Pháp luật về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty ở việt nam

95 12 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Làm rõ bản chất pháp ý của hoạt động chuyển nhượng phần vốn góptrong công ty; Phân tích bản chất, vai trò của vốn góp, phần vốn góp và hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp đối với quá trình vận động của nền kinh tế; Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về chuyển nhượng phần vốngóp trong công ty ở Việt Nam hiện nay 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THỊ TÂM PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Thị Giang Thu – giáo kính mến hết lòng giúp đỡ, tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho suốt trình thực nghiên cứu Luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu, toàn thể quý thầy cơ, cán Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Pháp luật kinh tế cán Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln cạnh động viên giúp đỡ trình học tập thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn các thầy cô hội đồng chấm luận văn đã cho những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Phạm Thị Tâm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Phạm Thị Giang Thu Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Ngồi ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Phạm Thị Tâm Danh mục từ viết tắt Bộ luật dân BLDS Trách nhiệm hữu hạn TNHH Công ty cổ phần CTCP Công ty hợp danh CTHD Sở hữu trí tuệ SHTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp GCNĐKDN MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY 1.1 Khái quát vốn góp chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn góp phần vốn góp cơng ty 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 18 1.1.3 Phân biệt chuyển nhượng phần vốn góp với hình thức định đoạt phần vốn góp cơng ty 21 1.2 Khái quát pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp công ty 25 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 25 1.2.2 Yêu cầu pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 27 1.2.3 Nội dung pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY Ở VIỆT NAM 37 2.1 Quy định nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng vốn công ty 37 2.2 Quy định nghĩa vụ lợi ích người góp vốn người có liên quan sau chuyển nhượng 40 2.3 Quy định hình thức pháp lý việc chuyển nhượng 43 2.4 Quy định áp dụng cho mơ hình cơng ty 44 2.4.1 Quy định chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH 44 2.4.2 Quy định chuyển nhượng vốn góp công ty cổ phần 56 2.4.3 Quy định chuyển nhượng vốn góp cơng ty hợp danh 64 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY 70 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 70 3.1.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp thành viên cơng ty 70 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 71 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 74 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 74 3.2.2 Xây dựng hệ thống văn hồn chỉnh cơng ty 78 3.2.3 Cơng khai minh bạch sách tài cơng ty 80 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY 1.1 Khái qt vốn góp chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn góp phần vốn góp cơng ty 7 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm chuyển nhượng phần vốn góp công ty 19 1.1.3 Phân biệt chuyển nhượng phần vốn góp với hình thức định đoạt phần vốn góp cơng ty 22 1.2 Khái qt pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 25 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 25 1.2.2 Yêu cầu pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 28 1.2.3 Nội dung pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG 39 PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY Ở VIỆT NAM 39 2.1 Quy định nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng vốn công ty 39 2.2 Quy định nghĩa vụ lợi ích người góp vốn người có liên quan sau chuyển nhượng 42 2.3 Quy định hình thức pháp lý việc chuyển nhượng 45 2.4 Quy định áp dụng cho mơ hình cơng ty 46 2.4.1 Quy định chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH 46 2.4.2 Quy định chuyển nhượng vốn góp cơng ty cổ phần 58 2.4.3 Quy định chuyển nhượng vốn góp công ty hợp danh 67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY 72 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 72 3.1.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp thành viên cơng ty 72 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 73 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 76 3.2.1 Hồn thiện quy định pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 76 3.2.2 Xây dựng hệ thống văn hồn chỉnh cơng ty 80 3.2.3 Cơng khai minh bạch sách tài cơng ty 82 KẾT LUẬN 835 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 846 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tàiLỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty loại hình doanh nghiệp thành viên góp vốn thành lập nhằm mục đích kinh doanh Muốn tiến hành sản xuất, kinh doanh ngành nghề, loại dịch vụ phải cần có vốn Vốn thành viên góp vào để thực hoạt động kinh doanh kiếm lời Vì vậy, “vốn góp” “phần vốn góp” thành viên góp vốn gắn liền với tồn công ty công ty giải thể bị phá sản Bất cá nhân, tổ chức muốn trở thành thành viên cơng ty phải đóng góp tiền, tài sản, trí tuệ, v.v Nói cách khác việc thành viên chuyển quyền sở hữu tài sản vào cơng ty làm phát sinh tư cách thành viên cơng ty người Mặt khác, ta nhận thấy ba loại mơ hình cơng ty tồn Việt Nam nay, bao gồm: công ty TNHH, CTCP (hai loại hình cơng ty đối) kể CTHD (loại hình cơng ty đối nhân) tồn điểm chung Đó là, tư cách thành viên công ty chấm dứt thành viên cơng ty (hoặc cổ đơng) chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác chết, hay cơng ty bị giải thể phá sản Như vậy, “phần vốn góp” đóng vai trò quan trọng định vị trí, quyền lợi thành viên góp vốn cơng ty Điều khác hồn tồn so với mơ hình hợp tác xã (tổ chức kinh tế tập thể) hay với loại hình doanh nghiệp tư nhân cá nhân làm chủ chịu trách nhiệm tài sản vơ hạn Xét góc độ kinh tế, việc chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty hoạt động mua bán, đầu tư kiếm lời Còn góc độ pháp lý, việc chuyển nhượng phần vốn góp thành viên công ty loại giao dịch dân sự, điều chỉnh quy phạm pháp luật chuyên ngành quy định chung khác Tuy nhiên, pháp luật Doanh nghiệp Việt Nam hành chưa quy định rõ chất “thế vốn góp”, “phần vốn góp”, “hành vi chuyển nhượng vốn góp”, việc quản lý nhà nước việc chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty điều cần thiết Do đó, phạm vi luận văn thạc 10 sỹ mình, tác giả luận văn xin phép nghiên cứu làm rõ đề tài: “Pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt nam” Tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động chuyển nhượng vốn góp cơng ty diễn thường nhật ngày phát triển, điều tạo sức hút mạnh mẽ cho nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế pháp lý tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu đưa nhiều đề tài khoa học có giá trị Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài như: “Tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam chuyển nhượng vốn công ty TNHH công ty cổ phần” tác giả Lê Vệ Quốc (2001) – Tạp chí Nhà nước pháp luật; “Góp vốn quản lý phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên” tác giả Phạm Thanh Huyền (2010) – Khóa luận tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội; Tuy nhiên, luận văn cơng trình nghiên cứu tương đối đầy đủ toàn diện pháp luật việc chuyển nhượng phần vốn góp tất loại hình cơng ty hoạt động Việt Nam Tác giả luận văn mong muốn đóng góp số giải pháp mang tính chất pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực nói riêng hệ thống pháp luật cơng ty Việt Nam nói chung Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Với đề tài “Pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam”, đối tượng nghiên cứu luận văn hệ thống quy định pháp luật hành có liên quan đến quy định việc chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty, cụ thể quy định Luật dDoanh nghiệp năm 2014, Bộ luật dân năm 2005 so sánh với Bộ luật dân năm 2015 (đến 01/01/2017 có hiệu lực) số văn hướng dẫn luật khác Đồng thời luận Luận văn tập trung vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến việc áp dụng quy định pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp thực tế; , đồng thời 81 Việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thời gian tới cần dựa phương hướng sau đây: Một là, thể chế hóa sâu sắc đường lối đổi chủ trương sách khẳng định Đại hội lần thứ XII Đảng sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, coi thành phần kinh tế phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sách phát huy tối đa nội lực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Hai là, kế thừa quy định tiến bộ, tích cực mà pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Luật Doanh nghiệp năm 2014 đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế Ba là, tạo bình đẳng thành phần kinh tế tư nhân thành phần kinh tế quốc doanh Sự bình đẳng phải đảm bảo mặt pháp lý thực tế Muốn vậy, cần phải: Tạo luật “chơi” thống Hiện nay, kinh tế tồn nhiều nghịch lý, “sân chơi” lại tồn nhiều luật chơi khác áp dụng cho chủ thể Điều nảy sinh không công mặt pháp lý thực tế Vì đầu tư kinh doanh tạo nhiều cải cho xã hội khuyến khích, khơng tạo nên phân biệt thành phần kinh tế ưu tiên thành phần kinh tế Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Trên sở có luật thống cơng bằng, việc tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh đảm bảo thực tế bình đẳng thành phần kinh tê Nếu bình đẳng quy định luật mà thực tế thành phần kinh tế có ưu đãi riêng cho thành phần kinh tế việc quy định pháp luật khơng có ý nghĩa 82 Xóa bỏ dần độc quyền công ty nhà nước số lĩnh vực Môi trường cạnh tranh lành mạnh có nghĩa xóa bỏ độc quyền mang tính quyền lực nhà nước kinh doanh Sự độc quyền làm cho người tiêu dùng cung cấp hàng hóa, dịch vụ tồi khơng có cạnh tranh mà cản trở phát triển kinh doanh Bốn là, bảo đảm quyền tự kinh doanh chủ thể, có quy định hỗ trợ doanh nghiệp việc tạo lập, vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp có hiệu quả, pháp luật Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có quyền kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm; có quyền tự chủ phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh; lựa chọn, thay đổi hình thức tổ chức quản lý nội bộ, hình thức đầu tư kinh doanh phù hợp nhà nước bảo hộ Nhà nước tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh hợp pháp doanh nghiệp, áp dụng thống chế độ đăng ký (thay cho cấp phép), xóa bỏ chế “xin – cho”, “phê duyệt” bất hợp lý, gây phiền hà cho doanh nghiệp Năm là, đổi cách chức năng, nhiệm vụ phương thức quản lý nhà nước biện pháp hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thơng qua chế, sách có quản lý nhà nước để doanh nghiệp phát triển lành mạnh; coi việc khuyến khích, hướng dẫn trợ giúp chức chính; coi nhà đầu tư doanh nghiệp đối tượng phục vụ quan hành nhà nước Những quy định trước có lợi cho doanh nghiệp tiếp tục thực thời hạn cam kết trước Tơn trọng quyền doanh nghiệp tổ chức quản lý nội công ty, tự chủ thỏa thuận định quan hệ nội phù hợp với pháp luật Việt Nam cam kết quốc tế Đồng thời bảo đảm cho quan quản lý nhà nước thực quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật doanh nghiệp 83 Sáu là, đảm bảo vừa phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế nước ta chuyển đổi, vừa đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế khu vực giới Nội dung Luật Doanh nghiệp phải phù hợp với điều ước quốc tế mà nước ta cam kết thỏa thuận đa phương song phương, nguyên tắc “Đối xử quốc gia” “Tối huệ quốc” Đồng thời, phải đón trước xu hội nhập, góp phần xây dựng tiếp tục hồn thiện mơi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thơng thống, đủ mức hấp dẫn có sức cạnh tranh so với khu vực 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty * Một là, hoàn thiện quy định hợp đồng chuyển nhượng Ta thấy, pháp luật Việt Nam nói chung pháp luật doanh nghiệp hành nói riêng chưa có quy định cụ thể rõ ràng hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Đặc biệt: - Về thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp Như phần tích Chương 1, quy định pháp luật Việt Nam nói chung pháp luật doanh nghiệp nói riêng chưa có câu trả lời rõ ràng việc “phần vốn góp” có coi tài sản bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu sau chuyển nhượng hay khơng? Từ đó, dẫn đến thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam nhiều điểm chưa rõ ràng Theo pháp luật Cộng hòa Pháp, người nhận chuyển nhượng phần vốn góp phải làm thủ tục thơng báo cho công ty việc chuyển nhượng công chứng thư Việc thông báo học thuyết pháp lý nước lý giải sau: Người sở hữu phần vốn góp có quyền chủ nợ kép đối 84 với cơng ty Có nghĩa: mặt họ có quyền yêu cầu công ty trả khoản lợi nhuận/ cổ tức hàng năm từ khoản lợi nhuận chia cơng ty; mặt khác họ có quyền u cầu cơng ty chia tài sản lại công ty công ty giải thể tương ứng với giá trị phần vốn góp họ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp mang tính chất hợp đồng chuyển nhượng quyền chủ nợ Hay nói cách khác, theo Pháp luật Cộng hòa Pháp (Điều 1690 BLDS Pháp) khơng quy định bắt buộc phải có thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản phần vốn góp[20] Pháp luật Việt Nam nên quy định theo hướng để đơn giản hóa thủ tục chuyển nhượng - Về quyền nghĩa vụ bên hợp đồng chuyển nhượng Nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản nghĩa vụ quan trọng bên chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng, song hợp đồng có đối tượng vật, người bán có nghĩa vụ cung cấp thơng tin cần thiết tài sản cho người mua, bảo đảm chất lượng việc mua bán bảo hành việc mua bán cho người mua; phần vốn góp quyền tài sản – tài sản vơ hình, bên nhận chuyển nhượng tự nhận định giá trị phần vốn góp mà khơng có quy định đảm bảo để bảo vệ lợi ích Liệu pháp luật Việt Nam có nên áp dụng tương tự pháp luật quyền nghĩa vụ bên mua bên bán hợp đồng mua bán vật cho hợp đồng mua bán quyền tài sản Điều có nghĩa: hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty nghĩa vụ người bán vật mua giống hợp đồng mua bán vật hữu hình, đặc biệt nghĩa vụ bảo đảm khuyết tật bị che giấu * Thứ hai, hoàn thiện quy định chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty TNHH 85 Từ kinh nghiệm quy định pháp luật nước lĩnh vực này, sửa đổi Điều 53 chuyển nhượng vốn theo hướng sau để tránh bớt khó khăn việc áp dụng: Một là, thành viên công ty TNHH không phép thay đổi điều kiện chào bán phần vốn góp thành viên lại người ngồi cơng ty Sau 30 ngày kể từ ngày chào bán cho người công ty, không bán không bán hết phần vốn góp, thành viên thực lại bước chào bán cho thành viên công ty phép thay đổi điều kiện chào bán so với lần trước Hai là, cần quy định rõ trường hợp thành viên lại mua khơng hết phần vốn góp, trước tiên phải bán cho thành viên lại phần vốn góp khơng thể bán phép chào bán cho người ngồi cơng ty Việc quy định tránh trường hợp thành viên muốn chuyển nhượng vốn sở hữu phần vốn lớn cơng ty, chuyển nhượng hết cho người ngồi, sau quyền định việc kinh doanh cơng ty hồn tồn phụ thuộc vào người ngồi công ty quy định hạn chế “người lạ” vào cơng ty TNHH pháp luật hồn tồn nghĩa Mặt khác, khắc phục cách áp dụng quy định pháp luật nước, thêm vào quy định hội đồng thành viên phép định thành viên có phép chuyển nhượng cho người định hay không, phép định đối tượng để thành viên chuyển nhượng phần vốn mình, có nhu cầu rút vốn khỏi cơng ty Ngồi ra, pháp luật nhiều nước giới có quy định “thỏa thuận người góp vốn”[13] Theo đó, thỏa thuận quy định vấn đề hạn chế chuyển nhượng vốn, cụ thể so với Điều lệ công ty Ở Anh Liên Bang Nga, thỏa thuận phổ biến việc sửa đổi Điều lệ công ty phức tạp tốn thời gian, việc sửa đổi văn 86 đơn giản nhiều mà có hiệu lực pháp lý buộc chủ thể hợp đồng Việc quy định thêm loại văn hướng xem xét để hồn thiện pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên Việt Nam * Thứ ba, hoàn thiện quy định chuyển nhượng vốn công ty cổ phần Thực tiễn thi hành pháp luật vốn CTCP tồn số hạn chế thủ tục chuyển nhượng Do đó, quy định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho CTCP dễ dàng hoạt động phát huy vai trò nơi tập trung nguồn vốn lớn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập áp dụng số cổ phần đăng ký mua thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần đầy góp vốn thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quy định vậy, chưa thực hợp lý đảm bảo ý nghĩa việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập theo tinh thần Khoản Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Bởi giả sử có cổ đơng sáng lập khơng góp đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn 90 ngày sau thời hạn có người khác nhận góp đủ số cổ phần thiếu, đương nhiên người coi cổ đông sáng lập phải chịu hạn chế chuyển nhượng cổ đông khác Như vậy, điều luật cần quy định là: “Hạn chế chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập quy định Khoản Điều 119 Luật Doanh nghiệp áp dụng số cổ phần đăng ký mua thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” 3.2.2 Xây dựng hệ thống văn hồn chỉnh cơng ty 87 Sự phát triển công ty tạo tác động lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Do vậy, cần có đầu tư thích đáng cho xây đầu tư thích đáng cho xây dựng hồn thiện pháp luật công ty Pháp luật công ty cần phải có vị trí xứng đáng hệ thống pháp luật Việt Nam Hoạt động công ty chịu điều chỉnh nhiều ngành luật khác Do đó, hồn thiện sở pháp lý cho hoạt động cơng ty khơng phải hồn thiện pháp luật doanh nghiệp mà bao gồm pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật thương mại, pháp luật lao động Tức việc hồn thiện pháp luật mang tính hệ thống tính thống hệ thống pháp luật, nhằm khắc phục mâu thuẫn quy định công ty nói chúng quy định chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty nói riêng Do đó, cần phải: Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi hạn chế Luật Doanh nghiệp, đảm bảo tính thống nhât tính đồng văn hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp Đã có nhiều văn hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp Tuy nhiên, số lĩnh vực thiếu văn hướng dẫn, điển hình quy định phạm vi điều kiện kinh doanh (không cần phân biệt thành phần kinh tế) dịch vụ định giá tài sản, quy định chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty tương đối chưa rõ ràng Đặc biệt số khái niệm quan trọng chưa Luật Doanh nghiệp năm 2014 đưa vào quy định cụ thể Bản thân Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “Góp vốn”, “Hành vi góp vốn” mà lại chưa có khái niệm “vốn góp” Từ đó, dẫn đến mâu thuẫn, hiểu nhầm khó áp dụng thực tế để phấn biệt “Vốn góp” với “Phần vốn góp” hay với “Tài sản góp vốn” Theo ý kiến cá nhân người viết, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nên quy định sau vốn góp: “Vốn góp toàn lượng tiền, tài sản quyền tái sản trị giá thành tiền 88 tài sản khác không trị giá thành tiền mà chủ thể kinh doanh thỏa thuận đóng góp để phục vụ sản xuất kinh doanh vận động chuyển hóa hình thái biểu q trình sản xuất, kinh doanh” Thứ hai, số nội dung Luật Thương mại hành phải cấu lại để áp dụng chung cho hành vi thương mạu không áp dụng riêng cho quan hệ mua bán hàng hóa Ví dụ, quy định thủ tục giao kết hợp đồng, hình thức văn hợp đồng, trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng chuyển nhượng Hiện nay, vấn đề quy định mục mua bán hàng hóa Trong Luật Thương mại (sửa đổi) nội dung phải bố trí thành phần riêng, độc lập để áp dụng cho hợp đồng hoạt động thương mại Thứ ba, Luật Thương mại không nên quy định cứng nhắc nội dung chủ yếu hợp đồng chuyển nhượng hoạt động thương mại Theo tinh thần BLDS nội dung chủ yếu hợp đồng điều khoản hợp đồng khơng thể giao kết Việc Luật Thương mại quy định cụ thể ảnh hưởng đến quyền tự thỏa thuận, tự định nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn góp bên làm hạn chế tính linh hoạt hoạt động kinh doanh Hơn nữa, quy định làm ảnh hưởng tới an toàn pháp lý cho bên quan hệ hợp đồng, bên muốn rũ bỏ nghĩa vụ thực hợp đồng cách viện lý hợp đồng chưa xác lập thiếu điều khoản chủ yếu Do đó, Luật Thương mại nên quy định: “Nội dung hợp đồng bên thỏa thuận gồm điều khoản ” Sau liệt kê số điều khoản đặc trưng chủng loại hợp đồng để có định hướng cho bên thỏa thuận nội dung chi tiết hợp đồng 89 3.2.3 Công khai minh bạch sách tài công ty Việc công khai minh bạch sách nhà nước yêu cầu bắt buộc kinh tế thị trường yêu cầu hội nhập Việc công khai minh bạch sách có ý nghĩa quan trọng phát triển doanh nghiệp, để đầu tư kinh doanh việc phải nắm bắt sách nhà nước lĩnh vực muốn đầu tư Sự không quán hay mập mờ sách nhà nước đem lại rủi ro lớn cho người đầu tư tạo đầu kinh doanh lực ngầm cấu kết với quan chức nhà nước Yêu cầu cơng khai minh bạch sách pháp luật bắt buộc thay đổi sách nhiều có ảnh hưởng sống đến doanh nghiệp Một tình hình tài doanh nghiệp minh bạch giúp cho nhà đầu tư hay thành viên công ty nắm rõ yêu cầu chuyển nhượng phần vốn Giúp hoạt động chuyển nhượng diễn minh bạch, công khai, tránh trường hợp chuyển nhượng xuất phát từ mục đích lừa dối, tư lợi, làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích bên thứ ba lợi ích chung cơng ty Trên thực tế, có hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp nhằm lừa dối, giả tạo nhằm thối vốn khỏi công ty phần vốn góp sở hữu chủ sở hữu lại đồng thời nhận chuyển nhượng cho nhiều người dẫn đến tranh chấp xảy thực tế Thực tế pháp luật chưa có quy định việc bắt buộc cơng ty phải niêm yết cơng khai tình hình tài doanh nghiệp để “người ngồi” có nhu cầu nhận chuyển nhượng vốn vào cơng ty thành viên lại cơng ty biết thực quyền, nghĩa vụ có liên quan Tất nhiên, có quan điểm cho tài cơng ty vấn đề nội doanh nghiệp, “bí mật” riêng doanh nghiệp Nhưng yêu cầu 90 công khai tình hình sở hữu tài thành viên công ty, công ty yêu cầu tất yếu, để tạo động lực cho doanh nghiêp phát triển Một sân chơi tài minh bạch cho tất công ty tạo điều kiện cho nhà đầu tư đầu tư xác, hiệu mang lại lợi ích cho tất bên: bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng phía doanh nghiệp 91 Kết luận chương Trên số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật cơng ty nói chung, pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty nói riêng Để thực có hiệu quả, cần hoàn thiện đồng quy định pháp luật có liên quan dân sự, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư, lĩnh vực chuyển nhượng phần vốn góp Đồng thời cần đẩy mạnh biện pháp phi pháp lý khác như: cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cơng khai, minh bạch sách tài cơng ty Việc hồn thiện pháp luật Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty cần dựa biện pháp tồn diện cần có thời gian định để pháp luật kịp điều chỉnh thay đổi phù hợp với đời sống thường nhật doanh nghiệp Đã có nhiều văn hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, nhiên nhiều lĩnh vực thiếu văn hướng dẫn Trong cơng tác quản lý nhà nước bước đổi cách quan trọng để đổi doanh nghiệp Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thơng qua chế, sách có quản lý nhà nước để doanh nghiệp phát triển lành mạnh vấn đề doanh nghiệp xử lý giải hiệu 92 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty hành vi có ý nghĩa mặt kinh tế pháp lý Hệ pháp lý chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty tạo khả chuyển quyền sở hữu tài sản thành viên, cổ đơng sang cho người khác (có thể thành viên thành viên công ty), đồng thời ràng buộc nghĩa vụ mang đến quyền lợi cho thành viên, cổ đơng cơng ty Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty trở thành đề tài có tính thời sự, khơng liên quan đến pháp luật cơng ty mà liên quan đến pháp luật dân sự, pháp luật đất đai, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật thương mại Với cách tiếp cận vậy, luận văn nghiên cứu giải vấn đề sau: Nghiên cứu kỹ lưỡng sở lý luận việc chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việc chuyển nhượng phần vốn góp tạo hệ pháp lý thành chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng công ty Sau nhận chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng trở thành thành viên, cổ đơng có quyền lợi nghĩa vụ định cơng ty Các hình thức chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty theo pháp luật Việt Nam có nhiều khiếm khuyết Ngồi hình thức chuyển nhượng hợp đồng chủ yếu, hình thức chuyển nhượng khác trao tay (cổ phiếu) nhu cầu kinh tế khách quan đòi hỏi có luật điều chỉnh cụ thể Bản thân khái niệm “vốn góp”, “phần vốn góp”, “tài sản góp vốn” theo pháp luật Việt Nam cần thống hoàn thiện để ghi nhận chế định quyền tài sản đối loại tài sản “phần vốn góp” 93 Từ việc đánh giá khiếm khuyết nêu trên, luận văn đưa định hướng số kiến nghị định nhằm xây dựng hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quỳnh Anh (2010), “Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam công ty TNHH”, Tạp chí Luật học, (09), tr 15-16 Trần Quỳnh Anh (2010), “Vài nét công ty TNHH theo Luật cơng ty Hoa Kỳ”, Tạp chí Luật học, (12), tr 3-10 Phạm Thông Anh (chủ biên, 2006), So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 Luật doanh nghiệp năm 2005, NXB Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Thị Bảo Ánh (2014), Pháp luật mua bán doanh nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 70-74 Michael Blakeney (2011), Curriculum on intellectual propetty, Queen Mary Intellectual Property research Institue, University of London Nguyễn Thị Dung (chủ biên, 2011), Hỏi & đáp Luật Thương mại, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội Phạm Thanh Huyền (2010), Góp vốn quản lý phần vốn góp cơng ty TNHH hai thành viên trở lên, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 10-15 Lê Vệ Quốc (2001), “Tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam chuyển nhượng vốn công ty TNHH công ty cổ phần”, Nhà nước pháp luật, (11), tr 41-47 Đinh Văn Sơn (2002), Lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr 97 94 10 Phạm Thị Tâm (2015), Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông công ty cổ phần – Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2015, tr 22-28 11 Đỗ Thị Thìn (2013), Những vấn đề pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 12 Nguyễn Kim Thoa (2011), Những vấn đề pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 13 Trần Thu Trang (2012), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam công ty TNHH hai thành viên trở lên theo kinh nghiệm số nước, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 38-42 14 Lê Tài Triển (chủ biên, 1973), Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (quyển 2), NXB Sài Gòn 15 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật dân tập 1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 16 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật thương mại tập 1, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 17 Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 18 Lại Thị Hải Yến (2012), Quy chế pháp lý vốn công ty cổ phần – đề lý luận thực tiễn, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 20-25 19 Nguyễn Bích Ngọc & Nguyễn Đình Cung, Cơng ty: Vốn, quản lý tranh chấp theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, NXB Tri thức, 2009, tr.123 95 Các website: 20 http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/08/26/3689-3/, ngày truy cập 19/05/2016 21.https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-doanh-nghiep/phan-von-goptrong-cong-ty-co-tu-cach-phap-nhan-%E2%80%93-tiep-can-tu-goc-dophap-luat-tai-san.aspxm, ngày truy cập 18/6/2016 22 http://danluat.thuvienphapluat.vn/chuyen-nhuong-von-gop-trong-cong- ty-co-phan-111343.aspx, ngày truy cập 2/6/2016 23.http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?ite mid=29107, ngày truy cập 2/6/2015 24 https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-doanh-nghiep/dieu-kien-va-thu-tucchuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-co-phan.aspx, ngày truy cập 19/6/2016 25.https://luatduonggia.vn/chuyen-nhuong-von-gop-theo-luat-doanh-nghiep2014, ngày truy cập 19/06/2016 ... pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 28 1.2.3 Nội dung pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG 39 PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY Ở. .. NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GĨP TRONG CƠNG TY 1.1 Khái quát vốn góp chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn góp phần vốn góp. .. điểm pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 25 1.2.2 Yêu cầu pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp 27 1.2.3 Nội dung pháp luật chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty Việt Nam 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty ở việt nam, Pháp luật về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay