Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Khái niệm người thứ ba ngay tình và việc bảo vệ quyền lợi của ngườithứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi của người thứba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến người thứ ba ngay tìnhvà hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ngườithứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu” cơng trình nghiên cứu Các dẫn chứng có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố trước Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật nghiên cứu Xác nhận giảng viên hướng dẫn Học viên Nguyễn Vũ Hường LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo – PGS.TS Phùng Trung Tập, người tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình thực hồn thành Luận văn thạc sĩ Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức lý luận thực tiễn suốt trình học tập thực Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Vũ Hường DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Giao dịch dân sự: GDDS Bộ luật Dân sự: BLDS Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: GCNQSDĐ Toà án nhân dân: TAND Uỷ ban nhân dân: UBND MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương KHÁI NIỆM NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH VÀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 1.1 Khái niệm người thứ ba tình 1.2 Khái niệm bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu 1.2.1 Khái niệm giao dịch dân giao dịch dân vô hiệu 1.2.2 Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu 12 1.2.3 Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu liên quan đến quyền lợi người thứ ba tình 14 1.3 Ý nghĩa việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình 21 1.4 Khái lược quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình 23 1.5 Pháp luật số quốc gia quy định việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu 31 Chương 37 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 37 2.1 Các điều kiện để quyền lợi người thứ ba tình bảo vệ 37 2.1.1 Ý chí người thứ ba 37 2.1.2 Đối tượng giao dịch dân 38 2.1.3 Sự xung đột lợi ích chủ sở hữu tài sản với người thứ ba tình 45 2.2 Quyền nghĩa vụ chủ thể giao dịch dân vô hiệu liên quan đến quyền lợi người thứ ba tình 47 2.2.1 Quyền nghĩa vụ chủ thể giao dịch dân vô hiệu 47 2.2.2 Quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu 52 2.3 Sự giống khác người thứ ba tình người chiếm hữu khơng có pháp luật tình 53 Chương 57 THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA 57 NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 57 3.1 Thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu 57 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 75 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập nay, trình giao lưu kinh tế, văn hố, khoa học cơng nghệ… Việt Nam nước giới phát triển cách nhanh chóng Đồng thời giao lưu dân ngày mở rộng, tăng nhanh số lượng quy mô giao dịch Giao dịch dân phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập thực quyền, nghĩa vụ dân nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng sản xuất kinh doanh Giao dịch dân có ý nghĩa quan trọng điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta giai đoạn Giao dịch dân cơng cụ, phương tiện để chủ thể tìm kiếm trao đổi lợi ích với Tuy nhiên thực tế cho thấy việc tuyên bố giao dịch dân vô hiệu giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu vấn đề phức tạp, gây nhiều vướng mắc, bất cập Thực tế cho thấy, đơi có chủ thể xác lập, thực giao dịch dân lại khơng đạt lợi ích mà mong muốn tham gia giao dịch họ thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật với tinh thần thiện chí, thẳng, trung thực họ biết giao dịch mà xác lập khơng có pháp luật Thơng thường, góc độ pháp luật chủ thể xác định người thứ ba tình Vấn đề bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu vấn đề gây nhiều tranh cãi Vậy pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ nào? Chính vậy, việc nghiên cứu, phân tích vấn đề pháp lý liên quan đến bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu, từ tìm vướng mắc, bất cập, đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề điều cần thiết Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu” làm Luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu tính đến thời điểm có số viết, cơng trình nghiên cứu khoa học vấn đề cấp độ khác nhau, cụ thể viết: “Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình theo Điều 258 Bộ luật Dân - hiểu cho đúng” tác giả Lưu Thị Thu Hiền đăng Tạp chí Tồ án nhân dân, Tồ án nhân dân tối cao, số 12/2012; viết:“Trao đổi “Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình theo Điều 258 Bộ luật Dân - hiểu cho đúng” tác giả Huỳnh Xn Tình đăng Tạp chí Tồ án nhân dân, Tồ án nhân dân tối cao, số 23/2012…; có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến chế bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình số trường hợp cụ thể viết: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình hợp đồng mua bán nhà vô hiệu theo quy định Điều 138 BLDS năm 2005” tác giả Nguyễn Thị Minh Phượng đăng Tạp chí Tồ án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao, số 21/2013; viết: “Cơ chế bảo vệ quyền sở hữu người thứ ba tình mua bán đấu giá tài sản” tác giả Võ Hải Phương đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, số 12/2014; hay viết: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản” tác giả Vũ Thị Hồng Yến Hội thảo khoa học “Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu pháp luật dân Việt Nam”, Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2007; hay Luận văn Thạc sĩ luật học: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu pháp luật Việt Nam” tác giả Huỳnh Thanh Tình, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013 đề cập đến vấn đề vướng mắc, bất cập áp dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu… Tuy nhiên, công trình, viết đề cập đến vấn đề lớn, tổng thể theo lát cắt mỏng hẹp, chưa có nghiên cứu tổng quan việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu góc độ lý luận thực tiễn Về vấn đề xung quanh nhiều quan điểm, nhận thức khác Do vậy, việc tiếp tục làm rõ quy định pháp luật vướng mắc, bất cập khâu áp dụng pháp luật thực tiễn thông qua việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu” việc làm cần thiết Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Khái niệm người thứ ba tình việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu - Quy định pháp luật hành bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu - Thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến người thứ ba tình hướng hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Phương pháp nghiên cứu Để thực tốt việc nghiên cứu đề tài, trình nghiên cứu tác giả sử dụng nhiều phương pháp phương pháp phân tích tổng hợp để làm rõ khái niệm liên quan đến bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Ngồi ra, tác giả sử dụng số phương pháp khác có tính ứng dụng cụ thể phương pháp so sánh luật, khảo sát thực tiễn để thấy điểm phù hợp, hạn chế quy định pháp luật, từ đưa số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Mục tiêu, nhiệm vụ việc nghiên cứu luận văn 5.1 Mục tiêu nghiên cứu luận văn Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Thơng qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật, đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Làm rõ khái niệm người thứ ba tình việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu - Phân tích, bình luận quy định pháp luật hành bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu - Nghiên cứu thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến người thứ ba tình - Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học có hệ thống vấn đề bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Luận văn làm rõ thực tiễn bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Luận văn góp phần bất cập pháp luật hành bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình Luận văn đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khái niệm người thứ ba tình việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu Chương 2: Quy định pháp luật hành bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Chương 3: Thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến người thứ ba tình hướng hồn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu 10 Chương KHÁI NIỆM NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH VÀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VƠ HIỆU 1.1 Khái niệm người thứ ba tình Khi giao dịch dân bị tuyên bố vô hiệu giao dịch khơng có giá trị pháp lý thời điểm ký kết, không xác lập quyền nghĩa vụ bên, quay lại tình trạng ban đầu hồn trả lại cho nhận Trong trường hợp người thứ ba tham gia giao dịch tình giải Để giải vấn đề trước hết cần phải hiểu rõ người thứ ba tình tham gia giao dịch Khi giao dịch dân vô hiệu, vấn đề bảo vệ người thứ ba tình đặt thoả mãn điều kiện pháp luật quy định Để hiểu rõ người thứ ba tình nhằm bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình hiệu quả, cần xác định chủ thể “người thứ ba” Có quan điểm cho rằng: “Trong quan hệ dân sự, chủ thể người đại diện, người uỷ quyền tham gia giao dịch, số trường hợp có người khác có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Đó người thứ ba quan hệ dân sự.”1 Để bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu cần thoả mãn điều kiện “giao dịch dân vô hiệu” BLDS năm 2005 sử dụng thuật ngữ “người” thứ ba tình, cần xác định nội hàm thuật ngữ “người” trường hợp chủ thể Chủ thể tham gia giao dịch dân BLDS năm 2005 đề cập đến “người”, cụ thể điểm a khoản Điều 22 “người tham gia giao dịch dân sự” Điều luật dùng thuật ngữ “người” tham gia giao dịch dân cần hiểu “người” chủ thể tham gia giao dịch dân sự, mà chủ thể tham gia giao dịch dân cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Bản thân người thứ ba tình người tham gia giao dịch dân sự, thuật ngữ “người” người thứ ba tình phải hiểu bao gồm cá nhân chủ thể khác pháp nhân, hộ gia đình, tổ Nguyễn Mạnh Hùng (2011), Thuật ngữ pháp lý, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr.313 80 cho vợ chồng ông Hải Việc chuyển nhượng tuân thủ quy định pháp luật Sau hoàn tất việc chuyển nhượng, vợ chồng ơng Hải có đơn xin cấp GCNQSDĐ xây dựng cơng trình đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Lê Chân trả lời chưa thể giải thủ tục chuyển nhượng theo quy định có đơn khiếu nại ơng Thiệu Tiếp đó, ngày 02/8/2010, UBND quận Lê Chân có định thu hồi GCNQSDĐ số AM 768980 thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sở hữu quyền chiếm hữu thông qua hợp đồng chuyển nhượng đất vợ chồng ông Hải bị ngừng lại Việc vợ chồng ông Hải nhận chuyển nhượng nhà mảnh đất 884m2 khu Dư Hàng Kênh 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng hồn tồn hợp pháp Theo quy định Điều 122 BLDS năm 2005 “Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự”, Khoản Điều 698 “Hình thức chuyển quyền sử dụng đất”, Điều 697 “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” BLDS năm 2005; Điều 105, Khoản Điều 106, Điều 119 Luật Đất đai năm 2003; Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 đặc biệt, theo Văn số 04/BC-TNMT ngày 25/2/2009 UBND quận Lê Chân xác định vợ chồng ơng Hải người có quyền nhận chuyển nhượng QSDĐ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ vợ chồng ông Hải vợ chồng ông Thành xác lập ngày 16/10/2008 Phòng cơng chứng số TP Hải Phòng hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật Theo quy định Khoản Điều 702 BLDS năm 2005 vợ chồng ơng Hải hồn tồn có quyền cấp GCNQSDĐ Tuy nhiên, vào thời điểm này, ơng Thiệu liên tục có đơn khiếu kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng UBND quận Lê Chân có văn trả lời rõ cho ông Thiệu biết khiếu kiện ông Ơng Thiệu khởi kiện u cầu TAND TP.Hải Phòng hủy hợp đồng chuyển nhượng nêu bị tòa án bác đơn khơng có 81 Theo quy định, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ vợ chồng ông Hải vợ chồng ông Thành nêu bị hủy bị UBND từ chối tiến hành thủ tục đăng ký QSDĐ bị tòa án tun vơ hiệu Cho đến nay, hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực pháp luật Vợ chồng ơng Hải có đầy đủ pháp lý để cấp GCNQSDĐ Thế nhưng, quyền lợi hợp pháp vợ chồng ông lại bị xâm phạm khiếu kiện vơ cớ ông Thiệu Không thế, ông Hải lại bị ơng Thiệu cáo buộc xâm phạm chỗ ở, sử dụng bất hợp pháp tài sản gia tộc họ Quách, đó, thực tế, nhà mảnh đất mà vợ chồng ông nhận chuyển nhượng từ vợ chồng ông Thành không thuộc gia đình họ Qch Việc ơng Thiệu khiếu kiện ơng Thành dù có hay khơng có không liên quan đến người thứ ba - người thực mua tài sản tình vợ chồng ông Hải Bởi vướng mắc thủ tục pháp lý xác nhận QSDĐ người chủ cũ hành vi trái pháp luật bên liên quan mà thay đổi sách pháp luật đất đai qua thời kỳ khiến số giao dịch, quan hệ tạm thời bị gián đoạn gặp khó khăn xử lý Cũng lẽ đó, mà số người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo nhằm làm sai lệch chất thật Việc khiếu kiện cáo buộc vô ông Thiệu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, gây thiệt hại vật chất tinh thần cho vợ chồng ông Hải.25 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Qua thực tiễn nghiên cứu số vụ án liên quan đến bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Trên sở phân tích vấn đề bất cập quy định bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu, sau xin đưa 25 Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người thứ ba tình, địa chỉ: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/am-bao-quyen-loi-hop-phap-cho-nguoi-thu-3-ngaytinh.html ngày truy cập 03/5/2016 82 số đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, cụ thể sau: Về nguyên tắc, giao dịch dân vô hiệu, bên phải trả lại cho nhận Tuy nhiên, tài sản chuyển giao cho người thứ ba thơng qua giao dịch khác, việc áp dụng nguyên tắc nêu ảnh hưởng tới quyền lợi người thứ ba Do đó, theo thơng lệ quốc tế Luật dân Việt Nam, người thứ ba xác định “ngay tình”, phải luật hướng tới bảo vệ quyền lợi người cách cho phép xác định giao dịch mà người thứ ba tình tham gia khơng bị vơ hiệu số trường hợp Tuy nhiên, vấn đề quan trọng cần xác định tính “ngay tình” người thứ ba dựa tiêu chí khách quan trường hợp pháp luật cần bảo vệ quyền lợi đáng họ (điều kiện bảo vệ)? Trong trình triển khai áp dụng Điều 138 BLDS năm 2005 cho thấy nhiều hạn chế, vướng mắc phát sinh Do đó, cần tổng kết thực tiễn để nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu quy định Điều 133 BLDS năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) Quy định sửa đổi, bổ sung BLDS năm 2015 hoàn toàn phù hợp với thực tế đời sống nước ta giới nay, số lý cụ thể sau: Thứ nhất, để bảo đảm công bằng, hợp lý người thiện chí, tình bảo đảm ổn định quan hệ dân Bộ luật Dân giới ghi nhận việc bảo vệ người thứ ba tình giao dịch dân Tuy nhiên, việc bảo vệ người thứ ba tình theo nguyên tắc lại thuộc sách pháp luật nước Nhưng người thứ ba tình vào việc tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền mà xác lập giao dịch người thứ ba tình bảo vệ Thứ hai, Bộ luật Dân hành Luật Đất đai năm 2013 có quy định thời điểm xác lập, chấm dứt quyền sở hữu bất động sản, 83 động sản có đăng ký quyền sở hữu tính từ thời điểm đăng ký Do đó, việc quy định bảo vệ người thứ ba tình trường hợp tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với nguyên tắc đăng ký bất động sản bảo đảm công bằng, hợp lý người thiện chí, tình, ổn định quan hệ dân Thứ ba, bảo vệ người thứ ba tình trường hợp khơng có nghĩa khơng tơn trọng bảo vệ quyền chủ sở hữu Trong trường hợp tài sản chưa đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền chuyển giao cho người thứ ba không tình chủ sở hữu có quyền kiện đòi tài sản từ người thứ ba Trong trường hợp tài sản đăng ký quan có thẩm quyền chuyển giao cho người thứ ba tình chủ sở hữu có quyền u cầu bồi hoàn giá trị tài sản, bồi thường thiệt hại, chí kiện bồi thường Nhà nước quan có thẩm quyền đăng ký tài sản Thứ tư, bảo vệ người thứ ba tình trường hợp đem lại nhiều lợi ích hơn, lâu dài, ổn định cho chủ thể, đặc biệt việc bảo đảm ổn định, minh bạch, công khai kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, như: Chủ sở hữu, người có vật quyền khác để hạn chế rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích phải đăng ký tài sản Người thứ ba quan tâm đến việc áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký tài sản có trách nhiệm tính xác, minh bạch, công khai đăng ký tài sản Cụ thể, thấy quy định khoản Điều 133 BLDS năm 2015: “Trường hợp giao dịch dân vô hiệu tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền, sau chuyển giao giao dịch khác cho người thứ ba tình người vào việc đăng ký mà xác lập, thực giao dịch giao dịch khơng bị vơ hiệu.” hợp lý 84 cần thiết để bảo đảm an toàn, ổn định pháp lý cho giao dịch dân sự, tránh rủi ro “bất khả kháng” khả kiểm soát, giúp doanh nghiệp người dân yên tâm giao dịch tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền Nội dung kế thừa toàn quy định khoản Điều 138 BLDS năm 2005 hành Điều thống với quy định điểm d khoản Điều 106 “Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận cấp” Luật Đất đai năm 2013 là: Không thu hồi “Giấy chứng nhận cấp không thẩm quyền, không đối tượng sử dụng đất, khơng diện tích đất, khơng đủ điều kiện cấp, khơng mục đích sử dụng đất thời hạn sử dụng đất nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai” “người cấp Giấy chứng nhận thực chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai.” Tuy nhiên, quy định bảo vệ người thứ ba tình nói lại có nguy gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp chủ sở hữu Trong trường hợp vấn đề giải theo chế kiện bồi thường thiệt hại người có lỗi Cái khó trường hợp phần lớn toàn phần lỗi thuộc quan nhà nước lại khó đòi bồi thường thiệt hại từ quan nhà nước Có thể thấy, BLDS năm 2015 có cách tiếp cận hợp lý so với BLDS năm 2005 số vấn đề định Chẳng hạn, người thứ ba bảo vệ giao kết với người có Giấy chứng nhận quyền sở hữu, đó, khắc phục thực trạng áp dụng thiếu thống trước Tuy nhiên, quy định thể số điểm hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện: Thứ nhất, dấu hiệu để xác định người thứ ba tình Để bảo vệ theo Điều 138 BLDS năm 2005, chủ thể phải người thứ ba tình Chính vậy, việc xác định tính chất tình người thứ ba có ý nghĩa quan trọng, giải tranh chấp Đây điều kiện định có bảo vệ quyền lợi họ 85 hay khơng có giao dịch vơ hiệu tồn trước Thế nhưng, thực tế vấn đề gặp khơng khó khăn chưa có khái niệm rõ ràng thuật ngữ người thứ ba tình Vì thế, giải tranh chấp Tồ án gặp khơng khó khăn Tình trạng án bị huỷ nhiều lần gây thời gian, công sức, tiền bạc cho bên.26 Trong BLDS năm 2015, có hai điều luật nhắc đến thuật ngữ “ngay tình” Điều 133 nêu Điều 180 quy định “chiếm hữu tình” Điều 138 BLDS năm 2005 khơng có quy định thực tế áp dụng tòa án thường lúng túng, có vụ việc xác định người thứ ba giao kết với người có giấy chứng nhận quyền sở hữu tình bảo vệ, có vụ việc lại xác định theo hướng ngược lại Như vậy, mặt thuật ngữ, “ngay tình” sử dụng theo hai hồn cảnh khác nhau, nên chúng có nội hàm khác Ở Điều 133, “ngay tình” sử dụng để nhận thức người thứ ba quan hệ với giao dịch xác định vô hiệu Ở đây, tính “ngay tình” khơng thể sử dụng cho chủ thể mà người thứ ba Ở Điều 180, “ngay tình” thuật ngữ tính chất chiếm hữu Theo đó, chiếm hữu tình khơng phải kết giao dịch dân (như nhặt rơi, thất lạc…) Trong BLDS năm 2005, thuật ngữ tình đề cập hai khái niệm tương tự BLDS năm 2015, khái niệm “người thứ ba tình” Điều 138 khái niệm “chiếm hữu khơng có pháp luật tình” Điều 189 Tác giả Đỗ Văn Đại nhận định mối quan hệ khái niệm “ngay tình” theo Điều 138 Điều 189 BLDS năm 2005: “Điều 189 nói người chiếm hữu khơng có pháp luật tình Điều 138 đề cập đến người thứ ba tình, không chắn hai khái niệm có nội hàm tình giống nhau.”27 Như vậy, vấn đề đặt người thứ ba cần hội tụ đủ điều kiện để xác định người thứ ba tình 26 Huỳnh Thanh Tình (2013), Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 27 Đỗ Văn Đại (2014), Luật Hợp đồng Việt Nam: Bản án bình luận án, tập 2, tái lần thứ tư có sửa đổi, bổ sung, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 87 86 Ngay từ giai đoạn chuẩn bị ban hành BLDS năm 2005, xác định: “Cần phải làm rõ khái niệm tình”.28 Tuy nhiên, BLDS năm 2005 đời, chưa có khái niệm rõ ràng vấn đề Người thứ ba tình đối tượng cần bảo vệ giao dịch dân vơ hiệu Việc bảo vệ lợi ích người thứ ba tình ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích chủ sở hữu ban đầu Chính vậy, yếu tố quan trọng giúp giải đắn tranh chấp, bảo vệ quyền lợi ích đáng chủ thể tham gia giao dịch Với Điều 133 BLDS năm 2015, dấu hiệu để nhận diện, xác định người thứ ba “ngay tình” chưa làm rõ Cách thiết kế Điều 133 cho thấy, trường hợp liệt kê trường hợp người thứ ba tình khơng vơ hiệu Như vậy, hiểu, có trường hợp người thứ ba nhận tài sản thông qua giao dịch xác định “ngay tình” giao dịch bị coi vô hiệu không thuộc trường hợp bị liệt kê Theo tư dấu hiệu khách quan để xác định người thứ ba “ngay tình” mở rộng so với dấu hiệu nêu điều luật Chẳng hạn, khoản 1, tài sản chuyển giao khơng vơ hiệu, có nghĩa tài sản chưa chuyển giao cho người thứ ba xác định người thứ ba tình vơ hiệu… Để xác định trường hợp cần bảo vệ người thứ ba tình, trước hết phải xác định rõ người thứ ba tình Nói cách khác, BLDS năm 2015 cần làm rõ dấu hiệu để xác định người thứ ba tình Hoặc cần thiết phải có văn hướng dẫn rõ ràng vấn đề để việc áp dụng pháp luật thực tế rõ ràng thống Trên sở xác định điều kiện mà người thứ ba tình cần bảo vệ Thứ hai, điều kiện để người thứ ba tình bảo vệ Đoạn khoản Điều 133 BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền giao dịch dân với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình 28 Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý (2001), Thông tin Khoa học pháp lý, Chuyên đề số vấn đề sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân Việt Nam, tr.35 87 nhận tài sản thông qua bán đấu giá tổ chức có thẩm quyền giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa.” Ở hiểu, tài sản phải đăng ký mà chưa đăng ký, người giao dịch với người có án, định quan có thẩm quyền việc người chủ sở hữu khơng đương nhiên bảo vệ, mà điều luật yêu cầu “sau chủ thể khơng phải chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa.” Như vậy, suy luận, án, định quan nhà nước có thẩm quyền khơng bị hủy, sửa, người thứ ba dù xác định tình song khơng hội đủ điều kiện bảo vệ Quy định thêm điều kiện người thứ ba tình chưa thực hợp lý, cụ thể: - Nếu án, định khơng bị hủy, sửa việc người thứ ba tình khơng bảo vệ mâu thuẫn với quy định xác lập quyền sở hữu quy định quyền chủ sở hữu tài sản - Nếu xác lập điều kiện bắt buộc “bản án, định bị hủy, sửa” để xác định giao dịch người thứ ba tình xác lập giao dịch phải biết án, định có “được” hủy, sửa tương lai hay khơng? Điều theo quan điểm cá nhân không hợp lý Bởi vì, nêu kể trường hợp án, định khơng bị sửa đủ để xác định người thứ ba “ngay tình” Và đó, họ khơng thể bị phân biệt đối xử với trường hợp án, định không bị hủy, sửa Ở đây, hai trường hợp người thứ ba tình; lợi ích họ đáng cần bảo vệ Thiết nghĩ với quy định khơng khuyến khích thẳng, trung thực người tham gia giao dịch - Việc xác định giao dịch mà ngưới thứ ba tình tham gia bị vô hiệu trường hợp án, định không bị hủy, sửa chưa thể 88 tính nhân văn chưa tạo điều kiện để ổn định quan hệ sở hữu Ở đây, án, định loại giấy tờ quan nhà nước ban hành theo trình tự luật định có nội dung xác nhận người chủ sở hữu tài sản Tuy nhiên, pháp luật dường đẩy hết trách nhiệm cho người giao dịch theo án, định Hơn nữa, số trường hợp, chủ thể khơng có quyền mà họ định đoạt tài sản, quan có thẩm quyền khơng có sở để hủy, sửa án, định Qua phân tích quy định BLDS năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) sở thực tiễn áp dụng BLDS năm 2005 nhận thấy: Thứ nhất, việc thiếu vắng quy định để xác định, nhận diện người thứ ba tình BLDS năm 2015 có khả phát sinh vướng mắc thực tiễn áp dụng sau Cụ thể, việc quy định chung chung bảo vệ người thứ ba tình khơng quy định người thứ ba tình dẫn đế cách hiểu không thống Thứ hai, quy định “bản án, định bị hủy, sửa” điều kiện để người thứ ba tình bảo vệ (giao dịch xác định không vô hiệu) cho thấy mâu thuẫn quy định với quy định xác lập quyền sở hữu quy định quyền chủ sở hữu Do vậy, gây lúng túng cho quan áp dụng pháp luật vào đời sống thực tiễn Theo đó, kiến nghị bổ sung hoàn thiện Điều 133 BLDS năm 2015 theo hướng sau: Một là, bổ sung dấu hiệu để xác định người thứ ba mối quan hệ giao dịch vơ hiệu có tình hay khơng Bổ sung khái niệm người thứ ba tình để làm rõ người bảo vệ Rõ ràng, họ không đương nhiên bảo vệ theo Điều 133 mà bảo vệ đáp ứng điều 89 kiện tình Như vậy, có minh bạch hóa quyền nghĩa vụ chủ thể, thống cách hiểu vận dụng thực tế Hai là, cần bỏ điều kiện “nhưng sau chủ thể khơng phải chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa.” khoản Điều 133 BLDS năm 2015 Như vậy, không phân biệt án, định có bị hủy, sửa hay khơng, giao dịch xác định có hiệu lực Thực tế, đối tượng nêu mặt khách quan hay chủ quan khơng thể khơng thể biết giao dịch với người chủ sở hữu đích thực Nói cách khác, họ coi tình cần bảo vệ Biện pháp góp phần bảo đảm quyền lợi đáng cho người thứ ba ổn định quan hệ tài sản, khuyến khích chủ thể đầu tư, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.29 Ngoài ra, nghiên cứu quy định thực tiễn áp dụng pháp luật có vài vướng mắc, bất cập công tác quản lý, đặc biệt quản lý nhà, đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhiều yếu kém, bất cập Trước đây, đợt tiến hành cấp giấy tồn thực tế làm “ào theo kiểu chiến dịch”, thuê Công ty đo đạc… đem lại nhiều khó khăn cho người làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản khơng trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng khơng phản ánh xác, đầy đủ, không cụ thể Tại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình khơng ghi rõ hộ gồm ai? Tài sản di sản đồng thừa kế kê khai (dù cho người đại diện) khơng ghi đủ thừa kế có quyền lợi vào, sau ghi người đại diện… Sự yếu công tác quản lý, cuối người dân lại người phải chịu Những yếu thực tiễn quản lý diễn hàng ngày, nên khơng có cách bảo vệ hai bên (chủ sở hữu người thứ ba tình) nhau, pháp luật cần có quy định có tính hợp lý để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên giao dịch dân 29 Thân Văn Tài (2015), “Hoàn thiện quy định bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu dự thảo luật dân sửa đổi”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (08), tr.30-35 90 KẾT LUẬN Tóm lại, việc nghiên cứu quy định “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu” vấn đề cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Vấn đề bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu vấn đề cần quan tâm làm rõ thực tiễn tranh chấp vấn đề phổ biến Tuy nhiên, trình thực thi cho thấy quy định hành chưa bảo vệ cách triệt để quyền lợi người thứ ba mà việc giao dịch họ thiện chí, tình số trường hợp chưa bảo đảm tính ổn định giao dịch dân Đặc biệt giao dịch dân mà đối tượng giao dịch tài sản đăng ký quyền sở hữu người thứ ba vào tình trạng đăng ký tài sản để thực việc giao dịch, nguyên tắc cần phải đảm bảo quyền lợi cho họ đảm bảo tính cơng bằng, khách quan Từ bất cập, vướng mắc áp dụng pháp luật, tác giả đề kiến nghị, đề xuất cụ thể nhằm khắc phục bất cập, hạn chế quy định pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu, góp phần hồn thiện pháp luật dân Việt Nam nói chung Đặc biệt, bối cảnh BLDS năm 2015 ban hành có hiệu lực thi hành Việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu điều cần thiết, phải nằm giới hạn định để đảm bảo hài hồ lợi ích người thứ ba tình chủ sở hữu ban đầu Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu đề tài có nội dung phức tạp phạm vi nghiên cứu rộng liên quan đến nhiều nội dung khác nhau, nên trình nghiên cứu thân khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Chính vậy, mong nhận góp ý chân thành từ q thầy người quan tâm đến đề tài giúp tác giả nâng cao chất lượng đề tài có hiểu biết sâu sắc vấn đề này, từ có sở để nghiên cứu đầy đủ tồn diện vấn đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Văn pháp luật Bộ luật Dân năm 1995 Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Dân năm 2015 Luật Đất đai năm 2013 Pháp lệnh hợp đồng dân năm 1991 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản * Giáo trình, sách chun khảo, sách tham khảo Hồng Thế Liên (Chủ biên), Bộ Tư pháp – Viện khoa học pháp lý (2008), Bình luận khoa học Bộ luật Dân năm 2005, tập I, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Luật dân Việt Nam, tập 1, NXB.Cơng an nhân dân, Hà Nội Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình Luật dân Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, năm 2009 10 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 11 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Luật La Mã, NXB.Cơng an nhân dân, Hà Nội 12 Viện Ngôn ngữ (2010), Từ điển Tiếng Việt phổ thông, NXB Thanh Niên, Hà Nội 13 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 14 Nguyễn Mạnh Hùng (2011), Thuật ngữ pháp lý, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 15 Hoàng Thế Liên (chủ biên) (2008), Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Bình luận khoa học Bộ luật dân năm 2005, tập I, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.381 16 Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý (1995), Bình luận Khoa học Bộ luật Dân Nhật Bản, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đỗ Văn Đại (2014), Luật Hợp đồng Việt Nam: Bản án bình luận án, tập 2, tái lần thứ tư có sửa đổi, bổ sung, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý (2001), Thông tin Khoa học pháp lý, Chuyên đề số vấn đề sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân Việt Nam * Luận văn, luận án 19 Nguyễn Văn Cường (2005), Giao dịch dân vô hiệu việc giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 20 Bùi Thị Thu Huyền (2010), Hợp đồng dân vơ hiệu vi phạm điều kiện ý chí chủ thể, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Nhàn (2008), Ý chí chủ thể giao dịch dân sự, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Hương (2011), Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu theo quy định pháp luật hành, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 23 Hà Thị Thanh Hương (2012), Giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lý giao dịch dân vơ hiệu, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 24 Đinh Thị Tâm (2012), Kiện đòi lại tài sản, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 25 Huỳnh Thanh Tình (2013), Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh * Báo, tạp chí, viết 26 Nguyễn Minh Tuấn (2008), “Bảo vệ quyền sở hữu phương thức kiện đòi tài sản pháp luật dân Việt Nam pháp luật dân số nước”, Tạp chí Luật học, (4), tr.50-56 27 Nguyễn Thị Minh Phượng (2013), “Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình hợp đồng mua bán nhà vô hiệu theo quy định Điều 138 BLDS Việt Nam năm 2005”, Tạp chí Tồ án nhân dân, (21), tr.23-27 28 Lưu Thị Thu Hiền (2012), “Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình theo Điều 258 Bộ luật dân - hiểu cho đúng”, Tạp chí Tồ án nhân dân, (12), tr.6-9 29 Huỳnh Xuân Tình (2012), “Trao đổi Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình theo Điều 258 Bộ luật dân - hiểu cho đúng”, Tạp chí Tồ án nhân dân, (23), tr.22-24 30 Võ Hải Phương (2014), “Cơ chế bảo vệ quyền sở hữu người thứ ba tình mua tài sản bán đấu giá”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (12), tr.31-33 31 Thân Văn Tài (2015), “Hoàn thiện quy định bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu dự thảo luật dân sửa đổi”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (08), tr.30-35 32 Vũ Thị Hồng Yến (2007), Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản, Hội thảo khoa học Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu pháp luật dân Việt Nam, Khoa Luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội 33 Nguyễn Minh Tuấn (2007), Quy định kiện đòi lại tài sản pháp luật dân Việt Nam số nước giới, Hội thảo khoa học Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu pháp luật dân Việt Nam, Khoa Luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội 34 Hoàng Thị Thuý Hằng (2012), Chế định vật quyền dự kiến sửa đổi phần “tài sản quyền sở hữu” BLDS sửa đổi Việt Nam, Hội thảo Một số vấn đề pháp luật dân so sánh pháp luật Cộng hoà Liên Bang Đức, Cộng hoà Pháp, Nhật Việt Nam, Hà Nội 35 Võ Văn Tú (2016), Người thứ ba tình giao dịch dân sự, địa chỉ: http://vovantu.blogspot.com/2016/01/nguoi-thu-ba-ngay-tinh-trong-giaodich.html ngày truy cập 22/5/2016 36 Nguyễn Minh Hằng, Ngô Tiến Hùng (2016), Bộ luật dân năm 2015: số điểm mới, địa chỉ: http://luatvanphuc.vn/bo-luat-dan-su-nam-2015mot-so-diem-moi.html ngày truy cập 26/5/2016 37 Tưởng Duy Lượng (2015), Bảo vệ người thứ ba tình giao dịch dân bị vô hiệu dự thảo Bộ luật dân sự, địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1&p_c ateid=1751909&item_id=94814251&article_details=1 ngày truy cập: 03/5/2016 38 Đặng Thị Ngọc Lắm, Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình GDDS vơ hiệu, địa chỉ: tplaw.vn/wp-content/uploads/2015/11/Người-thứba-ngay-tình.pdf ngày truy cập: 09/5/2016 * Website: 39 Cơng nhận bảo hộ quyền dân sự: Khổ mua nhà người phải thi hành án, địa chỉ: http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/category/phap-luatve-giai-quyet-tranh-chap-dan-su/luat-to-tung-dan-su/ttds-thi-hanh-an/ ngày truy cập: 03/5/2016 40 Quy định pháp luật thực tiễn bảo vệ người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu, địa chỉ: http://luatsuthudo.vn/quy-dinh-cua-phapluat-va-thuc-tien-bao-ve-nguoi-thu-ba-ngay-tinh-trong-giao-dich-dan-su-vohieu ngày truy cập: 03/5/2016 41 Vụ chuyển nhượng QSDĐ 884m2 đất P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng: Khơng vi phạm pháp luật, địa chỉ: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/dieu-tra/vu-chuyennhuong-qsd-884m2-dat-tai-pdu-hang-kenh-qle-chan-tp-hai-phong-khong-vipham-phap-luat.html, ngày truy cập 03/5/2016 42 Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người thứ ba tình, địa chỉ: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/am-bao-quyen-loi-hopphap-cho-nguoi-thu-3-ngay-tinh.html ngày truy cập 03/5/2016 43 http://www.thongtinphapluatdansu.edu.vn 44 http://www.toaan.gov.vn 45 http://www.caselaw.vn+ ... TÌNH VÀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VƠ HIỆU 1.1 Khái niệm người thứ ba tình 1.2 Khái niệm bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vơ hiệu 1.2.1... Khái niệm giao dịch dân giao dịch dân vô hiệu 1.2.2 Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu 12 1.2.3 Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu liên quan đến quyền lợi người thứ ba tình 14... người thứ ba tình hướng hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu 10 Chương KHÁI NIỆM NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH VÀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu, Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay