Tổng hợp đề kiểm tra địa lí

34 1 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề kiểm tra tiết HK mơn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đề kiểm tra tiết HK môn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiến Đề kiểm tra tiết HK môn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trung tân GDNN-GDTX Huyện Quảng Điền Đề kiểm tra tiết HK môn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề kiểm tra tiết HK môn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Trực Đề kiểm tra tiết HK mơn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiến Đề kiểm tra tiết HK mơn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phú Ngọc SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Độc lập – Tự – Hạnh phúc KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Địa lý Lớp10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1(3 điểm): Hệ chuyển động tự quay Trái Đất giải thích nguyên nhân Câu 2(4 điểm): Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa phân bố lượng mưa giới Câu 3(3 điểm): Nôi lực gì? Nguyên nhân sinh nội lực Tác động nội lực đến bề mặt Trái Đất -HẾT - SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I HỌC KÌ I Môn: Địa lý lớp: 10 Câu (3 điểm) Nội dung Hệ chuyển động tự quay Trái Đất: - Do Trái Đất quay quah trục, nên nơi TĐ có tượng ngày đêm luân phiên - Giờ TĐ: Giờ địa phương, múi, quốc tế(GMT), đường chuyển ngày quốc tế Điểm 1 - Sự lệch hướng chuyển động vật thể: + Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động lệch hướng bên phải, Nam bán cầu lệch bên trái theo hướng chuyển động (4 điểm) + Nguyên nhân: TĐ quay quanh trục từ Tây sang Đông sinh lực chệch hướng chuyển động vật thể(lực Côriôlit) Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa: - Khí áp: + Khu có áp thấp thường mưa nhiều khu áp thấp hút gió đưa khơng khí ẩm lên cao, sinh mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh mưa, + Khu có áp cao mưa khơng khí ẩm khơng bốc lên được, lại có gió thổi đi, khơng có gió thổi đến - Frơng: + Do tramh chấp khối khơng khí nóng lạnh dẫn đến nhiễu loạn khơng khí sinh mưa + Miền có frơng, dãy hội tụ nhiệt đới qua thường mưa nhiều - Gió: + Sâu nội địa mưa khơng có gió từ đại dương thổi vào, vùng chịu ảnh hưởng gió mậu dịch mưa gió khơ, + Vùng chịu ảnh hưởng gió mùa mưa nhiều năm có nửa năm gió thổi từ đại dương vào lục địa - Dòng biển: Các miền nằm ven bờ đại dương có dòng biển nóng chảy qua, mưa nhiều khơng khí dòng biển nóng chứa nhiều nước, ngược lại nơi có dòng biển lạnh chảy qua mưa khơng khí dòng biển bị lạnh, nước không bốc - Nơi lực: lực phát sinh từ bên lòng đất (3 điểm) - Nguyên nhân sinh nội lực: Chủ yếu nguồn lượng lòng đất 0,5 0,5 - Tác động nội lực đến bề mặt Trái Đất: 2,0 Thông qua vận động kiến tạo: + Vận động theo phương thẳng đứng (vận động nâng lên hạ xuống) xảy chậm diện tích rộng lớn, làm cho boệ phận lục địa nâng lên, phận khác lại bị hạ xuống + Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép khu vực tách dãn khu vực khác, gây tượng uốn nếp, đứt gãy + Gây tượng động đất, núi lửa SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN (Đề có trang) KIỂM TRA MỘT TIẾT - NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN ĐỊA - LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề 419 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Câu 1: Phát biểu khơng hoạt động gió biển? A Gió biển hình thành vùng ven biển, hoạt động vào ban ngày B Gió biển hoạt động vào ban ngày, gió thổi từ biển vào đất liền C Gió biển hình thành vùng ven biển, gió thổi từ áp cao đất liền áp thấp biển D Gió biển hình thành vùng ven biển, gió thổi từ áp cao biển vào áp thấp đất liền Câu 2: Frông ôn đới mặt ngăn cách hai khối khí sau đây? A Khối khí chí tuyến xích đạo B Khối khí cực ơn đới C Khối khí xích đạo ơn đới D Khối khí ôn đới chí tuyến Câu 3: Phạm vi hoạt động gió Mậu dịch A áp cao cực áp thấp ôn đới B áp cao cực áp thấp xích đạo C áp cao cận chí tuyến áp thấp ơn đới D áp cao cận chí tuyến áp thấp xích đạo Câu 4: Người ta quy định đường chuyển ngày quốc tế đâu? A Kinh tuyến 180° qua múi 12 Thái Bình Dương B Kinh tuyến 180° qua múi 12 Đại Tây Dương C Kinh tuyến 160° qua múi 12 Đại Tây Dương D Kinh tuyến 160° qua múi 12 Thái Bình Dương Câu 5: Thời gian ban ngày ngắn nhất, thời gian ban đêm dài năm bán cầu Bắc ngày mấy? A Ngày 22-6 B Ngày 21-3 C Ngày 23-9 D Ngày 22-12 Câu 6: Ở Việt Nam có tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh lần năm? A lần năm B lần năm C không lần D lần năm Câu 7: Nhận xét hoạt động gió đất A gió đất hình thành vùng ven biển, hoạt động vào ban ngày B gió đất hoạt động vào ban ngày, gió thổi từ đất liền biển C gió đất hình thành vùng ven biển, gió thổi từ áp cao biển vào áp thấp đất liền D gió đất hình thành vùng ven biển, gió thổi từ áp cao đất liền áp thấp biển Câu 8: Vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng dẫn đến kết gì? A Nếp uốn miền núi uốn nếp B Hiện tượng uốn nếp đứt gãy C Tạo hẻm vực thung lũng D Hiện tượng biển tiến biển thối Câu 9: Hãy tính ngày Việt Nam, biết thời điểm đó, GMT 24 ngày 31–12 A ngày 01-01 B ngày 31-12 C ngày 31-12 D ngày 01-01 Câu 10: Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời bao nhiêu? A 164,9 triệu km B 149,6 triệu km C 146,9 triệu km D 194,6 triệu km Câu 11: Tại khối khí chí tuyến xích đạo khơng tạo thành frông thường xuyên rõ nét? A Bởi chúng lạnh có chế độ gió B Bởi chúng nóng có hướng gió khác C Bởi chúng nóng nói chung có chế độ gió D Bởi chúng khác nhiệt độ có chế độ gió Câu 12: Cho biết khu vực ngoại chí tuyến Trái Đất có tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh lần năm? A không lần B lần năm C lần năm D lần năm Câu 13: Phát biểu khái niệm vận động theo phương nằm ngang Trang 1/2 - Mã đề 419 A vận động làm cho lớp đá bị uốn lại thành nếp B vận động nâng lên, hạ xuống vỏ Trái Đất C vận động làm cho đá bị gãy, đứt dịch chuyển ngược hướng D làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép khu vực này, tách giãn khu vực Câu 14: Tổng lượng nhiệt xạ Mặt Trời đến Trái Đất bề mặt Trái Đất hấp thụ %? A 47 % B 30 % C 19 % D % Câu 15: Hướng hoạt động gió Tây ơn đới A tây nam bán cầu Bắc, tây bắc bán cầu Nam B đông nam bán cầu Bắc, đông bắc bán cầu Nam C tây bắc bán cầu Bắc, tây nam bán cầu Nam D đông bắc bán cầu Bắc, đông nam bán cầu Nam Câu 16: Nhận định sau không với gió fơn? A Gió fơn Việt Nam gọi gió Lào B Là loại gió biến tính qua núi C Tính chất khơ nóng D Tính chất ẩm mang nhiều mưa II PHẦN TỰ LUẬN VÀ BÀI TẬP (6,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày ngun nhân làm thay đổi khí áp Câu 2: (2,0 điểm) Phân biệt: Nội lực ngoại lực Câu 3: (2,0 điểm) Bảng 11 SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM VÀ BIÊN ĐỘ NHIỆT ĐỘ NĂM THEO VĨ ĐỘ Ở BÁN CẦU BẮC Vĩ độ Nhiệt độ trung bình năm (oC) Biên độ nhiệt độ năm (oC) o 24,5 1,8 o 20 25,0 7,4 30o 20,4 13,3 40o 14,0 17,7 o 50 5,4 23,8 60o - 0,6 29,0 … ……… ……… Dựa vào kiến thức học quan sát bảng 11, nhận xét giải thích: - Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ - Sự thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ HẾT Trang 2/2 - Mã đề 419 SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Phần đáp án câu trắc nghiệm: 117 KIỂM TRA MỘT TIẾT - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN ĐỊA – 10 Thời gian làm : 45 Phút 216 318 419 C C C C B D A D D B D D D D D A C A C D C C B D C C A D C B B D A A B A 10 C D C B 11 D C C C 12 A A A A 13 D B D D 14 C D C A 15 C C C A 16 D C C D Phần đáp án câu tự luận: Câu 1: (2,0 điểm) Nguyên nhân thay đổi khí áp: - Khí áp thay đổi theo độ cao: lên cao khơng khí lỗng, sức nén nhỏ, khí áp giảm - Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: + Nhiệt độ tăng không khí nở ra, tỉ trọng giảm khí áp giảm + Nhiệt độ giảm khơng khí co lại, tỉ trọng tăng khí áp tăng - Khí áp thay đổi theo độ ẩm: khơng khí chứa nhiều nước, khí áp giảm Câu 2: (2,0 điểm) Nội lực: - KN: lực phát sinh từ bên lòng đất - Nguyên nhân: nguồn lượng bên lòng đất nguồn lượng sư phân hủy chất phóng xạ, lượng dịch chuyển dòng vật chất theo quy lực trọng lực, lượng phản ứng hóa học - Tác động nội lực lên địa hình bề mặt Trái Đất thơng qua vân động kiến tạo Ngoại lực: - KN: lực phát sinh từ bên ngoài, bề mặt Trái Đất - Nguyên nhân: chủ yếu nguồn lượng xạ Mặt trời ngoai có tác nhân như: Các yếu tố khí hậu, dạng nước chảy, sinh vật người - Tác động ngoại lực lên địa hình bề mặt Trái Đất thơng qua trình ngoại lực Trang 3/2 - Mã đề 419 Câu 3: (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức học quan sát bảng 11, nhận xét giải thích: - Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ: Từ xích đạo cực nhiệt độ trung bình năm giảm Do góc chiếu sáng Mặt Trời (góc nhập xạ) nhỏ - Sự thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ: Từ xích đạo cực biên độ nhiệt độ tăng Do góc nhập xạ giảm, nên nhiệt độ cao nhiệt độ thấp giảm nhiệt độ thấp giảm nhiều HẾT - Trang 4/2 - Mã đề 419 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA TIẾT, NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Địa – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết MỨC ĐỘ Thông hiểu Vận dụng(1) NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA CHƯƠNG V: ĐỊA DÂN CƯ CHƯƠNG V: ĐỊA LÝ DÂN CƯ TL Bài 21: Quy Quy luật luật địa đới địa đới quy luật gì? Nêu phi địa đới nguyên nhân biểu quy luật địa đới, lấy ví dụ cụ thể ? Bài 22: Dân số gia tăng dân số Bài 24: Sự phân bố dân cư Các loại hình quần cư thị hóa TL TL Vận dụng(2) TL TỔNG SỐ - Câu - 3,0 điểm (Tỉ lệ: 30%) Phân tích sức ép dân số việc phát triển kinh tế xã hội mơi trường a Tính mật độ dân số giới châu lục c Từ biểu đồ rút nhân xét cần thiết - Câu - 3,5 điểm (Tỉ lệ: 35%) b Vẽ bểu đồ cột thể diện tích dân số châu lục giới qua bảng số liệu - Câu - 3,5 điểm (Tỉ lệ:35%) 3,5 điểm 4,5 điểm 2,0điểm 10 điểm (Tỉ lệ:35%) (Tỉ lệ:45%) (Tỉ lệ:20%) Tỉ lệ: 100% Chú thích: a Đề thiết kế với tỉ lệ: 35% nhận biết+45% thông hiểu+20%vận dụng(1),tất câu tự luận(TL) b Cấu trúc bài: câu c Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi(ý) là: TỔNG SỐ ĐÁP ÁN Câu (5điểm) a Trình bày vai trò ngành cơng nghiệp (2 điểm) - Có vai trò chủ đạo kinh tế (0, 5đ) - Thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác củng cố anh ninh quốc phòng (0,5đ) -Tạo điều kiện khai thác có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi phân công lao động giảm chênh lệch trình độ phá triển vùng lãnh thổ (0,5đ) - Sản xuất sản phẩm mới, tạo khả mở rộng sản xuất, mở rộng thị trừong lao động tăng thu nhập (0,5đ) b Em phân biệt điểm công nghiệp trung tâm công nghiệp (3 điểm) * Điểm công nghiệp: (1,5đ) - Đồng với điểm dân cư - Gồm đến hai xí nghiệp phân bố gần nguồn nguyên – nhiên liệu vùng ngun liệu nơng sản - Khơng có mối liên hệ xí nghiệp * Trung tâm cơng nghiệp: (1,5đ) - Gắn với đô thị lớn vừa, có vị trí thuận lợi - Gồm khu CN, điểm CN nhiều xí nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ sản xuất, kỹ thuật, kinh tế công nghệ - Có xí nghiệp nồng cốt (hay hạt nhân) - Có xí nghiệp bổ trợ phục vụ Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm phân bố ngành công nghiệp thực phẩm -Vai trò: Cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu ăn, uống hàng ngày nhân dân(1 điểm) - Đặc điểm : (1 điểm) + Xây dựng tốn vốn dầu tư + Quay vòng vốn nhanh Tăng khả tích lũy cho kinh tế quốc dân - Phân bố: Khắp quốc gia giới (1 điểm) Câu 3: (2điểm) - Xử bảng số liệu : (0,5đ) Đơn vị : (%) 1990 1995 1999 2003 2005 Diện tích 100 111,9 126,6 123,3 121,3 Sản lượng 100 129,8 163,3 179,8 186,4 - Vẽ biểu đồ : Vẽ đúng, có tên biểu đồ, thích (1,5 điểm) (Thiếu tên : - 0,25 điểm; thiếu thích: - 0,25 điểm ; thiếu số liệu : - 0,25 điểm) MÔN: ĐỊA - 10 ĐỀ Câu (5điểm) a Nhân tố vị trí địa kinh tế xã hội ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành công nghiệp? (2 điểm) b Em phân biệt khu công nghiệp vùng công nghiệp (3 điểm) Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm phân bố ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Câu 3: (2điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990-2005 1990 Diện tích (ngàn ) Sản lượng (ngàn ) 1995 1999 2003 2005 6042,8 6766 7654 7452 7329 1922,5 24964 31394 34569 35833 Vẽ biểu đồ đường thể tốc độ tăng trưởng Diện tích, sản lượng lúa nước ta thời kì 1990-2005 ĐÁP ÁN Câu (5điểm) a Nhân tố vị trí địa kinh tế xã hội ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành công nghiệp ? (2 điểm) - Vị trí địa lý: có Tác động lớn đến việc lựạ chọn để xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất (0,5 đ) - Kinh tế - xã hội: + Dân cư - nguồn lao động: số lượng chất lượng lao động có ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp (0,5 đ) + Tiến khoa học – kĩ thuật: làm cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên phân bố hợp lý ngành công nghiệp; làm thay đổi quy luật phân bố xí nghiệp cơng nghiệp (0,5 đ) + Thị trường: có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xây dựng xí nghiệp, hướng chun mơn hóa sản xuất (0,5 đ) b Em phân biệt khu công nghiệp vùng công nghiệp (3 điểm) * Khu công nghiệp tập trung (khu CN) (1,5đ) - Khu vực có ranh giới rõ ràng, vị trí địa lý thuận lợi - Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp cơng nghiệp với khả hợp tác sản xuất cao - Sản phẩm vừa dể tiêu dùng nước, vừa để xuất - Các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất cơng nghiệp * Vùng công nghiệp: (1,5đ) - Là vùng lãnh thổ rộng lớn - Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm CN có mối liên hệ sản xuất có nét tương đồng q trình hình thành cơng nghiệp - Có vài ngành cơng nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chun mơn hóa -Có ngành phục vụ bổ trợ Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò, đặc điểm phân bố ngành cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng - Vai trò : Sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu nhân dân (1 điểm) - Đặc điểm: (1 điểm) + Phát triển chủ yếu dựa vào nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ nguồn nguyên liệu + Có thể phát huy khả thành phần kinh tế - Phân bố: Khắp quốc gia giới (1 điểm) Câu 3: (2điểm) - Xử bảng số liệu : (0,5đ) 1990 Diện tích 100 Sản lượng 100 1995 111,9 129,8 Đơn vị : (%) 1999 2003 126,6 123,3 163,3 179,8 2005 121,3 186,4 - Vẽ biểu đồ : Vẽ đúng, có tên biểu đồ, thích (1,5 điểm) (Thiếu tên : - 0,25 điểm; thiếu thích: - 0,25 điểm ; thiếu số liệu : - 0,25 điểm) SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA MỘT TIẾT - NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN ĐỊA - 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề có trang) Mã đề 472 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) Câu 1: Trung tâm cơng nghiệp có đặc điểm sau đây? A Khơng có dân cư sinh sống B Gắn với thị vừa lớn C Có ngành phục vụ bổ trợ D Đồng với điểm dân cư Câu 2: Quốc gia có sản lượng điện lớn giới ? A Trung Quốc B Hoa Kì C LB Nga D Nhật Bản Câu 3: Nguồn nguyên liệu q cho cơng nghiệp hóa học, dược phẩm A dầu B than C điện D Thuốc quý Câu 4: Ngành khai thác than có vai trò quan trọng việc cung cấp nhiên liệu cho A nhà máy nhiệt điện nhà máy luyện kim B công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng C nhà máy thủy điện nhà máy điện hạt nhân D nhà máy chế biến thực phẩm Câu 5: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ngành không chịu ảnh hưởng lớn nhân tố sau đây? A Nguồn nguyên liệu B Vận tải C Thị trường tiêu thụ D Lao động Câu 6: Sắp xếp hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp A Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp B Vùng công nghiệp, điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp C Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp D Trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp, khu công nghiệp Câu 7: Ngành đóng vai trò chủ đạo quan trọng ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Đồ nhựa B Sành - sứ - thủy tinh C Dệt - may D Da - giày Câu 8: Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chun mơn hóa hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau đây? A Vùng công nghiệp B Trung tâm công nghiệp C Khu công nghiệp tập trung D Điểm công nghiệp Câu 9: Ngành công nghiệp xem mũi nhọn nhiều nước A công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng B công nghiệp điện tử - tin học C công nghiệp lượng D cơng nghiệp hóa chất Câu 10: Giai đoạn sản xuất công nghiệp A chế biến nguyên liệu B sản xuất máy móc C đóng gói sản phẩm D tác động vào đối tượng lao động Câu 11: Khơng có dân cư sinh sống hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp sau đây? A Trung tâm công nghiệp B Điểm công nghiệp C Vùng công nghiệp D Khu công nghiệp tập trung Câu 12: Ngành kinh tế có vai trò nâng cao trình độ văn minh xã hội ngành sau đây? Trang 1/2 - Mã đề 472 A Điện tử - tin học B Hóa chất C Cơng nghiệp D Nơng nghiệp Câu 13: Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn giới A Bắc Trung Phi B Trung Đông C Tây Âu D Bắc Mỹ Câu 14: Dựa vào công dụng kinh tế sản phẩm, sản xuất công nghiệp chia làm hai nhóm A cơng nghiệp nặng cơng nghiệp nhẹ B công nghiệp chế biến công nghiệp nhẹ C công nghiệp khai thác công nghiệp nặng D công nghiệp khai thác công nghiệp chế biến Câu 15: Trong cấu sản lượng điện giới nay, loại điện chiếm tỉ trọng cao A thủy điện B nhiệt điện C điện nguyên tử D điện gió Câu 16: Ý sau khơng phải vai trò ngành cơng nghiệp điện lực? A Đẩy mạnh tiến khoa học - kĩ thuật B Là mặt hàng xuất có giá trị nhiều nước C Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh người D Là sở để phát triển công nghiệp đại II PHẦN TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) Câu 1: Trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng phân bố ngành công nghiệp khai thác dầu khí (2,0 điểm) Câu 2: Tại nói cơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân? (2,0 điểm) Câu 3: Ngành công nghiệp điện tử - tin học có đặc điểm gì? (2 điểm) - Trang 2/2 - Mã đề 472 SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA MỘT TIẾT - ĐÁP ÁN MƠN ĐỊA – 10 Phần đáp án câu trắc nghiệm: Câu 171 270 369 472 C A A B A A B B A B D B C C C A B D A B C D A C C C B C B A D A A C A B 10 A A D A 11 C D D D 12 C B A C 13 A D D B 14 A B A A 15 C A D B 16 A C D B Phần đáp án câu tự luận: Câu 1: (2,0 điểm) Khai thác dầu - Vai trò: Là nhiên liệu quan trọng “vàng đen” nhiều quốc gia Từ dầu mỏ, sản xuất nhiều loại hóa học, dược phẩm - Trữ lượng: Ước tính 400 – 500 tỉ tấn, trữ lượng chắn 140 tỉ - Sản lượng: khai thác khoảng 3,8 tỉ tấn/năm - Phân bố: Ở nước phát triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Mĩ La-tinh, Trung quốc… Câu 2: (2,0 điểm) Đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân: - Cung cấp khối lượng cải vật chất lớn cho xã hội: sản phẩm tiêu dùng, tư liệu sản xuất, xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho ngành kinh tế - Thúc đẩy ngành kinh tế phát triển như: nông nghiệp, dịch vụ củng cố an ninh quốc phòng - Tạo điều kiện khai thác có hiệu tài nguyên thiên nhiên vùng khác - Mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập Câu 3: (2,0 điểm) Ngành công nghiệp điện tử - tin học có đặc điểm: - Là ngành công nghiệp trẻ bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại - Được xem ngành công nghiệp mũi nhọn nhiều nước, đồng thời thước đo phát triển kinh tế kĩ thuật quốc gia giới - Là ngành gây nhiễm mơi trường, khơng chiếm diện tích rộng, khơng tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước song yêu cầu nguồn lao động trẻ có trình độ kĩ thuật cao - Sản phẩm bao gồm bốn nhóm: máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng thiết bị viễn thông - Đứng đầu lĩnh vực Hoa Kì, Nhật Bản, EU Trang 3/2 - Mã đề 472 ĐỀ 1 Công nghiệp chia làm hai nhóm A, B dựa vào: A Tính chất đặc điểm B Trình độ phát triển C Công dụng kinh tế sản phẩm D Lịch sử phát triển ngành [] “Điểm công nghiệp” hiểu là: A Một đặc khu kinh tế B Một điểm dân cư có vài xí nghiệp cơng nghiệp C Một diện tích nhỏ dùng để xây dựng số xí nghiệp cơng nghiệp D Một lãnh thổ định có điều kiện thuận lợi để xây dựng xí nghiệp cơng nghiệp Các ngành cơng nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh nước phát triển vì: A Đây ngành tạo tiền đề để thực cơng nghiệp hóa B Đây ngành đem lại hiệu kinh tế cao C Phù hợp với điều kiện nước phát triển D Sự phân công lao động quốc tế Đa dạng sản phẩm, phức tạp trình độ kỹ thuật, sử dụng nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn lao động, thị trường nguyên liệu Đó đặc điểm ngành cơng nghiệp: A Cơ khí, hóa chất B Hóa chất C Sản xuất hàng tiêu dùng D Năng lượng Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến giao thông vận tải: A Quyết định có mặt vai trò loại hình giao thơng vận tải B Ảnh hưởng đến cơng tác thiết kế khai thác cơng trình giao thông vận tải C Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải D Tất yếu tố Đặc điểm sau không với ngành giao thông vận tải: A Sản phẩm chuyên chở người hàng hóa B Chất lượng sản đo tốc độ chuyên chở, tiện nghi, an tồn C Tiêu chí đánh giá khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển cự li vận chuyển trung bình D Số lượng hành khách luân chuyển đo đơn vị: tấn.km Vai trò sau không với ngành dịch vụ: A Thúc đẩy ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh B Trực tiếp sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất C Cho phép khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên D Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thông cần trước bước vì: A Thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi, miền núi với đồng B Tạo điều kiện khai thác mạnh to lớn miền núi C Thúc đẩy phân cơng lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi D Tất ý Ngành công nghiệp sở để phát triển công nghiệp đại là: A Công nghiệp điện lực B Công nghiệp luyện kim C Công nghiệp khí D Cơng nghiệp điện tử tin học 10 Có vài ngành cơng nghiệp chủ yếu tạo nên lượng chun mơn hóa Đó đặc điểm của: A điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 11 ngành cơng nghiệp khơng khói ngành dịch vụ: A Đúng B Sai 12 Chất lượng sản phẩm giao thông vận tải đo bằng: A tốc độ chuyên chở B Sự tiện nghi C Sự an toàn D Các ý 13 Điểm cơng nghiệp có mặt hạn chế: A Tốn nhiều vào đầu tư sở hạ tầng B Không tận dụng phế liệu, giá thành sản phẩm cao C không liên hệ kĩ thuật, kinh tế với xí nghiệp khác D Tất 14 Ở nước phát triển, số người hoạt động ngành dịch vụ là: A 50 → 55% B 55 → 60% C 60 → 65% D 70% 15 Số hành khách số hàng hóa vận chuyển gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 16 Chở nặng, xa, tốc độ nhanh, ổn định giá rẻ đặc điểm của: A Đường sắt B Đường biển C Đường ô tơ D Hàng khơng 17 Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào: A Điều kiện tự nhiên – dân cư B Kinh tế - sách C Tiến khoa học kĩ thuật D Các ý 18 Điểm cơng nghiệp có mặt tích cực: A có tính động, dễ ứng phó với cố B Dễ thay đổi thiết bị C không ràng buộc, không làm ảnh hưởng đến xí nghiệp khác D Các ý 19 Có xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) đặc điểm trung tâm công nghiệp: A Đúng B Sai 20 Sự phân bố ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với: A Vùng sản xuất nguyên liệu B Điểm cong nghiệp C Vùng công nghiệp D Phân bố dân cư 21 hoang mạc nhiệt đới ảnh hưởng thuận lợi đến loại hình giao thơng nào? A Đường sắt B Đường sông C Đường ô tô D Gia súc, lạc đà 22 Điểm công nghiệp đồng với điểm dân cư có xí nghiệp cơng nghiệp: A Đúng B Sai 23 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với đô thị vừa lớn có vị trí địa thuận lợi hình thức: A điểm cơng nghiệp B Khu cơng nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 24 Ở nước phát triển, tỉ lệ lao động ngành dịch vụ là: A 20% B 30% C 40% D Khoảng 35% 25 Số hành khách tính người.km số hàng hóa tính tấn.km gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 26 Điểm cơng nghiệp có mặt hạn chế: A Tốn nhiều vào đầu tư sở hạ tầng B Không tận dụng phế liệu, giá thành sản phẩm cao C không liên hệ kĩ thuật, kinh tế với xí nghiệp khác D Tất 27 Nguồn lượng truyền thống dùng để chỉ: A Dầu khí B Than đá C Củi, gỗ D Sức nước 28 Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành: A Cơng nghiệp nặng B Công nghiệp nhẹ C Công nghiệp vật liệu D Công nghiệp chế biến 29 Ngành công nghiệp sau coi thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật nước? A Công nghiệp khí B Cơng nghiệp hóa chất C Cơng nghiệp điện tử - tin học D Công nghiệp lượng 30 Ngành cơng nghiệp có khả lớn để thúc đẩy cho công nghiệp nặng lẫn nông nghiệp phát triển là: A Công nghiệp luyện kim B Công nghiệp dệt C Cơng nghiệp hóa chất D Cơng nghiệp lượng ĐỀ Công nghiệp dệt thường phát triển mạnh nước phát triển vì: A Có nguồn nguyên liệu chỗ, phong phú B Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn nhân cơng C Có thị trường tiêu thụ rộng lớn có dân số đơng D Cả ba lý [] Về phương diện quy mô xếp hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn sau: A Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp B Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp C Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp Ngành công nghiệp thường trước bước q trình cơng nghiệp hóa nước là: A Cơ khí B Luyện kim C Năng lượng D Dệt Đặc điểm vùng cơng nghiệp là: A Có nhiều ngành công nghiệp kết hợp với đô thị có quy mơ vừa lớn B Có quy mô từ vài chục đến vài trăm hecta với ranh giới rõ ràng C Sự kết hợp số xí nghiệp cơng nghiệp với điểm dân cư D Có khơng gian rộng lớn, có nhiều ngành cơng nghiệp với nhiều xí nghiệp cơng nghiệp Nhân tố sau có tác động tới nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ: A Quy mô dân số, lao động B Phân bố dân cư C Truyền thống văn hóa D Trình độ phát triển kinh tế Vai trò ngành giao thơng vận tải là: A Đảm bảo cho trình sản xuất xã hội diễn liên tục, bình thường B Đảm bảo nhu cầu lại nhân dân C Tạo nên mối giao lưu kinh tế nước giới D Tất ý Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội miền núi sở hạ tầng cần ý là: A Phát triển nhanh tuyến giao thông vận tải B Xây dựng mạnh lưới y tế, giáo dục C Cung cấp nhiều lao động lương thực, thực phẩm D Mở rộng diện tích trồng rừng Các hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào: A Điều kiện tự nhiên – dân cư B Kinh tế - sách C Tiến khoa học kĩ thuật D Các ý Điểm cơng nghiệp có mặt tích cực: A có tính động, dễ ứng phó với cố B Dễ thay đổi thiết bị C không ràng buộc, khơng làm ảnh hưởng đến xí nghiệp khác D Các ý 10 Có xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) đặc điểm trung tâm công nghiệp: A Đúng B Sai 11 Sự phân bố ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với: A Vùng sản xuất nguyên liệu B Điểm cong nghiệp C Vùng công nghiệp D Phân bố dân cư 12 hoang mạc nhiệt đới ảnh hưởng thuận lợi đến loại hình giao thơng nào? A Đường sắt B Đường sông C Đường ô tô D Gia súc, lạc đà 13 Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thông cần trước bước vì: A Thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi, miền núi với đồng B Tạo điều kiện khai thác mạnh to lớn miền núi C Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi D Tất ý 14 Ngành công nghiệp sở để phát triển công nghiệp đại là: A Công nghiệp điện lực B Cơng nghiệp luyện kim C Cơng nghiệp khí D Cơng nghiệp điện tử tin học 15 Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên lượng chuyên môn hóa Đó đặc điểm của: A điểm cơng nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 16 ngành công nghiệp không khói ngành dịch vụ: A Đúng B Sai 17 Chất lượng sản phẩm giao thông vận tải đo bằng: A tốc độ chuyên chở B Sự tiện nghi C Sự an toàn D Các ý 18 Điểm công nghiệp đồng với điểm dân cư có xí nghiệp cơng nghiệp: A Đúng B Sai 19 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với đô thị vừa lớn có vị trí địa thuận lợi hình thức: A điểm cơng nghiệp B Khu cơng nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 20 Ở nước phát triển, tỉ lệ lao động ngành dịch vụ là: A 20% B 30% C 40% D Khoảng 35% 21 Số hành khách tính người.km số hàng hóa tính tấn.km gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 22 Điểm cơng nghiệp có mặt hạn chế: A Tốn nhiều vào đầu tư sở hạ tầng B Không tận dụng phế liệu, giá thành sản phẩm cao C không liên hệ kĩ thuật, kinh tế với xí nghiệp khác D Tất 23 Công nghiệp chia làm hai nhóm A, B dựa vào: A Tính chất đặc điểm B Trình độ phát triển C Cơng dụng kinh tế sản phẩm D Lịch sử phát triển ngành 24 “Điểm công nghiệp” hiểu là: A Một đặc khu kinh tế B Một điểm dân cư có vài xí nghiệp cơng nghiệp C Một diện tích nhỏ dùng để xây dựng số xí nghiệp cơng nghiệp D Một lãnh thổ định có điều kiện thuận lợi để xây dựng xí nghiệp cơng nghiệp 25 Các ngành cơng nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh nước phát triển vì: A Đây ngành tạo tiền đề để thực cơng nghiệp hóa B Đây ngành đem lại hiệu kinh tế cao C Phù hợp với điều kiện nước phát triển D Sự phân công lao động quốc tế 26 Đa dạng sản phẩm, phức tạp trình độ kỹ thuật, sử dụng nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn lao động, thị trường nguyên liệu Đó đặc điểm ngành cơng nghiệp: A Cơ khí, hóa chất B Hóa chất C Sản xuất hàng tiêu dùng D Năng lượng 27 Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến giao thông vận tải: A Quyết định có mặt vai trò loại hình giao thông vận tải B Ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác cơng trình giao thơng vận tải C Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải D Tất yếu tố 28 Nguồn lượng truyền thống dùng để chỉ: A Dầu khí B Than đá C Củi, gỗ D Sức nước 29 Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành: A Cơng nghiệp nặng B Cơng nghiệp nhẹ C Công nghiệp vật liệu D Công nghiệp chế biến 30 Ngành công nghiệp sau coi thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật nước? A Cơng nghiệp khí B Cơng nghiệp hóa chất C Cơng nghiệp điện tử - tin học D Công nghiệp lượng ĐỀ Đặc điểm sau không với ngành công nghiệp: A Sản xuất phân tán không gian B Sản xuất bao gồm hai giai đoạn C Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, phân bố tỉ mỉ, có phối hợp chặt chẽ để tạo sản phẩm cuối D Sản xuất có tính tập trung cao độ [] Nhân tố làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên phân bố hợp ngành cơng nghiệp: A Dân cư lao động B Thị trường C Tiến khoa học kĩ thuật D Chính sách Ngành cơng nghiệp sau không thuộc ngành lượng? A Khai thác than B Khai thác dầu khí C Điện lực D Lọc dầu Hình thức để tiến hành hoạt động công nghiệp là: A Điểm công nghiệp B Xí nghiệp cơng nghiệp C Khu cơng nghiệp D Trung tâm công nghiệp Ngành dịch vụ khơng thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh: A Giao thơng vận tải B Tài C Bảo hiểm D Các hoạt động đoàn thể Khi lựa chọn loại hình giao thơng vận tải thiết kế cơng trình giao thơng, yếu tố phải ý đến là: A Trình độ kỹ thuật B Vốn đầu tư C Dân cư D Điều kiện tự nhiên Hiện ngành đường sắt bị cạnh tranh khốc liệt ngành đường ô tô lý vì: A Thiếu động, hoạt động tuyến cố định B Vốn đầu tư lớn C Sử dụng nhiều lao động để điều hành D Tất lý Tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp với hình thức góp phần thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước chủ yếu ở: A Các nước phát triển B Các nước dang phát triển C Ý A B D Các nước phát triển nước cơng nghiệp Điểm cơng nghiệp có mặt hạn chế: A Tốn nhiều vào đầu tư sở hạ tầng B Không tận dụng phế liệu, giá thành sản phẩm cao C không liên hệ kĩ thuật, kinh tế với xí nghiệp khác D Tất 10 Ở nước phát triển, số người hoạt động ngành dịch vụ là: A 50 → 55% B 55 → 60% C 60 → 65% D 70% 11 Số hành khách số hàng hóa vận chuyển gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 12 Chở nặng, xa, tốc độ nhanh, ổn định giá rẻ đặc điểm của: A Đường sắt B Đường biển C Đường ô tơ D Hàng khơng 13 Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào: A Điều kiện tự nhiên – dân cư B Kinh tế - sách C Tiến khoa học kĩ thuật D Các ý 14 Điểm cơng nghiệp có mặt tích cực: A có tính động, dễ ứng phó với cố B Dễ thay đổi thiết bị C không ràng buộc, không làm ảnh hưởng đến xí nghiệp khác D Các ý 15 Có xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) đặc điểm trung tâm công nghiệp: A Đúng B Sai 16 Sự phân bố ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với: A Vùng sản xuất nguyên liệu B Điểm cong nghiệp C Vùng công nghiệp D Phân bố dân cư 17 hoang mạc nhiệt đới ảnh hưởng thuận lợi đến loại hình giao thơng nào? A Đường sắt B Đường sông C Đường ô tô D Gia súc, lạc đà 18 Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thơng cần trước bước vì: A Thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi, miền núi với đồng B Tạo điều kiện khai thác mạnh to lớn miền núi C Thúc đẩy phân cơng lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi D Tất ý 19 Ngành công nghiệp sở để phát triển công nghiệp đại là: A Công nghiệp điện lực B Công nghiệp luyện kim C Cơng nghiệp khí D Cơng nghiệp điện tử tin học 20 Có vài ngành cơng nghiệp chủ yếu tạo nên lượng chun mơn hóa Đó đặc điểm của: A điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 21 ngành cơng nghiệp khơng khói ngành dịch vụ: A Đúng B Sai 22 Chất lượng sản phẩm giao thông vận tải đo bằng: A tốc độ chuyên chở B Sự tiện nghi C Sự an toàn D Các ý 23 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với đô thị vừa lớn có vị trí địa thuận lợi hình thức: A điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 24 Ở nước phát triển, tỉ lệ lao động ngành dịch vụ là: A 20% B 30% C 40% D Khoảng 35% 25 Số hành khách tính người.km số hàng hóa tính tấn.km gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 26 Điểm cơng nghiệp có mặt hạn chế: A Tốn nhiều vào đầu tư sở hạ tầng B Không tận dụng phế liệu, giá thành sản phẩm cao C không liên hệ kĩ thuật, kinh tế với xí nghiệp khác D Tất 27 Cơng nghiệp chia làm hai nhóm A, B dựa vào: A Tính chất đặc điểm B Trình độ phát triển C Cơng dụng kinh tế sản phẩm D Lịch sử phát triển ngành 28 “Điểm công nghiệp” hiểu là: A Một đặc khu kinh tế B Một điểm dân cư có vài xí nghiệp cơng nghiệp C Một diện tích nhỏ dùng để xây dựng số xí nghiệp cơng nghiệp D Một lãnh thổ định có điều kiện thuận lợi để xây dựng xí nghiệp cơng nghiệp 29 Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh nước phát triển vì: A Đây ngành tạo tiền đề để thực công nghiệp hóa B Đây ngành đem lại hiệu kinh tế cao C Phù hợp với điều kiện nước phát triển D Sự phân công lao động quốc tế 30 Đa dạng sản phẩm, phức tạp trình độ kỹ thuật, sử dụng nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn lao động, thị trường ngun liệu Đó đặc điểm ngành cơng nghiệp: A Cơ khí, hóa chất B Hóa chất C Sản xuất hàng tiêu dùng D Năng lượng ĐỀ Nguồn lượng truyền thống dùng để chỉ: A Dầu khí B Than đá C Củi, gỗ D Sức nước Cơng nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành: A Công nghiệp nặng B Công nghiệp nhẹ C Công nghiệp vật liệu D Công nghiệp chế biến Ngành công nghiệp sau coi thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật nước? A Cơng nghiệp khí B Cơng nghiệp hóa chất C Cơng nghiệp điện tử - tin học D Cơng nghiệp lượng Ngành cơng nghiệp có khả lớn để thúc đẩy cho công nghiệp nặng lẫn nông nghiệp phát triển là: A Công nghiệp luyện kim B Công nghiệp dệt C Công nghiệp hóa chất D Cơng nghiệp lượng Ở số nước ngành dịch vụ phân thành: A Dịch vụ kinh doanh B Dịch vụ tiêu dùng C Dịch vụ công D Tất ý Nhân tố ảnh hưởng định tới phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải là: A Địa hình B Khí hậu thuỷ văn C Sự phát triển phân bố ngành kinh tế D Sự phân bố dân cư Loại phương tiện vận tải sử dụng phương tiện vận tải phối hợp nhiều loại hình giao thơng vận tải là: A Đường ô tô B Đường hàng không C Đường thủy D Đường sắt Điểm công nghiệp đồng với điểm dân cư có xí nghiệp cơng nghiệp: A Đúng B Sai Tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với thị vừa lớn có vị trí địa thuận lợi hình thức: A điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 10 Ở nước phát triển, tỉ lệ lao động ngành dịch vụ là: A 20% B 30% C 40% D Khoảng 35% 11 Số hành khách tính người.km số hàng hóa tính tấn.km gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 12 Điểm cơng nghiệp có mặt hạn chế: A Tốn nhiều vào đầu tư sở hạ tầng B Không tận dụng phế liệu, giá thành sản phẩm cao C không liên hệ kĩ thuật, kinh tế với xí nghiệp khác D Tất 13 Ở nước phát triển, số người hoạt động ngành dịch vụ là: A 50 → 55% B 55 → 60% C 60 → 65% D 70% 14 Số hành khách số hàng hóa vận chuyển gọi là: A Khối lượng luân chuyển B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển vận chuyển D Cự ly vận chuyển trung bình 15 Chở nặng, xa, tốc độ nhanh, ổn định giá rẻ đặc điểm của: A Đường sắt B Đường biển C Đường ô tô D Hàng không 16 Các hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào: A Điều kiện tự nhiên – dân cư B Kinh tế - sách C Tiến khoa học kĩ thuật D Các ý 17 Điểm cơng nghiệp có mặt tích cực: A có tính động, dễ ứng phó với cố B Dễ thay đổi thiết bị C không ràng buộc, khơng làm ảnh hưởng đến xí nghiệp khác D Các ý 18 Có xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) đặc điểm trung tâm công nghiệp: A Đúng B Sai 19 Sự phân bố ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với: A Vùng sản xuất nguyên liệu B Điểm cong nghiệp C Vùng công nghiệp D Phân bố dân cư 20 hoang mạc nhiệt đới ảnh hưởng thuận lợi đến loại hình giao thơng nào? A Đường sắt B Đường sông C Đường ô tô D Gia súc, lạc đà 21 Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thông cần trước bước vì: A Thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi, miền núi với đồng B Tạo điều kiện khai thác mạnh to lớn miền núi C Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi D Tất ý 22 Ngành công nghiệp sở để phát triển công nghiệp đại là: A Công nghiệp điện lực B Cơng nghiệp luyện kim C Cơng nghiệp khí D Cơng nghiệp điện tử tin học 23 Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên lượng chuyên mơn hóa Đó đặc điểm của: A Điểm cơng nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp 24 ngành công nghiệp khơng khói ngành dịch vụ: A Đúng B Sai 25 Chất lượng sản phẩm giao thông vận tải đo bằng: A Tốc độ chuyên chở B Sự tiện nghi C Sự an toàn D Các ý 26 Cơng nghiệp chia làm hai nhóm A, B dựa vào: A Tính chất đặc điểm B Trình độ phát triển C Cơng dụng kinh tế sản phẩm D Lịch sử phát triển ngành 27 “Điểm công nghiệp” hiểu là: A Một đặc khu kinh tế B Một điểm dân cư có vài xí nghiệp cơng nghiệp C Một diện tích nhỏ dùng để xây dựng số xí nghiệp cơng nghiệp D Một lãnh thổ định có điều kiện thuận lợi để xây dựng xí nghiệp cơng nghiệp 28 Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh nước phát triển vì: A Đây ngành tạo tiền đề để thực công nghiệp hóa B Đây ngành đem lại hiệu kinh tế cao C Phù hợp với điều kiện nước phát triển D Sự phân công lao động quốc tế 29 Đa dạng sản phẩm, phức tạp trình độ kỹ thuật, sử dụng nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn lao động, thị trường ngun liệu Đó đặc điểm ngành cơng nghiệp: A Cơ khí, hóa chất B Hóa chất C Sản xuất hàng tiêu dùng D Năng lượng 30 Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến giao thơng vận tải: A Quyết định có mặt vai trò loại hình giao thơng vận tải B Ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác cơng trình giao thơng vận tải C Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải D Tất yếu tố ...1 Đề kiểm tra tiết HK môn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đề kiểm tra tiết HK môn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiến Đề kiểm tra tiết... HẾT - Trang 4/2 - Mã đề 419 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA TIẾT, NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Địa lí – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. .. HK mơn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trung tân GDNN-GDTX Huyện Quảng Điền Đề kiểm tra tiết HK mơn Địa 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề kiểm tra tiết HK mơn Địa 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề kiểm tra địa lí , Tổng hợp đề kiểm tra địa lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay