NGHIÊN cứu tác ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu, cấu TRÚC sở hữu lên HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của các CÔNG TY PHÁT điện tại VIỆT NAM tt

29 34 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CẤU TRÚC SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 9340101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG 01 NĂM 2019 Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Vào hồi………………… giờ……….ngày ……….tháng……….năm……… Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh lý nghiên cứu 1.1.1 Diễn biến biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu (BĐKH) là mợt thách thức lớn nhất đối với toàn nhân loại thế kỷ 21 và các thế kỷ tiếp theo Theo Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên và môi trường thực hiện năm 2016 cho thấy diễn biến thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng BĐKH, tính từ năm 1958, trung bình 10 năm nhiệt đợ tăng thêm 0,10C, trung bình giai đoạn 1958 – 2014 nhiệt độ tăng thêm 0,60C Nhiệt độ trung bình 20 năm gần tăng 0,380C so với thời kỳ 1981 – 1990 trước đó, với hiện tượng hạn hán mùa khô xảy thường xuyên hơn, và số lượng bão mạnh có xu hướng tăng Với diễn biến vậy, kịch bản dự đoán vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ sẽ tăng từ 1,9 đến 2,40C phía Bắc, và 1,7 đến 1,90C phía Nam điều kiện khả quan, và tăng lần lượt từ 3,3 đến 4,00C 3,0 đến 3,50C phía Bắc và phía Nam điều kiện khí hậu bất lợi hơn, với nhiệt độ cực trị có xu hướng tăng rõ rệt BĐKH là nỗi lo ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thiên nhiên mà đó ngành điện là mợt ví dụ điển hình Chiến lược quốc gia BĐKH Việt Nam (2011) nhấn mạnh, BĐKH có thể làm tài nguyên nước thêm nguy suy giảm nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất thủy điện Mideksa & Kallbekken (2010) cho với sự gia tăng nhiệt độ trung bình hầu hết các khu vực thế giới và sự thay đổi lượng mưa, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt với mực nước biển dâng,… tác động lên cả phía cung phía cầu lượng Mợt nghiên cứu khác Wang và các tác giả (2014) cho thấy lượng mưa giữ vai trò quan trọng đối với thủy điện Trung Quốc Như vậy, có thể thấy BĐKH có ảnh hưởng đến sản lượng điện tại các nhà máy điện nói chung, và đó có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh công ty phát điện 1.1.2 Việt Nam – điển hình kinh tế chuyển đổi Theo WB “chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường giúp Việt Nam từ một quốc gia nghèo nhất thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp” Trong giai đoạn 1993 – 2012, Việt Nam đạt được bước tiến bộ đáng kể cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân, đặc biệt đến thời điểm cập nhật tháng 4/2018, có đến 99% người dân Việt Nam có điện thắp sáng, cách 20 năm tỷ lệ này mức 14% Từ năm 2009, ngành điện Việt Nam bắt đầu thay đổi từ phát điện độc quyền sang phát điện cạnh tranh, đánh dấu sự đổi mới cấu trúc thị trường ngành điện (phụ lục giới thiệu lộ trình phát triển thị trường điện tại Việt Nam) Thị trường phát điện cạnh tranh tạo điều kiện cho các công ty tư nhân gia nhập ngành Đây là xu hướng chung nhiều quốc gia thế giới 1.1.3 Các nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến cơng ty phát điện Cùng với BĐKH, hai thập kỷ gần đây, có một xu hướng đáng quan tâm khác ngành điện tại nhiều quốc gia thế giới là sự dịch chuyển từ hệ thống phát điện độc quyền sang phát điện cạnh tranh Hầu hết các nghiên cứu trước BĐKH được thực hiện các quốc gia có thị trường phát điện có sự tham gia nhiều công ty tư nhân các quốc gia Châu Âu hay Mỹ với các nghiên cứu điển hình Hamilton (1995); Klassen & McLaughlin (1996); Khanna và các tác giả (1998); Cho & Patten (2007); Artiach và các tác giả (2010); Eleftheriadis và các tác giả (2012) Trong đó tại các kinh tế mới Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, các cơng ty lượng có sở hữu chi phối nhà nước chiếm đến 2/3 sản lượng ngành (Rajavuori, 2016) lại chưa có nhiều nghiên cứu tranh luận Việt Nam là trường hợp điển hình, tỷ lệ sở hữu nhà nước (SHNN) tại 32 công ty phát điện niêm yết thị trường chứng khoán mức trung bình 45% - 52% Các tác động BĐKH xảy phạm vi toàn cầu, ứng phó với BĐKH có thể tùy theo nhận thức và hành động quốc gia và doanh nghiệp Bên cạnh cổ phần hóa công ty phát điện, thị trường phát điện cạnh tranh hình thành nhiều nước Trung Quốc, Brasil; giai đoạn từ 2006-2014, Việt Nam thực hiện vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Do vậy, việc thiếu vắng các nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) công ty phát điện các kinh tế mới là khoảng trống nghiên cứu cần được bổ sung Với vai trò điều tiết SHNN ứng phó với BĐKH, Clò và các tác giả (2017) là các nhà khoa học tiên phong chứng khoa học cho vấn đề này Tuy nhiên, nghiên cứu này thực hiện với mẫu nghiên cứu các công ty quốc gia Châu Âu và dựa liệu phát thải khí nhà kính các cơng ty phát điện Tại các quốc gia có kinh tế chuyển đổi Việt Nam, chưa có các nghiên cứu thảo luận chuyên sâu chủ đề này 1.1.4 Các vấn đề đặc thù khác Việt Nam Theo tìm hiểu tác giả cho đến nay, các nghiên cứu lượng hóa ảnh hưởng BĐKH đến HQKD các công ty nói chung và các công ty phát điện nói riêng Việt Nam khá hạn chế Vì vậy, nghiên cứu mức độ sự ảnh hưởng này là một đề tài đáng quan tâm Mặc dù thị trường phát điện cạnh tranh được hình thành, vấn đề SHNN tồn tại từ nhiều năm và có thể đóng vai trò chủ đạo hoạt đợng sản x́t kinh doanh các công ty phát điện Với điểm mạnh mình, vốn nhà nước có thể tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể so với với các công ty phát điện tư nhân được hình thành từ có thị trường phát điện cạnh tranh Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và ngoài nước, thành phần SHNN lại là tác nhân kìm hãm sự phát triển doanh nghiệp Vậy thì đối với một ngành mà yêu cầu vốn đầu vào là rất lớn, thời gian hoàn vốn dài thì sự can thiệp thành phần sở hữu nhà nước sẽ là động lực thúc đẩy kết quả kinh doanh các công ty phát điện hay lại là trở ngại? Đây là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm người dân, nhà quản trị doanh nghiệp và nhà hoạch định sách Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu định lượng chuyên sâu cho vấn đề nêu Do đó, khoảng trống nghiên cứu này cần phải có sự bổ sung phù hợp Áp lực cạnh tranh lớn có thể thúc đẩy các nhà quản trị công ty phát điện thay đổi chiến lược quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động và giữ thị phần Tuy bắt đầu đổi mới và mở rộng kêu gọi đầu tư từ bên ngoài, sở hữu nhà nước vẫn rất phổ biến tại các công ty phát điện Việt Nam Liệu sự sở hữu này nhà nước có ảnh hưởng đến HQKD các công ty phát điện hay không là một câu hỏi nghiên cứu thú vị chưa được giải đáp thấu đáo Xuất phát từ lý nêu trên, bài nghiên cứu này sẽ phân tích và cung cấp chứng khoa học lượng hóa mức độ ảnh hưởng BĐKH, cấu trúc sở hữu một số yếu tố khác cấu trúc vốn, mức chi tiêu vốn,… đến hiệu quả hoạt động công ty phát điện Nghiên cứu phân tích vai trò SHNN các cơng ty phát điện có giúp các công ty này giảm nhẹ tác động BĐKH hay không Nghiên cứu tìm kiếm các gợi ý sách vĩ mơ và các giải pháp giúp nâng cao HQKD công ty phát điện 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận án là tìm các chứng khoa học các yếu tố tác động đến HQKD các công ty phát điện thị trường phát điện canh tranh quốc gia chuyển đổi kinh tế từ bao cấp sang thị trường cạnh tranh Trong các yếu tố tác đợng, nghiên cứu phân tích chun sâu các mối quan hệ: (1) Kiểm định ảnh hưởng BĐKH đến HQKD; (2) Kiểm định ảnh hưởng SHNN đến HQKD; (3) Kiểm định vai trò điều tiết sở hữu nhà nước thực hiện ứng phó với BĐKH tại các công ty phát điện ảnh hưởng đến HQKD; (4) Đề xuất mợt số hàm ý sách đối với các cấp quản lý các công ty phát điện, các đơn vị đối tác, các nhà đầu tư vào các công ty phát điện và các quan quản lý nhà nước ngành điện Việt Nam, đặt bối cảnh Việt Nam hình thành và phát triển thị trường điện và dưới sự tác động BĐKH 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu Tác giả lựa chọn các công ty phát điện Việt Nam để thực hiện chọn mẫu nghiên cứu Các liệu đo lường HQKD được xác định dựa liệu báo cáo tài Do vậy, mẫu nghiên cứu bao gờm các công ty phát điện niêm yết các sở giao dịch chứng khoán Việt Nam Đối với phương pháp khảo sát chuyên gia, tác giả tham vấn ý kiến các chuyên gia hàng đầu ngành lượng Việt Nam Từ câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu được quan tâm bao gồm HQKD các công ty phát điện và các yếu tố tác động lên HQKD công ty 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dựa mô hình định lượng và phương pháp vấn sâu chuyên gia Trên sở lý thuyết và thừa kế các công trình nghiên cứu trước đây, nghiên cứu đề x́t mơ hình phân tích định lượng tác động cấu trúc sở hữu và BĐKH và các yếu tố khác đến HQKD các công ty phát điện Việt Nam dưới dạng hàm số đa biến Trong đó, biến phụ thuộc là các biến đại diện cho biến HQKD bao gồm ROA, ROE, giá vốn hàng bán/doanh thu và Tobin’Q Các biến độc lập bao gồm BĐKH, tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước, tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ toán hiện hành, chi tiêu vốn, quy mô công ty Dữ liệu mô hình định lượng thu thập dưới dạng liệu bảng Dạng liệu này có nhiều ưu điểm giải quyết vấn đề bỏ sót các biến không quan sát được và khắc phục hạn chế mẫu nhỏ nếu phân tích riêng lẻ theo công ty Với liệu bảng, nghiên cứu áp dụng phương pháp ước lượng đơn phương trình theo mơ hình tác đợng cố định – FEM (Fixed effects model) và phương pháp ước lượng hệ phương trình theo mô hình GMM hệ thống Ngoải ra, để làm sáng tỏ các vấn đề phát sinh từ kết quả nghiên cứu, phương pháp vấn chuyên gia được sử dụng Nghiên cứu thực hiện vấn các chuyên gia bao gồm các nhà khoa học công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống điện, các nhà quản trị công ty phát điện lớn Việt Nam và các nhà hoạch định sách tại Bợ Cơng thương 1.5 Các đóng góp nghiên cứu Nghiên cứu này cung cấp các chứng thực nghiệm mới nhất tác đợng BĐKH và vai trò điều tiết sở hữu nhà nước đến HQKD các công ty phát điện Việt Nam BĐKH được đại diện tiêu chênh lệch lượng mưa và nhiệt đợ trung bình năm so với trung bình 50 năm trước đó, HQKD được đo lường qua các tiêu ROA, ROE, chi phí giá vốn doanh thu và Tobin’Q Ngoài sử dụng mô hình thực nghiệm, nghiên cứu sử dụng phương pháp vấn chuyên gia để làm sáng tỏ các câu hỏi nghiên cứu i BĐKH tác động có tác động đến HQKD công ty phát điện Tùy theo thang đo HQKD và biến đại diện cho BĐKH, mối quan hệ này có thể chiều ngược chiều ii Đối với ngành mà yêu cầu vốn đầu vào là rất lớn, thời gian hoàn vốn dài thì sự can thiệp thành phần sở hữu nhà nước sẽ làm giảm HQKD công ty phát điện Và việc thực hiện cổ phần hóa khâu phát điện có thể làm giảm các vấn đề chi phí đại diện và tạo cạnh tranh bình đẳng các công ty phát điện Tuy nhiên nếu cố gắng thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu cắt giảm chi phí đại diện mợt cách đơn lẻ có thể biện pháp này không làm tăng HQKD iii Khi mở cửa lĩnh vực kinh doanh phát điện cho tư nhân tham gia, và thúc đẩy phát triển công nghiệp, Việt Nam có thực hiện vai trò điều tiết giúp kiểm soát BĐKH nhằm giảm tác động bất lợi BĐKH Trái ngược với nghiên cứu trước, các chứng Việt Nam cho thấy các cơng ty có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao với việc thực hiện các biện pháp ứng phó BĐKH có thể có HQKD cao hơn, có hội tiếp cận vốn ưu đãi các công ty tư nhân iv Đề x́t mợt số hàm ý sách đối với các cấp quản lý các công ty phát điện, các đơn vị đối tác, các nhà đầu tư vào các công ty phát điện, các quan quản lý nhà nước ngành điện, đặt bối cảnh Việt Nam hình thành, phát triển thị trường điện và dưới sự tác động BĐKH 1.6 Kết cấu nghiên cứu  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, giới thiệu lý thực hiện nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, điểm mới nghiên cứu và kết cấu luận án  Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu, nêu các sở lý thuyết và các chứng thực nghiệm liên quan đến câu hỏi nghiên cứu  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, trình bày phương pháp ước lượng mô hình thực nghiệm và các vấn đề liên quan đến thu thập ý kiến chuyên gia  Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu, trình bày các kết quả thu thập liệu và kết quả thu được từ ước lượng mô hình thực nghiệm, kết quả vấn chuyên gia  Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị, tổng kết các kết quả nghiên cứu và nêu các kiến nghị để xây dựng sách và các biện pháp nâng cao HQKD công ty phát điện CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp Trong lĩnh vực kinh doanh, với cách hiểu thông thường hiệu quả kinh doanh là tỷ số kết quả đầu thu được từ kinh doanh và yếu tố đầu vào để vận hành hoạt động kinh doanh Trong nghiên cứu hàn lâm, nhà nghiên cứu thảo luận nhiều đến vấn đề làm thế nào để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hay các biểu hiện kinh doanh có hiệu quả Adam Smith (1776) cho HQKD là kết quả đạt được hoạt động kinh tế, là doanh thu tiêu thụ hàng hóa Hoặc hiệu quả hoạt động kinh doanh là quan hệ tỷ lệ phần tăng thêm kết quả và phần tăng thêm chi phí (Marshall 1920) Trong nước, nhiều nghiên cứu có chung quan điểm cho HQKD được phản ánh thông qua tỷ số kết quả đạt được với chi phí bỏ để đạt được kết quả đó Theo Nguyễn Văn Tạo (2004), tiêu kết quả đầu so với yếu tố đầu vào, HQKD được hiểu là mức đợ hoàn thành mục tiêu đặt ra, nếu không đạt được mục tiêu thì không thể có hiệu quả và để hoàn thành mục tiêu ta cần phải sử dụng nguồn lực thế nào Hoặc, hiệu quả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực doanh nghiệp nhằm đạt được kết quả mục tiêu hoạt động lĩnh vực kinh doanh (Bùi Thanh Phong 2010) Tuy có nhiều cách khác để phản ảnh khái niệm HQKD công ty hầu hết nghiên cứu và ngoài nước hàm ý HQKD là việc nhà quản trị sử dụng các nguồn lực giới hạn để đạt hiệu quả mong muốn cao nhất kinh doanh HQKD thường gắn liền với các mục tiêu kinh tế cụ thể Để đo lường HQKD, các nhà nghiên cứu đề xuất nhiều tiêu khác nhau, phổ biến và được sự đồng thuận thường có các tiêu tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA), tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) Ngoài cách gọi HQKD, nghiên cứu thực nghiệm một số tác giả gọi trực tiếp HQKD các tiêu hiệu quả tài (ROA, ROS hay ROE) Do vậy hiệu quả tài trường hợp này là HQKD công ty Các tác giả Freedman Jaggi (2005), Brammer Pavelin (2006), Gallego-Alvarez (2010) và Bewli và Li (2000) sử dụng tiêu ROA để phân tích mối quan hệ ́u tố mơi trường với HQKD công ty; Liu Anbumzhi (2009) Zhang tác giả (2008) sử dụng tiêu ROE để phân tích HQKD cơng ty lĩnh vực công nghiệp Trung Quốc Trong Prado-Lorengo (2001) sử dụng đồng thời ROA và ROE để đo lường HQKD các công ty Clarkson các tác giả (2008), Nakao và các tác giả (2007) sử dụng cả hai số ROA và Tobin’Q để đại diện phân tích HQKD các cơng ty tḥc lĩnh vực cơng nghiệp gây ô nhiễm Mỹ và Nhật Bản Tại Việt Nam, các văn kiện Đảng xem tiêu tỷ suất sinh lợi vốn là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh các công ty (Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, 1996) Chỉ tiêu ROA và ROE được nhiều tác giả sử dụng để đo lường HQKD các công ty lĩnh vực công nghiệp và bất động sản Quan Minh Nhựt và Lý Thị Phương Thảo (2014), Mai Văn Nam, Nguyễn Quốc Nghi (2011), Võ Xuân Vinh (2014) Như vậy, thước đo HQKD được sử dụng phổ biến hiện là tiêu ROA và ROE Luận án sử dụng tiêu này thước đo để đo lường HQKD các công ty phát điện Việt Nam Bên cạnh đó, các tiêu để đo lường kết quả kinh doanh khác được dùng để phân tích giá trị thị trường công ty (chỉ tiêu Tobin’Q) và chi phí kinh doanh (giá vốn hàng hàng bán doanh thu, COR) 2.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu kinh doanh công ty phát điện 2.2.1 Khái niệm biến đổi khí hậu Theo điều 1, Công ước khung BĐKH Liên Hợp Quốc (1992): “BĐKH là biến đổi môi trường vật lý sinh học gây ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả phục hồi sinh sản các hệ sinh thái tự nhiên và được quản lý đến hoạt động các hệ thống kinh tế - xã hội đến sức khỏe và phúc lợi người” Biến đổi khí hậu có thể được thể hiện qua các hiện tượng thời tiết như: hạn hán, lũ lụt, mưa bão, nước biển dâng, v.v Tại Việt Nam, chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH cho “BĐKH là sự biến đổi trạng thái khí hậu so với trung bình và/hoặc dao đợng khí hậu trì khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ dài Biến đổi khí hậu có thể quá trình bên tác động bên ngoài tác động người làm thay đổi thành phần khí quyển hay khai thác sử dụng đất” (Bộ Tài Nguyên Môi Trường 2008) Nghiên cứu này sử dụng biến đổi nhiệt độ so với trung bình 50 năm trước đó để đánh giá BĐKH tại Việt Nam Mợt nghiên cứu khác Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường Nguyễn Văn Thắng và các tác giả khác (2010) thực hiện định nghĩa BĐKH với nội dung tương tự Nghiên cứu này sử dụng mốc năm 1960 để đánh giá BĐKH Việt Nam (tương đương trung bình 50 năm) Nguyễn Đức Huỳnh Lê Thị Phượng (2016) cho yếu nhiệt độ là mối quan tâm liên quan đến BĐKH Với mục tiêu nghiên cứu BĐKH ảnh hưởng đến HQKD các công ty phát điện Việt Nam, việc lựa chọn tiêu biến đổi nhiệt độ trung bình và lượng mưa trung bình phù hợp với đặc thù ngành điện và đảm bảo việc thu thập đầy đủ các liệu để phân tích định lượng thích hợp 2.2.2 Biến đổi khí hậu loại rủi ro kinh doanh Nếu xem quản trị tài cơng ty phát điện quản trị một danh mục đầu tư, mô hình CAPM Markowitz (1959) xây dựng mối quan hệ rủi ro và tỷ suất sinh lợi khoản đầu tư Trong mô hình này, rủi ro bao hàm rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống tác động đến tất cả các công ty ngành nên BĐKH có thể xem một loại rủi ro hệ thống mà các công ty ngành điện phải đối diện Schwartz (2007) cho BĐKH có thể xảy bất ngờ và có thể làm sụp đổ cả thị trường kinh doanh công ty đa quốc gia nếu công ty không có sách ứng phó kịp thời Esty Simmons (2011) tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với “rủi ro sinh thái” (eco-risk) và rủi ro này có thể làm sụp đổ các công ty nếu rủi ro không được quản trị mức BĐKH ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh các công ty cả trực tiếp làm gia tăng chi phí kiểm soát khí thải nhà kính và gián tiếp hoạt động di cư hay thay đổi kênh vận chuyển hàng hóa dịch vụ khách hàng hay nhà cung cấp Một số công ty sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro so với các công ty khác tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm kinh doanh và chiến lược mà các công ty này sử dụng để ứng phó với BĐKH (Porter Reinhardt, 2007; Schwartz, 2007) BĐKH và sách giảm khí thải nhà kính tạo rủi ro hệ thống kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến lượng và thực phẩm, giá cả, thu nhập quốc dân và chi phí y tế 2.2.3 Biến đổi khí hậu tác động đến cung cầu thị trường điện IPCC (2007b) cho biết lĩnh vực lượng là một lĩnh vực nhạy cảm nhất đối với BĐKH, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp Đạo luật nghiên cứu sự thay đổi toàn cầu Mỹ năm 1990 lượng là một các khu vực có mức độ nhạy cảm lớn đối với BĐKH Mỹ Hai tác động mạnh nhất đối với thị trường lượng là giảm nhu cầu sưởi ấm và tăng nhu cầu làm mát (Smith, 1997; Tol 2002a, 2002b) Điều tương tự có thể xảy bất kỳ quốc gia nào khác và Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ Chiến lược quốc gia BĐKH Việt Nam (2011) nhấn mạnh, BĐKH có thể làm tài nguyên nước thêm nguy suy giảm nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất thủy điện Ngoài việc tác đợng đến cung cầu lượng, BĐKH đặt thách thức đối với ngành điện, đặc biệt nhiệt điện chạy than các quốc gia thực hiện sách cắt giảm khí thải nhà kính Thủy điện chịu áp lực tương tự có nhiều nghiên cứu các hờ thủy điện phát thải khí nhà kính đáng kể 2.2.3.1 Tác động biến đổi khí hậu lên nhu cầu điện Kết quả nghiên cứu Benestad (2008) cho thấy hầu hết các quốc gia, số lượng ngày nắng chắn sẽ tăng số ngày lạnh không tăng lên tương lai Điều đó cho thấy nhu cầu điện dùng cho làm mát tăng lên nhu cầu dùng cho sưởi ấm giảm xuống Nghiên cứu Considine (2000) cho thấy ngày nắng có tiêu thụ điện lớn và phát thải khí nhà kính nhiều so với ngày lạnh De Cian và các tác giả (2007) nghiên cứu thực nghiệm với liệu 31 quốc gia giai đoạn 1978-2000 để phân tích nhu cầu sử dụng lượng bao gờm than đá, khí, dầu và điện thay đổi thế nào nhiệt độ thay đổi Kết quả cho thấy với nhiệt độ cao sẽ có mức tiêu thụ lượng cao suốt mùa hè và mức tiêu thụ thấp mua đông các quốc gia lạnh Eskeland và Mideksa (2009) phân tích nhu cầu điện 31 quốc gia Châu Âu giai đoạn 1995-2005 để ước tính các thay đổi nhu cầu lượng sưởi ấm và làm mát theo kịch bản phát thải khí nhà kính dựa giả định kết hợp sự phát triển kinh tế và công nghệ tương lai Kết quả cho thấy nhiệt độ thay đổi 10C sẽ thay đổi nhu cầu khoảng kWh/năm/người trường hợp ngày nắng (nhu cầu làm mát), khoảng kWh/năm/người trường hợp ngày lạnh (nhu cầu sưởi ấm) Scott Huang (2007) tìm thấy tại Mỹ với sự gia tăng nhiệt độ 10C, tiêu thụ lượng dự kiến sẽ thay đổi khoảng 5% IPCC (2007a-c) tác động có thể có đối với nhu cầu tiêu thụ điện tại Úc và New Zealand Ví dụ, tại New Zealand nếu nhiệt độ mùa đông tăng 10C, nhu cầu điện sẽ giảm 3% Mặc dù Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động BĐKH đến nhu cầu tiêu thụ điện, gần Ngô Đức Thành Phan Văn Tân (2012) nghiên cứu xu thế biến đổi khí tượng lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 1961-2007 cho thấy nhiệt độ tăng rõ rệt toàn Việt Nam Kết quả nghiên cứu tìm thấy nhiệt độ tăng cao khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Lượng mưa giảm xuống khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17 và lượng mưa nhiều khu vực phía Nam 2.2.3.2 Tác động biến đổi khí hậu lên nguồn cung điện truyền dẫn điện Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn cung thủy điện Lượng mưa tăng và lưu lượng dòng chảy lớn làm tăng tiềm phát điện các dự án thủy điện Tuy nhiên, nếu lưu lượng dòng chảy vượt quá công suất các hồ thủy điện sẽ tạo các hiệu ứng xấu đối với thủy điện Barnett các tác giả (2004) cho thấy sản xuất thủy điện sông Colorado – Mỹ có thể giảm đến 40% vào thế kỷ 21 Dựa kịch bản BĐKH làm tăng gấp đơi nờng đợ CO2 khí qủn vào năm 2050 so với thời kỳ tiền công nghiệp, Bye (2008) phân tích ảnh hưởng BĐKH lên ng̀n thủy điện và lượng gió Bắc Âu Tác giả cho dòng chảy sơng và tốc đợ gió sẽ tăng lần lượt mức 11% 1% giai đoạn 2001-2040, sẽ làm tăng cung cấp lượng lên 1,8% so với năm 2001 và giảm 22% giá bán buôn điện Nguyễn Minh Bảo (2012) cho biết nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng đáng kể tác động BĐKH Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với năm 2009 đến năm 2030 sản lượng điện trung bình hàng năm thủy điện Trị An giảm 1,13% thủy điện Tuyên Quang và Hủa Na tăng lên lần lượt là 0,56% 0,21% Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến truyền tải điện Theo Nguyễn Minh Bảo (2012), nhiệt độ môi trường tăng cao sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống truyền tải điện Theo đó, nếu BĐKH làm tăng nhiệt độ thêm 10C, tổn thất từ đường dây truyền tải tăng 1% Nhiệt đợ tăng cao BĐKH tác đợng đến các máy biến áp, kết quả tính toán cho thấy tổn thất máy tương đương với tổn thất từ đường dây truyền tải với 0C tăng thêm Peters và các tác giả (2006) nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH đối với truyền tải điện Mỹ, ước tính chi phí trung bình hàng năm việc gián đoạn cung cấp điện bão gây cho khu vực công cộng và người dùng xác định giai đoạn 1994-2004 lần lượt là 270 triệu USD và 2,5 tỷ USD năm 2.2.4 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến suất sinh lợi cổ phiếu Các nghiên cứu tài gần cho thấy có mối liên hệ mật thiết yếu tố khí hậu và suất sinh lợi cổ phiếu thị trường chứng khoán vì lý sau: (1) Công ty có thể thu hút người tiêu dùng mới sự khác biệt sản phẩm có yếu tố thân thiện với môi trường (Arora Gangopadhyay, 1995); (2) Việc áp dụng các công nghệ hay kỹ thuật thân thiện với môi trường giúp công ty tránh các rủi ro pháp lý (Maxwell Decker, 2006); (3) Đón đầu xu hướng tương lai, các công ty đầu tư vào công nghệ sạch dự kiến có thể tăng sức cạnh tranh với các đối thủ sử dụng các công nghệ lạc hậu phát nhiều khí thải đợc hại (Segerson Miceli, 1998; Maxwell và các tác giả, 2000); (4) Với công nghệ thân thiện với môi trường các công ty có thể thu hút nhân sự chất lượng và nâng cao lòng trung thành nhân viên đối với cơng ty (Tietenberg, 1998); (5) Các công ty áp dụng kỹ thuật mới nâng cao hiệu sử dụng yếu tố đầu vào, từ đó tăng HQKD (Lyon Maxwell, 2008) Ngược lại, các nhà nghiên cứu tìm thấy các công ty có hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến môi trường thường rơi vào tình trạng giảm lợi nhuận (Beatty Shimshack, 2010) 2.3 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu nhà nước đến hiệu kinh doanh 2.3.1 Sở hữu nhà nước hiệu kinh doanh Theo trường phái Keynes, nhà nước có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự ổn định khu vực tư nhân thông qua kiểm soát lãi suất, thuế và các dự án công Trong thực tế, kết quả hoạt động công ty có quan hệ mật thiết với cấu trúc sở hữu vì nó là mợt khía cạnh khơng thể tách rời công tác quản trị công ty (Corporate Governance) Berle và Means (1932) lần nghiên cứu mối liên hệ cấu trúc sở hữu và kết quả hoạt động doanh nghiệp, được cụ thể hóa Jensen Meckling (1976) cho cấu trúc sở hữu có tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nghiên cứu này cho nếu một doanh nghiệp có các cổ đông lớn sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu bác bỏ quan điểm này (Porta, Lopezde-Silanes Shleifer 1999), dựa lý thút chi phí đại diện (agency theory) cho mợt doanh nghiệp sở hữu các cổ đông lớn sẽ có hiện tượng các cổ đông lớn thu lợi riêng cho họ làm cho doanh nghiệp có hiệu quả hoạt đợng 2.3.2 Vai trò sở hữu nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu Mayer Rajavuori (2016) cho biết phần lớn tài sản các công ty lượng thế giới thuộc SHNN Quyền SHNN ngành điện phổ biến các kinh tế mới Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, các quốc gia này chiếm hai phần ba sản lượng ngành, mức này cao nhiều so với các quốc gia Liên Minh Châu Âu (45%) và Mỹ (20%) Các doanh nghiệp tḥc SHNN có vai trò quan trọng việc thực thi hiệu quả sách BĐKH, vì các doanh nghiệp nhà nước kiểm soát phần lớn cổ phần tại các đơn vị kinh doanh phát thải khí nhà kính cao các công ty khai thác, tinh chế và phân phối dầu khí than, các cơng ty sản xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch Kết quả nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ngành điện Clò và các tác giả (2017) tại các quốc gia Châu Âu, giai đoạn 1990-2012, cho thấy các DNNN ngành điện có tỷ suất sinh lợi thấp so với mức trung bình đảm đương các nhiệm vụ giảm phát thải khí nhà kính Các DNNN chấp nhận một mức sinh lợi thấp để cân nhu cầu xã hội là bảo vệ môi trường 2.4 Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty 2.4.1 Cấu trúc vốn Theo Modigliani Miller 1958, 1963 (MM) các công ty quan tâm đến lợi ích từ tấm lá chắn thuế để xác định cấu trúc vốn MM các nhà quản trị có thể tối đa hóa giá trị công ty cách sử dụng nhiều nợ hưởng được lợi ích từ tấm lá chắn thuế Theo đó, giá trị công ty và HQKD có mối quan hệ chiều với tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài vì các cơng ty có sử dụng đòn bẩy tài có thể giảm được số tiền thuế phải nộp so với các công ty sử dụng toàn bộ vốn cổ phần (Modigliani Miller, 1963) 2.4.2 Tỷ lệ toán hành Mối quan hệ tỷ lệ toán hiện hành với HQKD được phản ánh thông qua giả thuyết đánh đổi Khi khả toán hiện hành mức cao, hàm ý công ty có tài sản tiền mặt nhiều Thông thường các tài sản tiền mặt có suất sinh lợi thấp Vì vậy các công ty có tỷ lệ toán hiện hành cao có thể có HQKD thấp Các nghiên cứu điển hình Saleem Rehman (2011); Raheman Nasr (2007); Mousavi Jari (2012); Vural, Sokmen Setenak (2012) 2.4.3 Quy mô công ty Quy mô công ty có thể được đo tổng tài sản Quy mô công ty có thể có mối quan hệ chiều với HQKD công ty Một mặt, các công ty có quy mô lớn có thể có lợi thế tăng trưởng doanh thu nên có thể có tỷ suất sinh lợi cao Mặt khác, với quy mô lớn hơn, rủi ro kinh doanh lớn nên cổ đông mong muốn mức sinh lời cao Vì vậy, các nhà quản trị công ty phải nỗ lực để đạt HQKD cao, có vậy mới giữ được cổ đông và nhà đầu tư 2.5 Tóm lược số nghiên cứu gần 2.5.1 Nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu Mợt số nghiên cứu ban đầu tác động sự kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường và giá cổ phần các công ty, kết quả cho thấy hầu hết các trường hợp các công bố thông tin liên quan đến việc công ty gây ô nhiễm môi trường giá cổ phiếu công ty giảm Điều này hàm ý các vấn đề xấu liên quan đến môi trường làm giảm HQKD công ty Điển hình là các nghiên cứu Hamilton (1995); Klassen McLaughlin (1996); Khanna và các tác giả (1998); Konar Cohen (1996) Một số kết quả nghiên cứu tìm thấy có một mối quan hệ ngược chiều thực hiện quản trị môi trường và hiệu quả hoạt động công ty vì phát sinh thêm các chi phí để giải quyết vấn đề môi trường (Alexander Bucholz, 1978; Aupperle và các tác giả, 1985; Becchetti và các tác giả, 2005; Cho Patten 2007, Artiach và các tác giả, 2010) Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác tìm thấy mối quan hệ chiều thực hiện quản trị môi trường và HQKD công ty Về lâu dài các chi phí đầu tư cho quản trị mơi trường đem lại lợi ích lớn (McGuire và các tác giả, 1988; Barnett, 2007) Ziegler và cợng sự (2009) phân tích mối quan hệ các hoạt động công ty để giải quyết BĐKH và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty Kết quả nghiên cứu cho thấy chiến lược kinh doanh được nhà đầu tư thực hiện: họ mua lại cổ phiếu các tập đoàn có mức độ phản ứng nhiều với BĐKH bán cổ phiếu các tập đoàn có mức đợ phản ứng Kết quả này hàm ý suất sinh lợi cao đối với các công ty có quan tâm đến rủi ro biến đổi hậu 2.5.2 Nhóm nghiên cứu cấu trúc sở hữu Mặc dù có nghiên cứu khác sở hữu nhà nước các công ty có thể giúp nâng cao HQKD doanh nghiệp (Le Buck, 2011; Li và các tác giả, 2009; Tian Estrin, 2008), có nhiều nghiên cứu khác cho thấy sở hữu nhà nước hiệu quả, có tính quan liêu và tiêu tốn một lượng vốn lớn (Janet, 2009; Ongore, 2011) Điều này hàm ý các doanh nghiệp tư nhân hoạt đợng tốt DNNN, q trình chủn đổi từ SHNN sang sở hữu tư nhân sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.5.3 Các nghiên cứu nước Hoàng ctg (2014) nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu (cụ thể là sở hữu nhà nước và sở hữu nước ngoài) đến kết quả hoạt động 32 công ty thuộc lĩnh vực xây dựng niêm yết sàn HOSE năm 2013, kết luận tập trung quyền sở hữu nước ngoài làm tăng kết quả hoạt động công ty thì sự tập trung sở hữu nhà nước lại làm giảm kết quả hoạt động doanh nghiệp Đoàn Vinh Thăng (2016) nghiên cứu xem xét ảnh hưởng cấu trúc vốn lên HQKD (ROA, ROE) 2.888 công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam Kết quả phân tích hiệu quả hoạt động và tỷ lệ nợ tổng tài sản và hiệu quả hoạt động có mối quan hệ hình chữ U ngược Bên cạnh đó, nghiên cứu này cho thấy ảnh hưởng tương tác SHNN lên mối quan hệ cấu trúc vốn và HQKD, đó, ảnh hưởng tỷ lệ nợ tổng tài sản (cấu trúc vốn) lên HQKD càng yếu trường hợp các doanh nghiệp bị chi phối nhà nước 2.6 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty phát điện Trên khía cạnh lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, mối quan hệ kết quả kinh doanh và các yếu tố tác động đến kết quả kinh doanh có thể được phân tích qua dạng hàm số đa biến Mơ hình này được nhiều nghiên cứu áp dụng Iwata và Okada (2011), Rokhmawatia và các tác giả (2015), Vithessonthia Jittima Tongurai (2015), Clò và các tác giả (2016) Luận án đưa định hướng nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu và BĐKH và các yếu tố khác đến HQKD các công ty phát điện Việt Nam dưới dạng hàm số đa biến Hàm tổng quát mô hình có dạng: Y= f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) (1) Trong đó:  Y: HQKD công ty phát điện  X1: BĐKH  X2: Tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước  X3: Chi phí đại diện được đo tỷ lệ chi phí hoạt đợng/doanh thu  X4: Chi phí đại diện được đo tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản  X5: Tỷ lệ đòn bẩy  X6: Tỷ lệ toán hiện hành  X7: Quy mơ cơng ty 2.7 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu định lượng Từ mô hình lý thuyết (1) và thừa kế kết quả các nghiên cứu trước Iwata Okada (2011), Rokhmawatia và các tác giả (2015), Vithessonthia Jittima Tongurai (2015), Clò và các tác giả (2016), luận án thiết lập mô hình định lượng để kiểm chứng các mối quan hệ kết quả kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tại các công ty phát điện Việt Nam mô hình (2) 𝐹𝑃𝐹𝑖,𝑗 = 𝛼 + 𝛽1 𝐴𝑅𝑖,𝑗 + 𝜆1 𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑗 + 𝛿1 𝐴𝐶1𝑖,𝑗 + 𝛿2 𝐴𝐶2𝑖,𝑗 + ∑ 𝜃𝑘 𝑋𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗 (2) 𝑘=1 Trong đó: - 𝐹𝑃𝐹𝑖,𝑗 là biến đại diện cho kết quả kinh doanh công ty i tại năm j 𝐹𝑃𝐹𝑖,𝑗 sử dụng các thước đo bao gồm ROA, ROE làm đại diện - 𝐴𝑅𝑗 là biến đại diện cho mức độ BĐKH tại Việt Nam năm j 𝐴𝑅𝑗 sử dụng các đại diện bao gồm thay đổi lượng mưa, thay đổi nhiệt độ trung bình năm Biến thể hiện yếu tố tác động bên ngoài đến kết quả kinh doanh công ty phát điện - 𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑗 biến đại diện cho tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước công ty i năm j - 𝐴𝐶1𝑖,𝑗 𝐴𝐶2𝑖,𝑗 lần lượt là tỷ lệ chi phí hoạt động doanh thu và tỷ lệ doanh thu tổng tài sản Hai biến này được sử dụng đo lường chi phí đại diện, vừa có vai trò biến kiểm soát đồng thời đo lường gián tiếp ảnh hưởng tỷ lệ SHNN đến kết quả kinh doanh công ty phát điện - 𝑋𝑖,𝑗 là tập hợp các biến kiểm soát đưa vào mô hình, bao gồm:  𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑗 là biến đại diện cho tỷ lệ sử dụng nợ công ty i năm j (đòn bẩy tài chính);  𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑗 là khả toán;  𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑗 quy mô công ty - α, β, λ, δ1, δ2, 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 tham số mơ hình - 𝑢𝑖,𝑗 là sai số mơ hình 13 3.2 Nghiên cứu định lượng 3.2.1 Dữ liệu đo lường biến mơ hình nghiên cứu định lượng Các biến mô hình định lượng được đo lường qua dạng tỷ lệ, so với cách đo lường số tuyệt đối, các đo lường này giúp giảm khác biệt yếu tố quy mô Ngoài biến đo lường BĐKH, các biến lại sử dụng liệu từ báo cáo tài để đo lường Nghiên cứu sử dụng liệu báo cáo tài 32 cơng ty phát điện Việt Nam (danh sách 32 công ty phát điện được trình bày phụ lục 2) Số liệu báo cáo tài sẽ giúp phản ảnh khách quan tình hình kết quả kinh doanh công ty Việc theo dõi số liệu báo cáo tài qua nhiều năm giúp phát hiện các trường hợp tăng trưởng bất thường Các tiêu đo lường biến thể hiện qua bảng 3.1 Dữ liệu lượng mưa và nhiệt độ trung bình hàng năm được thu thập từ chuyên trang đặc biệt kiến thức biến đổi khí hậu CCKP WB (http://sdwebx.worldbank.org/climateportal) Dữ liệu thay đổi nhiệt độ và lượng mưa hàng năm giai đoạn 2006-2016 sẽ được so sánh với trung bình giai đoạn 10 năm 1950-1960 so sánh với trung bình giai đoạn 1970-1980 Các giá trị được tính (3) và (4): 𝑇𝑖 − 𝐴𝑉𝑇𝑛−𝑘 (3) 𝐴𝑉𝑇𝑛−𝑘 𝑅𝑖 − 𝐴𝑉𝑅𝑛−𝑘 (4) ∆𝑅𝑖 = { 𝐴𝑉𝑅𝑛−𝑘 ∆𝑇𝑖 = Trong đó:  ∆𝑇𝑖 ∆𝑅𝑖 là biến đổi nhiệt độ và lượng mưa năm thứ i  Ti và Ri là nhiệt độ và lượng mưa năm thứ i  𝐴𝑉𝑇𝑛−𝑘 𝐴𝑉𝑅𝑛−𝑘 là giá trị nhiệt độ, lượng mưa trung bình giai đoạn so sánh  i là năm quan sát, các năm 2005 -2016  n-k : giai đoạn 1950-1960 1970-1980 Với các nguồn liệu, quan sát đồ thị thay đổi nhiệt độ, thay đổi lượng mưa hàng năm so với trung bình giai đoạn 1950-1960 và trung bình giai đoạn 1970-1980 hình 3.2 và 3.3 cho thấy các xu hướng khá đồng nhất Hệ số tương quan cặp (bảng 3.2) các chuỗi liệu thay đổi lượng mưa trung bình mức 76% và thay đổi nhiệt độ trung bình mức 93% Chính vì hệ số tương quan mức cao nên tác giả sử dụng liệu từ thống kê GSO để phân tích mơ hình thực nghiệm Hình 3.2: Thay đổi nhiệt độ trung bình hàng năm giai đoạn 2006-2016 Ng̀n: Tính toán tác giả DTWB1960 và DTWB1980 lần lượt là thay đổi nhiệt độ trung bình năm so với trung bình giai đoạn 1950-1960 1970-1980 theo liệu CCKP DTVN1960 và DTVN1980 lần lượt là thay đổi nhiệt độ trung bình năm (dữ liệu GSO) so với trung bình giai đoạn 1950-1960 1970-1980 theo liệu CCKP Các giá trị tính toán theo cơng thức (3) 14 Hình 3.3: Thay đổi lượng mưa hàng năm giai đoạn 2006-2016 Ng̀n: Tính toán tác giả DRWB1960 và DRWB1980 lần lượt là thay đổi lượng mưa trung bình năm so với trung bình giai đoạn 1960 và 1980 theo liệu CCKP DRVN1960 và DRVN1980 lần lượt là thay đổi lượng mưa trung bình năm (dữ liệu GSO) so với trung bình giai đoạn 1960 và 1980 theo liệu CCKP Các giá trị tính toán theo công thức (4) 3.2.2.3 Phương pháp ước lượng Các tham số mô hình 2-5 được ước lượng dựa liệu báo cáo tài cơng ty phát điện và liệu thu thập BĐKH qua các năm tương ứng Gujarati (2002), Hill và các tác giả (2015) nêu các phương pháp dựa phương trình đơn lẻ Tuy nhiên, trường hợp các biến số có vấn đề mối quan hệ nội sinh hay tự tương quan thì ước lượng Arellano Bover (1995), Blundell Bond (1998) rất phù hợp Các tác giả này bổ sung phương trình sai phân vào mô hình để tạo hệ phương trình ước lượng các tham số mô hình Vì vậy các ước lượng dạng hệ phương trình thường cho kết quả xác 3.2.2 Các phương pháp ước lượng phương trình Thứ nhất, mơ hình hồi quy gộp (Pooled model): Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) với giả định không có đơn vị chéo đặc biệt nào thời kỳ đặc biệt nào ảnh hưởng đến các hệ số mô hình Mô hình Pooled bỏ qua mối quan hệ không đồng nhất các công ty theo thời gian (ví dụ vị trí đặt trụ sở, phong cách lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp…), các khác biệt (nếu có) được giải thích phần sai số mô hình Tuy nhiên giả định này ràng buộc quá chặt các đơn vị chéo, khó xảy thực tế Do vậy, mô hình Pooled không phù hợp với thực tế các công ty phát điện nên không được áp dụng nghiên cứu này Thứ hai, mơ hình tác động cố định - FEM (Fixed effects model): Phương pháp này khắc phục được hạn chế Pooled Với mô hình (2), FEM bổ sung vào mô hình thành phần 𝜇𝑖 phần dư mô hình Thành phần này chứa đựng tác động các biến giải thích đến biến phụ tḥc và giả định yếu tố này tác động đến các công ty giống (cố định tác đợng) Như vậy tính khơng đờng nhất liệu bảng được kiểm soát và 𝜇𝑖 đóng vai trò hệ số chặn khác cho các đơn vị chéo không thay đổi theo thời gian đơn vị chéo FEM có thể được ước lượng với kỹ thuật biến giả (least squares dummy variable - LSDV) các phương pháp chuyển đổi nội tại (the within transformation), ước lượng “ở giữa” (the between) và ước lượng với sai phân bậc Thứ ba, mơ hình tác động ngẫu nhiên - REM (Random effects model): Giống mơ hình FEM, REM đưa vào mô hình thành phần 𝜀𝑖 (thành phần sai số ngẫu nhiên) để phân tích các tác đợng biến giải thích (các ́u tố khơng đờng nhất) đến biến phụ thuộc và giả định các yếu tố tác động khác lên biến phụ thuộc thay đổi theo thời gian (ngẫu nhiên) không thay đổi theo đơn vị chéo Vì vậy, 𝜀𝑖 khác cho đơn vị chéo không khác theo thời gian Tuy nhiên khác với FEM, REM bổ sung 𝜀𝑖 vào mơ hình nên hệ số chặn mơ hình sẽ (𝛼 + 𝜀𝑖 ) 15 Do bản chất kinh tế các biến mô hình có thể tồn tại vấn đề nội sinh, nên nghiên cứu này, mô hình Fixed effect (FEM) được sử dụng để ước lượng mô hình (2) - (5) Mối quan hệ nội sinh có thể xảy quan hệ đảo ngược biến phụ thuộc và biến độc lập biến độc lập có thể được giải thích qua các biến khác chưa có mô hình Các biến tỷ lệ SHNN, chi phí đại diện hay tỷ lệ vay nợ rất có thể là biến nội sinh Theo lý thuyết giả thiết mô hình FEM không bị vi phạm trường hợp biến giải thích có vấn đề nợi sinh Phương pháp ước lượng hệ phương trình Hoạt đợng kinh doanh cơng ty có tính liên tục, kết quả kinh doanh kỳ này có thể chịu ảnh hưởng kỳ trước, ví dụ các nhà quản trị có thể dựa vào kết quả kinh doanh kỳ trước để đặt kế hoạch kinh doanh kỳ này Đặc điểm có thể tạo hiện tượng biến HQKD hiện tại có thể chịu tác động giá trị kỳ trước, ví dụ ROA và ROAt-1 Theo đó, Luận án ước lượng mô hình (2) - (5) với dạng mô hình động theo phương pháp GMM Hơn nữa, vấn đề nội sinh mối quan hệ hai chiều biến giải thích và biến phụ tḥc có thể tờn tại Chẳng hạn HQKD tốt nên các công ty có thể tăng chi tiêu vốn đòn bẩy tài tăng lên HQKD tốt Vấn đề SHNN có thể thay đổi HQKD công ty FEM vẫn cho kết quả trường hợp này chưa thể khắc phục vấn đề để có kết quả chuẩn xác Để giải quyết vấn đề nội sinh, Luận án sử dụng ước lượng hệ phương trình theo phương pháp GMM hệ thống (GMMs) Phương pháp ước lượng GMM sử dụng biến công cụ được hình thành dựa việc kết hợp các biến sai phân bậc nhất phù hợp với biến trễ liệu chuỗi gốc và thiết lập thêm các phương trình biến chuỗi gốc phù hợp với biến trễ sai phân Vấn đề phương sai thay đổi được khắc phục ước lượng GMM hai bước cách sử dụng tiệm cận sai số chuẩn Ngoài ra, GMMs là phương pháp ước lượng phù hợp với liệu dạng bảng có đặc điểm số năm quan sát nhỏ số đơn vị chéo lớn Luận án này thiết lập biến công cụ cách sử dụng biến trễ sai phân bậc nhất biến nội sinh, đồng thời tùy chọn giới hạn biến công cụ (tùy chọn collapse) được áp dụng Điều này nhằm đảm bảo cho ràng buộc số biến công cụ (number of instruments) nhỏ số nhóm (number of groups) liệu bảng được thỏa mãn Cuối cùng, luận án sử dụng kiểm định J test và C test để kiểm tra biến công cụ được sử dụng 3.3 Nghiên cứu định tính Krueger (1994), Morgan (1997), Silverman (2001) cho vấn chuyên sâu và thảo luận nhóm là cách tốt nhất để điều tra một chủ đề bối cảnh xã hội Cách này khuyến khích mọi người chia sẻ các kinh nghiệm mà mình hiểu biết Vì vậy, tác giả sử dụng phương pháp vấn chuyên gia và thảo luận nhóm để hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu và kiểm chứng lại các sở lý thuyết mô hình có phù hợp với suy nghĩ nhà quản lý công ty phát điện Việt Nam hay không  Cỡ mẫu: Số lượng mẫu sử dụng phương pháp vấn chuyên sâu nói chung dưới 50 có trường hợp sử dụng nhiều (Witkin Altschuld 1995) Ludwig (1997) cho biết đa số nghiên cứu sử dụng phương pháp vấn chuyên sâu sử dụng số lượng chuyên gia từ 10-15 người Do vậy, tác giả sử dụng số lượng chuyên gia khảo sát 15 người đó số chuyên gia là giảng viên các trường đại học, học viện từ người Nhà quản trị công ty phát điện người (phụ lục 3)  Mục tiêu điều tra: Thu thập các ý kiến nhận định ảnh hưởng BĐKH và cấu trúc sở hữu các yếu tố khác đến HQKD các công ty phát điện Việt Nam, tìm kiếm các đề xuất nâng cao HQKD các công ty phát điện Việt Nam Bộ câu hỏi gồm 12 câu hỏi khảo sát chuyên gia được thiết kế, xây dựng dựa sở khung lý thuyết được hệ thống hóa, được trình bày chương Nội dung cụ thể các câu hỏi khảo sát được trình bày bảng 3.3  Quá trình khảo sát: Quá trình vấn 15 chuyên gia được thực hiện khoảng thời gian từ ngày 15/3/2018 đến ngày 20/4/2018 Theo đó, bộ câu hỏi được gửi đến 15 chuyên gia thư điện tử (email) Tác giả chủ động liên lạc điện thoại với chuyên gia, và trao đổi làm rõ nội dung câu hỏi với chuyên gia nhằm thu thập được các ý kiến xác đáng nhất các chuyên gia đối với vấn đề trọng tâm liên quan đến mục tiêu nghiên cứu Bên cạnh đó, sau hoàn tất mô các mô hình định lượng, tác giả tổng hợp các ý kiến chuyên gia đối chiếu với các kết quả mô và các hàm ý sách đối với các nhà quản lý ngành điện, để các chuyên gia xem xét lần và có ý kiến phản hồi Kết quả thu được là các chuyên gia nhất trí với các hàm ý đối với nhà quản trị đặt bối cảnh BĐKH có tác động đến HQKD các nhà máy phát điện 16 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thống kê mô tả Các tiêu thống kê mô tả liệu nghiên cứu được trình bày bảng 4.1 Dữ liệu nghiên cứu mơ hình (2) có 268 quan sát được thu thập giai đoạn 2005-2016 Các giá trị trung bình biến ROA và ROE lần lượt là 7,9% 13,5% Giá trị trung bình các biến đại diện cho yếu tố BĐKH bao gồm DRVN1960 và DTVN1960 lần lượt là 6,3% 1,4% Các giá trị này cho thấy lượng mưa và nhiệt đợ trung bình hàng năm Việt Nam gia tăng so với thời kỳ năm 60 Giá trị trung bình biến đại diện cho chi phí đại diện gờm AC1 và AC2 lần lượt là 6,4% 48,4% Giá trị trung bình biến SHNN mức 48,8% Mức độ biến động SHNN từ 0% đến 100% và phần nhiều mức 51% Điều này cho thấy nỗ lực giảm tỷ lệ SHNN các công ty phát điện tỷ lệ sở hữu nhà nước vẫn mức cao Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 17 Bảng 4.2 mô tả tương quan cặp các biến mô hình nghiên cứu Hầu hết các trường hợp tương quan các biến độc lập có hệ số nhỏ 65% Hệ số tương quan thấp cho thấy có khả xảy hiện tượng đa cộng tuyến mô hình thực nghiệm Bảng 4.2 cho thấy có ROE và DRVN1960 có tương quan ngược chiều, lại ROA và ROE có tương quan chiều với biến đo thay đổi lượng mưa và nhiệt độ trung bình hàng năm so với năm 60 Ngoài ra, HQKD có tương quan chiều với chi phí đại diện (AC1 và AC2) và có tương quan ngược chiều với SHNN (OWN) Tuy nhiên là các dấu hiệu ban đầu, chưa phải là sở vững để cho các kết luận các giả thuyết nghiên cứu ban đầu Bảng 4.2: Tương quan cặp biến mơ hình 4.2 Kết ước lượng 4.2.1 Kết ước lượng đơn phương trình 4.2.1.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu kinh doanh Không kỳ vọng, kết quả ước lượng chưa tìm thấy chứng thống kê đáng tin cậy mối quan hệ BĐKH và HQKD các công ty phát điện Việt Nam Tất cả các hệ số các mô hình (2)-(5) được trình bày bảng 4.3 đến 4.61 chưa có ý nghĩa thống kê, dấu tương quan chưa nhất quán các mơ hình Do vậy, các kết quả ước lượng từ đơn phương trình chưa đủ để chấp nhận hay bác bỏ các giả thuyết đặt ban đầu Các kết quả này cần được kiểm chứng lại ước lượng hệ phương trình 4.2.1.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu kinh doanh Khi ước lượng các mô hình thể hiện mối quan hệ tún tính (khơng có biến OWN2) SHNN với HQKD công ty phát điện, các kết quả bảng 4.3 4.5 cho thấy SHNN có tương quan ngược chiều với HQKD các hệ số chưa có ý nghĩa thống kê Mối quan hệ ngược chiều hàm ý tăng tỷ lệ SHNN dẫn đến HQKD các công ty phát điện giảm Vì hệ số tương quan âm chưa có ý nghĩa thống kê nên kết quả này chưa đủ chứng kết luận chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết tác động tỷ lệ SHNN đến HQKD công ty phát điện Khi áp dụng mô hình thể hiện mối quan hệ phi tuyến (có biến OWN2), các kết quả bảng 4.4 4.6 (tương ứng mô hình và 5) cho thấy SHNN có tác động đáng kể đến HQKD mức ý nghĩa thống kê 5% Theo kết quả tính toán, nếu vốn nhà nước cao ngưỡng 137-164% thì mối quan hệ tỷ lệ SHNN HQKD ngược chiều Tuy nhiên, ngưỡng này không thể tồn tại thực tế vì vượt qua mức 100% vốn công ty Do vậy có mối quan hệ dạng chữ U ngược SHNN và HQKD công ty phát điện tồn tại mặt lý thuyết Từ kết quả này, tác giả cho việc sử dụng mô hình phi tuyến chưa phù hợp với thực tế tại các công ty phát điện Việt Nam 4.2.1.3 Vai trò cấu trúc sở hữu kiểm sốt biến đổi khí hậu hiệu kinh doanh Ở bảng 4.5 4.6 có một trường hợp tương tác SHNN và BĐKH có ảnh hưởng ngược chiều đến HQKD giả thuyết H3a, các trường hợp lại có quan hệ chiều Tuy nhiên tất cả các mô hình, hệ số ước lượng chưa có ý nghĩa thống kê Vì vậy, vẫn chưa đủ chứng để kết luận chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết Các bảng kết quả từ phần này trở báo cáo (bao gồm từ bảng 4.3 đến bảng 4.10 và bảng 4.13 đến bảng 4.17) được tính toán từ phần mềm thống kê *, **,*** lần lượt biểu thị mức ý nghĩa thống kê 1%, 5%, 10% Giá trị ngoặc đơn biểu thị sai số thống kê 18 4.2.1.4 Tác động biến kiểm sốt chi phí đại diện AC1 và AC2 là các biến đo lường chi phí đại diện, phản ánh xung đợt lợi ích giữ nhà quản lý đại diện phần vốn nhà nước và lợi ích cơng ty (HQKD) Các kết quả ước lượng từ mô hình (2) đến mô hình (5) bảng 4.3 đến 4.6 cho kết quả nhất quán mức ý nghĩa thống kê mối quan hệ giữ chi phí đại diện và HQKD công ty phát điện Việt Nam 4.2.1.5 Tác động biến kiểm sốt khác mơ hình Kết quả cho thấy tăng vay nợ làm tăng chi phí tài dẫn đến giảm tỷ suất sinh lợi các công ty phát điện, hệ số chưa có ý nghĩa thống kê Kết quả tác động tỷ lệ toán hiện hành (LIQ) có tương quan chiều với ROA và ROE, hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê Kết quả này trái với kỳ vọng ban đầu mối tương quan ngược chiều Có thể tỷ lệ toán hiện hành tăng, tỷ trọng tài sản là tiền mặt và tương đương tiền tăng các tài sản này có suất sinh lợi tốt ví dụ cơng ty nắm giữ các chứng tiền gửi Hơn nữa, giai đoạn 2008-2011 lãi suất huy động tại các ngân hàng tăng lên rất cao, có trường hợp huy động vượt mức trần 14% Do vậy, có thể các công ty tận dụng các hội này để kiếm lời từ nguồn tiền mặt nhàn rỗi 19 Kết quả cho thấy quy mô công ty (Size) có tương quan ngược chiều với HQKD Theo kỳ vọng, với quy mô lớn các công ty có thể có lợi thế tăng trưởng doanh thu nên có thể có tỷ suất sinh lợi cao Tuy nhiên, kết quả trái ngược, công ty có quy mô lớn HQKD giảm Kết quả này cho thấy các công ty lớn sử dụng tài sản hiệu quả Có thể vì đặc thù ngành điện, các công ty phát điện lớn thuộc SHNN trước Vì vậy, sử dụng tài sản các công ty này có mức sinh lợi thấp Kết quả này phù hợp với kết quả phân tích tác đợng chi phí đại diện đến HQKD 4.2.2 Kết ước lượng hệ phương trình Các bảng 4.7 đến 4.10 trình bày các kết quả ước lượng mô hình (2) đến mô hình (5) theo phương pháp GMM hệ thống bước Các kiểm định Hansen (J test và C test) có mức xác suất lớn 10%, điều này cho biết các biến công cụ sử dụng mô hình phù hợp và các kết quả đáng tin cậy Trong tất cả các mô hình số biến công cụ nhỏ số đơn vị chéo (số công ty mẫu quan sát) Các kiểm định tự tương quan cho thấy hầu hết các mô hình không có tự tương quan bậc Các kết quả ước lượng cho thấy ROA và ROE kỳ này có tương quan chiều với ROA và ROE kỳ trước mức ý nghĩa thống kê 4.2.2.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hiệu kinh doanh Trong các kết quả, cột bảng 4.8 cho thấy thay đổi lượng mưa trung bình hàng năm so với năm 1960 (DRVN1960) có mối quan hệ ngược chiều với ROA, hệ số có ý nghĩa thống kê 5% Tuy nhiên, kết quả bảng 4.8 thuộc mô hình có mối quan hệ phi tuyến SHNN và HQKD, mô hình này được nhận định chưa phù hợp với các công ty phát điện Việt Nam Tất cả các kết quả các mơ hình lại, hệ số biến DRVN1960 không có ý nghĩa thống kê Như vậy nếu sử dụng biến DRVN1960 để đo lường BĐKH, cả ước lượng đơn phương trình và hệ phương trình chưa đủ chứng để chấp nhận giả thuyết đặt phần 3.1.1.1 Kết quả mô hình (4), mơ hình tún tính, bảng 4.9 cợt và 6, các kết quả tìm thấy thay đổi nhiệt đợ trung bình hàng năm so với năm 1960 (DTVN1960) có quan hệ ngược chiều với HQKD, các hệ số có ý nghĩa thống kê 5% Mối quan hệ ngược chiều mức ý nghĩa thống kê tìm thấy bảng 4.10 tại cột Theo đó, nếu nhiệt độ hàng năm tăng lên so với giá trị trung bình có thể biểu hiện hiện tượng hạn hán xuất hiện, nên có thể khiến cho các nhà máy thủy điện phải ngừng giảm công suất hoạt động Điều này chắn sẽ làm giảm HQKD công ty phát điện Kết quả này phù hợp với thực tế Việt Nam vào tháng mùa khô người tiêu dùng thường nhận được nhiều lời kêu gọi hưởng ứng tiết kiệm điện từ ngành điện có thể xảy trường hợp bị cúp điện luân phiên một số khu vực Thiếu hụt nguồn nước để sản xuất điện cho thị trường các chi phí khấu hao, bảo dưỡng máy móc, thiết bị truyền tải điện, chi phí quản lý vẫn trì Cho nên việc giảm HQKD là điều khó tránh Các kết quả này là chứng chấp nhận giả thuyết H1c nêu phần 2.8.1: Giả thuyết mối quan hệ chiều biến đổi khí hậu HQKD công ty phát điện BĐKH đại diện mức thay đổi nhiệt độ hàng năm tăng lên so với giá trị trung bình 50 năm trước 20 4.2.2.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu kinh doanh Tương tự phương pháp FE, các ước lượng phương pháp GMM hệ thống hai bước cho thấy mơ hình tún tính (bảng 4.7 4.9) tỷ lệ SHNN (OWN) có quan hệ ngược chiều với HQKD, tất cả các hệ số có ý nghĩa thống kê Tuy nhiên kết quả mô hình phi tuyến (bảng 4.8 4.10) cho thấy mối quan hệ theo dạng chữ U ngược, các hệ số trường hợp này có ý nghĩa thống kê Các ngưỡng giá trị lớn 100% mô hình FE Như vậy, một lần kết quả ước lượng củng cố quan điểm sử dụng mơ hình tún tính và mối quan hệ SHNN và HQKD là ngược chiều Điều này tương đồng với việc chấp nhận giả thuyết tỷ lệ SHNN có quan hệ ngược chiều (λ30MW  Để ổn định và tăng HQKD, các cấp quản lý công ty phát điện cần có kế hoạch ứng phó sử dụng các kỹ thuật mới xây dựng hồ, đập, tổ máy phát điện hiệu suất cao, việc xây dựng sở hạ tầng phát dẫn điện, ứng dụng các công nghệ tiên tiến công tác điều hành, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các nhà máy thủy điện, nhiệt điện Cụ thể là đối với các công trình thủy điện vừa và lớn vận hành cần: (i) Xem xét, nghiên cứu để tối ưu hóa chế độ vận hành, bao gồm cả việc nâng hiệu suất, mở rộng công suất, nhằm tận dụng tối đa nguồn nước mà không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường; (ii) Nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường có giải pháp quan sát, kiểm tra lưu vực có hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đến lưu vực  Các cấp quản lý nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu4 phải trọng tuân thủ thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, nhằm chủ động quản lý công suất điện phát (phải kiểm soát được lưu lượng nước phía hạ du) Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho các cấp quản lý các nhà máy thủy điện chủ động việc lập kế hoạch vận hành, đáp ứng được các u cầu ràng ḅc khí tượng thủy văn, nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH tối ưu hóa HQKD nhà máy  Các cơng ty có tỷ lệ SHNN cao sẽ càng có lợi thế việc tiếp cận các ng̀n vốn, tín dụng ưu đãi, là hội để tìm kiếm lợi ích bù đắp chi phí triển khai các biện pháp ứng phó với BĐKH Theo đó, các nhà quản lý cần tận dụng tối đa các hội, chế, sách hỗ trợ từ Chính phủ để thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với BĐKH  Để thay đổi nhận định nhà đầu tư mức đợ rủi ro và lợi ích trước vấn đề ảnh hưởng BĐKH, các cấp quản lý cần quan tâm nhiều đến việc minh bạch hóa thông tin đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quảng bá truyền thông hoạt động công ty, nhất là việc xây dựng nhận thức đắn doanh nghiệp đối với việc bảo vệ môi trường 5.3.2 Đối với nhà đầu tư vào công ty phát điện  Các công ty phát điện cần chủ động công bố thường xuyên và đầy đủ chi phí đầu tư các biện pháp để ứng phó với BĐKH đôi với hoạt động bảo vệ môi trường doanh nghiệp, là hoạt đợng thể hiện trách nhiệm đối với xã hội doanh nghiệp Trên sở đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn việc ưu tiên đầu tư vào các cổ phiếu công ty phát điện có nhiều giải pháp ứng phó với BĐKH, có các dự báo thay đổi lượng mưa nhiệt độ trung bình Là các nhà máy đóng vai trò các ng̀n phát điện chủ lực miền hệ thống điện quốc gia, đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ điều tiết nguồn nước cho tưới tiêu, chống lũ, chống hạn là các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu không trách nhiệm phát điện 27  Tại Việt Nam, các công ty có SHNN lớn có thể có lợi thế tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi việc thực hiện các giải pháp ứng phó BĐKH so với các công ty có tỷ lệ sở hữu nhà nước cơng ty tư nhân Đây là lợi thế riêng biệt, nhà đầu tư có thể tận dụng để đánh giá xác HQKD các công ty phát điện 5.3.3 Đối với quan quản lý nhà nước  Kiến nghị Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý công tác Đầu tư, xây dựng nhằm tạo điều kiện cho ngành điện rút ngắn thời gian thực hiện dự án điện Song song đó, kiến nghị Chính phủ quy định chặt chẽ đối với công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án nguồn điện theo hướng thực hiện tham vấn cộng đồng rộng rãi và công bố công khai, minh bạch các ĐTM để cộng đồng theo dõi, giám sát việc thực hiện các Chủ đầu tư  BĐKH dẫn đến diễn biến bất thường và khó lường thời tiết và tình hình thủy văn lưu vực các hồ thủy điện Hiện nay, các quy trình vận hành hồ chứa chủ yếu vẫn qui định mức nước hồ chứa theo mùa và nhiều không hoàn toàn phù hợp với diễn biến thời tiết và thủy văn thực tế Kiến nghị Bộ Công thương chủ trì xây dựng quy trình vận hành hồ chứa theo thời gian thực để quy định thống nhất cho các công ty phát điện cả nước  Tỷ lệ SHNN cao làm giảm HQKD lại giúp làm giảm tác động xấu BĐKH đến HQKD cơng ty phát điện Do vậy, Chính phủ giảm tỷ lệ SHNN, kiến nghị Bộ Công thương đề x́t Chính phủ chế cung cấp gói giải pháp hỗ trợ phù hợp để các công ty có thể thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả với BĐKH  Để kiểm soát các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp ứng phó BĐKH, bảo vệ môi trường, vận hành an toàn các hồ chứa,… trường hợp sau thoái vốn nhà nước theo lộ trình Tái cấu ngành điện, kiến nghị Bộ Công thương tăng cường công tác kiểm tra giám sát, và có biện pháp xử lý chế tài mạnh, để có tính răn đe đối với các công ty phát điện không thực hiện các quy trình đảm bảo an toàn phát điện và công tác ứng phó BĐKH, bảo vệ môi trường  Chi phí đại diện là gánh nặng cho cơng ty phát điện Vì vậy, kiến nghị Chính phủ, Bợ Cơng thương có biện pháp, lợ trình để giảm chi phí đại diện tại các cơng ty có tỷ lệ sở hữu cao, gắn liền với việc thực hiện Đề án Tái cấu ngành điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu  Mẫu nghiên cứu mới giới hạn các công ty phát điện niêm yết sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, là thuận lợi vì các công ty có liệu đầy đủ, minh bạch và xác thực, đồng thời là hạn chế chưa tiếp cận hết các liệu các công ty chưa niêm yết  BĐKH được đại diện yếu tố thay đổi nhiệt độ và lượng mưa trung bình toàn lãnh thổ Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu chưa có liệu này phân bổ theo vùng cả nước Các liệu chi tiết theo vùng có thể đo lường chênh lệch HQKD công ty phát điện các vùng miền khác  Đối với việc phát triển hoàn chỉnh mô hình định lượng, nghiên cứu tiếp theo cần xem xét bổ sung thêm các biến cho mô hình nhằm phản ánh đầy đủ các tḥc tính liên quan đến các nhà máy phát điện (loại hình nhà máy thủy điện, nhiệt điện, nhà máy tua-bin khí, giá nhiên liệu đầu vào, thuế môi trường,…)  Việt Nam quá trình hình thành thị trường điện cạnh tranh, song song đó là quá trình triển khai thực hiện Đề án Tái cấu ngành điện Điều này mở hướng nghiên cứu tiếp theo tác động BĐKH đối với HQKD tất cả các đơn vị hoạt động điện lực thị trường điện cạnh tranh  Mô hình này mới nghiên cứu tác động BĐKH đối với HQKD các công ty phát điện, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng áp dụng cho các công ty thuộc các ngành nghề khác ... sinh lợi cao đối với các công ty có quan tâm đến rủi ro biến đổi hậu 2.5.2 Nhóm nghiên cứu cấu trúc sở hữu Mặc dù có nghiên cứu khác sở hữu nhà nước các công ty có thể giúp nâng cao... Việt Nam Từ câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu được quan tâm bao gồm HQKD các công ty phát điện và các yếu tố tác động lên HQKD công ty 3 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu. .. hệ chiều biến đổi khí hậu HQKD công ty phát điện BĐKH đại diện mức thay đổi nhiệt độ hàng năm tăng lên so với giá trị trung bình 50 năm trước 20 4.2.2.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến hiệu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu tác ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu, cấu TRÚC sở hữu lên HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của các CÔNG TY PHÁT điện tại VIỆT NAM tt , NGHIÊN cứu tác ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu, cấu TRÚC sở hữu lên HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của các CÔNG TY PHÁT điện tại VIỆT NAM tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay