NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến NĂNG lực đổi mới của DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO tại một số TỈNH TRỌNG điểm MIỀN NAM VIỆT NAM tt

27 24 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………………… BÙI NHẬT LÊ UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 93 40 121 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 Cơng trình hoàn thành tại: Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH A Các nghiên cứu liên quan đến luận án Bùi Nhật Lê Uyên, 2016 Năng lực đổi - Giải pháp quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất TP Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập Tạp chí Cơng thương, số 7, tháng 07/2016, trang 94-101 Đoàn Thị Hồng Vân Bùi Nhật Lê Uyên, 2016 Enhance innovation capacity - the important solutions to help Vietnam businesses for sustainable development Tạp chí Phát triển kinh tế, tháng 11.2016, trang 271-289 Đoàn Thị Hồng Vân Bùi Nhật Lê Uyên, 2017 Factor effecting innovation capacity in Vietnamese Southern high technology industries Journal of economic development, volume 24, issue 3, p.66-93 B Các nghiên cứu khác Đoàn Thị Hồng Vân Bùi Nhật Lê Uyên, 2015 Năng lực đổi Việt Nam bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, đại học Kinh tế Tài chính, trang 27-34 Bùi Nhật Lê Uyên, 2016 Bài toán nguồn nhân lực cho hoạt động đổi doanh nghiệp công nghệ cao thời kỳ hội nhập Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ 2016, đại học cơng nghệ Tp Hồ Chí Minh, HUTECH, trang 93-96 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở nghiên cứu Tính cấp thiết nghiên cứu Cơng nghiệp cơng nghệ cao đóng vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế quốc dân Nhưng Việt Nam, giai đoạn nay, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, lực đổi doanh nghiệp lĩnh vực hạn chế Do muốn nâng cao lực đổi trước hết cần phải nhận diện nhân tố tác động đến Bên cạnh đó, lực đổi vấn đề nghiên cứu mà khoa học giới nước quan tâm Bằng chứng giới có nhiều cơng trình nghiên cứu lực đổi lĩnh vực công nghệ cao Tuy nhiên, giá trị học thuật mang lại, nghiên cứu tồn khe hổng lý thuyết Hơn nữa, Việt Nam có cơng trình nghiên cứu đề cập trực tiếp đến nhân tố tác động đến lực đổi Trên sở đó, tác giả xin khẳng định luận án “Nghiên cứu nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, kiểm định số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam” hướng cần thiết, tầm quan trọng đóng góp định cho khoa học lẫn thực tiễn 1.1.2 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.1 1.1.2.1 Bối cảnh nghiên cứu lý thuyết Tình hình nghiên cứu giới Nhiều nhà khoa học giới nghiên cứu lực đổi chứng minh tầm quan trọng việc gia tăng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, góp phần tạo dựng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp… Từ đó, khái niệm mơ hình nghiên cứu lực đổi ngày đa dạng Quan trọng mối quan hệ lực đổi nhân tố tá động đến khám phá quản trị chất lượng toàn diện (TQM), học hỏi tổ chức, hỗ trợ từ Chính phủ, mạng lưới hợp tác, lực hấp thụ kiến thức, nguồn nhân lực nội bộ… Nhưng tồn nhiều tranh luận khe hổng vai trò TQM lực đổi tranh luận nhà nghiên cứu Bên cạnh đó, đa phần nghiên cứu giới đo lường khái niệm “Hỗ trợ từ Chính phủ” việc tham gia vào dự án R&D tài trợ Chính phủ, quốc gia phát triển Việt Nam liệu phép đo có thật hiệu kiểm định thực tiễn Đối với nhân tố nguồn nhân lực nội bộ, Bantel Jackson (1989), Koroglu Eceral (2015) khẳng định đằng sau đổi thành công tổ chức quản lý đội ngũ nhân có trình độ học vấn chun mơn cao Trong Dakhli De Clercq (2004) lập luận trái ngược khả tích lũy kinh nghiệm làm việc theo thời gian tạo nên kỹ quan trọng cho cá nhân tổ chức đánh giá cao trình độ Ngồi ra, khía cạnh chưa làm rõ, tồn tranh luận liên quan đến làm để đo lường lực đổi cách tốt (Kanji, 1996; Tang, 1998; Prajogo Sohal, 2003) Tình hình nghiên cứu nước Đã có nhiều viết lực đổi mới, chủ yếu báo cáo khoa học, viết buổi hội thảo, tọa đàm nhằm phân tích thực trạng đề xuất giải pháp Nổi bật có viết Nguyễn Việt Hòa (2010), Diệu Minh (2010); Nguyễn Bích Thủy (2011), Đặng Thu Giang (2010) Hoặc theo báo cáo World Bank OECD (2014) đánh giá Khoa học, công nghệ đổi sáng tạo Việt Nam, cho thấy chuyên gia khẳng định, nên đầu tư sớm vào lực phát triển công nghệ đại nâng cao vai trò đổi 1.1.2.2 Bối cảnh thực tiễn Thực trạng lực đổi Việt Nam nhiều bất cập, nhân tố ảnh hưởng đến đổi hỗ trợ Chính phủ, mạng lưới cộng tác, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, chí hoạt động R&D xem phụ trợ Về lực R&D, đa phần doanh nghiệp sản xuất nước tập trung vào hoạt động phát triển (Development) thay nghiên cứu (Research) Về nguồn nhân lực nước ta, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh khơng đào tạo theo tiêu chuẩn quy mô đào tạo tràn lan, tự phát khơng có tính định hướng, nặng số lượng chất lượng dẫn đến tình trạng thiếu hụt lượng khơng đảm bảo chất Vai trò điều tiết Chính phủ hoạt động đổi quan trọng lại tồn nhiều vướng mắc ngành công nghiệp công nghệ cao vấn nạn quyền, tranh chấp thương mại, chất lượng giáo dục đào tạo, lạc hậu… góp phần tạo nên cản trở việc đổi tăng trưởng… 1.2 Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu Luận án cần phải làm rõ câu hỏi nghiên cứu sau: 1) Những nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, trường hợp kiểm định miền Nam Việt Nam? 2) Mối tương quan mức độ tác động nhân tố đến lực đổi hình thành thể nào? 3) Thang đo nhân tố cần phát triển, bổ sung đo lường cho phù hợp kiểm định khu vực miền Nam Việt Nam? 4) Sự khác biệt mức độ tác động nhân tố đến lực đổi khu vực nội địa khu vực FDI thể nào? Từ mục tiêu nghiên cứu luận án là: Mục tiêu tổng quát: xác định nhân tố đánh giá mức độ tác động/ảnh hưởng chúng đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, kiểm định số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam Mục tiêu cụ thể: 1) Phân tích mối quan hệ nhân tố dựa sở lý thuyết, từ xác định nhân tố tác động đến lực đổi 2) Đánh giá mức độ tác động nhân tố đến lực đổi thông qua kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 3) Phát triển thang đo theo hướng khám phá bổ sung biến quan sát cho số nhân tố chưa có thang đo hồn chỉnh kiểm định Việt Nam 4) Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lực đổi tương quan so sánh doanh nghiệp nội địa doanh nghiệp FDI dựa kiểm định khác biệt 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: lực đổi nhân tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp cơng nghiệp công nghệ cao 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án thu hẹp tập trung nghiên cứu lực đổi cấp độ doanh nghiệp đo lường thông qua lực đổi sản phẩm đổi quy trình Về thời gian: Về lý thuyết nghiên cứu: nghiên cứu giai đoạn từ 1911 đến 2017 Về thực tiễn nghiên cứu: khảo sát liệu sơ cấp lực đổi doanh nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2012-2014 hàm ý quản trị cho giai đoạn 2019-2025 Về không gian: Tại số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam, bao gồm Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu Lĩnh vực công nghệ cao sau: điện tử, vi điện tử; khí xác tự động hóa; cơng nghệ thơng tin viễn thơng; dược phẩm, công nghệ sinh học; dịch vụ công nghệ cao 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trong luận án này, tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp, đó: Nghiên cứu định tính: thực thơng qua 02 kỹ thuật: vấn tay đơi thảo luận nhóm tập trung Nghiên cứu định lượng: tiến hành qua giai đoạn: nghiên cứu sơ với 89 mẫu, đánh giá thang đo khái niệm nghiên cứu thức 380 mẫu để kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 1.5 Đóng góp nghiên cứu 1.5.1 Điểm luận án - Tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, lần kiểm định số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam - Điều chỉnh phát triển thang đo cách bổ sung biến quan sát cho hai khái niệm Hỗ trợ Chính phủ Nguồn nhân lực nội bên cạnh thang đo gốc - Điều chỉnh phát triển thang đo lực đổi theo hướng hình thành thang đo định lượng - Phân tích so sánh mức độ tác động nhân tố đến lực đổi doanh nghiệp nước doanh nghiệp FDI 1.5.2 Đóng góp mặt học thuật + Hệ thống hóa phân tích sở lý thuyết đổi mơ hình nhân tố tác động đến lực đổi giới Đây nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu lực đổi tương lai + Đây cơng trình nghiên cứu hàn lâm kế thừa có bổ sung, lần đầu kiểm định Việt Nam Chính sở cho nghiên cứu lực đổi Việt Nam năm tới + Nghiên cứu phát triển thang đo nhân tố tác động đến lực đổi mới, góp phần hồn thiện phương pháp luận đo lường lực đổi khái niệm liên quan 1.5.3 Đóng góp mặt thực tiễn + Kết nghiên cứu giúp hỗ trợ nhà hoạch định sách nhà quản lý doanh nghiệp cơng nghệ cao Việt Nam nói chung + Tạo điều kiện để thực nhiều dự án ứng dụng đề xuất chiến lược phù hợp với doanh nghiệp (nội địa FDI) nhằm nâng cao lực đổi họ + Bên cạnh đó, hàm ý quản trị luận án nguồn tham khảo hữu ích cho số doanh nghiệp cơng nghệ cao nhằm định hình giải pháp thích hợp để tăng cường lực đổi 1.6 Kết cấu luận án Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 5: KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm đổi mới, lực đổi công nghệ cao 2.1.1 Đổi 2.1.1.1 Khái niệm đổi Lý thuyết đổi tảng cho đời khái niệm lực đổi mới, hình thành từ năm 1911 có bề dày lịch sử phát triển Theo thời gian, khái niệm đổi ngày củng cố hoàn thiện Theo Brilman, J (2002, trang 28), “đổi cách thức áp dụng ý tưởng sáng tạo để giúp doanh nghiệp phát triển thích ứng nhanh mơi trường cạnh tranh” Một khái niệm khác Damanpour Aravind (2011, trang 427), “đổi trình từ lúc tạo ra, phát triển chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm mới, quy trình mới, cấu tổ chức phương pháp quản trị mới”… Như tổng hợp khái niệm đổi từ nhiều nghiên cứu thực nghiệm giới, tác giả đúc kết khái niệm đổi phù hợp cho luận án, q trình có liên quan đến việc sử dụng nguồn lực doanh nghiệp để nổ lực cải tiến phát triển sản phẩm quy trình hồn tồn cho doanh nghiệp 2.1.1.2 Phân loại đổi Tác giả tiếp cận hình thức đổi sản phẩm đổi quy trình theo phương pháp phân loại OECD (2005) định nghĩa Lugones (2012) Theo OECD (2005), đổi sản phẩm đời hàng hóa hay dịch vụ có cải tiến đáng kể hàng hóa dịch vụ có Đổi quy trình việc thực đổi cải tiến đáng kể phương pháp sản xuất phương pháp phân phối, điều bao gồm thay đổi quan trọng công nghệ, thiết bị phần mềm Theo Lugones (2012), đổi sản phẩm đồng nghĩa với việc giới thiệu thị trường sản phẩm hay dịch vụ mà chúng sở hữu thông số kỹ thuật, thành phần, đặc điểm nguyên vật liệu chức khác xa so với sản phẩm trước doanh nghiệp sản phẩm hay dịch vụ có cải tiến đáng kể sản phẩm có Đổi quy trình quy trình có cải tiến đáng kể quy trình có 2.1.2 Năng lực đổi 2.1.2.1 Khái niệm lực đổi Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày quan điểm riêng lực đổi mới, khả mà doanh nghiệp sử dụng nguồn lực bên (nội lực) bên doanh nghiệp (ngoại lực) để sản xuất giới thiệu thị trường sản phẩm quy trình hồn tồn có thay đổi cải tiến sản phẩm/quy trình có Trong lực đổi sản phẩm việc giới thiệu thị trường sản phẩm hay dịch vụ mới, khác xa so với sản phẩm trước doanh nghiệp có cải tiến đáng kể sản phẩm hay dịch vụ có Năng lực đổi quy trình ứng dụng quy trình có cải tiến đáng kể quy trình có, điều bao gồm thay đổi quan trọng công nghệ, thiết bị, nguyên vật liệu, phần mềm liên quan đến tái tạo thay đổi quy trình sản xuất sản phẩm quy trình cung cấp dịch vụ 2.1.2.2 Tầm quan trọng lực đổi Nền kinh tế quốc gia, khu vực vùng địa lý có lực đổi phát triển nhanh thu hút nhiều nguồn lao động có tay nghề cao, gia tăng thu nhập thương mại khu vực Ngược lại, lực đổi thoái lui xảy quốc gia, khu vực vùng địa lý cảnh báo sớm khó khăn suy giảm tương lai (Suarez, 1990) Chính lực đổi quan trọng để tạo nên lực cạnh tranh, cho phép doanh nghiệp cạnh tranh hiệu thị trường quốc tế (Williams Hare, 2012; Fernández-Mesa Alegre, 2015) 2.1.3 Khái niệm công nghệ cao Năng lực đổi công nghiệp công nghệ cao 2.1.3.1 Khái niệm công nghệ cao Trong suốt hai thập niên 80, 90 sau đó, lý thuyết đổi từ hệ trước tạo cảm hứng cho nhiều nhà nghiên cứu sâu khám phá hoàn thiện lý thuyết lực đổi Suarez-Villa (1990) cho lực đổi động lực cho công nghệ đời, mà cơng nghệ lực đẩy cho kinh tế tăng trưởng Suarez-Villa khẳng định công ty có lực đổi hàng đầu ln có văn hóa mạnh mẽ việc ý thức rõ ràng sứ mệnh tầm nhìn thiết lập chiến lược đề cao triết lý kinh doanh nhấn mạnh cải tiến liên tục, định hướng theo hài lòng khách hàng quản trị chất lượng toàn diện Các nhận định liên quan chặt chẽ đến nguyên tắc TQM 2.2.2 Nghiên cứu mơ hình lực đổi ngành cơng nghiệp cơng nghệ cao Jantunen (2005) tìm hiểu mối quan hệ tính biến động mơi trường kinh doanh, lực hấp thụ doanh nghiệp lực đổi Tuy nhiên kết kiểm định nghiên cứu chứng minh vai trò sử dụng kiến thức tính biến động mơi trường thể vai trò tích cực ảnh hưởng đến lực đổi Tseng cộng (2011), tiếp tục khẳng định vai trò lực hấp thụ đổi mới, nhóm tác giả phân tích vai trò kiến thức đầu vào lan tỏa kiến thức có thật làm tăng hiệu suất đổi hay không Tseng cộng lập luận doanh nghiệp tích lũy lực tri thức họ để đạt lợi cạnh tranh Kết kiểm định hỗ trợ giả thuyết kiến thức đầu vào, hiệu ứng lan tỏa kiến thức, lực hấp thụ ảnh hưởng tích cực đến đổi Rangus, K Slavec, A (2017), tìm hiểu mối quan hệ lực hấp thụ lực đổi Ngồi nghiên cứu khám phá vai trò đặc điểm tổ chức tính phân quyền, tham gia nhân viên Từ trả lời cho câu hỏi liệu lực đổi có tác động đến hiệu suất doanh nghiệp Kết nghiên cứu chứng minh vai trò văn hóa phân quyền, tham gia nhân viên lực hấp thụ tác động đến lực đổi Và lực đổi chi phối hiệu suất doanh nghiệp Hung cộng (2010), mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ quản trị chất lượng toàn diện (TQM) học hỏi tổ chức đến lực đổi mới, bao gồm đổi sản phẩm, đổi quy trình đổi tổ chức Hung cộng sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp Kết chứng minh mối tương quan thuận chiều TQM học tập tổ chức đến lực đổi Bên cạnh đó, q trình học hỏi tổ chức tảng cho hoạt động đổi hội để tìm hiểu, hợp tác khuyến khích nhân viên tạo kiến thức mới, chia áp dụng kiến thức vào hình thức đổi Kang Park (2011), Kang Park phân tích ảnh hưởng mạng lưới cộng tác doanh nghiệp, vai trò nguồn nhân lực phục vụ R&D hỗ trợ Chính phủ đến lực đổi Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng Kết Kang Park hỗ trợ giả thuyết hợp tác doanh nghiệp ảnh hưởng đến thực đổi mới, mối quan hệ hạ nguồn thượng nguồn quốc tế thể vai trò chi phối mạnh mẽ đến hiệu đổi doanh nghiệp Vai trò Chính phủ nguồn nhân lực R&D ảnh hưởng tích cực đến lực đổi 2.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu luận án phân tích q trình hình thành giả thuyết mơ hình nghiên cứu 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Mơ hình nghiên cứu luận án đề xuất dựa sở nghiên cứu sau: (1) Lý thuyết nền: lý thuyết đổi Schumpeter (1911), lý thuyết Nelson, lý thuyết NIS, lý thuyết lực đổi (2) Kế thừa từ mơ hình nghiên cứu Jantunen (2005); Hung cộng (2010); Kang Park (2011) – mơ hình có liên quan chặt chẽ với lý thuyết (3) Các khe hổng khám phá q trình lược khảo lý thuyết, chiều tác động (tích cực hay tiêu cực) quản trị chất lượng toàn diện (TQM) đến lực đổi mới; thang đo gốc khái niệm hỗ trợ từ Chính phủ, nguồn nhân lực nội lực đổi có hồn tồn phù hợp hay cần điều chỉnh bổ sung kiểm định thị trường Việt Nam Hình 2-9: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết tác giả Nguồn: tác giả đề xuất 2.3.2 Phân tích q trình hình thành giả thuyết mơ hình nghiên cứu luận án 2.3.2.1 Quản trị chất lượng toàn diện (TQM) lực đổi Mối quan hệ lực đổi nguyên tắc TQM tìm thấy lý thuyết Suarez-Villa (1990) Một số nhà nghiên cứu lập luận quản trị chất lượng toàn diện TQM cơng cụ hữu ích việc bồi dưỡng học hỏi tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp, ảnh hưởng tích cực đổi (McAdam Armstrong, 2001; Prajogo Sohal, 2003; Martinez-Costa Jimenez Jimenez, 2008…) Giả thuyết H1: Quản trị chất lượng toàn diện có tác động tích cực đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao (H1 mang dấu +) 2.3.2.2 Sự học hỏi tổ chức lực đổi Bắt nguồn từ lý thuyết Schumpeter (1911), có nhiều định nghĩa khác học hỏi tổ chức Theo nghiên cứu Argyris Schon (1978); Nonaka Takeuchi (1995); Davenport Prusak (1998); Bontis, Crossan Hulland (2002); Rothaermel Deeds (2004); Hung cộng sự, (2010)… khẳng định nổ lực học tập nguồn lực sản sinh kiến thức cho hoạt động đổi Chính lẽ đó, tác giả đặt niềm tin vai trò khái niệm Học hỏi tổ chức hình thành giả thuyết H2 sau: Giả thuyết H2: Sự học hỏi tổ chức có tác động tích cực đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao (H2 mang dấu +) 2.3.2.3 Hỗ trợ Chính phủ lực đổi Khái niệm Hỗ trợ Chính phủ xuất phát từ lý thuyết NIS (National innovation system – hệ thống đổi quốc gia) Ngoài ra, từ nghiên cứu Wallsten (2000), Beugelsdijk Cornet (2002); Romijn Albaladejo (2002); Souitaris (2002), Park (2006); Kang Park (2011)… chứng minh Chính phủ đóng vai trò nhà đầu tư nhà hỗ trợ tài cho nghiên cứu phát triển doanh nghiệp đồng thời kích thích mạng lưới hợp tác tổ chức tham gia vào q trình đổi Từ đó, tác giả kỳ vọng tầm quan trọng Chính phủ phát biểu giả thuyết H3 sau: Giả thuyết H3: Hỗ trợ từ Chính phủ có tác động tích cực đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao (H3 mang dấu +) 2.3.2.4 Mạng lưới cộng tác lực đổi Lý thuyết Nelson (1977; 1982, 1993) lý thuyết hệ thống đổi quốc gia (NIS) nguồn cảm hứng cho trường phái nghiên cứu mạng lưới cộng tác thúc đẩy đổi Theo Hagedoorn (1993); Ahuja, G (2000); George, G cộng (2002); Romijn Albaladejo (2002); Becheikh cộng (2006); Rothaermel Deeds (2006); Kang Lee (2008) cộng tác liên doanh nghiệp giúp tổ chức khắc phục thiếu sót thông tin kiến thức khoa học hạn chế nguồn lực lực Kết thảo luận tay đôi với chuyên gia khẳng định vai trò mạng lưới cộng tác việc nâng cao đổi Từ lập luận giúp tác giả thống quan điểm ủng hộ vai trò tích cực Mạng lưới cộng tác nghiên cứu đề xuất giả thuyết H4: Giả thuyết H4: Mạng lưới cộng tác có tác động tích cực đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao (H4 mang dấu +) 2.3.2.5 Năng lực hấp thụ kiến thức lực đổi Lý thuyết đổi Schumpeter (1911) phân tích mối quan hệ lực hấp thụ tổ chức lực đổi Năng lực hấp thụ kiến thức nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khả đổi (Nelson Winter, 1982; Dosi, 1988; Cohen Levinthal, 1990; Giuliani Bell, 2005…) Do lực hấp thụ cao, thúc đẩy khả R&D phát triển sau tăng hiệu suất đổi Giả thuyết H5: Năng lực hấp thụ kiến thức tác động tích cực đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao (H5 mang dấu +) 2.3.2.6 Nguồn nhân lực nội lực đổi Lý thuyết Nelson (1977; 1982, 1993) tảng cho mối quan hệ nguồn nhân lực lực đổi ngành công nghiệp thâm dụng tri thức Bằng chứng thực nghiệm liên tục chứng minh mối quan hệ nguồn nhân lực lực đổi (Bantel Jackson 1989; Anker, 2006; Hayton Kelley, 2006; Alpkan cộng sự, 2010…) Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết H6 mang dấu dương với nội dung sau: Giả thuyết H6: Nguồn nhân lực nội có tác động tích cực đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao (H6 mang dấu +) 2.3.2.7 Tình trạng sở hữu doanh nghiệp lực đổi Tình trạng sở hữu doanh nghiệp (trong nước nước ngồi) biến kiểm sốt nghiên cứu Rất nhiều nghiên cứu chứng minh doanh nghiệp FDI tạo hội cho việc thúc đẩy lực đổi mới, họ có khả tận dụng việc trao đổi kiến thức công nghệ liên tục mạng lưới đa quốc gia đồng thời khai thác triệt để kênh tìm kiếm nguồn cung ứng cơng nghệ quốc tế từ dòng vốn đầu tư tương xứng lược Chính lẽ đó, doanh nghiệp FDI thường có nhiều lợi so với doanh nghiệp nội địa tầm nhìn tốc độ phát triển lực đổi (Bartlett Ghoshal, 1989; Ghoshal Moran, 1996) Giả thuyết H7: Tồn khác biệt doanh nghiệp công nghệ cao nội địa doanh nghiệp cơng nghệ cao nước ngồi (khu vực FDI) mức độ ảnh hưởng/tác động nhân tố quản trị chất lượng toàn diện (TQM), học hỏi tổ chức (OL), hỗ trợ Chính phủ (GS), mạng lưới cộng tác (CN), lực hấp thụ kiến thức (AC) nguồn nhân lực nội (IHC) đến lực đổi (IC) TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu 3.1.1 Quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu luận án gồm giai đoạn Giai đoạn 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu Giai đoạn 2: Bổ sung biến quan sát nhằm phát triển hoàn thiện thang đo cho khái niệm nghiên cứu Giai đoạn 3: Kiểm định lý thuyết Giai đoạn 4: Hàm ý quản trị cho kết nghiên cứu 3.1.2 Quy trình phát triển hồn thiện thang đo cho nhân tố nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tác giả ứng dụng quy trình xây dựng tập biến quan sát Churchill (1979); Steenkamp Van Trijp (1991), quy trình vận dụng Việt Nam Nguyễn Đình Thọ (2007), với 03 bước sau: (1) Xây dựng biến quan sát; (2) Đánh giá thang đo giai đoạn sơ (3) Đánh giá thang đo giai đoạn thức 3.2 Phương pháp nghiên cứu chi tiết 3.2.1 Nghiên cứu định tính nhằm phát triển hồn thiện thang đo cho khái niệm nghiên cứu 3.2.1.1 Quy trình thảo luận tay đôi (In-depth interview) Thảo luận tay đôi tiến hành với chuyên gia nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực cơng nghệ cao Việt Nam nhằm khẳng định nhân tố ảnh hưởng đến lực đổi khám phá biến quan sát đo lường nhân tố theo mơ hình 2-9 Như với sở lý thuyết thang đo gốc (thang đo nháp nền), kết thảo luận tay đơi góp phần phát triển thang đo nháp để sử dụng cho bước thảo luận nhóm tập trung Ở giai đoạn nghiên cứu khám phá bổ sung thêm biến quan sát cho khái niệm hỗ trợ Chính phủ nhận diện khả tiếp cận vốn vay hỗ trợ đào tào nhân lực quan trọng doanh nghiệp Về nguồn nhân lực, đề cao đội ngũ lao động đào tạo rèn luyện môi trường chuyên nghiệp 3.2.1.2 Quy trình thảo luận nhóm (Focus - group) Thành phần tham gia thảo luận nhóm bao gồm chuyên gia nhà quản lý cấp cao doanh nghiệp công nghệ cao, người am hiểu quy trình phát triển doanh nghiệp xem lực đổi mục tiêu thiếu Tác giả lựa chọn thời điểm để tiến hành thảo luận nhóm hội nghị thường niên tổ chức hàng năm khu cơng nghệ cao Sài Gòn (SHTP), cụ thể cuối năm 2014 (28.11.2014) Kết thảo luận nhóm tập trung hình thành thang đo nháp cho nghiên cứu 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 3.2.2.1 Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ thực thông qua kỹ thuật vấn bảng câu hỏi Kích thước mẫu n=89, chọn theo phương pháp chọn mẫu phán đốn nhằm phát sai sót bảng câu hỏi bước đầu kiểm tra thang đo Đối tượng mẫu nhà quản lý cấp cao doanh nghiệp cơng nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (thuộc lĩnh vực: công nghệ thông tin viễn thơng; dược phẩm, cơng nghệ sinh học; khí xác, tự động hóa) trực tiếp phụ trách phận kế hoạch kinh doanh, phận nghiên cứu phát triển (R&D) Dữ liệu thu thập làm xử lý phần mềm SPSS 20 thông qua kỹ thuật phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s alpha phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) 3.2.2.2 Nghiên cứu thức Nghiên cứu thực kỹ thuật vấn thông qua bảng khảo sát (thang đo thức) Tác giả tiến hành khảo sát 400 mẫu Đối tượng mẫu khảo sát nhà quản lý cấp cao doanh nghiệp công nghệ cao miền Nam Việt Nam (tập trung Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu), thuộc lĩnh vực bản: công nghệ thông tin viễn thông; dược phẩm, công nghệ sinh học; công nghệ nano, lượng; điện tử, tự động hóa, vi điện tử dịch vụ công nghệ cao Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống Dữ liệu làm xử lý phần mềm SPSS 20 với kỹ thuật phân tích Cronbach’s alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích CFA mơ hình SEM 3.3 Phân tích việc hình thành xây dựng thang đo khái niệm nghiên cứu 3.3.1 Năng lực đổi Khái niệm lực đổi (mã biến: IC) bao gồm phát biểu (5 biến quan sát) nhấn mạnh lực đổi sản phẩm lực đổi quy trình: 1) Số lượng dòng sản phẩm giới thiệu vòng năm qua 2012 -2014 2) Số lượng thay đổi cải tiến dòng sản phẩm có vòng năm qua 2012 -2014 3) Số lượng thiết bị công nghệ ứng dụng q trình sản xuất vòng năm qua 2012 -2014 4) Số lượng nguyên liệu đầu vào ứng dụng trình sản xuất vòng năm qua 2012 -2014 5) Số lượng thay đổi cải tiến mặt tổ chức thực q trình sản xuất vòng năm qua 2012 -2014 3.3.2 Hỗ trợ Chính phủ Ngoài kế thừa thang đo Wallsten (2000), với kết thảo luận tay đôi giúp tác giả bổ sung thêm biến quan sát cho thang đo “Hỗ trợ Chính phủ” (mã biến: GS), đồng thời thảo luận nhóm tập trung thống thang đo với phát biểu sau: 1) Công ty chúng tơi tham gia chương trình/dự án R&D tài trợ Chính phủ => (thang đo gốc Wallsten, 2000) 2) Chính phủ tạo điều kiện cho công ty tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ cho hoạt động đổi mới, sáng tạo=> (biến quan sát từ nghiên cứu định tính) 3) Chính phủ tạo điều kiện cho cơng ty đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ cho hoạt động đổi mới, sáng tạo => (biến quan sát từ nghiên cứu định tính ) 3.3.3 Nguồn nhân lực nội Kế thừa thang đo biến quan sát Subramaniam Youndt (2005), đồng thời bổ sung thêm biến quan sát hình thành thang đo cho khái niệm nguồn nhân lực nội (mã biến: IHC), mô tả phát biểu sau: 1) Đội ngũ nhân lực cơng ty chúng tơi có tay nghề cao 2) Đội ngũ nhân lực công ty thông minh sáng tạo 3) Đội ngũ nhân lực công ty coi tốt lĩnh vực 4) Đội ngũ nhân lực công ty chuyên gia công việc họ 5) Đội ngũ nhân lực công ty tư sản xuất ý tưởng kiến thức phục vụ cho công việc 6) Đội ngũ nhân lực công ty đào tạo môi trường chuyên nghiệp => (biến quan sát từ nghiên cứu định tính) 7) Đội ngũ nhân lực công ty làm việc tốt cam kết nỗ lực để đạt mục tiêu đề => (biến quan sát từ nghiên cứu định tính) 3.3.4 Quản trị chất lượng tồn diện (TQM) Trong nghiên cứu này, TQM đo lường qua thành phần: (1) Sự hỗ trợ nhà quản lý cấp cao; (2) Sự tham gia nhân viên; (3) Cải tiến liên tục (4) Định hướng theo khách hàng Tác giả ứng dụng thang đo Coyle-Shapiro (2002); Zeitz cộng (1997) để đo lường TQM 3.3.5 Sự học hỏi tổ chức Tác giả ứng dụng thang đo gốc Watkins Marsick, (2003); Rhodes, Hung, Lok, Lien, Wu (2008) kiểm định cho 1139 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao Đài Loan Đồng thời nghiên cứu định tính thống thang đo cho khái niệm học hỏi tổ chức (mã biến: OL) sau có điều chỉnh cấu trúc câu từ ngữ 3.3.6 Năng lực hấp thụ kiến thức Tác giả ứng dụng thang đo gốc Jantunen (2005) kiểm định lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông đo lường lực hấp thụ qua thành phần: thu thập kiến thức, phổ biến kiến thức sử dụng kiến thức 3.3.7 Mạng lưới cộng tác Kế thừa thang đo Stuart cộng (2007), Kang Park (2011), tác giả đo lường mạng lưới cộng tác dựa đánh giá mức độ hợp tác (bao gồm thức khơng thức) doanh nghiệp với bên liên quan (trong nước quốc tế) hang đo Likert điểm 3.3.8 Tình trạng sở hữu doanh nghiệp (biến kiểm sốt) Đối với biến kiểm sốt tình trạng sở hữu doanh nghiệp (mã biến: OS) để sử dụng phân tích đa nhóm (kiểm định khác biệt), tác giả sử dụng câu hỏi “Hình thức sở hữu cơng ty?” để đo lường, gợi ý lựa chọn nhóm doanh nghiệp: 100% vốn nước; 100% vốn đầu tư nước liên doanh doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nước ngồi 3.4 Mơ tả nghiên cứu định lượng sơ Kết khảo sát liệu nghiên cứu định lượng sơ thu 89 bảng câu hỏi hoàn chỉnh tương ứng với 89 doanh nghiệp khảo sát thực tế (n = 89) Kết nghiên cứu hồn thành vai trò kiểm định độ tin cậy cho thang đo khái niệm rút trích lại 10 thành phần thỏa điều kiện so với 12 thành phần từ mơ hình lý thuyết ban đầu - Quản trị chất lượng toàn diện TQM (TQM) có thành phần trích với 14 biến quan sát, Sự hỗ trợ cấp lãnh đạo (TQMTM) có biến quan sát, thành phần Cải tiến liên tục (TQMCI) Định hướng theo khách hàng (TQMCF) có biến quan sát - Sự học hỏi tổ chức (OL) có thành phần trích với biến quan sát, bao gồm biến đại diện cho Chiến lược học tập (OLLS) biến quan sát Văn hóa học tập (OLLC) - Hỗ trợ từ Chính phủ (GS) giữ nguyên giá trị nội dung có thành phần trích, với biến quan sát - Năng lực hấp thụ kiến thức (AC) có thành phần với biến quan sát, bao gồm Phổ biến kiến thức (ACKD) có biến quan sát Thu thập kiến thức (ACKA) có biến quan sát - Nguồn nhân lực nội (IHC) có thành phần với biến quan sát, giống biến GS không thay đổi so với thang đo ban đầu - Mạng lưới cộng tác (CN) có thành phần trích bao gồm biến quan sát TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 4.1 Mơ tả chi tiết nghiên cứu định lượng thức Mẫu nghiên cứu định lượng thức chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, với bước nhảy k=2 Việc lấy mẫu theo hệ thống nhằm giúp cho liệu thu thập có độ tin cậy cao hơn, đại diện cho tổng thể nghiên cứu Kích thước mẫu tối thiểu mà tác giả cần xác định dựa theo nghiên cứu Hair cộng (2006) n = 380 (10*38), nhiên tác giả tiến hành khảo sát 400 mẫu để loại trừ số lượng mẫu không hợp lệ trường hợp không trả lời thông tin cung cấp không đầy đủ Đối tượng mẫu khảo sát nhà quản lý cấp cao doanh nghiệp công nghệ cao miền nam Việt Nam Mẫu phân bố khu vực theo tỷ lệ sau: Thành phố Hồ Chí Minh 79%, Đồng Nai 8%, Bình Dương 11% Vũng Tàu 3% 4.2 Kiểm định thang đo khái niệm Kết phân tích EFA giai đoạn định lượng thức có số thay đổi, gồm 10 thành phần rút trích với 36 biến quan sát Kiểm định Cronbach’s alpha cho 10 thành phần trích từ phân tích EFA Kết phản ánh hế số α thang đo thành phần > 0.6, biến có tương quan biến tổng > 0.3 Do thang đo đảm bảo tính kiên định nội tập biến quan sát đo lường khái niệm Sau phân tích CFA cho khái niệm cho thấy thang đo đạt giá trị phân biệt Giai đoạn tiếp theo, tác giả cho tất khái niệm tự liên kết với mơ hình tới hạn Kết cho thấy tất thang đo đạt tính đơn hướng, độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích (một số thang đo tạm chấp nhận), độ tin cậy Cronbach’s alpha, giá trị nội dung, giá trị hội tụ giá trị phân biệt 4.2 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 4.2.1 Kiểm định mơ hình nghiên cứu Kết SEM chứng minh mơ hình tương thích với liệu thị trường có Chi-square = 952.008 với df= 480 (P= 0.000), Chi-square/df= 1.983 (< 2, đạt yêu cầu), số RMSEA= 0.048, tốt, tiêu GFI= 0.889, TLI= 0.903 CFI= 0.912 thỏa điều kiện Bảng 4-7: Quan hệ khái niệm mơ hình nghiên cứu Trọng số Trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa hồi quy Mối quan hệ chuẩn hóa Estimate S.E C.R P Label Estimate IC < - TQM 14.205 6.014 2.370 018 par_31 276 IC < - AC 18.276 9.216 1.983 059 par_32 107 IC < - IHC 5.744 2.491 2.305 025 par_33 234 IC < - CN 7.825 1.678 4.654 *** par_34 395 IC < - GS 15.329 8.257 1.856 036 par_35 172 Ghi chú: S.E: sai lệch chuẩn, C.R: giá trị tới hạn, P= *** < 0.001 Nguồn: kết xử lý liệu thức tác giả Trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa (Regression Weights) lần phân tích cuối (Bảng 4-7) chứng minh mối quan hệ khái niệm quản trị chất lượng toàn diện (TQM), nguồn nhân lực nội (IHC), lực hấp thụ kiến thức (AC), mạng lưới cộng tác (CN), hỗ trợ từ Chính phủ (GS) với lực đổi (IC), giá trị p < 0.1, có ý nghĩa thống kê độ tin cậy 90% Các trọng số chưa chuẩn hóa mang dấu dương khẳng định biến TQM, IHC, AC, CN, GS tác động thuận chiều đến IC, mạng lưới cộng tác (CN) tác động mạnh đến lực đổi (IC) khái niệm TQM, AC, IHC, CN GS giải thích 51,5% lượng biến thiên khái niệm IC 4.2.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu + Giả thuyết H1 với phát biểu “Quản trị chất lượng tồn diện có tác động chiều đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao” Kết kiểm định cho thấy giá trị p = 0.018 < 0.1 nên đạt ý nghĩa thống kê, xét độ tin cậy 90% (bảng 4-7), giả thuyết H1 chấp nhận + Giả thuyết H2 với phát biểu “Sự học hỏi tổ chức có tác động chiều đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao” Kết không đạt ý nghĩa thống kê p-value = 0.382 > 0.1, độ tin cậy 90% (Bảng 4-5) Do giả thuyết H2 không chấp thuận + Giả thuyết H3 với phát biểu “Hỗ trợ từ Chính phủ có tác động chiều đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao” Kết kiểm định cho thấy giá trị p-value = 0.036 < 0.1, độ tin cậy 90% (bảng 4-7) trọng số chuẩn hóa mối quan hệ với lực đổi đạt 0.172 (bảng 4-7) Do giả thuyết H3 chấp nhận + Giả thuyết H4 với phát biểu “Mạng lưới cộng tác có tác động chiều đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao” Kết kiểm định cho thấy giá trị p = *** < 0.001 nên đạt ý nghĩa thống kê, xét độ tin cậy 90% (bảng 4-7) Như giả thuyết H4 chấp nhận + Giả thuyết H5 với phát biểu “Năng lực hấp thụ kiến thức có tác động chiều đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao” Kết kiểm định cho thấy giá trị p = 0.059 < 0.1 nên đạt ý nghĩa thống kê, xét độ tin cậy 90% (bảng 4-7) Như giả thuyết H5 chấp nhận + Giả thuyết H6 với phát biểu “Nguồn nhân lực nội có tác động chiều đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao” Kết kiểm định cho thấy giá trị p = 0.025 < 0.1 nên đạt ý nghĩa thống kê, xét độ tin cậy 90% (bảng 4-7) Do giả thuyết H6 chấp nhận 4.2.3 Kiểm định khác biệt tình trạng sở hữu doanh nghiệp Kết ước lượng khác biệt ảnh hưởng tình trạng sở hữu doanh nghiệp cho thấy P-value = 0.009 (< 0.05) nên ta kết luận tồn khác biệt mối ảnh hưởng nhân tố đến lực đổi (IC) doanh nghiệp công nghệ cao nội địa doanh nghiệp công nghệ cao nước (khu vực FDI) Đối với doanh nghiệp nước ngoài, mối quan hệ lực hấp thụ kiến thức (AC), nguồn nhân lực nội (IHC) lực đổi (IC) không đạt ý nghĩa mặt thống kê, mơ hình khả biến nhấn mạnh tầm quan trọng nhân tố lại TQM, mạng lưới cộng tác (CN) hỗ trợ Chính phủ (GS) Đối với doanh nghiệp nội địa, TQM AC lại không đạt ý nghĩa thống kê mối quan hệ với IC, p-value = 0.208 0.954 (> 0.1) Trong biến lại nguồn nhân lực nội (IHC); mạng lưới cộng tác (CN) hỗ trợ Chính phủ (GS) có ý nghĩa thống kê TĨM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ CỦA NGHIÊN CỨU 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu xác định có nhân tố, quản trị chất lượng tồn diện (TQM), hỗ trợ từ Chính phủ (GS), mạng lưới cộng tác (CN), lực hấp thụ kiến thức (AC) nguồn nhân lực nội (IHC) tác động đến lực đổi Trong mức độ tác động tích cực CN, TQM, IHC, GS AC Bên cạnh luận án khám phá thành phần biến quan sát cho khái niệm hỗ trợ từ Chính phủ, nguồn nhân lực nội bộ, đồng thời điều chỉnh thang đo cho khái niệm lực đổi Mục tiêu luận án đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lực đổi tương quan so sánh doanh nghiệp nội địa doanh nghiệp FDI, lực đổi khu vực nội địa bị chi phối nhân tố mạng lưới cộng tác, nguồn nhân lực hỗ trợ từ Chính phủ, khu vực FDI bị ảnh hưởng quản trị chất lượng tồn diện, hỗ trợ từ Chính phủ mạng lưới cộng tác 5.2 Các hàm ý quản trị doanh nghiệp ngành công nghiệp công nghệ cao  Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp công nghệ cao  Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học thúc đẩy đổi  Nâng cao hiệu sản xuất  Nâng cao lực hấp thụ  Kiến nghị tăng cười vai trò Chính phủ hoạt động đổi 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu thuộc ngành công nghiệp công nghệ cao khác ngành lại có đặc thù riêng biệt Năng lực đổi gia tăng cách tức thời sau gia tăng biến độc lập, khảo sát nhiều đợt trở nên cần thiết cho nghiên cứu Tuy nhiên luận án khơng thể thực khảo sát nhiều đợt Ngồi phạm vi nghiên cứu luận án bị thu hẹp tập trung kiểm định tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam, nghiên cứu phạm vi nước 5.3.2 Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu tác giả khám phá sâu vai trò Chính phủ đến lực đổi ngành công nghiệp công nghệ cao với quy mô mẫu lớn oOo ... giá mức độ tác động/ ảnh hưởng chúng đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, kiểm định số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam Mục tiêu cụ thể: 1) Phân tích mối quan hệ nhân tố dựa sở... vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: lực đổi nhân tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án thu hẹp tập trung nghiên cứu. .. lực đổi công nghiệp công nghệ cao 2.1.3.1 Khái niệm công nghệ cao Tại Việt Nam, theo Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 (Quốc Hội, 2008), “Cơng nghệ cao cơng nghệ có hàm lượng cao nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến NĂNG lực đổi mới của DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO tại một số TỈNH TRỌNG điểm MIỀN NAM VIỆT NAM tt , NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến NĂNG lực đổi mới của DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO tại một số TỈNH TRỌNG điểm MIỀN NAM VIỆT NAM tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay