Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự việt nam

108 23 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 12:00

Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu các quy định của phápluật hình sự về tội trộm cắp tài sản dưới khía cạnh lập pháp hình sự và thựctiễn áp dụng, từ đó luận văn đưa ra các đề xuất hoàn thiện Bộ luật hình sự vềloại tội phạm này, cũng như đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả ápdụng các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội trộm cắp tài sản BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BUÔN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THU HÀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BUÔN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THU HÀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành Mã số : Luật hình Tố tụng hình : 60380104 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quang Vinh HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BUÔN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Để hoàn thành luận văn, trước hết xin chân thành cảm ơn bảo giảng dạy, giúp đỡ thầy cô trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt khoa Pháp luật hình nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tôi, trang bị cho hiểu biết, kiến thức để nghiên cứu vấn đề luận văn suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Người muốn đặc biệt cảm ơn thầy giáo hướng dẫn tôi, TS Trương Quang Vinh - trường Đại học Luật Hà Nội tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Do kiến thức hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp thầy bạn đọc có quan tâm đến vấn đề để đề tài nghiên cứu hoàn thiện BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016 Học viên Phạm Thu Hà BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BUÔN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tội trộm cắp tài sản Luật hình Việt Nam” đề tài nghiên cứu thực Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp TS Trương Quang Vinh Các kết qủa nghiên cứu trung thực chưa cơng bố nghiên cứu khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực ngun luận văn Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NGƯỜI CAM ĐOAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Phạm Thu Hà TS Trương Quang Vinh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BUÔN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật dân BLHS : Bộ luật hình CTTP : Cấu thành tội phạm TAND : Tòa án nhân dân TNHS : Trách nhiệm hình XHCN : Xã hội chủ nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ QUỲNH TRANG TỘI BN LẬU TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Số vụ số người phạm tội trộm cắp tài sản so với số vụ số người phạm tội xâm phạm sở hữu phạm tội nước giai đoạn 2011 - 2015 Bảng Số vụ số người phạm tội trộm cắp tài sản so với số vụ số người tội phạm nói chung nước giai đoạn 2011 - 2015 Bảng Số vụ, số người phạm tội trộm cắp tài sản bị khởi tố, truy tố, xét xử giai đoạn 2011 – 2015 Bảng Cơ cấu tội trộm cắp tài sản theo loại mức hình phạt tuyên giai đoạn 2010 – 2015 94 tội tài sản trộm cắp có giá trị triệu đồng; BLHS năm 2015 bỏ hình phạt tù chung thân tội trộm cắp tài sản, thể tinh thần nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội Bên cạnh đó, kỹ thuật lập pháp, quy định số lượng, giá trị Điều 138 BLHS hành “sáu tháng”, “ba năm”, “hai triệu đồng”… Điều 173 BLHS 2015 quy định số tháng, năm, triệu đồng… Tuy nhiên, số vướng mắc chưa giải Theo tác giả, cần hồn thiện pháp luật hình tội trộm cắp theo hướng: Thứ nhất, cần luật hóa khái niệm “trộm cắp tài sản” theo hướng mô tả rõ ràng Tội trộm cắp tài sản quy định BLHS hành theo cách nêu tên tội danh mà không mô tả hành vi khách quan – tức phần quy định cấu trúc loại quy phạm pháp luật loại quy phạm giản đơn – loại quy định không mô tả tội phạm mà nêu tên tội danh Do đó, có nhiều cách hiểu khác hành vi khách quan tội trộm cắp tài sản nên thực tiễn áp dụng nên dẫn đến xác định tội danh không thống Vì vậy, tác giả đề xuất sửa khoản Điều 138 BLHS năm 1999 sau: “Người dùng thủ đoạn lút nhằm chiếm đoạt tài sản người khác quản lí có giá trị từ…” Thứ hai, tiếp tục có văn hướng dẫn áp dụng pháp luật tình tiết định khung tăng nặng, đặc biệt tình tiết bổ sung vào BLHS năm 2015 thay cho tình tiết “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” chưa hợp lý “phương tiện kiếm sống chính”, “có giá trị mặt tinh thần” Tác giả có kiến nghị sửa đổi, bổ sung Mục Phần I Thông tư liên tịch 02 sau “6.1 Phạm tội thuộc trường hợp “hành để tẩu thoát” trường hợp mà người phạm tội chưa chiếm đoạt tài sản sau chiếm đoạt tài sản, bị phát bị bắt giữ bị bao vây bắt 95 giữ mà có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc chống trả lại người bắt giữ người bao vây nhằm tẩu thoát 6.2 Nếu người phạm tội chưa chiếm đoạt tài sản sau chiếm đoạt tài sản, bị người bị hại người khác giành lại, mà người phạm tội có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực tức khắc công người bị hại người khác nhằm giữ cho tài sản chiếm đoạt tẩu thoát trường hợp khơng phải “hành để tẩu thốt” mà có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản” 3.3.2 Một số giải pháp khác Để việc áp dụng quy định pháp luật hình tội trộm cắp tài sản vào thực tiễn thật có hiệu quả, đòi hỏi Nhà nước phải tiến hành đồng giải pháp tất lĩnh vực kinh tế, trị, tư tưởng, pháp lý, văn hóa, giáo dục Khi tiến hành giải pháp nhằm nâng cao hoạt động áp dụng quy định pháp luật hình tội trộm cắp tài sản vào thực tiễn cần hai nhiệm vụ xây dựng giải pháp có nội dung phù hợp đảm bảo cho việc áp dụng quy định pháp luật có hiệu tổ chức thực khoa học, có hiệu quả, đồng giải pháp Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực tiễn xét xử tội trộm cắp tài sản, xuất phát từ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình tội trộm cắp tài sản vào thực tiễn cần tập trung vào: Thứ nhất, giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội trộm cắp tài sản phải tiến hành đồng bộ, có hệ thống phù hợp phương diện, đảm bảo việc áp dụng giải pháp thực tế đạt hiệu cao Việc áp dụng giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội trộm cắp tài sản địa bàn địa phương gắn liền với đặc điểm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội địa phương Do vậy, q trình thực giải pháp cần 96 có hình thức giải pháp phù hợp Ví dụ: Với địa phương mà tình hình tội trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, an ninh trị, trật tự an tồn xã hội khơng ổn định quan chức Nhà nước cần phải vào liệt hơn, áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, việc xét xử lưu động vụ trộm cắp tài sản việc làm cần thiết Thứ hai, nâng cao hiệu tiến hành hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án trộm cắp tài sản Hệ thống quan tư pháp có vai trò quan trọng cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung có tội phạm trộm cắp tài sản Mặt khác quan lực lượng trực tiếp đấu tranh chống loại tội phạm Với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm điều kiện tình hình đòi hỏi quan bảo vệ pháp luật cần có biện pháp để nâng cao lực người, phương tiện kỹ thuật hiệu thực hoạt động chức năng, nhiệm vụ Quan tâm vấn đề bổ sung nhân lực, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao lực cán làm công tác bảo vệ pháp luật Nhận thức lực chuyên môn chủ thể tiến hành tố tụng nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật hoạt động giải án Do giải pháp đầu tiên, để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật hoạt động giải vụ án trộm cắp tài sản nâng cao trình độ chun mơn, rèn luyện kỹ nghiệp vụ bổ sung cán có trình độ vào đội ngũ chủ thể tiến hành tố tụng Thống nhận thức mục tiêu giải án là: không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội Tăng cường chế ước lẫn quan tiến hành tố tụng, làm hết khả phát dấu hiệu tội phạm, xác minh kiện phạm tội, xác định xác người phạm tội, điều tra chứng minh đầy đủ tình tiết thật vụ án, truy cứu TNHS người, tội, pháp luật, tránh khuynh hướng cho hưởng án treo cách tràn lan 97 Cần chỉnh đốn tổ chức, chế vận hành công việc quan tố tụng để nâng cao hiệu hoạt động, ngăn ngừa tiêu cực, phát huy trách nhiệm nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định Thứ ba, tăng cường sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật cho quan tiến hành tố tụng, cải tiến chế độ ưu đãi tôn vinh cán làm công tác bảo vệ pháp luật Cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật yếu tố hỗ trợ lại có tác dụng lớn trình giải vụ án Với quan điều tra, cần trang bị thêm phương tiện kỹ thuật đại giúp cho việc điều tra xác minh tội phạm người phạm tội nhanh chóng xác Trước tiên, Nhà nước cần quan tâm trang bị vũ khí phương tiện để phục vụ điều tra phương tiện ghi âm, ghi hình, phương tiện thông tin, phương tiện liên lạc, đầy đủ Thiếu phương tiện này, chiến sĩ Công an, Điều tra viên gặp nhiều khó khăn cơng tác đấu tranh chống tội phạm điều tra xác minh dấu vết Đối với lực lượng công an lực lượng nòng cốt đấu tranh phòng chống tội phạm địa bàn nước Trong thời gian tới lực lượng Công an cần tiếp tục làm tốt yêu cầu nghiệp vụ công tác điều tra bản, sở xác lập phân loại đối tượng trộm cắp tài sản để có biện pháp xử lý phù hợp Công tác quản lý đối tượng có biểu nghi vấn trộm cắp tài sản cần phải trọng Đồng thời lực lượng Công an chủ động công tác đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản Lực lượng công an cần làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy địa phương đạo tiếp tục nâng cao phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự sâu rộng đến hộ gia đình để làm tốt cơng tác phòng ngừa Phối hợp với Đồn thể, tổ chức làm tốt công tác vận động hội viên tun truyền vận động người thân khơng thực hành vi trộm cắp tài sản với quan Công an Lực lượng Công an cần làm tốt công tác tuyên truyền phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng để nhân dân nhận thức rõ hậu pháp lý tội trộm 98 cắp tài sản Thời gian tới cần tăng cường công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng đấu ranh phòng ngừa tọi trộm cắp tài sản Tổ chức lớp tập huấn phổ biến phương thức thủ đoạn phạm tội đối tượng trộm cắp tài sản nhằm trang bị kiến thức cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn lực lượng khác Đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng phương tiện khoa học kỹ thuận công nghệ cao phục vụ cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp có hiệu Cơng tác điều tra, phá án, lực lượng Cơng an cần nhanh chóng xử lý thông tin đối tượng trộm cắp tài sản, xác minh thu thập chứng tội phạm sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo trình tự tố tụng hình sự, tránh tình trạng để kéo dài gây xúc quần chúng, tạo sơ hở để người phạm tội bỏ trốn Phân loại xử lý hành đối tượng trộm cắp tài sản chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình Bên cạnh đó, cần hồn thiện chế độ tiếp nhận tin báo để có nguồn thơng tin từ phía người dân, phương thức tiếp nhận truyền thống văn cần mở rộng phương thức khác qua điện thoại đường dây nóng, qua thơng tin phương tiện thơng tin đại chúng Đặc biệt, hạn chế tình trạng phải tạm đình vụ án chưa xác định bị can Đối với Viện kiểm sát, Tòa án: Viện kiểm sát, Tòa án trước hết cần quan tâm đến thời hạn giải vụ án từ điều tra, truy tố, xét xử để tránh tình trạng đợi chờ lâu nhân dân, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân vào quan bảo vệ pháp luật Mặt khác, Viện kiểm sát, Tòa án hoạt động phải đảm bảo cơng minh pháp luật, kết hợp trừng trị, răn đe với giáo dục người phạm tội Cần thực luân chuyển cán địa phương tăng cường cán cấp tỉnh xuống cấp huyện nhằm trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ hệ thống quan kiểm sát tòa án Lực lượng kiểm sát viên cần nâng cao trình độ, chun mơn để giám sát hoạt động điều tra, kịp thời đề yêu cầu điều tra cụ thể, khắc phục tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, 99 thư ký Tòa án, thẩm tra viên cần nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức để nâng cao tinh thần trách nhiệm Tòa án nhân dân cấp cần thường xuyên mở phiên tòa lưu động qua vừa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời biện pháp răn đe người có ý định phạm tội Phiên tòa lưu động cần mở vào ngày nghỉ, vùng có nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra, nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, trước ngày xét xử thông báo rộng rãi phương tiện thông tin để nhiều người biết đến dự Thứ tư, tăng cường kiểm tra, phát xử lý vi phạm người tiến hành tố tụng giải vụ án tội trộm cắp tài sản Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, tra, kiểm tra, kiểm sát hoạt động giải án Thủ trưởng quan tiến hành tố tụng cần phải quan tâm đến công tác lãnh đạo đạo tra, kiểm tra thường xuyên để có thê chấn chỉnh kịp thời biểu sai phạm cán bộ, công chức trình tiến hành giải hoạt động giải vụ án tội trộm cắp tài sản Với quan này, Thủ trưởng quan không làm công tác quản lý hành chính, khơng phải người vạch sách, định hướng mà người đạo mặt chuyên môn Vì vậy, bên cạnh việc kiểm tra, tra thường xun, có trọng tâm, trọng điểm, cần phải lưu ý đến nâng cao lực, trình độ người đứng đầu, đặc biệt Thủ tướng, Phó Thủ tướng quan điều tra Viện kiểm sát vừa quan thay mặt Nhà nước để thực hành quyền công tố, đấu tranh với tội phạm, đồng thời phải thực nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp, có hoạt động giải án Như vậy, để hạn chế vi phạm pháp luật hoạt động giải vụ án trộm cắp tài sản kiểm sát viên cần theo sát vụ án từ đầu Nhiệm vụ kiểm sát viên phát vi phạm tìm cách giải Trong trình tố tụng, phối hợp cơng tác quan tiến hành tố tụng cần thiết, khơng thể nể nang mà bỏ qua sai phạm Vi phạm phát sớm dễ khắc phục hạn chế hậu Các biểu sai 100 phạm sớm phát hạn chế mức độ sai phạm, ngăn chặn tình trạng sai phạm nối tiếp Công tác tra, kiểm tra, đạo lại cần thiết quan điều tra Viện kiểm sát trình điều tra cần phải nhiều định ảnh hưởng đến quyền lợi nghi can ảnh hưởng lớn đến kết giải vụ án Để hạn chế tình trạng bắt sai giam giữ hạn việc tra, kiểm tra, lãnh đạo đạo thiếu sâu sát chưa kịp thời việc tra, kiểm tra khơng phải tiến hành thường xun mà phải nhạy bén, sát với thực tế, tránh tình trạng nghe qua báo cáo Qua trình tra, kiểm tra mà phát vi phạm pháp luật phải đạo, khắc phục ngay, khơng để thiết sót nhỏ trở thành vi phạm pháp luật nghiêm trọng khơng thể khắc phục Đối với Tòa án, cần tăng cường công tác giám đốc kiểm tra án để kịp thời phát sai sót đề nghị kháng nghị thời hạn luật định Với vi phạm nhỏ cần báo cáo với lãnh đạo để đạo rút kinh nghiệm chung Đối với trường hợp hành vi phạm tội phức tạp, tình tiết dễ gây nhầm lẫn tội danh khung hình phạt việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thống quan điểm vô cần thiết cho hoạt động giải vụ án Xử lý triệt để vi phạm pháp luật hoạt động giải án Có thể nói, vi phạm pháp luật không phát xử lý thấu đáo khơng ngăn chặn vi phạm pháp luật vừa có Thứ năm, nâng cao hiệu cơng tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhân dân Để đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp tài sản có hiệu quả, cần làm tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhân dân để người dân hiểu rõ quy định pháp luật hình hình phạt tội trộm cắp tài sản Nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật hình sự, tội trộm cắp tài sản bao gồm: thông tin pháp luật nói chung pháp luật hình sự, tội trộm cắp tài sản; thông tin việc 101 thực pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật hình tội trộm cắp tài sản, việc điều tra, truy tố xét xử, thông tin kết nghiên cứu, điều tra xã hội học thực hiện, áp dụng pháp luật tội trộm cắp tài sản, vị trí, tác động pháp luật hình đời sống kinh tế xã hội; nhu cầu đề xuất tầng lớp nhân dân việc hồn thiện pháp luật hình sự, quy định pháp luật hình tội trộm cắp tài sản Việc xác định nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa định cho việc đạt tới mục đích hoạt động Tuy nhiên, nội dung công tác tuyên truyền tự vào nhận thức người giáo dục mà phải thông qua kênh truyền tải thông tin, cách thức biện pháp tác động định phù hợp với khả tiếp cận tầng lớp nhân dân Do đó, hiệu biện pháp khơng phụ thuộc vào nội dung mà phụ thuộc vào hình thức, phương tiện, phương pháp tuyên truyền Thứ sáu, chấn chỉnh cơng tác thống kê, báo cáo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản Trên sở quy định pháp luật xác định gây hậu nghiêm trọng, bị xử phạt hành hay bị kết án hành vi chiếm đoạt tài sản chưa xóa án tích Vấn đề đặt làm xác định người thực hành vi trộm cắp tài sản bị xử lý hành hay chưa, điều kiện tội phạm thường xảy nhiều địa phương, có dấu hiệu di chuyển địa bàn phạm tội để tránh quan điều tra? Theo tác giả, trường hợp xử lý hành hành vi phạm tội nói chung hành vi chiếm đoạt tài sản nói riêng quan người có thẩm quyền tiến hành phải thông báo quan hồ sơ Cảnh sát cấp tỉnh; quan hồ sơ Cảnh sát cấp tỉnh phải thông báo cho quan hồ sơ Cảnh sát Tổng cục Cảnh sát Sau tổng hợp, thống kê quan hồ sơ cấp tổng cục phải thông báo cho tất quan hồ sơ cấp tỉnh để quan điều tra muốn xác định lý lịch tư pháp người cần 102 trích lục tiền án, tiền quan hồ sơ Cảnh sát cấp Bộ địa phương nơi xảy vụ án Một vấn đề khác mà công tác thống kê báo cáo cần phải cải cách để việc thống kê tội phạm xác là: trường hợp người thực nhiều vụ trộm cắp tài sản, đến bị phát hiện, khai tất vụ phạm tội trộm cắp mà thực trước Vì vậy, giải xong cần phải có chế độ thông tin thông báo cho Công an địa phương tội phạm xảy trước để họ tiến hành xóa sổ thống kê vụ án Làm tốt công tác nâng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đảm bảo tính xác công tác thống kê, báo cáo 103 KẾT LUẬN Pháp luật hình tội trộm cắp tài sản hình thành thời gian dài nhà lập pháp thời kỳ vào đối tượng tác động, chủ thể tội phạm, nhân thân người phạm tội hoàn cảnh phạm tội quy định tội trộm cắp khác Tội trộm cắp tài sản từ chỗ quy định văn riêng lẻ pháp điển hóa văn có hiệu lực pháp lý cao Bộ luật hình sự; từ chỗ quy định hành vi bị trừng trị đến chỗ có tên tội danh, khung hình phạt với tình tiết tăng nặng chi tiết khung hình phạt Sự phân biệt tội phạm trộm cắp tài sản với tội xâm phạm sở hữu khác ngày thể rõ nét quy định luật hình thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm Trải qua thời kỳ pháp luật có quy định riêng, có quy phạm pháp luật chung tội trộm cắp tài sản Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 thể thái độ Nhà nước đấu tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản Tội trộm cắp tài sản hành vi lút lấy tài sản người khác với mục đích chiếm đoạt, người có lực trách nhiệm hình đủ tuổi chịu trách nhiệm hình thực hình thức lỗi cố ý, xâm phạm quyền sở hữu Nhà nước bảo vệ pháp luật Trong năm qua thực sách đổi Đảng, đất nước ta đạt thành tựu to lớn lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa – xã hội Tuy vậy, lợi dụng mặt chưa hoàn thiện, thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế, quản lý xã hội với tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường, hoạt động bọn tội phạm hình diễn có xu hướng gia tăng quy mơ, tính chất mức độ Trong cấu chung tình trạng phạm tội tội trộm cắp tài sản ln chiếm tỷ lệ cao so với loại tội phạm khác Tổng số vụ án sơ thẩm đưa xét xử 79.951 vụ với 125.184 bị cáo Người phạm tội trộm cắp tài sản chủ yếu bị truy cứu TNHS theo khoản 1,2 Điều 138 Bộ luật hình sự, hình phạt phổ biến người phạm tội tù có thời hạn 104 Cơng tác tun truyền giáo dục, phổ biến pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội trộm cắp tài sản nói riêng hạn chế, quy định tội trộm cắp tài sản Bộ luật hình vướng mắc, khó áp dụng thực tiễn cần phải có hướng dẫn quan Tư pháp Chính vậy, để góp phần nâng cao hiệu công tác đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản trước hết cần phải xây dựng hoàn thiện pháp luật hình Sau nâng cao trách nhiệm quan chuyên trách, bảo vệ pháp luật quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Hải quan, quan có trách nhiệm thi hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo pháp luật để phát xử lý kịp thời pháp luật hành vi phạm tội, người phạm tội Phải tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa, tuyên truyền pháp luật cho người dân tăng cường kiểm tra, phát xử lý vi phạm người tiến hành tố tụng giải vụ án tội trộm cắp tài sản Bên cạnh đó, việc tăng cường sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật cho quan tiến hành tố tụng điều cần thiết Các quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục người thuộc quyền quản lý nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ pháp luật, tôn trọng quy tắc xã hội chủ nghĩa, kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây tội phạm quan, tổ chức 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Vân Anh (2014), “Yếu tố định lượng tài sản tội trộm cắp tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, (23), tr.49-52,62 Nguyễn Ngọc Anh (2009), “Hoàn thiện quy định Bộ luật hình tội xâm phạm sở hữu”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (01), tr.6-9 Ban biên tập (2016), “Đỗ Ngọc B, Hồng Đình T Trần Văn Q phạm tội trộm cắp tài sản (chưa đạt) theo quy định khoản Điều 138 BLHS”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (01), tr.26-30 Phạm Văn Beo (2010), Luật Hình Việt Nam, 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (2005), “Những vấn đề lý luận bốn yếu tố cấu thành tội phạm”, Tạp chí Tồn án nhân dân, (7), tr 11-14 Bộ Tư pháp (1998), Số chuyên đề luật hình số nước giới, Tạp chí dân chủ pháp luật 1998 Lê Cảm (2001), Giáo trình Luật hình (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật, Hà Nội Lê Đăng Doanh (2013), Định tội danh tội xâm phạm sở hữu, Nxb Tư pháp, Hà Nội 10.Vũ Thị Thùy Dung (2013), Tội trộm cắp tài sản – So sánh Bộ luật Hồng Đức Bộ luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Đạo (dịch, 2011), Bộ Luật hình Liên bang Nga, Sách tài trở Sida, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr.254-258 12.Lê Văn Định (2015), “Đặc điểm nhân thân người phạm tội phương thức thực tội trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Kiểm sát, (06), tr 47-53 106 13 Đinh Bích Hà (dịch, 2007), Bộ luật hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Nxb Tư pháp 14 Đỗ Đức Hồng Hà (2003), “Đã bị xử phạt hành chính, quy định BLHS Việt Nam năm 1999 để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (22) 15.Trần Mạnh Hà (2007), “Một số dấu hiệu đặc trưng tội “Trộm cắp tài sản” cần nhận biết định tội danh”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (03), tr 70-77 16.Trần Mạnh Hà (2006), “Phân biệt số dấu hiệu đặc trưng tội “Trộm cắp tài sản” định tội danh”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (10), tr 2328 17.Bùi Đăng Hiếu (2005), “Tiền loại tài sản quan hệ pháp luật hình sự”, Tạp chí Luật học, (1), tr.37 18.Nguyễn Ngọc Hòa (2010), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư pháp, Hà Nội 19 Nguyễn Ngọc Hòa (1991), Tội phạm Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 20.Nguyễn Ngọc Hòa Lê Thị Sơn (2006), Từ điển Pháp luật hình sự, Nxb Tư pháp 21 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn Trần Hữu Tráng (dịch, 2011), Bộ Luật hình Cộng hòa Liên bang Đức, Sách tài trở Sida, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 22 Lê Thị Hồng (2015), Tội trộm cắp tài sản Luật hình Việt Nam (Trên sở số liệu địa bàn tỉnh Hòa Bình), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 23.Hoàng Văn Hùng (2007), Tội trộm cắp tài sản đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 24 Hoàng Văn Hùng (2006), “Đối tượng áp dụng tội trộm cắp tài sản theo Luật hình Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (7), tr 14-19 107 25 Đinh Thế Hưng (2013), Bình luận khoa học Bộ luật hình sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Lao động, Hà Nội 26 Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2007), Giáo trình Luật hình Việt Nam – phần tội phạm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 27.Đỗ Ngọc Lợi (2013), “Xác định hành vi chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt”, Tạp chí Kiểm sát, (04), tr.38-41 28 ng Chu Lưu (chủ nhiệm đề tài, 2003), Bình luận Khoa học Bộ luật Hình 1999: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội 29 Dương Tuyết Miên (2005), Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 30 Cao Kim Oanh (chủ nhiệm đề tài, 2015), Áp dụng pháp luật hình thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 31 Cao Thị Oanh (chủ biên, 2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, Nxb Tư pháp, Hà Nội 32 Đinh Văn Quế (1999), Bình luận khoa học Bộ luật hình - Phần chung, Nxb Tp Hồ Chí Minh 33.Đinh Văn Quế (2002), Bình luận khoa học Bộ luật hình - Phần tội phạm, Tập 2, Nxb Tp Hồ Chí Minh 34 Lê Hoàng Tấn (2016), “Nâng cao chất lượng định tội danh tội xâm phạm sở hữu”, Luật Việt Nam, tr 21-24 35 Phạm Xuân Thụy (2015), “Đỗ Ngọc B, Hồng Đình T Trần Văn Q khơng phạm tội “trộm cắp tài sản””, Tạp chí Tòa án nhân dân, (08), tr 41-43 36.Nguyễn Thanh Tùng (2013), Tội trộm cắp tài sản theo Luật hình Việt Nam (Trên sở số liệu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 37.Đinh Quang Tuyền (2015), Phòng ngừa tội trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 108 38.Nguyễn Văn Trượng (2008), “Một số vấn đề cần hoàn thiện tội trộm cắp tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (4), tr.7 – 10 39 Nguyễn Văn Trượng (2015), “Một số góp ý tội xâm phạm sở hữu Dự thảo Bộ luật hình (sửa đổi)”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (20), tr 6-9 40 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Hình Việt Nam – Tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 41 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình luật hình Việt Nam - Tập 2, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 42.Trần Hữu Ứng (2000), “Về tội phạm có tổ chức”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (12), tr.1 43 Đỗ Văn, Trần Thị Thanh Thủy (2013), “Có xác định Vương Văn T phạm tội trộm cắp tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân,(14), tr.30-32 44 Trần Quang Tiệp (2002), “Lịch sử Luật hình Việt Nam từ nguồn gốc đến nhà Trần”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (11), tr 76-82 45.Nguyễn Quốc Việt (1998), Bộ luật hình Liên bang Nga, tạp chí Dân chủ Pháp luật – Số chuyên đề Luật hình số nước giới 46.Nguyễn Thị Xuân (2015), “Hoàn thiện quy định cấu thành tội trộm cắp tài sản Điều 138 Bộ luật hình sự”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (21), tr.37-40 47 Hồ Lưu – Hồng Khoáng (2016), “Những điểm đáng ý tội trộm cắp tài sản”, Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, địa http://plo.vn/phapluat/nhung-diem-moi-dang-chu-y-ve-toi-trom-cap-tai-san-622532.html ngày truy cập 22/08/2016 ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm tội trộm cắp tài sản 1.2 Lịch sử lập pháp tội trộm cắp tài sản pháp luật hình Việt Nam từ 1945 đến 10 1.2.1... HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 27 2.1 Các dấu hiệu pháp lý tội trộm cắp tài sản 27 2.1.1 Khách thể tội trộm cắp tài sản 27 2.1.2 Mặt khách quan tội trộm cắp tài sản 32 2.1.3 Chủ thể tội trộm cắp tài sản. .. Bộ luật hình nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội trộm cắp tài sản Vì lý đó, tác giả chọn đề tài Tội trộm cắp tài sản Luật hình Việt Nam để làm đề tài nghiên cứu Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự việt nam, Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay