Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kĩ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

127 9 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Danh Đức Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Huấn người hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa Nông học, khoa đào tạo Sau đại học, thầy tham gia giảng dạy chương trình cao học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang; UBND, phòng Kinh tế Nơng nghiệp huyện, khuyến nông viên xã hộ gia đình mà tơi tiến hành điều tra, nghiên cứu địa bàn huyện Lục Ngạn, tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ thời gian học tập hoàn thành luận văn Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Danh Đức Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Đặc điểm nông sinh học 1.1.2 Sử dụng chất điều tiết sinh trưởng 1.2 Nguồn gốc 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam quýt 1.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam quýt giới 1.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam quýt Việt Nam 1.4 Tình hình nghiên cứu cam quýt 11 1.4.1 Một số nghiên cứu đăc điểm sinh thái học 11 1.4.2 Một số nghiên cứu đặc điểm thực vật học 14 1.4.3 Một số nghiên cứu phân bón cho cam quýt 24 1.4.4 Một số nghiên cứu phân bón qua sử dụng chất điều hòa sinh trưởng cho cam 29 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 36 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 36 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: 36 2.3 Vật liệu nghiên cứu 36 2.4 Nội dung phương pháp nghiên cứu 37 2.4.1 Nội dung nghiên cứu 37 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu tính tốn 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên tình hình sản xuất ăn huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Tình hình sản xuất ăn Lục Ngạn 44 3.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc ăn có múi 46 3.2.1 Các phương pháp nhân giống 46 3.2.2 Kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cam quýt 47 3.3 Sinh trưởng phát triển cam Vinh Lục Ngạn - Bắc Giang 51 3.4 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng cam Vinh Lục Ngạn - Bắc Giang 54 3.4.1 Ảnh hưởng số chế phẩm bón qua đến suất, chất lượng cam Vinh 54 3.4.2 Ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng đến suất, chất lượng cam Vinh 61 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 70 Kết luận 70 Đề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 73 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CAQ : Cây ăn CC : Chiều cao CT : Công thức ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ĐK : Đường kính NCCAQ : Nghiên cứu ăn FAO : Food and Agricultural Organization of the United National TB : Trung bình TG : Thời gian TT : Thứ tự GAP : Good Agricultural Practices IPM : Quản lý dịch hại tổng hợp Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản suất có múi giới từ 2005-2011 Bảng 1.2 10 Bảng 1.3 Sự phân bố rễ cam sành theo phương pháp nhân giống 15 Bảng 1.4 Dinh dưỡng cam -10 tuổi (lá - tháng tuổi/cành không quả) 29 Bảng 3.1 Cơ cấu ăn huyện Lục Ngạn năm 2012 45 Bảng 3.2 Phương pháp nhân giống cam quýt phổ biến Lục Ngạn 46 Bảng 3.3 Tình hình chăm sóc quản lý vườn ăn có múi nhân dân Lục Ngạn -Bắc Giang 49 Bảng 3.4 Thời gian lộc khả sinh trưởng đợt lộc cam Vinh Lục Ngạn - Bắc Giang 51 Bảng 3.5 Một số tiêu đặc điểm hình thái cam Vinh Lục Ngạn - Bắc Giang 52 Bảng 3.6 Một số tiêu cam Vinh Lục Ngạn - Bắc Giang 53 Bảng 3.7 Các yếu tố cấu thành suất cam Vinh Lục Ngạn Bắc Giang 54 Bảng 3.8 Ảnh hưởng số chế phẩm bón qua đến động thái hoa, đậu cam Vinh 55 Bảng 3.9 Ảnh hưởng số chế phẩm bón qua đến động thái rụng cam Vinh 56 Bảng 3.11 Ảnh hưởng số chế phẩm bón qua đến chất lượng cam Vinh 59 Bảng 3.12 Hiệu kinh tế sử dụng chế phẩm phân bón cam Vinh 60 Bảng 3.13 Ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng đến động thái hoa, đậu cam Vinh 62 Bảng 3.14 Ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng đến động thái rụng cam Vinh 63 Bảng 3.15 Ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng đến yếu tố cấu thành suất cam Vinh 64 Bảng 3.16 Ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng đến chất lượng cam Vinh 66 Bảng 3.17 Hiệu kinh tế sử dụng chất điều hòa sinh trưởng cam Vinh 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Động thái rụng theo thời gian cơng thức sử dụng chế phẩm phân bón 57 Hình 3.2 Biểu đồ suất cơng thức sử dụng phân bón 59 Hình 3.3 Biểu đồ hạch tốn kinh tế cơng thức sử dụng phân bón 61 Hình 3.4 Biểu đồ động thái rụng công thức sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 64 Hình 3.5 Biểu đồ suất quả/cây công thức sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 65 Hình 3.6 Biểu đồ hạch tốn kinh tế cơng thức sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 68 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cây cam (Citrus sinensis) loại ăn có giá trị kinh tế cao thị trường Quả cam ăn tươi có tác dụng bồi bổ sức khoẻ cho người, hàng năm tạo lượng hàng hoá lớn thị trường Cam Việt Nam coi loại quý có mã đẹp, vị ngọt, hương thơm nên hợp với vị người đông Hiện có nhiều giống cam ngon như: Cam Sành - Bắc Giang, Cam Vinh - Nghệ An, Cam Đường Canh - Hưng Yên, Cam Sành Hàm Yên - Tuyên Quang, Cam Phố Thượng - Yên Bái… Lục Ngạn - Bắc Giang vùng vải hàng hóa lớn, yếu tố thị trường nên trồng vải gặp nhiều khó khăn để ổn định phát triển nghề trồng ăn địa phương, nhiều giống có cam Vinh du nhập vào Lục Ngạn Với yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng ảnh hưởng đến trình sinh trưởng, phát triển trồng di thực Để góp phần khai thác hết tiềm giống cam Vinh địa phương nghiên cứu cần thiết ý nghĩa thực tiễn cao Việc phát triển Cam Vinh Bắc Giang tự phát, chưa có nghiên cứu cụ thể đặc điểm sinh trưởng phát triển nên chưa có để đánh giá khả tính thích nghi Cam Vinh trồng vùng sinh thái Bắc Giang Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật giống cam Vinh trồng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang” Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2 Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá đặc điểm nông sinh học giống cam Vinh huyện Lục Ngạn - Bắc Giang - Xác định số biện pháp kĩ thuật thích hợp nhằm nâng cao suất, chất lượng cam Vinh huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 2.2 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học giống cam Vinh trồng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang - Thử nghiệm ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng, phân bón qua đến hoa, đậu quả, suất, chất lượng cam Vinh trồng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp thông tin cần thiết mối quan hệ cam Vinh với điều kiện khí hậu, đất đai vùng sinh thái Lục Ngạn, làm sở để xác định khả sinh trưởng, phát triển cam Vinh Lục Ngạn, hồn thiện quy trình kĩ thuật chăm sóc ăn có múi, đặc biệt cam, góp phần thúc đẩy phát triển cam địa phương 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài góp phần xác định sở khoa học cho việc quy hoạch vùng sản xuất ăn hàng hóa, bước đầu ứng dụng biện pháp kĩ thuật vào sản xuất nhằm tăng hiệu kinh tế nông hộ trồng cam Lục Ngạn - Bắc Giang Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành xã trồng cam Vinh thuộc huyện Lục Ngạn Bắc Giang Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TAMIN 6/ 8/14 9:19 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TAMIN GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 12) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.46872 0.40825 RQUA FILE RQUA 12 31.583 BALANCED ANOVA FOR VARIATE C OF V |CTHUC % | | | | | | 1.3 0.1694 6/ 8/14 10:15 :PAGE VARIATE V003 RQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CTHUC 5.06602 1.68867 * RESIDUAL 37.6343 4.70429 0.36 0.786 * TOTAL (CORRECTED) 11 42.7003 3.88185 NLAI 8.3614 0.86 0.473 CTHUC NLAI 29.273 1.17 0.527 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE RQUA 6/ 8/14 10:15 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS RQUA 20.0636 21.0624 3 20.8299 21.8862 SE(N= 3) 1.25224 5%LSD 8DF 4.08342 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE RQUA 6/ 8/14 10:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 12) NO OBS RQUA 12 20.961 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.9702 2.1689 C OF V |CTHUC % | | | | | | 10.3 0.7860 Phiếu điều tra nụng h (Tình hình sản xuất, kỹ thuật trồng chăm sóc cam quýt Lc Ngn - Bc Giang) X· ®iỊu tra: thôn Ngời điều tra: Nguyn Danh c 1.Thông tin hộ sản xuất Họ tên chủ hộ: Ti Nh©n khÈu .Lao ®éng Loại hộ sản xuất DiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt (ha) Chủng loại diện tích trồng vờn nông hộ S húa bi Trung tõm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ Số hóa Trung tõm Hc liu tnu.edu.vn/ Diện tích, suất giống cam quýt trồng nông hộ TT Giốn Số lợng Năng suất qua g theo năm cam quýt 1-4 tuè 5-10 >10 (kg/sào 2005 2006 2007 Phơ ng pháp nhân S hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ T×nh h×nh sử dụng phân bón nông hộ Số lần Giốn Lợng T bón Loại phân phân g T (kg/câ cam (kg/câ Lót Lần Lần Lần quýt y) V«i P/C N P2O5 K2 O N:P2O5 :K2O Phơ ng pháp bón Phân khác Vôi P/C N P2O5 K2 O N:P2O5 :K2O Phân khác Vôi P/C N P2O5 K2 O N:P2O5 :K2O Phân khác Vôi P/C N P2O5 K2 O N:P2O5 :K2O Phân khác Chú thích: P/C Ph©n chng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ghi Mức độ nhiễm sâu bệnh hại, tình hình sử dụng thuốc tr dch hại Giốn Loại Mức Thời Thuc tr sõu bnh hi sâu gian độ TT g Tên Nồn Lợng Số cam bệnh gây thuố g phun/l lần nhiễ quýt hại c đ ần phu Số hóa Trung tâm Học liu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tình hình chăm sóc vờn cam quýt TT Nội dung cơng việc Thêi gian thùc hiƯn Ghi Tình trạng vờn thời điểm điều tra - Tình hình sinh trởng, phát triển vờn qña - Tû lƯ c©y nhiƠm s©u bƯnh h¹i Nh÷ng khó khăn nông hộ Đề nghị K hoạch dự định 10 NhËn xÐt chung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ Tình hình chăm sóc vờn cam quýt Chữ ký chủ hộ điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu Ng•êi tnu.edu.vn/ DỮ LIỆU KHÍ HẬU THỜI TIẾT LỤC NGẠN - BẮC GIANG NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TỐI CAO THÁNG VÀ NĂM Ở LỤC NGẠN (2003 - 2013) Tháng 10 11 12 TB năm Năm 2003 31.1 29.1 33.2 35.9 39.1 38.2 36.6 37.3 34.7 35.1 35.9 30.1 34.7 2004 34.2 36.2 36.4 40.6 40.9 39.5 41.0 40.5 36.6 33.0 31.4 33.4 37.0 2005 31.4 31.4 38.0 37.1 36.3 39.2 39.2 37.4 25.9 35.4 31.5 23.7 33.9 2006 32.1 28.7 29.9 38.6 38.5 36.5 37.3 37.1 35.1 34.1 30.4 26.7 33.8 2007 35.4 29.2 36.9 40.8 38.7 38.9 37.7 38.8 35.0 33.7 32.7 29.7 35.6 2008 29.7 28.2 34.2 38.6 37.7 38.1 38.7 36.5 34.5 34.8 35.1 32.1 34.9 2009 32.1 30.9 38.0 40.3 41.5 38.7 39.4 38.5 35.1 35.8 32.5 27.3 35.8 2010 28.2 35.8 36.8 35.8 38.0 37.5 39.5 37.4 36.8 31.4 32.0 28.5 34.8 2011 32.9 32.5 39.6 36.8 40.2 39.1 39.3 36.8 34.6 33.5 32.9 26.6 35.4 2012 33.0 30.9 35.0 32.1 39.8 40.8 38.3 35.9 38.3 32.8 34.3 29.9 35.1 2013 27.8 36.0 39.0 42.0 38.2 39.9 40.2 37.9 37.7 32.0 28.9 30.7 35.8 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TỐI THẤP THÁNG VÀ NĂM Ở LỤC NGẠN (2003 - 2013) Tháng 10 11 12 TB năm Năm 2003 10.1 13.4 16.8 18.6 20.6 22.5 24.3 23.0 17.4 17.7 16.0 14.3 17.9 2004 13.0 11.9 16.2 21.0 21.6 23.2 24.0 23.8 20.3 15.6 14.8 10.1 17.9 2005 11.3 10.6 15.9 18.8 19.3 23.5 24.9 23.6 20.9 17.7 15.2 8.6 2006 11.3 11.0 11.0 17.8 20.8 21.6 23.1 24.1 18.1 19.2 11.2 12.7 16.8 2007 12.7 10.0 14.0 17.1 20.8 23.4 23.9 23.6 21.7 19.9 11.8 8.1 2008 11.7 11.7 14.1 17.1 22.4 24.5 23.9 22.4 21.4 15.5 13.3 11.2 17.4 2009 9.2 2010 10.1 8.5 11.8 17.8 20.1 23.0 23.5 24.0 21.8 18.9 15.1 10.4 17.1 2011 9.8 16.6 12.0 23.0 24.5 23.4 24.0 22.4 19.2 13.2 10.6 17.3 2012 10.6 15.5 12.5 16.2 17.5 22.8 23.2 22.7 19.2 19.7 15.4 8.8 2013 9.8 17.5 17.3 10.2 13.6 19.8 20.2 24.6 22.6 24.0 22.8 19.2 16.4 10.0 17.7 8.6 8.8 17.0 14.8 15.2 18.4 22.8 22.0 22.8 19.2 17.2 10.9 14.2 16.3 Số húa bi Trung tõm Hc liu tnu.edu.vn/ Tổng lợng ma tháng năm (2003 - 2013) Thỏng 10 11 12 Năm 2003 năm 85.1 48.5 86.5 182 127 53.1 2004 22.5 71.2 47.4 28.2 187 45.5 108 148 411 480 2 38.1 120 738 88.1 2005 47.4 33.9 52.0 184 205 87.3 65.5 2006 2007 24.6 28.6 40.2 76.9 66.7 53.8 101 59.7 17.4 18.4 93.0 104 26.5 23.8 39.5 38.4 2011 2012 2013 33.2 15.5 30.8 31.2 91.8 83.2 79.9 102 50.5 23.1 42.6 77.4 91.3 34.4 55.4 147 156 126 47.3 1630.4 158 788 175 199 2085.0 0 86.3 72.5 2396.1 56.2 67.5 2400.8 2355.5 435 430 547 387 80.0 79.4 685 237 588 4 226 793 333 214 145 6 113 172 378 438 104 56.8 1580.9 27.3 1924.3 54.9 2380.0 242 155 71.1 95.2 32.5 157 289 116 170 343 124 228 111 137 244 444 702 368 161 114 134 108 379 406 607 28.5 86.7 2075.4 299 50.8 118 1190 108 827 56.2 81.6 3092.5 Số hóa Trung tâm Học liệu 1787.4 128 2010 32.0 278 2009 24.1 185 2008 Tng tnu.edu.vn/ Độ ẩm không khí trung bình tháng năm LC NGN (2003 - 2013) Tháng 10 11 12 TB năm Năm 2003 84 82 85 83 79 75 82 83 87 88 84 86 83 2004 85 81 86 84 78 77 83 81 85 89 85 84 83 2005 85 82 84 85 78 76 81 84 86 88 86 84 84 2006 84 81 86 86 76 78 82 85 86 88 84 83 83 2007 85 83 86 85 80 78 81 84 86 89 83 84 83 2008 84 83 85 84 78 79 82 85 87 89 83 85 82 2009 85 82 84 85 79 77 81 82 87 89 82 84 85 2010 84 82 83 86 79 77 81 83 86 87 83 85 82 2011 86 85 82 86 78 79 82 83 85 88 84 83 83 2012 85 83 82 83 79 78 81 82 84 88 84 85 82 2013 84 82 81 84 78 79 81 84 86 87 83 85 82 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Tỉng giê nắng tháng năm LC NGN (2003 - 2013) Tháng 2003 95 20 92 121 218 2004 65 71 70 159 2005 45 69 2006 61 2007 12 Tổng 10 11 169 179 147 85 138 121 60 1345 201 198 249 220 93 126 62 46 1560 109 132 117 216 208 157 133 76 54 29 1345 37 36 107 140 148 185 169 105 78 80 19 1165 64 36 66 117 119 139 137 121 107 53 102 47 1144 2008 48 17 55 163 131 174 99.2 108 74.4 193 49 35.4 1148 2009 79 59 75 124 185 160 233.7 153 116 93 101 32.4 1416.1 2010 52.8 64 43 103 131.4 194 124 176 118 62 80 92 1240.2 2011 61 56 117 62 217 128 184 110.3 96.9 63 56 1153.1 2012 51 33 37 155 182 208 153 88.9 143 102 127 24 1303.9 2013 28 90 73 104 152 213 240 423 94 21 69 35 1242 Năm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ năm Mét sè hình ảnh minh hoạ Cõy cam Vinh phun Phõn bún rong biển Quả cam Vinh phun Atonik Cây cam Vinh phun Phân bón rong biển Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật giống cam Vinh trồng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2... - Đánh giá đặc điểm nông sinh học giống cam Vinh huyện Lục Ngạn - Bắc Giang - Xác định số biện pháp kĩ thuật thích hợp nhằm nâng cao suất, chất lượng cam Vinh huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 2.2 Yêu... Tình hình nghiên cứu cam quýt 11 1.4.1 Một số nghiên cứu đăc điểm sinh thái học 11 1.4.2 Một số nghiên cứu đặc điểm thực vật học 14 1.4.3 Một số nghiên cứu phân bón cho cam quýt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kĩ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang , Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kĩ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay