Thiết Kế Hồ Chứa Nước Quảng Mào , huyện Yên Thủy , tỉnh Hòa Bình- Thầy Nguyễn Khắc Xưởng - Đại Học Thủy Lợi

214 31 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 09:28

* Thiết Kế Hồ Chứa Nước Quảng Mào , huyện Yên Thủy , tỉnh Hòa Bình- Thầy Nguyễn Khắc Xưởng - Đại Học Thủy Lợi * Đồ án được thưc hiện năm 2016 dành cho khóa 53 trường đại học thủy lợi dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Ths Nguyễn Khắc Xưởng Sinh viên Thực Hiện: Trần Nguyên Hiếu 53CTL1 * Khu vực hồ chứa nước Quảng Mào nằm trên khu vực sông Lạng thuộc địa bàn xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình. Khu vực hưởng lợi gồm có các xã: Phú Lai, Yên Trị, Ngọc Lương (Hòa Bình) và Thạch Bình (Ninh Bình). Diện tích khu tưới khoảng 3000ha. -Theo tọa độ: công trình hồ chứa Quảng Mào nằm ở + 200¬24’ vĩ độ bắc + 105041’ kinh độ đông -Theo vị trí địa lý: vùng xây dựng công trình hồ chứa nước Quảng Mào phía bắc giáp xã Hữu Lợi, phía nam giáp xã Đông Phong huyện Nho Quan, phía đông giáp xã Thạch Bình huyện Nho Quan, phía tây giáp xã Yên Lạng rừng Cúc Phương ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, đất nước ta đà phát triển để hội nhập kinh tế với nước khu vực Đời sống nhân dân ngày đổi phát qtrên đà công nghiệp hóa - đại hóa đất nước khơng ngừng trọng phát triển nơng nghiệp cách tồn diện, để nông nghiệp tảng vững cho nghiệp xây dựng đất nước Do vậy, hàng loạt dự án xây dựng hồ chứa phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp, sinh hoạt nhu cầu điện triển khai Hòa Bình khu vực có nhiều tiềm để phát triển tài ngun nước (có nhiều sơng suối) mật độ dân cư thưa thớt đặc biệt vùng núi vùng xây dựng hồ chứa nước Do vậy, nhà nước triển khai đẩy mạnh sách xây dựng vùng kinh tế Muốn vậy, cần xây dựng cơng trình thủy lợi để phát triển tiềm sẵn có khu vực quan trọng Phương hướng phát triển kinh tế huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình năm trước mắt tập trung sản xuất nông nghiệp, lấy việc sản xuất lúa làm chủ yếu, bảo đảm tự túc lương thực chỗ, ổn định sống nhân dân làm sở vật chất cho phát triển ngành kinh tế khác khai thác mạnh rừng, đất rừng chế biến sản phẩm nông nghiệp tiềm khác địa phương Để thực phương hướng phát triển chung huyện Yên Thủy, đặc biệt khu vực trọng điểm lúa ven sông Lạng biện pháp thủy lợi thực thi xây dựng hồ chứa Quảng Mào đáp ứng yêu cầu nước phục vụ nông nghiệp yêu cầu dùng nước khác SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG MỤC LỤC SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG PHẦN THỨ NHẤT TÀI LIỆU CƠ BẢN Chương I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1.Vị trí địa lý địa hình khu vực 1.1.1 Vị trí địa lý Khu vực hồ chứa nước Quảng Mào nằm khu vực sông Lạng thuộc địa bàn xã Đồn Kết huyện n Thủy tỉnh Hòa Bình Khu vực hưởng lợi gồm có xã: Phú Lai, Yên Trị, Ngọc Lương (Hòa Bình) Thạch Bình (Ninh Bình) Diện tích khu tưới khoảng 3000ha - Theo tọa độ: cơng trình hồ chứa Quảng Mào nằm + 20024’ vĩ độ bắc + 105041’ kinh độ đông - Theo vị trí địa lý: vùng xây dựng cơng trình hồ chứa nước Quảng Mào phía bắc giáp xã Hữu Lợi, phía nam giáp xã Đơng Phong huyện Nho Quan, phía đơng giáp xã Thạch Bình huyện Nho Quan, phía tây giáp xã Yên Lạng rừng Cúc Phương 1.1.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo * Địa hình, địa mạo: Địa hình khu vực gồm loại chính: đồi núi thấp thung lũng, khe xen kẽ đồi bát úp +) Địa hình đồi núi thấp : Ở khu vực lòng hồ gồm đồi độc lập có độ dốc thoải +)Địa hình thung lũng khe hẹp: Nhiều thung lũng khe suối xen kẽ đồi dạng bát úp.Gặp nhiều công trình giao tiếp thường phải theo sườn đồi +)Vùng hưởng lợi gồm xã huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình số xã thuộc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình Địa hình gồm cánh đồng hẹp, tập trung , phẳng, diện tích lớn 1.2.Điều kiện thủy văn khí tượng 1.2.1 Đặc trưng thuỷ văn khu vực Khu vực xây dựng hồ chứa có khí hậu vùng bắc bộ, mùa mưa kéo dài tháng Sơng mang tính chất sơng miền núi, lòng sơng có nhiều đá lộ, độ dốc lớn nên khả tập trung dòng chảy lớn Thường xảy lũ vào mùa mưa kiệt vào mùa khô 1.2.2 Đặc trưng khí tượng Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đơng lạnh ngắn mưa Mùa hè nóng dài nhiều mưa - Nhiệt độ bình quân năm : 23,50C - Nhiệt độ tuyệt đối cao : 38,90C SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Nhiệt độ thấp tuyệt đối : 5,70C 1.2.2.1 mưa +) Mùa nóng có nhiều mưa, lượng mưa lớn lượng mưa trung bình hàng năm 1900mm, cao 2460mm, thấp 1300mm Mưa nhiều vào tháng 7, tháng +) Mùa lạnh mưa, trời rét đậm, khơng khí khơ lạnh, mưa vào tháng 12 tháng 1.2.2.2 Gió: Tốc độ gió lớn cho bảng sau: Bảng 1.1: tốc độ gió lớn Tần suất P% 50 V(m/s) 31,0 20,2 1.2.2.3 Bốc hơi: Lượng bốc hàng tháng trung bình năm cho bảng sau: Bảng 1.2 : Lượng bốc trung bình hàng tháng Tháng I Z(mm ) 65, II III IV V 52,2 54,4 67,9 106, VI VII 106 112,7 VIII 83 IX X 2,0 1,4 3,1 7,1 3,7 0,6 0,4 XII 73,6 87,8 84,1 81,6 1.2.3.1 Phân phối dòng chảy năm tần suất P=85% Bảng 1.3: Phân phối dòng chảy năm tần suất P=85% Tháng V VI VII VIII IX X XI XII I II Q(m3/s) 1,11 XI 0,3 0, III IV 0,2 0,20 1.2.3.2 Dòng chảy năm ứng với tần suất thiết kế: Bảng 1.4:Dòng chảy năm ứng với tần suất thiết kế: Tần suất p% 25 50 75 85 Q(m /s) 3,21 2,38 1,73 1,44 M(l/s.km ) 35,7 26,4 19,2 16,0 W(10 m ) 101,231 75,056 54,557 45,412 Y(mm) 1124,8 833,9 606,2 504,6 90 1,26 14,0 39,735 441,5 1.2.3.3 Dòng chảy rắn: Bùn cát có số liệu sau đây: Tổng lượng bùn cát gồm có lượng bùn cát lơ lửng di đẩy lắng đọng hồ W=12.076 (T/năm) γ Khối lượng riêng bùn cát : = 0,9 tấn/m3 1.2.3.4 Đường trình lũ: SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG * Đường trình lũ tần suất 1% Bảng 1.5 : Đường trình lũ tần suất 1% STT Tl(h) Q(m3/s) STT Tl(h) 0.88 0.00 15 7.05 1.32 23.74 16 7.49 1.76 129.47 17 7.93 2.20 334.46 18 8.37 2.64 582.61 19 8.81 3.08 798.39 20 9.69 3.52 960.23 21 10.67 3.96 1046.54 22 11.45 4.40 1078.91 23 12.33 10 4.84 1057.33 24 13.21 11 5.28 992.6 25 15.41 12 5.72 917.07 26 17.62 13 6.17 830.76 27 22.02 14 6.61 733.66 28 Q(m3/s) 636.56 550.24 474.72 399.20 334.46 237.36 161.84 107.89 73.37 48.55 17.26 5.39 0.00 Hình 1.1 Đường trình lũ 1% SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG * Đường trình lũ tần suất 0,2% Bảng 1.6 : Đường trình lũ tần suất 1% STT Tl(h) Q(m3/s) STT Tl(h) 0.88 0.00 15 7.05 1.32 29.70 16 7.49 1.76 161 17 7.93 2.20 418 18 8.37 2.64 729 19 8.81 3.08 999 20 9.69 3.52 1185 21 10.57 3.96 1217 22 11.45 4.40 1290 23 12.33 10 4.84 1220 24 13.21 11 5.28 1189 25 15.41 12 5.72 1148 26 17.62 13 6.17 1039 27 21.14 14 6.61 918 28 Q(m3/s) 796 688 594 499 418 298 202 134 91.30 60.50 20.90 6.60 0.00 Hình 1.2 Đường trình lũ 0,2% SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG 1.3 Điều kiện địa hình, địa chất 1.3.1 Cấu tạo địa hình, địa chất đồ địa hình, địa chất 1.3.1.1 Địa hình địa mạo: Sơng Lạng chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam Các đồi núi nằm phía Đơng Bắc khu vực bị chia cắt tạo thành dạng đồi bát úp, tron thoải Cao trình đỉnh đồi 50m-60m đến 90m-100m có xu hướng tăng dần phía Đơng Nam Xen kẽ đồi núi khe thung lũng hẹp Các dãy núi đá vơi phân bố thành dải nằm phía Tây Nam khu vực, cao từ cao trình +140m đến +200m Các núi đá vơi phía hạ lưu có cao trình +96m đến +173m 1.3.1.2 Cấu tạo điều kiện địa chất: Cấu tạo địa chất : Hồ Quảng Mào nằm vùng đá trầm tích cát , bột kết, đá phiến, thấu kính lớp sét mỏng than, thuộc điệp Suối Bằng (T3n- rsb) Một bên đá vôi thuộc điệp Đồng Giao ( T2 đg) Hướng dốc chung lớp đá dốc vào lòng hồ Đá vơi T2 đg có hướng đổ đá trầm tích học T3n-rsb, hướng đổ tầng đá thuận lợi cho việc giữ nước cho hồ 1.3.2 Địa chất thủy văn: Địa chất thủy văn cơng trình phân thành ba loại sau: 1.3.2.1 Nước Katơ đá vôi điệp Đồng Giao: Phần nước chứa hang động Katơ tạo thành dòng chảy ngầm mạch nước xuất tịa chân núi Tại giếng đào chân núi mực nước ngầm cách mặt đất 2-3,5m , mùa khơ cạn đến đáy 1.3.2.2 Nước khe nứt: Chứa khe nứt đá Điệp Thạch xám đen, cát kết hạt mịn màu hồng có xen kẽ với lớp than mỏng bề dầy 0,4-0,8 m Mùa khô mực nước ngầm cách mặt nước 3,6 – m, mùa mưa tới gần mặt đất 1.3.2.3 Nước ngầm bồi tích: Chứa lớp cát, cuội sỏi bồi tích bồi thềm sơng Cần ý khả nước qua lớp đất chứa nước phải có biện pháp cơng trình phù hợp 1.3.3 Địa chất vùng hồ: Điều kiện địa chất vùng hồ ảnh hưởng đến trình làm việc hồ chứa sau Dãy núi đá vôi Thung Bương tạo thành núi đơn độc, thung lũng kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cách tuyến Đập khoảng 500m tạo đá vôi màu xám trắng dày 0,4 – 2m, phân rỗ lớp Lớp đá vôi nằm đá phiến sét màu xám đen, cát kết hạt mịn màu hồng, sét kết xám trắng xen lớp than mỏng dày 5-10m Đá vôi cách tuyến đập 500m SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Hồ nằm thung lũng rộng dãy núi Võ Mõ kéo dài theo hướng Tây Đông Hồ nằm sát xa chân núi đá vơi , địa hình phía sau dãy núi cao địa hình lòng hồ Các hang động phát triển thường cao Lớp đất phong hóa đá gốc đất đá thấp , nằm đổ vào lòng hồ Lòng hồ thềm sơng tạo lớp cuội sỏi có bề dày 3,5 – 5m 1.3.3.1 Khả nước: Khả nước qua lòng hồ thềm sơng hạ lưu đập lớn cần lưu ý sử lý thấm nước 1.3.3.2 Sạt lở bờ: Lớp đất phong hóa đất trầm tích học có bề dày 1-2m, sườn núi dốc lòng hồ nên có phá hoại bờ cục 1.3.3.3 Khoán sản khả ngập: Trong vùng lòng hồ có nhóm dân cư, đất canh tác, xóm Quảng Mào Lòng hồ có nhiều đồi thấp xen kẽ thung lũng Diện tích ngập tùy thuộc vào mực nước dâng hồ 1.3.4 Địa chất công trình vùng tuyến 1.3.4.1 Tuyến đập: - Lớp : Đất bồi tích +) Lớp 1d: Sét màu nâu xám vàng, chứa hữu có trạng thái chảy dẻo mềm, phân bố hạn hẹp bề mặt khu suối cạn nằm phía bờ phải +) Lớp 1c: Sét màu vàng nhạt, đốm đỏ trạng thái dẻo cứng +) Lớp 1b: Sét pha – cát pa màu vàng nhạt, đốm đỏ trạng thái dẻo cứng đến dẻo mềm, lớp nằm lớp 1c +) Lớp 1a: Cuội sỏi, bùn cát màu xám đen, phân bố khu vực lòng sông đáy, bãi bồi nằm bờ phải khu vực suối cạn -Lớp 2: Đất tàn tích , sườn tích +) Lớp 2a: Sét pha màu nâu vàng, đốm đỏ lẫn dăm sạn, mảnh đá đến trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng nằm lớp 2b +) Lớp 2b: Sét pha màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng, phân bố rộng hai bên vai đập, bề dày lớn -Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ mạnh +) Lớp 3a: Sét kết màu xanh đen, xám đen phong hóa mạnh thành sét pha lẫn dăm sạn nằm 2a 2b Khu vực bờ trái lộ bề mặt dày khoảng 3,5m +) Lớp 3b: Than màu đen xốp, xen kẹp cát, bột kết phong hóa mạnh màu xám vàng nhạt, mảnh đá kích thước từ 1-2 cm phân bố hạn hẹp tim đập phía bờ trái - Lớp 4: Sét bột màu xám xanh, xám đen phong hóa mạnh xen kẹp thấu kính mỏng ( 20-25 cm) than màu đen Lớp nằm lớp 3a bề dày khoản 7m SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG -Lớp 5: Sét, bột kết phong hóa màu xanh đen, nứt nẻ vỡ vụn mạnh, lớp nằm lớp lớp phạm vi khảo sát 1.3.4.2 Tuyến tràn: +) Lớp 1a: Cuội sỏi bùn cát màu xám đen bão hòa nước, lớp phân bố đầu tràn, nằm lớp 1b có bề dày 0,8m Đây lớp đất yếu cần sử lý +) Lớp 1b: Sét pha – cát màu vàng nhạt, trạng thái dẻo cứng đến dẻo mềm Lớp phân bố khu vực thung lũng phía đầu tràn Nằm lớp có dạng thấu kính có bề dày lớn khoảng 0,8m Đây lớp đất yếu cần sử lý +) Lớp 2a: Sét pha màu nâu vàng, đốm đỏ lẫn mảnh đá, dăm sạn trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng Lớp phân bố toàn khu vực tuyến tràn, có bề dày tang dần phía đầu tràn, khu vực thân tràn dầy khoảng 1m +) Lớp 2b: Sét pha màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng có kết cấu chặt vừa, nguồn gốc pha tích phân bố khu vực thân tràn, tràn nằm có bề dày không ổn định Thân tràn 0,5m, đuôi tràn 2,1m +) Lớp 4: Sét, bột kết màu xám đen, nâu đỏ, xám vàng, phong hóa nứt nẻ mạnh +) Lớp 5: Sét bột kết phong hóa màu xanh đen, nâu vàng, nâu đỏ, nứt nẻ vỡ vụn 1.3.4.3 Tuyến cống lấy nước: +) Lớp 2a: Sét pha màu nâu vàng, đốm đỏ lẫn dăm sạn, mảnh đá, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng Đây lớp đất tàn tích nằm lớp 2b có bề dày khoảng 0,8m +) Lớp 2b: Sét pha màu vàng, trạng thái dẻo cứng kết cấu chặt, vừa phân bố bề mặt tuyến cống, bề dày ổn định khoảng 0,7m +) Lớp 4: Sét, bột kết màu xám xanh, xám đen phong hóa mạnh xen kẹp thấu kính mỏng, than màu đen dầy khoảng 20cm nằm lớp 2a phân bố toàn khu vực tuyến cống 1.3.5 Vật liệu xây dựng 1.3.5.1 Vật liệu đất - Bãi vật liệu : Độ sâu khai thác trung bình 2,0m , bề dầy thổ nhưỡng bóc bỏ 0,2m , trữ lượng khai thác 200.000m Khối lượng bóc bỏ 20.000m3 Đất sét chứa nhiều sỏi sạn màu vàng nhạt, trạng thái cứng, kết cấu chặt vừa - Bãi vật liệu 2: Giải đồi bờ phía thượng lưu tuyến đập, cách tuyến đập 200m đến 1200m kéo dài 900m Khối lượng bóc bỏ 90.000m Đất sét màu nâu, trạng thái cứng nửa cứng kết cấu chặt vừa - Bãi vật liệu 3: Bãi vật liệu dài 500m, rộng 400m, bề dày khai thác 2,0m , bề dầy thổ nhưỡng bóc bỏ 0,2m, trữ lượng khai thác 400.000m Đất sét nhẹ màu vàng trạng thái kết cấu chặt vừa SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs.NGUYỄN KHẮC XƯỞNG - Bãi vật liệu 4: Dải đồi bờ trái nằm tuyến đập II III , cách tuyến 200m, bãi dài 1000m , rộng 400m, bề dầy thổ nhưỡng bóc bỏ 0,2m, chiều dầy khai thác 0,2m, trữ lượng 800.000m3, khối lượng bóc bỏ dự tính 80.000m3 Đất sét nhẹ màu vàng nâu , trạng thái cứng kết cấu chặt vừa STT Bảng 1.7 : tiêu lý đất đắp Chỉ tiêu lý Bãi Bãi Hạt sỏi 30,0 4,5 Sạn cát 27,0 32,0 Hạt bụi 20,0 29,5 Hạt sét 23,0 34,0 Độ ẩm W(%) 27,0 20,0 Dung trọng tự nhiên 1,97 1,944 γ (T/m3) Dung trọng khô Bãi 1,0 37,7 30,8 30,5 28,5 1,944 Bãi 2,4 37,8 29,8 30,0 20,8 1,94 w γ k (T/m3) 1,55 1,62 1,51 1,61 0,77 0,35 0,88 0,70 43,5 93,0 200 35 92,8 200 44,4 96,3 190 47,1 95,4 210 0,19 0,025 0,23 0,03 0,21 0,03 0,19 0,024 2,8 10-4 10-5 3.1 10-5 2.0 10-5 ε 10 11 Hệ số rỗng Độ rỗng n (%) Độ bão hòa G (%) Góc ma sát 12 13 14 (độ) Lực dính C (kg/cm2) Hệ số nén lún a1-2 Hệ số thấm K (cm/s) ϕ × × × *Chỉ tiêu lý đất - Hệ số thấm Kn =10-3 cm/s=10-5m/s - Độ rỗng n = 0,39 - Độ ẩm W = 24% - Góc ma sát tự nhiên ϕ ϕ tn = 260 - Góc ma sát bão hòa bh = 220 - Lực dính đơn vị Ctn = T/m2 - Lực dích đơn vị bão hòa Cbh = 0,7 T/m2 - Dung khơ γ k = 1,58 T/m3 1.3.5.2 Vật liệu đá SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU 10 LỚP 53C-TL1 × ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP h (m) 1.51 1.40 1.32 1.25 1.20 1.15 1.118 1.08 1.05 1.02 hk (m) 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 Bdốc ( m) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 3-5 tính tốn thuỷ lực dốc nước bề rộng không thay đổi (Btràn=27m) ω χ ( m2 ) 30.28 28.07 26.41 25.10 24.03 23.13 22.36 21.69 21.10 20.58 (m) ∃ V ( m/s) V2/2g (m) 23.028 1.315 7.487 2.857 4.371 22.807 1.231 8.076 3.324 4.727 22.642 1.167 8.581 3.753 5.074 22.511 1.115 9.028 4.155 5.410 22.404 1.073 9.432 4.534 5.736 22.313 1.037 9.800 4.895 6.051 R (m) (m) ∆ ∃ C 74.76 73.94 73.28 72.74 72.27 71.85 71.49 J Jtb i - Jtb (m) ∆ Ltt (m) ∆ L (m) 0.008 L (m) 0.010 0.009 0.071 0.357 5 0.012 0.011 0.069 0.346 5 10 0.014 0.013 0.067 0.336 5 15 0.016 0.015 0.065 0.326 5 20 0.018 0.017 0.063 0.315 5 25 0.020 0.019 0.061 0.305 5 30 0.022 0.021 0.059 0.295 5 35 22.110 0.954 10.742 5.881 6.936 71.17 70.87 0.024 0.023 0.057 0.285 5 40 22.058 0.933 11.013 6.182 70.61 0.026 0.025 0.055 0.275 5 45 22.236 1.006 10.138 5.238 6.356 22.169 0.978 10.451 5.567 6.651 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU 7.211 TL1 200 LỚP 53C- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.00 0.98 0.96 0.95 0.93 0.92 0.90 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 2.357 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.12 19.70 19.33 18.99 18.68 18.40 18.14 GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG 22.012 0.914 11.266 6.469 7.476 21.971 0.897 11.504 6.745 7.730 21.933 0.881 11.727 7.009 7.976 21.899 0.867 11.937 7.262 8.212 21.868 0.854 12.134 7.504 8.438 21.840 0.843 12.320 7.736 8.656 21.814 0.832 12.495 7.957 8.865 70.36 70.14 69.94 69.75 69.57 69.41 69.26 0.028 0.027 0.053 0.265 5 50 0.030 0.029 0.051 0.255 5 55 0.032 0.031 0.049 0.245 5 60 0.034 0.033 0.047 0.236 5 65 0.036 0.035 0.045 0.227 5 70 0.037 0.036 0.044 0.218 5 75 0.039 0.038 0.042 0.209 5 80 Bảng P - tính tốn thuỷ lực dốc nước bề rộng không thay đổi (Btràn=32m) h (m) 1.35 1.26 hk (m) Bdốc ( m) 2.206 25.000 2.206 25.000 ω χ ( m2) 33.87 31.56 (m) 27.71 27.52 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU ∃ ∆∃ R (m) V ( m/s) V2/2g (m) 1.222 1.147 7.572 8.127 2.922 4.277 73.861 0.009 3.366 4.629 73.076 0.011 (m) TL1 C 201 J Jtb 0.01 i - Jtb (m) 0.070 0.352 ∆ Ltt (m) ∆ L (m) L (m) 5 LỚP 53C- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.19 1.13 1.08 1.04 1.01 0.98 0.96 0.93 0.91 0.89 0.88 0.86 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 29.79 28.37 27.21 26.22 25.37 24.64 23.99 23.42 22.91 22.46 22.05 21.68 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG 27.38 27.27 27.17 27.09 27.03 26.97 26.92 26.87 26.83 26.79 26.76 26.73 1.088 8.609 3.778 4.969 72.44 0.013 1.041 9.038 4.164 5.299 71.904 0.015 1.001 9.427 4.529 5.617 71.443 0.017 0.968 9.781 4.876 5.925 71.039 0.020 0.939 10.107 5.206 6.222 70.682 0.022 0.914 10.408 5.522 6.507 70.362 0.024 0.891 10.688 5.822 6.782 70.074 0.026 0.872 10.948 6.109 7.046 69.813 0.028 0.854 11.191 6.383 7.300 69.576 0.030 0.838 11.418 6.645 7.544 69.359 0.032 0.824 11.631 6.895 7.777 69.16 0.034 0.811 11.830 7.133 8.001 68.978 0.036 TL1 202 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.068 0.341 5 10 0.066 0.330 5 15 0.064 0.319 5 20 0.062 0.308 5 25 0.059 0.297 5 30 0.057 0.286 5 35 0.055 0.275 5 40 0.053 0.264 5 45 0.051 0.254 5 50 0.049 0.243 5 55 0.047 0.233 0.045 0.224 5 5 60 65 LỚP 53C- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 0.85 0.84 0.83 2.206 25.000 2.206 25.000 2.206 25.000 21.34 21.03 20.75 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG 26.70 26.68 26.66 0.799 12.017 7.361 8.214 68.809 0.038 0.788 12.193 7.578 8.419 68.653 0.040 0.778 12.358 7.784 8.614 68.509 0.042 TL1 203 0.03 0.03 0.04 0.043 0.214 5 70 0.041 0.205 5 75 0.039 0.195 5 80 LỚP 53C- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bđầu Q (m /s) (m) 194.045 22.000 226.696 27.000 256.496 32.000 Btràn (m) 22 27 32 hhk (m) 2.082 2.014 1.951 GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 3- 7: Chiều sâu cột nước dốc dòng chảy có hàm khí Mặt cắt (1-1) Mặt cắt (2-2) Mặt cắt (3-3) h1 V1 hhk Bcuối h2 V2 hhk Bdốc h3 V3 (m) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) 1.994 4.423 2.082 15.000 1.779 7.272 1.908 15.000 1.024 12.633 1.930 4.350 2.014 20.000 1.514 7.487 1.627 20.000 0.907 12.497 1.871 4.284 1.951 25.000 1.355 7.572 1.458 25.000 0.830 12.361 hhk (m) 1.153 1.020 0.933 Bảng P - 8: Bảng tính chiều cao tường bên dốc nước theo phương án Mặt cắt (1 – 1) Mặt cắt (2 – 2) Mặt cắt (3 – 3) htường Zđáyt Zđỉnht hhk htường Zđáyt Zđỉnht hhk htường Zđáyt Zđỉnht (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 2.582 24.74 27.322 1.908 2.408 22.87 25.278 1.153 1.653 16.74 18.393 2.514 24.74 27.254 1.627 2.127 22.87 24.997 1.020 1.520 16.74 18.260 2.451 24.74 27.191 1.458 1.958 22.87 24.828 0.933 1.433 16.74 18.173 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU 204 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 3-9 kết tính tốn chiều sâu bể tiêu Btr (m ) Bcuối dốc Bk Qtk 22 15 22 194.05 27 20 27 226.7 32 25 32 256.5 ∆ d1 E0 hh hc" hb 2.04 1.82 1.85 2.00 1.78 1.79 1.95 1.74 1.75 11.198 10.979 10.996 10.862 10.648 10.659 10.570 10.360 10.368 2.300 2.300 2.300 2.205 2.205 2.205 2.124 2.124 2.124 4.550 4.568 4.591 4.417 4.428 4.448 4.295 4.303 4.318 4.777 4.797 4.821 4.637 4.650 4.670 4.509 4.518 4.534 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU Z 0.657 0.658 0.660 0.652 0.653 0.654 0.643 0.644 0.645 205 d2 d − d1 d2 1.82 1.85 1.86 1.78 1.79 1.81 1.74 1.75 1.77 0.12 0.03 0.01 0.12 0.01 0.01 0.12 0.00 0.01 F( τ "c ) 0.2478 0.2552 0.2546 0.2469 0.2544 0.2540 0.2455 0.2530 0.2527 ( τ "c ) 0.4063 0.4161 0.4175 0.4066 0.4159 0.4173 0.4063 0.4153 0.4165 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG PHỤ LỤC IV KẾT QUẢ THIẾT KẾ KĨ THUẬT TRÀN Bảng P 4-1 : Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng thu hẹp dần Qtk=194.045m3/s χ h hk Bdốc ω (m) (m) ( m) ( m2) 1.994 1.994 22 1.646 2.108 1.626 ∆ ∆ ∆ R V V2/2g E (m) (m) ( m/s) (m) (m) 43.872 25.988 1.688 4.423 0.997 2.991 77.942 0.002 20 33.303 23.528 1.415 5.827 1.730 3.376 75.687 0.004 0.003 0.077 0.385 5 2.241 18 30.046 21.726 1.383 6.458 2.126 3.752 75.394 0.005 0.005 0.075 0.376 5 10 1.675 2.395 17 27.996 20.061 1.396 6.931 2.448 4.124 75.509 0.006 0.006 0.074 0.372 5 15 1.779 2.580 15 26.595 18.505 1.437 7.296 2.713 4.493 75.879 0.006 0.006 0.074 0.369 5 20 C J Jtb i - Jtb E (m) Ltt (m) L (m) L (m) Bảng P 4-2 : Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng thu hẹp dần Qtk=150m /s h hk Bdốc ω (m) (m) ( m) ( m2) 1.680 1.680 22 1.338 1.776 1.307 χ R V V2/2g E (m) (m) ( m/s) (m) (m) 36.953 25.359 1.457 4.059 0.840 20 27.072 22.912 1.182 5.541 1.565 1.887 18 24.140 21.087 1.145 6.214 1.968 1.335 2.018 17 22.301 19.379 1.151 6.726 2.306 1.406 2.173 15 21.018 17.759 1.183 7.137 2.596 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU 2.51 2.90 3.27 3.64 4.00 ∆ C J Jtb i - Jtb E (m) 76.05 73.44 73.05 73.12 73.46 ∆ Ltt (m) ∆ L (m) 0.002 L (m) 0.005 0.003 0.077 0.383 5 0.006 0.006 0.074 0.372 5 10 0.007 0.007 0.073 0.366 5 15 0.008 0.008 0.072 0.362 5 20 206 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG 207 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP h hk Bdốc (m) 1.44 (m) ( m) 1.118 1.08 1.09 1.15 1.447 22 1.530 20 1.626 18 1.739 17 1.873 15 h hk Bdốc (m) (m) ( m) 1.105 1.105 22 0.805 1.168 20 0.767 1.241 0.771 1.327 18 17 ω XƯỞNG Bảng P 4-3: Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng thu hẹp dần Qtk=120m3/s χ ( m2) 31.84 22.61 19.97 18.33 17.18 ω GVHD: NGUYỄN KHẮC (m) 24.89 22.47 20.63 18.90 17.24 R V V2/2g ∃ (m) ( m/s) (m) (m) 1.279 3.768 0.724 2.171 1.006 5.306 1.435 2.553 0.968 6.007 1.839 2.920 0.970 6.544 2.183 3.280 0.997 6.982 2.484 3.634 ∆ ∃ C J 74.42 71.50 71.04 71.06 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 Jtb i - Jtb (m) ∆ Ltt (m) ∆ L (m) L (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.38 0.36 0.36 0.35 5 5 10 5 15 5 20 L (m) L Bảng P 4-4: Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng thu hẹp dần Qtk=80 m3/s ( m2 ) 24.30 16.29 14.16 12.88 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU χ (m) 24.20 21.84 20.00 18.25 R V V2/2g ∃ (m) 1.00 0.74 0.70 0.70 ( m/s) (m) (m) 3.292 0.552 1.657 4.911 1.229 2.034 5.647 1.625 2.392 6.211 1.966 2.737 ∆ ∃ C J 71.47 68.01 67.43 67.39 Jtb i - Jtb (m) ∆ Ltt (m) ∆ 0.002 0.007 0.005 0.075 0.010 0.008 0.072 0.012 0.011 0.069 208 (m) 0.37 0.35 0.34 5 5 5 10 15 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XƯỞNG 0.802 1.429 15 h hk Bdốc (m) 0.69 0.45 0.42 0.42 0.43 (m) ( m) 0.696 22 16.55 11.983 ω GVHD: NGUYỄN KHẮC 0.72 6.676 2.272 3.073 67.68 0.013 0.013 0.067 0.33 5 20 Bảng P 4-5: Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng thu hẹp dần Qtk=40 m3/s ( m2 ) 15.30 0.736 20 9.249 0.782 18 7.876 0.836 17 7.089 0.900 15 6.557 χ (m) 23.39 21.15 19.32 17.55 15.82 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU R V V2/2g ∃ (m) 0.65 0.43 0.40 0.40 0.41 ( m/s) (m) (m) 2.613 0.348 1.044 4.325 0.953 1.410 5.078 1.315 1.741 5.642 1.623 2.047 6.100 1.897 2.335 ∆ ∃ C J 66.55 0.00 62.23 61.50 61.40 61.67 0.011 0.01 0.02 0.02 209 Jtb i - Jtb (m) ∆ Ltt (m) ∆ L (m) L (m) 0.00 0.01 0.01 0.02 0.07 0.06 0.06 0.05 0.36 0.33 0.30 0.28 5 5 10 5 15 5 20 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 4-6 Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng không thay đổi (Qtk=194,045m3/s) h (m) 1.779 1.631 1.526 1.444 1.378 1.323 1.277 1.237 1.201 1.170 1.143 1.118 1.095 1.075 1.057 1.040 1.024 hk (m) 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 2.574 Bdốc ( m) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 χ ω (m) 26.685 24.466 22.883 21.660 20.673 19.851 19.152 18.549 18.021 17.555 17.140 16.768 16.432 16.128 15.851 15.598 15.366 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU (m) 18.558 18.262 18.051 17.888 17.756 17.647 17.554 17.473 17.403 17.341 17.285 17.236 17.191 17.150 17.113 17.080 17.049 R V V2/2g (m) 1.438 1.340 1.268 1.211 1.164 1.125 1.091 1.062 1.036 1.012 0.992 0.973 0.956 0.940 0.926 0.913 0.901 ( m/s) 7.272 7.931 8.480 8.959 9.386 9.775 10.132 10.461 10.767 11.053 11.321 11.572 11.809 12.031 12.242 12.440 12.628 (m) 2.695 3.206 3.665 4.090 4.491 4.870 5.232 5.578 5.909 6.227 6.532 6.826 7.107 7.378 7.638 7.888 8.128 ∃ (m) 4.474 4.837 5.191 5.535 5.869 6.194 6.509 6.814 7.111 7.397 7.675 7.943 8.203 8.453 8.695 8.928 9.153 ∆ ∃ C 75.886 74.996 74.309 73.743 73.262 72.844 72.474 72.143 71.846 71.575 71.328 71.102 70.893 70.701 70.522 70.356 70.202 J 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.036 210 ∆ Ltt ∆ L Jtb i - Jtb (m) (m) (m) 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.033 0.035 0.073 0.071 0.069 0.067 0.065 0.063 0.061 0.059 0.057 0.056 0.054 0.052 0.050 0.048 0.047 0.045 0.363 0.353 0.344 0.334 0.325 0.315 0.306 0.296 0.287 0.278 0.268 0.259 0.250 0.242 0.233 0.225 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 L (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 4-7 Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng khơng thay đổi (Qtk=150m3/s) h hk Bdốc (m) 1.046 1.011 0.981 0.954 0.931 0.910 0.892 0.875 0.860 0.847 0.835 0.823 0.813 0.804 0.795 0.787 0.780 (m) 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 2.168 ( m) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ω χ ( m2) 15.690 15.164 14.710 14.313 13.964 13.654 13.378 13.129 12.905 12.703 12.518 12.350 12.197 12.056 11.927 11.808 11.698 (m) 17.092 17.022 16.961 16.908 16.862 16.821 16.784 16.751 16.721 16.694 16.669 16.647 16.626 16.607 16.590 16.574 16.560 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU R V V2/2g (m) 0.918 0.891 0.867 0.847 0.828 0.812 0.797 0.784 0.772 0.761 0.751 0.742 0.734 0.726 0.719 0.712 0.706 ( m/s) 9.560 9.892 10.197 10.480 10.742 10.985 11.213 11.425 11.623 11.809 11.982 12.146 12.299 12.442 12.577 12.704 12.823 (m) 4.658 4.987 5.300 5.598 5.881 6.151 6.408 6.653 6.885 7.107 7.318 7.519 7.709 7.890 8.062 8.226 8.380 ∃ (m) 5.704 5.998 6.281 6.552 6.812 7.061 7.300 7.528 7.746 7.954 8.153 8.342 8.522 8.694 8.857 9.013 9.160 ∆ ∃ C 70.417 70.066 69.753 69.472 69.219 68.989 68.779 68.587 68.411 68.249 68.100 67.962 67.834 67.715 67.606 67.503 67.408 J 0.020 0.022 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039 0.041 0.043 0.045 0.047 0.048 0.050 0.051 211 ∆ Ltt ∆ L Jtb i - Jtb (m) (m) (m) 0.021 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042 0.044 0.046 0.047 0.049 0.050 0.059 0.056 0.054 0.052 0.050 0.048 0.046 0.044 0.042 0.040 0.038 0.036 0.034 0.033 0.031 0.030 0.294 0.282 0.271 0.260 0.249 0.239 0.228 0.218 0.208 0.199 0.189 0.180 0.172 0.163 0.155 0.148 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 L (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 4-8 Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng khơng thay đổi (Qtk=120m3/s) h (m) 1.150 1.060 0.994 0.943 0.902 0.867 0.838 0.813 0.792 0.773 0.756 0.742 0.729 0.717 0.706 0.697 0.688 hk (m) 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 Bdốc ( m) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 χ ω (m) 17.250 15.904 14.915 14.145 13.523 13.008 12.572 12.199 11.877 11.594 11.346 11.126 10.929 10.754 10.596 10.454 10.325 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU (m) 17.300 17.121 16.989 16.886 16.803 16.734 16.676 16.627 16.584 16.546 16.513 16.483 16.457 16.434 16.413 16.394 16.377 R V V2/2g (m) 0.997 0.929 0.878 0.838 0.805 0.777 0.754 0.734 0.716 0.701 0.687 0.675 0.664 0.654 0.646 0.638 0.630 ( m/s) 6.957 7.545 8.045 8.483 8.874 9.225 9.545 9.837 10.104 10.350 10.577 10.786 10.980 11.159 11.325 11.479 11.622 (m) 2.467 2.902 3.299 3.668 4.013 4.338 4.643 4.932 5.203 5.460 5.702 5.930 6.144 6.347 6.537 6.716 6.885 ∃ (m) 3.617 3.962 4.293 4.611 4.915 5.205 5.482 5.745 5.995 6.233 6.458 6.671 6.873 7.064 7.244 7.413 7.573 ∆ ∃ C 71.394 70.556 69.896 69.351 68.89 68.492 68.143 67.836 67.563 67.318 67.098 66.899 66.718 66.554 66.405 66.268 66.143 J 0.010 0.012 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.039 0.041 0.043 0.045 0.047 0.049 212 ∆ Ltt ∆ L Jtb i - Jtb (m) (m) (m) 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027 0.030 0.032 0.035 0.037 0.040 0.042 0.044 0.046 0.048 0.069 0.066 0.064 0.061 0.058 0.055 0.053 0.050 0.048 0.045 0.043 0.040 0.038 0.036 0.034 0.032 0.345 0.331 0.318 0.304 0.290 0.277 0.263 0.250 0.238 0.225 0.213 0.202 0.191 0.180 0.170 0.160 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 L (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 4-9 Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng không thay đổi (Qtk=80 m3/s) h hk Bdốc (m) 0.802 0.741 0.697 0.662 0.634 0.612 0.593 0.577 0.563 0.551 0.541 0.532 0.525 0.518 0.512 0.507 0.502 (m) 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 ( m) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ω χ ( m2) 12.030 11.119 10.448 9.929 9.514 9.174 8.891 8.651 8.447 8.272 8.119 7.987 7.871 7.769 7.679 7.599 7.528 (m) 16.604 16.483 16.393 16.324 16.269 16.223 16.185 16.154 16.126 16.103 16.083 16.065 16.049 16.036 16.024 16.013 16.004 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU R V V2/2g (m) 0.725 0.675 0.637 0.608 0.585 0.565 0.549 0.536 0.524 0.514 0.505 0.497 0.490 0.484 0.479 0.475 0.470 ( m/s) 6.650 7.195 7.657 8.057 8.408 8.720 8.998 9.247 9.471 9.672 9.853 10.016 10.164 10.298 10.419 10.528 10.627 (m) 2.254 2.639 2.988 3.309 3.604 3.876 4.127 4.358 4.571 4.768 4.948 5.114 5.266 5.405 5.533 5.649 5.756 ∃ (m) 3.056 3.380 3.685 3.970 4.238 4.487 4.719 4.935 5.135 5.319 5.489 5.646 5.790 5.923 6.044 6.156 6.258 ∆ ∃ C 67.694 66.893 66.263 65.749 65.319 64.955 64.641 64.369 64.131 63.922 63.738 63.575 63.43 63.302 63.186 63.084 62.991 J 0.013 0.017 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035 0.039 0.042 0.045 0.047 0.050 0.052 0.055 0.057 0.059 0.061 213 ∆ Ltt ∆ L Jtb i - Jtb (m) (m) (m) 0.015 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.037 0.040 0.043 0.046 0.049 0.051 0.053 0.056 0.058 0.060 0.065 0.061 0.057 0.053 0.050 0.046 0.043 0.040 0.037 0.034 0.031 0.029 0.027 0.024 0.022 0.020 0.324 0.305 0.286 0.267 0.249 0.232 0.215 0.200 0.184 0.170 0.157 0.144 0.133 0.122 0.111 0.102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 L (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Bảng P 4-10 Tính tốn thủy lực dốc nước bề rộng không thay đổi (Qtk=40m3/s) h hk Bdốc (m) 0.439 0.408 0.386 0.369 0.356 0.346 0.338 0.332 0.327 0.322 0.319 0.316 0.314 0.312 0.310 0.309 0.307 (m) 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 0.898 ( m) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ω χ ( m2) 6.585 6.118 5.784 5.535 5.344 5.194 5.074 4.978 4.900 4.836 4.784 4.740 4.705 4.675 4.650 4.629 4.612 (m) 15.878 15.816 15.771 15.738 15.712 15.692 15.677 15.664 15.653 15.645 15.638 15.632 15.627 15.623 15.620 15.617 15.615 SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU R V V2/2g (m) 0.415 0.387 0.367 0.352 0.340 0.331 0.324 0.318 0.313 0.309 0.306 0.303 0.301 0.299 0.298 0.296 0.295 ( m/s) 6.074 6.539 6.916 7.227 7.485 7.702 7.883 8.035 8.163 8.271 8.362 8.438 8.502 8.557 8.602 8.641 8.673 (m) 1.881 2.179 2.438 2.662 2.856 3.023 3.167 3.291 3.396 3.487 3.564 3.629 3.685 3.732 3.772 3.806 3.834 ∃ (m) 2.320 2.587 2.823 3.031 3.212 3.369 3.506 3.623 3.723 3.809 3.883 3.945 3.998 4.043 4.082 4.114 4.142 ∆ ∃ C 61.683 60.971 60.432 60.011 59.677 59.407 59.187 59.006 58.858 58.735 58.632 58.547 58.476 58.416 58.367 58.325 58.29 J 0.023 0.030 0.036 0.041 0.046 0.051 0.055 0.058 0.061 0.064 0.066 0.068 0.070 0.072 0.073 0.074 0.075 214 ∆ Ltt ∆ L Jtb i - Jtb (m) (m) (m) 0.027 0.033 0.038 0.044 0.049 0.053 0.057 0.060 0.063 0.065 0.067 0.069 0.071 0.072 0.074 0.075 0.053 0.047 0.042 0.036 0.031 0.027 0.023 0.020 0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.267 0.236 0.208 0.181 0.157 0.136 0.117 0.101 0.086 0.073 0.063 0.053 0.045 0.038 0.032 0.027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 L (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 LỚP 53C-TL1 ... TỐT NGHIỆP GVHD: THs. NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Cột 6: Lượng nước thừa Cột 7: Lượng nước thiếu ΔV = WQ- Wq Tổng cột lượng nước thiếu dung tích hiệu dụng hồ chứa Cột 8: Lượng nước tích hồ chứa kể dung tích... sau : a Tính dung tích hiệu dụng hồ chứa chưa kể đến tổn thất hồ chứa - Phương pháp trữ sớm trữ nước hồ mực nước cần dùng đủ xong tháng xẽ xả nước thừa. (hồ chứa nước ta dung phương pháp này) Bảng... THs. NGUYỄN KHẮC XƯỞNG SVTH: TRẦN NGUYÊN HIẾU 19 LỚP 53C-TL1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: THs. NGUYỄN KHẮC XƯỞNG Chương IV TÍNH TỐN THỦY LỢI Chương IV: XÁC ĐỊNH CẤP CƠNG TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU THIẾT KẾ 4.1 Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết Kế Hồ Chứa Nước Quảng Mào , huyện Yên Thủy , tỉnh Hòa Bình- Thầy Nguyễn Khắc Xưởng - Đại Học Thủy Lợi, Thiết Kế Hồ Chứa Nước Quảng Mào , huyện Yên Thủy , tỉnh Hòa Bình- Thầy Nguyễn Khắc Xưởng - Đại Học Thủy Lợi, Chương I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, Chương II. PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH, Chương III. CHỌN TUYẾN, HÌNH THỨC, KẾT CẤU VÀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI., b.Quy mô, hình dạng, kích thước cống., Chương IV. TÍNH TOÁN THỦY LỢI, a. Theo QCVN 04 – 05 : 2012., Chương V. TÍNH TOÁN CHỌN PHƯƠNG ÁN Btràn KINH TẾ., Chương VI. THIẾT KẾ ĐẬP CHÍNH, hđầu B không đổi, Chương 7 : THIẾT KẾ CỐNG NGẦM LẤY NƯỚC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay