PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG Y HỌC

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 10:12

NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG Y KHOA NGÀY NAY ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU ĐỂ GÓP PHẦN TÌM RA HƯỚNG ĐIỀU TRỊ TỐT NHẤT CHO BỆNH NHÂN. MỘT DÀN BÀI KHOA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU Y KHOA LÀ RẤT CẦN THIẾT TRONG VIỆC THIẾT LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU. ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HÌNH THÀNH NÊN MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRONG Y HỌC. PH ƯƠN G PHÁP NGHIÊN C Ứ U KHOA H Ọ C TRONG Y HỌ C 08/07/2017 | 3460 12 Nghiên cứu khoa học hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra thử nghiệm để phát chất vật, giới tự nhiên xã hội, để sáng tạo phương pháp phương tiện kỹ thuật cao hơn, giá trị Nghiên cứu khoa học (NCKH) đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng điều trị bệnh viện Môi trường bệnh viện nơi thuận tiện để thực đề tài nghiên cứu số lượng bệnh nhân đơng, mặt bệnh đa dạng, kỹ thuật chẩn đoán - điều trị cập nhật thường xuyên, kho lưu trữ hồ sơ bệnh án lớn Rất nhiều vấn đề sức khỏe cần nghiên cứu nghiên cứu hình thái bệnh tật tử vong, nghiên cứu nguyên nhân yếu tố nguy liên quan đến bệnh tật, nghiên cứu ứng dụng triển khai kỹ tht chẩn đốn-điều trị Ngồi nghiên cứu quản lý bệnh viện, kinh tế y tế, hệ thống tổ chức cơng tác đìều dưỡng quan trọng Qui trình nghiên cứu khoa học Tiến trình nghiên cứu khoa học tóm lược theo sơ đồ sau: Chia s ẻ 1.1 Ý tưởng nghiên cứu Thường hình thành tình sau: Trong giải cơng việc hàng ngày thường có nhiều ý tưởng phát sinh để cải tiến cơng việc làm Những họat động thực tế đặt cho người nghiên cứu câu hỏi hay vấn đề cần nghiên cứu Ví dụ: Khi mổ bệnh nhân mắc bịnh trĩ theo phương pháp A hay bị tái phát, tơi khơng cải tiến phương pháp A áp dụng phương pháp B khác bị tái phát hơn? Trong điều trị nội khoa, không kết hợp thêm loại thuốc điều trị với loại thuốc dùng để tăng thêm hiệu điều trị cho bệnh nhân… Ý tưởng nghiên cứu hình thành trình đọc sách báo, việc đọc sách báo thường xuyên giúp ta nẩy sinh ý tưởng ý tưởng bổ sung vào kiến thức ghi nhận trước Ý tưởng nghiên cứu hình thành từ tranh luận hội nghị chuyên đề, báo cáo khoa học …hoặc câu hỏi đặt từ đồng nghiệp Cuối cùng, ý tưởng nghiên cứu xuất suy nghĩ qua tình cờ quan sát tượng tự nhiên qua hoạt động hàng ngày xã hội 1.2 Tổng quan tài liệu Sau có ý tưởng nghiên cứu, cần phải tiến hành tìm kiếm thơng tin vấn đề qua sách báo khoa học, luận án trường đại học đặc biệt truy cứu vào thư viện khổng lồ internet Ví dụ: vào trang web thư viện Y khoa quốc gia Hoa kỳ (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) ta truy cập nhiều báo khoa học liên quan đến y học Tuy nhiên lúc ta tìm thơng tin liên quan trực tiếp đến vấn đề cần nghiên cứu mà tìm thấy bệnh lý tương tự Ví dụ: nhiều năm trước ta khơng có nghiên cứu siêu âm dịch ổ bụng sốt xuất huyết có nhiều nghiên cứu siêu âm dịch ổ bụng chấn thương bụng kín 1.3 Giả thuyết nghiên cứu Sau tham khảo tài liệu, đặc biệt nghiên cứu thực nghiệm trước phòng thí nghiệm thực nghiệm súc vật thực nghiệm người bệnh lý tương tự với bệnh lý nghiên cứu để hình thành giả thuyết nghiên cứu Ví dụ: có nhiều nghiên cứu dùng dung dịch muối ưu trương để điều trị chống sốc giảm thể tích máu, bỏng hồi sức mổ tim hở người, kết thực nghiệm súc vật cho thấy dung dịch muối ưu trương làm tăng nhanh thể tích lòng mạch, đặt giả thuyết dùng dung dịch muối ưu trương chống sốc sốt xuất huyết làm tăng nhanh thể tích lòng mạch, giảm bớt lượng dịch truyền vào, làm giảm nguy tải? Một ví dụ khác: Các chủng vi khuẩn thương hàn kháng thuốc thường nhạy cảm với kháng sinh thuộc nhóm fluoroquinolone Gatifloxacin lọai kháng sinh thuộc nhóm fluoroquinolone có khả điều trị bệnh Thương hàn kháng thuốc? 1.4 Thiết kế nghiên cứu Mục đích để chứng minh giả thuyết nghiên cứu đặt ra, thiết kế nghiên cứu thực nghiệm bán thực nghiệm (quasi-experiment) có giá trị thiết kế không thực nghiệm Trong thực hành lâm sàng, gần có thiết kế gọi thực nghiệm thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (randomized controlled trial) có giá trị để chứng minh giả thuyết đặt nói cách khác kết luận nghiên cứu tin tưởng Các thiết kế khác bệnh-chứng (case-control), nghiên cứu tập gọi nghiên cứu đồn hệ (cohort), nghiên cứu cắt ngang, trình bày ca bệnh…đều thiết kế không thực nghiệm nên kết luận nghiên cứu có giá trị định 1.5 Thu thập phân tích số liệu Muốn thu thập biến phân tích sao, trước hết cần phải biết số kiến thức thống kê phần mềm thống kê thông dụng SPSS, Excel… Tốt nên nhờ nhà khoa học rành thống kê xem lại khâu thiết kế nghiên cứu cần thu thập biến Nói chung cần phải xác định biến kết cục (outcome) gọi biến “đầu ra” biến phụ thuộc trước, sau xác định biến tiên đoán (predictors) gọi biến “đầu vào” biến độc lập Phân tích thống kê tìm liên quan biến “đầu vào” biến “đầu ra”, biến định nghĩa cách rõ ràng thu thập cách chuẩn xác kết phân tích tin cậy 1.6 Diễn đạt kết Diễn đạt kết cần phải cẩn trọng phân tích thống kê cho ta biết mối liên quan hai tượng hai việc mà chưa phải mối liên hệ nhân-quả Ví dụ: kết luận có mối liên hệ mẹ dùng thuốc động kinh dị tật kết luận mẹ dùng thuốc động kinh làm tăng nguy mức độ dị tật chưa phải thuốc động kinh nguyên nhân gây dị tật 1.7 So sánh với nghiên cứu trước Mặc dù nghiên cứu vấn đề giống tương tự điều kiện nghiên cứu (không gian, thời gian) đặc biệt mẫu nghiên cứu khác dẫn đến kết nghiên cứu khơng nhất, đơi cho kết trái ngược nhau, cần phải so sánh với nghiên cứu, báo cáo trước vấn đề để tìm sư tương đồng khác biệt 1.8 Kết luận công trình nghiên cứu Là câu trả lời cuối giả thuyết đề ra, nhiên nhà nghiên cứu chứng minh trực tiếp mà gián tiếp qua giả thuyết, thực mẫu nghiên cứu suy diễn kết cho quần thể chưa đáng tin cậy Tuy cơng trình nghiên cứu tiến hành bản, trung thực khoa học đóng góp phần hiểu biết vào kho tàng tri thức nhân lọai Các dạng thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu khâu định để trả lời câu hỏi nghiên cứu Phụ thuộc vào biết vấn đề nghiên cứu, có câu hỏi khác cần đặt tương ứng với thiết kế nghiên cứu khác Việc chọn lựa thiết kế nghiên cứu phụ thuộc vào: Vấn đề thuộc loại gì? Kiến thức biết vấn đề Nguồn lực có dành cho nghiên cứu Có nhiều cách phân loại nghiên cứu Cách phân loại đơn giản thực tiễn NCKH bệnh viện gồm lọai: - Các nghiên cứu khơng can thiệp: nhà nghiên cứu mơ tả phân tích tình hình khơng can thiệp - Các nghiên cứu có can thiệp: nhà nghiên cứu tác động lên tình hình đánh giá kết việc tác động (ví dụ: thử nghiệm loại thuốc lên loại bệnh đánh giá hiệu loại thuốc đó) 2.1 Nghiên cứu khơng can thiệp Nghiên cứu không can thiệp bao gồm nghiên cứu thăm dò, nghiên cứu mơ tả nghiên cứu phân tích 2.1.1 Nghiên cứu thăm dò Nghiên cứu thăm dò nghiên cứu quy mô nhỏ thời gian ngắn chưa rõ vấn đề hay tình hình cần phải nghiên cứu Trong nghiên cứu thăm dò người ta thường mơ tả so sánh Ví dụ 1: Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS muốn xây dựng dịch vụ tham vấn cho bệnh nhân AIDS người nhiễm HIV nhu cầu bệnh nhân cần hỗ trợ Ðể thăm dò nhu cầu này, số vấn sâu tiến hành với nhiều nhóm bệnh nhân với nhân viên y tế làm lãnh vực Nhà nghiên cứu mơ tả nhu cầu nhóm bệnh nhân so sánh nhu cầu tham vấn bệnh nhân nam bệnh nhân nữ Ví dụ 2: Trong SXH, giai đoạn sốc có tình trạng dịch vào khoang rổng thể gây giảm thể tích lòng mạch Nhiều nghiên cứu cho thấy dùng dung dịch muối ưu trương làm tăng nhanh thể tích lòng mạch để điều trị chống sốc giảm thể tích máu, bỏng … Vì vậy, thăm dò xem dung dịch muối ưu trương có làm tăng nhanh thể tích lòng mạch (tăng CVP) để điều trị chống sốc SXH khơng ? Nghiên cứu thăm dò có giá trị tốt nhà nghiên cứu cố gắng tiếp cận vấn đề từ nhiều hướng khác 2.1.2 Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu mô tả loại hình nghiên cứu mà nhà nghiên cứu thực nhằm xác định rõ chất vật tượng điều kiện đặc thù không gian thời gian Nghiên cứu mô tả bao gồm việc thu thập trình bày có hệ thống số liệu nhằm cung cấp tranh tình cụ thể Đây phương pháp quan trọng thường khởi đầu nghiên cứu dịch tễ học Các nghiên cứu mơ tả nhằm báo động, tìm hiểu số đặc điểm hay ước lượng quy mô vấn đề sức khoẻ hay tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi người dân vấn đề để đề xuất giải pháp can thiệp 2.1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu mô tả Nghiên cứu mô tả cần phải đáp ứng mục tiêu sau đây: - Mô tả tượng sức khoẻ yếu tố nguy có liên quan đến tình trạng sức khoẻ - Phác thảo giả thuyết nhân yếu tố nguy tượng sức khoẻ nghiên cứu làm tiền đề cho nghiên cứu phân tích 2.1.2.2 Những nội dung nghiên cứu mơ tả Nội dung nghiên cứu mô tả xác định thực trạng yếu tố người yếu tố không gian, thời gian cụ thể thời điểm định + Xác định quần thể nghiên cứu Tùy theo bệnh yếu tố quy định để chọn quần thể nghiên cứu Chọn quần thể để nghiên cứu tùy thuộc vào mục tiêu khả nghiên cứu Việc xác định quần thể tiền đề quan trọng, mẫu số định tỷ lệ quan sát Có thể dựa thơng tin có sẵn tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết…để chọn quần thể nghiên cứu + Định nghĩa bệnh nghiên cứu Một bệnh, hay nói chung tượng sức khỏe mơ tả, phải định nghĩa rõ ràng, xác, cụ thể để so sánh với định nghĩa chuẩn quốc gia, quốc tế + Mô tả yếu tố nguy Yếu tố nguy hiểu cách rộng rãi tất yếu tố thuộc chất như: yếu tố vật lý, hố học, sinh lý, tâm lý, di truyền, khí tượng, yếu tố kinh tế văn hoá xã hội mà tác động chúng tạo nên cho thể người thay đổi có lợi đặc biệt khơng có lợi sức khoẻ người Mô tả rõ ràng yếu tố nguy để có sở phân tích rõ ràng đầy đủ yếu tố liên quan với chúng, không bỏ sót đạt mục tiêu công việc mô tả đặc biệt mô tả tương quan Nếu mô tả bệnh tượng sức khỏe định đó, có tác dụng nhiều cho y học, giúp ích cho cộng đồng Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, mô tả tượng sức khỏe cần phải mơ tả đồng thời yếu tố nguy ( yếu tố dự phòng) tượng sức khỏe Làm đạt mục tiêu nghiên cứu mơ tả hình thành nên giả thuyết nhân 2.1.2.3 Thiết kế nghiên cứu mô tả Nghiên cứu mô tả tiến hành quy mơ lớn quy mô nhỏ Ở quy mô nhỏ nghiên cứu mô tả bao gồm việc mô tả sâu đặc tính số bệnh nhân Loại hình nghiên cứu gọi nghiên cứu trường hợp (case study) hay báo cáo ca bệnh (case report), loạt ca bệnh (case series) Ở quy mô lớn điều tra cắt ngang nhằm xác định phân bố biến số định thời điểm + Mô tả trường hợp bệnh (case report) Là loại thiết kế nghiên cứu đơn giản nhất, thường nhằm vào trường hợp bệnh gặp trường hợp bệnh bất thường, thường tiến hành thầy thuốc lâm sàng Ví dụ: Năm 2006, Mỹ, có báo cáo phụ nữ tiền mãn kinh, 40 tuổi, khoẻ mạnh, dùng viên tránh thai để điều trị viêm nội mạc tử cung vào viện nhồi máu phổi Vì nhồi máu phổi gặp lứa tuổi nên trường hợp bất thường, sau nhiều tìm tòi người thầy thuốc nghĩ đến: viên tránh thai liên quan đến nhồi máu phổi đưa giả thuyết: viên tránh thai làm tăng nguy viêm tắt tĩnh mạch Hoặc trường hợp SXH có biến chứng suy đa tạng khoa nhi phải tiến hành lọc máu liên tục cứu sống bệnh nhân + Mô tả loạt ca bệnh (case series) Thu thập mô tả trường hợp bệnh đơn lẻ có điểm giống xảy thời gian tương đối ngắn, không gian khơng lớn lắm, hình thành nên việc mơ tả loạt ca bệnh, có tầm quan trọng việc hình thành nghiên cứu dịch tễ học Ví dụ: Bệnh SIDA mô tả ban đầu loạt ca bệnh Pneumocysits carini nam niên khoẻ mạnh, xảy vào cuối năm 1980 đầu 1981 bệnh viện Los Angeles, có tiền sử giống đồng tính luyến ái… Giả thuyết sau kiểm định Hay trường hợp bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân xảy Huyện Ba tơ tỉnh Quảng Ngãi… + Mô tả tương quan Các mô tả trường hợp bệnh đơn lẻ chùm bệnh dựa kiện cá thể Mô tả tương quan dựa kiện chung quần thể Ví dụ: Lượng thịt tiêu thụ đầu người / ngày có tương quan thuận chiều với tỷ lệ K đại tràng nhiều nước giới Ở nước tiêu thụ nhiều thịt K đại tràng có tỷ lệ cao Mơ tả tương quan thiết kế sử dụng nhiều nghiên cứu dịch tễ học, thường sử dụng bước đầu việc khai thác quan hệ kết hợp phơi nhiễm bệnh, tiến hành cách nhanh chóng, tốn thường sử dụng nguồn thơng tin sẵn có lĩnh vực liên quan Như nghiên cứu mơ tả có giá trị thực tiễn to lớn hồn tồn khơng nghiên cứu phân tích giá trị khoa học Tuy nhiên, hạn chế mơ tả tương quan khơng có khả gán tương quan kết hợp phơi nhiễm bệnh quần thể cho cá thể quần thể, đặc biệt tương quan có thực xảy cá thể có phơi nhiễm quần thể nghiên cứu hay không Cho nên, mô tả tương quan đạt tới mức cao hình thành giả thuyết mà hồn tồn khơng có khả kiểm định giả thuyết + Mơ tả đợt nghiên cứu ngang Còn gọi nghiên cứu tỷ lệ mắc, phơi nhiễm bệnh xem xét lúc cho cá thể quần thể định thời điểm định, cung cấp cho ta ảnh chụp nhanh tượng sức khoẻ yếu tố liên quan quần thể Loại nghiên cứu thường tiến hành mẫu đại diện cho quần thể Hạn chế điều tra ngang chứng minh yếu tố biết yếu tố nguy bệnh, hậu bệnh khác Ví dụ: người ta xét nghiệm đường máu người xác định có tăng huyết áp đợt nghiên cứu ngang, ngồi thơng tin thu thập tỷ lệ tăng huyết áp đó, thấy đường máu tăng, khơng thể biết đường máu tăng trước yếu tố nguy bệnh, hay xảy sau, hậu bệnh khác Nghiên cứu ngang phản ảnh tượng sức khoẻ thời điểm nghiên cứu, khơng nói lên diễn biến tượng sức khoẻ theo thời gian, nên khơng thể so sánh kết với kết nghiên cứu ngang quần thể khác 2.1.2.4 Hình thành giả thuyết từ nghiên cứu mô tả Một mục tiêu quan trọng nghiên cứu mơ tả hình thành giả thuyết mối quan hệ nhân-quả, tiền đề cho nghiên cứu từ đề xuất biện pháp can thiệp hữu hiệu cho quần thể Giả thuyết mối quan hệ nhân quả, phải có đầy đủ thành phần: - Yếu tố nguy cơ: yếu tố nguy nghi ngờ xét mặt toán học có kết hợp thống kê phơi nhiễm bệnh, yếu tố nguy phải đo đếm cách xác - Hậu quả: bệnh mà ta quan tâm nghiên cứu, tính tổng lượng, chia giai đoạn, mức độ nặng nhẹ khác Việc phân chia phải có số đo tương ứng để tính tốn đáp ứng mặt thống kê - Mối quan hệ nhân quả: phải thể mối tương quan nhân quả, mối quan hệ lượng chất - Quần thể: tập hợp cá thể đồng tính chất nội sinh ngoại sinh, mối quan hệ nhân xảy yếu tố nguy khả xuất bệnh 2.1.3 Nghiên cứu so sánh hay nghiên cứu phân tích Phương pháp áp dụng phân tích yếu tố nguy làm gia tăng tỷ lệ bệnh dân số Nguyên lí phương pháp so sánh tỉ lệ mắc bệnh hai nhóm dân số: dân số có tiếp xúc với yếu tố nguy dân số không tiếp xúc với yếu tố nguy Nếu tỉ lệ mắc bệnh khác biệt hai nhóm (nghĩa nguy tương đối khác 1) ta kết luận có mối liên hệ yếu tố tiếp xúc bệnh tật Thông thường có hai loại nghiên cứu phân tích nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu tập 2.1.3.1 Nghiên cứu bệnh chứng Nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu xuất phát từ tình trạng bệnh, vấn đề biết Mục đích nghiên cứu khai thác vấn đề có liên quan đến tình trạng bệnh lý thấy qua nghiên cứu mô tả Trên sở kinh nghiệm nhà nghiên cứu lập lộ trình để khai thác, hồi cứu yếu tố liên quan đến bệnh trạng biết Sau khẳng định yếu tố nguy tượng bệnh lý Nhà nghiên cứu cần thiết lập nhóm để nghiên cứu, so sánh đối chứng Ví dụ nhóm đối tượng có vấn đề (ví dụ trẻ em bị suy dinh dưỡng) so sánh với nhóm khác gọi nhóm đối chứng khơng có vấn đề (trẻ em phát triển bình thường) nhằm phát yếu tố nguy góp phần tạo nên vấn đề Mơ hình, thiết kế nghiên cứu 2.1.3.1.1 Những nội dung nghiên cứu bệnh chứng + Lựa chọn nhóm bệnh Nghiên cứu bệnh chứng dựa sở bệnh viện: Nhóm bệnh chọn từ bệnh nhân điều trị bệnh viện hay sở chăm sóc y tế Phương pháp chọn nhóm bệnh áp dụng phổ biến tương đối dễ không tốn Nghiên cứu bệnh chứng dựa quần thể: Nhóm bệnh chọn từ tất bệnh nhân mẫu ngẫu nhiên hay từ quần thể thời điểm hay khoảng thời gian xác định + Lựa chọn nhóm chứng Lựa chọn nhóm chứng thích hợp vấn đề khó khăn thiết kế nghiên cứu bệnh chứng Khơng có nhóm chứng tối ưu cho tất tình huống, đặc biệt tương đồng nhóm bệnh nhóm chứng Nguồn chọn nhóm chứng từ bệnh viện: bệnh nhân bệnh viện mắc bệnh khác bệnh mà ta nghiên cứu Nguồn chọn nhóm chứng từ quẩn thể: đảm bảo so sánh tốt xuất phát từ nguồn mà từ ta chọn nhóm chứng nhóm bệnh Nhóm chứng bạn bè, họ hàng, vợ chồng, hàng xóm nhóm bệnh: có đồng mơi trường sống tập quán sinh hoạt sở thích + Số nhóm chứng Lý tưởng có nhóm chứng thích hợp tương ứng với nhóm bệnh Nhưng thực tế khó chọn nhóm so sánh thích hợp đặc biệt nhóm chứng chọn bệnh viện Cần thiết phải sử dụng nhiều nhóm chứng chọn từ bệnh nhân có chẩn đốn khác + Số cá thể nhóm chứng Tỷ số cá thể nhóm chứng với cá thể nhóm bệnh tốt 1/1 Khi tỷ số tăng lên, sức mạnh thống kê nghiên cứu tăng lên, không nên tỷ lệ 4/1 + Phân tích nghiên cứu bệnh chứng Nên thành lập bảng tiếp liên để ứng dụng toán thống kê đánh giá cho chuẩn xác Trên sở nhóm bệnh nhóm chứng, ta tiến hành phân tích mối quan hệ ngược lại yếu tố nguy xem khả chịu ảnh hưởng trước liên quan yếu tố theo quan hệ nhân Ví dụ: Nhằm tìm hiểu liên quan sử dụng Oestrogen tổng hợp (OCE) ung thư mội mạc tử cung, nghiên cứu bệnh chứng tiến hành có 183 người bị ung thư nội mạc tử cung (nhóm bệnh) 183 người khơng bị ung thư nội mạc tử cung (nhóm chứng) hỏi tiền sử dụng OCE Kết cho thấy nhóm bệnh có 55 người có tiền sử dụng OCE (số chênh sử dụng OCE nhóm 55/128=0,43) nhóm chứng có 19 người có tiền sử dụng OCE (số chênh sử dụng OCE nhóm chứng 19/164=0,12) Tỉ suất chênh OR = 0,43/0,12= 3,6 số chênh mắc ung thư mội mạc tử cung nhóm sử dụng OCE so với nhóm khơng sử dụng OCE mức tăng nguy ung thư nội mạc tử cung sử dụng OCE 2.1.3.1.2 Ưu nhược điểm nghiên cứu bệnh chứng + Ưu điểm - Dễ thực hiện, tốn thời gian, kinh phí, làm lại Cho phép theo dõi, nghiên cứu bệnh Cho phép sử dụng kỹ thuật đắt tiền lâu dài Cho phép phân tích nhiều yếu tố + Nhược điểm Khó xây dựng nhóm chứng hồn chỉnh - Nhiều YTNC bị ta bỏ quên bỏ sót khơng tìm hiểu, khai thác kỹ - Với bệnh khơng áp dụng mẫu ngẫu nhiên mà phải dùng tới tất trường hợp bị bệnh nghiên cứu nên dễ có sai số - Các thơng tin có liên quan dễ bị mất, quên thời gian lâu 2.1.3.2 Nghiên cứu tập (đoàn hệ Cohort) Xuất phát điểm nghiên cứu tập yếu tố nguy biết (hút thuốc lá) để sau xem xét có phải nguyên nhân phát sinh, phát triển bệnh hay khơng (K phổi) Ta tiến hành chọn nhóm cá thể có tiếp xúc (hút thuốc lá) gọi “phơi nhiễm” (exposed) nhóm cá thể khơng tiếp xúc với yếu tố nguy (không hút thuốc lá) Nhà nghiên cứu điều tra hai nhóm khoảng thời gian định so sánh xuất vấn đề (K phổi) mà nhà nghiên cứu cho có liên quan đến yếu tố nguy (hút thuốc lá) nhóm tiếp xúc có thực xuất nhiều hay khơng Thơng thường q trình nghiên cứu kéo dài cần phải theo dõi chặt chẽ tác động qua lại yếu tố nguy với vấn đề sức khoẻ dự định xuất Một ví dụ kinh điển nghiên cứu đoàn hệ nghiên cứu bác sĩ Anh quốc (The British Doctor's study) bắt đầu tiến hành vào năm 1951 34.440 nam bác sĩ hỏi tình trạng hút thuốc (có hay không) theo dõi tử vong ung thư phổi vòng 20 năm Kết cho thấy nguy tử vong hàng năm ung thư phổi người không hút thuốc 10/100.000 nguy tử vong hàng năm ung thư phổi người hút thuốc 140/100.000 Như hút thuốc làm tăng nguy K phổi lên 14 lần (nguy tương đối 14) hút thuốc gọi yếu tố nguy K phổi 2.1.3.2.1 Mơ hình, thiết kế nghiên cứu 2.1.3.2.2 Phân tích đánh giá nghiên cứu tập Việc phân tích, đánh giá cần tiến hành chặt chẽ, liên tục theo giai đoạn để vừa xác minh tính nhân quả, vừa khắc phục trệch hướng nghiên cứu Mỗi loại nghiên cứu tập cần có cách đánh giá riêng để cho mục đích nhà nghiên cứu đạt hiệu 2.1.3.2.3 Các loại nghiên cứu tập Dựa vào mơ hình nghiên cứu, người ta chia nghiên cứu tập thành hai loại: nghiên cứu tập hồi cứu nghiên cứu tập tương lai + Nghiên cứu tập hồi cứu Với nghiên cứu tất kiện cần nghiên cứu, tình trạng phơi nhiễm bệnh xảy trước thời điểm bắt đầu nghiên cứu, nên ta phải điều tra hồi cứu tình trạng phơi nhiễm nhóm xem có xuất chứng, bệnh tương ứng trước hay khơng + Nghiên cứu tập tương lai Với nghiên cứu này, thời điểm bắt đầu nghiên cứu cá thể chọn vào nhóm nghiên cứu bắt đầu tiếp xúc với yếu tố nguy hai nhóm khoẻ mạnh Ta tiến hành theo dõi thời gian dài tương lai tùy thuộc vào mục đích khả nghiên cứu để xem khả xuất chứng, bệnh có liên quan mà ta cần tìm hiểu hai nhóm tiếp xúc không tiếp xúc với yếu tố nguy + Nghiên cứu tập kết hợp hồi cứu tương lai Các thông tin thu thập vừa theo dõi tương lai vừa hồi cứu q khứ Nghiên cứu có ích tất loại phơi nhiễm nên bổ sung thiếu sót loại nghiên cứu 2.2 Nghiên cứu can thiệp Là dạng đặc biệt nghiên cứu tập tương lai, nhà nghiên cứu tác động lên tình hình đo lường kết việc tác động Thơng thường có hai nhóm so sánh, nhóm can thiệp (ví dụ điều trị với loại thuốc) nhóm khơng can thiệp (nhóm sử dụng giả dược) nhằm tìm kiếm kết theo ý muốn theo chiều hướng tích cực Tuy nhiên với nghiên cứu dạng cần có đánh giá nghiêm túc hiệu can thiệp, mơ hình can thiệp chấp nhận, nhân rộng mơ hình Ví dụ: người ta muốn biết tác dụng tỏi bệnh tăng huyết áp có thực hay khơng Một nghiên cứu can thiệp tác giả tiến hành cách chọn mẫu theo dõi 10 năm sau thu kết sau: Nhóm can thiệp uống tinh dầu tỏi 5ml/ngày (vào bữa sáng tối) gồm 45 người, từ 40 đến 50 tuổi Sau 10 năm có người bị tăng huyết áp Nhóm chứng khơng uống tinh dầu chí vào bữa ăn ăn vài lát tỏi (có tự nguyện tham gia), gồm 50 người từ 40 đến 50 tuổi có tỷ lệ nam nữ nhóm (cả hai nhóm sống thành phố) Sau 10 năm có người bị tăng huyết áp Tỉ số chênh nhóm can thiệp 2/43 nhóm chứng 7/43 Vậy tỉ suất chênh nhóm không uống tinh dầu tỏi OR = (7/43)/(2/43) = 3,5 nghĩa uống tinh dầu tỏi làm giảm nguy THA đến 3,5 lần Nghiên cứu can thiệp chia thành nghiên cứu thực nghiệm nghiên cứu bán thực nghiệm + Nghiên cứu thực nghiệm (experiments) Các cá nhân chia ngẫu nhiên thành hai nhóm Một nhóm nhận can thiệp (nhóm thử nghiệm) nhóm khơng nhận can thiệp (nhóm chứng) Kết can thiệp tính từ việc so sánh kết hai nhóm Nghiên cứu thực nghiệm có đặc tính: Có tác động nhà nghiên cứu Có nhóm chứng - Chia nhóm ngẫu nhiên: sức mạnh nghiên cứu thực nghiệm việc chia nhóm ngẫu nhiên giúp loại bỏ yếu tố gây nhiễu Nghiên cứu thực nghiệm chia làm loại: 1- Thử nghiệm lâm sàng: nghiên cứu đối tượng bệnh nhân Loại nghiên cứu bao gồm việc thử nghiệm điều trị hay biện pháp dự phòng di chứng bệnh nhân nhằm đánh giá hiệu việc điều trị hay dự phòng kể 2- Thử nghiệm thực địa: việc can thiệp người chưa có bệnh Loại nghiên cứu chủ yếu đánh giá biện pháp dự phòng Để nghiên cứu có tính xác hợp người ta thường sử dụng thử nghiệm thực địa để đánh giá giải pháp can thiệp dự phòng cho bệnh bệnh phổ biến hay trầm trọng Các thử nghiệm vaccine loại thử nghiệm thực địa phổ biến 3- Can thiệp cộng đồng: tương tự thử nghiệm thực địa có đặc điểm biện pháp can thiệp áp dụng cho cộng đồng khơng phải có cá nhân đơn lẻ Can thiệp cộng đồng áp dụng biện pháp can thiệp áp dụng cho quy mơ cộng đồng thí dụ việc đánh giá hiệu việc cải tạo vệ sinh mơi trường việc phòng chống sốt rét Việc sai lệch thơng tin nghiên cứu can thiệp giảm thiểu cách sử dụng phương pháp mù đơn (có nghĩa cho đối tượng khơng biết loại điều trị cá nhân mình) mù đôi (cả đối tượng điều trị nhà nghiên cứu loại điều trị thực cá nhân) Tuy nhiên tính chất mù nghiên cứu can thiệp yêu cầu tuyệt đối Quy trình tiến hành nghiên cứu thực nghiệm PP NGUYÊN + Nghiên cứu bán thực nghiệm (quasi experiment) Là nghiên cứu có thao tác nhà nghiên cứu thiếu hai đặc tính lại nghiên cứu thực nghiệm, ví dụ khơng có nhóm chứng hay khơng chia nhóm ngẫu nhiên Chỉ có hình thức nghiên cứu thực nghiệm có giá trị cao mặt y học chứng cớ thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (randomized controlled clinical trial; viết tắt RCT) Thứ bậc mặt y học chứng xếp từ cao đến thấp mô tả sơ đồ: TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Tuấn Thiết kế thí nghiệm Phân tích số liệu tạo biểu đồ R Nhà xuất KHKT TPHCM 2007, trang:290-304 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài, "Phương pháp nghiên cứu khoa học", website: http:// ebook.edu.net.vn/ Đinh Thanh Huề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” Bài giảng sau Đại học, Đại học Y dược Huế Nguyễn Ngọc Rạng “Nghiên cứu khoa học bệnh viện” website: www.thietbiysinh.com.vn/ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học y học “Các phương pháp nghiên cứu khoa học thông dụng” website: www tailieu.vn/ Kirsten Bibbins-Domingo Types of study designs: from descriptive studies to randomized controlled trials, Website: rds.epicsf.org/ticr/syllabus/courses Angela Laflen 2001 “Understanding the Sections of Your Report” website: http://owl.english.purdue.edu/ Thông tin khoa học 161 lượt xem Thông tin khoa học 174 lượt xem Thông tin khoa học 192 lượt xem Thông tin khoa học lượt xem Thông tin khoa học 904 lượt xem Thông tin khoa học 234 lượt xem ... Huy Tài, "Phương pháp nghiên cứu khoa học" , website: http:// ebook.edu.net.vn/ Đinh Thanh Huề Phương pháp nghiên cứu khoa học Bài giảng sau Đại học, Đại học Y dược Huế Nguyễn Ngọc Rạng Nghiên. .. Huế Nguyễn Ngọc Rạng Nghiên cứu khoa học bệnh viện” website: www.thietbiysinh.com.vn/ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học y học “Các phương pháp nghiên cứu khoa học thông dụng” website: www... cứu khơng can thiệp Nghiên cứu khơng can thiệp bao gồm nghiên cứu thăm dò, nghiên cứu mơ tả nghiên cứu phân tích 2.1.1 Nghiên cứu thăm dò Nghiên cứu thăm dò nghiên cứu quy mô nhỏ thời gian ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG Y HỌC, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG Y HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay