Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học thị xã phúc yên theo chuẩn hiệu trưởng

127 16 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

ĐẠI HỌC THÁI NGHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HỒNG THANH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ PHÚC YÊN THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đội ngũ CBQL giáo dục xem lực lượng tiên phong dẫn dắt nghiệp giáo dục đào tạo, nhân tố định phát triển giáo dục đào tạo, biến chủ trương mục tiêu phát triển giáo dục Đảng, Nhà nước thành thực Chỉ thị số: 40-CT/TW ngày 15/06/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định: “Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đâu, động lực quan trọng thúc nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Do muốn phát triển giáo dục đào tạo, điều quan trọng cần phải làm chăm lo xây dựng phát triển đội ngũ CBQL giáo dục Đối với nhà trường THCS, việc phát triển đội ngũ CBQL giáo dục đáp úng yêu cầu quản lý nhà trường giai đoạn CNH, HĐH đất nước hội nhập quốc tế phải đuợc coi nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài Từ nhận thức người định đến phát triển, lực cán định đến hiệu công tác, sau tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc quan tâm đến công tác nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung ngành giáo dục nói riêng Vì lẽ đó, nhiều năm qua đạo UBND tỉnh ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc tổ chức; liên kết với nhiều trường đại học, học viện nước để đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán viên chức ngành; đặc biệt đội ngũ cán quản lý giáo dục; (Như chương trình liên kết với Singapo đào tạo, bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học ) Giáo dục thị xã Phúc Yên nói chung giáo dục cấp Tiểu học thị xã nói riêng năm gần có bước phát triển qui mô chất lượng Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đại trà Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc đánh giá có tăng Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ trưởng nhanh số lượng chất lượng Có thành tích nhờ quan tâm, đạo Thị uỷ UBND thị xã Tuy nhiên, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thời kỳ kinh tế tri thức, công nghệ thông tin không ngừng phát triển cách mạnh mẽ, phát triển giáo dục thị xã nói chung cấp Tiểu học nói riêng chưa xứng tầm, bộc lộ nhiều bất cập hạn chế so với yêu cầu tiềm vùng quê hiếu học Khi khảo sát thực trạng chất lượng giáo dục cấp Tiểu học thị xã thấy đội ngũ giáo viên lực lượng định đến chất lượng giáo dục, nơi đội ngũ nhiệt tình, tâm huyết trách nhiệm chất lượng hiệu giáo dục nâng lên rõ rệt Song để làm cho đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm tâm huyết với cơng việc có nhiều yếu tố tác động đến, yếu tố CBQL, đặc biệt người hiệu trưởng - người đứng đầu sở giáo dục quan trọng Trường có đội ngũ CBQL có lực, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trường chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt dẫn đầu cấp Tiểu học thị xã Kết khảo sát khác, trường với người hiệu trưởng chuẩn bị nghỉ hưu cho thấy có biểu “suy giảm sức chiến đấu” công tác nên dẫn đến chất lượng giáo dục nhà trường xuống rõ rệt; Sau đơn vị bổ nhiệm hiệu trưởng - với sức trẻ, lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng với tinh thần trách nhiện cao sau vài năm làm thay đổi rõ rệt chất lượng giáo dục nhà trường Đội ngũ cán quản lý cấp Tiểu học, đặc biệt hiệu trưởng nhà trường chưa đồng cấu, trình độ ngoại ngữ, tin học hạn chế, lực quản lý bộc lộ nhiều yếu điểm Do gặp nhiều khó khăn tiếp cận với khoa học, giáo dục, khoa học quản lý giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giáo dục Công tác quy hoạch cán quản lý giáo dục, cán quản lý trường Tiểu học xây dựng, song chưa thực quan tâm Do việc bổ nhiệm cán quản lý bộc lộ số hạn chế thiếu sót như: Quy hoạch thụ động, chưa có tính kế thừa, chưa xác định rõ mục tiêu, yêu cầu xây dựng quy hoạch cán quản lý Để khắc phục tồn tại, hạn chế kể cần thiết phải có giải pháp mang tính chiến lược biện pháp quản lý cụ thể để phát triển đội ngũ cán quản lý giáo dục thị xã nói chung cán quản lý trường Tiểu học nói riêng Phát triển đội ngũ CBQL trường Tiểu học đồng cấu, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt nghiệp vụ quản lý đáp ứng quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2011 để từ nâng cao hiệu quản lý giáo dục cấp Tiểu học nói riêng chất lượng giáo dục thị xã Phúc Yên nói chung Xuất phát từ sở lý luận thực tiến đó, tác giả chọn đề tài “Phát triển đội ngũ cán quản lí trường Tiểu học thị xã Phúc Yên theo Chuẩn hiệu trưởng”với hy vọng góp phần giải bất cập, hạn chế quản lý giáo dục, để từ nâng cao chất lượng hiệu giáo dục cấp Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm Mục đích nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu sở lý luận thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chí Chuẩn hiệu trưởng Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ Cán quản lý trường tiểu học theo quan điểm chuẩn hóa 3.2 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn hiệu trưởng Giả thuyết khoa học Chất lượng giáo dục cấp Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhiều hạn chế, bất cập chưa xứng tầm với tiềm yêu cầu phát triển thị xã Nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế chất lượng giáo dục cơng tác quản lý giáo dục nhà trường bộc lộ nhiều yếu kém, chủ yếu trình độ, lực quản lý đội ngũ CBQL nhà trường chưa đáp ứng với tiêu chí quy định theo chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Nếu thực thi biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường tiểu học đề tài đề xuất góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý giáo dục nhà trường, từ nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận phát triển đội ngũ cán quản lý CBQL trường tiểu học theo chuẩn hiệu trưởng 5.2 Thực trạng đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn Hiệu trưởng 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học Thị xã Phúc Yên theo chuẩn hiệu trưởng Phạm vi nghiên cứu Đề tài đánh giá thực trạng đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học Thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất biện pháp quản lý Phòng GD & ĐT nhằm phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm Phạm vi nghiên cứu thuộc trường tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm Ban giám hiệu 15 trường Tiểu học Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu này, sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau đây: 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Để xây dựng sở lý luận đề tài chúng tơi tiến hành phân tích, tổng hợp, khái qt hóa tài liệu lý luận, văn bản, thị, nghị Đảng; Nhà nước sách báo có liên quan vấn đề phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học Thị xã Phúc Yên Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ năm 2011 đến năm 2020 Chính phủ, Luật Giáo dục; văn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, đặc biệt tiêu chí đánh giá chuẩn hiệu trưởng tiểu học 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp chuyên gia Lấy ý kiến nhà khoa học nhà quản lý giáo dục sở lý luận, yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán quản lí trường tiểu học 7.2.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi - Thực trạng hiểu biết nội dung Chuẩn hiệu trưởng - Kết đánh giá phẩm chất, lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đội ngũ cán quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng - Kết đánh giá phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng - Kết đánh giá lực quản lý nhà trường đội ngũ cán quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng - Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Mức độ cần thiết biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.2.3 Phương pháp vấn Ban giám hiệu, số giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm làm tốt hoạt động 7.3 Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng thống kê toán học với trợ giúp chương trình tin học Cấu trúc luận văn Gồm phần mở đầu; kết luận, khuyến nghị; tài liệu tham khảo; phụ lục Phần nội dung luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học theo chuẩn Hiệu trưởng Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn Hiệu trưởng Chương 3: Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn Hiệu trưởng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 1.1 Vài nét nghiên cứu vấn đề Hoạt động quản lý bắt nguồn từ phân cơng, hợp tác lao động phân cơng, hợp tác lao động nhằm đến hiệu nhiều hơn, suất cao lao động, đòi hỏi phải có huy phối hợp, điều hành, kiểm tra, chỉnh lý , phải có người đứng đầu Đây hoạt động giúp người thủ trưởng phối hợp nỗ lực thành viên nhóm, cộng đồng, tổ chức đạt mục tiêu đề Nói đến hoạt động này, người ta thường nhắc đến ý tưởng sâu sắc C.Mác: “ Một nghệ sĩ vĩ cầm tự điều khiển mình, dàn nhạc cần nhạc trưởng” [22;24] Thuật ngữ “Quản lý” (Tiếng Việt gốc Hán) lột tả chất hoạt động thực tiễn Nó gồm hai q trình tích hợp vào nhau: Q trình “ Quản” gồm coi sóc, giữ gìn, trì hệ trạng thái “ổn định”; trình “lý” gồm sửa sang, xếp, đổi mới, đưa hệ vào “ phát triển” Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học) định nghĩa: “Quản lý trông coi, giữ gìn theo yêu cầu định, tổ chức điều khiển yêu cầu định, tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cầu định” [29;772] Trong lĩnh vực quản lý giáo dục Việt Nam năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu lý luận đề giải pháp quản lý có hiệu việc phát triển giáo dục đào tạo ví dụ như: Tác giả Trần Kiểm “ Những vấn đề Khoa học Quản lý giáo dục” nêu lên phân tích sâu sắc khái niệm quản lý giáo dục, Quản lý nhà nước giáo dục, quản ký nhà trường đổi quản lý giáo dục nước ta giai đoạn nay, tác giả Nguyễn Ngọc Quang “ Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục” đề cập đến khái niệm quản lý, QLGD, đối tượng khoa học QLGD, tác giả Đặng Bá Lãm - Phạm Thành Nghị “Chính sách kế hoạch phát triển quản lý giáo dục” phân tích sâu sắc lý thuyết mơ hình sách, phương pháp lập kế hoạch giáo dục, hai tác giả Vũ Ngọc Hải Trần Khánh Đức “ Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ XXI” trình bày quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển giáo dục hệ thống giáo dục Trong nghiên cứu đề xuất biện pháp QLGD nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán QLGD trường tiểu học, góp phần nâng cao hiệu QLGD địa phương giai đoạn đổi mới, có số đề tài nghiên cứu như: - Luận văn thạc sĩ : biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 Nguyễn Văn Ngọc - Luận văn thạc sĩ : Giải pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015 Đỗ Văn Ngọt - Luận văn thạc sĩ : Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học Sơn La đến năm 2020 Đỗ Thị Minh Liên Các đề tài chủ yếu sâu vào nghiên cứu thực trạng số lượng, cấu xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học địa bàn địa phương cụ thể, chưa đề cập đến việc phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học cách đồng cấu, đảm bảo phẩm chất trị lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đổi giáo dục lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đổi giáo dục đào tạo giai đoạn vấn đề cần thiết địa phương Đặc biệt đáp ứng đươc yêu cầu tiêu chí, Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Bộ giáo dục Đào tạo ban hành năm 2011 Ở Thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc chưa có đề tài nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học theo chuẩn Hiệu trưởng Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học theo chuẩn Hiệu trưởng thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cần thiết 1.2 Những khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý Lịch sử chứng minh rằng, để tồn phát triển, từ loài người xuất trái đất, người liên kết thành nhóm nhằm chống lại tiêu diệt thú thiên nhiên, đồng thời xuất hàng loạt mối quan hệ: Quan hệ người với người, người với thiên nhiên, người với xã hội mối quan hệ người với thân Trong q trình xuất thêm số người có lực chi phối người khác đồng thời điều khiển hoạt động nhóm cho phù hợp với mục tiêu chung Những người đóng đóng vai trò thủ lĩnh để quản lý nhóm, điều làm nảy sinh nhu cầu quản lý, quản lý xuất từ sớm tồn đến ngày Trong lịch sử nhân loại có nhiều cách tiếp cận khác quản lý nên khái niệm quản lý đề cập đến góc độ khác Harol Koontz, Cyril Odonnell Heinz Weihrich cho rằng: “Quản lý hoạt động đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt mục tiêu quản lý điều kiện chi phí thời gian, cơng sức, tiền bạc, vật đạt kết cao ” [10;772] Theo tác giả Trần Kiểm: Quản lý tác động chủ thể quản lý việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối nguồn lực tổ chức cách tối ưu nhằm đạt mục đích tổ chức với hiệu cao [17] Theo tác giả Bùi Minh Hiền - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo: “Quản lý tác động có tổ chức, có hướng tích cực chủ thể quản lý với đối tượng quản lý đạt mục tiêu đề ra” [14;12] Từ khái niệm quản lý nêu trên, ta rút dấu hiệu chung chủ yếu chất hoạt động quản lý là: khai thực nhiệm vụ Hàng năm, quan cần phải xây dựng quy chế phối hợp để phân công trách nhiệm quyền hạn trình thực nhiệm vụ - Cần có thay đổi công tác quản lý từ mầm non đến THCS ( chủ thể quản lý phải Phòng GD&ĐT, quản lý chun mơn nghiệp vụ, quản lý tài chính, sở vật chất, đặc biệt quản lý đội ngũ), để nâng cao trách nhiệm quản lý đem lại hiệu thiết thực GD&ĐT 3.3 Mối quan hệ biện pháp Trong giải pháp nêu trên, muốn phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên, phải xác định nguyên tắc định hướng có biện pháp cụ thể, biện pháp có tính độc lập tương đối lại có quan hệ chi phối, ràng buộc phụ thuộc vào Ở điều kiện thời điểm khác nhau, vị trí biện pháp có tầm quan trọng khác nhau, có biện pháp kết để thực biện pháp Quy hoạch, tạo nguồn CBQL nói chung Hiệu trưởng trường TH nói riền khâu quan trọng công tác cán ngành GD&ĐT thị xã Đội ngũ cán kế cận cần phải dồi dào, có chất lượng sở để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý chuyển tiếp vững vàng hệ CBQL, hệ hiệu trưởng Như không thực tốt quy hoạch thiếu sở cho việc xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng Ngược lại, dù công tác quy hoạch tốt đến đâu mà không quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cơng tác quy hoạch khơng có ý nghĩa Hơn nữa, không thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch khơng thực tốt cơng tác xếp, sử dụng cách hợp lý đội ngũ hiệu trưởng Điều dẫn đến không phát huy kết đào tạo, bồi dưỡng phản tác dụng dẫn đến lãng phí Một vấn đề phải nhận thức rằng: Việc cụ thể hóa tiêu chuẩn Hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên, quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ hiệu trưởng có thực Số hóa Trung tâm Học liệu 108 tnu.edu.vn/ tốt hay khơng phụ thuộc lớn vào đạo đắn quan tâm mức tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo ngành GD&ĐT Như vậy, sáu biện pháp có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho phát huy tác dụng để mang lại hiệu công tác phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên Cần tổ chức phối kết hợp đồng biện pháp công tác xây dựng, quy hoạch phát triển đôi ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên, để hướng tới xây dựng đội ngũ hiệu trưởng có lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm nghệ thuật quản lý, trở thành người làm quản lý “vừa hồng, vừa chuyên” lời dạy Hồ Chủ Tịch Hiệu trưởng trường TH Nội lực: Nội lực: - Tâm lý - Các điều Biện Biện Biện Biện Biện Biện - Năng lực kiện hỗ trợ pháp pháp pháp pháp pháp pháp - Trình độ - Chế độ Tác động chủ thể quản lý ( Phòng GD&ĐT): Những biện pháp Tác động khác Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Để khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất, tác giả tiến hành lấy ý kiến chuyên gia bao gồm: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&Đt, lãnh đạo phòng Nội vụ, CBQL trường TH (62 phiếu đánh giá), kết thu sau: 3.4.1 Khảo sát tính cấp thiết Số hóa Trung tâm Học liệu 109 tnu.edu.vn/ Tính cấp thiết: Cần thiết điểm ( 2.33  X  ); Bình thường điểm Số hóa Trung tâm Học liệu 110 tnu.edu.vn/ ( 1.6  X  2.32) ; Không cần thiết : điểm ( x  X  1.66) Bảng 3.1 Kết trưng cầu ý kiến tính cấp thiết biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên S T T Các biện pháp Cụ thể hóa tiêu chuẩn HT trường TH theo Chuẩn hiệu trưởng Mức độ cần thiết Bình Khơng Cần thiết thường cần thiết  X Thứ bậc SL % Sl % SL % 42 67.74 20 32.26 0 166 2.68 Khảo sát định kỳ, đánh giá thực trạng đội ngũ HT trường 51 TH theo chuẩn hiệu trưởng 82.26 11 17.74 0 175 2.82 67.74 16 25.81 6.45 162 2.61 64.52 22 35.48 0 164 2.64 70.97 14 22.58 6.45 164 2.64 Có sách đãi ngộ hợp lý, tạo môi trường thuận lợi để 49 đội ngũ HT phát triển 79.03 13 20.97 0 173 2.79 268 72.04 96 25.81 2.15 1004 2.70 Xây dựng quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường TH 42 Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao 40 nghiệp vụ cho đội ngũ hiệu trưởng đội ngũ kế cận Thực tốt quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bôt nhiệm lại 44 xếp đội ngũ HT trường TH Nhận xét: Kết khảo sát bảng 3.1 cho thấy, biện pháp đánh giá cần thiết bình thường, mức độ cần thiết chiếm tỷ lệ cao ( 72.04%), mức độ bình thường (25.81%) Với điểm trung bình X =2.7 cho thấy biện pháp để xuất nêu cấp thiết Tuy nhiên mức độ cấp thiết biện pháp không đồng Trong biện pháp ( X  2.82) biện pháp ( X  2.79) cho cấp thiết, biện pháp “ Xây dựng quy hoạch đội ngũ Hiệu trưởng TH” tương đối cần thiết ( X  2.61) Như vậy, xây Số hóa Trung tâm Học liệu 111 tnu.edu.vn/ dựng sách phù hợp cho việc phát triển đội ngũ CBQL nói chung phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH nói chung việc làm cần thiết khẩn trương phát triển nghiệp GD&ĐT thị xã Phúc Yên giai đoạn năm 3.4.2 Khảo sát tính khả thi Tính khả thi: Khả thi: điểm (2.33  Y  ); bình thường: điểm (1.67  Y  2.32 ); không khả thi: điểm (1  Y  1.66 ) Bảng 3.2 Kết trưng cầu ý kiến tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên S T T Mức độ cần thiết Các biện pháp Cụ thể hóa tiêu chuẩn HT trường TH theo Chuẩn hiệu trưởng Khảo sát định kỳ, đánh giá thực trạng đội ngũ HT trường TH theo chuẩn hiệu trưởng Xây dựng quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường TH Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hiệu trưởng đội ngũ kế cận Thực tốt quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bơt nhiệm lại xếp đội ngũ HT trường TH Có sách đãi ngộ hợp lý, tạo mơi trường thuận lợi để đội ngũ HT phát triển Cần thiết Bình thường Khơng khả thi  SL % Sl % SL % 47 75.81 11 17.74 6.45 167 49 79.03 10 16.13 4.84 170 39 62.90 19 30.65 6.45 159 46 74.19 11 17.74 8.07 165 44 70.96 13 20.97 8.07 164 41 66.13 13 20.97 12.9 166 266 71.51 20.70 29 7.79 991 77 Y Thứ bậc 2.69 2.74 2.56 2.66 2.63 2.68 2.64 Nhận xét: Điểm trung bình Y  2.64 cho thấy, biện pháp đề xuất nêu bình thường Trong đó, biện pháp khảo sát định kỳ, đánh giá thực trạng đội ngũ HT trường TH theo chuẩn hiệu trưởng” ( Y  2.74 ) biện pháp Số hóa Trung tâm Học liệu 111 tnu.edu.vn/ cụ thể hóa tiêu chuẩn HT trưởng triểu học theo chuẩn hiệu trưởng ( Y  2.69 ) cho khả thi nhất, biện pháp biện pháp bình thường Điều đòi hỏi Phòng GD&ĐT UBND thị xã Phúc Yên cần thực nghiêm túc quan điểm xây dựng đề bạt CBQL tỉnh ủy Tuy nhiên để biện pháp mang tính khả thi hơn, cần phải quan tâm đến điều kiện hỗ trợ thực biện pháp phối kết hợp phòng, ban, ngành thị xã Phúc Yên, UBND thị xã, đặc biệt quan tâm UBND tỉnh Vĩnh Phúc phòng GD&ĐT thực quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã 3.4.3 Tương quan khả thi tính cấp thiết biện pháp Bảng 3.3 Mức độ tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ HT trường TH thị xã Phúc Yên STT Các biện pháp Mức độ cần thiết X Mức độ khả thi Thứ bậc Y Thứ bậc Cụ thể hóa tiêu chuẩn HT trường TH theo Chuẩn hiệu trưởng Khảo sát định kỳ, đánh giá thực trạng đội ngũ HT trường TH theo chuẩn hiệu trưởng 2.68 2.69 2.82 2.74 Xây dựng quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường TH 2.61 2.56 Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hiệu trưởng đội ngũ kế cận 2.64 2.66 2.64 2.63 2.79 2.68 Thực tốt quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bơt nhiệm lại xếp đội ngũ HT trường TH Có sách đãi ngộ hợp lý, tạo mơi trường thuận lợi để đội ngũ HT phát triển Nhận xét: Sử dụng hệ thống tương quan Spiecman so sánh mức độ nhận thức mức độ thực biện pháp thu kết sau: Công thức : r1  D N ( N  1) Kết nhận r  0.91 cho phép kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp để xuất tương quan thuận chặt chẽ, Mức độ có nghĩa biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi cao 2,85 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Biện pháp Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Biểu đồ 3.1 Tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên Kết luận chương Từ sở lý luận việc phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc n, chúng tơi đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên giai đoạn năm Các biện pháp đề xuất hoàn toàn mới, thị xã Phúc Yên, biện pháp cần quan tâm áp dụng đem lại hiệu công tác phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH Tuy nhiên, biện pháp dừng lại lý luận, việc thực phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Điều kiện phát triển kinh tế xã hội, điều kiện phát triển giáo dục thị xã Từ kết khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp, cho thấy biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên giai đoạn đề xuất luận văn cần thiết có tính khả thi Chúng mong muốn biện pháp triển khai công tác phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH Phòng GD&ĐT thị xã Phúc Yên, để đội ngũ ngày phát triển đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển giáo dục đào tạo KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận Từ kết nghiên cứu trình bày luận văn đến kết luận sau: 1.1 Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH theo chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học chức quan trọng quản lý giáo dục, có ý nghĩa định hiệu quản lý nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 1.2 Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH theo chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học nhiệm vụ phòng GD&ĐT thể 04 mặt nội dung là: - Bồi dưỡng phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp; - Bồi dưỡng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; - Bồi dưỡng lực quản lý nhà trường; - Bồi dưỡng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng xã hội 1.3 Các biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường TH phòng GD&ĐT thị xã Phúc Yên đạt thành tựu bản: Sự nghiệp giáo dục thị xã Phúc Yên nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng có bước phát triển quy mơ chất lượng Chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt, năm sau cao năm trước cạnh tranh chất lượng với huyện mạnh giáo dục tỉnh Song so với yêu cầu nghiệp phát triển giáo dục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị xã giáo dục TH chưa đáp ứng được, nhiều yếu tố bất cập, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng Cơ cấu đội ngũ hiệu trưởng trường TH chưa hợp lý; cấu độ tuổi chưa hài hòa, tuổi trung bình đội ngũ hiệu trưởng chưa cao, phòng GD&ĐT chưa cụ thể hóa cá tiêu chí Chuẩn hiệu trưởng trường TH để phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng mang tính thời vụ, chưa có quy hoạch, kế hoạch, đào tạo lâu dài Một số hiệu trưởng chưa cố gắng việc tự học, trang bị kiến thức cho mình, dẫn đến lực quản lý yếu Trong biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học Phòng GD&ĐT sử sụng mức độ hiệu biện pháp nhìn chung thấp Phòng GD&ĐT thiếu biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quản lý, công tác bồi dưỡng cho hiệu trưởng, phẩm chất trị, lực chuyên môn lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng xã hội, đặc biệt lực quản lý 1.5 Để có phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường đáp ứng yêu cầu, Phòng GD&ĐT cần thực tốt biện pháp sau: Biện pháp 1: Cụ thể hóa tiêu chuẩn Hiệu trưởng trường TH theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Biện pháp 2: Khảo sát định kỳ, đánh giá thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường TH Chuẩn hiệu trưởng Biện pháp 3: Xây dựng quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên Biện pháp 4: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ QL khuyến khích tự đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng đội ngũ kế cận trường TH ( theo chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học) Biện pháp 5: Thực tốt quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại xếp đội ngũ Hiệu trưởng trường TH Biện pháp 6: Có sách đãi ngộ hợp lý, tạo mơi trường thuận lợi để đội ngũ hiệu trưởng trường TH phát triển 1.6 Kết thăm dò ý kiến chứng tỏ biện pháp luận văn đề xuất có tính cần thiết, khả thi mang lại hiệu tích cực cho cơng tác phát triển, chuẩn hóa đội ngũ CBQL/hiệu trưởng trường TH thị xã Phúc Yên góp phần thiết thực phát triển nghiệp giáo dục đào tạo thị xã Phúc Yên nước Các biện pháp triển khai thực theo định hướng quan điểm đạo: Phải góp phần nâng cao chất lượng, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng/CBQL nhà trường; Phát huy tính tích cực hiệu trưởng/CBQL trường học nâng cao lực; tác động vào khâu trình quản lý, phát huy tiềm đội ngũ giáo viên xã hội, đảm bảo tính hiệu thiết thực Khuyến nghị 2.1 Đối với sở GD&ĐT - Phối hợp với Sở nội vụ, Sở tài tham mưu với UBND tỉnh để có sách ưu đãi đội ngũ CBQLGD có đội ngũ hiệu trưởng trường TH, đặc biệt sách ưu đãi việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Phối hợp với Sở nội vụ tham mưu với UBND tỉnh tăng biên chế cho quan QLGD cấp sở cấp phòng Phối hợp với sở nội vụ báo cáo Bộ GD&ĐT, nội vụ sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 phủ việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục Xây dựng chế độ sách quy hoạch CBQL, chế độ đãi ngộ, nâng cao lực quản lý, chuyên môn cho đội ngũ CBQL cấp TH Tiếp tục đạo phòng GD&ĐT đơn vị trực thuộc thực nghiêm túc việc đánh giá CBQL đặc biệt hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng cấp học Tăng cường công tác phối hợp với trường đại học, học viện tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL nói chung, đội ngũ hiệu trưởng nói riền Chú trọng đến cơng tác đào tạo nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, lực quản lý nhà trường 2.2 Đối với UBND thị xã - Thực việc phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị định số 115/NĐ-CP, điều lệ trường Tiểu học, giao cho phòng GD&ĐT bổ nhiệm, bổ nhiệm lại miễn nhiệm đội ngũ CBQL trường trực thuộc có đội ngũ Hiệu trưởng trường TH Từ phòng GD&ĐT nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục địa bàn, chủ động công tác quản lý phát triển đội ngũ CBQL, đặc biệt đội ngũ Hiệu trưởng trường TH nhằm đáp ứng ngày cao trước yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo - Có sách ưu đãi, để đội ngũ giáo viên, CBQL phấn đấu trở thành Hiệu trưởng - Tiếp tục mở rộng diện tích trường học theo tinh thần Nghị số 38/NQ- HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh ….; đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học cho nhà trường theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, đáp ứng nhu cầu ngày cao dạy học giáo dục Từ tạo mơi trường thuận lợi cho đội ngũ hiệu trưởng việc thực chức nhiệm vụ 2.3 Đối với phòng GD& ĐT - Thực nghiêm túc khâu kiểm tra, đánh giá đội ngũ CBQL nói chung, đội ngũ hiệu trưởng nói riêng trường TH nói riêng theo tiêu chuẩn quy định Chuẩn hiệu trưởng - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho đội ngũ CBQL, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng nhằm nâng cao lực, hiệu công tác cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 2.4 Đối với CBQL/hiệu trưởng trường TH Nắm vững chuẩn hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tự bồi dưỡng để ngày đạt chuẩn mức cao Xây dựng văn hóa đánh giá theo chuẩn nhà trường, gương mẫu tự đánh giá để phấn đấu học tập, rèn luyện, phát triển nghề nghiệp hoàn nhân cách cá nhân Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn cách khách quan để khắc phục điểm yếu, tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn mức cao hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD&ĐT (2010), Thông tư sổ 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT- Ban hành Điều lệ trường tiểu học Bộ GD&ĐT(2011), Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT- Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ (2006), TT số 35/2006/TTLT - BGDĐTBNV; Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông, công lập Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ (2011), TT số 47/2011/TTLT - BGDĐTBNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 việc Hướng dẫn chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở GD ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lỷ giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”, Quyết định 09/2005/QĐ - TTg, ngày 11/01/2005 Thủ tướng Chính phủ Đảng cộng sản Việt Nam (1997), văn kiện hội nghị lần thứ ban chấp hành trung ưomg khố VIII, NXB trị Quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2004), thị số 40 ban Bí thư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010), Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 10 11 Harold Koontz, Cyril Odonnell Heinz Weihrich (1992) - Những vấn đề cốt lõi quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trịnh Thị Hồng Hà (2009), Đánh giá Hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam 12 theo hướng chuẩn hóa, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, Hà Nội Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 13 Đặng Thành Hưng (2005), Quan niệm chuẩn hóa giáo dục, tổ chức phát triển giáo dục, Nhà xuất Hà Nội 14 Bùi Minh Hiền - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 15 Học viện quản lý giáo dục(2009), Giải pháp phát triển giáo viên thành cán quản lý giáo dục Đề tài KH – CN cấp Bộ, mã số B2007- 29- 29TĐ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Nghị Quyết sổ 38/NQ-HDND ngày19/11/2010 tiếp tục thực Nghị sổ 15/NQ-HĐND: số chế sách phát triến nghiệp giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc giai đoạn 2005 - 2010 17 Trần Kiểm(2004), Khoa học quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn,NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Trần Kiểm(2004), Những vấn đề Khoa học quản lý giáo dục ,NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 19 Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền (2006), Giáo trình quản lý lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 20 Kon Đa Cốp (1994), Quản lý giáo dục quốc dân địa bàn quận, huyện, Trường CBQLTW1, Hà Nội 21 Đặng Bá Lãm (1998), Các quan điểm phát triển giáo dục thời kỳ CNH, HĐH nước ta, NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Macco – Maccop (1978), Chủ nghĩa xã hội quản lý, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương I, Hà Nội 24 Nguyễn Gia Quý (1996), Bản chất hoạt động quản lý, quản lý giáo dục, thành tựu xu hướng, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu 120 tnu.edu.vn/ 25 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục số 38/2005/QH11, số: 44/2009/QH12, ngày 25 tháng 11 năm 2009 26 Quốc hội (2005), Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2010): Nghị qưyết Đại hội đại biểu Đảng tình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 28 Trường CBQL GD&ĐT, Tài liệu bồi dưỡng CBQL Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 29 Từ điển Tiếng Việt (1994), NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang (1996), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu 121 tnu.edu.vn/ ... pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn Hiệu trưởng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO CHUẨN HIỆU... lý luận phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học theo chuẩn Hiệu trưởng Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn Hiệu trưởng Chương... biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Tiểu học thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 7.2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học thị xã phúc yên theo chuẩn hiệu trưởng , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học thị xã phúc yên theo chuẩn hiệu trưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay