Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính

105 17 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 12:00

Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực hành chính. Qua đó tìm ra những nguyên nhân, đềxuất các quan điểm, giải pháp có căn cứ khoa học nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực hành chính ở ViệtNam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THANH LOAN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN HÀNH CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2016 Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THANH LOAN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Nội dung thông tin số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học Luận văn chưa công bố cơng trình khác Tơi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Huệ NGƯỜI CAM ĐOAN Phạm Thanh Loan LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn quý báu khoa học PGS-TS Trần Thị Huệ - GVC Bộ môn Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội tận tình quan tâm hướng dẫn tác giả thực đề tài Đồng thời, em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Trường Đại học Luật Hà nội, Khoa sau đại học, Thư viện Thầy giáo, Cô giáo giúp đỡ, tạo điều kiện cho người viết thời gian học tập, nghiên cứu, cung cấp cho em kiến thức pháp nâng cao, tài liệu điều kiện cần thiết thời gian học tập trường Xin chúc thầy cô dồi sức khỏe, thành công công việc hạnh phúc sống HỌC VIÊN Phạm Thanh Loan DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật dân BTTH Bồi thường thiệt hại HP Hiến pháp NXB Nhà xuất TNBTCNN Trách nhiệm bồi thường Nhà nước TTLT Thông tư liên tịch Tr Trang MỤC LỤC Tr Trang bìa phụ Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục từ viết tắt Mục lục Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN HÀNH CHÍNH 1.1 Kháí qt chung trách nhiệm bồi thường Nhà nước 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm bồi thường Nhà nước 1.1.2 Vai trò trách nhiệm bồi thường Nhà nước 1.1.3 Đặc điểm trách nhiệm bồi thường Nhà nước 1.1.4 Phạm vi trách nhiệm bồi thường Nhà nước 14 1.2 Một số vấn đề trách nhiệm bồi thường Nhà nước 16 lĩnh vực quản hành 1.2.1 Khái niệm quan quản hành Nhà nước, hoạt động quản hành 16 Nhà nước, trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành 1.2.2 Bản chất đặc điểm trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực 19 quản hành 1.2.3 Các làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh 22 vực quản hành 1.2.4 Các nguyên tắc trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh 27 vực quản hành Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ 30 TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN HÀNH CHÍNH 2.1 Quy định pháp luật chủ thể mối quan hệ bồi thường 30 nhà nước lĩnh vực quản hành 2.2 Quy định pháp luật phạm vi trách nhiệm bồi thường Nhà 33 nước lĩnh vực quản hành 2.2.1 Những trường hợp Nhà nướctrách nhiệm bồi thường 34 2.2.2 Những trường hợp Nhà nước không chịu trách nhiệm bồi thường 40 2.3 Quy định pháp luật xác định thiệt hại Nhà nước bồi 44 thường lĩnh vực quản hành 2.3.1 Xác định thiệt hại tổn thất vật chất 45 2.3.2 Xác định thiệt hại tổn thất tinh thần 52 2.4 Quy định pháp luật trình tự, thủ tục giải yêu cầu bồi 53 thường lĩnh vực quản hành 2.4.1 Thủ tục giải yêu cầu bồi thường quantrách nhiệm bồi 54 thường 2.4.2 Thủ tục giải yêu cầu bồi thường Tòa án 2.4.3 Thủ tục giải yêu cầu bồi thường trình giải vụ án 60 hành 2.5 Quy định pháp luật trách nhiệm hoàn trả người thi hành 61 59 công vụ 2.5.1 Nghĩa vụ hoàn trả xử trách nhiệm người thi hành công vụ 62 2.5.2 Căn xác định mức hoàn trả trường hợp xác định mức hoàn trả 62 2.5.3 Trình tự, thủ tục định việc hoàn trả 64 2.5.4 Thẩm quyền định hoàn trả hiệu lực định hoàn trả 65 2.5.5 Phương thức thực việc hoàn trả, quản lý, sử dụng tiền hoàn trả 65 việc xử người thi hành công vụ cố ý không thực nghĩa vụ hoàn trả 2.6 Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại Nhà nước hoạt động 67 quản hành CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT, KIẾN NGHỊ HOÀN 70 THIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN HÀNH CHÍNH 3.1 Thực tiễn thi hành pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 70 lĩnh vực quản hành 3.1.1 Những thuận lợi kết đạt 71 3.1.2 Những hạn chế, khó khăn 73 3.2 Một số kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật trách nhiệm bồi 80 thường nhà nước lĩnh vực quản hành 3.2.1 Về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường 80 3.2.2 Về thời hiệu yêu cầu bồi thường 81 3.2.3 Về phạm vi yêu cầu bồi thường 82 3.2.4 Về việc xác định quantrách nhiệm bồi thường 83 3.2.5 Về trình tự, thủ tục giải bồi thường 85 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật trách nhiệm 86 bồi thường nhà nước lĩnh vực quản nhà nước KẾT LUẬN 90 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Nhà nước ta ln coi việc xây dựng, kiện tồn tổ chức máy hoàn thiện hệ thống pháp luật nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Với tư cách chủ thể công quyền nhất, Nhà nước thực quyền điều hành, quản xã hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Trong q trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân nay, việc bảo đảm lợi ích Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức cần tôn trọng thực công chủ thể xã hội Mối quan hệ Nhà nước với cá nhân tổ chức xã hội mối quan hệ đặc biệt, đó, vấn đề cơng bên chủ thể Nhà nước bên chủ thể cá nhân, tổ chức xác định thông qua quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thực sở nguyên tắc “mọi người bình đẳng trước pháp luật” “người bị thiệt hại có quyền bồi thường vật chất, tinh thần phục hồi danh dự theo quy định pháp luật” Có thể thấy, Nhà nước Việt Nam khơng ngừng nghiên cứu, xây dựng hồn thiện pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước Trên sở nhận thức với mong muốn làm sáng tỏ vấn đề cấp thiết luận thực tiễn việc thực trách nhiệm bồi thường Nhà nước đặc biệt lĩnh vực quản hành chính, đánh giá điểm tích cực hạn chế nhằm đưa quan điểm giải pháp lĩnh vực này, người viết chọn vấn đề: “Trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành chính” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, nước ta có số cơng trình nghiên cứu chun sâu “Trách nhiêm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành chính” Ở khía cạnh khác vấn đề bồi thường Nhà nước, có số cơng trình nghiên cứu liên quan như: - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài: “Trách nhiệm dân quan tổ chức thiệt hại hành vi cán bộ, công chức gây - Vấn đề luận thực tiễn”, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2008 - Phùng Trung Tập – Bồi thường thiệt hại hợp đồng tài sản , sức khỏe tính mạng - sách chuyên khảo - Nhà Xuất Hà Nội - 2009 10 - Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín – Pháp luật Việt Nam trách nhiệm bồi thường Nhà nước – sách chuyên khảo – Nhà Xuất Tư pháp Hồ Chí Minh – 2015 Các cơng trình nghiên cứu khoa học sâu vào nghiên cứu vấn đề bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có trách nhiệm bồi thường Nhà nước Mỗi tác giả nghiên cứu vấn đề theo khía cạnh khác góc độ nguyên tắc chưa sâu vào vấn đề cụ thể trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành - Lê Mai Anh - Luận án tiến sĩ – Bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tố tụng gây - Trường đại học Luật Hà Nội - 2002 Nội dung Luận án đề cập đến nhiều vấn đề có tính tham khảo quan trọng cho việc thực đề tài nghiên cứu tác giả như: đặc điểm, nội dung, chất trách nhiệm nhà nước việc bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây tiến hành hoạt động điều tra, truy tố, xét xử - Nguyễn Khả Phúc - Luận văn thạc sĩ luật học - Một số vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà nước hoạt động quản hành - Trường đại học Luật Hà Nội – 2011 Nội dung luận văn có nghiên cứu chuyên sâu vấn đề trách nhiệm bồi thường nhà nước hoạt động quản hành Tuy nhiên luận văn chưa xây dựng khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước lĩnh vực quản hành Đồng thời luận văn tác giả viết vào năm 2011 Luật TNBTCNN 2009 có hiệu lực 01 năm nên chưa thể giá trị áp dụng thực tế khó khăn bất cập cần nghiên cứu sửa đổi Ngồi nhiều chuyên đề, viết, nghiên cứu số tác giả làm công tác xây dựng pháp luật với nội dung đề cập đến nhiều vấn đề trách nhiệm bồi thường Nhà nước phục vụ cho công tác soạn thảo Luật TNBTCNN 2009 công tác soạn thảo Luật TNBTCNN Mục tiêu nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề luận thực tiễn pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực hành Qua tìm ngun nhân, đề xuất quan điểm, giải pháp có khoa học nhằm bảo đảm thực pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực hành Việt Nam 91 luật có cân đối hài hòa mục tiêu bảo vệ lợi ích cá nhân, tổ chức bị thiệt hại hoạt động ổn định, hiệu quan công quyền Chính thế, việc quy định cụ thể nhóm hành vi cơng vụ thuộc phạm vi bồi thường phù hợp với điều kiện đất nước Trong thời gian tới, với phát triển đất nước, pháp luật bồi thường có điều chỉnh thích hợp để bảo vệ quyền lợi cho người dân cách toàn diện 3.2.4 Về việc xác định quantrách nhiệm bồi thường Việc xác định quantrách nhiệm bồi thường vấn đề quan trọng trình giải yêu cầu bồi thường Nếu không xác định quantrách nhiệm bồi thường gây ảnh hưởng đến việc thực quyền yêu cầu bồi thường người dân bị thiệt hại Vì thế, để đảm bảo tốt cho việc thực quyền yêu cầu bồi thường người dân bị thiệt hại, theo người viết, cần phải khắc phục khó khăn, vướng mắc việc quy định cách xác định quantrách nhiệm bồi thường sau: giao nhiệm vụ BTTH hoạt động quản hành quan nhà nước cụ thể để thực việc bồi thường cho tất quan nhà nước theo hai cấp trung ương địa phương để tránh việc đùn đẩy trách nhiệm quan nhà nước có sai phạm xảy Mặt khác, đảm bảo tính khách quan hoạt động BTTH Nhà nước hoạt động quản hành chính, đồng thời thuận tiện cho người dân có u cầu bồi thường khơng cần phải xác định quan có lỗi việc gây thiệt hại Về vấn đề này, Dự thảo Luật TNBTCNN có quy định nhằm khắc phục vấn đề hạn chế Luật TNBTCNN hành, đảm bảo tốt việc giải bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại Dự thảo tách biệt quan giải bồi thường quan gây thiệt hại Nguyên tắc quan hành trực tiếp quản người thi hành cơng vụ có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại quantrách nhiệm bồi thường loại bỏ Thay đổi làm giảm bớt tượng không công hoạt động bồi thường nhà nước quan nhà nước giải bồi thường cho người dân có ý chí chủ quan “bảo vệ mình, bảo vệ nhân viên mình” Cụ thể lĩnh vực quản hành chính, Điều 35 quan giải bồi thường hoạt động hành quy định: “Điều 35 Cơ quan giải bồi thường hoạt động quản hành 92 Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quan giải bồi thường, trường hợp quan gây thiệt hại Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, trừ trường hợp quy định khoản Điều Cơ quan cấp tỉnh tổ chức theo hệ thống từ trung ương đến địa phương quan giải bồi thường, trường hợp quan gây thiệt hại quan cấp tỉnh quan cấp huyện trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan giải bồi thường, trường hợp quan gây thiệt hại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện quan giải bồi thường, trường hợp quan gây thiệt hại Ủy ban nhân dân xã.” Điều 40 quan gây thiệt hại quan giải bồi thường quy định: “Điều 40 Cơ quan gây thiệt hại quan giải bồi thường Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, quan Công an cấp xã quan giải bồi thường, trường hợp người có thẩm quyền thuộc quan thực xử phạt vi phạm hành gây thiệt hại Cơ quan có thẩm quyền xử kỷ luật buộc việc công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng tương đương trở xuống quan giải bồi thường, trường hợp việc xử kỷ luật buộc thơi việc gây thiệt hại Cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án dân quan giải bồi thường, trường hợp người có thẩm quyền thuộc quan thực xử phạt vi phạm hành gây thiệt hại Các quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra quan giải bồi thường, trường hợp người thi hành cơng vụ thuộc quan gây thiệt hại, trừ trường hợp quy định khoản Điều 36, khoản 2, Điều 39 Luật này” 3.2.5 Về trình tự, thủ tục giải bồi thường Việc cải cách trình tự, thủ tục giải bồi thường quan trọng yêu cầu đẩy mạnh vai trò Luật TNBTCNN nhằm bảo vệ cách tốt quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức bị thiệt hại Cùng với cơng tác đơn giản hóa thủ tục hành triển khai hoạt động quản nhà nước nay, Luật TNBTCNN cần có cải cách mạnh mẽ trình tự, thủ tục giải bồi 93 thường theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành nâng cao hiệu công tác giải bồi thường cụ thể theo hướng sau: - Cần quy định cụ thể trường hợp mà Nhà nước định giải bồi thường mà không cần trình thủ tục đầy đủ, chi tiết Đó trường hợp bồi thường pháp luật quy định cụ thể mức bồi thường thiệt hại tinh thần trường hợp cụ thể - Cần có quy định rõ ràng, cụ thể việc xác minh thiệt hại, bổ sung quy định hỗn, tạm đình đình giải bồi thường, quy định cụ thể tổ chức khôi phục danh dự cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại Dự thảo Luật TNBTCNN có quy định chi tiết vấn đề sau thụ hồ sơ, người đại diện giải bồi thường nghiên cứu, đề xuất thiệt hại bồi thường (Khoản Điều 47); trình xác minh thiệt hại quy định cụ thể, rõ ràng khả thi so với Luật hành (Điều 48); việc thương lượng việc bồi thường quy định cách chặt chẽ cụ thể (Điều 49); quy định vấn đề hoãn, tạm đình đình giải bồi thường (Điều 54, 55, 56); quy trình chi trả tiền bồi thường cải cách triệt để, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng bồi thường cho người bị thiệt hại (Điều 68); có quy định chi tiết vấn đề tổ chức khôi phục danh dự cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại thơng qua xin lỗi, cải công khai đăng báo (Điều 63, 64, 65) Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác giải bồi thường, Dự thảo quy định phải có tham gia quan quản cơng tác bồi thường q trình giải bồi thường, đặc biệt từ Điều 47 đến Điều 57 quy định chức thẩm định hồ sơ giải bồi thường quan quản nhà nước cơng tác bồi thường Ngồi ra, trách nhiệm hoàn trả, trách nhiệm kỉ luật người thi hành cơng vụ có số ý kiến nghiên cứu cho cần phải nâng mức hoàn trả người thi hành cơng vụ có quy định cụ thể hình thức kỉ luật nghiêm minh Luật TNBTCNN với người thi hành cơng vụ có lỗi việc gây thiệt hại làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước Có thể thấy, để Luật có hiệu cao thực tế người thi hành cơng vụ phải có trách nhiệm tương xứng với thiệt hại mà Nhà nước bồi thường cho hành vi trái pháp luật Đối với việc kỉ luật cần xem xét mức cao nhằm đảm bảo tính răn đe trách nhiệm cán bộ, công chức thực thi công vụ Dự thảo Luật TNBTCNN 94 có quy định chặt chẽ, tăng mức hồn trả quy định cụ thể xử kỉ luật để nhằm tăng cường trách nhiệm người thi hành cơng vụ có hành vi trái pháp luật, đảm bảo tính răn đe khơng làm tác động tiêu cực đến hoạt động công vụ Việc định mức hoàn trả dựa mức độ lỗi, mức độ thiệt hại gây quy định Điều 69 Dự thảo Đồng thời Dự thảo bổ sung quy định miễn, giảm trách nhiệm hoàn trả trách nhiệm hoàn trả số trường hợp cụ thể từ Điều 75 đến Điều 83 Dự thảo Luật TNBTCNN 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành Thứ nhất, nâng cao hiệu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành - Về hình thức phổ biến: cần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho công tác giáo dục pháp luật thực có chiều sâu, đạt hiệu cao, ngồi hình thức hội nghị giới thiệu chuyên đề, tập huấn trang bị kiến thức pháp luật bản, cần mở rộng hình thức khác như: mở rộng hình thức tuyên truyền tủ sách, ngăn sách pháp luật, không ngừng cập nhật nội dụng mới, phong phú, có tính giáo dục cao, tăng cường hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật… nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng thu hút người dân tham gia, tận dụng mạnh công nghệ thông tin để phổ biến, tuyên truyền - Về nội dung: Nội dung để phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước phải sát với thực tiễn, có tính chun sâu kỹ năng, nghiệp vụ để thuận lợi việc nghiên cứu, thực tham mưu, tổ chức thi hành Đồng thời cần tích cực đổi nội dung phổ biến, bám sát vào thực tiễn xã hội nay, phù hợp với nhóm đối tượng cần phổ biến Ngồi ra, để Luật TNBTCNN thực vào sống chủ thể đời sống phải nắm rõ nội dung quy định pháp luật bồi thường, hiểu rõ quyền yêu cầu bồi thường Vì ngồi tun truyền, phổ biến giải thích pháp luật TNBTCNN tới quan nhà nước, doanh nghiệp cá nhân, công tác cần thực đến tổ chức thực dịch vụ hoạt động tư vấn pháp mà cụ thể tổ chức trợ giúp pháp tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật,…vì kênh quan trọng việc đưa Luật TNBTCNN tới khách hàng đối tượng trợ giúp pháp thực hoạt động Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước 95 lĩnh vực quản hành Vị trí, vai trò quan quản nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức quan khẳng định chủ trương, sách Đảng Nhà nước Vì vậy, để phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa việc phải bồi thường Nhà nước cần nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán công chức để họ thấy vai trò, ý nghĩa pháp luật bồi thường đời sống xã hội thực chức trách, nhiệm vụ Đối với tình hình thực trạng thi hành pháp luật bồi thường Nhà nước nguyên nhân tồn đội ngũ cán bộ, công chức việc áp dụng pháp luật cần thiết phải có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh Theo người viết cần phải có giải pháp cụ thể sau: + Từng địa phương tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá cách khách quan thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, cơng chức Đồng thời tiến hành xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; giáo dục rèn luyện thường xuyên, kịp thời trị, tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm công việc, ý thức tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể xã hội + Nâng cao trình độ học vấn đội ngũ cán bộ, cơng chức nhằm khắc phục tình trạng tụt hậu giáo dục + Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, nên giảm nội dung luận, tăng cường nội dung mang tính thực tiễn, ý tăng cường bồi dưỡng kỷ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức trực tiếp liên quan tới việc giải yêu cầu bồi thường nhà nước + Thực sách thu hút nguồn nhân lực tài giỏi vào làm việc quan hành Thứ ba, nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra việc thực bồi thường quan quản hành Có thể thấy hoạt động giải BTTH Nhà nước hoạt động đặc thù, vừa thay mặt Nhà nước để giải yêu cầu bồi thường người bị thiệt hại, vừa sử dụng tiền ngân sách để chi trả bồi thường, nên dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng, thơng đồng giải bồi thường để rút tiền ngân sách nhà nước Chính cần có quy định cụ thể công tác tra, kiểm tra việc thực bồi thường 96 quan quản hành Tuy nhiên, Luật TNBTCNN hành Dự thảo Luật TNBTCNN khơng có quy định hướng dẫn nhiệm vụ mà quy định chung chung khoản 6, Điều 21 Nghị định 16/2010/NĐ-CP Do đó, người viết có kiến nghị cần bổ sung quy định pháp luật để hoạt động tra, kiểm tra phải quy định cụ thể Luật TNBTCNN nhằm nâng cao hiệu công tác giải bồi thường bảo đảm tính khả thi Luật thực tiễn Đồng thời cần đề xuất số giải pháp để tăng cường hoạt động tra, kiểm tra việc giải bồi thường lĩnh vực quản hành sau: + Đẩy mạnh hoạt động giám sát thực pháp luật nói chung, pháp luật TNBTCNN lĩnh vực quản hành nói riêng Cần ban hành văn pháp luật cụ thể hóa trình tự giám sát, thủ tục giám sát, nội dung giám sát chủ thể có thẩm quyền giám sát đặc biệt xác định rõ trách nhiệm chủ thể hoạt động Hoạt động giám sát cần vào thực tế sở chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, hàng tháng với nội dung cụ thể Để bảo đảm tính khả thi kế hoạch, cần phối hợp với quan quản nhà nước cơng tác bồi thường để nắm tình hình cụ thể trước xây dựng kế hoạch, bảo đảm kế hoạch nội dung, tiến độ có tính khả thi cao + Đối với công tác tra, cần thực nội dung tra chuyên đề TNBTCNN lĩnh vực quản hành nhà nước Chủ động tiến hành hình thức tra trực tiếp thay cho hình thức tự kiểm tra, báo cáo quan hành nhà nước tình hình thực pháp luật bồi thường Cần lựa chọn địa bàn, lĩnh vực xảy nhiều vụ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường phải giải bồi thường, để kiểm tra, tra, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử hành vi vi phạm việc giải bồi thường lĩnh vực quản hành chính, từ đó, phát bất cập, vướng mắc quy định pháp luật TNBTCNN tổ chức triển khai, kịp thời có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật TNBTCNN bảo đảm phù hợp với sách pháp luật thực tiễn thi hành Thứ tư, tăng cường kinh phí, sở vật chất bảo đảm thực pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước cơng chức quan hành gây Việc đảm bảo kinh phí bồi thường chi trả cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại chế sách đầu tư sở vật chất cho hoạt động bồi thường nhà nước có vai trò quan trọng việc đảm bảo hiệu thực pháp luật TNBTCNN Kinh phí 97 chủ yếu từ ngân sách nhà nước xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm địa phương Các quan có thẩm quyền cần đảm bảo nguồn cấp phát đủ kinh phí cho hoạt động bồi thường Nhà nước nói chung bồi thường lĩnh vực quản hành nói riêng Tóm lại, q trình giải yêu cầu BTTH hoạt động quản hành cơng việc khó khăn phức tạp, có sai sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người bị thiệt hại Do đó, cần phải thực tốt giải pháp để kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc chế định trách nhiệm BTTH hoạt động quản hành chính, góp phần giải nhanh chóng yêu cầu bồi thường người bị thiệt hại hành vi trái pháp luật cán bộ, công chức thực thi công vụ KẾT LUẬN “Trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành chính” vấn đề quan tâm nay, thời điểm nhà nước ta có điều chỉnh hàng loạt luật nhằm phù hợp với xu phát triển đất nước có Luật TNBTCNN Qua trình nghiên cứu đề tài phương diện luận, pháp luật thực tiễn, người viết rút số vấn đề sau: - Thứ nhất, việc xây dựng chế định TNBTCNN lĩnh vực quản hành cần thiết, lần khẳng định trách nhiệm Nhà nước trước sai phạm mình, hướng tới xây dưng Nhà nước pháp quyền “Nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân” - Thứ hai, sau sáu năm thi hành Luật TNBTCNN thực trở thành công cụ pháp quan trọng để tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tuy nhiên, ngồi kết đạt việc thi hành pháp luật biện pháp bảo đảm thực hiện, pháp luật TNBTCNN lĩnh vực quản hành bộc lộ số hạn chế quy định pháp luật việc thi hành pháp luật thực tế Kể từ năm 2010 đến nay, Quốc hội ban hành nhiều luật, 98 luật đặc biệt có Hiến pháp 2013 với quy định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Sự phát triển, thay đổi hệ thống pháp luật Việt Nam cho nhiều quy định Luật TNBTCNN khơng phù hợp thiếu tính thống hệ thống pháp luật Vì đặt yêu cầu cần nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật TNBTCNN - Thứ ba, bất cập quy định pháp luật, hạn chế, vướng mắc việc thực thi pháp luật TNBTCNN lĩnh vực quản hành chính, người viết đưa số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật số giải pháp giúp nâng cao hiệu thi hành pháp luật TNBTCNN lĩnh vực quản hành song song với thay đổi Dự thảo Luật TNBTCNN Đề tài “Trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản hành chính”, nghiên cứu vấn đề luận, quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tuy nhiên thời gian nghiên cứu khuôn khổ Luận văn Thạc sỹ có hạn, người viết khó đưa đầy đủ vấn đề cần quan tâm, vậy, vấn đề nêu Luận văn cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Mai Anh (2004), “Bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây ra”, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Bộ Tư pháp (2008), Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường thiệt hại cán bộ, công chức nhà nước gây ra, Hà Nội Bộ Tư Pháp (2013), Báo cáo số 114/BC-BTP ngày 31 tháng năm 2013 Bộ Tư pháp Sơ kết năm thi hành Luật TNBTCNN, Hà Nội Bộ Tư pháp (2014), Báo cáo số 135/BC-BTNN ngày 20 tháng năm 2014 Bộ Tư pháp Sơ kết tháng đầu năm 2014 công tác bồi thường nhà nước, Hà Nội Bộ Tư pháp (2015), Báo cáo số 552/BC-CP ngày 20/10/2015 Bộ Tư pháp công tác bồi thường Nhà nước năm 2015, Hà Nội Bộ Tư pháp (2016), Báo cáo tổng kết năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Hội nghị tổng kết việc thực Luật TNBTCNN, Hà Nội Cục Bồi thường nhà nước (2012), Báo cáo số 462/BC-BTNN ngày 05 tháng 11 năm 2012 kết thực nhiệm vụ năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013, Hà Nội Cục Bồi thường nhà nước (2013), Báo cáo số 120/BC-BTNN ngày 31 tháng 10 năm 2013 tổng kết công tác bồi thường nhà nước năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014, Hà Nội Cục Bồi thường nhà nước (2014), Báo cáo số 68/BC-BTNN ngày 23 tháng năm 2014 kết công tác bồi thường nhà nước tháng đầu năm 2014 nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2014, Hà Nội 10 Cục Bồi thường nhà nước (2012), Các biện pháp bảo đảm thi hành Luật TNBTCNN, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội 11 Nguyễn Đăng Dung (2006), “Bồi thường thiệt hại lập pháp”, Hội thảo: Pháp luật sách trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Hà Nội 12 Đỗ Văn Đại (2016), “Bình luận khoa học điểm Bộ luật dân 2015”, Sách chuyên khảo, NXB Hồng Đức, Hà Nội 13 Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín (2015), “Pháp luật Việt Nam trách nhiệm bồi thường Nhà nước”, NXB Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 14 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI, Hà Nội 15 Nguyễn Cơng Huy (2012), “Bình luận sở phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng”, Sinh viên Khoa học pháp số 02, Tr 23, 24, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Đỗ Kiên (2014), “Thực pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước công chức quan hành Nhà nước gây Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Khả Phúc (2011), “Một số vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước hoạt động quản hành chính”, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 18 Lê Thái Phương (2006), “Một số vấn đề luận thực tiễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà nước”, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 19 Trần Văn Quảng (2011), “Quản nhà nước công tác bồi thường”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Hà Nội 20 Taro Morinaga (2006), Báo cáo kết tọa đàm Luật Bồi thường nhà nước ngày 28, 29 tháng năm 2006, Dự án Jica Nhật Bản Bộ Tư pháp Việt Nam, Hà Nội 21 Phùng Trung Tập (2009), Bồi thường thiệt hại hợp đồng tài sản, sức khỏe tính mạng, NXB Hà Nội, Hà Nội 22 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 23 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình luận Luật Hiến pháp Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 24 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Trách nhiệm dân quan tổ chức thiệt hại hành vi cán bộ, công chức gây – Vấn đề luận thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Hà nội 25 Trường Đại học Luật Hà nội (2011), Tập giảng Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà Nước, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 26 Nguyễn Thanh Tịnh (2014), “Một số nét khái quát thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Tr 5-25, Hà Nội 27 Phạm Hồng Thái (2014), “Trách nhiệm bồi thường nhà nước hoạt động quản hành nhà nước”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số (2014), Tr 24 – 32, Hà Nội 28 Nguyễn Như Ý (1999), “Đại từ điển tiếng Việt”, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Website: 29 Lê Thị Hoa (2015), “Về trách nhiệm bồi thường Nhà nước”, http://www.t apchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=3306&print=true, ngày truy cập 20/7/2016 30 Phạm Thị Nhung (2013), “ Trách nhiệm bồi thường nhà nước, vấn đề luận bất cập quy định pháp luật hành – hướng hoàn thiện thể chế pháp luật”, http://tdkt.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id =1754190&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=25713456, ngày truy cập 15/7/2016 Phụ lục 1: Trường hợp yêu cầu bồi thường Nhà nước bà T.T.H: Bà T.T.H yêu cầu Chi cục Thuế TP V, tỉnh NA bồi thường vào năm 2011 cho Chi cục Thuế TP V tỉnh NA thu tiền sử dụng đất trái pháp luật bà T.T.H Trong đó, bà T.T.H liệt sỹ nên theo quy định Nghị định số 198/2004/NĐ-CP gia đình bà T.T.H thuộc diện giảm 70% tiền sử dụng đất Chi cục Thuế TP V thu gia đình bà 100% số tiền sử dụng đất Gia đình bà T.T.H khiếu nại nhiều lần khiếu nại không chấp nhận cuối cùng, bà T.T.H định khởi kiện yêu cầu TAND TP V giải vụ án hành Ngày 31/5/2011, TAND TP V xét xử định: buộc Chi cục Thuế TP V hồn trả cho gia đình bà T.T.H số tiền 148.879.500 đồng mà gia đình bà nộp theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất Ngày 07/8/2011, bà T.T.H có đơn yêu cầu bồi thường tới Chi cục Thuế TP V Tuy nhiên, Chi cục Thuế TP V từ chối thụ yêu cầu bồi thường bà T.T.H với trường hợp bà T.T.H không đủ điều kiện bồi thường theo quy định Luật TNBTCNN Bản án số 01/2011/HC-ST ngày 31/5/2011 TAND TP V không khẳng định hành vi cán Chi cục Thuế TP V trái pháp luật Đối với vụ việc này, Cục Bồi thường nhà nước có văn gửi bà T.T.H sở đơn đề nghị giải đáp pháp luật bà, đó, khẳng định án hành sơ thẩm TAND TP V văn xác định hành vi trái pháp luật người thi hành công vụ để bà T.T.H yêu cầu bồi thường Trong năm 2013, Cục Bồi thường nhà nước tiến hành kiểm tra công tác bồi thường nhà nước địa bàn tỉnh NA vụ việc thuộc đối tượng kiểm tra Qua kiểm tra, đồn cơng tác nắm bắt, theo đó, yêu cầu bồi thường bà T.T.H Chi cục Thuế TP V giải xong sở văn giải đáp pháp luật Cục BTNN Phụ lục 2: Trường hợp yêu cầu bồi thường Nhà nước Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam: Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam yêu cầu Cục Thuế tỉnh BD bồi thường thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng trái pháp luật xử phạt hành lĩnh vực thuế Trên sở Quyết định có liên quan Cục Thuế tỉnh BD, năm 2010, Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam khởi kiện vụ án hành Quyết định số 7594/QĐ-CT Cục Thuế tỉnh BD TAND tỉnh BD Quá trình giải vụ án, Cục Thuế nhận sai thỏa thuận với Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam đồng ý tốn cho Cơng ty số tiền truy thu thuế sai 19.549.037.524 đồng số tiền bồi thường thiệt hại truy thu thuế sai 1.569.516.015 đồng Ngày 23/12/2010, Cục Thuế tỉnh BD tốn trả lại Cơng ty số tiền truy thu thuế sai đến chưa toán khoản tiền bồi thường thiệt hại theo thoả thuận Vì chưa tốn tiền bồi thường thiệt hại nên Cơng ty TNHH Uni-Pre Việt Nam khởi kiện dân để yêu cầu bồi thường thiệt hại Theo quy định Luật TNBTCNN, Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam phải yêu cầu Cục Thuế tỉnh BD bồi thường sở án hành trước việc giải bồi thường phải thực thông qua thương lượng trước khởi kiện yêu cầu Tòa án giải bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự, nhiên, Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam khởi kiện vụ án dân TAND TP TDM thụ án dân sơ thẩm số 26/2013/DS-ST ngày 27/3/2013 TAND TP TDM tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty TNHH Uni-Pre Việt Nam Cục Thuế tỉnh BD việc yêu cầu bồi thường thiệt hại việc hồn trả tiền truy thu thuế Trong đó, TAND TP TDM buộc Cục Thuế tỉnh BD có trách nhiệm tốn cho Cơng ty TNHH Uni-Pre Việt Nam số tiền 1.569.516.015 đồng, ra, án tun án phí, nghĩa vụ chậm thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án quyền kháng cáo đương Không đồng ý với án dân nêu trên, Cục Thuế tỉnh BD kháng cáo toàn án vụ án TAND tỉnh BD thụ giải Ngày 22/4/2013 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh BD có định số 51/QĐKNPT-DS, theo đó, đề nghị Tồ án cấp phúc thẩm huỷ án sơ thẩm cho việc nguyên đơn khởi kiện thuộc phạm vi điều chỉnh Luật TNBTCNN Có thể thấy, Tồ án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật Tố tụng dân để xét xử toàn nội dung vụ án chưa phù hợp việc Công ty TNHH Uni –Pre Việt Nam chưa thông qua thương lượng trước khởi kiện yêu cầu Tòa án giải vụ án dân không quy định pháp luật bồi thường Nhà nước Phụ lục 3: Trường hợp yêu cầu bồi thường Nhà nước ông P.T.H: Năm 2004 UBND huyện VĐ (tỉnh QN) có Quyết định thu hồi đất rừng đất lâm nghiệp tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt ơng P.T.H sau quan chức phát UBND huyện VĐ có sai sót nhầm lẫn vị trí thu hồi chủ sử dụng đất Tại Quyết định giải khiếu nại số 3033/QĐ-UBND ngày 11/10/2010, UBND tỉnh QN yêu cầu UBND huyện VĐ đính lại Quyết định thu hồi đất năm 2004, hủy bỏ định cưỡng chế giải phóng mặt ông P.T.H, lập phương án bồi thường giải phóng mặt ơng H theo chế độ, sách hành Ơng P.T.H bị UBND huyện VĐ từ chối thụ giải đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho đơn gửi hết thời hiệu Ngày 19/6/2013, Bộ Tư pháp có cơng văn gửi UBND tỉnh QN nêu rõ việc xác định thời hiệu vụ việc Theo đó, Bộ Tư pháp khẳng định, UBND huyện VĐ vào đơn yêu cầu ghi ngày 4/1/2013, đối chiếu với ngày ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 để kết luận yêu cầu bồi thường ông H hết thời hiệu từ chối thụ đơn thời hiệu 02 năm không quy định pháp luật Hồ sơ thể sau có Quyết định 3033/QĐ-UBND, ơng H nhiều lần có đơn khiếu nại, có nội dung yêu cầu bồi thường (các đơn ghi ngày 16/10/2010, 24/4/2011…) gửi tới quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải vụ việc, nêu rõ nội dung yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định Bộ Tư pháp xác định, ông Hà thực quyền yêu cầu bồi thường sau Quyết đinh 3033/QĐ- UBND ban hành Không phải đến thời điểm ngày 4/1/2013 ơng Hà có đơn u cầu bồi thường kết luận UBND huyện Vân Đồn, mà việc yêu cầu bồi thường ông Hà phải tính từ thời điểm ơng Hà có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường lần đầu thời điểm ngày 16/10/2010 để tình thời hiệu phù hợp với quy định Luật TNBTCNN Để bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường người bị thiệt hại theo quy định Pháp luật, Bộ Tư Pháp đề nghị UBND tỉnh QN đạo UBND huyện VĐ giải bồi thường vụ việc ông H theo quy định Luật TNBTCNN ... đề trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản lý hành 1.2.1 Khái niệm quan quản lý hành Nhà nước, hoạt động quản lý hành Nhà nước, trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực hành 24 Bộ máy nhà. .. Nhà nước lĩnh vực 19 quản lý hành 1.2.3 Các làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh 22 vực quản lý hành 1.2.4 Các nguyên tắc trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh 27 vực quản lý hành. .. quản lý hành 1.2.1 Khái niệm quan quản lý hành Nhà nước, hoạt động quản lý hành 16 Nhà nước, trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực quản lý hành 1.2.2 Bản chất đặc điểm trách nhiệm bồi thường Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính, Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay