Con chim ưng biển đề 3

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:50

C Con chim ưng biển on chim ưng¹ biển xây tổ bên lề đường cách xa biển ấp lũ chim Hơm nọ, nhóm người làm việc gần nơi cây: Chim ưng bay tổ, chân quắp cá lớn, thấy cá người ta liền vây quanh gốc bắt đầu la hét liệng đá vào chim Chim ưng làm rớt cá người nhặt cá lên người ta bỏ thànhđi Chim ưng đậu thành tổ, lũ chim ngẩng đầu lên bắt đầu lên bắt đầu chim chíp kêu, chúng đòi ăn Chim ưng mỏi mệt, khơng thể bay biển Nó vào tổ, dang đôi cánh ấp ủ con, ve vuốt chúng, rỉa lông cho chúng dường muốn bảo chúng chờ chút Nhưng ve vuốt chúng kêu to Lúc chim ưng bay khỏi tổ đậu cành cao Đàn kêu ríu rít thảm thiết Bất chim ưng kêu lên tiếng chói tai, dang rộng đôi cánh nặng nề bay biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Con chim ưng biển đề 3 , Con chim ưng biển đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay