SKKN Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh ở trường THCS

45 11 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 14:09

TÓM TẮT SÁNG KIẾN1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.Bác Hồ kính yêu có nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đạo đức là sợi chỉ hồng xuyên suốt trong quá trình suy nghĩ và hành động của một con người. Người có đạo đức tốt ắt hẳn suy nghĩ và hành động đúng.Trong trường học giáo dục đạo đức là một bộ phận cấu thành trọng yếu của quá trình giáo dục rèn luyện nhân cách học sinh. Đạo đức được coi là nền tảng trong phẩm chất, nhân cách, là cái gốc của con người. Vì thế, trong nhà trường phải luôn chú trọng cả đức lẫn tài: Việc dạy chữ phải kết hợp với dạy người nhằm rèn luyện học sinh trở thành con người phát triển toàn diện.Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá, hoà nhập khu vực và quốc tế, tận dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thắng lợi, yêu cầu đòi hỏi nhân tài cho đất nước ngày càng cao hơn, chất lượng hơn. Vì vậy, hơn bao giờ hết nhận thức và hành động của việc “giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức phải chiếm vị trí hàng đầu trong toàn bộ công tác giáo dục học sinh”.Xuất phát từ thực tế khách quan và nguyên nhân chủ quan vấn đề giáo dục đạo đức nhân cách của học sinh đã có lúc, có nơi trở thành vấn đề nóng của xã hội nói chung, của trường THCS nói riêng. Qua thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy học sinh ở trường THCS, tôi nhận thấy việc nắm rõ thực trạng và đề ra một số biện pháp quản lý để giáo dục đạo đức cho học sinh THCS là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là vấn đề then chốt để để nâng cao chất lượng gáo dục trong nhà trường. Qua một số năm làm công tác quản lý bản thân tôi đã có một số giải pháp đổi mới trong công tác quản lý để giáo dục đạo đức học sinh có hiệu quả. Trong điều kiện có thể tôi đúc rút thành những kinh nghiệm cho bản thân và mong muốn chia sẻ cho đồng nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong quá trình công tác.2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.2.1. Điều kiện. Áp dụng trong quản lý đối với các trường bậc THCS 2.2. Thời gian.Thời gian áp dụng sáng kiến từ năm học 2012 2013 đến năm học 201420152.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến. Cán bộ quản lý bậc THCS3. Nội dung sáng kiến.3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến. Giúp cho các nhà quản lý các trường THCS trên địa bàn huyện Bình Giang hiểu rõ hơn những cơ sở lí luận và thực tiển trong công tác GDĐĐ cho HS, từ đó có sự nghiên cứu thật sự nghiêm túc và khoa học về việc GD toàn diện cho HS, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tệ nạn xã hội đang từng giờ từng phút xâm nhập vào trường học, nạn bạo lực học đường và từ đó nâng cao kỹ năng sống cho HS. Giúp các nhà quản lý GD các nhà trường nhà thấy rõ hơn những nguyên nhân đã gây ra sự suy giảm về đạo đức của một bộ phận HS, nguyên nhân gây ra nạn bạo lực học đường đặc biệt là tìm ra “huyệt” của vấn đề, từ đó quản lý các nhà trường phải tích cực đổi mới công tác quản lý để tìm ra những giải pháp hiệu quả cho công tác GDĐĐ cho HS. Đề xuất các giải pháp có tính đồng bộ hướng vào mục tiêu đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong trường THCS hiện nay. Phần THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Một số biện pháp đổi công tác quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Cán quản trường THCS Tác giả: Họ tên: Nam (nữ): Nam Ngày tháng/năm sinh: Trình độ chun mơn: Đại học Chức vụ, đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường THCS Điện thoại: Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Đơn vị: Trường THCS Địa chỉ: Điện thoại: Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường THCS THCS Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2012 - 2013 HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN) XÁC NHẬN CỦAQUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA HĐ KHOA HỌC HUYỆN TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO TĨM TẮT SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Bác Hồ kính u có nói: “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng Có đức mà khơng có tài làm việc khó” Đạo đức sợi hồng xun suốt trình suy nghĩ hành động người Người có đạo đức tốt hẳn suy nghĩ hành động Trong trường học giáo dục đạo đức phận cấu thành trọng yếu trình giáo dục rèn luyện nhân cách học sinh Đạo đức coi tảng phẩm chất, nhân cách, gốc người Vì thế, nhà trường phải ln trọng đức lẫn tài: Việc dạy chữ phải kết hợp với dạy người nhằm rèn luyện học sinh trở thành người phát triển toàn diện Đặc biệt giai đoạn nay, với xu tồn cầu hố, hồ nhập khu vực quốc tế, tận dụng khoa học kỹ thuật cơng nghệ để tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố đất nước thắng lợi, u cầu đòi hỏi nhân tài cho đất nước ngày cao hơn, chất lượng Vì vậy, hết nhận thức hành động việc “giáo dục tư tưởng trị, đạo đức phải chiếm vị trí hàng đầu tồn cơng tác giáo dục học sinh” Xuất phát từ thực tế khách quan nguyên nhân chủ quan vấn đề giáo dục đạo đức nhân cách học sinh có lúc, có nơi trở thành vấn đề nóng xã hội nói chung, trường THCS nói riêng Qua thực tiễn cơng tác quản giảng dạy học sinh trường THCS, nhận thấy việc nắm rõ thực trạng đề số biện pháp quản để giáo dục đạo đức cho học sinh THCS nhiệm vụ quan trọng, vấn đề then chốt để để nâng cao chất lượng gáo dục nhà trường Qua số năm làm công tác quản thân có số giải pháp đổi cơng tác quản để giáo dục đạo đức học sinh có hiệu Trong điều kiện tơi đúc rút thành kinh nghiệm cho thân mong muốn chia sẻ cho đồng nghiệp để tháo gỡ khó khăn q trình cơng tác 2 Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 2.1 Điều kiện Áp dụng quản trường bậc THCS 2.2 Thời gian Thời gian áp dụng sáng kiến từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014-2015 2.3 Đối tượng áp dụng sáng kiến Cán quản bậc THCS Nội dung sáng kiến 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến - Giúp cho nhà quản trường THCS địa bàn huyện Bình Giang hiểu rõ sở lí luận thực tiển công tác GDĐĐ cho HS, từ có nghiên cứu thật nghiêm túc khoa học việc GD toàn diện cho HS, nhằm hạn chế đến mức thấp tệ nạn xã hội từng phút xâm nhập vào trường học, nạn bạo lực học đường từ nâng cao kỹ sống cho HS - Giúp nhà quản GD nhà trường nhà thấy rõ nguyên nhân gây suy giảm đạo đức phận HS, nguyên nhân gây nạn bạo lực học đường đặc biệt tìm “huyệt” vấn đề, từ quản nhà trường phải tích cực đổi cơng tác quản để tìm giải pháp hiệu cho công tác GDĐĐ cho HS - Đề xuất giải pháp có tính đồng hướng vào mục tiêu đổi công tác quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến nghiên cứu áp dụng thành công trường tơi cơng tác nói riêng áp dụng cho trường THCS khác địa bàn nói chung 3.3 Lợi ích thiết thực sáng kiến Sáng kiến cung cấp sở luận, thực tiễn đề xuất hệ thống giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng GD đạo đức học sinh trường THCS Những kết nghiên cứu giúp cho chủ thể quản xác định biện pháp cụ thể có tính khoa học, khả thi để góp phần nâng cao chất lượng GD đạo đức học sinh tình hình Giá trị kết đạt sáng kiến - Trước chưa áp dụng sáng kiến công tác quản GD đạo đức học sinh lúng túng,chưa chủ động, chất lượng GD đạo đức học sinh hạn chế, có nhiều học sinh vi đạo đức, học sinh có hạnh kiểm TB yếu nhiều - Sau áp dụng sáng kiến quản nhà trường hoàn toàn chủ động quản đạo, tổ chức thực với giải pháp khoa học đồng thống toàn thể cán giáo viên học sinh đồng thuận ủng hộ nhiệt tình phụ huynh học sinh ban ngành, đoàn thể khác Kết năm liền tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm TB, yếu giảm rõ rệt, nhà trường thành lập HĐ kỷ luật để kỷ luật HS, học sinh thực tốt nếp góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng nhà tường Đề xuất khuyến nghị - Đối với Bộ GD-ĐT: Bổ sung nội dung “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện kỹ sống cho HS vào chương trình khóa hay ngoại khóa để nâng cao hiệu giáo GDĐĐ cho HS Đặc biệt coi trọng việc dạy môn GDCD trường phổ thơng - Đối với Phòng GD-ĐT: Cần đạo trường phổ thơng cụ thể hóa kế hoạch GDĐĐ năm học Hàng năm tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề GDĐĐ để trường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; - Đối với địa phương: Chính quyền tổ chức xã hội địa phương cần phối kết hợp hỗ trợ nhà trường điều kiện vật chất, phối hợp tốt với nhà trường công tác tạo môi trường lành mạnh, an tồn xung quanh trường học để giúp cơng tác GDĐĐ cho HS đạt hiệu tốt nhất; Phần MÔ TẢ SÁNG KIẾN Cơ sở khoa học sáng kiến 1.1 Đạo đức chức đạo đức 1.1.1.Khái niệm đạo đức Đạo đức hình thái ý thức xã hội bao gồm nguyên tắc chuẩn mực xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc tiến xã hội mối quan hệ người người người với tự nhiên 1.1.2.Chức đạo đức Là phận kiến trúc thượng tầng, ý thức xã hội, đạo đức mặt quy định sở hạ tầng, tồn xã hội ; mặt khác tác động tích cực trở lại sở hạ tầng, tồn xã hội Vì vậy, đạo đức có chức to lớn , tác động theo hướng thúc đẩy kềm hãm phát triển xã hội Đạo đức có chức sau: - Chức giáo dục - Chức điều chỉnh hành vi cá nhân, cộng đồng công cụ tự điều chỉnh mối quan hệ người người xã hội - Chức phản ánh 1.2 Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS 1.2.1.Những nhiệm vụ công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Để hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh, công tác giáo dục đạo đức nói chung giảng dạy mơn giáo dục nói riêng nhà trường phải thực nhiệm vụ sau: Hình thành cho học sinh ý thức hành vi ứng xử thân phải phù hợp với lợi ích xã hội; giúp học sinh lĩnh hội cách mức chuẩn mực đạo đức quy định Biến kiến thức đạo đức thành niềm tin, nhu cầu cá nhân để đảm bảo hành vi cá nhân thực Bồi dưỡng tình cảm đạo đức, tính tích cực bền vững, phẩm chất ý chí để đảm bảo cho hành vi theo yêu cầu đạo đức Rèn luyện thói quen hành vi đạo đức để trở thành tính tự nhiên cá nhân trì lâu bền thói quen Giáo dục văn hóa ứng xử mực thể tôn trọng quý trọng lẫn người 1.2.2 Các phương pháp giáo dục đạo đức trường THCS 1.2.2.1.Phương pháp thuyết phục Là phương pháp tác động vào trí tình cảm học sinh để xây dựng niềm tin đạo đức, gồm nội dung sau: - Giảng giải đạo đức: tiến hành dạy môn giáo dục công dân học môn khác, sinh hoạt lớp, sinh hoạt cờ… - Nêu gương người tốt, việc tốt nhiều hình thức như: nói chuyện, kể chuyện, đọc sách báo, mời người có gương phấn đấu tốt đến nói chuyện, nêu gương tốt giáo viên học sinh trường - Trò chuyện với học sinh nhóm học sinh để khuyến khích động viên hành vi cử đạo đức tốt em, khuyên bảo, uốn nắn mặt chưa tốt 1.2.2.2.Phương pháp rèn luyện Là phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động để rèn luyện cho em thói quen đạo đức, thể nhận thức tình cảm đạo đức em thành hành động thực tế: - Rèn luyện thói quen đạo đức thông qua hoạt động nhà trường: dạy học lớp, lao động, hoạt động xã hội đoàn thể sinh hoạt tập thể - Rèn luyện đạo đức thông qua phong trào thi đua nhà trường biện pháp tác động tâm quan trọng nhằm thúc đẩy động kích thích bên học sinh, làm cho em phấn đấu vươn lên trở thành người có đạo đức tốt, nhà trường cần tổ chức phong trào thi đua động viên học sinh tham gia tốt phong trào - Rèn luyện cách chuyển hướng hoạt động học sinh từ hoạt động có hại sang hoạt động có ích, phương pháp dựa đặc tính ham hoạt động trẻ dùng để giáo dục học sinh bỏ thói hư xấu cách gây cho học sinh hứng thú với hoạt bổ ích, lơi kéo trẻ ngồi tác động có hại 1.2.2.2.Phương pháp thúc đẩy Là phương pháp dùng tác động có tính chất “ cưỡng bách đạo đức bên ngồi ” để điều chỉnh, khuyến khích “ động kích thích bên trong” học sinh nhằm xây dựng đạo đức cho học sinh - Những nội quy, quy chế nhà trường vừa yêu cầu với học sinh, vừa điều lệnh có tính chất mệnh lệnh đòi hỏi học sinh tuân theo để có hành vi đắn theo yêu cầu nhà trường - Khen thưởng: tán thành, coi trọng, khích lệ cố gắng học sinh làm cho thân học sinh vươn lên động viên khuyến khích em khác noi theo - Xử phạt : phê phán khiếm khuyết học sinh, tác động có tính chất cưỡng bách đến danh dự lòng tự trọng cá nhân học sinh để răn đe hành vi thiếu đạo đức ngăn ngừa tái phạm học sinh học sinh khác Do phải thận trọng mực, không lạm dụng phương pháp Khi xử phạt cần phải làm cho học sinh thấy rõ sai lầm, khuyết điểm, thấy hối hận đặc biệt sau phải theo dõi, giúp đỡ, động viên học sinh sửa chữa khuyết điểm, cần phải tỏ rõ thái độ nghiêm khắc khơng có lời nói, cử thô bạo đánh đập, xỉ nhục nhục hình xúc phạm đến thân thể học sinh 1.3 Thực trạng công tác quản giáo dục đạo đức học sinh trường THCS 1.3.1 Thực trạng chung Trong năm gần đây, xu toàn cầu hoá, hội nhập với giới, mở cho nước ta thời cơ, vận hội Nền kinh tế có bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân nâng lên Công tác giáo dục Đảng Nhà nước quan tâm chăm lo Trong nhà trường, tổ chức Đồn thể có nhận thức tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức học sinh, chất lượng giáo dục ngày nâng cao Bên cạnh thành tựu ngành Giáo dục Đào tạo như: Số học sinh học giỏi, chăm ngoan nhiều … góp phần tạo nên thành quan trọng thực mục tiêu ngành :”Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan: - Về gia đình: Có gia đình cha mẹ sống không gương mẫu, cha mẹ ly hơn; hay bng lỏng giáo dục, phó mặc cho xã hội, cho nhà trường “trăm nhờ thầy” … - Về nhà trường: Có lúc, có nơi uy tín người thầy bị sa sút, giá trị truyền thống “Tôn sư trọng đạo“ bị nhìn nhận cách méo mó, vật chất hóa, thực dụng; có trường hợp người thầy khơng giữ tư đáng kính trọng quan hệ thầy trò; tình trạng vi phạm dạy thêm, học thêm tác động xấu đến uy tín người thầy suy nghĩ học sinh khơng phụ huynh - Về xã hội: Những hạn chế, tác động xấu từ môi trường thời kỳ “mở cửa, hội nhập”, “tư tưởng văn hoá xấu, ngoại lai”; mặt trái chế thị trường …có hội xâm nhập Đây đó, có tượng suy thối đạo đức, mờ nhạt tưởng, thích chạy theo lối sống thực dụng, chí hành động phạm pháp “người lớn” tác động xấu trực tiếp đến học sinh Các tệ nạn xã hội có nơi, có lúc xâm nhập vào trường học; tình trạng số học sinh lún sâu vào tệ nạn xã hội chí đánh thầy, gây án, giết người, cướp của, … số không phổ biến có xu hướng gia tăng, làm băng hoại đạo đức, tha hoá nhân cách; gây nỗi đau, đáng lo ngaị cho bậc cha, mẹ; tác động xấu tới gía trị đạo đức truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ trực tiếp đến công tác GDĐĐ học sinh, đến an ninh trật tự xã hội - Các lực phản động: Đang tìm cách chống phá cách mạng XHCN Việt Nam Với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng “Tự do, dân chủ, dân quyền, dân tộc, tơn giáo, ” để kích động gây rối trật tự, an ninh xã hội, lối kéo đặc biệt niên, học sinh, …Vì vậy, cần phải tích cực giáo dục cho học sinh nhận thức âm mưu thâm độc kẻ thù, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng cho học sinh, cho hệ trẻ; vấn đề cấp thiết, đặc biệt trọng giai đoạn 1.3.2.Thực trạng nhà trường nơi công tác Phần lớn HS trường nơi công tác chăm ngoan, có ý thức rèn luyện đạo đức tốt, HS xếp loại đạo đức loại tốt, chiếm tỷ lệ cao tăng lên năm HS có hạnh kiểm tốt Xếp loại hạnh kiểm HS loại trung bình chiếm tỷ lệ thấp theo thứ tự năm, đặc biệt 03 năm trở lại tỷ lệ học sinh hạnh kiểm yếu giảm rõ rệt Nhưng nhà trường chủ quan, khơng có biện pháp quản GDĐĐ cho HS cách phù hợp tỷ lệ HS vi phạm chuẩn đạo đức tăng lên Trong ba năm qua sau khảo sát vi phạm HS trường nơi công tác, liệt kê biểu vi phạm đạo đức HS sau : TT 10 Nội dung vi phạm Nói chuyện riêng, gây trật lớp học Nghỉ học không phép, học muộn, Lười học, khơng thuộc Xích mích, gây gỗ, đánh Mê chơi game, trò chơi điện tử, facebook… Gian lận kiểm tra, thi cử Nói tục, chửi thề,… Nhuộm tóc, khơng mặc đồng phục Làm hư hao tài sản nhà trường Hút thuốc, uống rượu,… 11 Xem thường, vô lễ với người lớn 12 Xả rác nơi công cộng 13 Vi phạm an tồn giao thơng Qua kết quả, cho thấy biểu vi phạm HS thường nói chuyện riêng, đùa giỡn, gây trật tự lớp học; nghỉ học không xin phép, muộn trốn tiết; thiếu ý thức học tập, gây gỗ đánh lớp lớp; gây vệ sinh hay xả rác nơi công cộng, vi phạm qui định nề nếp; mê chơi trò chơi điện tử như: game, chat, facebook… Ngồi có biểu vi phạm khác, tỷ lệ HS vi phạm mang tính chất nghiêm trọng xem thường vô lễ với GV, tình trạng HS uống rượu,bia, hút thuốc, quan hệ không mực, phá hoại tài sản làm hư hỏng bàn ghế, vi phạm an tồn giao thơng đường bộ… 1.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức học sinh Sau lấy ý kiến số giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh cán lớp trường, kết nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức học sinh sau: TT Nội dung trả lời Do quản nhà trường chưa tốt Do GV chưa gương mẫu Do CMHS chưa gương mẫu Do tác động tiêu cực xã hội Do HS học yếu Do cách GD chưa phù hợp (nặng dạy chữ, nhẹ dạy người) Qua khảo sát cho ta thấy: Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến đạo đức học sinh trường bị sa sút tác động nhiều mặt nhà trường như: Trên địa bàn xã lân cận huyện có nhiều nhà máy, cơng ty hình thành kéo theo nhiều người dân tỉnh đến sinh sống làm việc Một số dịch vụ văn hóa thiếu lành mạnh (những tụ điểm cà phê không lành mạnh, phim ảnh, dịch vụ Internet, bi da, quán nhậu…), nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng HS trốn học, bỏ tiết, gây gỗ đánh nhau, vi phạm pháp luật Ngoài ra, HS kiến thức nên vào lớp thường không ý 10 lành mạnh như: đánh bài, game bạo lực, phim ảnh không phù hợp lứa tuổi HS… Nói hoạt động hầu hết trường có tổ chức thực xét tính hiệu khơng phải nhà trường đạt Sở dĩ điều kiện sở vật chất trình độ chun mơn GV phụ trách chưa thể đáp ứng Nhưng dù phải nhận thức tầm quan trọng hoạt động để hướng hoạt động đạt mục tiêu đề Hoạt động xã hội: Lãnh đạo nhà trường kết hợp với Đoàn TN tổ chức hoạt động xã hội để giúp HS hiểu biết thêm người, đất nước, xã hội truyền thống địa phương Bên cạnh phải tổ chức đợt thăm hỏi gia đình khó khăn, gia đình thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Đây hoạt động khó mang ý nghĩa vơ to lớn Thơng qua hoạt động này, HS bồi dưỡng thêm nhân cách, đặc biệt tình người Trong thực tế, hoạt động nhà trường tiến hành tương đối tốt Nhưng hoạt động phải khai thác cách triệt để nhằm phát triển tối đa nhân cách HS Lao động cơng ích nhà trường: giúp HS vận dụng kiến thức vào đời sống như: Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, làm đẹp bồn hoa, cảnh cho đẹp trường, lớp khu vực xung quanh trường Lao động cơng ích ngồi xã hội: Nhà trường kết hợp với huyện đoàn hay quyền địa phương tổ chức phong trào như: chiến dịch mùa hè xanh; dọn dẹp vệ sinh khu phố, xã phường; thu gom giấy vụn…Qua hoạt động giúp cho HS ý thức tính tiết kiệm, u thích lao động, tính thần xung phong, tình làng nghĩa xóm… Đây hoạt động tưởng thường xuyên thật nhà trường HS tham gia hoạt động Có ép buộc hình thức Nhưng hoạt động thật cần thiết giúp HS thích nghi với sống xung quanh Sau dù có rơi vào hồn cảnh khắc nghiệt tồn được, nhờ em biết lao động Hoạt động tiếp cận khoa học, kỹ thuật: Đây hoạt động giúp HS tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến Điều tạo cho 31 em say mê, tìm tòi, kích thích học tập tốt Những hoạt động sưu tầm tốn vui, tham gia sinh hoạt câu lạc khoa học, tự sáng tạo đồ dùng học tập, tìm hiểu danh nhân, nhà bác học… Đây hoạt động nhằm tạo điều kiện cho HS làm quen với việc nghiên cứu khoa học tự khẳng định Có thể nói hoạt động mà nhà trường trọng tới, trọng không hiểu hết tầm quan trọng mà điều kiện khơng cho phép Đó điều kiện chế, thời gian, kinh phí lực đội ngũ GV phụ trách… 2.7 Đẩy mạnh xã hội hóa GD công tác quản GDĐĐ cho HS * Mục tiêu giải pháp: Nhà trường, gia đình XH phải có thống mục tiêu GDĐĐ cho HS Có phối hợp tốt lực lượng nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác GDĐĐ cho HS phát huy tiềm phong phú toàn xã hội tham gia vào việc GDĐĐ Tạo thống thực mục tiêu GD, thực chuẩn mực đạo đức HS, xây dựng môi trường học tập sinh hoạt sạch, tưởng góp phần thực thành cơng kế hoạch quản công tác GDĐĐ cho HS * Cách thực giải pháp: Để huy động sức mạnh tổng hợp cơng tác GDĐĐ cho HS, phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình, xã hội Trong đó, nhà trường có chức GD, giữ vai trò chủ đạo cơng tác GD hệ trẻ, góp phần phát triển nhân cách tồn diện HS Điều khẳng định nguyên GD: “Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, luận kết hợp với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” Ba mơi trường, ba yếu tố nầy có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, coi nhẹ yếu tố làm suy giảm hiệu việc GD Do cần tập trung số việc sau: + Về phía nhà trường: 32 Hiệu trưởng cần xây dựng tập thể CBGV đồn kết, trí vững mạnh hướng đến mục tiêu chung cơng tác GD nhà trường nói chung cơng tác GDĐĐ cho HS nói riêng Hiệu trưởng cần có kế hoạch, nội dung cụ thể phù hợp với đạo phối hợp nhịp nhàng đồng lực lượng nhà trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hiệu GDĐĐ cho HS ngày cao bền vững Nhà trường nơi trí tuệ, nơi giúp hành vi đạo đức HS chuyển từ tự phát sang tự giác GDĐĐ cho HS phải làm cho chuẩn mực giá trị đạo đức trở thành nhu cầu khát khao bên HS Muốn vậy, tất hoạt động nhà trường phải mang tính GD cách có mục đích, có kế hoạch rõ ràng Mỗi GV nhân viên nhà trường thật phải gương sáng cho HS noi theo, gương mẫu lời nói, việc làm, ứng xử, giao tiếp sống Muốn làm điều này, CBGV phải luôn học tập rèn luyện đạo đức theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực quy định điều không làm Điều lệ trường trung học, không vi phạm đạo đức nhà giáo Tất cả, điều thể chế nội dung thi đua nhà trường Hiệu trưởng cần xây dựng nhà trường nề nếp, kỷ cương, chặt chẽ theo quy định nội quy, Điều lệ trường trung học, Luật GD, chuẩn đạo đức nhà giáo… Đối với GVBM, cần xác định trách nhiệm dạy chữ, dạy người, xác định GD vừa truyền thụ kiến thức vừa hình thành phát triển nhân cách, rèn luyện kỷ sống cho HS Trong trình GDĐĐ cho HS, Thầy cô giáo làngười tư vấn, chia sẻ, gần gũi với em, biết lắng nghe tâm sự, khúc mắc, hướng HS tự tìm cách giải mâu thuẫn GV nên có cách nghĩ ứng xử cho đạo nghĩa thầy, đừng hệ thống luật pháp xử mạnh hành vi bạo lực HS Các thầy, giáo ứng xử cho hình ảnh thầy, giáo ln in đậm tâm trí HS, làm cho HS thêm yêu mến trường lớp hơn, hăng hái học tập hơn, góp phần phát triển nhân cách em sau 33 Mỗi tuần tiết sinh hoạt chào cờ, Hiệu trưởng cần có kế hoạch dành khoảng 10-15 phút cho nội dung sinh hoạt đạo đức cho HS Nội dung, cần khuyến khích nêu gương HS có hồn cảnh khó khăn, có đạo đức tốt vượt khó học giỏi đồng thời phân tích hành động xấu, tốt, phê bình HS có đạo đức chưa tốt để GD ngăn ngừa HS khác vi phạm Hiệu trưởng cần xây dựng quy chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội; có kế hoạch tổ chức cam kết cộng đồng trách nhiệm nhà trường, gia đình xã hội tham gia vào trình GDĐĐ cho HS Hiệu trưởng phối hợp với quyền địa phương nơi cư trú HS để tổ chức tốt việc rèn luyện hè cho HS có hạnh kiểm yếu, khơng khốn trắng việc cho địa phương gia đình + Về phía gia đình: Gia đình gắn bó với em phần lớn đời, từ cất tiếng khóc chào đời đến trưởng thành, trẻ em thường hay tiếp xúc với chuẩn mực đạo đức, thói quen ứng xử gia đình Cha mẹ hình mẫu nhân cách, người thầy cái, người xây dựng tảng nhân cách cho em Gia đình mơi trường GD đầu tiên, gần gũi lâu dài trình rèn luyện hình thành nhân cách HS Do đó, gia đình cần phải định hướng GD em theo chuẩn mực giá trị đạo đức chung xã hội Những chuẩn mực đạo đức là: kính trọng Ơng bà, cha mẹ, anh em ruột thịt phải biết thương yêu, nhường nhịn, chia sẻ- giúp đỡ lẫn nhau, đức tính cá nhân: tính trung thực, tính khiêm tốn, vị tha, cảm thơng… Khi em có phẩm chất đạo đức xã hội em chung sống dễ dàng với người xung quanh Hiệu trưởng cần đạo cho GVCN, GVBM thường xuyên phối hợp với CMHS, giúp họ nâng cao nhận thức cách sâu sắc trách nhiệm nghĩa vụ việc nuôi dạy em Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mỹ Đối với gia 34 đình khơng quan tâm đến em, GVCN cần thường xuyên gặp gỡ với gia đình HS, giải thích cho họ hiểu thấy rõ trách nhiệm gia đình việc GD Đối với HS mồ cơi hay gia đình ly dị, GVCN phải thực giáo dục HS tình thương cha mẹ, nhằm bù đắp tình cảm mà em thiếu thốn Đối với gia đình HS mà cha mẹ thiếu gương mẫu, nhà trường cần phối hợp với quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, thuyết phục họ sống mẫu mực, để làm gương cho họ Đối với gia đình GD khơng cách, GVCN có trách nhiệm hướng dẫn họ thay đổi phương pháp GD cho đúng, cho phù hợp Hiệu trưởng GV nhà trường cần yêu cầu gia đình tạo điều kiện động viên em tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động Đồn TN, hoạt động tình nguyện nhà trường địa phương Đối với gia đình, cần xây dựng môi trường thân thiện, thành viên thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, người lớn gương mẫu cách sống, làm việc, nói hành vi ứng xử, nên dành thời gian nói chuyện, lắng nghe, chia sẻ ý kiến nguyện vọng em Kịp thời động viên, an ủi em gặp khó khăn, ý uốn nắn hành vi lệch chuẩn đạo đức Xây dựng cho em tính cách thân thiện, chan hòa với người, sống có ước mơ-hoài bảo Hàng ngày nên quan tâm nhắc nhở, dành thời gian thích hợp để kiểm tra việc học em Xem sổ liên lạc hay tin nhắn điện tử nhà trường gửi cho gia đình hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng CMHS phiên họp định kỳ hay gặp gở GVCN, quản sinh điều kiện để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện đạo đức em, mà có cách phối hợp tốt việc GDĐĐ cho HS nhà + Về phía xã hội: Giáo dục xã hội tiếp tục phát triển giá trị đạo đức HS hình thành từ gia đình nhà trường Giáo dục xã hội GD chế sách xã hội, kỷ cương, luật pháp, hoạt động tổ chức trị xã hội Muốn cho cơng tác GD xã hội có hiệu vai trò nhà trường quan trọng Nhà trường thường xuyên tham 35 mưu với quyền địa phương tổ chức trị tham gia cơng tác GDĐĐ cho HS sau: Tham mưu với quan chức địa phương làm môi trường GD địa phương, nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực xã hội ảnh hưởng đến công tác GDĐĐ cho HS như: tình trạng dịch vụ Internet mở nhiều địa phương quanh khu vực trường học; tình trạng bán rượu, thuốc hút cho HS; tụ điểm chiếu phim thiếu lành mạnh; tụ điểm đánh bài, bi da, đá gà… Hiệu trưởng tham mưu với quyền địa phương đầu tư sở vật chất xây dựng khu vui chơi, giải trí, thành lập câu lạc thể dục, thể thao dành riêng cho thiếu niên; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hưởng ứng vận động lớn “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, “Ngày Gia đình Việt Nam”, thông qua hệ thống truyền địa phương để tuyên truyền công tác GDĐĐ cho HS gia đình Giáo dục phối hợp với Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện CMHS, công an địa phương… Nhà trường nên có thơng báo hành vi sai trái HS cho gia đình địa phương biết, để tổ chức tiếp tục giúp đỡ CMHS giải khó khăn, vướng mắc gia đình nhằm giáo dục HS tốt Hiệu trưởng cần phối hợp với ngành y tế tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên, GD giới tính, GD phòng chống số bệnh khác chương trình ngoại khóa Phối hợp với ngành công an tuyền truyền pháp luật, an tồn giao thơng, phòng chống tệ nạn xã hội Tóm lại, thực tốt việc phối hợp GDĐĐ cho HS ba mơi trường: gia đình, nhà trường xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp cho việc GDĐĐ cho HS trường đạt kết tốt Những đóng góp sáng kiến - Giúp cho nhà quản trường THCS địa bàn huyện Bình Giang hiểu rõ sở lí luận thực tiển cơng tác GDĐĐ cho HS, từ có nghiên cứu thật nghiêm túc khoa học việc GD toàn diện 36 cho HS, nhằm hạn chế đến mức thấp tệ nạn xã hội từng phút xâm nhập vào trường học, nạn bạo lực học đường từ nâng cao kỹ sống cho HS - Thông qua việc thăm dò, lấy ý kiến GV, HS, Đồn TN, CMHS… giúp nhà trường nói riêng ngành GD huyện nói chung hiểu rõ tâm tư, mong đợi, trăn trở HS CMHS tình hình đạo đức HS trường THCS hiệu thực việc GDĐĐ địa bàn huyện - Giúp nhà quản GD nhà trường nhà thấy rõ nguyên nhân gây suy giảm đạo đức phận HS, nguyên nhân gây nạn bạo lực học đường đặc biệt tìm “huyệt” vấn đề, từ nhà quản nhà trường phải tích cực đổi cơng tác quản để tìm giải pháp hiệu cho công tác GDĐĐ cho HS góp phần nâng cao chất lượng GD - Đề xuất giải pháp có tính đồng hướng vào mục tiêu đổi công tác quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Hiệu sáng kiến Sáng kiến cung cấp sở luận, thực tiễn đề xuất hệ thống giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng GD đạo đức học sinh trường THCS Những kết nghiên cứu giúp cho chủ thể quản xác định biện pháp cụ thể có tính khoa học, khả thi để góp phần nâng cao chất lượng GD đạo đức học sinh tình hình Kết đạt sau áp dụng Từ việc áp dụng số đổi công tác quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trường THCS nơi công tác thu kết thể là: Về tập thể nhà trường: Trong năm học 2102-2013, 2013-3014, 2014-2015 đạt tập thể LĐTT UBND huyện tặng giấy khen năm liền có thành tích xuất sắc năm học 37 Học tập văn hóa: Các lớp hồn thành tiêu mà lớp đăng ký học tốt, ngày học tốt Kết học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, chất lượng giáo dục hai mặt ngày cao đứng tốp đầu huyện - Kết đại trà học lực năm sau: Học lực Tổng số H/S SL % SL % SL % SL % SL % 2012-2013 228 40 17.5 97 42.5 81 35.6 10 4.4 0.0 2013-2014 210 60 28.6 81 38.6 66 31.4 0 1.4 2014-2015 221 59 26.9 87 39.7 72 32 1.4 0 Năm học Giỏi Khá TB Yếu Kém - Kết học sinh giỏi cấp Năm học Kết Năm học 2012 - 2013 Có 07 giải: 02 giải Nhì; Số HSG cấp 05 giải KK huyện Xếp thứ 02/19 Số HSG Điền Có 03 giải: kinh cấp huyện 01 giải Nhì 02 giải Ba Xếp thứ 10/27 Số HSG Điền kinh cấp Tỉnh Năm học 2013-2014 Có 03 giải: 01 giải Ba; 02 giải KK Xếp thứ 4/19 Năm học 2014-2015 Có 10 giải: 01 giải Nhì 05 giải Ba, 04 giải KK Xếp thứ 02/19 Có 03 giải: Có 04 giải: 01 giải Nhất; 01 giải Nhất; 01 giải Nhì 03 giải Ba 01 giải Ba Xếp thứ 9/19 Xếp thứ 7/19 Có 01 giải Ba: Có 01 giải Ba: Môn Môn điển kinh điển kinh chạy nhanh nhảy cao - Kết tốt nghiệp THCS, thi vào lớp 10 THPT công lập hàng năm đạt vượt tiêu đề đứng tốp đầu huyện tỉnh Năm học Kết Tỉ lệ tốt nghiệp THCS Năm học 2012 - 2013 67/59 = 96.6% Năm học 2013-2014 47/47 = 100 %, 38 Năm học 2014-2015 56/56 = 100 % Tỷ lệ thi vào lớp 10 THPT Tỉ lệ đỗ đạt: 100% Tỉ lệ đỗ đạt: 100% (số HS dự thi) Tỉ lệ đỗ đạt: (số HS dự thi) Xếp thứ 19/272 89.9% Xếp thứ 17/272 trường tỉnh Xếp thứ trường tỉnh Xếp thứ 2/19 127/272 Xếp thứ 2/19 trường trường huyện huyện * Lao động, vệ sinh môi trường: Các em góp phần lớn vào việc bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tham gia lao động cơng ích, trồng xanh, chăm sóc vườn hoa * Đạo đức: Việc vi phạm nội quy trường, nội quy lớp học giảm đáng kể: em lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi, thân ái, chia sẻ với bạn bè, người thân Có tinh thần tương thân tương ái, lành đùm rách việc làm cụ thể đầy ý nghĩa như: Trong năm học vừa qua học sinh toàn trường tham gia đầy đủ tích cực khoản ủng hộ giúp đỡ mua tăm ủng hộ người mù, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ bạn khó khăn trường, tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng - Quan hệ cá nhân với người xung quanh: Hiếu thảo ông bà, cha mẹ, quan tâm giúp đỡ anh chị em gia đình, tơn trọng, giúp đỡ, đồn kết với bạn bè, tơn trọng giúp đỡ hàng xóm láng giềng theo khả - Quan hệ cá nhân với tài sản nhà nước, tập thể tài sản cơng dân: Các em có ý thức tơn trọng bảo vệ tài sản nhà trường, nhà nước người khác - Thái độ thân: Có lòng tự trọng, khiêm tốn học hỏi, biết giữ lời hứa, trung thực khiêm tốn, thật thà, bạo dạn, vệ sinh Những tri thức đạo đức ngày giúp em phân biệt – sai, tốt – xấu, thiện, ác - Thái độ hành động: Thái độ ủng hộ, đồng tình, tán thành với gương, việc làm tốt, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, có thái độ lên án, phê phán, chê cười có hành động sai trái, có hại cho người khác, xã hội, cộng đồng 39 - Có việc làm nhân đạo vừa sức gia đình thương binh liệt sĩ, chăm sóc Tượng đài liệt sỹ Từ giải pháp liệt công tác giáo dục đạo đức học sinh Ban giám hiệu nhà trường thực năm qua, mang lại hiệu bước đầu đáng phấn khởi Trong năm học qua số học sinh bị đưa Hội đồng kỷ luật nhà trường khơng có Việc xử vi phạm học sinh lớp GVCN làm tốt em có tiến không tái phạm nhiều lần để nhà trường phải lỷ luật … Sau kết hạnh kiểm năm học gần đây: Hạnh Kiểm Tổng số H/S SL % 2012-2013 228 141 2013-2014 210 2014-2015 221 Năm học Tốt Khá SL % TB Yếu SL % SL % 61.8 73 32.1 12 5.3 0.8 153 72.9 45 21.4 11 5.2 0.5 163 74.4 49 21.5 3.7 0.4 Kết khẳng định định hướng đắn cấp ủy, ban giám hiệu thực biện pháp quản để nâng cao chất lượng GD đạo đức HS nhà trường Qua việc nâng cao chất lượng GD đạo đức học sinh tạo môi trường học tập em ngày thân thiện, kỷ cương, nếp nhà trường giữ vững, chất lượng GD nhà trường hàng năm nâng lên ổn định rõ rệt Điều kiện, phạm vi áp dụng: Những giải pháp áp dụng quản trường bậc THCS 40 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: - Giáo dục đạo đức cho HS nhiệm vụ quan trọng GD tồn diện nhà trường, nhằm hình thành cho HS ý thức, tình cảm, niềm tin đạo đức Nó trình biến đổi phát triển phức tạp, diễn thời gian dài, đòi hỏi phải có tham gia tồn xã hội Trong điều kiện xã hội nay, việc GDĐĐ cho HS trường THCS trở nên quan trọng cấp thiết; - Thông qua việc mô tả kinh nghiệm cho thấy, nhà trường có nhiều biện pháp đổi đổi công tác quản để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh đạt hiệu Tuy nhiên có trường hợp HS vi phạm chuẩn mực đạo đức nên công tác quản cần phải ln ln sát 41 tích cực đổi để tìm nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh - Qua việc nâng cao chất lượng GD đạo đức học sinh thấy vấn đề then chốt nhà trường để tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, kỷ cương, nếp nhà trường gữ vững góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng GD nhà trường - Căn vấn đề luận GDĐĐ thực tiễn trường nơi công tác , để nâng cao hiệu công tác GDĐĐ cho HS, đề xuất số giải pháp nêu Qua trình khảo sát cho thấy tầm quan trọng, tính cấp thiết tính khả thi giải pháp Nếu giải pháp áp dụng cách hợp có hỗ trợ tối đa tập thể CBGV nhà trường tồn xã hội chắn đem lại kết khả quan Khuyến nghị: 2.1 Đối với Bộ GD-ĐT - Cần tăng cường biên soạn nhiều tài liệu GDĐĐ cho HS, GV học tập, tham khảo, nghiên cứu Cần xây dựng hệ thống văn pháp quy đạo cụ thể nhiệm vụ GDĐĐ quản GDĐĐ cho HS cho - Bổ sung nội dung “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện kỹ sống cho HS vào chương trình khóa hay ngoại khóa để cao hiệu giáo GDĐĐ cho HS Đặc biệt coi trọng việc dạy môn GDCD trường THCS 2.2 Đối với Phòng GD-ĐT - Cần đạo trường phổ thơng cụ thể hóa kế hoạch GDĐĐ năm học Hàng năm tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề GDĐĐ để trường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; - Yêu cầu trường học phải thực tốt điều biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, xem tiêu chí quan trọng việc đánh giá thi đua hay khen thưởng hàng năm; 42 - Quan tâm đầu tư điều kiện vật chất tinh thần phục vụ cho hoạt động GDĐĐ cho HS Yêu cầu bắt buộc trường học phải có tủ sách đạo đức tăng cường sách đạo đức cho trường học 2.3 Đối với gia đình HS - CMHS phải nhận thức trách nhiệm gia đình việc học tập rèn luyện đạo đức việc nuôi dạy em Phải thường xuyên quan tâm việc học hành giấc sinh hoạt, việc rèn luyện, tự giáo dục em; - Tham gia đầy đủ họp nhà trường tổ chức, dự buổi họp GVCN, thầy cô quản sinh mời đến hay tăng cường sử dụng hiệu tin nhắn điện tử để trao đổi tình hình học tập rèn luyện em; - Luôn gương mẫu lối sống, cách cư xử với người thân gia đình, bà lối xóm thầy giáo, nhân viên nhà trường 2.4 Đối với địa phương - Chính quyền tổ chức xã hội địa phương cần phối kết hợp hỗ trợ nhà trường điều kiện vật chất, phối hợp tốt với nhà trường cơng tác tạo mơi trường lành mạnh, an tồn xung quanh trường học để giúp công tác GDĐĐ cho HS đạt hiệu tốt nhất; - Xây dựng môi trường sạch, lành mạnh xung quanh nhà trường Tạo điều kiện tốt cho HS tham gia phong trào, cơng tác xã hội qua nhằm nâng cao hiệu GDĐĐ cho HS Trên số kinh nghiệm “ Một số biện pháp đổi công tác quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THCS ” Mong đồng chí đồng nghiệp tham gia ý kiến để kinh nghiệm phong phú hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! 43 MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU - Thông tin chung sáng kiến - Tóm tắt nội dung sáng kiến Phần MÔ TẢ SÁNG KIẾN sở khoa học 1.1 Đạo đức chức đạo đức……………………….………….….5 1.2 Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS………….……5 1.3 Thực trạng công tác quản giáo dục đạo đức học sinh trường THCS nay……………………………………………………………….7 44 Một số biện pháp đổi công tác quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh………………………………………… ….11 2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ CBGV, HS, CMHS quyền địa phương ………………………………………….…….11 2.2 Cơng tác kế hoạch hóa quản cơng tác GDĐĐ cho HS HT …….16 2.3 Tổ chức, đạo quản công tác GDĐĐ cho HS………….… ….….18 2.4 Xây dựng tập thể HS tự quản tốt ……………………… ……….…….24 2.5 Thực tốt vận động phong trào Nhà nước ngành Giáo dục phát động …………………………………………………….… 26 2.6 Thực tốt việc rèn luyện kỹ sống cho HS ………………… 30 2.7 Đẩy mạnh xã hội hóa GD cơng tác quản GDĐĐ cho HS………………………………………………………………………… 32 Những đóng góp sáng kiến……………………………… …… 35 Hiệu sáng kiến…………………………………….……….…… 37 Kết đạt ………………………………….………….…….…… 36 Điều kiện phạm vi áp dụng ………………………………………………40 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………….………….……….… 41 Mục lục …………………………………… ……………………… ….… 43 45 ... ánh 1.2 Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS 1.2.1.Những nhiệm vụ công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Để hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh, cơng tác giáo dục đạo đức nói... đề số biện pháp quản lý để giáo dục đạo đức cho học sinh THCS nhiệm vụ quan trọng, vấn đề then chốt để để nâng cao chất lượng gáo dục nhà trường Qua số năm làm công tác quản lý thân tơi có số. .. yếu tố phần hạn chế hiệu công tác GDĐĐ cho HS Một số biện pháp đổi công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh 2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh ở trường THCS, SKKN Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh ở trường THCS

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay