Đề thi lí lớp 9

36 4 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN VẬT LỚP 10 NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề kiểm tra tiết HK1 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường PTDTNT Tỉnh Đề kiểm tra tiết HK1 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đề kiểm tra tiết HK1 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển Đề kiểm tra tiết HK1 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Yên Dũng Đề kiểm tra tiết HK2 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường PTDTNT Tỉnh Đề kiểm tra tiết HK2 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề kiểm tra tiết HK2 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ Đề kiểm tra tiết HK2 mơn Vật 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển Trường PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 Năm học: 2017 – 2018 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ 123 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu chất điểm chuyển động đường tròn bán kính 5cm Tốc độ góc không đổi, 4,7rad/s Tốc độ dài chất điểm theo cm/s A 0,235 B 4,7 C 23,5 D 0,94 Câu Trong chuyển động thẳng đều, gọi v vận tốc, t thời gian chuyển động cơng thức đường vật là: 1 A s  x0  vt B s = vt C s  vt D s = x + vt 2 Câu Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống Vận tốc chạm đất : A v = 2m/s B v = 5m/s C v = 8,899m/s D v = 10m/s Câu #Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: A x = x0 + v0t + at 2 B x = x0 + v0t + at C x = x0 + v0t + at D x = x0 + v0t + at Câu Công thức công thức liên hệ vận tốc, gia tốc quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần đều? A v  v  2as B v  v  2as C v  v 02  2as D v  v 02  2as Câu Đơn vị chuẩn tốc độ góc : A s (giây) B rad/s C Hz D số vòng / giây Cơng thức liên hệ vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng độ cao cực đại đạt là: Câu A v0 = gh 2 B v0 = gh C v0 = 2gh D v0 = 2gh Câu Chọn câu sai:Trong chuyển động tròn đều: A Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi B Véc tơ gia tốc chất điểm ln vng góc với véc tơ vận tốc C Véc tơ gia tốc chất điểm hướng vào tâm D Véc tơ gia tốc chất điểm không đổi Câu Một bánh xe quay 100 vòng thời gian 2s Chu kì quay bánh xe A 0,04s B 0,05s C 0,01s D 0,02s Câu 10 Chọn câu trả lời đúng.1 vật rơi tự từ độ cao đó,khi chạm đất có vận tốc 30m/s; cho g=10m/s2.Thời gian vật rơi độ cao lúc thả vật là: A 3,5s 52m B 3s 45m C 2s 20m D 4s 80m Câu 11 Nếu chọn 7giờ 30 phút làm gốc thời gian thời điểm 15phút có giá trị : A 1.25h B -0.75h C 0.75h D 8.25h Câu 12 Chọn câu trả lời đúng: Một xe đạp chuyển động thẳng quãng đường dài 12,1 km hết 0,5 Vận tốc xe đạp là: A 7m/s B 400m/ phút C 25,2km/h D 90,72m/s Câu 13 Một thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nước Nước chảy với vận tốc 9km/h so với bờ Vận tốc thuyền so với bờ A v = 14km/h B v = 21km/h C v = 9km/h D v = 5km/h Câu 14 Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 120km Vận tốc xe từ A 40km/h, xe từ B 20km/h.Thời điểm mà xe gặp A t = 2h B t = 8h C t = 4h D t = 6h Câu 15 Chọn câu câu sau: A Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng B Gia tốc rơi tự thay đổi theo độ cao vĩ độ địa lý C Trong chân không viên bi sắt rơi nhanh viên bi ve có kích thước D Vật nặng gia tốc rơi tự lớn Câu 16 Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động có: A Vectơ v/tốc ln tiếp tuyến với quỹ đạo ch/động, có độ lớn tăng theo hàm bậc thời gian B Quãng đường vật tỉ lệ thuận với thời gian vật C Vectơ gia tốc vật có độ lớn số ln hướng phương, chiều với chuyển động vật D Quỹ đạo đường thẳng II PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: điểm Một ô tô qua A với vận tốc 36km/h tăng tốc sau 10 giây đến B với vận tốc đạt 25m/s 1.Tính gia tốc ô tô đoạn đường AB độ dài đoạn đường AB 2.Khi đến B, ô tô tiếp tục chuyển động thẳng đoạn đường BC dài 125m Tính vận tốc trung bình tơ đoạn đường AC Gọi M trung điểm đoạn đường AB, xác định vận tốc ô tô qua M Bài 2: điểm Một vật thả rơi tự từ độ cao 500m Bỏ qua lực cản khơng khí lấy g = 10m/s2 1.Tính quãng đường vật rơi giây cuối t Gọi t t thời gian tương ứng vật rơi đoạn đường đầu đoạn đường cuối Tìm t1 -Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (LẦN 1) Môn: Vật lý (khối 10) PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đề1 Đề2 Đề3 Đề4 C C C D B B A A D C A C C D A A D B D C B A A C D D D C D B D A D A C C B A C B C C B C A C D C D A B C A D D D B C D D B C A C PHẦN TỰ LUẬN Câu Ý ĐÁP ÁN *Gia tốc ô tô đoạn AB: a = 1 điểm + M trung điểm AB nên s AM = 87,5 m + Ta áp dụng hệ thức : v 2M  v 2A = 2a s AM => v M  19,04 (m/s) * Tính thời gian vật rơi từ hệ thức: h = gt2 => t = 10s 2 *Quãng đường vật rơi giây đầu: s = gt’ = 405m * Quãng đường rơi giây cuối cùng: 500-405 = 95m 1,0 điểm +Tính thời gian rơi đoạn đường đầu là: 250 = 0,5g t 12 => t =5 s 0,25 điểm Thời gian đoạn đường sau: t = 10-5 = 5(2- ) (s) 0,5 điểm s AB = 2 điểm v 2B  v 2A = 175(m) 2a s Thời gian xe chuyển động từ B đến C t BC = BC = (s) vB s  s BC *vận tốc trung bình tơ đoạn AC: v  AB = 20 (m/s) t AB  t BC * Độ dài đoạn đường AB: vB  vA = 1,5 (m/s2) t AB ĐIỂM => 5(2  ) t2 =  1 t1 0.25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm SỞ GD&ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT- BÀI SỐ NĂM HỌC: 2017-2018 Môn: Vật lý – Lớp 11TS Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 0001: Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng tăng lên lần độ lớn lực Cu – lơng A tăng 16 lần B tăng lần C giảm lần D giảm 16 lần 0002: Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện B Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện C Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện D Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện không thay đổi 0003: Hai cầu nhỏ có điện tích 5.10-7 (C) 4.10-7 (C) đặt cách khoảng r =30cm điện môi Lực tương tác chúng 0,01(N) Hằng số điện môi là: A  = 0,8 B  = C  = 16 D  = 0004: Tại ba đỉnh A, B, C tam giác cạnh a=0,3m khơng khí có ba điện tích qA = 6C; qC = 8C; qB phải có dấu độ lớn để véctơ lực tổng hợp tác dụng lên qC có độ lớn F = 4,8N hướng song song với AB? A qB  6 C B qB  10C C qB  10 C D qB  8 C 0005: Công lực điện trường khác điện tích A dịch chuyển điểm khác cắt đường sức B dịch chuyển vuông góc với đường sức điện trường C dịch chuyển hết quỹ đạo đường cong kín điện trường D dịch chuyển hết quỹ đạo tròn điện trường 0006: Công thức xác định công lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q điện trường E A = qEd, d là: A khoảng cách điểm đầu điểm cuối B khoảng cách hình chiếu điểm đầu hình chiếu điểm cuối lên đường sức C độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức, tính theo chiều đường sức điện D độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức 0007: Một điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến N điện trường hình vẽ Khẳng định sau đúng? A Nếu q>0 AMN>0 C AMN = B Nếu q0 D Nếu q>0 AMN 0; v > B a > , v < C a < 0; v < D a < 0, v > Câu 11: Chọn câu trả lời Hai vật có khối lượng m1 = 2m rơi tự địa điểm,với v1, v2 tương ứng vận tốc chạm đất vật thứ vật thứ hai Bỏ qua sức cản không khí Khi đó: A v1 > v2 B v1 =2 v2 C v1 = v2 D v2 = v1 Câu 12: Vật rơi tự giây cuối rơi 45 m Tính thời gian rơi vật bao nhiêu? (g = 10 m/s2 ) Trang A t = 12 (s) B t = (s) C t = (s) D t = (s) Câu 13: Một ô tô chuyển động với vận tốc 21,6 km/h xuống dốc chuyển động nhanh dần với gia tốc a = 0,5 m/s2 xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2 km/h Chiều dài dốc là: A Một giá trị khác B 36 m C 108 m D m Câu 14: Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = + 60t (x đo km t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A Từ điểm M cách O 5km, với vận tốc 60 km/h B Từ điểm O với vận tốc 60km/h C Từ điểm O với vận tốc 60km/h D Từ điểm O với vận tốc 5km/h Câu 15: Tại nơi định Trái Đất gần mặt đất, vật rơi tự với A Gia tốc B Cùng gia tốc g C Cùng gia tốc a = 5m/s D Gia tốc khác Câu 16: Các cơng thức liên hệ chu kì T với tốc độ góc  tốc độ góc  với tần số f chuyển động tròn là: A T=  2π ;ω = 2π f B T= 2π  ; ω = 2πf C T= 2π ; ω =  2π D T= ; ω = 2πf 2π f II PHẦN TỰ LUẬN Câu Lúc sáng ôtô qua điểm A đường thẳng với vận tốc 10m/s, chuyển động chậm dần với gia tốc 0,2m/s2 Cùng lúc điểm B cách A 560m, ơtơ thứ hai bắt đầu khởi hành ngược chiều với xe thứ nhất, chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,4m/s2 Chọn gốc tọa độ O A; chiều dương từ A đến B Chọn gốc thời gian lúc sáng a) Viết phương trình chuyển động xe b) Xác định vị trí thời điểm xe gặp c) Hãy cho biết xe thứ dừng lại cách A mét Câu Một ơtơ có bánh xe bán kính 30 cm, chuyển động với tốc độ 64,8 km/h Tính tốc độ góc, chu kì quay bánh xe gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe HẾT Trang pV pV p V pV pT = số = số = số B C D = T V p T1 T2 Câu 13 Ở nhiệt độ 273 C thể tích khối khí 10 lít Khi áp suất khơng đổi,thể tích khí A 5460C là: A 12 lít B 20 lít C 15 lít D 13,5 lít Câu 14 Tập hợp thơng số trạng thái sau xác định trạng thái lượng khí xác định A Thể tích, khối lượng, áp suất B Áp suất, thể tích, khối lượng C Áp suất, nhiệt độ, thể tích D Áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 15 Quá trình biến đổi trạng thái lượng khí xác định nhiệt độ giữ khơng đổi gọi q trình A Đoạn nhiệt B Đẳng nhiệt C Đẳng áp D Đẳng tích Câu 16 Thế đàn hồi lò xo tính theo công thức A Wdh  mgz B Wdh  mv C Wdh  k ( l ) D W  mv  k l 2 II.PHẦN TỰ LUẬN Bài điểm Một chất khí tưởng trạng thái (1), p1 = 105Pa, V1 = 30 lit Người ta nén đẳng nhiệt thể tích giảm xuống 20 lít Tính áp suất chất khí sau nén Một bơm chứa 100 cm3 khơng khí nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Khi khơng khí bị nén xuống 20 cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất khơng khí bơm bao nhiêu? Bài 2: điểm Một vật có khối lượng 5kg thả rơi tự không vận tốc đầu độ cao 30m Lấy g =10 m/s2 1.Tính vật 2.Tính vận tốc vật chạm đất 3.Tính độ cao vật động gấp 1,5 lần -Hết - Đề Đề Đề Đề B A D A B D A A B D B A B D B B D C D C B C D A B B B A A B B C C B C D 10 D 10 D 10 C 10 A 11 A 11 D 11 C 11 D 12 A 12 B 12 B 12 B 13 C 13 C 13 D 13 A 14 C 14 D 14 C 14 A 15 B 15 B 15 C 15 A 16 C 16 B 16 D 16 D Đề1 B B B B D B B A C D A A C C B C Đề2 A D D D C C B B B D D B C D B B Đề3 D A B B D D B B C C C B D C C D Đề4 A A A B C A A C D A D B II PHẦN TỰ LUẬN A A A D Bài điểm Một chất khí tưởng trạng thái (1), p1 = 105Pa, V1 = 30 lit Người ta nén đẳng nhiệt thể tích giảm xuống 20 lít Tính áp suất chất khí sau nén A p2  7.105 Pa B p2  8.105 Pa C p2  9.105 Pa D p2  10.105 Pa Bài 2: điểm BÀI Ý NỘI DUNG p1  10 (Pa ) Trạng thái 1:   V1  30(l) p1  ?(Pa )  V1  20(l)  trạng thái 2:  Vì trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) trình đẳng điểm nhiệt nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte p1V1 = p2V2 => p2 = 1,5.105 (Pa) p1  10 (Pa )  Trạng thái 1: V1  100cm  trạng thái 2:  T  300K  1 ĐIỂM  p  ?(Pa )  V2  20cm  T  600K  Áp dụng phương trình trạng thái khí tưởng cho hai trạng thái (1) (2) điểm p1V1 p V2  T1 T2 Thay giá trị vào ta tìm p2 = 104 Pa Chọn gốc mặt đất: Theo đề: vo = 0; zo = 30m *Cơ vật: W = Wo = mgzo = 1500J = 1,5kJ điểm Gọi B vị trí vật chạm đất: zB = Cơ vật B: WB = mv 2B 1,5 điểm Ta áp dụng định luật bảo toàn năng: WB = W => vB = 2gz o = 10 (m/s) Gọi C vị trí vật có động 1,5 lần => WC= 2,5WtC = 2,5mgzC Ta áp dụng định luật bảo toàn năng: WC = W=> zC = zo = 12m 2,5 1,5 điểm SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THCS & THPT VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HKII Năm học: 2017-2018 Môn: Vật lý 10-cơ Họ tên: …………………………… Lớp: …… Điểm Câu 1: Phát biểu sau không ? Động lượng vật A tích khối lượng vận tốc vật B đại lượng vectơ Câu 2: Cơng thức tính cơng lực A A = F.s.sin Mã đề 247 B A = C có đơn vị lượng D phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật mv2 C A = F.s.cos D A = mgh Câu 3: Đơn vị sau đơn vị công suất ? A N/s B HP C W D N.m/s Câu 4: Một vật thả rơi tự do, trình rơi A động vật không đổi C tổng động vật không đổi B vật không đổi D tổng động vật thay đổi Câu 5: Một vật thả rơi tự từ độ cao m xuống mặt đất Độ cao vật động lần A 1,5 m B 1,2 m C 2,4 m D m Câu 6: Một ô tô chạy đường với vận tốc 72 km/h Công suất trung bình động 60 kW Cơng lực phát động ô tô chạy quãng đường km A 1,8.106 J B 1,5.106 J C 15.106 J D 18.106 J Câu 7: Chọn phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật không thay đổi C lực tác dụng lên vật sinh công âm B vận tốc vật giảm D lực tác dụng lên vật sinh công dương Câu 8: Công thức thể mối liên hệ động lượng động vật A p = 2mWđ B p2 = 2mWđ C Wđ = 2mp D Wđ = 2mp2 Câu 9: Một vật có khối lượng kg đặt trọng trường Lấy g = 10 m/s Nếu mặt đất vật – 900 J mốc chọn độ cao cách mặt đất A 20 m B 25 m C 30 m D 35 m Câu 10: Một vật trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng nghiêng Khi 2/3 quãng đường theo mặt phẳng nghiêng tỉ số động vật A 2/3 B 3/2 C D 1/2 Câu 11: Câu sau nói chuyển động phân tử không ? A Chuyển động phân tử lực tương tác phân tử gây B Các phân tử chuyển động không ngừng C Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ cao D Các phân tử khí khơng dao động quanh vị trí cân Câu 12: Phát biểu sau sai? Trong hệ lập A có nội lực tương tác vật C khơng có ngoại lực tác dụng lên vật hệ B nội lực đôi trực đối D nội lực ngoại lực cân Câu 13: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc m/s đến va chạm với vật có khối lượng 2m đứng yên Sau va chạm, hai vật dính vào chuyển động với vận tốc A m/s B m/s C m/s D 4,5 m/s Câu 14: Đơn vị động lượng A N/s B N.s C N.m D N.m/s Câu 15: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực không đổi F = 0,1 N Động lượng chất điểm thời điểm t = s kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 0,03 kg.m/s B kg.m/s C 0,3 kg.m/s D 30 kg.m/s Câu 16: Một bóng có khối lượng 250 g bay tới đập vng góc vào tường với tốc độ v1 = m/s bật ngược trở lại với tốc độ v2 = m/s Động lượng vật thay đổi lượng GV: ĐOÀN THỊ LUYẾN Page A kg.m/s B 0,5 kg.m/s C 1,25 kg.m/s D 0,75 kg.m/s Câu 17: Nhận xét sau sai ? Khi vật chịu tác dụng lực A có giá trị không đổi C độ tăng động độ giảm B độ giảm động độ tăng D động biến thiên tỉ lệ nghịch với Câu 18: Một vật ném từ độ cao 15 m xuống mặt đất với vận tốc 10 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ vật chạm đất A 10 m/s B 20 m/s C m/s D 40 m/s Câu 19: Một vật có khối lượng kg chuyển động tròn với vận tốc 10 m/s Độ biến thiên động lượng vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 20 kg.m/s B kg.m/s C 10 kg.m/s D kg.m/s Câu 20: Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng biến đổi không thực công lực A vng góc với gia tốc vật C ngược chiều với gia tốc vật B hợp với phương vận tốc góc D phương với phương chuyển động vật Câu 21: Tính khối lượng khí oxi đựng bình thể tích 10 lít áp suất 150 atm nhiệt độ Biết điều kiện tiêu chuẩn khí có áp suất atm khối lượng riêng 1,43 kg/m3 A m = 1,54 kg B m = 2,145 kg C m = 1,245 kg D m = 1,45 kg Câu 22: Khi tên lửa chuyển động vận tốc khối lượng thay đổi Khi khối lượng tên lửa tăng gấp đôi, vận tốc giảm nửa động tên lửa A giảm lần B tăng lần C tăng lần D không đổi Câu 23: Thế đàn hồi lò xo khơng phụ thuộc vào A độ cứng lò xo C độ biến dạng lò xo B chiều dài biến dạng lò xo D mốc Câu 24: Ở nhiệt độ 27 thể tích lượng khí lít Thể tích lượng khí nhiệt độ 227 áp suất khơng đổi A 10 lít B lít C lít D lít Câu 25: Một bình thép chứa khí nhiệt độ 27 áp suất 40 atm Nếu tăng áp suất thêm 10 atm nhiệt độ khơng khí bình A 102 B 375 C 34 D 402 Câu 26: Tập hợp ba thông số xác định trạng thái lượng khí định A áp suất, thể tích, khối lượng C áp suất, nhiệt độ, thể tích B nhiệt độ, áp suất, khối lượng D thể tích, nhiệt độ, khối lượng Câu 27: Có lượng khí bình Nếu thể tích khí bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa áp suất khơng khí A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 28: Q trình biến đổi trạng thái lượng khí xác định nhiệt độ không đổi gọi trình A đẳng nhiệt B đẳng tích C đẳng áp D đoạn nhiệt Câu 29: Trong đồ thị (p,T) đường đẳng tích có dạng A đường hypebol C đường thẳng song song với trục áp suất B đường thẳng không qua gốc tọa độ D đường thẳng mà kéo dài qua gốc tọa độ Câu 30: Biểu thức với định luật Sac – lơ ? A p t Bảng đánh dấu trắc nghiệm Câu A B C D Câu A B C D B = D C p.V = số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GV: ĐOÀN THỊ LUYẾN = Page SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THCS & THPT VÕ NGUYÊN GIÁP Họ tên: …………………………… Lớp: …… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Năm học: 2017-2018 Môn: Vật lý 10-cơ Mã đề 236 Điểm Câu 1: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc m/s đến va chạm với vật có khối lượng 2m đứng yên Sau va chạm, hai vật dính vào chuyển động với vận tốc A m/s B m/s C m/s D 4,5 m/s Câu 2: Đơn vị động lượng A N/s B N.s C N.m D N.m/s Câu 3: Một ô tô chạy đường với vận tốc 72 km/h Cơng suất trung bình động 60 kW Công lực phát động ô tô chạy quãng đường km A 1,8.106 J B 1,5.106 J C 15.106 J D 18.106 J Câu 4: Chọn phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật không thay đổi C lực tác dụng lên vật sinh công âm B vận tốc vật giảm D lực tác dụng lên vật sinh công dương Câu 5: Cơng thức tính cơng lực A A = F.s.sin B A = mv2 C A = F.s.cos D A = m Câu 6: Đơn vị sau đơn vị công suất ? A N/s B HP C W D N.m/s Câu 7: Một vật có khối lượng kg đặt trọng trường Lấy g = 10 m/s2 Nếu mặt đất vật – 900 J mốc chọn độ cao cách mặt đất A 20 m B 25 m C 30 m D 35 m Câu 8: Câu sau nói chuyển động phân tử không ? A Chuyển động phân tử lực tương tác phân tử gây B Các phân tử chuyển động không ngừng C Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ cao D Các phân tử khí khơng dao động quanh vị trí cân Câu 9: Một bình thép chứa khí nhiệt độ 27 áp suất 40 atm Nếu tăng áp suất thêm 10 atm nhiệt độ khơng khí bình A 102 B 375 C 34 D 402 Câu 10: Một vật thả rơi tự do, trình rơi A động vật không đổi C tổng động vật không đổi B vật không đổi D tổng động vật thay đổi Câu 11: Một vật thả rơi tự từ độ cao m xuống mặt đất Độ cao vật động lần A 1,5 m B 1,2 m C 2,4 m D m Câu 12: Công thức thể mối liên hệ động lượng động vật A p = 2mWđ B p2 = 2mWđ C Wđ = 2mp D Wđ = 2mp2 Câu 13: Ở nhiệt độ 27 thể tích lượng khí lít Thể tích lượng khí nhiệt độ 227 áp suất khơng đổi A 10 lít B lít C lít D lít Câu 14: Tính khối lượng khí oxi đựng bình thể tích 10 lít áp suất 150 atm nhiệt độ Biết điều kiện tiêu chuẩn khí có áp suất atm khối lượng riêng 1,43 kg/m3 A m = 1,54 kg B m = 2,145 kg C m = 1,245 kg D m = 1,45 kg Câu 15: Khi tên lửa chuyển động vận tốc khối lượng thay đổi Khi khối lượng tăng gấp đôi, vận tốc giảm nửa động tên lửa A giảm lần B tăng lần C tăng lần D không đổi Câu 16: Thế đàn hồi lò xo khơng phụ thuộc vào A độ cứng lò xo C độ biến dạng lò xo B chiều dài biến dạng lò xo D mốc GV: ĐOÀN THỊ LUYẾN Page Câu 17: Nhận xét sau sai ? Khi vật chịu tác dụng lực A có giá trị khơng đổi C độ tăng động độ giảm B độ giảm động độ tăng D động biến thiên tỉ lệ nghịch với Câu 18: Một vật ném từ độ cao 15 m xuống mặt đất với vận tốc 10 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ vật chạm đất A 10 m/s B 20 m/s C m/s D 40 m/s Câu 19: Một vật có khối lượng kg chuyển động tròn với vận tốc 10 m/s Độ biến thiên động lượng vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 20 kg.m/s B kg.m/s C 10 kg.m/s D kg.m/s Câu 20: Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng biến đổi khơng thực cơng lực A vng góc với gia tốc vật C ngược chiều với gia tốc vật B hợp với phương vận tốc góc D phương với phương chuyển động vật Câu 21: Một vật trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng nghiêng Khi 2/3 quãng đường theo mặt phẳng nghiêng tỉ số động vật A 2/3 B 3/2 C D 1/2 Câu 22: Phát biểu sau không ? Động lượng vật A tích khối lượng vận tốc vật C có đơn vị lượng B đại lượng vectơ D phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật Câu 23: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực không đổi F = 0,1 N Động lượng chất điểm thời điểm t = s kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 0,03 kg.m/s B kg.m/s C 0,3 kg.m/s D 30 kg.m/s Câu 24: Một bóng có khối lượng 250 g bay tới đập vng góc vào tường với tốc độ v1 = m/s bật ngược trở lại với tốc độ v2 = m/s Động lượng vật thay đổi lượng A kg.m/s B 0,5 kg.m/s C 1,25 kg.m/s D 0,75 kg.m/s Câu 25: Phát biểu sau sai ? Trong hệ cô lập A có nội lực tương tác vật C khơng có ngoại lực tác dụng lên vật hệ B nội lực đôi trực đối D nội lực ngoại lực cân Câu 26: Tập hợp ba thông số xác định trạng thái lượng khí định A áp suất, thể tích, khối lượng C áp suất, nhiệt độ, thể tích B nhiệt độ, áp suất, khối lượng D thể tích, nhiệt độ, khối lượng Câu 27: Có lượng khí bình Nếu thể tích khí bình tăng gấp lần, nhiệt độ giảm nửa áp suất khơng khí A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 28: Quá trình biến đổi trạng thái lượng khí xác định nhiệt độ khơng đổi gọi q trình A đẳng nhiệt B đẳng tích C đẳng áp D đoạn nhiệt Câu 29: Trong đồ thị (p,T) đường đẳng tích có dạng A đường hypebol C đường thẳng song song với trục áp suất B đường thẳng không qua gốc tọa độ D đường thẳng mà kéo dài qua gốc tọa độ Câu 30: Biểu thức với định luật Sac – lơ ? A p t Bảng đánh dấu trắc nghiệm Câu A B C D Câu A B C D B = C p.V = số D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GV: ĐOÀN THỊ LUYẾN = Page ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HKII – NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Vật 10 - Cơ ĐỀ 247 Câu A B C D Câu A B C D x 10 11 12 x x 16 x 17 x x 18 19 x x 20 x x x 21 x 22 x 23 13 14 x x x 24 x 25 x x x 26 x 27 28 x 29 x x 15 30 x x x x x x ĐỀ 236 Câu A B C D Câu A B C D x x x 17 10 11 x 18 x 19 20 x 21 22 12 13 x x x 14 x x 23 24 25 x 26 27 28 x 29 x x x x 15 x x x x x x 16 30 x x x x x x x MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – HKII – NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật 10 - Cơ Nội dung kiểm tra Động lượng Định luật bảo toàn động lượng Biết 2 Vận dụng thấp Vận dụng cao Công công suất 1 Động 1 Thế Cơ Cấu tạo chất Thuyết động học phân tử chất khí Q trình đẳng nhiệt Định luật Bơi–lơ – Ma-ri-ốt Q trình đẳng tích Định luật Sác-lơ Phương trình trạng thái khí tưởng Tổng GV: ĐỒN THỊ LUYẾN Thơng hiểu 1 2 12 (4 điểm) 1 1 (2điểm) (3điểm) (1 điểm) Page SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Mã đề 001 KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN VẬT LÝ 10 Thời gian làm : 45 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật v = const B lực tác dụng lên vật sinh công dương C vận tốc vật giảm Câu 2: Hệ thức sau hệ thức định luật Bôilơ Mariốt? A pV  số B V  số p C p1V2  p2V1 D p  số V Câu 3: Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : A Wd  mv B Wd  2mv C Wd  mv D Wd  mv Câu 4: Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ khơng đổi áp suất tăng lên 1,25 105 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = 10 lít C V2 = lít D V2 = lít Câu 5: Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 27 0C áp suất 105Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 177 0C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 105 Pa C 3.105 Pa D 2,5.10 Pa Câu 6: Hệ thức sau khơng phù hợp với q trình đẳng áp? A V1 V2  T1 T2 B V  số T C V ~ T D V ~ T Câu 7: Quá trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ khơng đổi gọi q trình A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 8: Một đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h Động lượng đá là: A p = 100 kg.km/h B p = 100 kg.m/s C p = 360 kgm/s D p = 360 N.s Câu 9: Một vật ném lên độ cao1m so với mặt đất với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg (Lấy g = 10m/s2) Cơ vật so với mặt đất bằng: A 4J B J C J D J Câu 10: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu lo xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn l (l < 0) đàn hồi bằng: A Wt   k.l 2 B Wt   k (l ) C Wt  k l D Wt  Câu 11: Một vật nhỏ khối lượng m = 100g gắn vào đầu mơt lò xo đàn hồi có độ cứng k (l ) k = 200 N/m(khối lượng không đáng kể), đầu lò xo gắn cố định Hệ đặt mặt phẳng ngang không ma sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí là: A 25.10-2 J B 100.10 -2 J C 200.10-2 J D 50.10-2 J Câu 12: Một lượng khí 00 C có áp suất 1,50.10 Pa thể tích khí khơng đổi áp suất 2730 C : A p2 = 4.10 Pa B p = 105 Pa C p = 3.105 Pa D p = 2.105 Pa Câu 13: Một vật khối lượng 1,0 kg 1,0 J mặt đất Lấy g = 9,8 m/s2 Khi đó, vật độ cao: A 9,8 m B 32 m C 1,0 m D 0,102 m Câu 14: Đơn vị động lượng là: A Nm/s B N/s C Kg.m/s D N.m  Câu 15: Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định công thức :     A p  m.v B p  m.a C p  m.v D p  m.a Câu 16: Phương trình trạng thái khí tưởng: A P = số T B pV  số T C pV~T D pT  số V II PHẦN TỰ LUẬN Bài Từ độ cao 10 m, vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2 Chọn gốc mặt đất a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt so với mặt đất b/ Ở vị trí vật có Wđ = 3Wt c/ Xác định vận tốc vật vừa chạm đất Bài Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Các thơng số trạng thái lượng khí có áp suất atm, thể tích 15 lít, nhiệt độ 270C a/ Khi giữ cho nhiệt độ khối khí khơng đổi, nén pittơng đến thể tích lít áp suất khối khí ? b/ Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm 12 lít Hỏi nhiệt độ khối khí 0C ? HẾT SỞ GD&ĐT CÀ MAU KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN MÔN VẬT LÝ Thời gian làm : 45 Phút I Phần đáp án câu trắc nghiệm: Câu 001 002 003 004 B C D D A C A A C D D B C C B A A B B B D A B B A D A D B A C C C A B A 10 D B B B 11 A A C B 12 C C D A 13 A A A A 14 C C C D 15 C D D D 16 B A C A II Phần tự luận Câu Bài giải Điểm a Cơ vật lúc ném W0 =1/2mv2 + mgh =150m 0,25 Cơ vật độ cao cực đại W1 = mghmax= 10mhmax Theo ĐLBT ta có 0,25 W0 = W1 10mhmax = 150m => hmax=15(m) 0,25 0,25 b Cơ vật vị trí vật có Wđ=3Wt W2= 4mgh2 0,5 Theo ĐLBT ta có W1 = W2 10mhmax = 4mgh2 => h=3,5 (m) 0,25 0,25 c Vận tốc vật vừa chạm đất vmax  ghmax  10 3(m / s ) 1,0 a Do nhiệt độ khơng đổi nên ta có: P1V1=P2V2 0,5  5.15 = 6.P2 0,5 => P2=12,5 (atm) 0,5 b T1=27+273=300(K);  PV PV 1  2 T1 T2 2.15 3,5.12  300 T2 0,5 0,5  T2  420( K )  t2  147 0C 0,5 ... s2 D s1 4 s2 Câu Một vật thả rơi từ độ cao 19, 6 m lấy g =9, 8 m/s2 vận tốc vật chạm đất : A v  9, 6m / s B v  19, 6 m / s C v  16,9m / s D v  9, 8m / s Câu Trong chuyển động thẳng véc tơ... nhiệt độ 27 thể tích lượng khí lít Thể tích lượng khí nhiệt độ 227 áp suất khơng đổi A 10 lít B lít C lít D lít Câu 14: Tính khối lượng khí oxi đựng bình thể tích 10 lít áp suất 150 atm nhiệt độ... PTDTNT Tỉnh Đề kiểm tra tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề kiểm tra tiết HK2 mơn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ Đề kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi lí lớp 9, Đề thi lí lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay