Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:08

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT - THI HKII - KHỐI 12 BÀI THI: SINH 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 672 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Mơi trường sống lồi giun đũa ký sinh là: A Môi trường nước B Môi trường sinh vật C Môi trường cạn D Môi trường đất Câu 2: Với kiện: loài thủy sinh vật, sống địa điểm khác nhau: loài X sống nước ngọt, lồi Y sống cửa sơng, loài Z sống gần bờ, loài T sống xa bờ lớp nước mặt; lồi U sống biển sâu 4000m Loài rộng muối nhất? A X T B Y C Z D U Câu 3: Trên to, lồi chim sống cao, lồi chim sống thấp, cho thấy lồi: A khác nơi sinh thái B giới hạn sinh thái C nơi ổ sinh thái D nơi khác ổ sinh thái Câu 4: Khi nói quan hệ cá thể quần thể, nội dung: Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản Cạnh tranh cá thể quần thể thường khơng xảy ra, không ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể Cạnh tranh, ký sinh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt loài Sự liền rễ thông nhựa biểu thị mối quan hệ hỗ trợ loài Khi điều kiện bất lợi nên cạnh tranh lồi ảnh hưởng xấu đến tồn phát triển quần thể Số nội dung là: A B C D Câu 5: Kiểu phân bố cá thể quần thể vai trò hỗ trợ lẫn chống lại điều kiện bất lợi môi trường? A Kiểu phân bố theo nhóm B Kiểu phân bố ngẫu nhiên C Kiểu phân bố đồng đểu D Kiểu phân bố đặc trưng Câu 6: Trên đồng cỏ diện tích 2000m2, thời điểm nghiên cứu dự đốn khoảng 40 chuột độ tuổi sinh sản Mỗi năm chuột đẻ lứa, lứa con, giả sử tỉ lệ đực : 1, quần thể khơng tử vong, phát tán, nhập cư Theo lý thuyết tháng sau mật độ quần thể chuột là: A 0,1 con/m2 B 0,2 con/m2 C 0,08 con/m2 D 0,02 con/m2 Câu 7: Kích thước tối đa quần thể A số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt quần thể cạnh tranh quần thể diễn B tổng khối lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường C số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường D tổng khối lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt quần thể cạnh tranh quần thể diễn Câu 8: Cho thông tin sau: (1) Điều chỉnh số lượng cá thể quần thể; (2) Giảm bớt tính chất căng thẳng cạnh tranh (3) Tăng khả sử dụng nguồn sống từ mơi trường; (4) Tìm nguồn sống phù hợp với cá thể Những thơng tin nói ý nghĩa nhập cư di cư cá thể loài từ quần thể sang quần thể khác là: A (1),(2),(3) B (1),(3),(4) C (1),(2),(4) D (2),(3),(4) Mã đề thi 672 - Trang số : Câu 9: Xem xét hai khu rừng: khu rừng thứ khu rừng già không bị xáo trộn, khu rừng thứ hai khu rừng bị khai thác Khu rừng tăng trưởng theo tiềm sinh học, sao? A Khu rừng già, điều kiện ổn định thúc đẩy tăng trưởng theo tiềm tất lồi rừng B Khu rừng già, nhiều lồi hình thành sinh nhiều C Khu rừng bị khai thác, rừng bị xáo trộn nhiều nguồn sống để quần thể tăng trưởng kích thước theo tiềm D Khu rừng bị khai thác, nhiều quần thể khác kích thích để tiềm sinh sản cao Câu 10: Nhân tố sau gây biến động số lượng cá thể quần thể phụ thuộc vào mật độ? (1) Nhiệt độ (2) Mối quan hệ cá thể loài (3) Ánh sáng (4) Số lượng kẻ thù (5) Mức sinh sản mức tử vong (6) Sự phát tán cá thể A 1, 3, B 2, 4, 5, C 1, 2, 4, D 3, 4, Câu 11: Điều sau cho thấy rõ quần thể nguy tuyệt chủng? A Quần thể bị chia cắt thành quần thể nhỏ B Loài sinh vật số cá thể ít, gặp C Độ đa dạng di truyền quần thể ngày suy giảm D Quần thể kích thước lớn cạnh tranh cá thể gay gắt Câu 12: Tất câu sau điều hòa quần thể, ngoại trừ: A Phương trình tăng trưởng quần thể môi trường bị giới hạn phản ánh ảnh hưởng nhân tố phụ thuộc mật độ tới cân quần thể quanh sức chứa môi trường B Nhân tố không phụ thuộc mật độ ảnh hưởng lớn tới quần thể mật độ tăng C Mật độ quần thể tăng làm thay đổi sinh lý cá thể ức chế sinh sản D Quần thể thường biến động số lượng theo chu đáp lại quần thể với nhân tố phụ thuộc mật độ Câu 13: Cho nhóm sinh vật sau, nhóm sống sinh cảnh định: (1) Cá sống hồ nước (2) Sáo mỏ vàng sống đồng cỏ (3) Chim sống rừng Cúc Phương (4) Cá rô phi sống ao nước (5) Động vật ăn cỏ sống rừng nhiệt đới nhóm sinh vật quần xã? A B C D Câu 14: Cho nhóm sinh vật sau đây: Cây thơng rừng thơng Đà Lạt Thực vật hạt quần xã cạn Cây tràm rừng xã quần U Minh Cây cọ vùng đồi Vĩnh Phú Cây lim sống rừng Lim xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Cây lan, lách thường gặp quần xã mưa nhiệt đới dạng sinh vật xếp vào lồi đặc trưng? A B C D Câu 15: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: (1) Một số loài tảo nước nở hoa sống môi trường với lồi cá tơm (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng (3) Loài cá ép sống bám loài cá lớn (4) Địa y gỗ (5) Trùng roi sống ruột mối (6) Lúa cỏ dại ruộng lúa Trong mối quan hệ trên, mối quan hệ khơng gây hại cho lồi tham gia? A B C D Câu 16: So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng lồi thiên địch ưu điểm sau đây? Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết Nhanh chóng dập tắt tất lọai dịch bệnh Không gây ô nhiễm môi trường A 2, B 1, C 3, D 1, Mã đề thi 672 - Trang số : Câu 17: đặc điểm sau quần xã? (1) Tập hợp cá thể loài, sống sinh cảnh (2) Đơn vị cấu trúc quần thể (3) Phạm vi phân bố rộng quần thể (4) Mối quan hệ cá thể quan hệ sinh sản (5) Độ đa dạng thấp (6) Phạm vi phân bố hẹp (7) Tập hợp quần thể khác loài sống sinh cảnh (8) Mối quan hệ cá thể quan hệ dinh dưỡng, (9) Độ đa dạng cao Số phương án là: A B C D Câu 18: Trong đặc trưng sau: (1) Mật độ cá thể (2) Loài ưu (3) Lồi đặc trưng (4) Nhóm tuổi (5) Thành phần loài (6) Sức sinh sản (7) Kiểu tăng trưởng (8) Sự tử vong (9) Tỉ lệ giới tính (10) Kích thước quần thể (11) Phân bố cá thể khơng gian quần xã đặc trưng quần xã sinh vật? A B C D Câu 19: Diễn sinh thái là: A trình hình thành nên quần thể sinh vật B trình tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã C trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường D q trình hình thành nên lồi ưu Câu 20: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất môi trường quần xã sinh vật sống (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi mơi trường (3) Song song với q trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Ln dẫn tới quần xã bị suy thối Các thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: A (1) (2) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 21: Điều sau nguyên nhân diễn sinh thái? A Do cạnh tranh hợp tác loài quần xã B Do thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu C Do hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên người D Do cạnh tranh gay gắt loài quần xã Câu 22: Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất phân chia theo nguồn gốc bao gồm: A hệ sinh thái cạn hệ sinh thái nước B hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái nước D hệ sinh thái nước chảy hệ sinh thái nước đứng Câu 23: Các thành phần sau thuộc cấu trúc hệ sinh thái? (1) sinh vật sản xuất (2) sinh vật tiêu thụ (3) sinh vật phân giải (4) chất vô (5) chất kích thích (6) chất hữu (7) enzim chất xúc tác (8) yếu tố khí hậu Phương án là: A 1, 2, 3, 4, 6, B 1, 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, D 1, 3, 4, 6, 7, Câu 24: Giả sử lưới thức ăn sau gồm lồi sinh vật hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao phát biểu sau đúng? Mã đề thi 672 - Trang số : (1) Lưới thức ăn tối đa chuỗi thức ăn (2) Lồi D thuộc bậc dinh dưỡng khác (3) Loài A loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn (4) Sự thay đổi số lượng cá thể loài H liên quan trực tiếp đến thay đổi số lượng cá thể loài I loài G A B C D Câu 25: Nhận định tháp sinh thái là: A Bậc dinh dưỡng thấp ln sinh khối lớn bậc dinh dưỡng cao B Bậc dinh dưỡng thấp ln lượng lớn bậc dinh dưỡng cao C Bậc dinh dưỡng thấp ln số lượng cá thể, sinh khối lượng lớn bậc dinh dưỡng cao D Bậc dinh dưỡng thấp ln số lượng cá thể lớn bậc dinh dưỡng cao Câu 26: Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Năng lượng chủ yếu q trình tiết phần nhỏ hô hấp B Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới mơi trường C Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn D Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn Câu 27: Giả sử lượng đồng hoá sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1500000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1620 Kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn là: A 10% 9% B 12% 10% C 9% 10% D 10% 12% Câu 28: Khi nói chu trình tuần hồn cacbon sinh quyển, nội dung sau: Cacbon vào chu trình dạng cacbon điơxit Động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn chuyển hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt Phần lớn cacbon tách vào vật chất lắng đọng khơng hồn trả lại cho chu trình Nguồn cacbon sinh vật trực tiếp sử dụng dầu lửa than đá vỏ Trái Đất Thực vật nhóm quần xã khả tạo cacbon hữu từ cacbon điôxit Số phát biểu không là: A B C D Câu 29: Những tài nguyên sau tài nguyên tái sinh? A Năng lượng mặt trời lượng gió B Địa nhiệt khoáng sản C Đất, nước sinh vật D Năng lượng sóng lượng thủy triều Câu 30: biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Xây dựng sử dụng hiệu khu bảo tồn thiên nhiên (2) Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài ngun tái sinh (4) Kiểm sốt gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hóa học để tăng suất trồng (6) Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản phi khoáng sản A B C D - Hết Mã đề thi 672 - Trang số :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay