Đề thi hóa lớp 9

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

SỞ GD&ĐT TỈNH PHÚ YÊN TRƯỜNG THCS&THPT VÕ NGUYÊN GIÁP KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN :HĨA HỌC Năm học:2017-2018 Họ Tên Lớp 9… I.TRẮC NGHIỆM:( đ) Chọn đáp án đánh chéo vào bảng Câu 10 11 12 13 14 15 A B C D 16 Câu 1: Dung dịch sau chứa bình thủy tinh: A HF B HCl C HNO3 D H2SO4 Câu 2: Số ml rượu etylic nguyên chất có 250ml rượu 450 là? A 250 ml B 215 ml C 112,5 ml D 275 ml Câu 3: Những chất phản ứng với dd NaOH là? A CH3COOH, CH3COOC2H5 B CH3COOH, C6H12O6 B CH4, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5, C2H5OH Câu 4: Trong máu người có lượng nhỏ glucozơ với nồng độ không đổi khoảng 0.1% Nếu nồng độ glucozơ > 0,1% thể bị mắc bệnh A viêm phổi B Viêm xoang C Tiểu đường D Suy nhược Câu 5: Dãy chất làm màu dung dịch nước brom là? A C2H2,C2H6, H2 B.C2H2, C2H4, SO2 C CH4, C2H4, C2H6 D CH4, C2H6, C2H2 Câu 6: Công thức phân tử đường nho là? A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D CH3COOH Câu 7: Phản ứng hóa học đặc trưng metan (CH4), etilen (CH2=CH2) là? A Phản ứng thế, phản ứng cộng B Phản ứng cộng, phản ứng C Phản ứng trùng hợp, phản ứng D Phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa Câu 8: Cấu tạo đặc biệt phân tử benzen là: A Phân tử có vòng cạnh B Phân tử có vòng cạnh chứa lk đôi xen kẽ lk đơn C Phân tử có vòng cạnh chứa lk đơi lk đơn D Phân tử có liên kết (lk) đôi Câu 9: Để dập tắt đám cháy xăng dầu ta dùng cách đây? A Dùng chăn ướt trùm lên lửa B Phun nước vào lửa C Phủ cát vào lửa D Cả A C Câu 10: Hố nước vôi để thời gian lâu ngồi khơng khí xuất lớp ván bề mặt, lớp ván chất gì? A CH4 B CaCO3 C BaSO3 D Ca(OH)2 Câu 11: Tính chất hóa học axit axetic là: A Làm quỳ tím hóa hồng B Tác dụng với muối cacbonat như: Na2CO3 C Tác dụng với dung dịch bazo, oxit bazo D Tất đáp án Page Câu 12: : Cho chất: CaCO3, C6H6, NaHCO3, C2H4O2, CH4 Trong chất có chất hữu cơ? A B C D Câu 13:Đốt cháy hồn tồn 22,4 lít metan oxi dư, sau phản ứng thu V lít khí CO (đktc) giá trị V là? A 22,4 B 44,8 C 67,2 D 89,8 Câu 14:Thuốc thử đặc trưng dùng để phân biệt khí khơng màu C2H2 C2H4 là: A Dd nước brom B AgNO3/NH3 C dd Ca(OH)2 D khí Cl2 Câu 15: Dưới mơ hình điều chế axetilen PTN: quan sát hình cho biết người ta thu khí phương pháp gì? Dựa tính chất vật lí axetilen? A Phương pháp đẩy khơng khí, axetilen nhẹ khơng khí B Phương pháp đẩy nước, axetilen tan nước C Phương pháp đẩy khơng khí, axetilen tan tốt nước D Phương pháp đẩy nước, axetilen tan tốt nước Câu 16:Mới đây, vào ngày 10/2/2017 huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xảy vụ ngộ độc tập thể khiến người tử vong, 126 người bị ảnh hưởng sau ăn cỗ đám ma Nguyên nhân xác định ban đầu ngộ độc rượu, rượu có lẫn chất sau đây? A CH3CH2OH B C6H6 C CH3OH D CH3COOH II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu (2đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Câu 2: (2đ) Nhận biết dung dịch nhãn chứa lọ riêng biệt sau: C6H12O6; CH3COOH, C2H5OH Câu 3: (2đ) Đốt cháy gam chất hữu A, thu 4,4 gam khí CO 1,8 gam H2O a) Trong chất hữu A có ngun tố nào? b) Biết DA/H2 = 30 Tìm cơng thức phân tử A Biết nguyên tử khối C, O 12, 16 Si (Z=14), P(Z=15), S(Z=16), Cl(Z=17) ********************************* HẾT ********************************* Page ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII – 2017-2018 MƠN: HĨA HỌC I TRẮC NGHIỆM Câu Đáp án A C A II TỰ LUẬN Câu D B C A B D Đáp án tham khảo ( 2, điểm ) 10 B 11 D 12 C Điểm 2,0 - Trích mẫu thử cho tác dụng với dung dịch iot, mẫu thử dung dịch hóa xanh tinh bột, mẫu lại khơng tượng là: C2H5OH, C6H12O6, CH3COOH - mẫu lại trích mẫu cho quỳ tím vào, ( 2, điểm ) mẫu quỳ tím hóa đỏ CH3COOH, lại C2H5OH, 2,0 C6H12O6 không làm quỳ đổi màu - mẫu lại cho tác dụng với dd AgNO3/NH3, mẫu thử xuất lớp kim loại trắng bạc bám lên thành ống nghiệm C6H12O6, lại C2H5OH PTHH: C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag ( 1, điểm ) - cách nấu rượu gạo: + Lấy gạo + nước, nấu thành cơm + cơm trộn với men rượu tạo thành hỗn hợp + Mang hỗn hợp ủ lu, thạp khoảng ngày sau ta thu cơm rượu + Mang cơm rượu cho vào nồi thêm nước, nấu dẫn sinh qua bể làm lạnh, rượu ngưng tụ lại chảy 1,0 Page 3 ( 2, điểm ) - cách làm rượu nho + Mua nho rửa sạch, lặc bỏ cuống + Chuẩn bị lọ sạch, cho lớp đường , lớp nho, vậy, lớp cho nhiều đường Tỉ lệ 1kg nho cần khoảng 300-500 gam đường, lưu ý không dùng nho mỹ, nho để làm rượu + ủ hỗn hợp vòng 15 – 20 ngày, sau vắt lấy nước loại vỏ hạt, lấy rượu nho thu bỏ vào tủ lạnh dùng dần - Ta có: mA = mC + mH + mO + mCl + + nCO2 = 0,1 mol, mC = 1,2 gam, + nH2O = 0,1 mol , mH = 0,2 gam a -Ta có:mC + mH = 1,2 + 0,2 = 1,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa lớp 9, Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay