SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

31 21 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 22:08

sáng kiên kinh nghiệm dạy tập đọc lớp hai hay nhất chỉ việc in không cần chỉnh sửa, đây là sáng kiến đã đạt giải, sáng kiên kinh nghiệm dạy tập đọc lớp hai hay nhất chỉ việc in không cần chỉnh sửa, đây là sáng kiến đã đạt giải, sáng kiên kinh nghiệm dạy tập đọc lớp hai hay nhất chỉ việc in không cần chỉnh sửa, đây là sáng kiến đã đạt giải, sáng kiên kinh nghiệm dạy tập đọc lớp hai hay nhất chỉ việc in không cần chỉnh sửa, đây là sáng kiến đã đạt giải, Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học Trung học sở Trong chương trình tiểu học mơn Tiếng Việt giữ vị trí đặc biệt quan trọng Đó mơn học có chức “kép” (vừa môn công cụ, vừa môn khoa học) Mục tiêu môn Tiếng Việt trường tiểu học nhằm: Hình thành phát triển học sinh kĩ sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi Thông qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác tư Cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản Tiếng Việt hiểu biết sơ giản xã hội, tự nhiên người, văn hóa, văn học Việt Nam nước ngồi Bồi dưỡng tình u Tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Tập đọc phân mơn có vị trí quan trọng môn tiếng Việt giai đoạn bùng nổ thông tin Đọc thông viết thạo yêu cầu đặt với học sinh tiểu học nào, từ ngày đến trường em phải học đọc mặc dù giai đoạn việc đọc em dừng lại mức độ nhận diện kí hiệu chữ viết giải mã âm song giai đoạn quan trọng giai đoạn học sinh phải học để đọc làm tảng cho giai đoạn tiếp theo, giai đoạn đọc để học Càng sau yêu cầu đặt việc đọc nâng cao, từ việc đọc để hiểu nội dung văn đến việc phát triểnđọc diễn cảm Dạy học tập đọc Tiểu học việc làm có ý nghĩa việc hình thành phát triểnđọc cho học sinh, khẳng định cần thiết cho việc hình thành phát triển cách có hệ thống có kế hoạch lực đọc cho học sinh.Thông qua phân môn Tập đọc học sinh khơng biết đọc mà trau dồi vốn Tiếng Việt, vốn học văn phát triển tư duy, mở rộng vốn hiểu biết học sinh sống Bồi dưỡng tư tưởng tình cảm sáng, yêu đẹp, thiện, có thái độ ứng xử tốt sống, yêu tiếng Việt Bên cạnh theo quan điểm tích hợp tập đọc có nhiệm vụ cung cấp ngữ liệu để hình thành phát triển kỹ khác quy định chương trình Các tập đọc trở thành nguyên liệu để phân môn khác như: Tập làm văn – Kể chuyện – Luyện từ câu khai thác Chính việc dạy phân mơn Tập đọc chiếm 1/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp vị trí quan trọng Nó làm nòng cốt xun suốt tồn chương trình Tiểu học nói chung mơn Tiếng Việt nói riêng Từ nhiều năm Bộ giáo dục đào tạo liên tục đạo đổi phương pháp song chuyển biến phương pháp dạy học giáo viên chậm Kiểu dạy học thuyết giảng trở thành nếp nghĩ, nếp làm nhiều giáo viên nhà trường Thực dạy Tập đọc theo phương pháp đòi hỏi giáo viên phải từ bỏ số thói quen khơng thích hợp như: Tham giảng bài, nói dài dòng, ngại sử dụng phương tiện dạy học, bệnh nói nhiều, dàn trải Trong thực tế giảng dạy việc tổ chức cho học sinh đọc từ, đọc câu, đọc đoạn phù hợp với lớp 2, Tuy nhiên giáo viên thiếu linh hoạt trình giảng dạy, kỹ đọc học sinh chậm Việc luyện đọc từ khó – giảng từ giáo viên nhiều bất cập, nên học kết thúc mà có học sinh chưa tìm hiểu hay, đẹp, dí dỏm nội dung tập đọc hoặc giáo viên tham nói, tham giảng từ dài dòng mà học sinh khơng luyện đọc Được trực tiếp giảng dạy qua dự đồng nghiệp tơi nhận thấy tình trạng diễn khơng phải Người giáo viên cần làm gì? Làm nào? để tiết học nhẹ nhàng, đem lại hiệu cao giảng dạy Tập đọc điều tơi băn khoăn, trăn trở Thơng qua giảng dạy tơi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp phần việc làm mà thân khám phá giảng dạy với mong muốn tìm biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp để nâng cao hiệu tập đọc Đây lí khiến tơi chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp 2” để nghiên cứu năm học II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Qua đề tài này, tơi muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn Tập đọc, để tìm phương pháp giúp giáo viên rèn luyện cho học sinh lớp đọc tốt hơn, qua từng bước nâng cao lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm học sinh - Tìm hiểu yêu cầu nhiệm vụ thực trạng dạy học phân môn Tập đọc lớp III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Chương trình mơn Tập đọc lớp - Phương pháp dạy Tập đọc lớp IV ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM: - Học sinh lớp 2A học sinh khối – Trường Tiểu học V PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: 2/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp - Tôi nghiên cứu đề tài từ tháng 10/2017 đến tháng năm 2018 Trường Tiểu học VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu sách tham khảo Khảo sát thực tế: - Dự thăm lớp - Khảo sát tình hình thực tế So sánh đối chiếu Phương pháp thực hành 3/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp B NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN: I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Vị trí mơn Tiếng Việt trường Tiểu học Tiếng Việt Tiểu học môn học độc lập Nhiệm vụ chủ yếu môn Tiếng Việt Tiểu học cung cấp cho học sinh hiểu biết sơ giản Tiếng Việt để sở đó, em có khả sử dụng cách hiệu Tiếng Việt hoạt động học tập sinh hoạt, đồng thời giúp em rèn luyện phát triển tư Hay nói cách khác, qua việc học Tiếng Việt, em học sinh Tiểu học mặt vừa lĩnh hội kiến thức ngôn ngữ mức độ sơ giản, hình thành lực biết cách tổ chức giao tiếp Tiếng Việt, mặt khác giúp em hình thành lực tư duy, hình thành nhân cách Các em biết tiếp nhận lời người khác, biết tạo lời nói riêng vừa với quy tắc ngôn ngữ, phù hợp với quy luật tư duy, vừa phù hợp với hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu giao tiếp Đó sở để em khơng học tốt mơn Tiếng Việt mà học tốt tất môn học khác nhà trường Nhờ học Tiếng Việt mà tư em phát triển, em có nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ hình thức sang chất… từ đó, vấn đề giới quan, nhân sinh quan em hình thành Hiện nay, quan điểm việc biên soạn chương trình Sách giáo khoa Tiếng Việt quan điểm tích hợp Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ nêu trên, mơn Tiếng Việt giúp em hiểu đời sống xã hội, hiểu phong tục tập quán lối sống người Việt Nam, hiểu truyền thống cha ông, biết tôn sư trọng đạo, biết bảo vệ môi trường sống… qua tập đọc, qua làm văn hoặc qua câu chữ dẫn ngữ liệu tìm hiểu Tiếng Việt Tuy khơng phải nhiệm vụ chính, theo tinh thần tích hợp điều không ý biên soạn chương trình, Sách giáo khoa lẫn việc lựa chọn nội dung dạy học lớp Vị trí phân mơn Tập đọc Tập đọc mơn học có vị trí quan trọng Tiểu học Tập đọc mơn học khởi đầu (được học sớm Tiểu học, nối tiếp với học âm, vần) Tập đọc giúp học sinh có cơng cụ, phương tiện quan trọng để học tốt môn học khác, để chiếm lĩnh kho tàng tri thức văn hoá nhân loại tàng trữ sách 4/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Tính chất mơn Tập đọc Tập đọc có tính chất thực hành Khi dạy Tập đọc, giáo viên phải coi trọng việc luyện đọc cho học sinh nhiều hình thức khác nhau, thời gian giảng giáo viên chiếm tỉ lệ nhỏ tiết học Nhiệm vụ phân môn Tập đọc * Rèn kĩ đọc rèn trí nhớ cho học sinh - Thơng qua hai hình thức: đọc thành tiếng đọc thầm - Rèn đọc thành tiếng theo mức độ từ thấp đến cao: đọc đúng; đọc rõ ràng, rành mạch; đọc lưu lốt, trơi chảy; đọc diễn cảm Đọc diễn cảm tổng hợp tất mức độ đọc làm bật ý nghĩa, tình cảm mà tác giả gửi gắm - Rèn đọc thầm cần ý đọc thầm mệt, đọc nhanh, mau hiểu nội dung đọc Rèn đọc thầm phải gắn với yêu cầu định để buộc học sinh phải tập trung đọc - Nhiệm vụ rèn trí nhớ thực thơng qua việc dạy học sinh đọc thuộc lòng văn thơ số văn văn xuôi * Trau dồi kiến thức văn học, kiến thức ngôn ngữ kiến thức đời sống - Dạy Tập đọc phải thông qua nhiều loại văn khác Các văn Tập đọc chứa đựng nhiều mặt kiến thức văn hố nhân loại dân tộc Do thơng qua Tập đọc trau dồi kiến thức nhiều mặt cho học sinh kiến thức văn học, kiến thức ngôn ngữ kiến thức đời sống * Giáo dục thẩm mĩ, tình cảm tư tưởng phát triển tư - Học Tập đọc, học sinh tiếp xúc với vẻ đẹp văn chương thông qua văn nghệ thuật Đó hội để học sinh giáo dục tình cảm thẩm mĩ, tư tưởng phát triển tư trừu tượng Khi học văn nghệ thuật, cần làm cho học sinh xúc động với vẻ đẹp văn chương, nhận thức tình cảm yêu thương người sống mà tác giả gửi gắm đọc… Các cở sở việc dạy Tập đọc 5.1 Cơ sở tâm lí, sinh lí việc dạy đọc Để tổ chức dạy đọc cho học sinh, cần hiểu rõ trình dạy đọc, nắm chất kĩ đọc, đặc điểm tâm sinh lí học sinh đọc hay chế đọc sở việc dạy đọc 5/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Đọc thuộc lĩnh vực hoạt động trí tuệ phức tạp, mà sở việc tiếp nhận thông tin chữ viết dựa vào hoạt động quan thị giác Quá trình bao gồm đặc điểm sau: Đọc xem hoạt động có hai mặt quan hệ mật thiết với nhau, việc xác định mã gồm hai phương tiện Thứ nhất, trình vận động mắt, sử dụng mã chữ âm để phát cách trung thành dòng văn tự ghi lại lời nói âm Thứ hai, vận động tư tưởng, tình cảm sử dụng mã chữ - nghĩa, tức mối liên hệ chữ ý tưởng, khái niệm chứa đựng bên để nhớ hiểu cho nội dung đọc Như đọc xem hoạt động lời nói có: Tiếp nhận dạng thức chữ viết từ Chuyển dạng thức chữ viết thành âm Thông hiểu đọc (từ, cụm từ, bài) Kĩ đọc kĩ phức tạp, đòi hỏi q trình luyện tập lâu dài T.G.Egơnơp chia việc hình thành kĩ đọc làm ba giai đoạn: Phân tích, tổng hợp (còn gọi giai đoạn phát sinh, hình thành cấu trúc chưa chỉnh thể hành động) giai đoạn tự động hóa Giai đoạn dạy Học vần phân tích chữ đọc từng tiếng theo âm Giai đoạn tổng hợp giai đoạn đọc thành từ trọn vẹn, tiếp nhận “từ” thị giác phát âm trùng với nhận thức ý nghĩa Tiếp nhận thông hiểu “từ” cụm từ hoặc câu trước phát âm Điều có nghĩa đọc thực đoán nghĩa Bước sang lớp 2, học sinh bắt đầu đọc tổng hợp, dần đến cuối cấp việc đọc ngày tự động hóa Cụ thể hơn, người đọc ngày quan tâm đến trình mà ý nhiều đến việc chiếm lĩnh văn như: Nội dung kiện, cấu trúc, chủ đề, phương tiện biểu đạt Thời gian gần đây, người ta trọng đến mối quan hệ quy định lẫn việc hình thành kĩ làm việc với văn Nghĩa đòi hỏi tổ chức Tập đọc cho việc phân tích nội dung đọc đồng thời hướng đến việc hoàn thiện kĩ đọc, hướng đến đọc có ý thức đọc Như việc đọc nhằm vào nhận thức, xem đứa trẻ biết đọc đọc mà hiểu điều đọc Đọc hiểu nghĩa chữ viết, trẻ không hiểu từ mà ta đưa cho chúng đọc, chúng khơng có hứng thú học tập khơng có khả thành cơng Do hiểu đọc tạo động cơ, hứng thú cho việc đọc Quá trình hiểu văn gồm bước sau: - Hiểu nghĩa từ, ngữ 6/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp - Hiểu câu - Hiểu đoạn - Hiểu Học sinh Tiểu học lúc dễ dàng hiểu điều đọc Hầu tồn sức ý dồn vào việc nhận mặt chữ, đánh vần để phát thành âm, nghĩa vấn đề đọc học sinh chưa đủ thời sức lực để nhận biết Mặt khác, vốn từ ít, lực liên kết thành câu, thành ý hạn chế nên việc hiểu nhớ nội dung khó khăn Điều sở để đề xuất biện pháp hình thành lực đọc hiểu cho học sinh Tiểu học 5.2 Cơ sở ngôn ngữ văn học Phương pháp dạy Tập đọc phải dựa sở ngơn ngữ học Nó liên quan mật thiết với số vấn đề âm, tả, chữ viết, ngữ điệu (thuộc ngữ âm học) Phương pháp dạy Tập đọc dựa kết nghiên cứu ngôn ngữ học, Việt ngữ học vấn đề nói để xây dựng, xác lập nội dung phương pháp học Bốn phẩm chất đọc tách rời ngôn ngữ học Không coi trọng mức sở này, việc dạy học mang tính tùy tiện khơng đảm bảo hiệu dạy học Cũng cần phải thấy kết Việt ngữ học hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phương pháp Chẳng hạn việc chưa thống chuẩn âm, nghiên cứu ỏi ngữ điệu tiếng Việt… làm cho phương pháp dạy Tập đọc không tránh khỏi lúng túng giải vấn đề đọc đúng, đọc diễn cảm Và không giải vấn đề phát âm địa phương cách có tính ngun tắc, khơng có dẫn cụ thể cho đọc diễn cảm có lại đành lòng với cách đọc chung chung, hời hợt Ví dụ quy tắc ỏi ngữ pháp: Đọc kết thúc câu kể phải xuống giọng, hết câu hỏi phải lên giọng đưa lại dẫn chung chung giọng đọc “Bài thơ đọc với giọng tha thiết sơi nổi…” dẫn có tính định hướng mối tương quan cao độ, cường độ, ngắt nhịp… đoạn, chưa xác định Chính điều làm việc dạy đọc diễn cảm mang tính chủ quan cảm tính Đây khó khăn khơng nhỏ việc xác lập nội dung phương pháp dạy đọc Mục đích tác dụng việc rèn kĩ đọc dạy Tập đọc Đọc dạng hoạt động ngôn ngữ, trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thơng hiểu (ứng với hình thức đọc thành tiếng), trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành đơn vị nghĩa khơng có âm (ứng với hình thức đọc thầm) Đọc không công việc giải mã gồm hai phần chữ viết phát âm, nghĩa khơng phải 7/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp đánh vần lên thành tiếng theo kí hiệu chữ viết mà q trình nhận thức để có khả thơng hiểu đọc Trên thực tế, nhiều người ta không hiểu khái niệm đọc cách đầy đủ Nhiều chỗ người ta nói đến đọc nói đến việc sử dụng mã chữ - âm, việc chuyển từ âm sang nghĩa không ý mức Có thể khái quát yêu cầu việc đọc sau: Năng lực đọc cụ thể hóa thành hai hình thức đọc thành tiếng đọc thầm Chất lượng hình thức đọc thành tiếng bao gồm đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu đọc diễn cảm Chất lượng hình thức đọc thầm bao gồm đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu, (đọc diễn cảm không bàn đến đọc thầm) Đọc đúng: Đọc cách phát âm thể hệ thống ngữ âm chuẩn Nói cách khác phải đọc âm, khơng đọc theo cách phát âm địa phương phát âm địa phương có chỗ sai với âm chuẩn Đọc đòi hỏi thể xác âm vị âm tiết: âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối, điệu Ngồi đọc có nghĩa ngữ điệu, bao gồm lên giọng, xuống giọng, nhấn giọng, chuyển giọng, ngắt hơi, cường độ giọng… Đọc quan trọng phải nội dung từ, câu, phong cách chức vủa văn Đọc nhanh: Đọc nhanh (còn gọi đọc lưu lốt, trơi chảy) nói đến phẩm chất đọc mặt tốc độ, việc đọc không ê a, ngắc ngứ Vấn đề tốc độ đọc đặt sau đọc Mức độ thấp đọc nhanh đọc trơn: đọc không ê a, ngắc ngứ, không vừa đọc vừa đáng vần Về sau tốc độ đọc phải song song với việc tiếp nhận có ý thức đọc Đọc nhanh thực có ích khơng tách rời việc hiểu rõ điều đọc Khi đọc cho người khác nghe người đọc phải xác định tốc độ nhanh người nghe hiểu kịp Vì vậy, đọc nhanh đọc liến thoắng Tốc độ chấp nhận đọc nhanh đọc thành tiếng trùng với tốc độ lời nói Khi đọc thầm tốc độ đọc nhanh nhiều Đọc hiểu: Hiệu việc đọc (nhất hình thức đọc thầm) đo khả thông hiểu nội dung văn đọc Do đó, dạy đọc phải gắn với đọc có ý thức, đọc hiểu: hiểu nghĩa từ, cụm từ, câu, đoạn, bài, tức toàn đọc Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu đọc, bắt đầu từ việc hiểu nghĩa từ Do vậy, giáo viên phải có hiểu biết từ địa phương có vốn từ tiếng mẹ đẻ vùng dân tộc dạy học để chọn 8/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp từ giải thích cho thích hợp, đồng thời phải chuẩn bị để sẵn sàng giải đáp cho học sinh từ mà em yêu cầu Đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm đọc có tác dụng diễn ý, diễn cảm Đọc diễn ý làm rõ nghĩa từ, câu, văn Đọc diễn cảm làm rõ sắc thái biểu cảm từ, câu, văn Tùy thuộc vào nội dung văn mà người đọc sử dụng ngữ điệu phù hợp nhằm diễn tả điều tác giả muốn nói văn đọc Đọc diễn cảm yêu cầu đặt đọc văn văn chương hoặc có yếu tố ngơn ngữ nghệ thuật tiến hành hiểu thấu đáo đọc II CƠ SỞ THỰC TIỄN: Vài nét Sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học * Chương trình Sách giáo khoa mơn Tiếng Việt bậc Tiểu học biên soạn dựa nguyên tắc sau: - Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp - Tận dụng kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt học sinh - Vận dụng quan điểm tích hợp việc dạy học * Các tiêu chuẩn Sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học: - Trình bày kiến thức lí thuyết Tiếng Việt, quy tắc định nghĩa đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, dễ hiểu học sinh - Góp phần giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng cho học sinh giới quan vật biện chứng, phát triển em tư logic lòng yêu mến giàu đẹp Tiếng Việt - Đưa vào số lượng vừa đủ tập cho chúng vừa phong phú, đa dạng, vừa có hiệu thiết thực xếp cách hợp lí - Sách hay nội dung, hấp dẫn hình thức, nhiều đọc mang tính truyện để tăng tính hấp dẫn, làm cho học sinh ham học Chú trọng vai trò kênh hình (tranh ảnh, màu sắc) * Cấu trúc nội dung chương trình: - Các phận chương trình: Chương trình Tiếng Việt Tiểu học gồm phận sau: + Kĩ sử dụng Tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) + Tri thức Tiếng Việt (một số hiểu biết sở, tối thiểu ngữ âm, tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp…) 9/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp + Tri thức văn học, tự nhiên xã hội (một số hiểu biết tối thiểu văn học cách tiếp cận chúng; người; đời sống tinh thần vật chất; đất nước dân tộc Việt Nam…) - Cấu trúc hai giai đoạn chương trình: + Giai đoạn (các lớp 1, 2, 3): Nội dung dạy học giai đoạn có nhiệm vụ: Hình thành sở ban đầu cho việc học đọc, học viết; định hướng cho việc học nghe, học nói sở vốn Tiếng Việt mà trẻ em có Yêu cầu với học sinh giai đoạn là: Đọc thông thạo hiểu văn ngắn; viết rõ ràng, tả; nghe chủ động; nói chủ động, rành mạch Những học giai đoạn chủ yếu học thực hành đọc, viết, nghe, nói Tri thức Tiếng Việt không dạy thành riêng mà rút từ thực hành, thấm vào học sinh cách tự nhiên qua hoạt động thực hành Ví dụ, học âm e, sau viết chữ e Những tri thức âm - chữ cái, tiếng (âm tiết) - chữ, điệu - dấu ghi học qua dạy chữ Những tri thức câu hội thoại (câu hỏi, đáp dấu câu) không dạy qua lí thuyết mà học sinh hình dung cụ thể văn cụ thể Trình độ nắm tri thức học sinh giai đoạn dừng mức: em nhận diện sử dụng đơn vị Tiếng Việt, quy tắc sử dụng Tiếng Việt lúc đọc, viết, nghe, nói Phần tri thức có nội dung chương trình lớp 1, 2, có ý nghĩa xác định tri thức học sinh cần làm quen + Giai đoạn (các lớp 4, 5): Nội dung chương trình giai đoạn nhằm phát triển kĩ đọc, viết, nghe, nói lên mức độ cao hơn, hồn thiện hơn, u cầu viết hoàn chỉnh số văn bản, yêu cầu đọc - hiểu đặc biệt coi trọng Học sinh giai đoạn cung cấp khái niệm số đơn vị ngôn ngữ quy tắc sử dụng Tiếng Việt làm móng cho việc phát triển kĩ Bên cạnh học thực hành (ở giai đoạn trước), em học tri thức Tiếng Việt (từ vựng, ngữ pháp, văn bản, phong cách…) Những học khơng phải lí thuyết đơn thuần, tiếp nhận hoàn toàn đường tư trừu tượng, mà chủ yếu đường nhận diện, phát ngữ liệu đọc, viết, nghe, nói; sau khái quát thành khái niệm Chương trình, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp phân môn Tập đọc 10/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp cảm chưa đặt với học sinh lớp 2, giáo viên biết khích lệ, động viên học sinh bắt chước thầy cô Giáo viên đọc mẫu tốt, chuẩn mực khơng có đáng ngại học sinh bắt chước thầy cô Đọc mẫu GV bao gồm: - Đọc toàn bài: thường nhằm giới thiệu, gây xúc cảm, tạo hứng thú tâm học đọc cho HS - Đọc câu, đoạn: Nhằm hướng dẫn, gợi ý hoặc “tạo tình huống” để học sinh nhận xét, giải thích nội dung đọc - Đọc từ, cụm từ: nhằm sửa phát âm sai rèn cách đọc cho học sinh Vấn đề đặt trước tiên, để đọc mẫu tốt, giáo viên cần tìm hiểu cảm thụ văn, tìm hiểu bối cảnh lịch sử, hồn cảnh sáng tác, vị trí tác phẩm, tác giả tiếp đến việc tìm hiểu nội dung, hình thức đọc: thể loại, bố cục, kết cấu, nghệ thuật Hiểu nội dung cảm thụ: cảm thụ sâu sắc, tính lơgic đọc diễn cảm tốt Giọng đọc hay bắt đầu với cảm xúc lòng mình, người đọc phải nhập vai lúc khả truyền cảm người nghe lớn Ví dụ: * Bài “Ơng Mạnh thắng Thần Gió” - Đoạn 1: Giọng kể chậm rãi - Đoạn 2: Nhịp nhàng hơn, nhấn giọng từ ngữ tự sự, ngạo nghễ Thần Gió, tức giận ông Mạnh – “Xô, ngã lăn quay, lồm cồm, quát, ngạo nghễ ” - Đoạn 3, 4: Đọc nhấn giọng từ ngữ thể tâm chiến thắng Thần Gió ơng Mạnh; điềm tĩnh, kiên ông trước thái độ tức tối Thần Gió, “quyết chống trả, quật đổ, thật vững chãi, lớn nhất, thật to, thét, không, giận dữ, lồng lộn ” - Đoạn 5: Kể thoả thuận ông Mạnh Thần Gió – Đọc với giọng kể chậm rãi, bình Đọc thơ phải nắm vững đặc trưng thơ Đó tiếng nói tình cảm mãnh liệt, sản phẩm rung động đột xuất, độc đáo, kết tinh trí tưởng tượng, phân tích Ngơn ngữ thơ giàu nhạc điệu, tính hàm xúc trong thơ Vì vậy, đọc thơ cần thể tình cảm tác giả gửi gắm từng từ, từng dòng thơ, nhịp thơ, vần thơ để truyền cảm xúc đến người nghe Ví dụ: Nhịp điệu 2/2 đoạn thơ góp phần tích cực thể nét vui tươi hoạt bát bé liên lạc “Chú bé / loắt choắt 17/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Cái xắc / xinh xinh Nhảy đường vàng (Tố Hữu - Lượm) Ví dụ: Khi đọc “Cái trống trường em” (TV 2), giáo viên phải đọc mẫu cho thể chờ đợi, mong mỏi đọc dòng thơ: “Suốt ba tháng liền” (kéo dài “Suốt”, đọc chậm “ba tháng”) Những câu sau tiếp đọc với giọng nhẹ nhàng tâm (khổ 3), giọng vui náo nức (khổ 4) Khi đọc mẫu, giáo viên cần giữ tính tự nhiên giọng đọc, tránh lên bổng xuống trầm cách giả tạo, máy móc Tuỳ đối tượng học sinh, giáo viên xác định lối phát âm mà HS dễ mắc phải để định tiếng, từ, cụm từ, câu khó để luyện đọc trước Nói tóm lại, việc giáo viên đọc mẫu cần thiết muốn học sinh đọc phải giới thiệu cho em mẫu Lời đọc mẫu hay giáo viên có tác dụng định hướng cách đọc cho học sinh, đồng thời giúp em nhận thức nội dung đọc Nếu đọc văn nghệ thuật lời đọc giáo viên có ý nghĩa khơi gợi hứng thú tưởng tượng học sinh, làm cho em dễ vào giới tác phẩm thấy tác phẩm ánh sáng hấp dẫn Giáo viên cần hướng dẫn để học sinh đọc cho phù hợp với nội dung văn, thơ Ví dụ: biết nghỉ ngơi sau dấu câu, cụm từ đầu hay mục, phần đọc, không đọc với nhịp nhanh, sôi cần đọc với giọng chậm rãi; không đọc với giọng vui vẻ cần đọc với giọng trầm, buồn Bài đọc mẫu giáo viên đích, mẫu hình kĩ đọc mà học sinh cần đạt Do yêu cầu đọc thành tiếng giáo viên phải đảm bảo chất lượng đọc chuẩn: đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, đọc đủ lớn, nhanh vừa phải diễn cảm Giáo viên phải ổn định trật tự, tạo cho học sinh tâm ngồi đọc, hứng thú nghe đọc yêu cầu học sinh đọc thầm theo Khi đọc, giáo viên đứng vị trí bao quát lớp, không nên lại đọc, cầm sách mở rộng, đọc đủ lớn để em học sinh xa nghe rõ mắt phải rời sách nhìn lên học sinh khơng làm cho đọc bị gián đoạn Như vậy, người giáo viên đọc phải để “đánh thức cảm xúc ngủ yên chữ nghĩa, làm cho cá biết bơi, chim biết bay, người biết đi, đứng, chạy nhảy sống đời, dạy văn tức dạy người” Giáo viên phải để học sinh thể cảm xúc chân thành nghe thầy đọc thơ: “Thêm yêu tiếng hát nụ cười 18/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Nghe thơ em thấy đất trời đẹp Biện pháp thứ tư: Cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của từ, ngữ: a) Cho học sinh đọc từ giải lúc cho hợp lý? Nhiều ý kiến cho rằng, việc cho học sinh đọc từ giải sách giáo khoa không cần thiết Giáo viên cần nêu câu hỏi học sinh giải thích nghĩa từ xem học sinh đọc phần giải? Vậy tập đọc như: “Voi nhà” Sách giáo khoa Tiếng Việt có từ giải mà giáo viên đặt câu hỏi lôi từ để học sinh trả lời thời gian đâu để tổ chức hoạt động khác? Tạp chí giới ta nêu quan niệm: Chú giải phận cần đọc Đọc để ghi nhớ từ tăng vốn từ cho học sinh Đọc để nắm cách giải nghĩa từ cần Song nên tổ chức cho học sinh đọc từ giải lúc cho hợp lý? Theo phần giải cần tổ chức cho học sinh đọc thầm, học sinh đọc thầm nối tiếp từng đoạn nhóm hợp lý Sau học sinh lại đọc thành tiếng theo nhóm trước lớp Có thể học sinh đọc giải mà chưa hiểu nghĩa từ giáo viên vận dụng hội để giảng từ, nhằm mở rộng vốn từ cho học sinh Đến bước tìm hiểu giáo viên thời để kiểm tra, cố nghĩa từ (nếu cần), cách đặt câu hỏi, tìm hiểu nội dung thơng qua rút từ chìa khố để giảng cho học sinh Cách kiểm tra yêu cầu học sinh nhắc lại nghĩa từ, tìm từ gần nghĩa, nghĩa, trái nghĩa hoặc đặt câu với từ cần giải nghĩa Chính bước này, từ khó địa phương em chưa hiểu, hoặc từ chìa khố giáo viên kết hợp giảng để học sinh hiểu nội dung b) Xác định từ ngữ cần giảng cho hợp lý: Đây điều mà đưa bàn cãi nhiều Nếu giáo viên xác định từ ngữ cần giảng tiết học dàn trải, thiếu trọng tâm, chiếm nhiều thời gian mà nhiệm vụ tiết học khơng hồn thành Theo tơi từ ngữ cần giảng tập đọc là: + Từ ngữ giải sách giáo khoa + Từ ngữ phổ thông mà học sinh chưa quen + Từ ngữ đóng vai trò quan trọng “chìa khố” để mở nội dung học Trong tập đọc cần xác định từ cần giảng cách xác định từ điều mà nhiều giáo viên lúng túng Giảng từ thấy thiếu, giảng nhiều từ dẫn đến tham nói thời gian Việc rút từ để tìm hiểu nội dung tập đọc việc khó tập đọc Theo tơi có giúp giáo viên rút từ xác, trọng tâm là: 19/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp - Căn vào nội dung cần truyền thụ mục tiêu dạy - Căn tên (tiêu đề tập đọc) Giáo viên cần lưu ý việc giảng từ khó rút từ chìa khố hồn tồn khác Từ khó hiểu yêu cầu học sinh đọc giải để hiểu nghĩa từ Còn từ chìa khố từ u cầu học sinh hiểu để nắm nội dung Khi từ khó trùng với từ chìa khố giáo viên ghi phần “tìm hiểu bài” (phần ghi bảng) Có cách giải nghĩa từ: + Đặt câu với từ cần giải nghĩa + Tìm từ đồng nghĩa + Từ trái nghĩa + Miêu tả vật, đặc điểm biểu thị từ cần giải nghĩa + Tách từ để miêu tả + Sử dụng đồ dùng dạy hoc (vật thật, tranh ảnh) Cách tìm hiểu từ chủ yếu phải đặt ngữ cảnh Cần giới hạn việc giải nghĩa từ phạm vi nghĩa cụ thể đọc giải nghĩa, đơn giản với học sinh lớp – tránh dài dòng, giải nghĩa cồng kềnh tải làm thời gian luyện đọc học sinh Ví dụ: Bài tập đọc: “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” Phần giải có từ Đó là: cầu hơn, lễ vật, ván, nộp, ngà, cựa, hồng mao Các từ từ khó hiểu nghĩa em song khơng phải từ chìa khố Giáo viên cần vào nội dung Câu chuyện nhằm giải thích nạn lũ lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây nói lên tinh thần chống lũ nhân dân nên từ chìa khố là: đùng đùng nổi giận, cuồn cuộn, đuối sức Việc rút từ chìa khố giáo viên khơng u cầu từ phải giải nghĩa mà chủ yếu để học sinh hiểu nội dung từ giúp em đọc, viết đúng; đọc hay Biện pháp thứ năm: Rèn kỹ đọc ngắt, nghỉ giọng chỗ cho học sinh: Có kiểu ngắt giọng: Ngắt giọng logic ngắt giọng biểu cảm Ngắt giọng logic chỗ dùng để tách nhóm câu Ngắt giọng logic phụ thuộc vào ý nghĩa quan hệ từ câu Ngắt giọng biểu cảm đối lập với ngắt giọng logic chỗ nghỉ lâu bình thường hoặc chỗ nghỉ khơng logic ngữ nghĩa mà dụng ý người đọc nhằm tạo ấn tượng cảm xúc a) Kỹ ngắt giọng logic: 20/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Khi đọc văn gặp dấu câu ta cần phải ngắt, nghỉ giáo viên cần hướng dẫn học sinh sau dấu chấm, dấu hai chấm, chấm cảm ta cần phải nghỉ Song sau dấu chấm xuống dòng cần nghỉ lâu sau dấu chấm Sau dấu phẩy ta phải ngắt giọng, sau dấu phẩy có lúc phải ngắt giọng khác Dấu phẩy ngăn cách vế câu ngắt lâu hơn, dấu phẩy sau trạng ngữ Khi đọc số văn xi có câu dài, cấu trúc ngữ pháp phức tạp học sinh thường ngắt tuỳ tiện sau: Ví dụ 1: Trong bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh (Sách Tiếng Việt 2) Học sinh đọc: Từ đó/ năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước đánh/ Sơn Tinh gây lũ lụt khắp nơi/ lần nào Thuỷ Tinh cũng chịu thua.// Học sinh đọc tách Sơn Tinh khỏi động từ “đánh” làm người nghe hiểu sai ý nghĩa câu văn Giáo viên cần hướng dẫn học sinh ngắt sau: Từ đó/ năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh/ gây lũ lụt khắp nơi/ lần nào Thuỷ Tinh cũng chịu thua.// Ví dụ 2: Khi đọc số câu thơ không ý đến quan hệ ngữ pháp mà ý đến cân đối âm mà học sinh ngắt nhịp sai Anh Lừa / lo chuyện / gạo tiền Giấy tờ thỏ chạy/ giao liên tài tình Nếu học sinh ngắt nhịp tách cụm từ “thỏ chạy” khỏi cụm “giao liên tài tình” làm người nghe tưởng giao liên tài tình khơng phải “thỏ chạy giao liên tài tình” để khắc phục tình trạng với lớp việc luyện đọc, đọc mẫu giáo viên cần thiết Ngoài giáo viên cần giảng để học sinh hiểu nội dung câu văn, câu thơ, quan hệ ngữ pháp để học sinh điều chỉnh học sinh đọc sai b) Ngắt giọng biểu cảm: Dạy cho học sinh biết cách ngắt giọng logic yêu cầu quan trọng với học sinh lớp 2, giáo viên dạy cho học sinh ngắt giọng biểu cảm số thơ phương tiện tác động người nghe Ngắt giọng logic thiên trí tuệ ngắt giọng biểu cảm thiên cảm xúc Ví dụ: Khi đọc câu thơ cuối tập đọc “Thư trung thu” (sách Tiếng Việt tập trang 10) Giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc Các cháu/ hãy xứng đáng Cháu Bác Hồ Chí Minh 21/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Ngắt nhịp người nghe thấy tình cảm yêu thương sâu sắc Bác lời động viên khuyến khích lời khuyên Bác thiếu nhi Qua để thấy tình u bao la Người em Tóm lại: Đọc chỗ ngắt giọng ngắt giọng yêu cầu, mục đích việc dạy tập đọc phương tiện để phát triển ngôn ngữ cho học sinh Thực tế giáo viên chưa am hiểu sâu sắc lý luận văn học nhiên giáo viên đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, đọc nhiều lần để tìm cách đọc đúng, chuẩn xác, cách đọc hay để có mẫu tốt cho học sinh học tập Muốn theo giáo viên cần: + Nắm vững nội dung bài, tính cách nhân vật, giọng điệu câu chuỵên, tập đọc, thơ + Nắm cốt truyện – nội dung đoạn truyện + Nắm thể loại thơ để chọn cách đọc, giọng điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ngào hay chua ngoa + Nắm cấu trúc ngữ pháp câu thơ, câu văn Biện pháp thứ sáu: Sử dụng linh hoạt trò chơi học tập: Đối với trẻ em trò chơi đóng vai trò quan trọng sinh hoạt, bước vào nhà trường, trẻ em làm quen với hoạt động học tập với yêu cầu cao Chúng ta – nhà sư phạm thấy biết sử dụng kết hợp hình thức trò chơi học tập đạt hiệu cao Chính trò chơi sử dụng tiết dạy học có tác dụng tích cực nhằm làm thay đổi hình thức học tập Thơng qua trò chơi khơng khí lớp học trở nên thoải mái, dễ chịu Việc tiếp thu kiến thức học sinh trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng hiệu Tuy nhiên giáo viên cần biết tổ chức trò chơi cho hợp lý, không nên lạm dụng trò chơi, biến tiết học thành hoạt động vui chơi vơ bổ Trò chơi học tập cần có u cầu khác với trò chơi thơng thường + Chơi để đạt mục đích học tập nào? Ngồi giải trí có mục đích cố tri thức, kỹ học tập + Nội dung học tập phải gắn với tri thức kỹ nhóm học hoặc lĩnh vực tri thức, kỹ Nói cách khác sáng tạo trò chơi người giáo viên cần dựa vào kiến thức kỹ mơn học + Trò chơi học tập cần có luật chơi rõ ràng đơn giản, dễ nhớ, dễ thực khơng đòi hỏi thời gian dài Trò chơi học tập thường diễn thời gian ngắn, phù hợp với trình độ học sinh Sau số trò chơi mà thân tơi thường sử dụng tiết dạy tập đọc: 22/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Ví dụ: Khi dạy tập đọc đầu tuần bài: “Tôm Càng và Cá Con” Tôi tổ chức cho học sinh trò chơi “Thi đọc truyện phân vai” học sinh thảo luận theo nhóm – nhóm cử em, em chọn đọc lời người dẫn truyện, em đọc lời Tôm Càng, em đọc lời Cá Con Sau học sinh đọc nhóm, giáo viên tổ chức cho từng nhóm tham gia thi đọc truyện phân vai Giáo viên dành thời gian cho 2, nhóm thi Giáo viên ban khảo nhận xét đánh giá chung chọn nhóm đọc tốt để biểu dương (Ban giám khảo học sinh bầu ra) Khi dạy thơ cuối giờ, cho học sinh chơi trò chơi Thả thơ cách: - Giáo viên đưa luật chơi: +Học sinh đứng thành đội, đội học sinh + Một học sinh làm trọng tài + Thời gian chơi: phút - Cách chơi: Học sinh từng đội chuẩn bị mẩu giấy nhỏ có ghi câu thơ hay cụm từ có khổ thơ vừa học trao mẩu giấy cho người đội bạn Nếu bạn nhận mẩu giấy đọc khổ thơ có câu (cụm từ) ghi mảnh giấy đội bạn ghi điểm Trò chơi lặp lại hết Đối với tiết ôn tập từng giai đoạn ôn kỳ I, kỳ II, cuối kỳ I, kỳ II tơi thường tổ chức trò chơi “nghe đọc đoạn, đốn tên bài” Cách chơi: Hai nhóm tham gia chơi ngồi đối diện Cử nhóm trưởng điều hành hoạt động chung nhóm Bắt thăm hoặc “oẳn tù tì” để chọn nhóm đọc trước Nhóm đọc trước (A) mở sách giáo khoa để lựa chọn đoạn văn (trong số câu chuyện kể giáo viên nêu ra, nhóm A cử người đọc đoạn cho nhóm B đoán tên chuyện, đoán tên tập đọc sau nhóm B đọc nhóm A đốn tên câu chuyện) Khi đoán tên tập đọc hoặc tên chuyện nhóm khơng mở sách giáo khoa Hai nhóm tham gia chơi tính điểm so sánh – tổ chức cho nhóm chơi – kết thúc giáo viên chọn nhóm giỏi để khen ngợi Nếu điểm nhau, nhóm đọc rõ ràng, rành mạch xác nhóm thắng Ngồi với cách tổ chức trò chơi tập đọc giáo viên tổ chức số trò chơi như: Thi đọc đồng thanh; biết câu, đọc đoạn; tìm nhanh - đọc đúng; nhớ nhanh, đọc đúng; ghép dòng thơ thành bài; đọc thơ truyền điện, Qua thực tế giảng dạy việc tổ chức trò chơi học tập tạo hứng thú thu hút nhiều học sinh tham gia Nếu biết sử dụng lúc, chỗ, trò chơi học tập có tác dụng tích cực tạo chất lượng cao cho học Chúng ta nên 23/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp tránh tổ chức trò chơi lặp lặp lại tiết học gây nhàm chán cho học sinh Theo với tiết tập đọc nên sử dụng trò chơi vào cuối tiết học, xuất yêu cầu củng cố kiến thức, kỹ học Tuỳ theo tiết học giáo viên vận dụng linh hoạt tổ chức trò chơi cho từng phần dạy (nếu thấy cần thiết) hiệu dạy đạt chất lượng cao CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ Sau thời gian trực tiếp giảng dạy, với tất tâm huyết thân tơi tìm tòi, tự học, tự đúc rút kinh nghiệm khắc phục tồn thân nên thu số kết sau: 1- Về giáo viên: Tôi sử dụng thành thạo, linh hoạt quy trình lên lớp tiết tập đọc biết kết hợp nhuần nhuyễn việc đọc câu với luyện đọc từ khó, tiếng khó chữa lỗi cho học sinh triệt để Việc giải nghĩa từ khó rút từ chìa khố giảng dạy thành thạo, biết kết hợp để ghi bảng cho hợp lý Triệt để khai thác câu hỏi sách giáo khoa, đặt câu hỏi phụ cần thiết để dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi Lối tham giảng, nói nhiều gạt bỏ dần Bản thân mạnh dạn đổi phương pháp dạy học, tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm, trò chơi học tập nhờ mà tiết dạy ngày đạt hiệu cao 2- Về học sinh: a) Kỹ đọc: Học sinh phát âm khơng em ngọng l/n, iết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ dài, mục, phần học 92,7% học sinh đọc tốc độ 60tiếng/phút Biết đọc thầm để hiểu nội dung trả lời câu hỏi giáo viên nêu 30% học sinh biết rút nội dung sau tập đọc b) Kỹ nghe: Sau nghe giáo viên đọc mẫu học sinh bắt chước, có nhiều em đọc giống giọng đọc giáo viên Thậm chí có đến học sinh đọc hay Biết nghe bạn đọc nhận xét cách đọc bạn Khơng khí lớp học sơi Mỗi lần giáo viên đặt câu hỏi tìm hiểu thường có 60-70% số học sinh giơ tay phát biểu c) Kỹ nói: 70% học sinh nói dõng dạc, nói có đầu có cuối giáo viên hỏi Lời nhận xét rõ ràng, em có thói quen số thao tác như: Phân tích, phán đốn, so sánh, lựa chọn Điều đáng nói em hứng thú học tập tự giác tham gia vào hoạt động học tập Kết khảo sát vào giữa học kỳ II của lớp so với khối sau: Lớp SL Đọc diễn cảm 24/30 Đạt chuẩn Còn chậm Đọc đánh vần Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp 2A 34 26 2B 33 30 0 2C 31 27 2D 33 10 22 2Đ 27 21 0 2E 27 22 C KẾT LUẬN Phân mơn tập đọc chiếm vị trí quan trọng chương trình Tểu học Đó phân mơn nòng cốt xun suốt tồn chương trình nói chung 25/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp mơn Tiếng việt nói riêng Thực tế cho thấy học sinh đọc diễn cảm, hiểu nội dung tập đọc, em vận dụng làm văn hay, diễn đạt gãy gọn nói, viết việc học mơn khác chương trình Để dạy tốt phân mơn Tập đọc q trình giảng dạy, tơi đúc rút số kinh nghiệm sau: I BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Ngay từ đầu năm học giáo viên phải ổn định nề nếp, thói quen cầm sách – tập cho học sinh cách trả lời câu hỏi điều tra, khảo sát chất lượng học tập học sinh để có hướng giảng dạy phù hợp với từng đối tượng Giáo viên cần bám sát chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, nhiệm vụ phân mơn tập đọc đồng thời vào tình hình thực tế địa phương, lớp phụ trách để chọn hình thức tổ chức phương pháp dạy học thích hợp Phải tự học, tự bồi dưỡng lý luận văn học – Khi giáo viên có kiến thức lí luận văn học có lực cảm thụ văn, thơ nhờ giáo viên có giọng đọc mẫu chuẩn xác Việc chuẩn bị giáo viên chiếm vị trí quan trọng Trong chuẩn bị giáo viên xác định nội dung, mục tiêu cần truyền thụ, có khả lựa chọn từ khóa xác đồng thời nghiên cứu hệ thống câu hỏi sách giáo khoa Dựa vào trình độ học sinh lớp để chuẩn bị thêm câu hỏi gợi mở dự kiến tình xảy Đặc điểm chuẩn bị giảng ngắn gọn, súc tích Mục tiêu Tập đọc lớp rèn kỹ đọc Giáo viên cố gắng tạo điều kiện để em đọc Việc tìm hiểu nội dung chủ yếu dựa vào hệ thống câu hỏi sách giáo khoa Giải nghĩa từ phải đặt văn cảnh giáo viên khơng nên tham lam, dài dòng, thời gian Chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ tốt có tác động tích cực làm tiền đề quan trọng để giúp giáo viên học hỏi - đúc rút kinh nghiệm giảng dạy để chất lượng lớp ngày tốt Trong tiết tập đọc giáo viên cần phân loại đối tượng – có yêu cầu riêng với từng đối tượng học sinh Với học sinh đọc chưa đạt chuẩn tốc độ giáo viên cần ưu tiên để em đọc nhiều Giáo viên cần linh hoạt lên lớp Lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức cho học sinh “chơi mà học” nhằm kích thích, khơi gợi hứng thú em II ĐỀ XUẤT – KHUYẾN NGHỊ: Việc dạy cho học sinh kĩ đọc tốt việc làm sớm chiều Song thông qua tất môn học trường Tiểu học, giáo viên 26/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp rèn đọc cho học sinh lúc nơi Phân mơn Tập đọc có tác dụng vai trò quan trọng HS Tiểu học đặt móng để em vào kho tang tri thức ngơn ngữ Qua việc nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm này, mong muốn không riêng mà giáo viên Tiểu học hiểu rõ vai trò tầm quan trọng phân mơn Tập đọc môn Tiếng Việt để trình giảng dạy, rèn tốt cho học sinh kĩ đọc khả cảm thụ học sinh Tuy nhiên, với khả thân hạn chế, viết đáp ứng phần việc dạy Tập đọc mà thơi Vì tơi mong nhận đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp giúp đưa biện pháp rèn đọc cho học sinh có hiệu Tơi mạnh dạn nêu số kiến nghị sau để việc giảng dạy phân môn Tập đọc đạt hiệu cao như: - Các cấp lãnh đạo cần tăng cờng tổ chức chuyên đề Tập đọc, hình thức học tập, bồi dỡng, trao đổi kinh nghiệm dạy học Tạo điều kiện cho GV bớc nâng cao trình độ, lực chuyên môn nghiệp vụ mở rộng tầm hiểu biết - Tăng cờng quan tâm việc cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học nh tranh ảnh, băng đĩa hình, ti vi, đầu đĩa phục vụ dạy - Nếu tìm nguồn hỗ trợ để cung cấp tạo điều kiện cho HS tiếp xúc với văn đọc chơng trình học để em có điều kiện tiếp xúc với văn lạ, bớt hạn chế đọc văn đọc Trờn õy l số kinh nghiệm nhỏ mà thân đúc rút Rất mong cấp bạn đọc góp ý kiến để thân tơi thực có hiệu tốt Tập đọc lớp Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết khơng chép nội dung người khác Người viết MỤC LỤC 27/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Nội dung Trang A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: IV ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM: V PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: B NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN: I CƠ SỞ LÝ LUẬN: 6 II CƠ SỞ THỰC TIỄN: 11 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 15 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ 17 Biện pháp thứ nhất: Khảo sát phân loại học sinh qua giai đoạn: 17 Biện pháp thứ hai: Chuẩn bị chu đáo cho học 17 Biện pháp thứ ba: Giáo viên cần đọc mẫu diễn cảm: 18 Biện pháp thứ tư: Cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của từ, ngữ: 19 Biện pháp thứ năm: Rèn kỹ đọc ngắt, nghỉ giọng chỗ cho học sinh: 22 Biện pháp thứ sáu: Sử dụng linh hoạt trò chơi học tập: CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ 24 26 C KẾT LUẬN 28 I BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 28 II ĐỀ XUẤT – KHUYẾN NGHỊ: 29 28/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Giải đáp 88 câu hỏi giảng dạy Tiếng Việt Tiểu học (Lê Hữu Tỉnh – Trần Mạnh Hưởng – NXB Giáo dục) Hỏi đáp vè dạy Tiếng Việt (Nguyễn Minh Thuyết - NXB Giáo dục) Phương pháp dạy môn học lớp (Bộ giáo dục đào tạo - NXB Giáo dục ) Sách giáo viên Tiếng Việt lớp Thiết kế giảng Tiếng Việt lớp Yêu cầu kiến thức kỹ lớp 1, 2, (Bộ Giáo dục Đào tạo) Trò chơi Tiếng Việt Tham khảo mạng Intenet 30/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp 31/30 ... Đọc đánh vần Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp 2A 34 26 2B 33 30 0 2C 31 27 2D 33 10 22 2 27 21 0 2E 27 22 C KẾT LUẬN Phân môn tập đọc chiếm vị trí quan trọng chương trình Tểu học Đó... em đọc kiến thức Kết điều tra kỹ đọc học sinh lớp 2D phụ trách lớp toàn trường đợt khảo sát chất lượng đầu năm sau: Lớp SL Đọc diễn cảm Đạt chuẩn Còn chậm Đọc đánh vần 2A 34 27 3 2B 33 26 2C... 34 27 3 2B 33 26 2C 31 25 2D 33 26 2 27 22 2E 27 22 14/30 Một số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp Hiểu nội dung Trả lời câu hỏi trọng tâm Trả lời thành câu 71% 55% 12% Biết nghe Mạnh dạn
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay