Pháp luật việt nam về chống khủng bố quốc tế và một số quốc gia

82 13 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Đề tài tập trung làm rõ thêm một số vấn đề lí luận cơ bản về khủng bố quốc tế vàpháp luật quốc tế về chống khủng bố. Bên cạnh đó đề tài cũng tập trung tìm hiểu thực trạng các quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống khủng bố; kinh nghiệm thực thi các quy định của pháp luật quốc tế của một số nước và việc thực thi cam kết quốc tế của Việt Nam trong hợp tác chống khủng bố. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHỦNG BỐ QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ Khái niệm khủng bố quốc tế xu hướng phát triển hoạt động khủng bố quốc tế 1.1 Khái niệm khủng bố quốc tế 1.2 Xu hướng phát triển hoạt động khủng bố quốc tế Lịch sử hình thành, phát triển chế định pháp lý quốc tế chống khủng bố 2.1 Giai đoạn trước khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001 2 Giai đoạn từ sau khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001 đến Mối quan hệ pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia chống khủng bố Vai trò tổ chức quốc tế việc xây dựng tổ chức thực thi pháp luật quốc tế chống khủng bố TIỂU KẾT Chương II THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ VÀ KINH NGHIỆM THỰC THI TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Thực trạng nội dung pháp luật quốc tế chống khủng bố 1.1 Các nguyên tắc pháp luật quốc tế chống khủng bố 1.2 Các quy định pháp luật quốc tế biện pháp chống khủng bố 1.3 Các quy định hình thức hợp tác quốc tế đấu tranh chống khủng bố 1.4 Các quy định nghĩa vụ quốc gia đấu tranh chống khủng bố Chống khủng bố số quốc gia giới 2.1 Chống khủng bố Trung Quốc 2.2 Chống khủng bố Australia 2.3 Chống khủng bố Italia TIỂU KẾT Chương III THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ VÀ VẤN ĐỀ THỰC THI CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ Thực trạng pháp luật Việt Nam chống khủng bố Vấn đề thực thi cam kết quốc tế Việt Nam chống khủng bố quốc tế Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu qủa thực thi cam kết quốc tế Việt Nam chống khủng bố TIỂU KẾT KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI CẢM ƠN Trước tiên, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Đồn Năng - người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn thạc sĩ Tiếp theo, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo giảng dạy suốt năm qua, kiến thức mà nhận giảng đường Đại học Luật Hà Nội mà thầy cô truyền thụ hành trang giúp vững bước tương lai Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè đặc biệt gia đình, người ln kịp thời động viên giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn để hồn thành luận văn Học viên Nguyễn Yến Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu, tài liệu tham khảo sử dụng để phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn quy định Các kết nghiên cứu khố luận tơi tự tìm hiểu hướng dẫn PGS.TS Đoàn Năng Các vấn đề phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Xác nhận giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đoàn Năng Học viên Nguyễn Yến Ngọc LỜI NĨI ĐẦU Lý chọn đề tài : Hòa bình phát triển ln mục tiêu quan trọng mà quốc gia hướng tới xu toàn cầu hóa Sau giới phải chứng kiến hai Chiến tranh giới thứ Chiến tranh giới thứ hai, xu hợp tác đối thoại dần chiếm lĩnh thay cho việc đối đầu Tuy nhiên an ninh chung quốc gia ngày bị đe dọa hình thức hoạt động khơng rầm rộ chiến tranh tầm nguy hại lại vơ to lớn “khủng bố” Chống khủng bố quốc tế ln mối quan tâm nhiều quốc gia giới Việt Nam đặc biệt bối cảnh chủ nghĩa khủng bố ngày phát triển đe dọa hòa bình an ninh quốc tế đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trở thành ưu tiên hàng đầu sách nhiều quốc gia, cường quốc Đây nguy trước mắt mà phải đối mặt phải ngăn chặn điều Sự mở rộng quy mô hoạt động khủng bố quốc tế năm gần mà điển hình Nhà nước tự xưng IS với khủng bố đẫm máu mà trước khơng hình dung làm thay đổi sâu sắc nhận thức cộng đồng quốc tế chủ nghĩa khủng bố cách thức chống khủng bố Hậu mà khủng bố gây khơng đe dọa trực tiếp đến tính mạng người, gây thiệt hại tài sản mà nguy hại lớn gây tâm lý lo sợ, hoang mang thường trực cho cộng đồng quốc tế Chúng ta khơng nói đến việc chống khủng bố mà nói đến nhân loại, số phận người giới hàng tỷ người chịu ảnh hưởng điều Nhận thấy vấn đề chống khủng bố quốc tế cần phải nghiên cứu toàn diện lý luận thực tiễn Luận văn hướng tới phân tích thực trạng khó khăn thực tiễn liên quan tới hoạt động phòng, chống khủng bố quốc tế, nghiên cứu làm rõ pháp luật số quốc gia pháp luật Việt Nam chống khủng bố quốc tế qua góp phần nâng cao hiệu hợp tác đấu tranh chống khủng bố Việt Nam với nước khu vực giới Tình hình nghiên cứu nước : Hiện Việt Nam, việc nghiên cứu pháp luật quốc tế chống khủng bố nhiều Ở cấp độ đề tài khoa học cấp Bộ “Khủng bố giải pháp phòng, chống khủng bố nước ta này” PGS TS Hoàng Cơng Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục I, Bộ Công an làm Chủ nhiệm Ở cấp độ luận văn có số đề tài tác giả Nguyễn Long Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có tên: “Pháp luật quốc tế chống khủng bố số vấn đề lý luận thực tiễn”, tác giả Bùi Mạnh Hùng , Đại học quốc gia có tên : “ Hợp tác quốc tế chống khủng bố liên hệ thực tiễn Việt Nam”, tác giả Trần Minh Thu Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có tên : “Pháp luật quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế : Lý luận thực tiễn”, tác giả Vũ Ngọc Dương Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có tên : “Pháp luật quốc tế chống khủng bố việc hồn thiện Bộ luật Hình Việt Nam” Ngồi ra, số sách tham khảo giới thiệu công ước quốc tế chống khủng bố “Pháp luật chống khủng bố số nước giới” TS Phạm Văn Lợi – Viện khoa học pháp lý ….và viết hội thảo vấn đề Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu học giả khủng bố quốc tế : Alex Schmid (1983), Political terrorism, Transaction Publishers, U.S, 1983; Nations And Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Ashgate Publishing, Cronin (2004), Attacking Terrorism: Elements of a Grands Stratery, Washington, DC: Georgettown University Press, Boaz Ganor (2005), The counter - terrorism puzzle : a guide for decision makers, New Brunswick - London: Transaction, Moghadam (2006), The Roots of Terrorism, New York: Infobase Publishes, Nesi, Giuseppe (Editor) (2006), International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations And Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Ashgate Publishers số viết khác như: Al-Qaeda's Master Plan, Inside terrorism, Sự phát triển mối đe dọa khủng bố tồn cầu Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến một vài khía cạnh chủ nghĩa khủng bố mà khơng nghiên cứu cách tổng thể, có tính khái qt tồn diện Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu : 3.1 Mục đích nghiên cứu : Mục đích nghiên cứu làm rõ thêm số vấn đề lí luận khủng bố quốc tế pháp luật quốc tế chống khủng bố quốc tế tập trung tìm hiểu thực trạng quy định pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam chống khủng bố; kinh nghiệm thực thi quy định pháp luật quốc tế số nước việc thực thi cam kết quốc tế Việt Nam hợp tác chống khủng bố, qua góp phần nâng cao hiệu hợp tác đấu tranh chống khủng bố Việt Nam với nước khu vực giới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt sau : - Tìm hiểu khái niệm xu hướng phát triển hoạt động khủng bố quốc tế, lịch sử hình thành phát triển chế định pháp lý quốc tế chống khủng bố - Tìm hiểu thực trạng nội dung pháp luật quốc tế chống khủng bố kinh nghiệm thực thi quy định pháp luật quốc tế chống khủng bố quốc tế số quốc gia giới đại diện cho khu vực Châu Âu, Châu Á - Tìm hiểu thực trạng pháp luật Việt Nam chống khủng bố vấn đề thực thi cam kết quốc tế Việt Nam vấn đề từ đưa số giải pháp hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu thực thi cam kết quốc tế Việt Nam chống khủng bố Phạm vi đối tượng nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề pháp lý xung quanh vấn đề chống khủng bố quốc tế với nguồn chủ yếu điều ước quốc tế, quy định pháp luật số quốc gia giới đại diện cho Châu Âu, châu Á pháp luật Việt Nam vấn đề Đề tài tập trung làm rõ thêm số vấn đề lí luận khủng bố quốc tế pháp luật quốc tế chống khủng bố Bên cạnh đề tài tập trung tìm hiểu thực trạng quy định pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam chống khủng bố; kinh nghiệm thực thi quy định pháp luật quốc tế số nước việc thực thi cam kết quốc tế Việt Nam hợp tác chống khủng bố Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề có liên quan đến quy định pháp luật quốc tế pháp luật việt nam chống khủng bố trả lời cho câu hỏi sau: - Thứ nhất, khủng bố quốc tế xu hướng phát triển hoạt động khủng bố quốc tế ? - Thứ hai, lịch sử hình thành, phát triển chế định pháp lý quốc tế chống khủng bố ? - Thứ ba, hệ thống pháp luật quốc tế quy định chống khủng bố ? - Thứ tư, thực trạng thực thi pháp luật chống khủng bố Việt Nam sao? Phương pháp nghiên cứu : Để tài nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp vật biện chứng vật lịch sử - phương pháp luận khoa học pháp lý nói chung khoa học luật quốc tế nói riêng, đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước ta Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp phân tích - tổng hợp phương pháp nghiên cứu truyền thống đại khác… Dự kiến đóng góp đề tài : - Làm rõ thêm số vấn đề lí luận khủng bố quốc tế pháp luật quốc tế chống khủng bố quốc tế - Tìm hiểu thực trạng quy định pháp luật quốc tế chống khủng bố kinh nghiệm thực thi số nước - Tìm hiểu thực trạng pháp luật Việt Nam chống khủng bố việc thực thi cam kết quốc tế Việt Nam hợp tác chống khủng bố Kết cấu Luận văn : Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm chương: Chương I : Một số vấn đề lý luận khủng bố quốc tế pháp luật quốc tế chống khủng bố Chương II : Các quy định pháp luật quốc tế chống khủng bố hoạt động nhằm thực thi số quốc gia giới Chương III: Pháp luật Việt Nam chống khủng bố số giải pháp hoàn thiện Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHỦNG BỐ QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ Khái niệm khủng bố quốc tế xu hướng phát triển hoạt động khủng bố quốc tế : 1.1 Khái niệm khủng bố quốc tế : 1.1.1 Định nghĩa khủng bố ĐƯQT : Có thể nói định nghĩa khủng bố xuất điều ước quốc tế đa phương định nghĩa nêu Công ước Giơnevơ năm 1937 ngăn ngừa trừng trị khủng bố quốc tế Mặc dù không phát sinh hiệu lực theo Cơng ước khủng bố việc thực hành vi phá hoại, hành vi gây nguy hiểm cho nhiều người, việc vận chuyển, chuyển giao, cố ý sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo, hành vi ám sát nguyên thủ quốc gia nhà lãnh đạo quốc gia khác… Trong điều ước quốc tế thuộc khuôn khổ Liên hợp quốc đấu tranh chống khủng bố có cơng ước trực tiếp nhắc đến khái niệm "khủng bố” (terrorism) tiêu đề, là: Cơng ước New York năm 1997 trừng trị khủng bố bom (International convention for the suppression of terrorist bombings); Công ước New York năm 1999 trừng trị việc tài trợ khủng bố (International convention for the suppression of the financing of terrorism); Công ước New York năm 2005 ngăn chặn hành vi khủng bố hạt nhân (International convention for the suppression of acts of nuclear terrorism ) Công ước New York năm 1999 trừng trị hành vi tài trợ khủng bố bên cạnh việc định nghĩa hành vi tài trợ khủng bố gián tiếp quy định khủng bố Theo Cơng ước khủng bố là: i) "Bất kì hành vi cấu thành tội phạm phạm vi định nghĩa số điều ước đấu tranh chống khủng bố lại (được quy định phụ lục)” ii) "Bất kì hành vi khác với ý định giết hại làm bị thương nghiêm trọng đến thân thể thường dân, người khác không tham gia vào chiến bối cảnh xung đột vũ trang, mục đích hành cầu công ước quốc tế chống khủng bố BLHS 2015 có Điều 5, Điều quy định quyền tài phán Việt Nam hành vi phạm tội Theo Điều hành vi phạm tội thực lãnh thổ Việt Nam thuộc quyền tài phán Việt Nam Đối với người nước phạm tội lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng hưởng quyền miễn trừ ngoại giao lãnh theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên theo tập quán quốc tế, vấn đề trách nhiệm hình họ giải theo quy định điều ước quốc tế theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế khơng quy định khơng có tập quán quốc tế trách nhiệm hình họ giải đường ngoại giao Điều quy định công dân pháp nhân thương mại Việt Nam phạm tội ngồi lãnh thổ Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình Việt Nam theo luật Quy định áp dụng người không quốc tịch thường trú Việt Nam Người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước phạm tội lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Việt Nam xâm hại lợi ích nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Đối với hành vi phạm tội hậu hành vi phạm tội xảy tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam biển giới hạn vùng trời nằm lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định Lưu ý, hành vi phạm tội quy định BLHS Việt Nam có để tiến hành việc truy cứu trách nhiệm hình người thực hành vi Pháp luật Việt Nam khơng cho phép áp dụng tương tự luật việc xét xử vụ án hình Như vậy, vấn đề thiết lập thẩm quyền xét xử phải liền với vấn đề hình hóa hay gọi nội luật hóa vào pháp luật quốc gia hình vi phạm tội ghi cơng ước quốc tế thực Ví dụ hành vi tài trợ cho khủng bố hay chuẩn bị Việt Nam nhằm thực hành vi khủng bố lãnh thổ Việt Nam cần phải quy định thành tội phạm BLHS có sở để quan tư pháp hình Việt Nam tiến hành điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Hợp tác quốc tế chống khủng bố : Việt Nam ký kết với nước số hiệp định tương trợ tư pháp song phương, có hiệp định chứa đựng điều khoản tương trợ tư pháp dẫn độ tội phạm.Ngồi ra, bên cạnh 12 cơng ước quốc tế liên quan đến chống khủng bố, Việt nam ký công ước LHQ chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia cơng ước LHQ chống tham những, có nhiều điều khoản tương trợ tư pháp dẫn độ tội phạm Liên quan đến vấn đề này, Luật phòng, chống khủng bố dành hẳn Chương VI để quy định Nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm hợp tác quốc tế phòng, chống khủng bố hợp tác giải vụ khủng bố Luật Luật tương trợ tư pháp năm 2007 quy định vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động hợp tác quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Việt Nam với quan liên quan nước nhằm thực hoạt động tố tụng liên quan đến việc giải vụ án hình sự, có việc trừng trị tội phạm khủng bố Các quy định Luật tương trợ tư pháp liên quan trực tiếp đến vấn đề hợp tác quốc tế chống khủng bố (Chương III quy định hợp tác tương trợ tư pháp hình sự; Chương IV quy định hợp tác dẫn độ; Chương V quy định hợp tác chuyển giao người chấp hành hình phạt tù) Bên cạnh quy định Luật tương trợ tư pháp, vấn đề tương trợ tư pháp vụ án hình quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 Đây số văn pháp luật có phần riêng gồm quy phạm quy định trực tiếp vấn đề hợp tác quốc tế tố tụng hình BLTTHS dành phần ( chương XXXVI) để quy định hợp tác quốc tế lĩnh vực tố tụng hình quy định ngun tắc hợp tác quốc tế nước tths làm sở pháp lý cho quan có thẩm quyền tiến hành hoạt động tương trợ tư pháp hình vự dẫn độ tội phạm chuyển giao người bị kết án với nước Theo quy định điều liên quan chương nói trên,việc tương trợ tư pháp hình nước tiến hành sở ĐƯQT mà Việt Nam bên ký kết, sở có có lại tập quán quốc tế Như vậy, quan có thẩm quyền hồn tồn thực u cầu tương trợ tư pháp quốc gia mà Việt Nam chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp sở có đi, có lại theo tập quán quốc tế Liên quan đến dẫn độ tộ phạm BLHS 2015 có số quy định vấn đề Chương XXXVI- số hoạt động hợp tác quốc tế Cụ thể, Điều 498 Xử lý trường hợp từ chối dẫn độ cơng dân Việt Nam, Điều 499 Trình tự, thủ tục xem xét, xử lý yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình cơng dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ Điều 500 Điều kiện cho thi hành án, định hình Tòa án nước ngồi cơng dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ, Điều 501 Trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu thi hành án, định hình Tòa án nước ngồi công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ, Điều 503 Bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ Có thể thấy, Việt Nam cố gắng thực cam kết quốc tế nhằm nâng cao hiệu đấu tranh chống khủng bố biểu việc Việt Nam nội luật hoá quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên làm sở pháp lý cho đấu tranh chống khủng bố Pháp luật chống khủng bố Việt Nam hành có nhiều quy định trực tiếp gián tiếp liên quan đến hợp tác chống khủng bố, tạo sở pháp lý cho quan nhà nước, quan liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế đấu tranh chống khủng bố có tương thích với pháp luật quốc tế phòng, chống khủng bố Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu qủa thực thi cam kết quốc tế Việt Nam chống khủng bố : 3.1 Mở rộng hợp tác quốc tế phòng, chống khủng bố : Hợp tác quốc tế nghĩa vụ quan trọng ghi nhận công ước quốc tế chống khủng bố Việc tăng cường hợp tác đa phương yêu cầu khách quan đấu tranh chống khủng bố hiểm hoạ khủng bố khơng có giới hạn lãnh thổ Yêu cầu hợp tác đa phương lĩnh vực phòng, chống khủng bố thể rõ văn pháp luật quốc tế chống khủng bố Theo đó, quốc gia thành viên công ước phải dành cho hỗ trợ tối đa việc thực thủ tục tố tụng hình tội phạm trao đổi thông tin tội phạm, cung cấp chứng phạm tội, thông tin điều tra, truy tố tội phạm khủng bố Các quốc gia thành viên phải tiếp nhận, chuyển giao đối tượng khủng bố có yêu cầu, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ biện pháp khác người bị tình nghi phạm tội khủng bố trường hợp cần thiết quốc gia thành viên phải dẫn độ cho đối tượng khủng bố phải truy tố đối tượng theo pháp luật quốc gia nhằm đảm bảo nghiêm minh pháp luật Bên cạnh đó, ngày 08/09/2006 Đại hội đồng Liên hợp quốc thơng qua Chiến lược tồn cầu chống khủng bố, công cụ pháp lý tồn cầu có mục đích tăng cường nỗ lực quốc gia, khu vực cộng đồng quốc tế phòng, chống khủng bố Cụ thể hố chiến lược này, quốc gia không dừng lại việc lên án mạnh mẽ hành vi khủng bố mà tự phối hợp với quốc gia, khu vực phòng, chống hành vi khủng bố Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế phòng, chống khủng bố sở bảo đảm lợi ích quốc gia, tuân thủ pháp luật Nhà nước phù hợp với nguyên tắc, luật pháp quốc tế Trong đó, trọng hợp tác với số tổ chức chống khủng bố quốc tế có uy tín, nước láng giềng, quốc gia có lực, trình độ đối phó với khủng bố, nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đào tạo cán hỗ trợ trang, thiết bị chống khủng bố đại Qua đó, vừa thể trách nhiệm Việt Nam giải vấn đề an ninh mang tính tồn cầu, vừa nâng cao vị thế, uy tín nước ta trường quốc tế Tăng cường ký kết gia nhập điều ước quốc tế phòng, chống khủng bố : Chống khủng bố nhiệm vụ trọng tâm Liên hợp quốc với mục đích giữ gìn hồ bình giới Hệ thống văn pháp lý chống khủng bố Liên hợp quốc thông qua đáp ứng nhu cầu cấp thiết quốc gia đấu tranh chống khủng bố phạm vi toàn cầu Các quốc gia thành viên tham gia ký kết công ước quốc tế chống khủng bố có trách nhiệm thực số nghĩa vụ áp dụng biện pháp để xác lập quyền tài phán; cam kết trừng trị nghiêm khắc tội phạm; hình hố số hành vi khủng bố hành vi liên quan đến khủng bố; hợp tác quốc tế chống khủng bố Việt Nam tham gia hầu hết điều ước quốc tế đa phương Liên hợp quốc chống khủng bố : Công ước năm 1963 tội phạm số hành vi khác thực tàu bay; Công ước năm 1970 trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay; Công ước năm 1971 trừng trị hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng; Công ước năm 1973 ngăn ngừa trừng trị tội phạm chống lại người hưởng bảo hộ quốc tế, bao gồm viên chức ngoại giao; Nghị định thư năm 1988 trừng trị hành vi bạo lực bất hợp pháp cảng hàng không phục vụ hàng không dân dụng quốc tế; Công ước năm 1988 trừng trị hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải; Cơng ước năm 1988 trừng trị hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn cơng trình cố định thềm lục địa; Công ước quốc tế năm 1999 trừng trị việc tài trợ cho khủng bố; Công ước quốc tế chống khủng bố hạt nhân 2005 Cùng với đó, Việt Nam ký kết hàng chục điều ước, thỏa thuận quốc tế khu vực điều ước song phương phòng, chống khủng bố liên quan đến phòng, chống khủng bố cấp Nhà nước, cấp Chính phủ cấp Bộ với nhiều nước nhiều lĩnh vực như: tương trợ tư pháp, dẫn độ… Tuy nhiên, để có sở pháp lý đầy đủ q trình hợp tác chống khủng bố mà tội phạm khủng bố diễn biến ngày phức tạp quan chức Việt Nam cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất Nhà nước gia nhập điều ước quốc tế chống khủng bố mà Việt Nam chưa phải thành viên Bên cạnh tiếp tục đàm phán, ký kết với nước Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ điều ước quốc tế khác có điều chỉnh vấn đề hợp tác đấu tranh chống tội phạm khủng bố Ngoài ra, để nâng cao việc thực nghĩa vụ cam kết điều ước quốc tế phòng , chống khủng bố mà Việt Nam thành viên Việt Nam cần tạo lập chế tổ chức thực giám sát thực cách hiệu điều ước quốc tế 3 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật phòng, chống khủng bố Việt Nam đảm bảo phù hợp với quy định điều ước quốc tế phòng, chống khủng bố mà Việt Nam ký kết, tham gia Trên sở tổng kết toàn diện lý luận, pháp luật kinh nghiệm tổ chức thực hoạt động phòng, chống khủng bố nước ta năm qua tham khảo kinh nghiệm, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật thực tiễn đấu tranh phòng, chống khủng bố quốc thực tiễn đấu tranh phòng, chống khủng bố nước giới khu vực để tiếp tục sửa đổi, bổ sung, khắc phục điểm bất cập, không hợp lý văn pháp luật hành phòng, chống khủng bố nhiều lĩnh vực : hình sự, tố tụng hình sự, tương trợ tư pháp, tài chính, ngân hàng Cụ thể : * Pháp luật tương trợ tư pháp : Hiện nay, chưa có văn hướng dẫn tương trợ tư pháp lĩnh vực hình Tương trợ tư pháp hình có ý nghĩa quan trọng phòng, chống khủng bố, vậy, cần xây dựng văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành quy định tương trợ tư pháp hình Luật Tương trợ tư pháp năm 2007; cần xây dựng Thông tư liên tịch VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Cơng an, Bộ Tư pháp trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu uỷ thác tư pháp hình nước ngồi Việt Nam Việt Nam nước ngồi Thơng tư cần quy định rõ mục đích phối hợp, nguyên tắc, trình tự thực uỷ thác tương trợ tư pháp hình nước ngồi ngược lại; xác định rõ trách nhiệm quan việc tiếp nhận, chuyển giao yêu cầu tương trợ tư pháp - Pháp luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ Trong cơng tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ, cần ban hành Thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý hình hành vi vi phạm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép loại vũ khí, vật liệu nổ cơng cụ hỗ trợ, chủ yếu tập trung loại súng săn, súng tự chế, thuốc nổ tự chế, vũ khí thơ sơ kiếm, mác, mã tấu, đồ chơi nguy hiểm mà Bộ luật Hình chưa quy định cụ thể; bổ sung chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ Bộ luật Hình *Pháp luật chống tài trợ khủng bố chống rửa tiền ( Luật phòng, chống rửa tiền 2012 ) Liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tài trợ cho khủng bố, chống rửa tiền, cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định hành hoạt động Ngân hàng quy định kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, thẩm quyền quan tra chuyên ngành theo hướng giao nhiệm vụ tra giám sát việc tuân thủ quy định phòng, chống tài trợ cho khủng bố cho Thanh tra chuyên ngành ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán; xây dựng quy định pháp luật chế, biện pháp phòng, chống tài trợ cho khủng bố thơng qua giao dịch tiền tệ, tài biện pháp nhận biết khách hàng, thu thập gửi báo cáo giao dịch nghi có liên quan đến tài trợ cho khủng bố - Pháp luật quản lý xuất cảnh, nhập cảnh quản lý cư trú người nước Việt Nam Trên thực tế, quốc gia giới xiết chặt quản lý xuất, nhập cảnh để hạn chế tối đa xâm nhập đối tượng khủng bố Việt Nam ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh , cảnh cư trú người nước Việt Nam năm 2014 có hệ thống văn hướng dẫn thi hành Tuy nhiên, trước yêu cầu nay, cần phải xây dựng Luật nhập cảnh, xuất cảnh, có quy phạm quy định chặt chẽ nhập cảnh, xuất cảnh đối tượng có liên quan đến khủng bố Tăng cường kiểm tra việc thực pháp luật phòng, chống khủng bố Việc kiểm tra sát việc thực pháp luật phòng, chống khủng bố khơng giúp cho quan chức phát vi phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh mà phát nguyên nhân, điều kiện phạm tội để đề xuất với cấp, ngành hữu quan có giải pháp hạn chế dần loại trừ nguyên nhân, điều kiện phạm tội có liên quan đến khủng bố Đồng thời, qua giám sát, kiểm tra việc thực pháp luật phòng, chống khủng bố để đánh giá tính khả thi quy định pháp luật thực tế; phát hạn chế, thiếu sót văn quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung kịp thời, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phòng, chống khủng bố Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống khủng bố Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống khủng bố coi biện pháp quan trọng để đưa quy định pháp luật phòng, chống khủng bố đến với tầng lớp nhân dân, Việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức đắn, đầy đủ nguyên nhân, nguy hiểm tác hại, ảnh hưởng to lớn khủng bố gây an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cán bộ, đảng viên nhân dân công tác phòng, chống khủng bố, khơng để phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc gây hoang mang nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống khủng bố cho tổ chức, lực lượng toàn dân Cùng với đó, coi trọng việc kiện tồn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đạo, quản lý, điều hành ban đạo phòng, chống khủng bố cấp; tích cực xây dựng, hồn chỉnh phương án, kế hoạch chế phối hợp, hiệp đồng lực lượng tham gia phòng, chống khủng bố Đồng thời, khẩn trương hồn thiện mơ hình tổ chức đầu tư trang, thiết bị cho lực lượng, bảo đảm đủ sức đối phó kịp thời, hiệu với tình khủng bố xảy Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chống khủng bố chuyên trách : Tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, khả động tác chiến điều kiện môi trường, địa hình, thời tiết phức tạp cho lực lượng, lực lượng chống khủng bố chuyên trách, như: cảnh sát động, đặc nhiệm, đội đặc cơng, cơng binh, hóa học khơng qn,… bảo đảm động, triển khai nhằm khống chế, vơ hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn khủng bố từ đầu Tiếp tục coi trọng công tác quản lý, trì an ninh, trật tự, an tồn xã hội địa bàn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh qua biên giới, tình hình giao thơng đường bộ, đường không đường biển; kiểm duyệt bảo đảm an toàn thực phẩm, dịch bệnh hoạt động thông tin - truyền thông, hoạt động xuất bản, báo chí, phát truyền hình, internet Các quan, đơn vị Công an, Quân đội, cần phối hợp chặt chẽ với quản lý địa bàn, nắm vững tình hình, đánh giá, dự báo sát tình khủng bố xảy để chủ động tham mưu cho cấp ủy, quyền lãnh đạo, đạo lực lượng hệ thống trị tồn dân làm tốt cơng tác phòng ngừa, ngăn chặn đối phó có hiệu với khủng bố từ địa phương, sở TIỂU KẾT : Có thể thấy, Việt Nam cố gắng thực cam kết quốc tế nhằm nâng cao hiệu đấu tranh chống khủng bố Hệ thống pháp luật chống khủng bố Việt Nam hành tương đối đa dạng tạo sở pháp lý vững cho hoạt động hợp tác đấu tranh chống khủng bố với cộng đồng quốc tế Tuy nhiên trước phát triển ngày phức tạp khủng bố quốc tế Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện quy định phòng, chống khủng bố KẾT LUẬN Khủng bố ngày đe doạ tới hoà bình an ninh quốc tế Chống khủng bố trở thành mối quan tâm hàng đầu cộng đồng quốc tế Đấu tranh chống khủng bố hành động cấp thiết lâu dài nhiều phương diện hợp tác quốc tế chống khủng bố quốc gia với tảng pháp lý vững chống khủng bố chìa khố quan trọng mang đến thành công Trong năm qua, với nỗ lực không mệt mỏi, đến cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống khủng bố nhiều lĩnh vực liên quan với 16 công ước nghị định thư quốc tế chống khủng bố nhiều nghị quyết, công ước khu vực chống khủng bố thơng qua Tuy nhiên, chừng chưa đủ cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy nâng cao hiệu hợp tác chống khủng bố Tồn lớn việc hoàn thiện pháp luật quốc tế đấu tranh chống khủng bố chưa có cơng ước chung chống khủng bố với định nghĩa toàn diện, thống khủng bố làm tảng cho hoạt động phòng, chống khủng bố quốc tế Đây xem trở ngại lớn cho tiến trình hợp tác toàn cầu chống khủng bố quan điểm khủng bố quốc gia nhiều điểm khác biệt chưa có định nghĩa khủng bố đưa nhận đồng thuận tất quốc gia Ở Việt Nam, với truyền thống u chuộng hồ bình, Đảng Nhà nước ta thể rõ thái độ đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm khủng bố nỗ lực hợp tác với cộng đồng quốc tế trình đấu tranh chống khủng bố Việt Nam gia nhập 12/16 điều ước quốc tế đa phương phòng chống khủng bố, ký kết nhiều điều ước quốc tế song phương khu vực lĩnh vực tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, hợp tác đấu tranh chống tội phạm khủng bố quốc tế… Đồng thời, ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật tạo sở pháp lý phòng, chống khủng bố đáng nói việc ban hành Luật phòng, chống khủng bố 2013 Những nỗ lực Việt Nam cộng đồng quốc tế đánh giá cao Hệ thống văn pháp luật phòng, chống khủng bố đáp ứng yêu cầu cơng tác phòng, chống khủng bố Bên cạnh đó,Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện văn quy phạm pháp luật phòng, chống khủng bố lĩnh vực hình sự, tố tụng hình để hệ thống pháp luật chống khủng bố Việt Nam ngày hoàn thiện nâng cao hiệu hợp tác tiến trình đấu tranh chống khủng bố Luận văn nghiên cứu số vấn đề lý luận khủng bố quốc tế pháp luật quốc tế chống khủng bố, thực trạng quy định pháp luật quốc tế chống khủng bố kinh nghiệm thực thi số nước; thực trạng pháp luật Việt Nam chống khủng bố việc thực thi cam kết quốc tế Việt Nam lĩnh vực từ hướng tới số giải pháp hoàn thiện thúc đẩy hợp tác chống khủng bố Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Mạnh Hùng (2012), Hợp tác quốc tế chống khủng bố liên hệ thực tiễn Việt Nam, Luận văn thạc sĩ - Khoa luật- ĐH quốc gia Hà Nội Các điều ước quốc tế, ASEAN pháp luật Việt Nam phòng, chống khủng bố / B.s.: Phạm Văn Uông, Nguyễn Đắc Tuấn, Nguyễn Văn Giao - NXB Công an nhân dân, 2013 Đinh Bích Hà (dịch giới thiệu) (2007), Bộ luật hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, NXB Tư pháp, Hà Nội; Lê Văn Bính (chủ nhiệm đề tài) (2010), Đề tài nghiên cứu đặc biệt cấp Đại học quốc gia, Khủng bố vai trò luật quốc tế đại đấu tranh chống khủng bố, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Văn Bính (2011), “Khái niệm khủng bố góc nhìn nhà nghiên cứu”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, số 27/2011 Nguyễn Thị Hoàng Anh (2010), Tổng quan hợp tác quốc tế phòng chống khủng bố, Tài liệu Hội thảo khung pháp lý phòng chống khủng bố ngày 25/3/2010 Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội Trần Minh Thu (2012), Pháp luật quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế : Lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ - Khoa luật- ĐH quốc gia Hà Nội Viện Khoa học pháp lý (2005), Pháp luật chống khủng bố số nước giới, Nxb Tư pháp, Hà Nội 10 Về số khái niệm pháp luật phòng, chống khủng bố / Vũ Ngọc Dương 11.Vũ Ngọc Dương (2009), “Bàn định nghĩa khủng bố điều ước quốc tế”, Tạp chí Luật học, (số 11) 12 Vũ Ngọc Dương (2011), “Các quan niệm ”khủng bố” giới”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (số 03) 13.Vũ Ngọc Dương (2011), Pháp luật quốc tế chống khủng bố việc hoàn thiện Bộ luật Hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội TIẾNG ANH 14 1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft 15.1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 16 1971 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 17 1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes AgainsInternationally Protected Persons 18 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 19 1991 Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 20 2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation 21.Country Reports on Terrorism 2015, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258013.htm 22 Erkan Sezgin (2007), Degree of Doctor of Philosophy, A comparative perspective of international cooperation against terrorism, Kent State University 23 Moghadam (2006), The Roots of Terrorism, New York: Infobase Publishing 24 Nesi, Giuseppe (Editor) (2006) International Cooperation in Counter terrorism: The United Nations And Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Ashgate Publishing 25 1979 International Convention against the Taking of Hostages 26 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 27 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 28 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 29 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety) 30 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf 31 2005 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 32 2010 Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ... CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ Thực trạng pháp luật Việt Nam chống khủng bố Vấn đề thực thi cam kết quốc tế Việt Nam chống khủng bố quốc tế Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật. .. III: Pháp luật Việt Nam chống khủng bố số giải pháp hoàn thiện Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHỦNG BỐ QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ Khái niệm khủng bố quốc tế xu hướng... : Một số vấn đề lý luận khủng bố quốc tế pháp luật quốc tế chống khủng bố Chương II : Các quy định pháp luật quốc tế chống khủng bố hoạt động nhằm thực thi số quốc gia giới Chương III: Pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật việt nam về chống khủng bố quốc tế và một số quốc gia, Pháp luật việt nam về chống khủng bố quốc tế và một số quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay