SKKN Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

38 4 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 13:51

TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.Trong chương trình Sinh học nói chung và phần cơ sở di truyền tế bào nói riêng, đặc biệt là các kiến thức về bài tập có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngay từ khi còn học ở lớp 9 các em đã được làm quen với các bài toán phân bào: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. Mặc dù phần lí thuyết ở chương trình SGK nói không sâu rộng, nhưng khi học sinh ôn thi học sinh giỏi các cấp thì lại gặp các dạng bài tập rất nhiều.Việc giải bài tập phần tế bào đòi hỏi ở học sinh phải có sự linh hoạt sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức về kết hợp giữa các phần vào việc giải các dạng bài tập cụ thể.Trong các đề thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi tuyển vào trường chuyên… thì các bài tập phần tế bào có mặt nhiều ở dạng khác nhau từ dễ đến khó. Song không phải học sinh nào cũng giải quyết được các bài tập này, nhất là các bài tập khó.Sở dĩ các em chưa giải được các bài tập này vì: Các em ít được tiếp xúc với các dạng bài tập đó, mặt khác không nắm được cách giải tổng quát ở một số dạng. Vì vậy tầm nhìn bị thu hẹp nên thiếu sự linh hoạt và sáng tạo trong việc giải các bài tập phần tế bào.Xuất phát từ các lí do trên, tôi xin mạnh dạn trình bày sáng kiến: Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Viết sáng kiến này với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thành yêu cầu giảng dạy bộ môn Sinh học 9, đặc biệt là phần bồi dưỡng học sinh giỏi. Hy vọng giúp các em học sinh có phương pháp và hướng để giải các dạng toán giải bài tập phần phân tử tế bào. Các em được hình thành, rèn luyện, củng cố các kĩ năng về giải bài tập. Để các em được mở mang tầm hiểu biết giúp giáo dục tư tưởng đạo đức và rèn phong cách làm việc của người lao động mới: có kế hoạch, có định hướng hợp lý trước khi làm bất kỳ công việc nào đó.2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.2.1. Điều kiện. Học sinh khối 9. Chuẩn bị một số cuốn sách tham khảo, sách nâng cao, sách phương pháp...2.2. Thời gian. Thời gian áp dụng sáng kiến từ năm học 2013 2014.2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến. Học sinh khối 93. Nội dung sáng kiến.3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: "Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân thụ tinh" Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Sinh học trường THCS Tác giả: Họ tên: Nam (nữ): Nam Ngày tháng/năm sinh: Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Chức vụ, đơn vị cơng tác: Phó Hiệu trưởng Điện thoại: Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Đơn vị: Trường THCS Địa chỉ: Điện thoại: Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung chọn nội dung từ đến dạng thường gặp dạng nâng cao dần đề thi thường gặp phù hợp với phần tế bào phù hợp với đối tượng học sinh để tăng hiệu Học sinh cần chuẩn bị có thái độ học tập tích cực Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: nêu mốc thời gian mà SK áp dụng lần thực tế, áp dụng thử Năm học 2013 – 2014 HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT TRƯỞNG PHÒNG TĨM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Trong chương trình Sinh học nói chung phần sở di truyền tế bào nói riêng, đặc biệt kiến thức tập có ý nghĩa quan trọng Ngay từ học lớp em làm quen với toán phân bào: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh Mặc dù phần lí thuyết chương trình SGK nói khơng sâu rộng, học sinh ơn thi học sinh giỏi cấp lại gặp dạng tập nhiều Việc giải tập phần tế bào đòi hỏi học sinh phải có linh hoạt sáng tạo việc vận dụng kiến thức kết hợp phần vào việc giải dạng tập cụ thể Trong đề thi chọn học sinh giỏi cấp, thi tuyển vào trường chuyên… tập phần tế bào có mặt nhiều dạng khác từ dễ đến khó Song khơng phải học sinh giải tập này, tập khó Sở dĩ em chưa giải tập vì: Các em tiếp xúc với dạng tập đó, mặt khác khơng nắm cách giải tổng quát số dạng Vì tầm nhìn bị thu hẹp nên thiếu linh hoạt sáng tạo việc giải tập phần tế bào Xuất phát từ lí trên, tơi xin mạnh dạn trình bày sáng kiến: "Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân thụ tinh" Viết sáng kiến với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thành u cầu giảng dạy môn Sinh học 9, đặc biệt phần bồi dưỡng học sinh giỏi Hy vọng giúp em học sinhphương pháp hướng để giải dạng toán giải tập phần phân tử tế bào Các em hình thành, rèn luyện, củng cố kĩ giải tập Để em mở mang tầm hiểu biết giúp giáo dục tư tưởng đạo đức rèn phong cách làm việc người lao động mới: có kế hoạch, có định hướng hợp lý trước làm cơng việc Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 2.1 Điều kiện - Học sinh khối - Chuẩn bị số sách tham khảo, sách nâng cao, sách phương pháp 2.2 Thời gian - Thời gian áp dụng sáng kiến từ năm học 2013 - 2014 2.3 Đối tượng áp dụng sáng kiến - Học sinh khối Nội dung sáng kiến 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến - Đưa phương pháp phù hợp với phần tế bào; dạng có phần lí thuyết đến cơng thức bản, sau dạng bài áp dụng cơng thức, lí thuyết; tiếp dạng tập nâng cao mức độ tăng dần; dạng tập thường gặp đề thi cuối tập tự giải Từ giúp em nắm kiến thức, biết rõ phương pháp giải tập áp dụng cách linh hoạt - Qua trình giảng dạy, nghiên cứu áp dụng sáng kiến thấy học sinh có tiến rõ rệt Học sinh khơng e ngại tập dạng học sinh dễ dàng hoàn thành vận dụng tốt từ hiểu biết -> thông hiểu -> vận dụng thấp vận dụng cao 3.2 Khả áp dụng sáng kiến - Sáng kiến nghiên cứu áp dụng thành công với học sinh khối trường tơi cơng tác nói riêng áp dụng cho học sinh trường khác địa bàn nói chung 3.3 Lợi ích thiết thực sáng kiến - Học sinh có hứng thú học tập đạt hiệu 3.4 Giá trị kết đạt sáng kiến - Trước chưa áp dụng sáng kiến chất lượng làm học sinh hạn chế, qua kết điều tra thực trạng cho thấy số học sinh làm Mà lại dạng tập bỏ qua kì thi học sinh giỏi cấp - Sau áp dụng sáng kiến học sinh tiến rõ rệt trả lời vận dụng vào giải tập từ đơn giản đến phức tạp 3.5 Đề xuất kiến nghị - Nhà trường tiếp tục quan tâm đáp ứng đủ điều kiện sở vật chất, tăng cường mua tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho việc dạy học môn - Đối với phòng giáo dục: Thường xuyên mở chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phương pháp giảng dạy đại, trao đổi kinh nghiệm làm mẫu, thí nghiệm kiểm chứng … - Tổ chức buổi thảo luận giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao, ứng dụng lớn thực tiễn MƠ TẢ SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Trong chương trình Sinh học nói chung phần sở di truyền tế bào nói riêng, đặc biệt kiến thức tập có ý nghĩa quan trọng Ngay từ học lớp em làm quen với toán phân bào: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh Mặc dù phần lí thuyết chương trình SGK nói không sâu rộng, học sinh ôn thi học sinh giỏi cấp lại gặp dạng tập nhiều Việc giải tập phần tế bào đòi hỏi học sinh phải có linh hoạt sáng tạo việc vận dụng kiến thức kết hợp phần vào việc giải dạng tập cụ thể Phương pháp giải tập phần tế bào tập khó Làm cho học sinh có tư linh hoạt nhìn nhận vấn đề cách tổng quát Nhiều tập khơng biết phương pháp cơng thức giải giải khó khăn Song hiểu rõ bước làm phương pháp hợp lí giải cách đơn giản dễ dàng Là giáo viên trường THCS thấy em học sinh trang bị luyện tập thành thạo phần lí thuyết tượng gần gũi thân quen với người dạng tập đơn giản dạng tập di truyền MenĐen Trong đề thi chọn học sinh giỏi cấp, thi tuyển vào trường chuyên… tập phần tế bào có mặt nhiều dạng khác từ dễ đến khó Song khơng phải học sinh giải tập này, tập khó Sở dĩ em chưa giải tập vì: Các em tiếp xúc với dạng tập đó, mặt khác khơng nắm cách giải tổng quát số dạng Vì tầm nhìn bị thu hẹp nên thiếu linh hoạt sáng tạo việc giải tập phần tế bào Xuất phát từ lí trên, tơi xin mạnh dạn trình bày sáng kiến: "Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân thụ tinh" Viết sáng kiến với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thành u cầu giảng dạy mơn Sinh học 9, đặc biệt phần bồi dưỡng học sinh giỏi Hy vọng giúp em học sinhphương pháp hướng để giải dạng toán giải tập phần phân tử tế bào Các em hình thành, rèn luyện, củng cố kĩ giải tập Để em mở mang tầm hiểu biết giúp giáo dục tư tưởng đạo đức rèn phong cách làm việc người lao động mới: có kế hoạch, có định hướng hợp lý trước làm cơng việc Cơ sở lý luận vấn đề Đứng trước yêu cầu công đổi mới, giáo dục phải trước bước Vì đòi hỏi ngành giáo dục nói chung thầy giáo nói riêng phải gánh vác trọng trách nặng nề Muốn giáo dục đào tạo tồn xứng đáng với vị trí xã hội nhà giáo dục phải đổi đề định hướng kịp thời Trong q trình giáo dục việc ln phấn đấu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao vốn kiến thức việc cấp thiết Có đáp ứng yêu cầu xã hội, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục gây niềm tin học sinh, phụ huynh toàn xã hội Trong nhiều năm, thực tế làm, có thành cơng, hạn chế, tơi rút kinh nghiệm tốt việc dạy đội tuyển học sinh giỏi, đặc biệt dạy phần tế bào, phần mà đa số học sinh sợ ngại khó Qua tơi mạnh dạn viết thành sáng kiến để đồng chí, đồng nghiệp nghiên cứu tham khảo Thực trạng vấn đề Trong việc giảng dạy môn Sinh học trường phổ thông, đặc biệt việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi việc tìm lời giải tập quan trọng Để đạt kết đòi hỏi học sinh phải có kiến thức vững Với cách áp dụng linh hoạt kiến thức giúp người giải tập hoàn thành tốt mục tiêu Giải tập phần tế bào vấn đề phức tạp khó khăn Người ta chứng minh giải cách suy luận cách đơn giản Tuỳ theo dạng khác loại tập mà ta có phương pháp giải cho phù hợp Trong trường THCS, qua việc giảng dạy lớp việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thấy: Đa số em lúng túng bế tắc giải tập dạng phân bào nguyên phân, giảm phân thụ tinh… em tiếp xúc với loại tập học lớp Đặc biệt khả nhận dạng, phán đoán dạng toán hạn chế, nên kỹ giải tập phần tế bào chưa đạt kết mong muốn Qua quan sát ý thức học tập cuả HS trong buổi học phần sở di truyền tế bào hay bồi dưỡng học sinh giỏi, trao đổi với HS sau học xong phần, đưa phương pháp dạy nhằm phát huy tính sáng tạo học sinh việc giải tập phần sở di truyền tế bào Quan sát tình hình dạy tiết phần sở di truyền tế bào GV trường giáo viên trường bạn, dạy tiết phần sở di truyền tế bào theo PP truyền thống PP nhằm phát huy tính sáng tạo học sinh việc giải tập phần sở di truyền tế bào từ tập hợp giải pháp, hình thành kinh nghiệm soạn dạy phương pháp giải tập theo đề tài Học sinh khối lớp học phần sở di truyền tế bào sơ sài, chưa mở rộng nhiều vốn sống thực tế ít, học mơn Sinh học em làm tập phần tế bào theo phương pháp truyền thống lượng kiến thức nặng em tiếp thu khó khăn Ví dụ: Sau học “Nguyên phân”, “Giảm phân” hay “Phát sinh giao tử thụ tinh” học sinh khái quát toàn lượng kiến thức học chương trình sở di truyền tế bào Tôi tập: Bài tập 1: Có tế bào nguyên phân số lần kết tạo 24 tế bào a, Xác định số lần nguyên phân tế bào b,Tính số NST mơi trường cung cấp cho q trình ngun phân nhóm tế bào biết NST loài 2n=78 Bài tập 2: Có số nỗn bào bậc giảm phân tạo 105 thể định hướng Số trứng tạo từ giảm phân tham gia thụ tinh với 125 tinh trùng Biết hiệu suất thụ tinh trứng 40% Xác định: a/ Số noãn bào bậc b/ Số hợp tử tạo c/ Hiệu suất thụ tinh tinh trùng Kết quả: - Có 50% học sinh khơng làm bài, làm thiếu nhiều - 5% số học sinh đội tuyển học sinh giỏi làm được, số lại làm hay ý câu, có em khơng làm ý Điều chứng tỏ có phương pháp dạy học phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp kết học tập học sinh cao hứng thú học tập môn nhiều Các giải pháp, biện pháp thực Đối với tập phần phân bào nguyên phân, giảm phân thụ tinh, trước tiên ta cần hướng dẫn học sinh phải nhận dạng dạng toán nắm cách giải tốn Sau biết huy động kiến thức có kĩ cần thiết để giải dạng toán cho Tuỳ theo đặc điểm riêng dạng toán cho mà ta có cách suy luận lập luận thích hợp Sau vài dạng tập phần phân bào nguyên phân, giảm phân thụ tinh thường gặp 4.1/ PHÂN BÀO NGUYÊN PHÂN 4.1.1/ Kiến thức *) Khái niệm: Là hình thức phân chia TB mà từ TB mẹ chia thành TB có NST giống TB mẹ *) Sơ đồ NST tự nhân đôi TB mẹ phân chia TB mẹ 2n (đơn) TB 2n (kép) TB 2n (đơn) *) Cơ chế: Gòm kì: Kì trung gian (giai đoạn chuẩn bị), kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối 1/ Kì trung gian Các NST dạng sợi mảnh (do tháo xoắn tối đa), khó quan sát chúng Mỗi NST đơn tự nhân đơi thành NST kép gồm crơmatít giống hệt dính chung qua tâm động Trung thể tự nhân đơi 2/ Kì đầu - NST bắt đầu đóng xoắn co ngắn nên có hình thái rõ rệt - Các NST kép dính vào sợi tơ thoi phân bào tâm động 3/ Kì - Các NST kép đóng xoắn cực đại - Các NST kép xếp thành hành mặt phẳng xích đạo thoi phân bào 4/ Kì sau - Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li hai cực tế bào 5/ Kì cuối - Các NST đơn, dãn, xoắn dài ra, dạng sợi mảnh dần thành NST chất 4.1.2/ Các công thức Số tế bào tạo sau k lần nguyên phân: - Từ tế bào mẹ ban đầu: 2k - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x 2k (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) Số tế bào tạo thêm sau k lần nguyên phân: - Từ tế bào mẹ ban đầu: 2k-1 - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x (2k-1) (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) Tổng số NST đơn có tế bào tạo ra: - Từ tế bào mẹ ban đầu: 2n.2k - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x.2n.2k (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) Tổng số tâm động tế bào tạo sau k lần nguyên phân: - Từ tế bào mẹ ban đầu: 2n.2k - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x.2n.2k (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) Tổng số tâm động tế bào tạo thêm sau k lần nguyên phân: - Từ tế bào mẹ ban đầu: 2n(2k-1) - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x.2n (2k-1) (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) Tổng số NST đơn tương đương môi trường nội bào phải cung cấp cho: - Từ tế bào mẹ nguyên phân k lần: 2n(2k-1) - x tế bào mẹ nguyên phân k lần: x.2n (2k-1) Tổng số NST đơn hồn tồn mơi trường nội bào phải cung cấp cho: - Từ tế bào mẹ nguyên phân k lần: 2n(2k-2) - x tế bào mẹ nguyên phân k lần: x.2n (2k-2) Tổng số lần NST tự nhân đôi k lần nguyên phân: - Từ tế bào mẹ ban đầu: k - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x.k (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) Tổng số thoi dây tơ vô sắc xuất k lần nguyên phân: - Từ tế bào mẹ ban đầu: (2k-1) - Từ x tế bào mẹ ban đầu: x.(2k-1) (ĐK: Mỗi tế bào mẹ nguyên phân k lần) 10 Tính thời gian nguyên phân: 10.1 Thời gian chu kì nguyên phân: Là thời gian giai đọan, tính từ đầu kì trước đến hết kì trung gian từ đầu kì trung gian đến hết kì cuối 10.2 Thời gian qua đợt nguyên phân Là tổng thời gian đợt nguyên phân liên tiếp - Tốc độ nguyên phân không thay đổi: Khi thời gian đợt nguyên phân sau luôn thời gian đợt nguyên phân trước ∑ TG = thời gian đợt x số đợt nguyên phân - Tốc độ nguyên phân thay đổi: Nhanh dần đều: thời gian đợt phân bào sau thời gian đợt phân bào trước số (ngược lại, thời gian nguyên phân giảm dần đều) Ví dụ: Thời gian đợt nguyên phân 1: 30 phút 30 phút Thời gian đợt nguyên phân 2: 28 phút 32 phút Thời gian đợt nguyên phân 3: 26 phút 34 phút Nhanh dần Chậm dần Vậy: Thời gian qua đợt phân bào liên tiếp tổng dãy cấp số cộng mà số hạng thời gian đợt nguyên phân ∑ TG = x x (a1 +ax) = [2a1 + (x – 1).d] 2 4.1.3/ Các dạng tập *) Dạng 1: Tính số tế bào tạo số lần nguyên phân - Phương pháp: + Bước 1: Xác định NST 2n + Bước 2: Xác định số tế bào tham gia nguyên phân + Bước 3: Xác định số lần nguyên phân + Bước 4: Tính số TB tạo sau lần nguyên phân - Bài tập bản: Bài 1: Có 10 T.B sinh dưỡng thuộc loài phân bào nguyên nhiễm a/ Nếu tế bào nguyên phân lần liên tiếp tổng số tế bào tạo từ 10 TB bao nhiêu? b/ Nếu tổng số TB tạo từ 10 TB 1280 TB số lần phân bào TB TB nguyên phân lần? Giải a Tổng số TB tạo ra: - Từ TB sinh dưỡng ban đầu: 2k = 23 = (TB con) - Từ 10 TB sinh dưỡng ban đầu: 10.2k = 10.23 = 80 (TB con) b Số lần phân bào TB sinh dưỡng ban đầu: - Số TB tạo từ TB sinh dưỡng ban đầu: 1280/10 = 128 (TB con) - Số lần phân bào TB sinh dưỡng ban đầu (k): 2k = 128 = 27 => k = Bài 2: Ba hợp tử lồi có NST 2n = Hợp tử nguyên phân số lần tạo số TB 1/4 số TB hợp tử nguyên phân tạo Tổng số TB sinh từ hợp tử có 512 NST đơn Q trình ngun phân hợp tử tạo số TB tổng số NST đơn là: 832 a/ Tính số TB hợp tử tạo ra? b/ Tính số lần nguyên phân hợp tử? Giải a Số TB hợp tử tạo ra: Gọi x số TB hợp tử tạo => 4x số TB hợp tử tạo Mặt khác số TB tạo từ: Hợp tử 3: 512/8 = 64 Ba hợp tử: 832/8 = 104 Ta có phương trình: x + 4x + 64 = 104 5x = 40 => x = Vậy: Số tế bào hợp tử tạo là: Hợp tử 1: x = Hợp tử 2: 4x = 4.8 = 32 Hợp tử 3: 64 b Số lần nguyên phân hợp tử: Hợp tử 1: 2K1 = = 23 => K1=3 Hợp tử 2: 2K2 = 32 = 25 => K2=5 Hợp tử 3: 2K3 = 64 = 26 => K3=6 Bài 3: Một TB sinh dục sơ khai phân bào ngun nhiêm đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp 98 NST đơn tương đương Biết NST lưỡng bội loài 2n = 14 a/ Tính số TB tạo ra? b/ Tính số lần nguyên phân TB sinh dục sơ khai khai ban đầu? Giải a Số tế bào tạo ra: Gọi k số đợt nguyên phân TB sinh dục sơ khai ban đầu Theo giả thiết tổng số NST đơn môi trường cung cấp 98 Ta có phương trình: 2n (2k-1) = 98 => 2k-1 = 98/2n => 2k = 98/2n + => 2k = 98/14 + = Vậy: Số tế bào tạo b Số lần nguyên phân TB sinh dục sơ khai ban đầu: Ta có: 2k = = 23  k = Vậy: Số lần nguyên phân TB sinh dục sơ khai ban đầu *) Dạng 2: Tính số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp - Phương pháp: 10 32.10 = 800 40 - Số trứng thụ tinh với số tinh trùng thụ tinh: 400 400 100% = 50% 800 - Hiệu suất thụ tinh trứng là: 4.2.4/ Bài tập nâng cao Bài 1: Trong lò ấp trứng người ta thu 4000 gà a/ Xác định số tế bào sinh tinh sinh trứng đủ để tạo đàn gà nói Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50%, trừng 100% b/ Tính số tế bào trứng mang NST giới tính X số TB trứng mang số NST giới tính Y thụ tinh Biết đàn gà nói trên, gà mái chiếm tỉ lệ 60% Giải a Số tế bào sinh tinh số tế bào sinh trứng - Số tinh trùng thụ tinh: 4000 - Số trứng thụ tinh: 4000 - Số tinh trùng tham gia thụ tinh: 4000.100 = 8000 50 Vậy: + Số tế bào sinh tinh là: 8000 = 2000 + Số tế bào sinh trứng là: 4000 b Số tế bào trứng thụ tinh loại X loại Y: - Gà mái có cặp NST giới tính XY - Số lượng gà mái đàn gà con: 60%.4000 = 2400 => 2400 gà mái XY hình thành từ 2400 tế bào trứng loại Y - Số lượng gà trống đàn gà 4000 – 2400 = 1600 => 1600 hình thành từ 1600 tế bào trứng loại X Bài 2: Một gà mái đẻ số trứng, ấp có 12 trứng nở thành gà Các hợp tử nở thành gà có 936 NST đơn Số trứng lại thụ tinh không nở thành gà Số tinh trùng sinh phục vụ cho gà giao phối có 624.10 NST đơn số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 1/1000 so với tổng số tinh trùng tham gia thụ tinh a/ Xác định số trứng thụ tinh b Các trứng gà không nở thành àg co tổng số NST bao nhiêu? c/ Tính số lượng NST đơn tương đương môi trường phải cung cấp cho trình giảm phân tạo đủ số tinh trùng thoả mãn cho trình thụ tinh Giải 24 a Số trứng thụ tinh - Có 12 gà tạo từ 12 hợp tử (hay gọi trứng thụ tinh) Mỗi hợp tử có NST 2n 936 Ta có: 2n = 12 = 78 - Mỗi tinh trùng có NST n Ta có: n= 78 = 39 - Tổng số tinh trùng tham gia thụ tinh: - Số tinh trùng thụ tinh: 624.103 = 16.103 39 16.103 = 16 1000 - Vì tinh trùng thụ tinh với trứng tạo hợp tử Do số hợp tử hay số trứng thụ tinh 16 b Tổng số NST loại trứng không nở - Số trứng thụ tinh không nở thành gà con: 16 – 12 = - Tổng số NST trứng không nở: 4.2n = 4.78 = 312 c Số NST đơn tương đương môi trường phải cung cấp - Mỗi TB sinh tinh giảm phân tạo tinh trùng - Số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân: 16.103 = 4.103 - Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân cần số NST 2n = 78 Vậy: Tổng số đơn tương đương môi trường phải cung cấp là: 2n.4.103 = 78.4.103 = 312.103 4.2.5/ Bài tập tự luyện Bài : Hợp tử loài nguyên phân ba đợt: đợt nguyên phân cuối cùng, tế bào sử dụng môi trường nguyên liệu tương đương với 32 NST đơn Xác định tên loài Tế bào sinh giao tử đực tế bào sinh giao tử lồi giảm phân bình thường, khơng có trao đổi chéo Hãy xác định : a Số loại giao tử chứa ba NST có nguồn gốc từ "bố" Tỉ lệ loại giao tử b Số loại hợp tử chứa hai NST có nguồn gốc từ "ông nội" Tỉ lệ loại giao tử c Số loại hợp tử chứa ba nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ông ngoại" Tỉ lệ loại hợp tử d Số loại hợp tử chứa hai nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng nội" ba 25 nhiễm sác thể có nguồn gốc gốc từ "ơng ngoại" Tỉ lệ loại hợp tử Bài : Chuột có nhiễm sắc thể 2n = 40 Quan sát hai nhóm tế bào vùng chín ống dẫn sinh dục chuột đực, người ta nhận thấy: - Nhóm I có 1100 nhiễm sắc thể kép xếp mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc, số nhiễm sắc thể kép xếp hai hàng nhiều số nhiễm sắc thể kép xếp hàng 500 - Nhóm II có 1200 nhiễm sắc thể phân li cực tế bào; số nhiễm sắc thể kép phân li số nhiễm sắc thể đơn phân li 240 Xác định tế bào nhóm kỳ phân bào Tính số tế bào kỳ xác định Xác định số lượng giao tử tạo hai nhóm tế bào kết thúc trình phân bào 26 5/ Kết đạt 5.1/ Kết qua so sánh đối chứng Qua thực dạy khảo sát nhận thấy học sinh nắm cách giải tập phân dạng nhận dạng kết học tập cao hẳn so với lúc chưa thực đề tài Học sinh tiếp thu kiến thức cách hào hứng chắn Có nhiều học sinh chưa đưa lời giải hay suy nghĩ độc đáo biết chuyển hướng nhanh gặp bế tắc Ngồi học sinh có kĩ nhận dạng, phán đốn phân tích vấn đề cách linh hoạt tình Đối với học sinh - giỏi việc áp dụng đề tài đặc biệt có hiệu quả, học sinh có đủ kiến thức phương pháp giải để tự tìm chìa khố lời giải Với đề tài sau hướng dẫn học sinh đội tuyển Sinh cho đội tuyển 9A đội tuyển 9B làm tập dạng tập khác Đề bài: Bài 1: Ở gà, nhiễm sắc thể 2n = 78 Quan sát tế bào sinh dưỡng phân bào người ta đếm đếm tổng số NST kép mặt phẳng xích đạo số NST đơn phân li cực tế bào 6630 Trong số NST đơn nhiều số NST kép 1170 a Xác định tế bào nguyên phân kì nào? b Số lượng tế bào kì bao nhiêu? Bài 2: Ở lợn có NST 2n = 38 Một nhóm tế bào sinh tinh sinh trứng lợn giảm phân môi trường nội bào cung cấp 760 NST đơn Số NST đơn tinh trùng nhiều trứng 1140 Xác định số tinh trùng số trứng tạo Kết sau: Đội tuyển HSG Sinh Điểm < Điểm từ < Điểm từ 8- 10 SL % SL % SL % Đội tuyển trước áp dụng sáng kiến 40 46,7 13,3 Đội tuyển sau áp dụng sáng kiến 6,7 53,3 40 Kết khiêm tốn, song thể rõ nét tính ưu việt việc giải tập phần phân bào phương pháp hợp lí phù hợp 5.2/ Bài học kinh nghiệm 27 Với việc giải toán phần phân bào nguyên phân, giảm phân thụ tinh Giáo viên trang bị cho học sinh kiến thức kĩ khơng bó hẹp mà phát triển rộng theo chiều hướng, rèn cho học sinhphân tích tổng hợp Qua việc giải tốn thấy lúc em định hướng cách làm toán, dạng tập nên giáo viên cần: - Giáo viên cần chuẩn bị giáo án cơng phu, dự kiến tình xảy - Thu hút đối tượng học sinh tham gia, học sinh cần chủ động, tự giác, tích cực học tập, giải tốt vấn đề giáo viên đưa - Cần huy động tối đa kiến thức vốn có học sinh lựa chọn tập điển hình theo dạng tốn - Rèn luyện cho học sinh khả phán đoán, nhận dạng, phân tích, tổng hợp trước tiến hành giải vấn đề đặt Qua góp phần giáo dục phẩm chất trí tuệ cho học sinh - Để thực tốt việc giảng dạy đạt kết cao qua trình giảng dạy, giáo viên cần ý điểm sau: *) Phải cho học sinh nắm vững phần lý thuyết (phương pháp giải) dạng toán để học sinh biết cách áp dụng *) Phải chế biến nhiều dạng tập từ đơn giản đến phức tạp cho học sinh giải Qua dạng tốn cần có tập tương tự cho học sinh tự làm để củng cố *) Khi đưa toán cần cho học sinh đoán dạng, nhận dạng, phân tích tốn sau chọn phương pháp để giải *) Từ toán cụ thể, giáo viên cần tổng quát hoá toán cho học sinh hay hướng dẫn học sinh tổng quát hoá toán *) Các cấp lãnh đạo cần quan tâm đến đội ngũ giáo viên giảng dạy môn sinh học bậc THCS, xây dựng phòng mơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy giáo viên Điều kiện để sáng kiến nhân rộng - Giáo viên môn cần yêu nghề, đam mê say tìm hiểu chun mơn - Sáng kiến áp dụng cho học sinh lớp Đặc biệt việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối hay kỳ thi vào trường THPT, trường chuyên - Sáng kiến có tác dụng cao kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh - Để áp dụng sáng kiến tốt đòi hỏi người thầy phải thường xuyên học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, để giải tốt tình phát sinh trình giảng dạy 28 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ / Kết luận: Với tiết dạy phần sở di truyền tế bào lớp hay buổi bồi dưỡng đội tuyển dạy theo phương pháp truyền thống kết buổi học không cao, học sinh rễ nhàm chán, lượng kiến thức học sinh thu không nhiều, đặc biệt GV ngại khó dạy Nhưng việc đưa phương pháp dạy nhằm phát huy tính sáng tạo học sinh việc giải tập phần sở di truyền tế bào vào bồi dưỡng đội tuyển đạt mục tiêu đề tiết học HS tự ôn lại hết kiến thức biết dạng toán phương pháp giải dạng toán - HS hứng thú học tập, lớp học sôi làm ấn tượng GV HS ngại dạy học phần sở di truyền tế bào - Buổi học ôn học sinh giỏi có hiệu cao, thể kết làm thi học sinh giỏi huyện, tỉnh Những nội dung biện pháp để giảng dạy Sinh học với phương pháp phát huy tính sáng tạo học sinh việc giải tập phần sở di truyền tế bào cụ thể trình bày trên, vấn đề chủ yếu nhằm nêu vấn đề để bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng Mơn Sinh học môn khoa học nghiên cứu tự nhiên, người Nhưng trừu tượng khó học sinh, lại cần thiết học sinh trình học tập sống sau này, đặc biệt phần giải tập Vì việc dạy Sinh học dạy cho học sinh lòng say mê thiên nhiên, lồi động thực vật, người cách suy nghĩ cho học sinh Trên vấn đề nghiên cứu qua thực trạng việc dạy học thực tế nhà trường phổ thông, giúp học sinh rèn luyện kĩ trình bày, lời giải tốn với u cầu xác, ngắn gọn, khoa học củng cố vận dụng tốt vào giải dạng tập dễ dàng 2/ Những khuyến nghị đề xuất: - Nhà trường: quan tâm, động viên tới cán giáo viên đầu tư đầy đủ trang thiết bị như: máy tính có kết nối mạng; máy chiếu projecter; máy chiếu vật thể hay tạo điều kiện đầu tư thêm tài liệu tham khảo; tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao chun mơn nghiệp vụ - Phòng giáo dục: Có thể mở chuyên đề; đợt hội thảo triển khai phương pháp dạy đội tuyển phần di truyền tế bào giới thiệu sáng kiến đánh giá cao giáo viên để học hỏi thêm kinh nghiệm 29 Trên toàn nội dung đề tài "Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân thụ tinh" Mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thành u cầu giảng dạy môn Sinh học Đặc biệt môn Sinh học lớp 9, thời gian có hạn, thân tơi cố gắng tìm tòi, sưu tầm áp dụng vào giảng dạy năm gần đúc rút lại thành dạng tập nêu Đó kinh nghiệm cá nhân với trình độ chun mơn lực có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu xót Xin trân trọng cảm ơn! 30 MỤC LỤC BỐ CỤC ĐỀ TÀI THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN TĨM TẮT SÁNG KIẾN Tran g 01 02 Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 02 Nội dung sáng kiến 02-03 MƠ TẢ SÁNG KIẾN 02 04 Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến 04 Cơ sở lý luận vấn đề 04-05 Thực trạng vấn đề 05 Các giải pháp, biện pháp thực 06 4.1 Phân bào nguyên phân 4.1.1/ Kiến thức 4.1.2/ Các công thức 07 4.1.3/ Các dạng tập 09-14 4.1.4/ Bài tập nâng cao 14-15 4.1.5/ Bài tập tự luyện 15-16 07-08 4.2 Phân bào giảm phân thụ tinh 4.2.1/ Kiến thức 4.2.2/ Các công thức 17-18 4.2.3/ Các dạng tập 19-23 4.2.4/ Bài tập nâng cao 24-25 18-19 4.2.5/ Bài tập tự luyện 5/ Kết đạt 25-26 5.1 Kết so sánh đối chứng 27 5.2 Bài học kinh nghiệm 27-28 Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Phần 3: KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 28 1- Kết luận 29 2- Những khuyến nghị, đề xuất 29-30 27 31 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT GV NGHĨA ĐẦY ĐỦ - Giáo viên HS PP - Học sinh - Phương pháp THPT - Trung học phổ thông THCS - Trung học sở SGK - Sách giáo khoa TB - Tế bào NST - Nhiễm sắc thể 32 Phụ lục TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa sinh học lớp Nxb Giáo dục Hà Nội Sách giáo viên sinh học lớp Nxb Giáo dục Hà Nội Sách thiết kế sinh học lớp Nxb Giáo dục Hà Nội Giáo trình “Động vật có xương sống” Nxb Giáo dục, Hà Nội Tài liệu hướng dẫn sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học Bài : 33 Củ cải có nhiễm sắc thể 2n = 18 Một tế bào sinh dưỡng cải nguyên phân sáu đợt liên tiếp Xác định : 1.Số nhiễm sắc thể hoàn toàn tế bào số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho đợt nguyên phân cuối 2.Số tế bào xuất số thoi vơ sắc hình thành q trình ngun phân nói 3.Số nhiễm sắc thể trạng thái chúng tế bào vào kỳ sau đợt nguyên phân cuối GIẢI - Số nhiễm sắc thể hoàn toàn tế bào con: (2x - 2) 2n = (26 - 2) 18 = 1116 (NST) - Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho đợt nguyên phân cuối : 2x-1 2n = 26 - 18 = 576 (NST) Trong trình nguyên phân: - Số tế bào xuất : 2x + - = 26 + - = 126 tế bào - Số thoi vô sắc hình thành: 2x - = 26 - = 63 thoi vô sắc Số nhiễm sắc thể trạng thái tế bào kỳ sau đợt nguyên phân cuối cùng: - Số tế bào thực lần nguyên phân cuối cùng: 26 - = 32 tế bào - Số nhiễm sắc thể trạng thái tế bào: 32 x 4n đơn = 32 x 18 x = 1152 (NST đơn) Bài ; Có ba hợp tử thuộc lồi ngun phân với số lần khơng nhau: - Hợp tử I nhận môi trường 280 crômatit - Hợp tử II tạo tế bào chứa 640 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi - Hợp tử III tạo tế bào chứa 1200 nhiễm sắc thể đon hoàn toàn Tổng số nhiễm sắc thể tế bào tạo từ ba hợp tử nói 2240 Xác định: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài; Số tế bào số lần nguyên phân hợp tử; Số tế bào xuất trình nguyên phân ba hợp tử GIẢI Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài: Gọi x1, x2, x3 số lần nguyên phân hợp tử I, II, III Ta có: - Ở hợp tử I: Số crômatit môi trường cung cấp: 34 (2x1 - ) 2n = 280 => Số nhiễm sắc thể tế bào con: 2x1 2n = 280 + 2n - Ở hợp tử II: => Số nhiễm sắc thể tế bào con: 2x2 2n = 640 - Ở hợp tử III: Số nhiễm sắc thể hoàn toàn tế bào con: (2x3 - 2) 2n = 1200 => Số nhiễm sắc thể chứa tế bào con: 2x3 2n = 1200 + 2n Tổng số nhiễm sắc thể chứa toàn tế bào tạo từ ba hợp tử: - - - 280 + 2n + 640 + 1200 + 2.2n = 2240 =>3.2n = 120 => 2n = 40 Số tế bào số lần nguyên phân hợp tử Hợp tử I: (2x1 - 1) 2n = 280 => Số tế bào tạo ra: 2x1 = 280/40 + = tế bào 2x1 = = 23 => x1 = Hợp tử II: 2x2 2n = 640 => Số tế bào tạo ra: 2x2 = 640/40 = 16 tế bào 2x2 = 16 = => x2 = Hợp tử III: (2x3 - 2) 2n = 1200 => Số tế bào tạo ra: 2x3 = 1200/40 + = 32 tế bào 2x3 = 32 = 25 => x3 = Số tế bào xuất trình nguyên phân ba hợp tử: 2x1+1 - + 2x2 + - + 2x3 + - = 24 + 25 + 26 - = 106 tế bào Bài : Hợp tử loài nguyên phân ba đợt: đợt nguyên phân cuối cùng, tế bào sử dụng môi trường nguyên liệu tương đương với 32 NST đơn Xác định tên loài Tế bào sinh giao tử đực tế bào sinh giao tử lồi giảm phân bình thường, khơng có trao đổi chéo 35 Hãy xác định : a Số loại giao tử chứa ba NST có nguồn gốc từ "bố" Tỉ lệ loại giao tử b Số loại hợp tử chứa hai NST có nguồn gốc từ "ông nội" Tỉ lệ loại giao tử c Số loại hợp tử chứa ba nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng ngoại" Tỉ lệ loại hợp tử d Số loại hợp tử chứa hai nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng nội" ba nhiễm sác thể có nguồn gốc gốc từ "ơng ngoại" Tỉ lệ loại hợp tử GIẢI Tên loài: Số tế bào thực đợt nguyên phân cuối cùng: 23 - = Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho đợt nguyên phân cuối : (21 - 1) 2n = 32 => 2n = => n = Loài ruồi giấm Khi khơng có trao đổi chéo : Số loại giao tử tạo = 2n = 24 = 16 Số loại hợp tử tạo = 4n = 44 = 256 a Số loại giao tử có ba nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "bố": n!/ [3!(n - 3)!] = 4!/ [3!(4 - 3)! = loại Tỉ lệ loại giao tử : 4/16 = ¼ = 25% b Số loại hợp tử có hai nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng nội": n!/ [2!(n - 2)! 2n = 4!/ [2!(4 - 2)! 16 = 96 loại Tỉ lệ loại hợp tử : 96/256 = 37,5% c Số loại hợp tử chứa ba nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng ngoại": n!/ [3!(n - 3)! 2n = x 16 = 64 loại Tỉ lệ loại hợp tử trên: 64/256 = ¼ = 25% d Số loại hợp tử chứa hai nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng nội" ba nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ "ơng ngoại": 4!/ [ 2!(4 - 2)! 4!/ [3!(4 - 3)! = x = 24 loại Tỉ lệ loại hợp tử : 24/256 = 9,375% Bài : Chuột có nhiễm sắc thể 2n = 40 Quan sát hai nhóm tế bào vùng chín ống dẫn sinh dục 36 chuột đực, người ta nhận thấy: - Nhóm I có 1100 nhiễm sắc thể kép xếp mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc, số nhiễm sắc thể kép xếp hai hàng nhiều số nhiễm sắc thể kép xếp hàng 500 - Nhóm II có 1200 nhiễm sắc thể phân li cực tế bào; số nhiễm sắc thể kép phân li số nhiễm sắc thể đơn phân li 240 Xác định tế bào nhóm kỳ phân bào Tính số tế bào kỳ xác định Xác định số lượng giao tử tạo hai nhóm tế bào kết thúc trình phân bào GIẢI Kỳ phân bào: => Nhóm tế bào I: - Các tế bào có nhiễm sắc thể kép xếp hai hàng mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc thuộc kỳ I giảm phân - Các tế bào có nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc thuộc kỳ II giảm phân => Nhóm tế bào II: - Các tế bào có nhiễm sắc thể kép phân li cực tế bào thuộc kỳ sau I giảm phân - Các tế bào có nhiễm sắc thể đơn phân li cực tế bào thuộc kỳ sau II giảm phân Số tế bào kỳ: => Nhóm tế bào I: - Số nhiễm sắc thể thuộc kỳ I: (1100 + 500)/ = 800 (NST) - Số nhiễm sắc thể thuộc kỳ II: 800 - 500 = 300 (NST) - Số tế bào kỳ I: 800/ 2n = 800/40 = 20 tế bào - Số tế bào kỳ II: 300/ n = 300 : 40/2 = 15 tế bào => Nhóm tế bào II: - Số nhiễm sắc thể kỳ sau I: (1200 - 240)/ = 480 (NST) - Số nhiễm sắc thể kỳ sau II: 1200 - 480 = 720 (NST) - Số tế bào kỳ sau I: 480/2n = 480/40 = 12 tế bào - Số tế bào kỳ sau II: 37 720/2n = 720/40 = 18 tế bào Số giao tử (tinh trùng) tạo ra: - Kết thúc phân bào (giảm phân), tế bào lần phân bào I tạo bốn tế bào tế bào lần phân bào II tạo hai tế bào - Tổng số giao tử tổng số tế bào sau giảm phân: (20 + 12) + (15 + 18) = 194 giao tử 38 ... phương pháp dạy học phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp kết học tập học sinh cao hứng thú học tập môn nhiều Các giải pháp, biện pháp thực Đối với tập phần phân bào nguyên phân, giảm phân thụ tinh, ... giá cao giáo viên để học hỏi thêm kinh nghiệm 29 Trên toàn nội dung đề tài "Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân thụ tinh" Mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hồn thành... giải tập phần tế bào Xuất phát từ lí trên, tơi xin mạnh dạn trình bày sáng kiến: "Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân thụ tinh" Viết sáng kiến với mong muốn góp phần nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, SKKN Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay