Cách lập ma trận đề và bảng đặc tả ma trận (thầy hưng sửa)

19 13 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 14:15

Thầy và các bạn góp ý cho sản phẩm của đoàn: Ma trận đề có phần % các mức độ chưa hợp lí, còn chia đồng đều % ở từng mức độ; hệ thống câu hỏi còn chưa chính xác về câu dẫn; về phương án có độ dài chưa đồng đều; về đáp án chưa chuẩn xác; về chuẩn kiến thức chưa phù hợp từng mức độ.BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ GIỮA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC 9Nội dung%BiếtHiểuVận dụng thấpVận dụng caoTNKQTNKQTNKQTNKQSLTGĐSLTGĐSLTGĐSLTGĐSinh vật và môi trường40044’1.2046’1.3024’0.7024’0.8Hệ sinh thái60066’1.8069’1.95036’1.05036’1.2Tổng cộng1001010’3.01015’3.250510’1.750510’2.0%10033.3322.23033.3333.332.516.6722.2517.516.6722.2520Ghi chú: Dạng biết 01 câu 0.3 điểm x 10 câu = 3.0 đ; thời gian 1 phútcâu Dạng hiểu 01 câu 0.325 điểm x 10 câu = 3.25 đ; thời gian 1,5 phútcâu Dạng vận dụng thấp 01 câu 0.35 điểm x 5 câu = 1.75 đ; thời gian 2 phútcâu Dạng vận dụng cao 01 câu 0.4 điểm x 5 câu = 2.0 đ; thời gian 2 phútcâu Thầy bạn góp ý cho sản phẩm đồn: Ma trận đề có phần % mức độ chưa hợp lí, chia đồng % mức độ; hệ thống câu hỏi chưa xác câu dẫn; phương án có độ dài chưa đồng đều; đáp án chưa chuẩn xác; chuẩn kiến thức chưa phù hợp mức độ BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ GIỮA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC Nội dung % Biết Hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG Đ Sinh vật môi trường 40 04 4’ 1.2 04 6’ 1.3 02 4’ 0.7 02 4’ 0.8 Hệ sinh thái 60 06 6’ 1.8 06 9’ 1.95 03 6’ 1.05 03 6’ 1.2 Tổng cộng 100 10 10’ 3.0 10 15’ 3.25 05 10’ 1.75 05 10’ 2.0 % 100 33.33 22.2 30 33.33 33.3 32.5 16.67 22.25 17.5 16.67 22.25 Ghi chú: Dạng biết 01 câu 0.3 điểm x 10 câu = 3.0 đ; thời gian phút/câu Dạng hiểu 01 câu 0.325 điểm x 10 câu = 3.25 đ; thời gian 1,5 phút/câu Dạng vận dụng thấp 01 câu 0.35 điểm x câu = 1.75 đ; thời gian phút/câu 20 Dạng vận dụng cao 01 câu 0.4 điểm x câu = 2.0 đ; thời gian phút/câu  Cách lập bảngtả ma trận thầy Hưng chữa mẫu: lập đồng thời 02 bảng ma trận bảng đặc tả ma trận  Bước đầu tiên: Điền nội dung chương, cần kiểm tra  Tiếp theo phân chia tỉ lệ % cho nội dung kiến thức  Cách chia tỉ lệ phần trăm theo 04 mức độ dựa vào hướng dẫn bảng trang 14,141 đề kiểm tra tương ứng với thời gian tương ứng (Dùng bảng tính EXCEL để tính tự động) 2.1 Cách tính số câu hỏi cho kiểm tra dạng trắc nghiệm 100% Tổng thời gian (phút) Cấp độ câu hỏi, tập 90 Độ khó Tỉ lệ % Thời gian Số câu Điểm Bậc 1 25 22.5 23 2.5 Bậc 2 30 27 14 Bậc 3 30 27 Bậc 3.5 15 13.5 1.5 100 90 50 10 Cộng Tổng thời gian (phút) Cấp độ câu hỏi, tập 60 Độ khó Tỉ lệ % Thời gian Số câu Điểm Bậc 1 25 15 15 2.5 Bậc 2 30 18 Bậc 3 30 18 Bậc 3.5 15 1.5 100 60 33 10 Cộng Tổng thời gian (phút) Cấp độ câu hỏi, tập 45 Độ khó Tỉ lệ % Thời gian Số câu Điểm Bậc 1 25 11.25 11 2.5 Bậc 2 30 13.5 Bậc 3 30 13.5 Bậc 3.5 15 6.75 1.5 100 45 25 10 Cộng Tổng thời gian (phút) Cấp độ câu hỏi, tập 15 Độ khó Tỉ lệ % Thời gian Số câu Điểm Bậc 1 25 3.75 2.5 Bậc 2 30 4.5 Bậc 3 30 4.5 Bậc 3.5 15 2.25 1.5 100 15 10 Cộng  Cách tính % cho chương mức độ Cụ thể mức độ biết 25% chương I =40/100x25% = 10%; chương II=60/100x25% = 15% Tương tự tính cho mức độ khác Trước tiên tính ta dựa vào bảng trên; quen thành thạo ta thêm bớt cho phù hợp!  Cách tính số câu cho bậc tư chương (nội dung): Cụ thể mư mức độ biết có 11 câu chương I 40%; chương II 60% Số câu chương I chia tương ứng theo tỉ lệ 10%/25%x11 câu = 4,4 câu => ta lấy tròn 11 câu Còn lại chương 11 câu – câu = câu Ở chương ta làm tròn tăng lên; đến mức độ ta lại làm tròn giảm xuống cho phù hợp  Cách tính thời gian vào bảng đặc tả: Ta lấy tổng thời gian mức độ chia cho tổng số câu mức độ thời gian cho 01 câu Qua tính thời gian cụ thể cho mức độ tư chương Tương tự làm hết mức độ Đến mức độ ta lấy tổng thời gian 45’ trừ 03 mức độ kia, lại thời gian chia cho câu (chú ý thời gian tăng dần qua mức độ)  Cách tính điểm: Lấy tổng điểm cho mức độ chia cho tổng số câu mức độ => cho điểm câu => Từ tính để điền vào bảngCách viết bảng đặc tả: Nghiêm ngặt chặt chẽ theo bước Copy chuẩn kiến thức vào cột nội dung theo bậc tư cho phù hợp + Khi chọn nội dung kiểm tra nên chọn nội dung khái niệm + Làm bảng đặc tả đồng thời (làm trước) tốt Dựa vào chuẩn kiến thức – kĩ copy vào dùng động từ để đưa vào tương ứng mức độ tư (nêu – biết; giải thích – vận dụng…) + Chia tỉ lệ % dựa vào bảng trang 140, 141 theo bảng Bậc thấp % lại nhiều câu hỏi ngược lại; lấy câu hỏi vận dụng cao từ 01 – 02 câu Bài 45’ số câu từ 23-30 câu Bài 90’ 45-60 câu Không 02 phút/câu  Tiếp theo đề: Làm theo bậc tư từ thấp đến cao; sau làm xong kiểm tra lại toàn => Từ điều chỉnh cho phù hợp  BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ GIỮA HỌC KỲ II  MÔN SINH HỌC Nội dung % SL I Sinh vật môi trường 40 II Hệ sinh thái 60 Tổng cộng 100 % 100 Biết Hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ TG Đ SL TG Đ SL TG Đ BẢNG ĐẶC TẢ MÔN: SINH HỌC; THỜI GIAN LÀM BÀI: 45’ SL TG Đ Nội dung Thi/ Kiểm tra I Sinh vật môi trường CĐR (Chuẩn kiến thức kỹ cần đạt) % - Nêu khái 40% niệm: môi trường, nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái - Nêu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái vô sinh (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm ) đến sinh vật - Giải thích giới hạn sinh thái số nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) Nêu số ví dụ thích nghi sinh vật với môi trường - Kể số mối quan hệ loài khác loài - Vận dụng nội dung quy luật giới hạn Cấp độ Số Cấp độ Số Thời (%) câu (%) câu Thời gian gian hỏi hỏi 10 12 4,8’ Cấp độ (%) Loại câu hỏi Thời gian Cấp độ Loại (%) câu hỏi Thời gian sinh thái - Đưa nhận xét nhận xét đánh giá… 12 6’ II sinh thái Hệ -Nêu định nghĩa quần thể -Nêu số đặc trưng quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi -Gải thích đặc điểm quần thể người Từ thấy ý nghĩa việc thực pháp lệnh dân số -Trình bày tính chất 60 15 7.2’ 18 6,4’ 3,3’ quần xã, mối quan hệ ngoại cảnh quần xã, loài quần xã cân sinh học -Vận dung: hệ sinh thái, chuỗi lưới thức ăn - Xác định loại sinh vật chuỗi thức ăn mở đầu SV phân hủy Tổng 18 8’ 25 11 13,2’ 11.2’ 35 14’ 10 3.3’ 6,6’ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MƠN: SINH HỌC Nhận Biết 1/ Mơi trường sống sinh vật là: A/ Tất có tự nhiên B/ Tất yếu tố tác động trực tiếp lên thể sinh vật C/ Tất yếu tố bao quanh sinh vật D/ Tất tác động gián tiếp lên thể sinh vật 2/ Mối quan hệ bên có lợi bên khơng có lợi khơng có hại mối quan hệ: A/ Quan hệ hội sinh C/ Quan hệ hợp tác B/ Quan hệ cộng sinh D/ Quan hệ hỗ trợ 3/ Các nhân tố sinh thái môi trường bao gồm: A/ Vật hữu sinh vật vô sinh B/ Nhân tố người nhân tố sinh vật khác C/ Chế độ khí hậu, gió, ánh sáng, nhiệt độ D/ Nhân tố vô sinh nhân tố hữu sinh 4/ Mối quan hệ nấm tảo tạo thành Địa y mối quan sau đây? A/ Dinh dưỡng B/ Hội sinh C/ Cộng sinh D/ Hợp tác 5/ Cân sinh học quần xã gì? A/ Là tượng sinh vật quần xã mơi trường có mối quan hệ khăng khít tạo nên thể thống nhất, ổn định B/ Là tượng số lượng quần thể quần xã ổn định, khơng có biến đổi đột ngột thêm quần thể C/ Là tượng số lượng cá thể sinh vật quần xã luôn khống chế mức độ định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường D/ Là tượng quần thể sinh vật quần xã có quan hệ chặt chẽ với nhau, không gây tượng cạnh tranh khốc liệt 6/ Nơi hệ sinh thái ? A/ Một suối C/ Một ao B/ Một gỗ mục D/ Biển thái Bình Dương 7/ Một chuỗi thức ăn hồn chỉnh gồm yếu tố nào? A/ Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ B/ Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải C/ Sinh vật phân giải, sinh sinh vật tiêu thụ D/ Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải 8/ Đặc trưng quan trọng quần thể là: A/ Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi B/ Thành phần nhóm tuổi C/ Mật độ D/ Thành phần nhóm tuổi, mật độ 9/ Một quần bị diệt vong đi: A Nhóm tuổi sinh sản B Nhóm tuổi trước sinh sản C Nhóm tuổi trước sinh sản nhóm tuổi sinh sản D Nhóm tuổi trước sinh sản nhóm sau sinh sản 10/ Phát biểu sau khơng nói quần xã là: A/ Một tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian xác định B/ Các sinh vật quần xã có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với C/ Các sinh vật quần xã thích nghi với mơi trường sống chúng D/ Một tập hợp cá thể sinh vật lồi, sống khơng gian xác Thơng Hiểu 11/ Nhóm sinh vật sản xuất lượng chất hữu lớn là: A/ Tảo B/ Vi khuẩn C/ Thực vật D/ Động vật nguyên sinh 12/ Ánh sáng có vai trò quan trọng phận cây? A/ Thân B/ Lá C/ Cành D/ Hoa 13/ Nhóm động vật sau thuộc nhóm động vật biến nhiệt? A Cá sấu, ếch đồng, giun đất, cá voi C Cá heo, cá voi, thỏ, chim bồ câu B Cá chép, ễnh ương, thằn lằn, cá sấu D Cá rô phi, gà, tôm sông, cá thu 14/ Trong tự nhiên động vật hoang dã thuộc nhóm nhân tố sau đây: A/ Nhân tố vô sinh C/ Nhân tố người B/ Nhân tố hữu sinh D/ Nhân tố vô sinh nhân tố hữu sinh 15/ Số lượng hươu, nai sống rừng bị khống chế số lượng hổ thông qua mối quan hệ sau ? A/ Quan hệ hội sinh C/ Sinh vật ăn sinh vật khác B/ Quan hệ cạnh tranh D/ Quan hệ đối địch 16/ Dựa vào nhân tố ánh sáng độ ẩm ta xếp lúa vào nhóm thực vật: A ưa bóng, chịu hạn B ưa sáng, chịu hạn C ưa bóng, ưa ẩm D ưa sáng, ưa ẩm 17/ Quần thể người khác với quần sinh vật đặc trưng sau đây? A/ Văn hóa, giáo dục B/ Thành phần nhóm tuổi C/ Tỉ lệ giới tính D/ Mật độ quần thể 18/ Trong chuỗi thức ăn sau, chuỗi khơng có thực? A/ Cây cỏ → Thỏ → → Hổ → Vi sinh vật B/ Cây cỏ → Thỏ → Hổ → Vi sinh vật C/ Cây cỏ → → Hổ → Vi sinh vật D/ Cây cỏ → Thỏ → Vi sinh vật 19/ Về quan hệ dinh dưỡng, thứ tự đúng? A/ Sinh vật sản xuất  Sinh vật phân giải Sinh vật tiêu thụ B/ Sinh vật phân giải Sinh vật tiêu thụ  Sinh vật sản xuất C/ Sinh vật tiêu thụ  Sinh vật sản xuất  Sinh vật phân giải D/ Sinh vật sản xuất  Sinh vật tiêu thụ  Sinh vật phân giải 20/ Số lượng cá thể quần xã khống chế mức độ định phù hợp với khả môi trường Hiện tượng gọi gì? A Sự bất biến quần xã B Sự cân sinh học quần xã C Sự giảm sút quần xã D Sự phát triển quần xã Câu dạng vận dụng: 21/ Sự khác chủ yếu quan hệ hỗ trợ quan hệ đối địch sinh vật khác loài là: A/ Quan hệ hỗ trợ mối quan hệ có lợi (hoặc khơng có hại) cho tất sinh vật B/ Trong quan hệ đối địch, bên sinh vật lợi bên bị hại hai bị hại C/ Là hợp tác hai bên, bên có lợi bên khơng có lợi 22/ Quần thể người có dạng tháp tuổi hình sau : Dạng tháp tuổi cho thấy có tỉ lệ tử vong cao người trẻ tuổi? A Dạng tháp a B Dạng tháp b C Dạng tháp c D Dạng tháp a, c 23/ Cá chép có giới hạn sinh thái nhiệt độ là: 0C đến 440C, điểm cực thuận 280C Cá rơ phi có giới hạn chịu đựng nhiệt độ là: 50C đến 420C, điểm cực thuận 300C Nhận định sau đúng? A Cá chép có vùng phân bố rộng cá rơ phi có giới hạn chịu nhiệt rộng B Vùng phân bố cá rơ phi rộng cá chép có giới hạn cao C Vùng phân bố cá chép hẹp cá rơ phi có điểm cực thuận thấp D Cá chép có vùng phân bố rộng cá rơ phi có giới hạn thấp 24/ Trong phòng ấp trứng tằm, người ta giữ nhiệt độ cực thuận 25oC cho thay đổi độ ẩm tương đối Kết thu sau Độ ẩm tương đối (%) 74 76 86 90 94 96 Tỉ lệ trứng nở (%) 90 90 Dựa vào số liệu trên, tìm giá trị giới hạn độ ẩm khơng khí nở trứng tằm A 74% B 76% C 86% D 90% 25/ Trong phòng ấp trứng tằm, người ta giữ nhiệt độ cực thuận 25oC cho thay đổi độ ẩm tương đối Kết thu sau Độ ẩm tương đối (%) 74 76 86 90 94 96 Tỉ lệ trứng nở (%) 90 90 Nếu tăng giảm nhiệt độ lên cao xuống thấp nhiệt độ 25 oC giữ nguyên độ ẩm cực thuận nở trứng tằm có bị thay đổi khơng? Giải thích A Có thay đổi Vì B Khơng thay đổi Vì 26/ Trong điều kiện mùa đông miền Bắc nước ta, thường gặp loài ếch nhái, rắn ở: A Ven lũy tre làng B Trong vườn rậm rạp C Trong hang hốc ven đê hay hang hốc cổ thụ D Trên bãi cỏ ngồi đồng 27/ Mơ hình V.A.C hệ sinh thái vì: A có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải B C D E có kích thước quần xã lớn Có chu trình tuần hồn vật chất Có động vật thực vật Có thành phần lồi phong phú 28 Một quần thể thực vật, hệ xuất phát (P) có 100% kiểu gen Aa tự thụ phấn bắt buộc qua hệ Hỏi hệ F thành phần kiểu gen quần thể nào? A Aa = 6,25% ; AA = aa = 46,875% B Aa = 12.5% ; AA = aa = 43,75% C Aa = 18.75% ; AA = aa = 40,625% 29 Đặc điểm thích nghi sau khơng gặp động vật hoạt động ban đêm: A Thân có màu sắc sặc sỡ dễ nhận biết C Xúc giác phát triển B Mắt tinh dễ quan sát D Mắt nhỏ lại tiêu giảm 30 Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật: A Hoạt động kiếm ăn, tạo điều kiện cho độngvật nhận biết vật, định hướng di chuyển không gian B Đã ảnh hưởng tới hoạt động, khả sinh trưởng, sinh sản C Hoạt động kiếm ăn, khả sinh trưởng, sinh sản D Ảnh hưởng tới hoạt động, khả sinh trưởng, sinh sản, tạo điều kiện cho động vật nhận biết vật, định hướng di chuyển không gian ... câu 0.4 điểm x câu = 2.0 đ; thời gian phút/câu  Cách lập bảng mô tả ma trận thầy Hưng chữa mẫu: lập đồng thời 02 bảng ma trận bảng đặc tả ma trận  Bước đầu tiên: Điền nội dung chương, cần kiểm... Cách tính điểm: Lấy tổng điểm cho mức độ chia cho tổng số câu mức độ => cho điểm câu => Từ tính để điền vào bảng  Cách viết bảng đặc tả: Nghiêm ngặt chặt chẽ theo bước Copy chuẩn kiến thức vào... + Làm bảng đặc tả đồng thời (làm trước) tốt Dựa vào chuẩn kiến thức – kĩ copy vào dùng động từ để đưa vào tương ứng mức độ tư (nêu – biết; giải thích – vận dụng…) + Chia tỉ lệ % dựa vào bảng trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách lập ma trận đề và bảng đặc tả ma trận (thầy hưng sửa), Cách lập ma trận đề và bảng đặc tả ma trận (thầy hưng sửa)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay