Quản lý hoạt động dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện tiên lãng thành phố hải phòng

149 9 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TIÊN LÃNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TIÊN LÃNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS PHAN VĂN KHA THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tên tơi là: Nguyễn Đình Trường Công tác tại: Trung tâm Dạy nghề & GDTX Tiên Lãng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng Tơi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học GS.TS Phan Văn Kha Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Đình Trường Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, tác giả ln nhân động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành, tác giả bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Khoa Tâm giáo dục, Phòng Sau Đại Học - Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên, thầy cô giáo tham gia giảng dạy, cung cấp kiến thức giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phan Văn Kha người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình đạo, giúp đỡ, góp ý để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng, Trung tâm Dạy nghề & Giáo dục thường xuyên Tiên Lãng, với người thân bạn đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu tham gia đóng góp nhiều ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Với thời gian nghiên cứu hạn chế, phạm vi nghiên cứu hẹp , thực tiễn cơng tác vô sinh động, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Đình Trường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn đề tài Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THPT HỆ GDTX TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GDTX 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các quan niệm GDTX 1.1.2 Bối cảnh GDTX giới Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Giáo dục quy giáo dục thường xuyên 1.2.2 Quản 15 1.2.3 Quản giáo dục 20 1.2.4 Nguyên tắc quản giáo dục 21 1.2.5 Quản hoạt động dạy học 21 1.3 Giám đốc với việc quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm Dạy nghề & giáo dục thường xuyên 27 1.3.1 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề & GDTX 27 1.3.2 Nội dung quản Giám đốc hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm 28 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản Giám đốc hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm 36 TIỂU KẾT CHƯƠNG 38 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THPT HỆ GDTX QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THPT HỆ GDTX TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GDTX HUYỆN TIÊN LÃNG - TP HẢI PHÒNG 39 2.1 Vài nét kinh tế - xã hội Thành phố Hải Phòng 39 2.1.1 Phát triển kinh tế 39 2.1.2 Văn hóa - xã hội 40 2.1.3 Quốc phòng - an ninh 41 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm Dạy nghề GDTX huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng 41 2.2.1 Một số nét trung tâm Dạy nghề GDTX huyện Tiên Lãng 41 2.2.2 Thực trạng hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng năm qua 41 2.3 Thực trạng quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng 54 2.3.1 Hoạt động dạy giáo viên 56 2.3.2 Quản công tác bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho GV 67 2.3.3 Quản hoạt động học học viên 69 2.3.4 Quản sở vật chất, thiết bị, phương tiện đồ dùng dạy học 70 2.3.5 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng 71 TIỂU KẾT CHƯƠNG 73 Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THPT HỆ GDTX TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GDTX HUYỆN TIÊN LÃNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 74 3.1 Định hướng nguyên tắc đề xuất giải pháp quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm Dạy nghề GDTX huyện Tiên Lãng 74 3.1.1 Định hướng phát triển Trung tâm Dạy nghề &GDTX huyện Tiên Lãng Hải Phòng 74 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 75 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.2.2 Đảm bảo tính đồng 75 3.1.2.3 Đảm bảo tính kế thừa 75 3.1.2.4 Đảm bảo tính khả thi 75 3.2 Các giải pháp quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng 76 3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên vị trí, tầm quan trọng quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX 76 3.2.2 Giải pháp 2: Tăng cường quản hoạt động dạy giáo viên 78 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường quản hoạt động học học viên 84 3.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao quản bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên 90 3.2.5 Giải pháp 5: Xây dựng, củng cố sử dụng có hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học 94 3.2.6 Giải pháp 6: Tăng cường ứng dụng CNTT quản hoạt động dạy học 96 3.3 Mối quan hệ giải pháp quản hoạt động dạy học 99 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 100 3.4.1 Tính cần thiết 101 3.4.2 Tính khả thi 102 TIỂU KẾT CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 1.1 luận 104 1.2 Thực trạng 104 1.3 Đề xuất giải pháp 105 Khuyến nghị 105 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 105 2.2 Đối với Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng UBND Huyện Tiên Lãng 106 2.3 Đối với Trung tâm Dạy nghề GDTX huyện Tiên Lãng 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản CĐĐH Cao đẳng đại học CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNTT Cơng nghệ thông tin GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDCN Giáo dục chuyên nghiệp GDCQ Giáo dục quy GDKCQ Giáo dục khơng quy GDTX Giáo dục thường xun GV Giáo viên HĐDH Hoạt động day học HĐH Hiện đại hóa HTSĐ Học tập suốt đời HV Học viên KT-XH Kinh tế - xã hội PCGDTH Phổ cập giáo dục tiểu học PTCS Phổ thông sở TH Tiểu học THCS Trung học sơ cở THPT Trung học phổ thông TDTT Thể dục thể thao UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa XMC Xóa mù chữ Số hóa Trung tâm Học liệu iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ban giám đốc 42 Bảng 2.2 Tổ trưởng, tổ phó chun mơn 42 Bảng 2.3 Cơ cấu giáo viên 43 Bảng 2.4: Quy mô đào tạo 44 Bảng 2.5: Đánh giá xếp loại học lực 44 Bảng 2.6: Đánh giá xếp loại hạnh kiểm 44 Bảng 2.7 Thực trạng việc thực hoạt động dạy học giáo viên 48 Bảng 2.8 Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn việc đổi PPDH 49 Bảng 2.9 Nhận thức CBQL cần thiết đánh giá giáo viên mức độ thực biện pháp quản dạy học 55 Bảng 2.10 Đánh giá thực trạng quảnhoạt động lập kế hoạch 56 Bảng 2.11 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết, đánh giá GV mức độ thực biện pháp quản thực chương trình giảng dạy 58 Bảng 2.12 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết đánh giá GV mức độ thực việc phân công chủ nhiệm giảng dạy cho giáo viên 60 Bảng 2.13 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết đánh giá GV mức độ thực biện pháp quản việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp dạy lớp 62 Bảng 2.14 Thực trạng quản lí việc thực đổi PPDH 63 Bảng 2.15 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết đánh giá giáo viên mức độ thực biện pháp quản kiểm tra, đánh giá kết học tập học viên 64 Bảng 2.16 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết đánh giá giáo viên mức độ thực biện pháp quản hồ sơ giáo viên 66 Bảng 2.17 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết đánh giá giáo viên mức độ thực biện pháp quản công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho giáo viên 68 Bảng 2.18 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết, đánh giá GV mức độ thực biện pháp quản hoạt động học tập học viên 70 Bảng 2.19 Nhận thức CBQL mức độ cần thiết đánh giá giáo viên mức độ thực biện pháp quản CSVC, thiết bị phục vụ cho hoạt Số hóa Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ động dạy học 71 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cần thiết giải pháp đề xuất 101 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi giải pháp đề xuất 102 Số hóa Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 15 tháng năm 2004 việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục, (2004) Bộ giáo dục Đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 Bộ giáo dục & Đào tạo (2007) Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm GDTX Bộ Giáo dục & Đào tạo (1998) Những vấn đề chiến lược giáo dục thời kỳ CNH - HĐH, vụ GDTX, NXB Giáo dục Hà Nội Bộ giáo dục & Đào tạo - Chiến lược phát triển GDTX Việt Nam đến năm 2020, NXB Giáo dục Hà Nội, (1998) Bộ Giáo dục & Đào tạo - Những vấn đề chiến lược giáo dục thời kỳ CNH HĐH, vụ GDTX, NXB Giáo dục Hà Nội, (1998) Bộ Chính trị, Chỉ thị 34-CT/TƯ ngày 30/5/1998 Bộ Chính trị khóa VIII (1998) Bộ giáo dục & Đào tạo - Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm GDTX, (2007) Đặng Quốc Bảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục, Trường cán Quản Giáo dục & Đào tạo, Hà Nội, (2001) 10 Đặng Quốc Bảo, Khoa học tổ chức quản (Một số vấn đề luận thực tiễn) - NXB thống kê, Hà nội, (1999) 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, (2001) 12 Đảng cộng sản Việt Nam – Nghị TW khóa VII, ( 1991) 13 Đảng cộng sản Việt Nam – Nghị TW khóa VIII, ( 1996) 14 Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X - NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, (2006) 15 Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội, (2011) 16 Bùi Minh Hiền (Chủ biên), Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo, Quản giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, (2006) 17 Hồ Chí Minh - Về vấn đề giáo dục - NXB Giáo dục 18 Nguyễn Trọng Hậu Đại cương khoa học quản giáo dục NXB Đại học quốc gia - Hà Nội - 2009 19 Harold Kaoontz - Những vấn đề cốt yếu quản - NXB KH- KT Hà Nội 20 Isabenla L.Mahler - Giáo dục thường xuyên Philipin - Hội nghị quốc tế đào tạo mở đào tạo từ xa kỷ 21 - Hà Nội - 1998 21 Phan Văn Kha - Nguyễn Lộc, Nghiên cứu khoa học thời kỳ đổi mới, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, (2011) 22 PhanVăn Kha, Quản nhà nước giáo dục - Giáo trình dùng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, (2007) 23 PhanVăn Kha, Đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, (2007) 24 Trần Kiểm - Xã hội học tập yêu cầu đổi quản gi dục -Thơng tin Khoa học giáo dục số 98 - 2003 25 Trần Kiểm - Khoa học quản giáo dục số vấn đề luận tực tiễn, NXB Giáo dục Hà Nội, (2004) 26 Trần Kiểm - Những vấn đề khoa học quảngiáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội, (2008) 27 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Tập - Chính sách giải pháp thực chiến lược phát triển giáo dục đến 2010 - Hà Nội - 2003 28 Luật giáo dục - NXB Tư pháp Hà Nội, (2005) 29 Trần Hồng Quân - Một số vấn đề đổi lĩnh vực giáo dục đào tạo NXB Giáo dục - 1995 30 Nguyễn Ngọc Quang - Những khái niệm quản giáo dục - Trường CBQL.TƯ - Hà Nội - 1989 31 Ra Ja RoySinh - Nền giáo dục kỷ 21 triển vọng Châu Á-Thái Bình Dương - Viện khoa học giáo dục - Hà nội, (1994) 32 Tuyên ngôn Hội nghị Thế giới lần thứ V giáo dục người lớn - tài liệu dịch Trung tâm nghiên cứu xoá mù chữ - GDTX 33 Tài liệu hướng dẫn quy chế GDTX - Bộ giáo dục đào tạo Hà Nội 2009 34 Từ điển bách khoa Việt Nam- 1995 - Trung tâm biên soạn từ Điển Hà Nội - tập 35 Đỗ Hoàng Toàn, thuyết quản lý, Hà nội, (1998) 36 Nguyễn Cảnh Toàn - Giáo dục từ xa chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam - Hà Nội - 1998 37 Trần Quốc Thành - Khoa học quản (Đề cương giảng dành cho học viên cao học chuyên ngành QLGD, trường ĐHSP Hà Nội), (2007) PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản giáo viên) Để đánh giá thực trạng nhằm nâng cao việc thực hoạt động dạy học giáo viên hoạt động tổ chuyên môn việc đổi phương pháp dạy học giáo viên Trung tâm Dạy nghề & GDTX Tiên Lãng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung (đánh dấu X vào ô đồng chí cho đúng) Thực hoạt động dạy học giáo viên TT Nội dung thực Thực tốt Thực Trung bình Thực chưa tốt Giáo viên nắm vững chương nội dung chương trình Giáo viên lập kế hoạch dạy học theo yêu cầu Giáo viên chuẩn bị hồ sơ, giáo án lên lớp Tham gia thao giảng, dự rút kinh nghiệm dạy Đánh giá kết học tập học sinh Thực nếp chuyên môn, qui chế chuyên mơn Tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học Tham gia khóa bồi dưỡng Hoạt động tổ chuyên môn việc đổi phương pháp dạy học GV TT Nội dung thực Thực đạo trung tâm Sinh hoạt tổ, nhóm để trao đổi chun mơn nghiệp vụ Thực đổi phương pháp dạy học Thực nội dung chương trình Kiểm tra đánh giá học viên Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Thực tốt Thực Trung bình Thực chưa tốt Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý) Để đánh giá thực trạng nhằm nâng cao lực quản hoạt động dạy học BT THPT Trung tâm Dạy nghề & GDTX Tiên Lãng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung (đánh dấu X vào đồng chí cho đúng) Quảnhoạt động lập kế hoạch Rất Không TT Nội dung quản Cần thiết cần thiết cần thiết Cụ thể hóa nhiệm vụ năm học qui chế chuyên môn Xây dựng qui định cụ thể kế hoạch cá nhân Tổ chức kiểm tra xây dựng thực kế hoạch cá nhân Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch để đánh giá xếp loại Quản thực chương trình giảng dạy TT Nội dung quản Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu nắm vững chương trình Hướng dẫn, đạo giáo viên lập kế hoạch giảng dạy môn học Phổ biến kịp thời điều chỉnh chương trình giảng dạy Bộ GD &ĐT Theo dõi, kiểm tra việc thực chương trình qua hoạt động dự giờ, kiểm tra ghi học viên Theo dõi việc thực chương trình qua hoạt động kiểm tra hồ sơ sổ sách qua báo cáo tổ chuyên môn Tổ chức dạy bù cho kịp chương trình Đưa việc thực chương trình vào tiêu chí thi đua Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Quản phân công chủ nhiệm giảng dạy cho giáo viên Rất TT Nội dung quản Cần thiết cần thiết Theo yêu cầu việc dạy chủ nhiệm Theo lực sở trường GV Dựa nguồn đào tạo giáo viên Theo thâm niên nghề nghiệp GV Hoàn cảnh GĐ nguyện vọng cá nhân Theo đề nghị tổ chuyên môn Quản giáo viên soạn bài, chuẩn bị dạy lớp Rất TT Nội dung quản Cần thiết cần thiết Lập kế hoạch quy định kiểm tra việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp dạy lớp Kiểm tra việc tổ chức, quản học viên dạy Giao cho tổ chuyên môn kiểm tra giáo án, dự theo kế hoạch Kiểm tra việc sử dụng tài liệu, sách tham khảo TBDH Theo dõi giáo viên nghỉ để bố trí dạy thay; theo dõi nghỉ dạy học toàn trường để tổ chức dạyThường xuyên kiểm tra giáo án, dự giáo viên Sử dụng kết thực nếp chuyên môn đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên Không cần thiết Không cần thiết Quản việc thực đổi phương pháp dạy học Rất TT Nội dung quản cần thiết Yêu cầu thực qui định đổi phương pháp dạy học Nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi phương pháp Tổ chức hội thảo đổi phương pháp dạy học Bồi dưỡng nâng cao lực phương pháp giảng dạy Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học Tổ chức thao giảng áp dụng phương pháp giảng dạy Cần thiết Không cần thiết Quản công tác đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học viên Rất Không TT Nội dung quản Cần thiết cần thiết cần thiết Phổ biến cho GV văn bản, quy định, quy chế kiểm tra, đánh giá học viên Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ kiểm tra học kỳ Thường xuyên kiểm tra sổ ghi đầu bài, sổ điểm, học bạ, túi đựng kiểm tra học viên Tích cực áp dụng CNTT, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra Tổ chức kiểm tra học kỳ khoa học, dân chủ, nghiêm túc Xử nghiêm trường hợp học viên vi phạm quy chế kiểm tra Quản hồ sơ giáo viên TT Nội dung quản Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Đề quy định cụ thể hổ sơ cá nhân (số lượng, nôi dung) Chỉ đạo tổ môn định kỳ kiểm tra hổ sơ cá nhân Kiểm tra đột xuất hổ sơ cá nhân Nhận xét cụ thể, yêu cầu điều chỉnh sau kiểm tra Sử dụng kết kiểm tra đánh giá giáo viên Quản công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho giáo viên Rất Khơng TT Nội dung quản Cần thiết cần thiết cần thiết Kiểm tra, đánh giá lực đội ngũ GV Lập quy hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ GV Bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng thay sách Bồi dưỡng đạt chuẩn, nâng chuẩn Bồi dưỡng GV qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn Hoạt động nghiên cứu khoa học tổng kết kinh nghiệm dạy học Quản lí cơng tác tự bồi dưỡng GV Quản hoạt động học học viên TT Nội dung quản Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Làm tốt công tác tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký học nghề, xếp lớp hợp Chỉ đạo GVCN kiện toàn cấu cán lớp, xây dựng quy định nếp học tập học viên Giáo dục ý thức, động phương pháp học tập cho học viên Chỉ đạo phối hợp GVCN, GVBM, ĐTN việc quản hoạt động học tập học viên Chỉ đạo phối hợp GVCN CMHV việc quản lý, hướng dẫn học viên tự học nhà Chỉ đạo tổ chức họp chi hội Cha mẹ học viên Khen thưởng thường xuyên, kịp thời học viên đạt kết cao học tập 10 Quản sở vật chất, thiết bị, phương tiện đồ dùng dạy học TT Nội dung quản Xây dựng kế hoạch tăng cường, củng cố, bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học Xây dựng qui định sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học Tổ chức hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học Theo dõi, đánh giá việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học Có kế hoạch sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học cho chương, tổ, nhóm chuyên môn Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học giáo viên học viên Tổ chức kỳ thi sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Sử dụng kết kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đánh giá giáo viên Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Để đánh giá thực trạng nhằm nâng cao lực quản hoạt động dạy học BT THPT Giám đốc Trung tâm Dạy nghề & GDTX Tiên Lãng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung (đánh dấu X vào ô đồng chí cho đúng) Quảnhoạt động lập kế hoạch TT Nội dung quản Tốt Khá Trung bình Tốt Khá Trung bình Cụ thể hóa nhiệm vụ năm học qui chế chuyên môn Xây dựng qui định cụ thể kế hoạch cá nhân Tổ chức kiểm tra xây dựng thực kế hoạch cá nhân Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch để đánh giá xếp loại Quản thực chương trình giảng dạy TT Nội dung quản Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu nắm vững chương trình Hướng dẫn, đạo giáo viên lập kế hoạch giảng dạy môn học Phổ biến kịp thời điều chỉnh chương trình giảng dạy Bộ GD &ĐT Theo dõi, kiểm tra việc thực chương trình qua hoạt động dự giờ, kiểm tra ghi học viên Theo dõi việc thực chương trình qua hoạt động kiểm tra hồ sơ sổ sách qua báo cáo tổ chuyên môn Tổ chức dạy bù cho kịp chương trình Đưa việc thực chương trình vào tiêu chí thi đua Quản phân công chủ nhiệm giảng dạy cho giáo viên TT Nội dung quản Theo yêu cầu việc dạy chủ nhiệm Theo lực sở trường giáo viên Dựa nguồn đào tạo giáo viên Theo thâm niên nghề nghiệp giáo viên Hồn cảnh gia đình nguyện vọng cá nhân Theo đề nghị tổ chun mơn Tốt Khá Trung bình Quản giáo viên soạn bài, chuẩn bị dạy lớp TT Nội dung quản Tốt Khá Trung bình Lập kế hoạch quy định kiểm tra việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp dạy lớp Kiểm tra việc tổ chức, quản học viên dạy Giao cho tổ chuyên môn kiểm tra giáo án, dự theo kế hoạch Kiểm tra việc sử dụng tài liệu, sách tham khảo TBDH Theo dõi giáo viên nghỉ để bố trí dạy thay; theo dõi nghỉ dạy học toàn trường để tổ chức dạyThường xuyên kiểm tra giáo án, dự GV Sử dụng kết thực nếp chuyên môn đánh giá, xếp loại thi đua GV Quản việc thực đổi phương pháp dạy học TT Nội dung quản Tốt Yêu cầu thực qui định đổi phương pháp dạy học Nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi phương pháp Tổ chức hội thảo đổi phương pháp dạy học Bồi dưỡng nâng cao lực phương pháp giảng dạy Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học Tổ chức thao giảng áp dụng phương pháp giảng dạy Khá Trung bình Quản cơng tác đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học viên Trung TT Nội dung quản Tốt Khá bình Phổ biến cho GV văn bản, quy định, quy chế kiểm tra, đánh giá học viên Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ kiểm tra học kỳ Thường xuyên kiểm tra sổ ghi đầu bài, sổ điểm, học bạ, túi đựng kiểm tra học viên Tích cực áp dụng CNTT, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra Tổ chức kiểm tra học kỳ khoa học, dân chủ, nghiêm túc Xử nghiêm trường hợp học viên vi phạm quy chế kiểm tra Quản hồ sơ giáo viên TT Nội dung quản Đề quy định cụ thể hổ sơ cá nhân (số lượng, nôi dung) Chỉ đạo tổ môn định kỳ kiểm tra hổ sơ cá nhân Kiểm tra đột xuất hổ sơ cá nhân Nhận xét cụ thể, yêu cầu điều chỉnh sau kiểm tra Sử dụng kết kiểm tra đánh giá giáo viên Tốt Khá Trung bình Quản công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho giáo viên Trung TT Nội dung quản Tốt Khá bình Kiểm tra, đánh giá lực đội ngũ GV Lập quy hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ GV Bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng thay sách Bồi dưỡng đạt chuẩn, nâng chuẩn Bồi dưỡng GV qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn Hoạt động nghiên cứu khoa học tổng kết kinh nghiệm dạy học Quản lí cơng tác tự bồi dưỡng GV Quản hoạt động học học viên TT Nội dung quản Làm tốt công tác tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký học nghề, xếp lớp hợp Chỉ đạo GVCN kiện toàn cấu cán lớp, xây dựng quy định nếp học tập học viên Giáo dục ý thức, động phương pháp học tập cho học viên Chỉ đạo phối hợp GVCN, GVBM, ĐTN việc quản hoạt động học tập học viên Chỉ đạo phối hợp GVCN CMHV việc quản lý, hướng dẫn học viên tự học nhà Chỉ đạo tổ chức họp chi hội Cha mẹ học viên Khen thưởng thường xuyên, kịp thời học viên đạt kết cao học tập Tốt Khá Trung bình 10 Quản sở vật chất, thiết bị, phương tiện đồ dùng dạy học TT Nội dung quản Xây dựng kế hoạch tăng cường, củng cố, bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học Xây dựng qui định sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học Tổ chức hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học Theo dõi, đánh giá việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học Có kế hoạch sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học cho chương, tổ, nhóm chun mơn Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học giáo viên học viên Tổ chức kỳ thi sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Sử dụng kết kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đánh giá giáo viên Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Tốt Khá Trung bình Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để nâng cao chất lượng dạy học bậc THPT ngành học GDTX Trung tâm Dạy nghề & GDTX mối quan tâm chung ngành giáo dục - đào tạo Để góp phần xây dựng giải pháp mang tính khả thi vào trình quản hoạt động dạy học Trung tâm Dạy nghề & GDTX Tiên Lãng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất (đánh dấu X vào đồng chí cho đúng) TT Các giải pháp quản Tính cần thiết Rất Cần Khơng cần thiết cần thiết thiết (3) (1) (2) Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên vị trí, tầm quan trọng quản hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm Dạy nghề & GDTX Tiên Lãng Tăng cường quản hoạt động dạy giáo viên Tăng cường quản hoạt động học học viên Tăng cường quản bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên Xây dựng, củng cố sử dụng có hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học Tăng cường ứng dụng CNTT quản hoạt động dạy học Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Tính khả thi Rất Khả Khơng khả thi khả thi thi (3) (1) (2) ... chất lượng dạy học, hiệu quản lý hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng số Trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên khác Thành phố Hải Phòng Nhiệm... Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng - Thành phố. .. sở lý luận quản lý hoạt động dạy học THPT hệ GDTX trung tâm Dạy nghề giáo dục thường xuyên Chương 2: Thực trạng hoạt động dạy học THPT hệ GDTX quản lý hoạt động dạy học THPT hệ GDTX Trung tâm Dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện tiên lãng thành phố hải phòng , Quản lý hoạt động dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện tiên lãng thành phố hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay