Quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp khí hóa lỏng

69 52 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 01:52

Trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam đã từng bước được củng cố và tăng cường nhằm tạo lập một khung pháp lý cơ bản phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung và về hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng nói riêng được coi là những lĩnh vực khá mới mẻ và còn nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung và các lĩnh vực được nói riêng, Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đặt ra, đảm bảo thực hiện có hiệu quả pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng giúp phần hoàn thiện pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.Phần đầu giới thiệu các khái niệm cơ bản, quy định của pháp luật hiện hành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kinh doanh khí hóa lỏng để có một cái nhìn tổng quát về vấn đề nghiên cứu, đồng thời tiến hành đánh giá khái quát về các quy định điều chỉnh lĩnh vực chuyên môn.Phần còn lại của đề tài tiếp tục đi sâu phân tích các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng gắn với việc tìm hiểu thực trạng thực thi pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng để tìm ra các hạn chế của pháp luật cũng như việc thực thi pháp luật của doanh nghiệp, sau đó tổng kết lại quá trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của việc thực thi pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kinh doanh khí hóa lỏng.Cuối cùng là một số kết luận rút ra từ quá trình nghiên cứu và hướng phát triển cho đề tài. LỜI CẢM ƠNĐược sự phân công của Khoa Kinh tế Luật, Trường Đại học Thương Mại, và sự đồng ý của Cô giáo hướng dẫn TS. Trần Thị Thu Phương tôi đã thực hiện đề tài “Pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp khí hóa lỏng”.Để hoàn thành khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở Trường Đại học Thương Mại.Xin gửi tới Sở Công Thương và Phòng Thanh tra Sở tỉnh Lang Sơn lời cảm tạ sâu sắc vì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi thu thập số liệu thực tiễn cũng như những tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan đến đề tài tốt nghiệp.Xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn TS. Trần Thị Thu Phương đã tận tình, chu đáo hướng dẫn tôi thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. Song do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế quá trình thực thi pháp luật cũng như hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được. Tôi rất mong được sự góp ý của quý Thầy, Cô giáo,nhà trường, các nhà khoa học và quý bạn đọc để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.Cuối cùng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo, các đơn vị và cá nhân đã giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Khóa luận tốt nghiệp TĨM LƯỢC Trong năm qua, công tác xây dựng pháp luật Việt Nam bước củng cố tăng cường nhằm tạo lập khung pháp lý phục vụ cho phát triển bền vững đất nước Trong đó, pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng nói riêng coi lĩnh vực mẻ nhiều vấn đề phát sinh trình thực thi pháp luật Mục tiêu nghiên cứu luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung lĩnh vực nói riêng, Từ đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề xúc mà thực tiễn đặt ra, đảm bảo thực có hiệu pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng giúp phần hồn thiện pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phần đầu giới thiệu khái niệm bản, quy định pháp luật hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng để có nhìn tổng quát vấn đề nghiên cứu, đồng thời tiến hành đánh giá khái quát quy định điều chỉnh lĩnh vực chun mơn Phần lại đề tài tiếp tục sâu phân tích quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng gắn với việc tìm hiểu thực trạng thực thi pháp luật doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng để tìm hạn chế pháp luật việc thực thi pháp luật doanh nghiệp, sau tổng kết lại q trình nghiên cứu đưa giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu việc thực thi pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng Cuối số kết luận rút từ trình nghiên cứu hướng phát triển cho đề tài SVTH: Lâm Văn Đạo i Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại, đồng ý Cô giáo hướng dẫn TS Trần Thị Thu Phương thực đề tài “Pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện thực tiễn thực doanh nghiệp khí hóa lỏng” Để hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại học Thương Mại Xin gửi tới Sở Cơng Thương Phòng Thanh tra Sở tỉnh Lang Sơn lời cảm tạ sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp thu thập số liệu thực tiễn tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan đến đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn TS Trần Thị Thu Phương tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế trình thực thi pháp luật hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tơi mong góp ý q Thầy, Cô giáo,nhà trường, nhà khoa học quý bạn đọc để khóa luận hồn chỉnh Cuối cùng, lần xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo, đơn vị cá nhân giúp đỡ trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Lâm Văn Đạo ii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Phương pháp nghiên cứu .5 Kết cấu luận văn Chương NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CĨ ĐIỀU KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG 1.1 Khái quát chung ngành nghề kinh doanh có điều kiện 1.1.1 Khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện .7 1.1.2 Các điều kiện .8 1.1.2.1 Giấy phép kinh doanh 1.1.2.2 Chứng hành nghề 11 1.1.2.3 Yêu cầu vốn pháp định 12 1.1.2.4 Các yêu cầu mà doanh nghiệp phải thực phải có quyền kinh doanh ngành nghề mà khơng cần xác nhận, chấp thuận hình thức quan Nhà nước có thẩm quyền .13 1.2 Khái quát lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 14 1.2.1 Khái niệm: .14 1.2.2 Nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh doanh LPG 15 1.2.3 Các điều kiện pháp lý hoạt động kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) 15 SVTH: Lâm Văn Đạo iii Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG 20 2.1 Tổng quan tình hình thực thi pháp luật hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng địa bàn tỉnh Lạng Sơn .20 2.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển mạng lưới khí dầu mỏ hố lỏng địa bàn tỉnh .20 2.1.2 Tổng quan tình hình kinh doanh khí hóa lỏng địa bàn tỉnh Lạng Sơn 22 2.1.3 Các vấn đề đặt .23 2.2 Phân tích thực trạng quy phạm điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng 24 2.2.1 Các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng 24 2.2.2 Đánh giá thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng 27 2.3 Thực trạng việc thực quy định pháp luật hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng 30 2.3.1 Hệ thống cung ứng, số lượng sở tham gia kinh doanh: 30 2.3.2 Thực trạng việc thực quy định pháp luật hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng 31 2.4 Kết luận phát qua phân tích 35 2.4.1 Những tồn quy định pháp luật kinh doanh khí hóa lỏng .35 2.4.2 Những tồn sở kinh doanh: 35 2.4.3 Nguyên nhân 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG 38 3.1 Quan điểm định hướng phát triển Đảng Nhà nước 38 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện 39 3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật kinh doanh LPG 39 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật kinh doanh LPG 39 SVTH: Lâm Văn Đạo iv Khóa luận tốt nghiệp 3.3.2 Nâng cao hiệu thực thi pháp luật điều kiện kinh doanh LPG .40 3.3.3 Các giải pháp khắc phục thực trạng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 42 3.4 Các vấn đề đặt cần nghiên cứu .43 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Lâm Văn Đạo v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU -Bảng 1: Số lượng cửa hàng kinh doanh Gas Thương nhân địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Phụ lục III: DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 Chính phủ) -Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hố lỏng (LGP) Yêu cầu chung an toàn SVTH: Lâm Văn Đạo vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ANTT ĐKKD HTX LPG UBND PCCC QLTT TTTM SVTH: Lâm Văn Đạo Giải nghĩa An ninh trật tự Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Khí dầu mỏ hóa lỏng Ủy ban nhân dân Phòng cháy chữa cháy Quản lí thị trường Trung tâm thương mại vii Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đường đổi kinh tế, phát triển hội nhập Nền kinh tế thị trường vận động theo qui luật vốn có Sự đa dạng kinh tế tạo điều kiện cạnh tranh, thúc đẩy ngày phát triển Tuy nhiên đa dạng tạo nên khó khăn, bất cập quản lý Muốn phát triển kinh tế thị trường ổn định, thuận lợi thủ tục hành phải tổ chức điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp luật, tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý kinh doanh, tạo thơng thống thủ tục hành chính, bảo đảm quyền tự kinh doanh, tránh rườm rà, phức tạp, tốn đăng ký kinh doanh, mở rộng qui mô đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Pháp luật, dù hồn thiện mà không thực có hiệu khơng thể đem lại tốt đẹp mà chủ thể ban hành mong muốn, khơng đem lại lợi ích cho xã hội, chí ngược lại Thực pháp luật tiếp nối xây dựng pháp luật, Vì vậy, bên cạnh việc hồn thiện pháp luật, Nhà nước ln quan tâm đến vấn đề thực pháp luật có thực pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thực tiễn năm qua cho thấy, việc thực pháp luật ngành nhề kinh doanh có điều kiện có bước phát triển đáng kể xong chưa triệt để có phần nguyên nhân thiếu hiểu biết từ phía chủ thể thi hành pháp luật Yêu cầu đặt việc phổ biến quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện đến chủ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiểu biết chủ thể kinh doanh từ nâng cao hiệu pháp luật quy định lĩnh vực chuyên môn, tạo phối hợp đồng từ phía quan chức chủ thể thi hành.Trong danh mục hàng hóa thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện khí dầu mỏ hóa lỏng loại hàng hóa đặc biệt, với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe có nhiều vấn đề phát sinh q trình thực thi pháp luật, việc tiến hành nghiên cứu đưa giải pháp khắc phục thực cần thiết Để kinh doanh mặt hàng theo qui định, thương nhân phải đạt điều kiện: chủ thể kinh doanh; sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị; trình độ chun mơn cán bộ, nhân viên; sức khoẻ; bảo vệ mơi trường phòng chống cháy nổ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng việc bảo đảm an ninh lượng Đây hàng hố thuộc diện kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, nên hoạt động kinh doanh sử dụng LPG phải đảm bảo an toàn, hiệu tiết kiệm Về mặt thể chế, thị trường LPG thiếu hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch, văn pháp quy điều chỉnh hoạt động kinh doanh LPG Việt Nam thời SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp gian qua thường thiếu không kịp thời, làm cho công tác kiểm tra, xử phạt vụ vi phạm kinh doanh LPG quan chức nhà nước khó xử lý, mặt khác gian lận thương mại thị trường LPG ngày gia tăng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: Pháp luật thực thi pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện vấn đề mẻ giai đoạn thử nghiệm để hoàn chỉnh dần Kinh nghiệm lập pháp thực thi pháp luật lĩnh vực nhiều hạn chế nên nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Cho đến nay, có cơng trình nghiên cứu đề cấp đến vấn đề pháp luật thực thi pháp luật có liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể như: Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh, Báo Lao Động điện tử (http://laodong.com.vn), số 50/2014 Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Theo T.S Nguyễn Đình Cung việc sửa đổi Luật doanh nghiệp hướng tới giảm điều kiện, thủ tục doanh nghiệp gia nhập thị trường Theo đó, hồ sơ nội dung giảm đơn giản hóa trước đây, lẽ việc đăng ký ngành nghề kinh doanh đem lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Rủi ro thứ doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng có giấy ĐKKD vi phạm xử lý hành chí truy cứu trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp phép kinh doanh pháp luật khơng cấm.Rủi ro tiếp thuộc phía đối tác, hợp đồng hợp tác ký mà doanh nghiệp khơng đăng ký kinh doanh dễ bị tun vơ hiệu xảy tranh chấp Ngồi ra, thực tế triển khai nhiều ngành nghề kinh doanh khơng có danh mục quan quản lý nhà nước dẫn tới việc doanh nghiệp phải xin ý kiến ngành liên quan nhiều thời gian, tiền bạc để đăng ký Thậm chí có doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh không với thực tế hoạt động Việc sửa đổi Luật doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa, thơng thống nhận nhiều ý kiến phản hồi Một số đánh giá lo ngại thơng thống ĐKKD tạo thuận lợi cho số đối tượng lợi dụng, thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, trốn thuế, mua bán khống hóa đơn Cuộc đối đầu "Luật không cấm" "Luật cho phép" Luật sư Lê Minh Tồn Trong viết luật sư Lê Minh Tồn có đề cập đến câu chuyện “Luật không cấm” “Luật cho phép” , tác giả sâu việc tìm hiểu câu hỏi vấn đề gặp bất cập đưa câu trả lời phù hợp để giải vấn đề, theo đó: SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp Thực tiễn thành lập ĐKKD xảy “đối đầu” hai nguyên tắc là: “Có thể làm tất mà luật khơng cấm” nguyên tắc nhà nước pháp quyền mà theo đó, cơng dân doanh nghiệp làm tất điều không bị pháp luật cấm Như vậy, pháp luật quy định điều cấm mà không quy định danh mục hành vi cho phép Nguyên tắc giúp phát huy sáng tạo chủ thể phục vụ lợi ích xã hội, Nhà nước công dân Tuy nhiên, quan nhà nước, cán - công chức (CBCC) lại phải áp dụng nguyên tắc “Chỉ làm mà luật cho phép”, nhằm tránh hành vi tuỳ tiện, xâm phạm quyền lợi ích đáng công dân Chẳng hạn, sau Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, có nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh ngành nghề “vận tải đa phương thức”, pháp luật chưa quy định vấn đề nên Phòng ĐKKD từ chối cấp giấy phép (do khơng có theo danh mục ngành nghề kinh doanh nên thuộc trường hợp cấm hay bị hạn chế kinh doanh với điều kiện kèm theo) Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá cố môi trường sử dụng khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam Tiến sỹ Lý Ngọc Minh Luận án khảo sát thực trạng sử dụng LPG Việt Nam (với giới hạn khu vực nghiên cứu Tp.Hồ Chí Minh), nêu phân tích đặc điểm, đề xuất số kịch cố sử dụng LPG Việt Nam; đề xuất quy trình đánh giá cố môi trường sử dụng LPG Việt Nam sở xây dựng, hoàn thiện sở lý thuyết phù hợp với đặc điểm sử dụng LPG Việt Nam Như vậy, cơng trình nghiên cứu nêu tiếp cận vấn đề liên quan đến việc thực pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện phạm vi mức độ khác nhau, chưa cơng trình sâu vào nghiên cứu cách có hệ thống, đồng bộ, gắn với việc khảo sát thực tiễn Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Trước tình hình nhiều hạn chế việc tìm hiểu pháp luật chủ thể thực thi pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện tồn gặp phải chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tơi định lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước kinh doanh có điều kiện thực tiễn thực doanh nghiệp khí hóa lỏng” làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm giải pháp để kiến nghị hoàn thiện giúp cho quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh chủ thể SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp TT Tên hàng hóa, dịch vụ 10 11 12 13 14 15 16 17 Văn pháp luật Cơ quan quản lý ngành hành () Hành nghề xông khử trùng Pháp lệnh Bảo vệ Kiểm dịch Bộ Nông thực vật năm 2001 nghiệp Phát triển nông thôn Thiết lập mạng cung cấp dịch Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, vụ viễn thơng thơng năm 2002; Viễn thông Nghị định số 160/2004/NĐ-CP Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) Nghị định số 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính,Viễn thông Dịch vụ kết nối Internet (IXP) Nghị định số 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, Viễn thơng Dịch vụ ứng dụng Internet Nghị định số 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, bưu chính, viễn thơng (OSP bưu Viễn thơng chính, OSP viễn thơng) Cung cấp dịch vụ bưu Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, thơng năm 2002; Viễn thơng Nghị định số 157/2004/NĐ-CP Dịch vụ chuyển phát thư Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, nước nước ngồi thơng năm 2002; Viễn thơng Nghị định số 157/2004/NĐ-CP Phân phối điện, bán buôn điện, Luật Điện lực năm 2004 Bộ Công bán lẻ điện tư vấn chuyên nghiệp ngành điện lực Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP Bộ Văn hóa thuật -Thông tin Dịch vụ hợp tác làm phim Nghị định số 48/CP ngày Bộ Văn hóa 17/7/1995 Thơng tin Dịch vụ vận tải đa phương thức Nghị định số 125/2003/NĐ-CP Bộ Giao thông quốc tế vận tải Dịch vụ thiết kế phương tiện vận Nghị định số 125/2004/NĐ-CP Bộ Giao thông tải vận tải Các dịch vụ bảo hiểm: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm Bộ Tài - Bảo hiểm nhân thọ; 2000; Bảo hiểm phi nhân thọ; Nghị định số 42/2001/NĐ-CP; Tái bảo hiểm; Nghị định số 43/2001/NĐ-CP Môi giới bảo hiểm; Đại lý bảo hiểm Các dịch vụ chứng khoán thị Nghị định số 141/2003/NĐ-CP; Bộ Tài trường chứng khốn: Nghị định số 144/2003/NĐ-CP SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp TT Tên hàng hóa, dịch vụ Văn pháp luật hành () 18 19 20 21 22 23 A Mơi giới chứng khốn; tự kinh doanh chứng khốn; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khốn; tư vấn tài đầu tư chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ tốn chứng khốn; Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương; Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương Dịch vụ xuất lao động Nghị định số 81/2003/NĐ-CP Dịch vụ pháp lý (bao gồm tư vấn pháp luật bào chữa) luật sư Việt Nam thực Dịch vụ tư vấn pháp luật luật sư nước thực Dịch vụ khắc dấu Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ lữ hành quốc tế Pháp lệnh Luật sư năm 2001; Nghị định số 94/2001/NĐ-CP Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bộ Tư pháp Nghị định số 87/2003/NĐ-CP Bộ Tư pháp Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Nghị định số 14/2001/NĐ-CP Luật Du lịch năm 2005 Bộ Công an Bộ Công an Tổng cục Du lịch Mục Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện khơng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Hàng hóa Các loại hóa chất độc khác khơng Nghị định số 100/2005/NĐ-CP thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế) SVTH: Lâm Văn Đạo Cơ quan quản lý ngành Bộ nghiệp Cơng Khóa luận tốt nghiệp TT Tên hàng hóa, dịch vụ 10 11 12 13 14 15 B Văn pháp luật Cơ quan quản lý ngành hành () Thực phẩm Danh mục thực Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực Bộ Y tế, Bộ phẩm có nguy cao, nguyên liệu phẩm năm 2003; Thủy sản thực phẩm, phụ gia thực phẩm Nghị định số 163/2004/NĐ-CP; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm Nghị định số 59/2005/NĐ-CP Các loại trang thiết bị y tế Pháp lệnh Hành nghề y dược tư Bộ Y tế nhân năm 2003 Ngư cụ (bao gồm nguyên liệu Nghị định số 59/2005/NĐ-CP Bộ Thủy sản để chế tạo ngư cụ) trang thiết bị khai thác thủy sản Thức ăn nuôi thủy sản Nghị định số 59/2005/NĐ-CP Bộ Thủy sản Giống vật nuôi phép sản Pháp lệnh Giống vật nuôi năm Bộ Nông xuất kinh doanh 2004; nghiệp Phát Nghị định số 59/2005/NĐ-CP triển nông thôn, Bộ Thủy sản Thức ăn chăn nuôi Nghị định số 15/CP ngày Bộ Nông 19/3/1996 nghiệp Phát triển nơng thơn Giống trồng chính, giống Pháp lệnh Giống trồng năm Bộ Nông trồng quý cần bảo tồn 2004 nghiệp Phát triển nơng thơn Phân bón Nghị định số 113/2003/NĐ-CP Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Vật liệu xây dựng Luật Xây dựng năm 2003 Bộ Xây dựng Than mỏ Luật Khống sản năm 1996; Bộ Cơng Nghị định số 160/2005/NĐ-CP nghiệp Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, thiết bị phát, thu phát sóng vơ thơng năm 2002; Viễn thơng tuyến) Nghị định số 160/2004/NĐ-CP Thiết bị phát, thu phát sóng vơ Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, tuyến thông năm 2002; Viễn thông Nghị định số 24/2004/NĐ-CP Các loại máy, thiết bị, vật tư, Bộ luật Lao động; Nghị định số Bộ Lao động chất có yêu cầu nghiêm ngặt an 06/CP ngày 20/01/1995; Thương binh toàn lao động, vệ sinh lao động Nghị định số 110/2002/NĐ-CP Xã hội, Bộ Y tế Vàng Nghị định số 174/1999/NĐ-CP; Ngân hàng Nhà Nghị định số 64/2003/NĐ-CP nước Việt Nam Dịch vụ SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp TT Tên hàng hóa, dịch vụ 10 11 12 13 14 Văn pháp luật hành () Giết mổ, sơ chế động vật, sản Pháp lệnh Thú y năm 2004 phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ, sơ chế Dịch vụ giống trồng, vật Pháp lệnh Giống trồng năm nuôi theo Pháp lệnh Giống 2004; Pháp lệnh Giống vật nuôi trồng Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 Cơ quan quản lý ngành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, chuyển phát thư (bao gồm đại thông năm 2002; Viễn thông lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP chức chuyển phát nước ngồi) Đại lý dịch vụ viễn thơng Pháp lệnh Bưu chính, viễn Bộ Bưu chính, thơng năm 2002; Viễn thông Nghị định số 160/2004/NĐ-CP Đại lý dịch vụ Internet công cộng Nghị định số 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, Viễn thơng Dịch vụ phát hành xuất phẩm Luật Xuất năm 2004 Bộ Văn hóa Thơng tin Dịch vụ quảng cáo Pháp lệnh Quảng cáo năm Bộ Văn hóa 2001; Thơng tin Nghị định số 24/2003/NĐ-CP Dịch vụ cho thuê lưu trú Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Cơng an Dịch vụ kinh doanh tòa nhà Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an cao 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc Dịch vụ cầm đồ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an Dịch vụ in Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an Dịch vụ thành lập, in phát hành Nghị định số 12/2002/NĐ-CP Bộ Tài nguyên loại đồ không thuộc phạm Môi trường vi quản lý quan quản lý nhà nước Trung ương Dịch vụ kiểm định loại máy, Nghị định số 06/CP ngày Bộ Lao động thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 20/01/1995; Thương binh nghiêm ngặt an toàn lao động, Nghị định số 110/2002/NĐ-CP Xã hội vệ sinh lao động Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy Nghị định số 02/2001/NĐ-CP Bộ Lao động nghề Thương binh SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp TT Tên hàng hóa, dịch vụ Văn pháp luật hành () 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Cơ quan quản lý ngành Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội Dịch vụ vận tải ô tô Luật Giao thông đường năm Bộ Giao thông 2001; vận tải Nghị định số 92/2001/NĐ-CP Dịch vụ vận tải đường sắt Luật Đường sắt năm 2005 Bộ Giao thông Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường vận tải sắt Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt Dịch vụ vận tải đường sắt thị Dịch vụ đóng mới, hốn cải, sửa Luật Giao thông đường thủy nội Bộ Giao thông chữa, phục hồi phương tiện thủy địa năm 2004; vận tải nội địa Nghị định số 21/2005/NĐ-CP Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách cảng, bến thủy nội địa Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa Dịch vụ đại lý tầu biển Nghị định số 10/2001/NĐ-CP Bộ Giao thông Dịch vụ đại lý vận tải đường biển vận tải Dịch vụ môi giới hàng hải Dịch vụ cung ứng tầu biển Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa Dịch vụ lai dắt tầu biển Dịch vụ sửa chữa tầu biển cảng biển Dịch vụ vệ sinh tầu biển Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa cảng biển Dịch vụ vận tải biển Nghị định số 57/2001/NĐ-CP Bộ Giao thông vận tải Đại lý làm thủ tục hải quan Luật Hải quan năm 2001; Bộ Tài Nghị định số 79/2005/NĐ-CP Dịch vụ kế tốn Luật Kế tốn năm 2003; Bộ Tài Nghị định số 129/2004/NĐ-CP Dịch vụ kiểm toán dịch vụ Luật Kế tốn năm 2003; Bộ Tài liên quan khác tài chính, kế Nghị định số 105/2004/NĐ-CP tốn, thuế Dịch vụ thẩm định giá Pháp lệnh Giá năm 2002; Bộ Tài Dịch vụ giới thiệu việc làm SVTH: Lâm Văn Đạo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP Khóa luận tốt nghiệp TT Tên hàng hóa, dịch vụ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Văn pháp luật hành () Nghị định số 101/2005/NĐ-CP Các dịch vụ hoạt động xây dựng Luật Xây dựng năm 2003 quy định Luật Xây dựng Dịch vụ cho người nước ngoài, Nghị định số 56/CP ngày người Việt Nam định cư nước 18/9/1995; thuê nhà Việt Nam Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Dịch vụ lưu trú du lịch Luật Du lịch năm 2005 Dịch vụ lữ hành nội địa Đại lý lữ hành Dịch vụ vận chuyển khách du lịch Dịch vụ du lịch khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch Dịch vụ hướng dẫn viên Dịch vụ giám định thương mại Luật Thương mại năm 2005; Nghị định số 20/2006/NĐ-CP SVTH: Lâm Văn Đạo Cơ quan quản lý ngành Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng, Bộ Công an Tổng cục Du lịch Bộ Thương mại Khóa luận tốt nghiệp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hố lỏng (LGP) - Yêu cầu chung an toàn Liquefied petroleum gas (LPG) store  Safety Requirements TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6223:2011 Xuất lần CỬA HÀNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Liquefied petroleum gas (LPG) store  Safety Requirements SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp HÀ NỘI  2011 SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp Lời nói đầu TCVN 6223: 2011 thay TCVN 6223:1996 TCVN 6223 : 2011 Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ công bố SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – u cầu chung an toàn Liquefied petroleum gas (LPG) store  Safety requirements Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu chung an toàn thiết kế, xây dựng, sử dụng loại hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đóng chai có dung tích đến 150 L 1.2 Tiêu chuẩn không áp dụng cho: a) Các kho trung tâm tồn chứa, bảo quản cung ứng khí dầu mỏ hóa lỏng; b) Các sở đóng nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; c) Các điểm giao nhận bán khí dầu mỏ hóa lỏng cho tơ chạy khí dầu mỏ hóa lỏng; d) Các trạm cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng phục vụ sản xuất nhà máy, xí nghiệp, sở sản xuất e) Các trạm cấp khí đốt thị; f) Các kho trung tâm, sở đóng nạp, cửa hàng kinh doanh loại khí đốt khác như: khí tự nhiên hóa lỏng; khí than hóa lỏng, biogas v.v Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố áp dụng nêu Đối với tài liệu viện dẫn khơng ghi năm cơng bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà cơng trình – u cầu thiết kế Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn sử dụng thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 Khí dầu mỏ hóa lỏng (liquefied petroleum gas) Sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc từ dầu mỏ với thành phần propan (C3H8) butan (C4H10) hỗn hợp hai loại Tại nhiệt độ, áp suất bình thường hydrocacbon thể khí, nén đến áp suất định làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp chúng chuyển sang thể lỏng Sau gọi tắt LPG 3.2 Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG cylinders) SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp Chai chịu áp lực chế tạo từ vật liệu kim loại (thép) phi kim loại (composite) hỗn hợp (thép + composite) theo quy chuẩn kỹ thuật định nạp LPG, nạp lại có dung tích nước đến 150 L Sau gọi tắt chai LPG 3.3 Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng mini (LPG cartridges) Chai chịu áp lực chế tạo từ vật liệu kim loại theo quy chuẩn kỹ thuật định dùng để chứa LPG, dung tích chứa tối đa 300 mL chai (mL/chai) 3.4 Chai khí dầu mỏ hóa lỏng rỗng (empty LPG cylinders) Chai LPG dùng hết lượng khí dầu mỏ hóa lỏng, lưu lại khí dầu mỏ chai chưa nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 3.5 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG store) Cửa hàng bán loại chai LPG phụ kiện, thiết bị phụ trợ sử dụng LPG, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật hành Sau gọi tắt cửa hàng 3.6 Mẫu trưng bày (exhibits) Chai LPG chai LPG rỗng chai LPG giả, trưng bày phòng bán hàng để quảng cáo, giới thiệu với khách hàng 3.7 Kho chứa hàng (storage area) Khu vực quy định cho việc bảo quản tồn chứa chai LPG chai LPG rỗng 3.8 Khu bán hàng (sales area) Phòng giao dịch bán hàng 3.9 Nguồn gây cháy (ignition source) Nguồn lượng dẫn đến cháy khí dầu mỏ hóa lỏng Quy định chung 4.1 Quy hoạch, bố trí khu vực kho, khu vực bán hàng cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng phải quan có thẩm quyền thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo quy định tiêu chuẩn 4.2 Các sản phẩm kinh doanh cửa hàng phải đảm bảo yêu cầu sau: - Khối lượng LPG chai phải phù hợp với nhãn hàng hóa ghi chai LPG - Chất lượng LPG phải theo yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật hành phù hợp với Tiêu chuẩn chất lượng nhà cung cấp (nhập khẩu, sản xuất, chế biến) cơng bố - Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng phải kiểm định đăng ký theo quy định hành Yêu cầu an toàn thiết kế xây dựng SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp 5.1 Kết cấu xây dựng, bậc chịu lửa cửa hàng tối thiểu bậc II phải phù hợp với quy định TCVN 2622 5.2 Cửa hàng phải cách nguồn gây cháy nhất: - m phía khơng có tường chịu lửa; - m phía có tường chịu lửa 5.3 Diện tích mặt - Tổng diện tích cửa hàng: tối thiểu 12 m 2; - Diện tích kho chứa hàng (nếu có): tối thiểu 10 m 2; - Diện tích khu bán hàng (nếu có): tối thiểu m 5.4 Nền khu bán hàng kho chứa - Làm gạch bê tông, phẳng, không gồ ghề, lồi lõm… đảm bảo an toàn mua bán di chuyển hàng hóa; - Cao mặt xung quanh, khơng bố trí đường ống, cống nước khu bán hàng kho chứa, có phải trát kín mạch; - Mọi hầm hố phải nằm cách khu vực cửa hàng m Nếu có rãnh nước mương máng khơng thể tránh khỏi nằm khoảng cách m theo quy định phải có che, chụp kín để khí dầu mỏ hóa lỏng khơng thể tích tụ vào hệ thống cống 5.5 Tường nhà bán hàng nhà kho - Mặt tường phẳng, nhẵn, khơng có vết nứt Sơn qt vơi màu sáng; - Tạo khe hở lỗ thông tường đảm bảo thơng thống Vị trí đáy khe hở lỗ thông không cao sàn nhà 150 mm; - Tường mái phải có lỗ thơng hơi, diện tích lỗ khơng 2,5 % tổng diện tích tường mái khơng 12,5 % tổng diện tích tường Trường hợp kho khơng đảm bảothơng gió tự nhiên phải thiết kết thơng gió cưỡng (nhân tạo) Hệ thống thơng gió phải đảm bảo khí thải mơi trường thấp nồng độ an tồn cho phép Hệ thống thơng gió phải làm vật liệu khơng cháy, thiết bị phải phù hợp với mức độ an toàn cháy nổ 5.6 Mái trần nhà bán hàng nhà kho - Chống mưa bão, có kết cấu mái chống nóng; - Trần nhà phải nhẵn, phẳng làm vật liệu có giới hạn chịu lửa 30 5.7 Cửa nhà cửa thơng gió phải đảm bảo yêu cầu sau: SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp - Bố trí cửa vào tường ngồi, cửa có chiều cao 2,2 m chiều rộng cửa 1,2 m Cửa phải làm vật liệu có giới hạn chịu lửa 30 min; - Ngồi cửa phải có 01 lối dự phòng, có cửa mở phía ngồi cửa đẩy sang bên để người dễ thoát ngồi có cố; - Bố trí cửa thơng gió tường, mái vị trí thấp ngang sàn nhà cửa phải làm vật liệu có giới hạn chịu lửa 30 5.8 Đường bãi, luồng xe vào phải lót bê tơng với độ dày khả chịu tải phù hợp với phương tiện chuyên chở hàng hóa 5.9 Biểu trưng logo, biển hiệu doanh nghiệp, biển báo, biển quảng cáo, màu sắc trang trí cửa hàng xăng dầu phải theo quy định đơn vị quản lý kinh doanh 5.10 Khu bán hàng phải đảm bảo yêu cầu sau: - Thuận tiện cho việc mua bán, giao nhận di chuyển hàng hóa; - Bố trí cân đối, hợp lý, mỹ quan, vệ sinh an toàn lao động; - Bố trí cửa vào nạn theo quy định 5.7; - Phải sử dụng thiết bị chiếu sáng đảm bảo an toàn cháy, nổ; 5.11 Kho chứa hàng phải đảm bảo yêu cầu sau: - Khơng bố trí kho phòng kín, hầm kín - Được phép bố trí kho gần phòng bán hàng, cạnh phòng bán hàng (tùy theo diện tích quy mơ tồn cửa hàng) - Kho chứa hàng phải có 01 cửa 01 cửa phụ cánh cửa phải làm vật liệu có giới hạn chịu lửa 30 - Diện tích xếp đặt, tồn chứa chai LPG phải thơng thống, đảm bảo rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng khơng có khả gây cháy Cung cấp điện 6.1 Việc lắp đặt hệ thống điện thiết bị dùng điện phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hành 6.2 Toàn thiết bị điện tủ điện phải khống chế chung thiết bị đóng ngắt điện (áp tơ mát cầu dao kiêm cầu chì có hộp kín) 6.3 Hệ thống điện phải hệ thống phòng nổ; dây dẫn ống kín; đèn cơng tắc loại phòng nổ 6.4 Các dây dẫn không đấu nối chừng dây, đấu nối hộp phòng nổ 6.5 Tất thiết bị điện cửa hàng phải lắp đặt cách lớp chai LPG tối thiểu 1,5 m SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp u cầu phòng cháy chữa cháy 7.1 Nhân viên cửa hàng phải huấn luyện PCCC cấp giấy chứng PCCC 7.2 Cửa hàng phải có biển “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”, tiêu lệnh, nội quy PCCC dễ thấy, dễ đọc 7.3 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng phải trang bị thiết bị chữa cháy sau: - 01 bình chữa cháy CO2, loại kg; - 02 bình chữa cháy bột loại kg; - 02 bao tải gai chăn chiên; - 01 thùng nước 20 L; - 01 chậu nước xà phòng L 7.4 Tất thiết bị chữa cháy phải để nơi thuận tiện gần cửa vào vị trí an tồn đường chồng chai LPG để sẵn sàng sử dụng cần thiết 7.5 Phát xử lý chai LPG bị rò rỉ - Phải thường xuyên kiểm tra để phát rò rỉ Khi phát mùi gas, thiết bị báo động phát tín hiệu, phải nhanh chóng xác định nơi bị rò rỉ Dùng nước xà phòng bơi lên nơi nghi rò rỉ để xác định có bị rò rỉ hay khơng Tuyệt đối khơng dùng lửa để tìm chỗ rò rỉ; - Đánh dấu chai bị rò rỉ chỗ rò rỉ; - Phải loại trừ nguồn gây cháy gần khu vực chai LPG; - Bịt chặt chỗ rò rỉ lại kịp thời di chuyển chai bị rò rỉ ngồi, đặt xa nguồn lửa nơi đơng người; - Phải thông báo cấm hút thuốc nguồn gây cháy; - Không tháo bỏ sửa van chai bị hư hỏng, mà chuyển cho sở nạp xử lý; - Khoanh vùng xếp đặt chai bị rò rỉ, có treo biển cấm người qua lại thông báo cố cho người cung cấp hàng 7.6 Cấm tiến hành việc sửa chữa, bảo dưỡng chai LPG cửa hàng Các chai hư hỏng cần sửa chữa phải chuyển đến phận có chức 7.7 Cấm hình thức sang chiết nạp chai LPG cửa hàng 7.8 Cấm bán chai LPG mini nạp lại (đối với chai LPG mini sử dụng lần không phép nạp lại) Yêu cầu an toàn việc xếp dỡ, tồn chứa bày bán chai LPG cửa hàng 8.1 Xếp dỡ chai chứa LPG phải tiến hành theo lơ, dãy SVTH: Lâm Văn Đạo Khóa luận tốt nghiệp 8.2 Các loại chai LPG xếp chồng lên tư thẳng đứng, vững Độ cao tối đa chồng 1,5 m Khi xếp chồng chai LPG có loại kích thước khác xếp theo nguyên tắc lớp chai nhỏ xếp chồng lên lớp chai lớn Khoảng cách dãy khơng nhỏ 1,5 m 8.3 Lượng khí dầu mỏ hóa lỏng tất chai phép tồn chứa cửa hàng 500 kg diện tích tối thiểu 12 m theo quy định 5.3 phép chứa thêm 60 kg cho mét vng diện tích tăng thêm khu vực kho tồn chứa cửa hàng nói chung, khơng kể khu bán hàng Trong trường hợp tổng trọng lượng LPG tồn trữ cửa hàng không vượt 000 kg 8.4 Các chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, bán cho khách hàng phải ngun niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm chất lượng, khối lượng nhãn mác đăng ký 8.5 Chỉ cho phép trưng bày lâu dài giá quảng cáo chai khí dầu mỏ hóa lỏng rỗng chai khí dầu mỏ hóa lỏng giả 8.6 Khi tồn chứa bày bán, van chai ln đóng kín 8.7 Không cất giữ chai LPG khu vực cửa vào, nơi hay có người qua lại 8.8 Chỉ cho phép tồn chứa chai LPG rỗng trời với điều kiện nhà khơng diện tích Nghiêm cấm tồn chứa chai LPG rỗng mái nhà Yêu cầu an toàn việc vận chuyển chai LPG 9.1 Xe ô tô vận chuyển chai LPG phải có sàn vật liệu khơng bắt lửa khơng phát lửa ma sát hặc lót vật liệu Xe phải trang bị 01 bình chữa cháy bột khơ loại kg Lái xe phải có chứng qua huấn luyện PCCC 9.2 Xe phải có thùng chắn, có mui bạt che mà đảm bảo thơng thống tốt 9.3 Chai LPG có dung tích chứa 100 L chất đứng 01 lớp Chai có dung tích chứa đến 100 L chồng đứng từ 02 đến 04 lớp, không vượt chiều cao thùng xe chiều cao quy định giao thông, phải neo buộc chắn,và 02 lớp phải có 01 lớp ván lót SVTH: Lâm Văn Đạo ... KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG 1.1 Khái quát chung ngành nghề kinh doanh có điều kiện 1.1.1 Khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện Ngành nghề kinh doanh có điều. .. ngành nghề kinh doanh có điều kiện tồn gặp phải chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tơi định lựa chọn đề tài: Quản lý nhà nước kinh doanh có điều kiện thực tiễn thực doanh nghiệp khí hóa. .. điều chỉnh ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng Chương 2: Phân tích thực trạng thực thi pháp luật thực tiễn việc thực doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp khí hóa lỏng, Quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp khí hóa lỏng, Chương 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG, 2 Khái quát về lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG, 3 Thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng., Bảng 1: Số l­ượng các cửa hàng kinh doanh Gas của Thư­ơng nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn., Trong khi phần lớn các quy định về các loại giấy phép kinh doanh hiện hành thường xác định một cách chung chung, mà không liệt kê cụ thể hoạt động kinh doanh được quản lý bằng giấy phép. Tuy nhiên, các quy định hiện nay không rõ, không cụ thể và có phần k, - Sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về kinh doanh LPG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay