CAM NANG IVF oct 2016

309 29 0
  • Loading ...
1/309 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 09:56

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HIẾM MUỘN MONG CON. ĐÂY LÀ NHỮNG KIẾN THƯC TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM, NHỮNG CHUẨN BỊ TRƯỚC TRONG VÀ SAU KHI CHUYỂN PHÔI VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TRONG DƯỠNG THAI. NGÀY NAY NHỮNG CẶP VỢ CHỒNG GẮP NHỮNG VẤN ĐỀ HIẾM MUỘN RẤT NHIỀU VÀ PHẢI DÙNG ĐẾN SỰ CĂN THIỆP Y KHOA. IVF LÀ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN. KIẾN THỨC NÀY SẼ LÀ HÀNH TRANG TRONG QUA TRÌNH ĐIỀU TRỊ VÀ ĐÓN NHẬN NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ. CẨM NẨNG IVF Tổng hợp thông tin IVF từ trang mạng, bác sĩ kinh nghiệm bệnh nhân IVF giúp tiện tra cứu tham khảo Dành tặng bạn chuẩn bị trình tìm phương pháp thụ tinh ống nghiệm I TRƢỚC VÀ SAU CHUYỂN PHÔI 15 TIÊM NGỪA VACXIN TRƢỚC KHI MANG THAI 15 XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT TỐ NỮ 15 XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ 18 CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG, DINH DƢỠNG, LUYỆN TẬP, THUỐC THANG GIÚP CẢI THIỆN KHẢ NĂNG SINH SẢN 21 4.1 Chế độ ăn uống cải thiện khả sinh sản 21 4.2 Chế độ dinh dƣỡng cải thiện khả sinh sản 22 4.3 Chế độ luyện tập, sinh hoạt cải thiện khả sinh sản 26 4.4 Chế độ thuốc thang cải thiện khả sinh sản 27 4.5 Kinh nghiệm thải độc thể cho vợ chồng trƣớc tiến hành IVF 30 4.5.1 Dấu hiệu thể cần đƣợc thải độc 30 4.5.2 Vai trò thải độc thể (Cleansing and Detoxing) 31 4.5.3 Thải độc thể đậu đen 32 4.5.4 Thải độc thể đậu đỏ 32 4.6 Kinh nghiệm ăn uống, luyện tập, sinh hoạt cho ngƣời tinh trùng yếu 33 4.7 Dƣỡng trứng khỏe 35 4.7.1 Tám chiêu giúp dƣỡng trứng khỏe 35 4.7.2 Kinh nghiệm uống ngũ cốc cải thiện nội tiết 37 4.8 Các thực phẩm không nên kết hợp 37 XỬ LÍ CÁC VẤN ĐỀ TRƢỚC KHI KÍCH TRỨNG 42 5.1 Buồng trứng đa nang 42 5.1.1 Thế buồng trứng đa nang? 42 5.1.2 Nguyên nhân chế hình thành bệnh 42 5.1.3 Triệu chứng lâm sàng bệnh buồng trứng đa nang 42 5.1.4 Điều trị buồng trứng đa nang? 43 5.1.5 Ngƣời mắc buồng trứng đa nang nên ăn gì? 43 5.1.6 Kĩ thuật IVM 44 5.2 Lạc nội mạc tử cung 45 5.2.1 Lạc nội mạc tử cung thai kì 45 5.2.2 Triệu chứng lạc nội mạc tử cung 46 5.2.3 Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung 46 5.2.4 Lạc nội mạc tử cung gây vô sinh nào? 46 5.2.5 Nguyên nhân lạc nội mạc tử cung 46 5.2.6 Làm để phòng ngừa lạc nội mạc tử cung? 47 5.2.7 Liệu có thai lạc nội mạc tử cung tự hết? 47 5.2.8 Điều trị lạc nội mạc tử cung 47 5.2.9 Phẫu thuật lạc nội mạc tử cung 47 5.3 Tử cung lạnh 47 5.3.1 Thế tử cung lạnh 47 5.3.2 Biểu tử cung lạnh gây vô sinh 48 5.3.3 Những dễ bị tử cung lạnh? 48 5.3.4 Phát tử cung lạnh cách nào? 48 5.3.5 Điều trị tử cung lạnh? 49 5.4 U xơ tử cung 49 5.4.1 U xơ tử cung gì? 49 5.4.2 Nguyên nhân 49 5.4.3 Triệu chứng 50 5.4.4 Biến chứng 50 5.4.5 Điều trị 50 5.5 Tinh trùng đứt gãy 51 5.6 Khơng có tinh trùng 51 5.6.1 Nguyên nhân khơng có tinh trùng tinh dịch 52 5.6.2 Điều trị giúp nam giới khơng có tinh trùng có 52 KÍCH TRỨNG 52 6.1 Các phác đồ kích trứng 52 6.1.1 Phác đồ dài (down-regulation) 52 6.1.2 Phác đồ GnRH antagonist 53 6.2 Các loại thuốc kích trứng thƣờng dùng 53 6.2.1 Follitrope 150 53 6.2.2 Gonalf 300 54 6.2.3 Menopour 75 55 6.2.4 IVF-M 150IU 56 6.2.5 Dipherelene 0,1mg 57 6.2.6 Puregon 58 6.2.7 Elonva 150mcg 61 6.3 Thuốc ngăn rụng thƣờng dùng 65 6.3.1 Centrotide 0.25mg 65 6.3.2 Orgalutran 0.25 65 6.4 Các loại thuốc kích rụng thƣờng dùng 67 6.4.1 Prenyl 67 6.4.2 IVF-C 68 6.5 Các vấn đề cần ý kích thích buồng trứng 70 6.6 Đáp ứng với kích thích buồng trứng 71 6.7 Kinh nghiệm tiêm thuốc, ăn uống, luyện tập thời gian kích trứng 71 6.8 Kinh nghiệm trƣớc chọc hút trứng 71 XỬ LÍ CÁC VẤN ĐỀ SAU KHI KÍCH TRỨNG 72 7.1 Qúa kích buồng trứng 72 7.1.1 Lâm sàng 73 7.1.2 Điều trị 74 7.1.3 Giới thiệu biện pháp dự phòng 76 7.1.4 Nhận dang đối tƣợng nguy cao Hội chứng kích buồng trứng 76 7.2 Niêm mạc mỏng 77 7.2.1 Cấu tạo tử cung 77 7.2.2 Sự phát triển nội mạc tử cung 77 7.2.3 Nguyên nhân dẫn tới niêm mạc tử cung mỏng 78 7.2.4 Các phƣơng pháp tự nhiên để làm dày bảo vệ niêm mạc tử cung 79 7.2.5 Bí khắc phục niêm mạc mỏng theo Đông y 82 7.3 Niêm mạc dày 84 7.3.1 Niêm mạc tử cung có cấu tạo nhƣ nào? 84 7.3.2 Niêm mạc tử cung dày? 84 7.3.3 Nguyên nhân khiến niêm mạc tử cung dày (tăng sinh niêm mạc tử cung) 84 7.3.4 Tây y điều trị niêm mạc tử cung dày (tăng sinh niêm mạc tử cung) 84 7.3.5 Đông y điều trị niêm mạc tử cung dày 84 7.4 Ứ dịch vòi trứng 85 7.4.1 Nguyên nhân gây ứ dịch vòi trứng 85 7.4.2 Có nên phẫu thuật cắt, kẹp góc tai vòi hay khơng? 86 CHUYỂN PHÔI 88 8.1 Đôi điều trứng, noãn IVF 88 8.2 Chuyển phôi tƣơi 88 8.3 Chuyển phôi trữ 89 8.3.1 Sinh lý chu kì nội mạc tử cung 89 8.3.2 Cửa sổ làm tổ nội mạc tử cung 89 8.3.3 Vai trò estrogen progesteron nội mạc tử cung 89 8.3.4 Các phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung thƣờng dùng 90 8.4 So sánh tỉ lệ thành công chuyển phôi tƣơi chuyển phôi trữ 92 8.5 Kinh nghiệm ăn uống, lại sau chuyển phôi 93 8.5.1 Lời khuyên bác sĩ chuyển phôi trữ 93 8.5.2 Kinh nghiệm bệnh nhân làm IVF 94 8.6 THUỐC NỘI TIẾT DÙNG SAU CHUYỂN PHÔI 97 THỬ THAI 98 9.1 Thử beta HCG 98 9.1.1 Nguồn gốc hCG 98 9.1.2 Phát hCG nhƣ nào? 98 9.1.3 Đo nồng độ hCG có ý nghĩa nhƣ nào? 99 9.1.4 Những yếu tố tác động đến hCG? 99 9.1.5 hCG biến khỏi thể nhƣ nào? 99 9.1.6 Nồng độ HCG thời kì mang thai 100 9.2 Nguyên nhân IVF thất bại 100 9.2.1 Chia sẻ bệnh nhân làm IVF 100 9.2.2 Theo bác sĩ 101 10 RA MÁU SAU CHUYỂN PHÔI 105 10.1 Ra máu vài ngày sau chuyển phôi 105 10.2 Tụ dịch màng nuôi 105 10.2.1 Kinh nghiệm bị máu (tổng hợp từ trƣờng hợp IVF) 106 10.2.2 Bài thuốc đông y điều trị tụ dịch màng nuôi 107 11 NIỆM CHÚ CẦU CON 108 11.1 Trƣớc niệm Chú đại bi 108 11.2 Trì Chú đại bi 108 11.3 Tụng Kinh Quan âm cứu khổ 109 11.4 Ý nghĩa Thần Đại bi 109 11.5 Thày Thích Pháp Hòa Trì Chú đại bi 109 II MANG THAI 109 DƢỠNG THAI 109 1.1 Chế độ ăn uống, sinh hoạt mang thai 109 1.1.1 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ 110 1.1.2 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ hai 111 1.1.3 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ ba 111 1.1.4 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ tƣ 112 1.1.5 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ năm 112 1.1.6 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ sáu 113 1.1.7 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ bảy 113 1.1.8 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ tám 114 1.1.9 Bổ sung dinh dƣỡng cho bà bầu tháng thứ chín 114 1.2 Chế độ luyện tập mang thai sau sinh 115 1.2.1 Bài tập 1: Tập khớp bàn chân 115 1.2.2 Bài tập 2: Tập khớp bàn tay 115 1.2.3 Bài tập 3: Tập lƣng ch o bụng 116 1.2.4 Bài tập 4: Tập thể dục cổ 117 1.2.5 Bài tập 5: Tập thể dục bụng, thóp ch t bụng 117 1.2.6 Bài tập 6: Tập sàn chậu khung xƣơng chậu 118 1.2.7 Bài tập 7: Tập chân 119 1.2.8 Bài tập 8: Tập tƣ 119 1.2.9 Bài tập 9: Tập hít thở – thƣ gi n 121 1.3 Thực phẩm cần kiêng có thai 121 1.4 Thực phẩm nên ăn có thai 132 1.5 Bổ sung vitamin khoáng chất 144 1.5.1 Các loại vitamin khoáng chất thiết yếu cho bà bầu 144 1.5.2 Hƣớng dẫn mẹ bầu bổ sung vitamin khoáng chất cách 149 1.5.3 Dấu hiệu thai phụ bị thừa vitamin 150 1.5.4 Các sản phẩm thuốc bổ sung Vitamin tổng hợp giai đoạn mang thai 151 1.5.5 Kinh nghiệm bổ sung acid folic, sắt, vitamin, canxi cho mẹ bầu bệnh nhân IVF 158 CÁC MỐC KHÁM, SIÊU ÂM THAI, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI 163 2.1 Cách tính tuổi thai 163 2.2 Quy trình khám quản lý thai kì thụ tinh ống nghiệm 165 2.2.1 Chẩn đốn có thai 165 2.2.2 Khám thai Quý 165 2.2.3 Khám thai Quý 165 2.2.4 Khám thai Quý 165 2.3 Siêu âm thai D tốt 166 2.3.1 Siêu âm 2D 166 2.3.2 Siêu âm 3D 167 2.3.3 Siêu âm 4D 167 2.4 Các x t nghiệm quan trọng thai kỳ 168 2.4.1 Lần khám thai 168 2.4.2 Siêu âm đo độ dày vai gáy 169 2.4.3 Xét nghiệm Triple Test 169 2.4.4 Siêm âm 4D 169 2.4.5 Xét nghiệm máu 169 2.4.6 Xét nghiệm nƣớc tiểu 169 2.4.7 Tiêm vaccine uốn ván 169 2.3.8 Siêu âm trƣớc sinh 169 2.5 Sự phát triển thai nhi 170 2.5.1 Quá trình phát triển thai nhi theo tuần 170 2.5.2 Bảng chi tiết số siêu âm thai theo tuần ngày 197 2.5.3 Túi ối, túi nỗn hồng, phơi thai, tim thai 204 2.5.4 Cách xác định thai ngƣng phát triển 206 XỬ LÍ CÁC VẤN ĐỀ KHI MANG THAI 207 3.1 Dị ứng 207 3.1.1 Dị ứng mang thai 207 3.1.2 Những nguyên nhân gây nên dị ứng thai kỳ thông thƣờng 207 3.1.3 Làm dịu dị ứng thai kỳ 208 3.1.4 Trị mẩn ngứa mề đay kinh giới 208 3.1.5 Trị mẩn ngứa mề đay tắm khế chua 209 3.1.6 Trị dị ứng nƣớc gừng, chanh, dƣa leo 209 3.2 Cảm cúm, Sốt, Ho 209 3.2.1 Tại mẹ bầu dễ cảm cúm mang thai 209 3.2.2 Dấu hiệu nhận biết cảm cúm mang thai 209 3.2.3 Cách xử trí cho thai phụ bị cảm cúm 210 3.2.4 Cách phòng ngừa cúm cho bà bầu mang thai 211 3.2.5 Cách xử trí bị sốt 214 3.2.6 Thuốc hạ sốt an toàn? 215 3.2.7 Cách xử trí bầu bị ho 216 3.3 Rubella 218 3.3.1 Rubella - mối nguy hiểm thai phụ 218 3.3.2 Những biểu lâm sàng bệnh 218 3.3.3 Các biến chứng bệnh 218 3.3.4 Cách xử lý ngƣời nhà mắc rubella 219 3.3.5 Xét nghiệm Rubella mang thai 219 3.3.6 Một số thuốc hỗ trợ trị bệnh 220 3.4 Thai tử cung 221 3.4.1 Thai tử cung gì? 221 3.4.2 Tại phụ nữ có thai bị thai ngồi tử cung? 221 3.4.3 Hậu thai tử cung 222 3.4.4 Làm để biết đƣợc có thai ngồi tử cung ? 222 3.4.5 Cần phải làm để tránh nguy hiểm nghi ngờ thai ngồi tử cung? 222 3.4.6 Nội soi chẩn đoán 223 3.4.7 Các xét nghiệm lâm sàng giúp chẩn đốn sớm thai ngồi tử cung 224 3.4.8 Xử lí thai ngồi tử cung 225 3.4.9 Chế độ dinh dƣỡng sau mổ thai tử cung 226 3.4.10 Thai tử cung sau thụ tinh ống nghiệm 226 3.5 Sảy thai 227 3.5.1 Các dấu hiệu sảy thai 227 3.5.2 Các nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp 228 3.5.3 Các xét nghiệm định phải làm bị sảy thai liên tiếp 229 3.5.4 Điều trị sảy thai 231 3.6 Chửa trứng 231 3.6.1 Chửa trứng gì? 231 3.6.2 Ảnh hƣởng thai trứng sức khoẻ mẹ bầu 231 3.6.3 Các dấu hiệu chửa trứng 232 3.6.4 Điều trị chửa trứng 232 3.6.5 Phòng ngừa chửa trứng 233 3.6.6 Khả mang thai trở lại ngƣời đ mang thai trứng 233 3.7 Hội chứng antiphospholipid 233 3.7.1 Kháng phospholipid mà lại gây sảy thai liên tục? 233 3.7.2 Làm để biết thể có kháng phospholipid hay không? 233 3.7.3 Muốn có thai mà bị kháng phospholipid phải làm sao? 234 3.8 Giảm thai 235 3.8.1 Đa thai gì? 235 3.8.2 Tại nên thực thủ thuật giảm thai đa thai nhiều(>2 thai)? 235 3.8.3 Các nguy có thực giảm thai 236 3.9 Ốm ngh n 236 3.9.1 Nguyên nhân gây ốm ngh n 237 3.9.2 Ai bị ốm ngh n? 237 3.9.3 Mối nguy hại tình trạng ốm ngh n 237 3.9.4 Một số cách giúp bà bầu dễ chịu 237 3.9.5 Một số biện pháp khắc phục ốm ngh n 238 3.9.6 Vậy phải g p bác sĩ? 239 3.10 Thai chết lƣu 239 3.10.1.Thai chết lƣu gì? 239 3.10.2 Dấu hiệu thai chết lƣu 239 3.10.3 Cách xử trí thai chết lƣu 240 3.10.4 Biến chứng 240 3.10.5 Nguyên nhân thai chết lƣu 240 3.10.6 Phòng ngừa 242 3.10.7 Bao lâu mang thai lại sau thai lƣu? 242 3.10.8 Các x t nghiệm cần làm chuẩn bị mang thai sau thai lƣu 242 3.11 Béo phì 243 3.11.1 Béo phì gì? 243 3.11.2 Tăng cân mang thai 243 3.11.3 B o phì tăng nguy cho thai 243 3.11.4 B o phì tăng nguy cho ngƣời mẹ 243 3.11.5 Những giải pháp điều trị phụ nữ b o phì muốn sinh 243 3.11.6 Làm ngƣời b o phì đ có thai? 244 3.12 Bệnh móng chọc thịt/chín m 244 3.13 Viêm đƣờng tiết niệu 245 3.13.1 Nguyên nhân nhiễm trùng đƣờng tiết niệu phụ nữ mang thai 245 3.13.2 Hậu nhiễm trùng đƣờng tiết niệu 245 3.13.3 Phòng điều trị bệnh nhƣ nào? 245 3.14 Nhiễm trùng huyết thai kỳ: Nguy hiểm cho mẹ 246 3.14.1 Nguyên nhân gây bệnh 246 3.14.2 Nhiễm trùng huyết thƣởng xảy đối tƣợng 246 3.14.3 Dấu nhận biết nhiễm trùng huyết 246 3.14.4 Biện pháp điều trị 247 3.14.5 Làm để phòng ngừa? 247 3.15 Hội chứng Edwards 247 3.15.1 Hội chứng Edwards 247 3.15.2 Cơ chế gây HC Edwards 247 3.15.3 Các bất thƣờng HC Edwards 248 3.15.4 Chẩn đoán trƣớc sinh 248 3.15.5 Chẩn đoán sau sinh 249 3.16 Hội chứng down 249 3.16.1 Cơ chế gây HC Down 249 3.16.2 Các rối loạn trẻ bị HC Down 249 3.16.4 Chẩn đoán sau sinh 250 3.17 Hở eo tử cung 250  Uống nhiều nƣớc ngày chắn mẹ nghỉ ngơi đầy đủ Điều thực quan trọng định mẹ có hay khơng g p khó chịu với gò sinh lý mang thai  Giữ bình tĩnh: Chú ý cảm giác bụng mẹ gò Braxton Hicks xuất Một số mẹ nhận co thắt sinh lý hiểu điều xảy sau cảm nhận thấy chúng Với mẹ mang thai lần đầu, khơng biết nên ý điều gì, nhận biết gò sinh lý nhƣ Một gợi ý cho mẹ h y đ t nhẹ tay lên bụng co thắt diễn Khi mẹ chạm vào bụng có cảm giác nhƣ chạm vào m t trống căng qua vòng vài giây Cố gắng kiểm sốt thở thay đổi vị trí ho c uống chút nƣớc gò sinh lý kết thúc Khi bụng xuất đau, mẹ bầu thường nghĩ đến khả chuẩn bị chuyển sinh em bé Thế gò tử gây nên tượng đau bụng, mẹ bầu nên lưu ý để phân tích có phải chuyển thật khơng để có kế hoạch đón yêu lúc, không gây nguy hiểm hay tốn thời gian không cần thiết Nguồn: http://mecuti.vn/phan-biet-con-chuyen-da-va-nhung-con-go-sinh-ly-de-me-bau-chuan-bi-don-conyeu-dung-luc.html Nếu gò chuyển với biểu sau, mẹ h y gọi bác sĩ để đƣợc khám tƣ vấn: - Có dịch lỏng rò rỉ (ho c có khả vỡ nƣớc ối) - Co thắt mạnh phút cảm giác nhƣ đau bụng kinh nguyệt - Nhận thấy có thay đổi chuyển động b ho c 10 chuyển động - Bất kỳ triệu chứng co thắt thai chƣa đến 37 tuần tuổi - Thƣờng xuyên đau vùng lƣng chuyển dần lên bụng dƣới Nguồn: http://www.enfa.com.vn/articles/phan-biet-con-go-chuyen-da-va-con-go-sinh-ly SINH THƢỜNG HAY SINH MỔ Nhiều phụ nữ mang thai sợ đau, muốn chọn ngày sanh tốt, nghe bạn bè kể sanh kinh khủng, vì… vì… nên đ yêu cầu Bác sĩ sanh mổ cho an toàn Vậy thật sanh mổ hay sanh ngả âm đạo tốt hơn? 2.1 Lợi ích sanh ngả âm đạo Là phƣơng pháp sinh lý thích hợp cho mẹ - Chuyển stress cho thai, kích thích tuyến thƣợng thận thai nhi tiết corticosteroids, giúp phổi thai nhi trƣởng thành hơn, nên sanh b không bị suy hô hấp cho chậm hấp thu dịch phế nang - Chuyển sanh diễn tiến từ từ, sanh bé sổ từ từ cộng với sức ép ống sinh dục ngƣời mẹ giúp đẩy chất dịch ứ đọng khỏi phổi thai nhi - Sanh ngả âm đạo máu không bị ảnh hƣởng gây mê – gây tê - Thời gian hồi ngƣời phụ nữ phục nhanh - Thời gian nằm viện ngắn (2-3 ngày) chi phí thấp - Khi b qua ống âm đạo ngƣời mẹ, tiếp xúc với hệ vi sinh thƣờng trú mẹ, giúp cho bé có hệ vi sinh đƣờng ruột, bảo vệ bé tốt hơn, b tiêu hóa tốt - Con đƣợc gần mẹ sớm bú mẹ sớm 2.2 Nguy sanh mổ - Chảy máu nhiều, nguy gây mê – gây tê, shock thuốc, tụt huyết áp,… - Tai biến mổ - Thời gian hồi phục lâu - Thời gian nằm viện lâu chi phí cao - Nguy nhiễm trùng, liệt ruột, băng huyết sau mổ đờ tử cung - Đau vết mổ - Con không đƣợc bú sữa non sau sanh mẹ phải nằm phòng hồi sức, dùng thuốc gây mê, gây tê,… (sữa non có nhiều kháng thể giúp bé chống đỡ bệnh tật) 294 - Con dễ bị suy hơ hấp, có ngƣng thở, chậm hấp thu dịch phế nang - Con dễ bị viêm ruột hoại tử thiếu hệ vi sinh đƣờng ruột, tiêu hóa b k m - Nguy vỡ tử cung cho ngƣời phụ nữ lần mang thai sau - Nguy bị tiền đạo, cài lƣợc lần mang thai sau - Nguy dính ruột, tắc ruột cho ngƣời phụ nữ có sẹo mổ - Nguy tắc vòi tử cung dính vết mổ gây vơ sinh sau 2.3 Nguy sanh ngả âm đạo M c dù sanh mổ có nhiều nguy sanh ngả âm đạo, nhƣng số trƣờng hợp sanh ngả âm đạo, cần phải mổ Những trƣờng hợp cố gắng theo dõi sanh ngả âm đạo dẫn đến hậu nghiêm trọng cho mẹ bé: - Nguy cho mẹ: Vỡ tử cung, băng huyết chuyển kéo dài, nhiễm trùng hậu sản, tổn thƣơng n ng nề đƣờng sinh dục, rách sâu, Nguy cho b : ngạt sau sanh, chấn thƣơng n o, xuất huyết n o, g y xƣơng b (g y xƣơng đòn thƣờng g p nhất), liệt đám rối thần kinh cánh tay, chết bụng mẹ,… 2.4 Chỉ định sanh mổ - Bất tƣơng xứng xƣơng chậu ngƣời mẹ bé: - Khung chậu hẹp - Khung chậu giới hạn, khung chậu méo, lệch,… - Con to - Ngôi thai bất thƣờng (đầu ngửa, mông, ngang) - Bất thƣờng đƣờng sinh dục: Tử cung đôi, vách ngăn âm đạo,… - U tiền đạo: u xơ tử cung nằm vị trí đoạn eo tử cung, u buồng trứng vị trí tiền đạo - Ối vỡ sớm, cổ tử cung không mở - Thai suy cổ tử cung chƣa mở hết - Có sẹo mổ thân tử cung, ho c sẹo mổ lấy thai từ lần trở lên - Song thai khóa: bé thứ mông, bé thứ đầu ho c bé thứ ngang bé thứ ngơi mơng 2.5 Khám thai có biết khả sanh mổ? - Qua thăm khám vào tháng cuối thai kỳ Bác sĩ tiên đoán đƣợc sanh ngả âm đạo (khoảng 70% trƣờng hợp sanh đƣợc ngả âm đạo) hay sanh mổ - 30% trƣờng hợp Bác sĩ tiên lƣợng sanh ngả âm đạo nhƣng đến chuyển sanh đƣợc phải mổ thai suy, ối vỡ cổ tử cung khơng mở, đầu thai nhi ngửa,… Tóm lại việc sanh ngả âm đạo theo tự nhiên phƣơng pháp tốt cho ngƣời phụ nữ em bé Tuy nhiên số trƣờng hợp có định y khoa khơng nên cố gắng sanh ngả âm đạo gây tai biến nghiệm trọng cho mẹ bé Nhƣ để an tồn cho mẹ b ngƣời phụ nữ mang thai nên tuân thủ theo định y khoa Bác sĩ, không nên yêu cầu sanh mổ không nên cố gắng đòi sanh ngả âm đạo Bác sĩ đ cho định mổ (Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=827753663960849&id=778946262174923) ***Kinh nghiệm: Thai sau IVF thai quý, thai Tuy nhiên, việc sinh thƣờng hay sinh mổ hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng thai sức khỏe mẹ (kích thƣớc bé lúc gần sinh, kích thƣớc khung chậu diễn tiến lúc chuyển dạ) Thai sau IVF định bắt buộc phải sinh mổ Tuy nhiên, đa số thai phụ IVF sinh mổ Nếu muốn sinh thƣờng trao đổi với bác sĩ SINH MỔ CHỦ ĐỘNG 3.1 Có nên mổ chủ động hay khơng? Trƣớc Dr Hien Le đ viết nên sanh ngả âm đạo hay nên mổ lấy thai Vậy có định mổ lấy thai nên mổ chủ động hay nên chờ vào chuyển dạ? Nếu mổ chủ động mổ? 295 3.2 Ƣu điểm mổ chủ động - Chủ động đƣợc thời gian cho Bác sĩ ngƣời bệnh gia đình họ - Chủ động đƣợc ekip phẫu thuật - Chủ động đƣợc phƣơng tiện cần thiết nhƣ hồi sức, máu truyền, 3.3 Nhƣợc điểm mổ lấy thai chủ động - Mổ lấy thai chƣa vào chuyển trẻ có nguy suy hơ hấp chậm hấp thu dịch phổi, n ng dẫn đến cao áp phổi - Trẻ có ngƣng thở thoáng qua - Đoạn dƣới tử cung chƣa thành lập, nên mổ khó, chảy máu nhiều hơn, bắt b khó khăn 3.4 Vậy có nên mổ lấy thai chủ động khơng? Nếu có định mổ đ c biệt số trƣờng hợp cần chuẩn bị tốt cho mổ nên mổ chủ động, ví dụ: - Mổ tiền đạo - Có nguy băng huyết sau mổ - Có nguy phải truyền máu - Có bệnh nội ngoại khoa kèm theo cần huy động chuyên khoa khác, 3.5 Thời điểm mổ chủ động để làm giảm thiểu tối đa bất lợi mổ chủ động? - Theo định nghĩa Thai đủ ngày >= 39 tuần Thai gần đủ ngày 37 - 38 tuần + ngày Thai non tháng < 37 tuần Mổ lấy thai chủ động sớm nguy suy hơ hấp, chậm hấp thu dịch phổi cao Nếu mổ lấy thai thai >= 39 tuần nguy mắc suy hơ hấp, chậm hấp thu dịch phổi Vì có định mổ chủ động tốt nên chờ đến sau 39 tuần P/S: Tuy nhiên có số trƣờng hợp có định mổ m c dù thai non tháng ho c chƣa đủ đến 39 tuần phải mổ chấp nhận nguy suy hô hấp, chậm hấp thu dịch phổi nhƣ: - Vỡ ối - Vô ối - Thai suy - Nhau bong non, Nguồn: https://www.facebook.com/Dr-Hien-Le-778946262174923/?fref=nf SINH THƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG Từ xƣa đến Đẻ Đau đƣợc coi phạm trù "Nhân - Quả" Dân gian ta đ có câu "Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen" hay "phải banh da, xẻ thịt" đẻ đƣợc đời Trong thực tế có bà mẹ chuyển dạ, đến đau co bóp ngƣời nhăn nhó, chảy nƣớc mắt, xoa, rên rỉ, kẻ kêu trời, la h t; có ngƣời hoảng loạn, bò lê bò sàn phòng đẻ Ngày với phát triển khoa học ngƣời phụ nữ vƣợt cạn cách nhẹ nhàng 4.1 Đau sanh lại đau nhiều đến vậy? Do co bóp tử cung dãn nở tầng sinh môn gây đau dội Cơn đau nhiều hay tùy thuộc vào khả chịu đựng ngƣời (ngƣỡng đau ngƣời khác nhau) Cơn đau làm số ngƣời hoảng loạn, mệt mỏi, căng thẳng làm chậm chuyển dạ, em bé bị thiếu oxy,… 4.2 Đẻ khơng đau gì? Là phƣơng pháp giảm đau gây tê màng cứng Giúp cho thai phụ giảm cảm giác đau chuyển dạ, giúp họ thoải mái tự tin sanh 4.3 Đẻ khơng đau có ảnh hƣởng đến sức khỏe bé khơng? Thuốc tê ngồi màng cứng dùng với liều lƣợng vừa đủ để giàm cảm giác đau, không làm tê liệt hai chân, việc sử dụng thuốc hồn tồn an tồn cho bé 296 4.4 Đẻ khơng đau có ảnh hƣởng đến diễn tiến chuyển không? Giúp sản phụ bớt căng thẳng chuyển diễn tiến nhanh Việc sanh thƣờng hay mổ lấy thai khơng có liên quan đến phƣơng pháp đẻ khơng đau 4.5 Có phải tất trƣờng hợp thực phƣơng pháp đẻ khơng đau đƣợc không? Đây phƣơng pháp giúp cho ngƣời phụ nữ vƣợt cạn cách nhẹ nhàng nhƣng có số chống định Phải có BS Sản Khoa BS gây mê hồi sức khám trƣớc định cho “đẻ không đau” 4.6 Vậy chống định đẻ khơng đau gì? Nhiễm trùng toàn thân (mẹ sốt, bạch cầu tăng cao) Rối loạn đông máu Nhiễm trùng da vùng lƣng, nơi tiêm để gây tê màng cứng Gù vẹo cột sống nhiều khơng thể tê ngồi màng cứng đƣợc Đang theo dõi suy thai, có khả mổ Thiếu máu n ng, có nguy tụt huyết áp Tiểu cầu thấp < 100,000/mm3 4.7 Biến chứng đẻ không đau Nhiễm trùng khoang ngồi mang cứng: hiếm, tn thủ ngun tắc vơ trùng xảy biến chứng Chảy máu gây tụ máu màng cứng: hiếm, thực kỹ thuật xảy Dị ứng thuốc, sốc thuốc, tụt huyết áp,… g p 4.8 Nếu khơng gây tê ngồi màng cứng đƣợc, có cách giảm đau khơng? Đừng ý đến đồng hồ, vào phòng sanh nghe nhạc, đọc sách Ở nhà lâu có thể, không vội vàng H y nghĩ theo hƣớng tích cực: đừng nghĩ đau này, mà nghĩ đến khn m t đứa đƣợc g p,… Sử dụng số biện pháp hít thở, massage Có ngƣời thân bên cạnh động viên, nói chuyện,… Nguồn: https://www.facebook.com/Dr-Hien-Le-778946262174923/?fref=nf 4.9 Sự thật đẻ không đau (Chia sẻ bạn có nick MummySam08 Webtretho) Mình dám cá nhiều mẹ chọn phƣơng pháp đẻ không đau cách gây tê màng cứng nhƣng lại khơng biết Số lại, biết biết sơ sơ khoảng 50% mà Trƣớc đăng ký gây tê màng cứng, em đ tìm hiểu nhiều ngƣời để hỏi xem gì, có tác dụng có ảnh hƣởng sau nhƣ Cứ mẩm biết tuốt nên đ t bút ký đồng ý Sau đó, lên bàn chờ sinh, bác sĩ tiêm cho mũi vào cột sống, tƣởng êm ru chuyển nhanh Nhƣng không ngờ thuốc hết nhanh em tƣởng sau đau thiếu điều kêu tên chồng chửi Hic! Bởi vậy, mẹ có ý định gây tê ngồi màng cứng mà chƣa biết rõ 100% đọc thêm thơng tin viết nha Trƣớc hết, mẹ nên biết chuyển chia làm giai đoạn: - Giai đoạn 1: Đây giai đoạn tử cung bắt đầu mở, khớp xƣơng hông d n nở để chuẩn bị cho bé chào đời Với phần lớn mẹ, giai đoạn đau đớn Nhiều ngƣời trải nghiệm đau chuyển từ 6-18 tiếng, tùy theo địa tùy theo việc mẹ mang bầu so hay rạ (con rạ có thời gian chuyển ngắn hơn) - Giai đoạn 2: Đến giai đoạn này, cổ tử cung mẹ đ mở hoàn toàn để em bé Cảm giác r n gần giống với cảm giác mẹ muốn ngồi k o dài tối đa từ 1-2 tiếng Phần lớn trƣờng hợp khoảng nửa tiếng Có ngƣời r n vài - Giai đoạn 3: Đây giai đoạn sổ nhau, lúc tử cung co bóp để tống hết thai Giai đoạn kéo dài khoảng tiếng 297 Thơng thƣờng, mẹ chọn tiêm gây tê ngồi màng cứng, bác sĩ đợi mẹ mở khoảng – phân can thiệp Điều có nghĩa dù đƣợc tiêm gây tê màng cứng nhƣng mẹ hồn tồn khơng hẳn cảm giác đau Trong thời gian khớp hông dãn nở tử cung mở từ từ, mẹ có cảm giác đau đẻ nhƣ bà mẹ khác Nếu thuốc tác dụng, tử cung mở nhanh cảm giác đau chuyển mẹ nhẹ nhàng hơn, chí kéo dài lúc r n đẻ khâu tầng sinh môn Về chung chung nhƣng thực có g p trục tr c đơi chút mẹ chƣa biết ho c hiểu sai gây tê màng cứng Tất nằm vấn đề sau: Nhầm gây tê màng cứng với gây tê tủy sống Gây tê màng cứng hay phƣơng pháp đẻ không đau thủ thuật tiêm thuốc giảm đau vào vùng đốt sống dịch tủy sống, tức khoang màng cứng Sau tiêm thuốc tê, 15 phút sau có tác dụng Còn gây tê tủy sống lại đƣợc tiêm trực tiếp vào tủy sống sau phút thực có kết Khác với gây tê màng cứng với tác dụng giảm đau đẻ cho ca sinh thƣờng, gây tê tủy sống đƣợc dùng sinh mổ Gây tê ngồi màng cứng khơng phải muốn “chiều” Các bác sĩ phải xem xét kỹ lƣỡng hồ sơ khám thai sức khỏe mẹ trƣớc sinh để định xem mẹ có phù hợp để đƣợc tiêm gây tê ngồi màng cứng khơng Nếu đ dùng thuốc chứa chất làm lo ng máu; máu không đạt tiêu chuẩn; thừa cân làm cản trở việc xác định vị trí khoang ngồi màng cứng; chảy máu ạt; viêm nhiễm vùng lƣng; tử cung mở phân chắc không đƣợc tiêm gây tê màng cứng đâu nha! Nhầm lẫn gây tê gây mê Gây tê ngồi màng cứng khơng làm mẹ ý thức mà có tác dụng giảm đau Do đó, thời gian mẹ bầu chuyển dạ, ý thức đƣợc chuyện xảy xung quanh Tuy nhiên, liều tiêm không đạt chuẩn bác sĩ yếu chuyên mơn, mẹ hết thuốc nhanh thời gian chuyển ho c thuốc liều khiến mẹ cảm giác r n Trong trƣờng hợp này, thai nhi g p nguy hiểm Sinh nhanh hay chậm tùy thời điểm gây tê Khi đ có dấu hiệu đau bụng, gây tê màng cứng chất xúc tác giúp xƣơng chậu “thƣ gi n”, âm đạo giãn nhanh Nhƣng thuốc đƣợc tiêm sớm, trình r n đẻ k o dài Cử động mẹ bị ảnh hư ng Sau sinh, thuốc gây tê gây ảnh hƣởng đến vùng lƣng chi dƣới nên sau sinh nhiều mẹ khơng thể cử động bình thƣờng hay lại đƣợc Nhƣng sau khoảng trở lại bình thƣờng Gây tê ngồi màng cứng có biến chứng Theo khuyến cáo, trƣờng hợp gây tê ngồi màng cứng khơng chịu tác dụng phụ to lớn Nếu có biến chứng xuất thời gian ngắn gây hậu nghiêm trọng Các dấu hiệu chứng tỏ có biến chứng thơng thƣờng bao gồm: tụt huyết áp, buồn nơn, khó chịu, đau lƣng, đau đầu Những biến chứng nguy hiểm khác kể đến nhƣ: nhiễm trùng, chảy máu, tổn thƣơng thần kinh, thở chậm, ngừng thở, co giật, chí gây tử vong thuốc đƣợc tiêm vào đột ngột Tuy biến chứng gây tê màng cứng chƣa đƣợc ghi nhận nhƣng theo cảnh báo Cơ quan an toàn ngƣời bệnh quốc gia Anh (NPSA), sản phụ đƣợc tiêm gây tê màng cứng có nguy tử vong sai lầm khơng đáng có bệnh viện nhƣ: bác sĩ gây mê tiêm thuốc gây tê vào màng cứng bao quanh tuỷ sống; tiêm liều, nhầm thuốc ho c dùng sai dụng cụ tiêm Nghiêm trọng thay tiêm vào phần màng cứng lại tiêm tĩnh mạch Theo nghiên cứu vào tháng 10 năm 2010 tạp chí Cochrane Review, 40% phụ nữ sử dụng phƣơng pháp gây tê màng cứng cần đến can thiệp suốt trình chuyển nhƣ phải sử dụng forcep Nhiều chuyên gia cho gây tê màng cứng cản trở tiết hc mơn q trình trở làm cho tình mẹ khó đƣợc bắt đầu sau sinh (Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f13/he-lo-su-that-it-biet-ve-chuyen-de-khong-dau-sau-canh-cuaphong-sinh-2348839/) 298 TIẾP XÚC DA KỀ DA SỚM SAU SANH (early skin to skin contact – SSC) 5.1 Tiếp xúc da kề da sớm gì? Tiếp xúc da kề da sớm (SSC) cho b tiếp xúc trực tiếp với ngực – bụng mẹ (da b tiếp xúc trực tiếp với da mẹ) b lọt lòng Thời gian tối thiểu khoảng 30 phút - đầu sau sanh tiếp tục ngày đầu hậu sản Trong trƣờng hợp mẹ tiếp xúc với b sau sanh (mẹ bị băng huyết, bệnh lý nội khoa n ng, sanh mổ, mẹ cần nghỉ ngơi)… ngƣời thực SSC cha 5.2 Lợi ích tiếp xúc da kề da sớm? • Hơi ấm mẹ ủ ấm b chống hạ thân nhiệt cho b • Nhịp tim, nhịp thở mẹ kích thích hô hấp cho b giúp b thở đều, ổn định nhịp tim • Ngay thời điểm b đƣợc sanh ra, tất chất nội tiết từ mẹ qua b bị cắt đứt, b bị hội chứng giảm hormone gây tình trạng stress sau sanh thể b khóc nhiều Nếu đƣợc da kề da với mẹ, b giảm stress giảm hormone b khóc (đ c biệt thời gian b thức) • Đƣợc nhận ấm, nhịp tim, thở giọng nói mẹ : b giảm cảm giác hụt hẫng bị chia cắt đột ngột khỏi môi trƣờng sống ấm áp, an toàn bụng mẹ tăng phát triển n o tăng khả thích ứng tự điều chỉnh thân sau này: hòa nhập với mơi trƣờng xung quanh tốt nhất, giảm tỷ lệ bị bệnh tự kỷ • Đánh thức đầy đủ giác quan b phát triển cách tự nhiên, thúc đẩy phản xạ ngậm bắt vú mút vú mẹ bẩm sinh, sẵn có b • Thúc đẩy tình mẫu tử thiêng liêng, tăng khả gắn kết tình cảm mẹ - cách tốt giúp b mau thích nghi với mơi trƣờng sống – ngồi tử cung 5.3 Bạn cần chuẩn bị cho SSC sau sanh nhƣ nào? • Tắm trƣớc sanh, giữ vùng bụng ngực mẹ (không dùng thuốc sát trùng) • Rửa lau núm vú • Cắt móng tay rửa tay 5.4 Cách thực da kề da sớm sau sanh thƣờng nhƣ nào? • Khi đầu b đƣợc sổ ra, bác sĩ đỡ sanh hút nhớt cho b , thấm máu, nƣớc ối đ t b nằm sấp lên phần bụng - ngực mẹ: tiếp xúc trực tiếp da mẹ da b (khơng cắt dây rốn) • Tƣ b nằm sấp bụng - ngực mẹ (giữa bầu vú), đầu b nghiêng bên, bên áp lên vú mẹ (mẹ nhìn thấy rõ tồn m t b ), b đƣợc đắp khăn m t lƣng để giữ ấm • Tay mẹ ơm ấp b vào ngực • Nếu nhớt miệng, mũi b hút nhớt bổ xung bóng (khi b nằm sấp ngực mẹ) • Dây rốn đƣợc cắt mạch hết đập ho c có định bác sĩ • B đƣợc nằm ngực mẹ đến BS hoàn thành việc sổ may phục hồi tầng sinh môn (khoảng 20 – 30 ph) • B đƣợc làm rốn thực quy trình chăm sóc b sau sanh (ngay cạnh bàn sinh mẹ) • Cuối cùng, b mẹ đƣợc chuyển qua phòng hậu sản tiếp tục SSC 5.5 Cách thực da kề da sau sanh mổ nhƣ nào? • Các bƣớc đƣợc tiến hành tƣơng tự sau sanh thƣờng nhƣng thực bàn mổ • Thời gian SSC tùy trƣờng hợp (tối thiểu khoảng 15 phút) • Bố b thay mẹ làm SSC sau mẹ đƣợc chuyển qua phòng hồi sức 5.6 Những tình khơng thực SSC • Tất trƣờng hợp cần chế độ hồi sức nhanh, tích cực để đảm bảo độ an toàn cao cho b Ví dụ: tim thai suy, ối xấu, nhiễm trùng ối, tiền đạo huyết, tiền sản giật bệnh lý mẹ • Tuy nhiên, SSC trì ho n ho c đƣợc thay bố sớm Để ngăn ch n nhiệt, đầu trẻ đƣợc phủ nón, đƣợc thay ẩm ƣớt Kẹp cắt dây rốn không nên thực ngay, tốt 2-5 phút sau sinh M t khác, kẹp cắt dây rốn sớm làm trẻ hội nhận đƣợc lƣợng máu lớn từ thai, làm giảm lƣợng Ferritin máu 299 làm tăng nguy vàng da Tất can thiệp khác nên đƣợc trì ho n kết thúc sau sanh ho c bú mẹ lần thành cơng Những thói quen bệnh viện, chẳng hạn nhƣ cân trọng lƣợng b , không cần đƣợc ƣu tiên *Thao tác: Trẻ đƣợc lau khô đ t vào ngƣời mẹ Trong thời gian không cần giúp đỡ b ngậm bắt vú Các b đƣợc đ t theo chiều dọc bụng, ngực mẹ tự tìm đƣờng đến vú, trƣờng hợp cần thiết b cần hỗ trợ mẹ Đây chuyến em b giới bên ngồi, h y để b tự tìm lấy Thuốc nhỏ mắt tiêm vitamin K chờ đợi vài sau Bằng cách này, tiếp xúc da đƣợc thực sau mổ lấy thai, ngƣời mẹ đƣợc khâu lại vết mổ, trừ có lý y tế thích đáng Nguồn: (https://www.facebook.com/minhtamcare/photos/a.453256238201289.1073741829.451832238343689/45 7887304404849/) IV CÁC ĐỊA CHỈ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH HIẾM MUỘN VÀ THEO DÕI THAI Danh sách bệnh viện điều trị vô sinh muộn 1.1 Tại TP HCM 1.1.1.Bệnh viện Từ Dũ Địa : Khoa Hiếm Muộn - Khu Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ L o, Tp.HCM Điện thoại: (08) 54042960 (08) 54042960 - (08) 39254856 (08) 39254856 Quy trình khám tƣ vấn muộn, tham khảo đƣờng link sau: http://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/sieu-am-xet-nghiem-dich-vu-va-kham-hiemmuon/qui-trinh-kham-va-chan-doan-hiem-muon/ 1.1.2 Bệnh Viện An Sinh Địa chỉ: 10 Trần Huy Liệu, Phƣờng 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Điện thoại: 84 - - 3.845.7777 (Hotline: 093.810.0810) Fax: 84 - - 3.8476734 Email: info@ansinh.com.vn, Website: www.ansinh.com.vn Link: http://ansinh.com.vn/News.aspx?CatID=56&TypeID=5&v=True https://www.facebook.com/IVFAS/ Bác sĩ tiêu biểu: Hồ Mạnh Tƣờng 1.1.3 Bệnh Viện Mỹ Đức Đơn vị hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Địa chỉ: Lầu - Bệnh viện Mỹ Đức, Số Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM Phone: (08) 38100 462 – 0934 000074 Email: ivfmd@myduchospital.vn https://www.facebook.com/IVFMD.Vietnam/ http://ivfmd.vn/ Bác sĩ tiêu biểu: Nguyễn Khánh Linh 1.1.4 IVF Vạn Hạnh Khoa Điều Trị Hiếm Muộn IVF Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh Tel: (84.8) 6299 5021 Email: ivf_vanhanh@yahoo.com.vn 300 Địa chỉ: Lầu 3-4, 700 Sƣ Vạn Hạnh, P12, Q10 Website: ivfvanhanh.com.vn Thời gian làm việc: T2 - T7 : 7:30 - 16:30 Chủ nhật & ngày lễ: nghỉ 1.1.5 Phòng khám Ngọc Lan Địa chỉ: 55/27 Lê Thị Hồng Gấm, P Nguyễn Thái Bình, Quận Điện thoại: 08 2219 4473 Thời gian làm việc: Sáng: 7g - 11g00 ; Chiều: 1g30 - 7g00 ; Thứ bảy làm việc buổi chiều; Chủ nhật ngày lễ nghỉ Bác sĩ tiêu biểu: Vƣơng Thị Ngọc Lan 1.1.6 Bệnh viện Hùng Vương Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, Phƣờng 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ĐT: (84-8) 8558532 Email: bv-hvuong@hcm.vnn.vn Bác sĩ tiêu biểu: BS.Lý Thái Lộc – Trƣởng khoa Hiếm muộn 1.1.7 Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn Địa chỉ: 63 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM ĐT: 39253619 - 39253625 Email: sihospital@hcm.vnn.vn 1.2 Tại Hà Nội 1.2.1 Bệnh viện Phụ sản TW Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 38252161 *Phòng khám bệnh theo yêu cầu Địa chỉ: 56 Hai Bà Trƣng Điện thoại đặt khám: (04) 39364656 1.2.2 Bệnh viện Bưu điện Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Bệnh viện Bƣu điện - số 49, phố Trần Điền, Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội Thời gian làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 7g30 - 12g; 13g - 16g30; Thứ Bảy- Chủ Nhật: 8g-12g Email: htssbd@gmail.com Tel: 0947119179 Giám đốc: Nguyễn Thị Nhã 1.2.3 Trung tâm công nghệ phôi 103 Địa chỉ: 70, phƣờng Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Thời gian làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 7:00 – 13:00; 14:00-16:30 Điện thoại: 097 682 55 23 Giám đốc: Ts Quản Hoàng Lâm 1.2.4 Bệnh viện Nam học muộn Địa chỉ: Số 431 Tam Trinh (Lô 01 - 8A, Khu Cơng nghiệp Hồng Mai), Quận Hồng Mai, Hà Nội, Việt Thời gian làm việc: Điện thoại: 04 3634 3636 301 Hotline: 090 222 1268 Email:contact@afhanoi.com Giám đốc: Ts Lê Vƣơng Văn Vệ 1.2.5 Bệnh viện Vinmec Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Địa chỉ: Tầng 4, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hotline: 439743556 Giám đốc: Ts Tô Minh Hƣơng 1.2.6 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Khoa Hiếm muộn Đƣờng La Thành, Phƣờng Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội ĐT: 04 3775 7144 - 04 3775 4314 1.2.7 Bệnh viện A Thái Nguyên Khoa Hỗ trợ sinh sản Địa chỉ: Đƣờng Quang Trung, Phƣờng Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Điện thoại: (0280) 3846112 1.3 Tại Huế, Đà Nẵng 1.3.1 Bệnh viện Trung Ương Huế Khoa Sản Địa chỉ: 16 Lê Lợi - Huế Điện thoại: 054 3822325 Fax: 054 3823324 Email: bvtwhue@dng.vnn.vn Trƣởng khoa: BSCKII Bạch Cẩm An 1.3.2 Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng Khoa Hiếm Muộn Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (84.511) 3.957.777, Fax: (84.511) 3.957.779 Đƣờng dây nóng: 0962 291 818 Email: benhvienphusannhi@danang.gov.vn Website: www.phusannhidanang.org.vn Facebook: https://www.facebook.com/Khoa-Hi%E1%BA%BFm-Mu%E1%BB%99n-B%E1%BB%87nhvi%E1%BB%87n-Ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-Tp-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng375703072618773/ Danh sách bác sĩ/phòng khám điều trị muộn theo dõi thai 2.1 Tại TP HCM ✪ Bác sĩ Lê Thị Minh Châu – Trƣởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ  Giờ khám bệnh: 17h-19h Thứ Hai đến Thứ Sáu  Địa chỉ: 114/3 Bàn Cờ, Phƣờng 3, Quận  Điện thoại: 0908 429 006 ✪ Bác sĩ CK II Bùi Trúc Giang – Phó Khoa Hiếm Muộn Bệnh viện Từ Dũ  Giờ khám bệnh: 16.30-20.00 302    Địa chỉ: 165/56 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM Thời gian làm việc: thứ Hai đến thứ Bảy, Chủ nhật ngày lễ nghỉ Điện thoại: 0913 758 778 ✪ Bác sĩ CK I Giang Châu Võ – Bệnh viện Từ Dũ  Địa chỉ: 297/37 Lê Đức Thọ, phƣờng 17, Gò Vấp, TP HCM  Thời gian làm việc: Thông báo theo tuần fb https://www.facebook.com/sanphukhoagovapbstudugiangchauvo/  Điện thoại hẹn khám: 0938 799 245 ✪ Khám Sản – Phụ khoa Dịch vụ - Bệnh Viện Từ Dũ  Địa chỉ: 191 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM  Thời gian làm việc: o Thứ đến thứ 6: từ 06g00 đến 18g00 o Thứ 7: từ 07g00 đến 16g00 o Chủ nhật: 07g00 đến 11g00 o Ngày lễ, tết: nghỉ  Đăng ký khám hẹn giờ: (08) 1081 ✪ Khám Sản – Phụ khoa Số Lƣơng Hữu Khánh  Địa chỉ: số Lƣơng Hữu Khánh, phƣờng Phạm Ngũ L o, Quận 1, TP HCM  Thời gian làm việc:  Hotline: 08 253 8080/ 08 253 0101  https://www.facebook.com/spk.vn/ ✪Bác sĩ Vũ Hải (Trƣởng khoa Sản bệnh viện Từ Dũ)  Địa chỉ: 52 Huỳnh Tịnh Của, Phƣờng 8, Quận  Phòng khám bắt đầu làm việc từ chiều nhƣng phải đăng ký từ sáng sớm nha mẹ!  Vào thứ 2, 4, sáng thứ 7, bác sỹ khám siêu âm  Thứ có thử máu  Thứ thứ 5, bác sỹ khám, không siêu âm ✪Bác sĩ Kiều Dung (Giảng viên trƣờng ĐH Y Dƣợc TP HCM)  Địa : 221 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3  Điện thoại: 08 3830 4685 (Các mẹ phải gọi điện đ t khám trƣớc ngày phòng mạch đơng) ✪ Bác sĩ Lƣu Thế Dun (Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ)  Địa chỉ: 15/46 Hồng Hoa Thám, P.13, Q Tân Bình (cạnh chợ Hoàng Hoa Thám)  Điện thoại: 08 3810 0799 ✪Bác sĩ Mỹ Ý  Địa chỉ: 453/9 Lê Văn Sỹ, P.12, Q  Điện thoại: 0913748499 ✪ Bác sĩ Từ Vân (BV Đại học Y dƣợc)  Địa chỉ: 218A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P 6, Q.3 303 ✪ Bác sĩ Nguyễn Anh Danh  Địa chỉ: 149/25 Lê Thị Riêng, Q  Điện thoại: 08 3913.3400 ✪ Bác sĩ Thiềm  Địa chỉ: Ngay khu trƣờng Cao đẳng Hải quan  Điện thoại:08.38457783 ✪Bác sĩ Minh Khai (do bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phụ trách)  Địa chỉ: 414A Nguyễn Thị Minh Khai, P 5, Q  Địa chỉ: 150/29 Nguyễn Tr i, Phƣờng Bến Thành, Quận  Điện thoại: 3929.2508 ✪ Bác sĩ Chu Thị Bá  Địa chỉ: 100A Cƣ xá Đô Thành, Phƣờng 4, Quận  Điện thoại: 08 3835.6022 ✪ Bác sĩ Lê Đức (Y dƣợc)  Địa chỉ: 128/19 Trần Quốc Thảo, Phƣờng 7, Quận  Điện thoại: 08 3931.5434 ✪ Bác sĩ Thục Vũ  Địa chỉ: Khoa Phụ Sản An Đông (7A) - 83 An Dƣơng Vƣơng, P.8, Q.5, TP.HCM  Điện thoại:08 3833 7183 ✪ Bác sĩ Trần Thị Minh Châu  Địa chỉ: Đƣờng Nguyễn Cửu Vân, Điện Biên Phủ quẹo vô NCV, gần đầu đƣờng, bên tay trái ✪ Bác sĩ Đăng Hà  Địa chỉ: Đƣờng Nguyễn Thiện Thuật Q.3 (nhìn x o tiệm bánh mì Hà Nội) ✪ Bác sĩ Miền  Địa chỉ: 7/15 Nguyễn Thị Diệu, Q.3  Bác khám buổi chiều thứ - vào lúc 4h30 đến 8h tối phải  Còn thứ bác khám từ 2h-4h30 chiều  Phí khám 60k, thuốc bác bán cho luôn, đắt ✪ Bác sĩ Ngọc Lan (Đại học Y dƣợc) Bác tiếng mát tay,  Khám từ 18h đến 20h  Địa chỉ: 55/27 Lê Thị Hồng Gấm- p Nguyễn Thái Bình -q.1  Điện thoại: 0902312301 - 0822194474 ✪ Bác sĩ Thủy  Địa chỉ: BB2 Trƣờng Sơn, khu cƣ xá Bắc Hải 304  Điện thoại: 38640985 ✪ Bác sĩ Trân Hạnh (Bệnh viện Từ Dũ)  Địa chỉ: 90 A Hồ Văn Huê, Phú Nhuận ✪ Tiến sĩ BS Thu Hà (Trƣởng buồng đẻ Bệnh viện Từ Dũ  Địa chỉ: Nhà bác đối diện Metro quận ✪ Bác sĩ Xinh  Địa chỉ: 208 đƣờng Trần Bình Trọng khám buổi chiều ✪ Bác sĩ Võ Thanh Liên Anh  Địa chỉ: 298 Bắc Hải, P.6, Q Tân Bình (Khám T2-T6 từ 6-8g tối)  Điện thoại: 0908343548 ✪Bác sĩ Trần Thị Lợi (Tiến sĩ -Trƣởng khoa Sản Đại Học Y Dƣợc)  Địa chỉ: 1680 Lạc Long Quận, Q Tân Bình ✪Bác sĩ Tạ Thủy  Địa chỉ: Gần Parkson Hùng Vƣơng khám vào chiều thứ ba, thứ năm (từ 16-21h) sáng thứ ✪Bác sĩ Na  Địa chỉ: A 12 Hiệp Bình, P Hiệp Bình Phƣớc, Q.Thủ Đức  Điện thoại: 0903039293 (Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f13/tong-hop-dia-chi-cac-bac-si-san-phu-khoa-gioi-co-tiengkham-nhe-nhang-do-de-mat-tay-tren-khap-ca-nuoc-2274998/index2.html) 2.2 Tại Hà Nội ✪ Bs Nguyễn Danh Cƣờng (Viện C) - Phải siêu âm tất mốc từ 12 tuần trở  Có phòng khám 12 Tơn Thất Thiệp (phố nằm Trần Phú Điện Biên Phủ)  Lịch khám: thứ đến thứ bắt đầu khám lúc 16h Thứ CN: sáng 7h30, chiều 13h30  ĐT: 04 22403224, 04 22160567 (gọi đ t chỗ trƣớc ngày, gọi từ 8h sáng ho c 16h30 trở Sau đ t chỗ 15h30 mẹ qua phòng khám đợi đọc tên lấy số khám  Đ t lịch khám trực tiếp: đến phòng khám vào lúc 5h-6h sáng trực tiếp ghi tên đăng ký vào tờ giấy trƣớc phòng khám 15h30 đến lấy số * Riêng chiều thứ có khám pk số Đại học Y (tầng nhà a5), gọi số 0435743456 vào thứ đầu tuần Chỉ nhận khoảng 20 bệnh nhân nên ko đông mà dễ đ t ✪ Bs Thực (viện L o Khoa) phải đ t khám trƣớc tuần  ĐT: 0936363332 (từ 8h-11h) ho c 01635608349 (từ 14h-17h)  Lịch khám: hành chính, muộn đến 5-6 chiều tuỳ số lƣợng làm sáng thứ thôi, CN nghỉ ✪ Bs Đinh Hùng Vỹ  Số 89B, dốc BV Phụ Sản Hà Nội  ĐT: 0437 756 010 / DĐ: 0912 318 318 305  Không nhận đ t khám qua điện thoại, mẹ bầu phải đến phòng khám để ghi số Chỉ nhận đ t qua đt số cố định vào ngày thứ ✪ Bs Mai Trọng Dũng (Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng)  Có phòng khám 66 Trƣơng Định  ĐT: 0904229332  Khám từ 17h đến 21h ngày ✪ Bs Nguyễn Quảng Bắc (khoa Sản bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng)  Có phòng khám ngõ 91 Hoàng Cầu  ĐT: 04.990 8989  Khám từ thứ đến thứ (từ 17h đến 21h), Thứ 7: từ 7h đến 21h ✪ Bs Nguyễn Thị Tân Sinh (Phó trƣởng khoa phụ sản)  Có phòng khám 21 Nguyễn Cơng Hoan  ĐT: 04.66.549.549 – 04.62.961.656 ✪ Bs Hiền 98 hàng Bông (Khoa Sản viện C khám ca khó, muộn, vơ sinh, chun nâng vòng cổ tử cung để giữ thai)  ĐT: 0913009933  Lịch khám từ 17h đến 19h tất ngày tuần ✪ Bs Chƣơng (Bệnh viện Việt Nhật)  Có phòng khám 15 Liên Trì  ĐT: 04.8589.8084 – 04.2218.5741  Lịch khám: ngày thƣờng từ 16h30 đến 19h30, Thứ 7: Sáng từ 8h30 đến 11h30/ Chiều từ 15h đến 19h, Chủ nhật: Chiều từ 15h đến 19h ✪ Bs Hƣng (phòng khám 35 Vạn Bảo)  ĐT: 04 37628999  Lịch khám: từ 17h ngày tuần, thứ CN khám sáng ✪ Bs Hồng Văn Sơn (phòng khám Thiện Nhân)  ĐC: 101 đƣờng Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đơng  ĐT: 04 3354 7745 ✪ Phòng khám 125 Thái Thịnh: mốc siêu âm 4D quan trọng tốt chi tiết (đ t lịch bs Đinh Mạnh Hùng ho c Bs Tạ Nhƣ Anh siêu âm tốt nhất)  Xem lịch khám link sau: http://dathen.pkdktt.com/lichlamviec ) ✪ Bs Long (viện 108)  Xem lịch khám link sau: http://sieuam4d-drlong.com/ ) (Nguồn: https://www.facebook.com/groups/mevabecungyeubscuong/permalink/698561870245703/) ✪Bác sỹ Ánh  Địa chỉ: Phòng khám 35 Vạn Bảo – 35 Vạn Bảo, P Liễu Giai, Q Ba Đình, Hà Nội 306   Điện thoại: 04 3762 8282 Giờ khám: Từ thứ đến thứ - chiều; Thứ CN khám buổi sáng ho c ngày tùy theo tuần ✪ Bác sỹ Hùng Nổi tiếng với kết siêu âm cực chuẩn  Địa chỉ: 21 Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội  Giờ khám: Làm việc vào thứ hàng tuần ✪ Bác sỹ Tuyết Minh (Nguyên trƣởng khoa Đẻ Viện C)  Địa chỉ: Phòng khám 32 Phùng Hƣng, Hàng Bơng, Hồn Kiếm, Hà Nội  Địa chỉ: Phòng khám 49 Bát Đàn (Ở bác Minh khám tất ngày tuần từ 17-19h nhƣng mẹ đến lúc 15h30 nhé!) ✪ Phòng Khám Đa Khoa Đức Minh Ở có nhiều bác sĩ giỏi nhƣ Bác sĩ Tuyết Minh, Bác sĩ Hƣơng Giang…  Địa chỉ: 32 Phùng Hƣng, Hàng Bơng, Hồn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại: 04 3928 9836 ✪ Bác sỹ Tuấn Nhiều mẹ đánh giá khám chất lƣợng yên tâm nhƣng giá khám cực đắt!  Địa chỉ: 38 Ngõ Huyện, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại: 043 825 8769 ✪ Bác sĩ Phạm Phƣơng Hạnh (Phó Khoa D3 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội)  Địa chỉ: Ngõ 4, A76 đƣờng Phạm Tuấn Tài (Gần chợ Nhà Xanh) ✪ Bác sĩ Nha (PGS-TS) Bác Nha (Bệnh viện Việt Nhật) vợ bác Hiền (viện C) bác sĩ Sản – Phụ khoa hàng đầu Hà Nội Địa chỉ: 28 lô Trung Yên III, Trung Hòa, Cầu Giấy  Lịch khám: Các ngày thứ 2-4-6 từ 17-19h; Chủ nhật từ 14-18h Ngoài bác Nha có siêu âm 4D tại: 18 Hàng lƣợc vào sáng Chủ nhật ✪ Bác sĩ Dục (Viện C)  Địa chỉ: 30/2 Ngõ 26 Hoàng Quốc Việt  Điện thoại: 0422378888  Lịch khám: Từ thứ đến thứ 6: khám từ 6h30 tối đến hết số Chủ nhật từ 7h30 sáng đến hết số; Thời gian đ t số: trƣớc ngày từ 2h-3h hàng ngày ✪ Bác sĩ Hoàng (Viện C): siêu âm 87 Nguyễn Du ✪ Bác sĩ Quyết (Phó Giám đốc Bệnh viện C): 56 Hai Bà Trƣng Hoàn Kiếm, Hà Nội (khám vào thứ 4, 6) ✪ Bác sĩ Nguyệt – Bệnh viện Phụ - Sản Hà Nội: Ngõ 23 Cát Linh ✪ Bác sĩ Phan Văn Quý: 172 Mai Anh Tuấn (Bác khám Bệnh viện Hồng Ngọc vào thứ 7) 307 ✪ Bác sĩ Lan: 193G Bà Triệu - 04 39741011 (Gọi điện từ 6h30 – 8h sáng để đ t số khám từ 14h) (Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f13/tong-hop-dia-chi-cac-bac-si-san-phu-khoa-gioi-co-tiengkham-nhe-nhang-do-de-mat-tay-tren-khap-ca-nuoc-2274998/index2.html) 2.3 Tại Đà Nẵng ✪ Bác sĩ Tuyến  Địa chỉ: Bệnh viện Phụ nữ - 26C Chu Văn An, Bình Hiên, Hải Châu, TP Đà Nẵng ✪ Bác sĩ Hùng (Phó khoa Sản Bệnh viện 600 Giƣờng)  Địa phòng khám tƣ: 368/5 đƣờng Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng ✪Bác sĩ Thụy Bác Đà Nẵng tiếng mát tay Tuy bác đ lớn tuổi nhƣng tay nghề kinh nghiệm tuyệt vời  Địa chỉ: Phòng khám Đơng Phƣơng - 142 Triệu Nữ Vƣơng, Q Hải Châu, TP.Đà Nẵng ✪ Bác sĩ Thƣ  Địa chỉ: K33/2 Cao Thắng, quận Hải Châu, Đà Nẵng  Điện thoại: 091 343 05 45 308 ... Buồng trứng đa nang 42 5.1.1 Thế buồng trứng đa nang? 42 5.1.2 Nguyên nhân chế hình thành bệnh 42 5.1.3 Triệu chứng lâm sàng bệnh buồng trứng đa nang 42... sàng bệnh buồng trứng đa nang 42 5.1.4 Điều trị buồng trứng đa nang? 43 5.1.5 Ngƣời mắc buồng trứng đa nang nên ăn gì? 43 5.1.6 Kĩ thuật IVM 44 5.2 Lạc... phát triển nang no n xem có phóng no n (rụng trứng) chu kỳ hay không 15 X t nghiệm nội tiết thƣờng đƣợc thực theo ngày chu kỳ kinh, chu kỳ kinh nguyệt nội tiết thay đổi theo phát triển nang no n
- Xem thêm -

Xem thêm: CAM NANG IVF oct 2016, CAM NANG IVF oct 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay