SKKN biện pháp sử dụng biểu đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả (gửi tỉnh)

36 21 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 14:06

TÓM TẮT SÁNG KIẾN1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.Chúng ta biết rằng Mỹ thuật là một trong những môn học đặc thù, giữ vai trò quan trọng trong giáo dục thẫm mỹ ở trường phổ thông hiện nay. Đó là môn học về cái đẹp, khơi dậy tư duy sáng tạo trong tâm hồn trong sáng, thơ ngây và đáng yêu của lứa tuổi thiếu nhi.Xuất phát từ thực tế giảng dạy môn Mỹ thuật tôi thấy phương pháp dạy học bằng biểu đồ tư duy kết hợp với đồ dùng trực quan kích thích được tính tích cực sáng tạo của học sinh, tạo được sự hứng thú cho học sinh. Đây là vấn đề mà đối với mỗi môn học cần phải có, đặc biệt là môn Mĩ thuật. Việc sử dụng biểu đồ tư duy trong dạy học giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực và huy động được tất cả học sinh tham gia xây dựng bài một cách hào hứng. Cách học này còn phát triển được năng lực riêng của từng học sinh không chỉ về trí tuệ, hệ thống hóa kiến thức, khả năng hội họa, sự vận dụng kiến thức được học qua sách vở vào cuộc sống.Từ thực tế đó, tôi mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu về đề tài : “Biện pháp sử dụng biểu đồ tư duy kết hợp với phương pháp trực quan hiệu quả trong phân môn vẽ theo mẫu”. 2.Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.2.1.Điều kiện. Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung của bài. Học sinh cần chuẩn bị bài chu đáo và có thái độ học tập tích cực. Lớp học không quá đông, khoảng 25 học sinh. Chuẩn bị dụng cụ thực hành đầy đủ.2.2.Thời gian. Thời gian áp dụng sáng kiến năm học 2015 2016.2.3.Đối tượng. Tôi đã tiến hành nghiên cứu 50 em học sinh nam, nữ thuộc khối lớp 6 tại trường nơi tôi công tác.3.Nội dung sáng kiến.3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến. Hiện nay phương pháp truyền thống “ đọc chép” thụ động không đáp ứng được lối tư duy sáng tạo, năng động và tích cực của học sinh. Phương pháp dạy học tích cực áp dụng biểu đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan đã đáp ứng được điều mà phương pháp tuyền thống không đáp ứng được. Biểu đồ tư duy một công cụ có tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Vận dụng biểu đồ tư duy trong dạy học sẽ hình thành cho học sinh lối tư duy mạch lạc, có cách nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học. Phần THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan phân môn vẽ theo mẫu hiệu Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp trường THCS Tác giả: Họ tên: Nam (nữ): Nữ Ngày tháng/năm sinh: Trình độ chuyên môn: Đại học phạm Mĩ thuật Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường THCS Điện thoại: Chủ đầu tạo sáng kiến: Trường THCS Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Trường THCS Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung - Học sinh cần chuẩn bị chu đáo có thái độ học tập tích cực Lớp học khơng q đơng, khoảng 25 học sinh Dụng cụ thực hành đầy đủ mẫu vật - Có phòng học mơn Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2011 - 2012 TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên) ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA HĐ KHOA HỌC HUYỆN TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Phần TÓM TẮT SÁNG KIẾN 1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Chúng ta biết rằng Mỹ thuật môn học đặc thù, giữ vai trò quan trọng giáo dục thẫm mỹ ở trường phở thơng Đó mơn học đẹp, khơi dậy sáng tạo tâm hồn sáng, thơ ngây đáng yêu lứa tuổi thiếu nhi Xuất phát từ thực tế giảng dạy môn Mỹ thuật thấy phương pháp dạy học bằng biểu đồ kết hợp với đồ dùng trực quan kích thích được tính tích cực sáng tạo học sinh, tạo được hứng thú cho học sinh Đây vấn đề mà đối với mơn học cần phải có, đặc biệt mơn Mĩ thuật Việc sử dụng biểu đồ dạy học giúp học sinh học tập cách chủ động, tích cực huy động được tất học sinh tham gia xây dựng cách hào hứng Cách học phát triển được lực riêng học sinh khơng trí tuệ, hệ thớng hóa kiến thức, khả hội họa, vận dụng kiến thức được học qua sách vở vào sống Từ thực tế đó, tơi mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài : “Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp với phương pháp trực quan hiệu phân môn vẽ theo mẫu” 2.Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 2.1.Điều kiện - Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung - Học sinh cần chuẩn bị chu đáo có thái độ học tập tích cực - Lớp học không đông, khoảng 25 học sinh - Chuẩn bị dụng cụ thực hành đầy đủ 2.2.Thời gian - Thời gian áp dụng sáng kiến năm học 2015 - 2016 2.3.Đối tượng - Tôi tiến hành nghiên cứu 50 em học sinh nam, nữ thuộc khối lớp trường nơi công tác 3.Nội dung sáng kiến 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến - Hiện phương pháp truyền thống “ đọc - chép” thụ động không đáp ứng được lối sáng tạo, động tích cực học sinh Phương pháp dạy học tích cực áp dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan đáp ứng được điều mà phương pháp tuyền thống không đáp ứng được - Biểu đồ cơng cụ có tính khả thi cao vận dụng được với điều kiện sở vật chất nhà trường - Vận dụng biểu đồ dạy học hình thành cho học sinh lới mạch lạc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thớng, khoa học 3.2.Khả áp dụng sáng kiến - Sáng kiến được nghiên cứu áp dụng thành công với học sinh khối trường nơi công tác áp dụng cho tất học sinh ở trường trung học sở nói chung 3.3.Lợi ích thiết thực sáng kiến - Học sinh có hứng thú với tiết học, vẽ học sinh đạt hiệu cao 4.Giá trị kết đạt sáng kiến - Trước áp dụng sáng kiến chất lượng vẽ học sinh hạn chế Kết cho thấy số học sinh có hứng thú với phân mơn vẽ theo mẫu - Sau áp dụng sáng kiến học sinh hứng thú hơn, kết vẽ được tăng lên rõ rệt 5.Đề xuất, kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến Nhà trường cần quan tâm đáp ứng sở vật chất như: phòng học mơn đờ dùng trực quan, mẫu vật phục vụ cho môn học PHẦN MƠ TẢ SÁNG KIẾN 1.Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Dạy nghệ thuật nói chung dạy mỹ thuật nói riêng, đưa công thức cứng nhắc để làm, để vẽ mà điều cốt lõi quan trọng lối duy, tạo điều kiện cho phát triển tưởng tượng, khả sáng tạo học sinh Nhu cầu thẩm mỹ ngày cao cùng với phát triển kinh tế xã hội, việc nhìn nhận thưởng thức đẹp đại phận nhân dân vấn đề tất yếu khách quan, không đối với người lớn, tầng lớp trí thức mà tất đới tượng, tầng lấp xã hội Mỗi lứa t̉i lại có cách cảm nhận, suy nghĩ lí giải đẹp khác Người lớn có cách cảm nhận logic, trẻ em có nhìn vơ tư, sáng, nhìn vật qua lăng kính màu hờng, không vướng bận nguyên tắc, trăn trở mà tập trung tình cảm, u thích vào vẽ Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Những năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến phát triển giáo dục, đặc biệt chất lượng nó, cùng với phát triển ngày cao người đức dục, trí dục, thể dục mỹ dục cũng khơng ngừng phát triển dần có vai trò quan trọng đời sống người hệ trẻ Dạy - học ở trường THCS nhằm đào tạo họa sĩ hay người làm nghệ thuật mà nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho em Chủ yếu tạo điều kiện cho em tiếp xúc, làm quen thưởng thức đẹp, tập tạo đẹp, vận dụng đẹp vào sống hàng ngày Đối với môn học mỹ thuật việc truyền thụ kiến thức công việc quan trọng, qua học sinh hình thành kĩ cảm thụ thẩm mĩ kĩ thực hành Những năm gần đây, tích hợp cơng nghệ thông tin truyền thông giảng dạy mở nhiều khả ứng dụng, tạo bước phát triển làm thay đởi xã hội nói chung ngành giáo dục nói riêng Trong bới cảnh việc ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng biểu đồ vào dạy học đạt được thành cơng đáng kể, góp phần tích cực vào nghiệp đổi giáo dục Qua thực tế giảng dạy thực nhận thấy việc sử dụng biểu đồ dạy học có nhiều ưu điểm nởi bật Mặt khác với mong muốn trở thành người giáo viên dạy tớt, hồn thành tớt cơng việc được giao có khả truyền thụ kiến thức hiệu cho học sinh Đặc biệt thay đổi lối duy, cách làm việc khoa học, sáng tạo mang tính tập thể học sinh Đây cũng lí tơi nghiên cứu tìm hiểu đề tài Cơ sở lý luận 2.1 Biểu đồ gì? Trước tiên, chúng ta hiểu biểu đồ hình thức ghi chép sử dụng màu sắc hình ảnh để mở rộng đào sâu ý tưởng Ở biểu đồ ý tưởng trung tâm, từ ý tưởng phát triển nhánh tượng trưng cho ý (nhánh chính) Các nhánh lại được phân thành nhánh nhỏ để nghiên cứu ở mức độ sâu Những nhánh nhỏ lại tiếp tục được phân thành nhánh nhỏ Cứ tạo nên đồ Tác giả Stella Cottrell tổng kết cách “ghi chép” có hiệu đờ duy: 1) Dùng từ khóa ý chính; 2) Viết cụm từ, khơng viết thành câu; 3) Dùng từ viết tắt 4).Có tiêu đề 5) Đánh số ý; 6) Liên kết ý nên dùng nét đứt, mũi tên, số, màu sắc,… 7) Ghi chép ng̀n gớc thơng tin để tra cứu lại dễ dàng 8) Sử dụng màu sắc có hiệu Cũng hiểu: Biểu đờ (Mindmap) phương pháp được đưa để tận dụng khả ghi nhận hình ảnh não Đây cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích vấn đề thành dạng lược đồ phân nhánh Khác với máy tính, ngồi khả ghi nhớ kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo trình tự định chẳng hạn trình tự biến cớ xuất câu truyện) não có khả tạo liên kết kiện với Phương pháp khai thác hai khả não Đây kĩ thuật để nâng cao cách ghi chép Bằng cách dùng đồ duy, tổng thể vấn đề được dạng hình vẽ, đới tượng liên hệ với bằng đường nối Với cách biểu diễn vậy, liệu được ghi nhớ hấp thụ dễ dàng nhanh chóng Thay dùng chữ viết để miêu tả chiều, Bản đồ biểu thị toàn cấu trúc chi tiết đới tượng bằng hình ảnh hai chiều Nó dạng thức đối tượng, quan hệ tương hỗ khái niệm có liên quan cách liên hệ chúng với bên vấn đề lớn 2.2 Phương pháp Trực quan gì? Phương pháp Trực quan hay nói cách khác hình thức sử dụng đờ dùng trực quan q trình dạy học, có vai trò cơng cụ để giáo viên học sinh tác động vào đới tượng; có chức khơi dậy, dẫn truyền, tăng cường khả hoạt động giác quan, góp phần tạo nên cảm giác cảm tính đới tượng nhận thức nhằm đạt được mục đích dạy học cụ thể Nói cách khác phương pháp trực quan hình thức hay phương pháp dạy học đóng vai trò cơng cụ, được giáo viên hay học sinh làm khâu trung gian tác động tới đối tượng dạy học Phương pháp trực quan phương tiện để nhận thức, chúng có chức làm cho đối tượng nhận thức bộc lộ cách trực quan Phương pháp trực quan nhóm phương pháp tở chức dạy học cho học sinh sử dụng nhiều giác quan vào trình học tập Phương pháp giúp học sinh hiểu sâu hơn, nhớ xác vận dụng kiến thức linh hoạt Trong nhóm phương pháp trực quan đới với dạy học mơn Mỹ thuật sử dụng số phương pháp sau: 2.2.1 Phương pháp minh họa: Phương pháp minh họa phương pháp đưa liệu trực quan bao gồm như: tranh, ảnh, băng đĩa, máy chiếu để minh họa cho nội dung mà giáo viên cần trình bày Ví dụ ḿn học sinh hiểu được giá trị tác phẩm nghệ thuật, đặc điểm trào lưu, trường phái nghệ thuật phải cho học sinh thấy được tác phẩm dù phiên Muốn thực được mục tiêu dạy cần phải có phương tiện trực quan để minh hoạ cho nội dung giảng sau giáo viên thuyết trình Phương tiện trực quan bao gờm: Tranh, ảnh, băng, đĩa hình, máy chiếu… Để minh hoạ đạt được kết tốt, phương tiện trực quan để minh hoạ cần đảm bảo số yêu cầu sau: + liệu minh họa phải sát với nội dung giáo viên truyền đạt + liệu minh hoạ cần đưa đúng lúc, hợp lý, vừa đủ gắn bó với nội dung giảng Minh hoạ phải chọn lọc Không nên đưa nhiều dẫn đến học sinh không tập trung vào vấn đề trọng tâm học Những tác phẩm được chọn lọc phải có đặc trưng tiêu biểu làm sáng tỏ nội dung cần truyền thụ Minh họa đẹp, phong phú, phương pháp trực quan đại làm tăng thêm tính hấp dẫn tiết học thuyết phục học sinh 2.2.2 Phương pháp hướng dẫn học sinh làm giáo cụ trực quan Phương pháp hướng dẫn học sinh làm giáo cụ trực quan phương pháp giáo viên hướng dẫn học sinh làm đờ dùng bở trợ nội dung học: Ví dụ vẽ theo mẫu - lọ hoa Thì hướng dẫn học sinh tự sưu tầm nghiên cứu lọ hoa Vì vậy, việc chuẩn bị minh hoạ, giáo cụ trực quan phần chuẩn bị giáo viên, học sinh chủ động tham gia vào trình dạy học Giáo viên tở chức cho học sinh làm giáo cụ trực quan thông qua hoạt động vẽ hoặc sưu tầm tranh Với hoạt động học sinh bước đầu nắm được nội dung học Hoạt động được thực ở nhà, trước tuần Học sinh hứng thú tham gia làm giáo cụ trực quan phục vụ cho học Đến lớp nhóm học sinh tự trình bày q trình từ thâm nhập, khám phá thực tế đến trình hình thành ý tưởng thể tác phẩm hoặc cảm nhận tác phẩm sưu tầm Trên sở tơi củng cớ đưa vấn đề cớt lõi học sinh cần phải ghi nhớ Khi giao tập cho học sinh, giáo viên nêu rõ yêu cầu cụ thể phù hợp với nội dung học, không để học sinh làm cách tuỳ tiện không đáp ứng được yêu cầu học 2.2.3 Tổ chức tham quan triển lãm, bảo tàng, khu di tích văn hóa Là phương pháp tở chức b̉i tham quan, ngoại khóa Các làng nghề, bảo tàng, triển lãm, khu di tích văn hóa ng̀n trực quan phong phú đa dạng Hoạt động giúp cho học sinh hiểu sâu kiến thức được nghiên cứu lớp Đây phương tiện trực quan sinh động Bởi học sinh được trực tiếp nhìn, nghe, thưởng thức cảm thụ thực trước tác phẩm nghệ thuật nguyên Các hoạt động gây hứng thú cho học sinh học tập, nghiên cứu sáng tạo thẩm mỹ Hoạt động tở chức thường xun, hoặc định kỳ tuỳ theo tình hình thực tế nhà trường Hoạt động được tở chức nhiều hình thức: nói chuyện ngoại khóa, xem băng đĩa, tham quan hội hè truyền thống ở số địa phương… Phương pháp trực quan phương pháphiệu đối với việc dạy học môn Mỹ thuật Để đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp dạy học, biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo Có thể nói theo cách khác tích cực hóa q trình học tập học sinh dạy học môn Mỹ thuật cần sử dụng trực quan để nêu giải vấn đề, đưa học sinh vào tình h́ng có vấn đề để giúp học sinh duy, tìm kiến thức tiềm ẩn tác phẩm nghệ thuật Dụng cụ sử dụng cho phương pháp trực quan hiểu bao gờm: Giấy, bút, màu, bảng, tranh, ảnh khơng bó hẹp ở hình, mẫu vẽ, tranh mẫu mà bao gờm âm điệu, giọng nói người giáo viên, cử điệu người giáo viên, trình bày bảng, vẽ minh họa giáo viên Đối với đánh giá vẽ học sinh, giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức, chúng ta cần phải đánh giá ở cấp độ: đạt chưa đạt, được ưu nhược bài, ở khâu giáo viên nên khuyến khích học sinh tự đánh giá có em rút kinh nghiệm vào vẽ cách hiệu 3.Thực trạng vấn đề nghiên cứu Người ta cho rằng, kỉ XXI kỉ não Con người đứng trước kỉ nguyên trí tuệ, sáng tạo với sức mạnh tiềm tàng não gần vô tận Hai bán cầu đại não người có chức đặc trưng khác Bán cầu não trái thiên khả lơgíc khoa học từ vựng, lơgíc, xử lí liệu, thứ tự, tuyến tính, khả phân tích, giải Trong đó, bán cầu não phải thiên tiết tấu, tri giác, không gian, tưởng tượng, mơ mộng, màu sắc, ý thức chỉnh thể, não phải thiên hoạt động nghệ thuật, sáng tạo, tình cảm Mặt khác, chất xám ở vỏ não phải hoạt động chất xám ở vỏ não trái ở trạng thái tĩnh suy tưởng Cũng vậy, chất xám ở vỏ não trái hoạt động chất xám ở vỏ não phải lại thư giãn tĩnh lặng 10 vẽ sau V.Hướng dẫn nhà(1') -Về nhà tập quan sát đậm nhạt ở số đồ vật gia đình - Tiết sau mang vẽ hình để vẽ tiếp đậm nhạt Kết đạt Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp với phương pháp trực quan hiệu phân môn vẽ theo mẫu” giúp học sinh học tập có hiệu Thực tế cho thấy sớ học sinh học chăm học kém, em thường học biết đấy, học phần sau qn phần trước khơng biết liên kết kiến thức với nhau, vận dụng kiến thức học trước vào phần sau Phần lớn số học sinh đọc sách hoặc nghe giảng lớp cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ Sử dụng thành thạo biểu đờ kết hợp với phương pháp trực quan dạy học, học sinh học được phương pháp học, tăng tính độc lập phát triển Sử dụng biểu đồ kết hợp với phương pháp trực quan giúp học sinh học tập cách tích cực Một số kết nghiên cứu cho thấy não người hiểu sâu, nhớ lâu in đậm mà tự suy nghĩ, tự viết, vẽ theo ngơn ngữ việc sử dụng biểu đồ giúp học sinh học tập cách tích cực, huy động tới đa tiềm não Việc học sinh tự vẽ biểu đờ có ưu điểm phát huy tới đa tính sáng tạo học sinh, phát triển khiếu hội họa, sở thích học sinh, em tự chọn màu sắc (xanh, đỏ, vàng, tím,…), đường nét (đậm, nhạt, thẳng, cong…), em tự “sáng tác” nên biểu đồ thể rừ cách hiểu, cách trình bày kiến thức học sinh biểu đồ em tự thiết kế nên em yêu quí, trân trọng “tác phẩm” Trong dạy học, biểu đờ góp phần đởi phương pháp dạy học Giáo viên sử dụng biểu đờ q trình soạn giảng, bớ cục nội dung dạy; vẽ sơ hố kiến thức thơng qua việc liên kết mắt xích kiến 22 thức cho bài, chương, phần kiến thức; hệ thống nội dung ôn tập để học sinh có nhìn tởng qt kiến thức học, từ dễ dàng ơn tập khắc sâu kiến thức hơn; cấu trúc đề kiểm tra bằng cách đưa ma trận nhằm phân bố lượng kiến thức, mức độ kiến thức cần kiểm tra cho hợp lí; phân tích cách giải tập định tính cũng định lượng, đưa kiến thức cần giải tập cũng kiến thức liên quan, từ đưa bước giải trình tự cách trình bày rõ ràng, lập luận chặt chẽ Học sinh sử dụng biểu đờ để học tập tích cực, chủ động sáng tạo hơn; có thời khố biểu thời gian biểu học tập cụ thể, rõ ràng; từ tìm phương pháp học phù hợp cho thân để việc học trở nên đơn giản, nhớ lâu, ngày u thích mơn học kết học tập tốt Dạy học bằng phương pháp sử dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan phương pháp dạy học tích cực mang lại hiệu Trong trình dạy - học thân nhận thấy cần thiết phương pháp dạy học tích cực phương pháp tới ưu cho tiếp thu học sinh Bên cạnh đó, trực quan hình ảnh góp phần lớn cho “dung lượng nhớ” “ tính tích cực” học sinh Bởi vậy, dạy học theo phương pháp sử dụng biểu đờ kết hợp trực quan hình ảnh kích thích cho não giúp cho học sinh dễ ghi nhớ việc học đạt hiệu tích cực Khởng Tử đề cao tính tích cực, độc lập người học yêu cầu học trò kết hợp với suy nghĩ Khởng Tử đề cao tính tích cực người học ngược lại Theo ơng: “Học mà khơng suy nghĩ sai lầm ngược lại suy nghĩ mà khơng học nguy hiểm” Khởng Tử đòi hỏi người học phải nêu cao tính độc lập Phương pháp dạy học có sử dụng biểu đờ kết hợp với đồ dùng trực quan phương pháp tương tác phạm, kích thích tính tự học tìm tòi, nghiên cứu học sinh trước đến lớp Trong tiết học giáo viên đúc kết kiến thức nâng cao kiến thức liên quan học Muốn tiết học có hiệu hai bao gờm giáo viên học sinh phải nghiên cứu trước học Điều 23 thúc đẩy ý thức học tập học sinh Biểu đồ công cụ hệ thống kiến thức biểu diễn kiến thức, nội dung hiệu tối ưu Giúp người dạy người học hệ thớng hóa kiến thức kỹ khoa học Phương pháp trực quan công cụ minh chứng công cụ diễn giải vấn đề rõ hơn, giúp người học người dạy dễ dàng tiếp cận thơng tin Hay nói cách khác phương pháp trực quan yếu tớ biện luận, giải thích, làm rõ vấn đề mà nội dung biểu đồ đưa ra.Thơng qua trực quan hình ảnh, người dạy dễ giải thích vấn đề hơn, nhờ vấn đề được truyền đạt nhanh có hiệu Thơng qua trực quan hình ảnh người học dễ dàng tiếp thu, dễ hiểu vấn đề hơn: Ví dụ: Một vấn đề thuyết trình bằng ngơn ngữ người nghe tiếp thu hiệu so với người nghe vấn đề được thuyết trình cách sinh động bằng việc kèm hình ảnh minh họa 6.Điều kiện sáng kiến nhân rộng - Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung - Học sinh cần chuẩn bị chu đáo có thái độ học tập tích cực - Lớp học khơng q đơng, khoảng 25 học sinh - Sưu tầm số tranh họa sĩ học sinh - Chuẩn bị dụng cụ thực hành đầy đủ giấy vẽ, chì, tẩy…việc chuẩn bị chu đáo có ý nghĩa định thành công giảng Trong khâu chuẩn bị cần phới hợp chuẩn bị thầy trò - Học sinh tham gia chuẩn bị thực hành có ý nghĩa giáo dục ý thức trách nhiệm đồng thời giúp học sinh có điều kiện tìm hiểu quan sát sơ mẫu vật 24 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận * Đánh giá thực trạng: Với việc nghiên cứu tìm hiểu đề tài tơi hiểu rõ được vai trò tác dụng môn Mỹ thuật mà đặc biệt phân môn vẽ theo mẫu Tôi nhận thấy rằng thực phân môn cần thiết đối với học sinh phổ thơng bởi góp phần giáo dục học sinh biết yêu quý đồ vật, biết trân trọng giá trị nhỏ bé sống thường ngày em Để từ em biết sáng tạo đẹp biết cảm thụ đẹp, làm đẹp thêm cho sống Sau nghiên cứu đề tài“Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả” Tôi thấy, giáo viên định hướng, phương pháp dạy học tích cực hiệu đem lại tiết dạy khó mà đạt được chất lượng mong ḿn Đặc biệt phân môn vẽ theo mẫu phân môn được coi khô khan môn Mĩ thuật Là giáo viên mĩ thuật, việc tìm hiểu đề tài nhằm củng cớ cho phương pháp dạy học tối ưu ở phân môn vẽ theo mẫu môn mỹ thuật bậc trung học sở, phong phú kiến thức cũng kĩ thực hành, cảm quan mỹ thuật để tạo tâm vững vàng đứng bục giảng Bên cạnh đó, giáo viên thơng qua thực tế đới tượng giảng dạy nhằm nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo phương pháp dạy học tích cực, có khoa học nhằm truyền đạt 25 kiến thức rèn luyện kĩ phạm Đồng thời tạo được chất lượng tốt cho học sinh Từ đó, giáo viên có biện pháp cụ thể để động viên, khuyến khích học sinh có Mỹ thuật kiến thức bổ trợ tốt, khắc phục hạn chế kiến thức ở số học sinh Kích thích làm sở cho sáng tạo, hứng khởi, sơi nởi tích cực học sinh qua tiết học Từ đó, tạo khơng khí “học mà chơi, chơi mà học” gạt bỏ được áp lực học tập, tạo cảm giác cho học sinh thích thú học Hình thành ý thức học tập chủ động nghiên cứu vấn đề có hiệu Giáo dục học sinh có ý thức việc bảo tờn phát huy giá trị nghệ thuật nói chung mỹ thuật nói riêng Việt Nam Thơng qua đó, học sinh hình thành cảm quan đẹp nghệ thuật cũng sống Đặc biệt, qua sử dụng biểu đồ kết hợp với hình ảnh trực quan giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tập mới, tích cực, động sáng tạo, kích thích tính tự học, tự nghiên cứu học sinh Học sinh cũng áp dụng phương pháp sử dụng biểu đồ cho sớ mơn học khác có hiệu Các em bắt đầu phát triển kĩ trình bày vấn đề logic Học sinh bắt đầu hình thành kĩ quan sát, đánh giá nhận xét Sử dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan công cụ hỗ trợ, bổ trợ kiến thức quan trọng việc tiếp nhận thông tin học Biểu đờ hệ thớng hóa kiến thức cách khoa học giúp cho học sinh nắm kiến thức cách ngắn gọn logic Hình thành tưởng, thái độ yêu quí trân trọng giá trị nghệ thuật nhân loại vấn đề cần thiết yêu cầu quan trọng giáo dục Mĩ thuật Từ hình thành cho học sinh kĩ vận dụng bớ cục, hình vẽ màu sắc Sự hứng thú học sinh được kích thích thơng qua việc thực hành Mặt khác, hứng thú được khơi vực, học sinh muốn vẽ được biểu đờ cần phải đọc hiểu hay tìm tòi nội dung học Qua đây, học sinh nắm được kiến thức học nhanh có động lực 26 Bên cạnh đó, phương pháp trực quan bằng hình ảnh miêu tả, bở trợ nội dung cũng giúp cho học sinh nắm kĩ nội dung học, từ mang lại hiệu cao cho tiết học Trên sở thực tiễn đó, dựa vào kinh nghiệm giảng dạy kết hợp cùng đồng nghiệp việc nâng cao phương pháp giảng dạy phân môn vẽ theo mẫu, tơi tìm biện pháp “Sử dụng biểu đồ kết hợp với phương pháp trực quan vận dụng phân môn vẽ theo mẫu” đạt kết cao Như thông qua đề tài giúp học sinh tích cực, chủ động chiếm linh tri thức, nâng cao khả tích hợp, quan sát, vận dụng kỹ vào học tập * Các giải pháp đã thực hiện: Nói đến phương pháp dạy học nói đến cách dạy giáo viên cách học học sinh Giáo viên không ý đến phương pháp truyền đạt mà phải tạo dựng cho học sinh phương pháp tiếp nhận, để cuối kiến thức đến với học sinh cách dễ dàng, nhanh sâu sắc Như định hướng đổi phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Việc quan trọng yêu cầu tiết học giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trực quan, trực quan phải đẹp, hấp dẫn để thu hút chú ý quan sát em Linh hoạt phối hợp phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin tiết dạy Một số biện pháp thực tiết dạy: Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp với phương pháp trực quan được sử dụng tùy theo tiết học có kết hợp nhuần nhuyễn máy chiếu , đồ dùng dạy học với bảng viết Với hoạt động được thiết kế cho sử dụng biểu đồ kết hợp 27 phương pháp trực quan, trực quan được coi nội dung học cần tìm hiểu Giáo viên khơng thuyết trình cách dạy truyền thống, học sinh chủ động làm việc, tiếp cận tìm hiểu nội dung, kiến thức với biểu đờ hướng dẫn giáo viên Trên sở đó, dạy Mỹ thuật được tích cực hóa Khi tự tìm kiến thức mới, học sinh hứng thú, say mê, tiếp thu tốt ghi nhớ chủ động Cách tổ chức dạy Mỹ thuật ứng dụng phương pháp nêu giải vấn đề, trực quan phần nội dung giảng Một phương pháp hay sử dụng giảng dạy vẽ theo mẫu phương pháp trực quan, nói bước để người giáo viên giúp học sinh tiếp cận với mẫu vật hình ảnh trực quan, thơng qua chúng ta tổ chức tiết học cách hợp lý để học sinh tiến hành thao tác bao gờm: phân tích, tởng hợp, so sánh, khái qt hóa, trừu tượng hóa… hình thành nên kiến thức Như q trình dạy học được tích cực hóa Giáo viên nhận thức được trình độ học sinh học Từ có kế hoạch phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng Với hoạt động thiết kế, sử dụng phương pháp minh hoạ, phương pháp tổ chức tham quan phương pháp hướng dẫn học sinh làm giáo cụ trực quan được áp dụng q trình dạy học, tơi nhận thấy học sinh nắm tốt hơn, say mê Giờ vẽ theo mẫu khơng khơ khan trừu tượng Tiến trình giảng dạy phải đầy đủ theo bước định, thời gian giảng phải được phân bố hợp lý Một dạy Mỹ thuật 45 phút, bước tiến hành phải theo trình tự cụ thể Trong giảng tiết vẽ theo mẫu: Trước tiên kiểm tra đồ dùng học sinh (Giấy vẽ, chì, tẩy, que đo…) tơi giới thiệu bằng số sản phẩm liên quan đến học Sang phần thực hoạt động sau: - Quan sát và nhận xét: Tôi dùng phương pháp trực quan cho học sinh quan sát đồ dùng chuẩn bị tranh vẽ mẫu giáo viên vẽ học sinh năm trước để 28 gây hứng thú cho em Giáo viên giới thiệu mẫu vật thật, yêu cầu học sinh lên tham gia bày mẫu cho học sinh nhận xét chọn cách bày mẫu đẹp, hợp lý Qua giúp em thích thú với mơn học u cầu học sinh chia nhóm yêu cầu em quan sát, nhận xét mẫu vật ( Chất liệu, vị trí, đặc điểm cấu tao, khung hình, so sánh ước lượng tỉ lệ, ánh sáng độ đậm nhạt vật mẫu) thể nhận xét biểu đồ Các em hào hứng trao đổi nhận xét mẫu ở học cách hiệu Sau giáo viên gọi nhóm trình bày biểu đờ kết hợp phương pháp trực quan phân tích mẫu vật để học sinh hiểu rõ đặc điểm mẫu - Cách vẽ: Trước tiên giáo viên đặt câu hỏi gợi mở liên hệ kiến thức cũ để học sinh nêu bước tiến hành vẽ theo mẫu Sử dụng phương pháp trực quan (minh họa làm mẫu).Tôi vẽ minh họa bảng bước vẽ bảng kết hợp với phân tích giảng giải cho em hiểu.Trong q trình vẽ minh họa bước phân tích giáo viên yêu cầu học sinh quan sát theo dõi hoạt động giáo viên Sau giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động chốt lại bước vẽ tổng quát lần từ em khắc sâu được kiến thức học - Thực hành: Với nội dung kiến thức tìm hiểu ở phần tơi yêu cầu học sinh bỏ giấy vẽ quan sát mẫu thực hành vẽ Bằng phương pháp trực quan hình ảnh trước thực hành vẽ giáo viên đưa vài vẽ mẫu họa sĩ học sinh năm học trước để học sinh tham khảo khắc sâu thêm kiến thức vẽ tạo húng thú cảm xúc cho em trước bước vào vẽ thực hành mẫu Có học thu hút, khuyến khích học sinh hào hứng học tập, sáng tạo Trong lúc học sinh làm thực hành, giáo viên quan sát bao quát lớp gợi ý 29 để học sinh thực được vẽ Tun dương học sinh có vẽ đẹp, tạo khơng khí hào hứng vui vẻ cho tiết học - Đánh giá: Giáo viên (trọng tài) kết thúc phần thực hành, giáo viên chia lớp thành đến nhóm yêu cầu nhóm trưởng cùng thành viên trưng bày vẽ nhóm mình, đại diện nhóm lên nhận xét đánh giá vẽ bớ cục, hình vẽ … giáo viên gọi nhóm khác nhận xét rời cùng trò tìm đạt chưa đạt vẽ Tổng kết nhắc nhở để học sinh rút kinh nghiệm vào vẽ sau * Kết áp dụng giải pháp: Trong năm vừa qua, thân trực tiếp tham gia giảng dạy môn Mĩ thuật trường trung học sở, so sánh đối tượng học sinh qua đợt thao giảng, sinh hoạt tở, nhóm chun môn ở trường bạn, được học tập, nghiên cứu, tiếp thu chun đề đởi chương trình sách giáo khoa Bộ giáo dục đào tạo tổ chức ở cấp trung học sở nói chung Tơi sâu nghiên cứu“Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả” Tuy thời gian chưa nhiều, song thực tế cho thấy sau áp dụng giải pháp nêu giảng kết đạt được cách tích cực, tỉ lệ học sinh hồn thành vẽ với yêu cầu cụ thể khả quan, có chất lượng tớt được nâng cao rõ rệt Học sinh vẽ bố cục hợp lí, hình vẽ đảm bảo tỉ lệ mẫu đáp ứng được yêu cầu học Không vẽ tuỳ tiện chưa áp dụng giải pháp Mặt khác cũng thấy được hào hứng, say mê em vẽ cũng tiền đề giúp em biết tạo đẹp, yêu quí đẹp trân trọng đẹp sống chúng ta Trong đề tài sâu vào nghiên cứu “Biện pháp sử dụng biểu đồ kết hợp phương pháp trực quan phân mơn vẽ theo mẫu qua vận dụng giảng dạy vẽ theo mẫu sách giáo khoa mỹ thuật nói riêng Mỹ thuật cấp THCS nói chung Qua nghiên cứu đề tài 30 giúp hiểu tầm quan trọng phương pháp dạy học Từ phải nỗ lực công tác giảng dạy, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ học sinh học tập để đạt kết cao Khuyến nghị Mỹ thuật mơn quan trọng, Mỹ thuật hình thành kĩ thẩm mỹ, hình thành thái độ đẹp, yêu đẹp, trân trọng giá trị đẹp sáng tạo đẹp cho sống Dạy học Mỹ thuật dạy cho học sinh điều ấy, vấn đề việc hình thành “ý thức bản” người Bên cạnh đờ dùng dạy học trực quan Các em học sinh tiếp nhận kênh hình ảnh cũng thông tin nhằm phát triển cảm nhận Mĩ thuật hạn chế Tơi xin mạnh dạn đưa vài ý kiến sau: BGH nhà trường, Phòng giáo dục, Sở giáo dục nên tở chức nhiều buổi tập huấn chuyên môn, sinh hoạt trao đổi chuyên môn, “sân chơi”… dành cho giáo viên Mỹ thuật BGH nhà trường, Phòng giáo dục, Sở giáo dục cần quan tâm đầu sở vật chất, thiết bị dạy học trực quan đới với mơn học Mĩ thuật như: Phòng học môn, giá vẽ, mẫu vật, tranh ảnh cho phân môn Nên tổ chức cho em học sinh thăm quan danh lam thắng cảnh tỉnh cũng nước, cơng trình lịch sử, di tích văn hố, bảo tàng nghệ thuật, phòng triển lãm trưng bày tác phẩm Mỹ thuật tỉnh, quốc gia để tầm hiểu biết em được nâng lên, phong phú Hàng năm cấp lãnh đạo nên tạo điều kiện tổ chức cho giáo viên Mỹ thuật thăm quan du lịch di tích văn hố, lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơng trình mỹ thuật nởi tiếng, bảo tàng nghệ thuật, làng nghề truyền thớng Việt Nam góp phần nâng cao vốn sống, tầm hiểu biết lĩnh vực Mỹ thuật từ thêm yêu nghề giảng dạy môn Mỹ thuật ngày tốt Bên cạnh chúng tơi cần tài liệu tham khảo môn Mỹ thuật thời gian cho buổi thực tế lấy tài liệu để ngày đổi 31 phương pháp dạy - học môn mỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực tớt mục tiêu giáo dục tồn diện cho học sinh Vì trình độ, kỹ nghiên cứu có hạn thời gian triển khai nghiên cứu chưa nhiều.Vì thiếu sót định Rất mong được đóng góp ý kiến chân thành đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn chỉnh Được quan tâm, giúp đỡ nhà trường, thầy cô giáo cùng giảng dạy ở trường trung học sở huyện, nhà chuyên môn lĩnh vực Mĩ thuật tạo điều kiện tốt cho công tác, thực hoàn thành sáng kiến thời gian quy định Tôi xin chân thành cảm ơn! 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mĩ thuật phương pháp dạy học Mĩ thuật - Nhà xuất Giáo dục 2.Tự học vẽ - Nguyễn Văn Tỵ 3.Phương pháp giảng dạy mỹ thuật 6,7,8,9 - Nhà xuất giáo dục 4.Sách giáo khoa sách giáo viên mĩ thuật 6,7,8,9 5.Mĩ thuật người Việt - Nguyễn Quân, Phan cẩm Thượng Trần Đình Châu, Sử dụng Bản đồ biện pháp hiệu Tạp chí Giáo dục Bản đồ duy-công cụ hiệu hỗ trợ dạy học công tác quản lý nhà trường, Báo giáo dục & thời đại - Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy Tony Buzan - Bản đồ công việc - NXB lao động xã hội 33 34 35 36 ... đình - Tiết sau mang vẽ hình để vẽ tiếp đậm nhạt Kết đạt Biện pháp sử dụng biểu đồ tư kết hợp với phương pháp trực quan hiệu phân môn vẽ theo mẫu giúp học sinh học tập có hiệu Thực tế cho thấy... nghiên cứu đề tài Biện pháp sử dụng biểu đồ tư kết hợp phương pháp trực quan phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả Tôi thấy, giáo viên khơng có định hướng, phương pháp dạy học tích cực hiệu đem lại tiết... nghiên cứu Biện pháp sử dụng biểu đồ tư kết hợp phương pháp trực quan phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả Tuy thời gian chưa nhiều, song thực tế cho thấy sau áp dụng giải pháp nêu giảng kết đạt được
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN biện pháp sử dụng biểu đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả (gửi tỉnh), SKKN biện pháp sử dụng biểu đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong phân môn vẽ theo mẫu hiệu quả (gửi tỉnh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay