Giáo án buổi chiều lớp 3 môn chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)

68 18 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần Ông Trời Cắc Cớ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt an/ang; l/n; bảng chữ tiếng Việt Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần - em đọc luân phiên, em lần, lớp viết bảng phụ đọc thầm - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ - Học sinh viết bảng sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - Học sinh viết Bài viết “Ông trời cắc cớ Vừa nắng vừa mưa Làm em ngỡ Như bé cơ! Thà em bé Ông trời lớn Vừa khóc vừa cười Có ngoan đâu à? Khóc nhè xấu Vì em có mẹ Em làm nũng thơi!lắm! Cười lên là…” b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ Đáp án: trống : a) (lịch, nịch): a) (lịch, nịch): ………… … ……………… sử nịch b) (lơ, nơ): b) (lơ, nơ): diều bay ……… lửng … … cài tóc diều bay lơ lửng Bài Chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ Đáp án: trống : a) (van, vang): a) (van, vang): hát ………… … ……………… xin hát vang b) (cản, cảng): b) (cản, cảng): …… … trở bến … … cản trở lịch sử nơ cài tóc van xin bến cảng Bài Viết chữ tên chữ thiếu vào bảng Đáp án: sau : Số thứ tự 10 Chữ Tên chữ a ă â bê c ch d đê e ê Số thứ tự 10 Chữ a ă â b c ch d đ e ê Tên chữ a bê xê chờ dê đê e ê c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần Cây Phượng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt ăn/ăng; êt/êch; uy/uyu; s/x Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Phượng xưa sống rừng Xôn xao suối mát tưng bừng tiếng chim Thương ngơi trường mọc lên Chói chang nắng đốt miền đất khô Phượng trẻ đùa nô Làm vầng mây mát chơi b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống : Đáp án: a) êch uêch : a) êch uêch : rỗng t…… ; mũi h…… ; ng… ngoạc rỗng tuếch ; mũi hếch ; b) uy uyu : kh… … áo ; nguệch ngoạc b) uy uyu : ngã kh…… ; khúc kh khuy áo ; ngã khuỵch; khúc khuỷu Bài Điền vào chỗ trống s x, sau viết lời Đáp án: giải câu đố vào chỗ trống: Áo … anh màu cỏ Áo xanh màu cỏ Đầu nhỏ bụng dài Đầu nhỏ bụng dài Múa võ trổ tài Múa võ trổ tài Giương đôi kiếm … ắc Giương đôi kiếm sắc Là … … Là bọ ngựa Bài Điền vào chỗ trống ăn ăng, sau Đáp án: viết lời giải câu đố vào chỗ trống: Con hai mắt màu hồng Con hai mắt màu hồng Bộ lơng màu tr… .… nõn nà Bộ lông màu trắng nõn nà Hai tai to rộng vểnh Hai tai to rộng vểnh Đuôi ng… tiếng nhà chạy nhanh ? Đuôi ngắn tiếng nhà chạy nhanh ? Là … … Là thỏ c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần Quê Nội I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt tr/ch; dấu hỏi/dấu ngã Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Tôi cố ngoi đầu nhìn lên Cả Quan Cơng giãy giụa Quan Công bị quỷ Đầu Trâu đè ngang bụng, lấy tay bóp cổ Chỉ Lưu Khánh lạch bạch bỏ chạy Tình khó chuyển bại thành thắng Việc thua trận phe Ngũ Hổ hiển nhiên Trong năm tướng Ngũ Hổ Trương Phi Hạng Võ bị đầu, tướng lại bị chặt thủ cấp b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống tr ch: Đáp án: Chẳng có dây mà eo Chẳng có dây mà treo Chẳng cú ân mà đứng Chẳng cú chân mà đứng Cứ lơ lửng ời Cứ lơ lửng trời Đốt làm ánh sáng Đốt làm ánh sáng Bài Điền vào chỗ trống tr ch: Đáp án: Những đêm rằm tháng tám Những đêm rằm tháng tám Sao trời xuống ………ần gian Sao trời trần gian Riêng ………ăng lại Riêng trăng lại Thắp sáng … o người Thắp sáng cho người Bài Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã Đáp án: cho thích hợp: Bé gió đến Bé gió đến Từ biên từ rừng Từ biển từ rừng Gió vội va Gió vội vã Núi đồi khom lưng Núi đồi khom lưng Gió qua lung sâu Gió qua lũng sâu Gió ht gió Gió ht gió Mây mơ to buồm Mây mở to buồm Gió phùng má thơi Gió phùng má thổi c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần Gió Bão I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt ân/âng; r/d/gi; ai/ay Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Gió ngoan Biết lời mẹ yêu Cứ sớm sớm chiều chiều Giúp mẹ việc Mẹ làm đồng mệt Cơn nắng rát da người Gió lau khô mồ hôi Trên trán gầy mẹ b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Chọn từ ngữ thích hợp ngoặc đơn để Đáp án: điền vào chỗ trống (ngốy tai, xốy vào, hí hốy): a) Nam ……… …….….… gọt bút chì a) Nam hí hốy gọt bút chì b) Mẹ …… .….……… cho em bé b) Mẹ ngoáy tai cho em bé c) Mũi khoan … ……… …… lòng đất c) Mũi khoan xốy vào lòng đất Bài Điền vào chỗ nhiều chấm r/d gi: Đáp án: Cái chân ngứa ngáy … …ám trèo Cái chân ngứa ngáy dám trèo Nghĩ chẳng khác mèo leo cau Nghĩ chẳng khác mèo leo cau Cành … …òn, cành mục thiếu đâu Cành giòn, cành mục thiếu đâu … …ơi từ cao xuống, sứt đầu, gãy tay Rơi từ cao xuống, sứt đầu, gãy tay Bài Điền vào chỗ nhiều chấm ân hay âng cho Đáp án: thích hợp: Em nhìn trăng trở dậy Em nhìn trăng trở dậy Từ mặt biển ch… trời Từ mặt biển chân trời Khi triều d căng ngực Khi triều dâng căng ngực Biển bạc đầu trăng soi Biển bạc đầu trăng soi c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần Ông Ngoại I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt 1/n; en/eng; bảng chữ chữ số tiếng Việt Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Ông chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tới trường Trong vắng lặng trường cuối hè, ông dẫn lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học sau b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống l n, sau viết lời Đáp án: giải câu đố vào chỗ trống: Cây mọc sân trường Cây mọc sân trường Cùng em … ăm tháng thân thương bạn bè Cùng em năm tháng thân thương bạn bè … ấp vòm … tiếng ve Nấp vòm tiếng ve Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau Là Là phượng Bài Điền vào chỗ trống en eng, sau Đáp án: viết lời giải câu đố vào chỗ trống: Hoa trơng giống hoa s… Hoa trơng giống hoa sen Cũng vươn nước mọc ch… từ bùn ? Cũng vươn nước mọc chen từ bùn ? Là hoa hoa sen Bài Viết chữ tên chữ thiếu vào bảng Đáp án: sau : Số thứ tự Chữ Tên chữ en-nờ Số thứ tự ng ngh nh o ô Chữ n ng ngh nh o ô Tên chữ en-nờ ngờ đơn ngờ ghép nhờ o ô c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - Yêu cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống l n: Đáp án: … …ọt sàng ; xuống ia ; lọt sàng ; xuống nia ; … …ửa ; ……ững thững ; lửa ; lững thững ; đồi ….….ương ; úng liếng đồi nương ; lúng liếng Bài Điền vào chỗ trống iê yê: Đáp án: k….n ; câu ch… n ; kiến ; câu chuyện ; k… ng kị ; k….n cường kiêng kị ; kiên cường Bài Điền vào chỗ trống tr ch: Đáp án: + Quả bưởi ………òn ………ĩnh + Quả bưởi tròn trĩnh + Nằm ……ằn …… ọc đêm không ngủ + Nằm trằn trọc đêm không ngủ + Bờ ao đom đóm …….ập ……ờn + Bờ ao đom đóm chập chờn + Đàn …… im bay …….ấp …… ới … ên + Đàn chim bay chấp chới bầu trời bầu ……ời c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 28 Con Đường Làng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt l/n; hỏi/ngã Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Buổi sớm sương mơ màng Mắt long lanh cỏ Buổi trưa thơm cánh gió Nâng bước em tới trường Cây gạo đứng bên đường Mẹ trưa nghỉ mát Buổi chiều tím hồng Đàn trâu lững thững Bóng trăng tròn lừng lựng Vắt vẻo tre già Ai lần xa Con đường cong nỗi nhớ b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ Đáp án: trống : a) (nỗi, lỗi) : … … buồn ; …… lầm a) - nỗi buồn, lỗi lầm (nét, lét) : leo … … ; … chữ - leo lét, nét chữ (nương, lương) : thiện ; … rẫy - lương thiện, nương rẫy b) (kỉ, kĩ) : …… lưỡng ; … niệm (ngả, ngã) : … đường ; … ba - ngả đường, ngã ba (chải, chãi) : vững … … đầu - vững chãi, chải đầu ; Bài Điền vào chỗ trống l n giải câu đố: b) - kĩ lưỡng, kỉ niệm Đáp án: Cây bé nhỏ Cây bé nhỏ Hạt ……ó ……i người Hạt nuôi người Tháng ……ăm tháng mười Tháng năm tháng mười Cả ……àng gặt Cả làng gặt Là …………… Là lúa Bài Đặt dấu hỏi dấu ngã chữ in đậm Đáp án: giải câu đố : Qua nho nho Quả nhỏ nhỏ Chín đo hoa Chín đỏ hoa Tươi đẹp vườn nhà Tươi đẹp vườn nhà Mà cay xé lươi ? Mà cay xé lưỡi ? Là ……… Là ớt c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 30 Hai Chị Em I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt tr/ch; êt/êch Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Hai gà Đen trắng Đi nắng Đến trường làng Nắng chang chang Khơng đội mũ Trắng mệt lử Tốt mồ hôi Chân rã rời Không muốn bước Vừa khát nước Vừa choáng đầu Đen chạy mau Vào nhà bạn Mượn nón Đội cho em Đỡ em lên Lưng mà cõng b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Viết vào chỗ trống : Đáp án: a) từ ngữ chứa tiếng bắt đầu tr : ………… a) - veo, trật tự, trang phục, từ ngữ chứa tiếng bắt đầu ch : ……… b) từ ngữ chứa tiếng có vần êt : …… … … - chăm chỉ, buổi chiều, chắn, b) - quà Tết, dệt lụa, lệt bệt,… từ ngữ chứa tiếng có vần êch : ……… … Bài Điền vào chỗ trống tr ch: - bạc phếch, chênh chếch, mếch lòng, … Đáp án: ……ung thu mẹ Trung thu mẹ Cớ …ái bưởi lại …òn ? Cớ trái bưởi lại tròn ? …ăng …eo …ên …ời sáng Trăng treo trời sáng Ngỡ ……ẻ Ngỡ trẻ Bài Điền vào chỗ trống êt êch: Đáp án: Trăng lên chênh ch…… Trăng lên chênh chếch D…… sợi vàng Dệt sợi vàng Lúa đồng chín rộ Lúa đồng chín rộ Gọi mùa thu sang Gọi mùa thu sang c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 31 Chuyện Của Loài Chim I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt r/d/gi; hỏi/ngã Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Chim chóc rừng trò chuyện vui vẻ, Bồ Chao ập đến, hớt hải nói: “Xin báo tin khẩn cấp ! Tôi vừa biết người ta dựng hai trụ cao đến mây xanh Chắc để … chống trời Tôi lo ! Chắc phải đưa gấp cháu chỗ khác để tránh trời sập” Chích Choè lo sợ xuýt xoa: “Hèn ! Tơi nghe đất đá đổ ầm ầm Sợ quá!” b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Đặt chữ in đậm dấu hỏi dấu ngã : Nắng vàng tươi rai nhẹ Nắng vàng tươi rải nhẹ Bươi tròn mọng triu cành Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chín đèn đo Hồng chín đèn đỏ Chen giưa chùm xanh Chen chùm xanh Bài Điền vào chỗ trống r/d gi: b) Đáp án: Chùm hoa vàng ……ộm Chùm hoa vàng rộm ……ủ ……ành tặng cô Rủ dành tặng cô Lớp học chưa đến ……ờ Lớp học chưa đến Đã thơm bàn cô giáo Đã thơm bàn cô giáo Bài Đặt câu để phân biệt tiếng : a) Đáp án: Đáp án: dao : ……… …………………… Con dao bén quá! rao : ……… ………… Tiếng rao đêm vang xóm làng giao : …………… … Người giao thư đứng trước cửa nhà Toàn đổ : ……… .…… … Mẹ em nấu chè đổ đỗ : ……… ………… … Khu vực cấm đỗ xe c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 32 Gà Trống Gáy Trưa I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt v/d; l/n Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Hình nắng q Chú gà trống tía cất lên: ó! ò! Giật vện ngẩn ngơ Bác trâu nói với thím bò “khổ chưa!” Mọi người kéo giấc trưa Thế mà gà trống gáy bừa sao? Thím bò cười mỉm thào: Chắc gà mớ ngủ chẳng anh à! Nghĩ đi! thôi, phiền hà Chấp chi lũ trẻ rầy rà anh ơi! Loay hoay gần hết trưa Nhai xong nắm cỏ, đồng b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống v d: Đáp án: Bà thương thương Bà thương thương ……ắng xa cháu tóc sương ……a mồi Vắng xa cháu tóc sương da mồi Bà chín Bà chín Càng thêm tuổi tác tươi lòng ……àng Bài Điền vào chỗ trống l n: Càng thêm tuổi tác tươi lòng vàng Đáp án: Mặt trời ……ặn Mặt trời lặn ……ượm nắng theo Lượm nắng theo Chợt gió đến Chợt gió đến Xố nhanh ……ắng chiều Xố nhanh nắng chiều Phương đơng ửng tía Phương đơng ửng tía Dẻ quạt x Dẻ quạt xoè Thảo ……ào gió mát Thảo gió mát Thổi tràn bao ……a Thổi tràn bao la Bài Điền vào chỗ trống v d: Đáp án: Trong ……òm chồi non Trong vòm chồi non Chùm cam bà giữ ……ẫn đung đưa Chùm cam bà giữ đung đưa Quả ngon ……ành tận cuối mùa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ phần cháu bà chưa trảy ……ào Chờ phần cháu bà chưa trảy vào c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 33 Nhảy Cầu I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt s/x; op/ôp Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết “ Chiều hôm sau, cậu năn niir cha chở cậu đến bể bơi “Lần này, định làm được.” Cậu nói dứt khốt, lại run sợ nhảy Mọi người bể bơi xúm lại khích lệ cậu Suốt 30 phút, cậu chuẩn bị nhảy, lại thôi, cúi gập người xuống, lại đứng thẳng lên Nỗi sợ hãi kéo cậu trở lui Cuối cùng, cậu giơ cao hai tay, gập người sát mép ván lộn nhào xuống nước Cậu trồi lên tiếng hoan hô vang dội Cậu làm được! Sau đó, cậu nhảy thêm lần ” b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ Đáp án: trống : (sách, xách) : …… nước ; …… - xách nước, sách (suất, xuất) : ……… ; - xuất hiện, sơ suất sơ……… (say, xay) - say mê, xay lúa : …… mê ; …… lúa Bài Chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ Đáp án: trống : (hộp, họp) : …… phấn ; ……… - hộp phấn, họp (sống, sóng) : … … biển - sóng biển, sống (hót, hốt) ; … : … hoảng ; tiếng …… Bài Điền vào chỗ trống s x: - hốt hoảng, tiếng hót Đáp án: Ao âu ; âu thịt ; ung ; ung trận ; ung Ao sâu ; xâu thịt ; sung ; xung trận ; xung phong ; ỏ chân vào ủng ; chim ẻ ; ẻ gỗ ; phong ; xỏ chân vào ủng ; chim sẻ ; xẻ gỗ ; chia xẻ chia ẻ ; úc đất ; úc vật ; úc sắc ; đau ót ; ; xúc đất ; súc vật ; súc sắc ; đau xót ; bỏ sót ; xót bỏ ót ; ót xa xa c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 34 Rồi Cơn Mưa Sẽ Tạnh I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt g/gh; c/k/q Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết Rồi mưa tạnh Bầu trời tươi sáng Đàn chim non tung cánh Lượn bay cánh đồng Rồi mưa tạnh Hoa xinh khoe sắc hồng Chú bướm chao cánh mỏng Giưã nắng vàng mênh mơng Rồi mưa tạnh Dòng sơng xanh bình thường Qua tháng ngày lũ lụt Con sóng vờn yêu thương Rồi mưa tạnh Gió xuân ùa đê Em vui bè bạn Hân hoan đón Tết b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Đặt chữ in đậm dấu hỏi dấu ngã, Đáp án: giải câu đố : Con chi thích gần hoa Con thích gần hoa Ơ đâu hoa nơ, dâu xa tìm Ở đâu hoa nở, xa tìm Tháng năm cần mân ngày đêm Chắt chiu mật làm nên ngào Tháng năm cần mẫn ngày đêm Chắt chiu mật làm nên ngào Là ………… Là ong Bài Điền c / k / q: Đáp án Điền c / k /q : a ì ọ; iểu ách; quanh o; èm ặp a kì cọ; kiểu cách; quanh co; kèm cặp b .ì quan; ẻ cả; ập kênh; quy ách b kì quan; kẻ cả; cập kênh; quy cách c kim ương; ính cận; ảm cúm; éo o c kim cương; kính cận; cảm cúm; kéo co d .uả uyết; ảnh uan d quyết; cảnh quan Bài Điền g / gh: Đáp án Điền g / gh: gần ũi, gắt ỏng, an góc, en ghét, i nhớ, gần gũi, gắt gỏng, gan góc, ghen ghét, ghi nhớ, gọn àng, ê ớm, ang thép, gồng ánh, gọn gàng, ghê gớm, gang thép, gồng gánh, gồ ề ghề c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn viết tuần 35 Buổi Học Thể Dục I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh phân biệt r/d/gi; o/ô Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện Các hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - em đọc luân phiên, em lần, lớp đọc thầm - Học sinh viết bảng - Học sinh viết Bài viết “Thầy giáo nói : "Giỏi ! Thơi, xuống !" Nhưng Nen-li muốn đứng lên xà người khác Sau vài lần cố gắng, cậu đặt hai khuỷu tay, hai đầu gối, cuối hai bàn chân lên xà Thế cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nét mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng, nhìn xuống chúng tơi.” b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống d, r gi để có nội Đáp án dung câu đố tìm lời giải cho câu đố này: Mẹ dương gian Mẹ ương an Sinh âm phủ Sinh âm phủ Lắm kẻ rừng rú Lắm kẻ ừng ú Nhiều kẻ ruộng, vườn Nhiều kẻ uộng, vườn Da đen xấu xí, .a đen xấu xí, Ruột nõn nà uột nõn nà Bài Điền vào chỗ trống o hay ô: (Củ mài) Đáp án Mầm n n mắt lim dim Mầm non mắt lim dim C nhìn qua kẽ Cố nhìn qua kẽ Thấy mây bay h i hả, Thấy mây bay hối hả, Thấy lất phất mưa phùn Thấy lất phất mưa phùn Bài Điền vào chỗ nhiều chấm d hay v hay gi; Đáp án điền hỏi hay ngã vào tiếng in đậm khổ thơ sau: Chăng biết nước có ngày, tháng Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng .ư ki niệm ưa òng trơi? Giữ kỉ niệm dòng trôi? Hơi sông đa tắm ca đời tôi! Hỡi sông tắm đời tôi! Tôi mai mối tình me Tơi giữ mối tình mẻ c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - u cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau RÚT KINH NGHIỆM ... hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên... hoạt động chính: - Hát - Lắng nghe a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn tả cần viết bảng phụ - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ sai viết - Giáo viên... Đáp án: Chẳng có dây mà eo Chẳng có dây mà treo Chẳng cú ân mà đứng Chẳng cú chân mà đứng Cứ lơ lửng ời Cứ lơ lửng trời Đốt làm ánh sáng Đốt làm ánh sáng Bài Điền vào chỗ trống tr ch: Đáp án:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án buổi chiều lớp 3 môn chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) , Giáo án buổi chiều lớp 3 môn chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay