y  y)( x  y) y(x + y) - xy x-y x(x + y) + y 1/Tı̀mđieukiệ ncủ ax,yđeA(x,y)có nghı̃a 2/ChứngminhrangbieuthứcA(x,y)khô ngphụ thuộ cvà ox Bài2 (1,5điểm) Chođườngthang(D): y  3x  2 1/Vietphươngtrı̀nhđườngthang(d)điquaA(-3;5)và (d)songsongvớiđường thang(D) 2/Đườngthang(d)cat2trụ ctọ ađộ Ox,Oylanlượttạ iBvà C Tı̀mcá cđiemcó tọ ađộ nguyê nthuộ cđoạ nthangBC Bài3 (1điểm) Giả iphươngtrı̀nhsau: 24  x  12 - x = Bài4 (2điểm) Chophươngtrı̀nh: x2  2(m  1) x  3m2  2m   (*) Địnhmđe(*)có 2nghiệ mphâ nbiệ tx1,x2saochoA= x12  x22  x1x2 đạ tgiá trịlớn nhat Tı́nhgiá trịlớnnhatnà y Bài5 (1điểm) Chotamgiá cABCvuô ng tạ iA,vẽ đườngcaoAH Chuvicủ atamgiá cABHbang30cm, chuvicủ atamgiá cACHbang40cm Tı́nhchuvitamgiá cABC Bài6(3điểm) TừđiemAởngoà iđườngtrò n(O)vẽ tieptuyenAB,AEvà cá ttuyenACDkhô ngđi quatâ mOđenđườngtrò n(O),ởđâ yB, Elà cá ctiepđiemvà CnamgiữaA,D a)ChứngminhAB2=AC AD b)Gọ iHlà giaođiemcủ aBEvà AO Chứngminhtứgiá cCHODnộ itiepđượcđường trò n c)Chứngminh:HBlà phâ ngiá ccủ agó cCHD HẾT Website:www.hoc247.vn- Bộphậntưvấn:0981821807 Trang | Chươngtrìnhluyệnthilớp10chuyên Mơn:Tốnhọc Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNGTRÌNHLUYỆNTHIVÀOLỚP10CHUNTRÊNHỌC247 - Chươngtrìnhluyệnthiđượcxâydựngdànhriêngchohọcsinhgiỏi,cácemuthíchtốnvàmuốnthi vàolớp10cáctrườngchun - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước nhữngnămqua - Độingũgiáoviêngiảngdạygồmcácthầynổitiếngcónhiềunămkinhnghiệmtrongviệcơnluyệnhọc sinhgiỏi - Hệthốngbàigiảngđượcbiênsoạncơngphu,tỉmỉ,phươngphápluyệnthikhoahọc,hợplýmanglạikết quảtốtnhất - Lớphọcquamạng,tươngtáctrựctiếpvớigiáoviên,huấnluyệnviên - Họcphí tiếtkiệm,lịchhọclinhhoạt,thoảimáilựachọn - Mỗilớptừ5đến10emđểđượchỗtrợkịpthờinhằmđảmbảochấtlượngkhóahọcởmứccaonhất - Đặcbiệt,cácemcònhỗtrợhọctậpthơngquacộngđồngluyệnthivàolớp10chun củaHỌC247 https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/ Website:www.hoc247.vn- Bộphậntưvấn:0981821807 Trang | ... Chươngtrìnhluyện thi đượcxâydựngdànhriêngchohọc sinh giỏi,cácemuthíchtốnvàmuốn thi vào lớp 10 cáctrườngchun - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước nhữngnămqua...Chươngtrìnhluyện thi lớp 10 chuyên Mơn:Tốnhọc Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNGTRÌNHLUYỆN THI VÀOLỚP 10 CHUNTRÊNHỌC247 - Chươngtrìnhluyện thi đượcxâydựngdànhriêngchohọc sinh giỏi,cácemuthíchtốnvàmuốn thi. .. tiếtkiệm,lịchhọclinhhoạt,thoảimáilựachọn - Mỗi lớp từ5đến 10 emđểđượchỗtrợkịpthờinhằmđảmbảochấtlượngkhóahọcởmứccaonhất - Đặcbiệt,cácemcònhỗtrợhọctậpthơngquacộngđồngluyện thi vào lớp 10 chun củaHỌC247
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyen nam 2012 2013 so gd dt kien giang 7406 , Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyen nam 2012 2013 so gd dt kien giang 7406

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay