Quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính thái nguyên

138 12 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 21:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ MINH TUẤN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ MINH TUẤN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HẰNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ http://www.lrc- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 08 năm 2014 Tác giả luận văn Ngơ Minh Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu i tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Thực theo chương trình đào tạo khoa sau đại, đại học sư phạm Thái Nguyên, học viên lớp Quản lý giáo dục K20 nhận đề tài làm luận văn tốt nghiệp Trải qua gần năm thực hiện, hồn thành luận văn Để thực hồn thành luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thu Hằng theo sát, bảo tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cô trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ban quản lý thư viện Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, giảng viên, cán khoa, phòng, ban quản lý nội trú đặc biệt phòng Cơng tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Ngun tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu để tác giả hồn thành luận văn Mặc dù nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình từ phía thầy, thân cố gắng để thực luận văn, khả hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp chân thành thầy, tồn thể bạn để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 08 năm 2014 Tác giả luận văn Ngơ Minh Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Quản lý nhà trường 10 1.2.4 Sinh viên 11 1.2.5 Quản lý sinh viên 13 1.2.6 Rèn luyện tự rèn luyện 14 1.3 Mục tiêu, nội dung hoạt động rèn luyện tự rèn luyện sinh viên trường Cao đẳng 14 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 1.3.1 Mục tiêu 14 1.3.2 Nội dung 15 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 1.4 Nội dung quy trình quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên 18 1.4.1 Lập kế hoạch hoạt động rèn luyện sinh viên 18 1.4.2 Tổ chức hoạt động rèn luyện sinh viên 18 1.4.3 Chỉ đạo thực hoạt động rèn luyện sinh viên 21 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động rèn luyện sinh viên 22 1.5 Yêu cầu quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên trường Cao đẳng 22 1.5.1 Đảm bảo tính pháp lý 22 1.5.2 Đảm bảo yêu cầu phương pháp giáo dục 24 1.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến QLHĐRL sinh viên 26 1.6.1 Yếu tố quản lý 26 1.6.2 Yếu tố sinh viên 26 1.6.3 Yếu tố văn hóa 27 1.6.4 Yếu tố kinh tế - xã hội 28 1.6.5 Yếu tố sở vật chất, tài 28 Tiểu kết chương 29 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 30 2.1 Vài nét trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 30 2.1.1 Mục tiêu chiến lược cụ thể giai đoạn 31 2.1.2 Quy mô đào tạo 31 2.2 Khái quát trình khảo sát thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 34 2.3 Thực trạng hoạt động rèn luyện sinh viên hệ quy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 36 2.3.1 Các hoạt động rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Tài Thái Nguyên năm qua 36 2.3.2 Kết rèn luyện sinh viên năm gần 40 2.3.3 Nhận định hoạt động rèn luyện sinh viên hệ quy 51 tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu iv 2.4 Thực trạng QLHĐRL SV Trường CĐ KT-TC TN 52 2.4.1 Nhận thức cán quản lý, giảng viên quản lý HĐRL SV 52 2.4.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động rèn luyện sinh viên hệ quy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 56 2.4.3 Tổ chức thực hoạt động rèn luyện cho sinh viên hệ qui Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 57 2.4.4 Công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực cho SV học tập rèn luyện Trường CĐ KT-TC TN 64 2.4.5 Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động rèn luyện tự rèn luyện sinh viên hệ qui Trường CĐ KT-TC TN 65 2.5 Đánh giá chung thực trạng QLHĐRL SV Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Chính Thái Nguyên 67 Tiểu kết chương 74 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 75 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng, đề xuất biện pháp 75 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 75 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn khả thi 75 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý 76 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 76 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 77 3.2.1 Tăng cường đổi biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên nhà trường giai đoạn chuyển sang hình thức đào tạo theo tín 77 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ 3.2.2 Mở rộng nội dung đa dạng hóa hình thức tổ hoạt động rèn luyện cho sinh viên, nâng cao hiệu “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” phù hợp với đặc thù Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên 79 v Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.2.3 Tăng cường bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác quản lý sinh viên; phát huy vai trò tự rèn luyện sinh viên vai trò lực lượng nhà trường 81 3.2.4 Xây dựng quản lý có hiệu hệ thống phát thanh, tuyên truyền nhà trường hoạt động chung.Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt nội dung hướng dẫn hoạt động 84 3.2.5 Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên 85 3.2.6 Quản lý khai thác tốt sở vật chất có tăng cường sở vật chất tài phục vụ cho hoạt động rèn luyện 87 3.2.7 Xây dựng chế độ, sách phù hợp cho cán bộ, giảng viên sinh viên hoạt động rèn luyện 89 3.3 Mối quan hệ biện pháp 92 3.4 Khảo nghiệm mức độ phù hợp khả thi biện pháp đề xuất 93 Tiểu kết chương 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Khuyến nghị 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu vi tnu.edu.vn/ Phụ lục MẪU SỐ UBND TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CUẢ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN (Dành cho Sinh viên) Nhằm thu thập thông tin thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên, xin Anh/Chị cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào ô phù hợp khoanh tròn vào ý đúng, trả lời câu hỏi mở cách điền vào chỗ trống ): ……………………………………………… :  Nam  :…………… Câu 1: Theo Anh/Chị trường cao đẳng KT-TC Thái Nguyên tiến hành thực hoạt động rèn luyện cho sinh viên trường nào? a) Rất tốt b) Tốt c) Bình thường d) Chưa tốt Câu 2: Theo Anh/Chị hoạt động rèn luyện kỳ, năm học cho sinh viên tiến hành với mức độ sau ? a) Rất thường xuyên b) Thường xuyên c) Không thường xuyên Câu 3: Theo Anh/ Chị hoạt động rèn luyện có vị trí, vai trò đào tạo Đại học, Cao đẳng? TT Vị trí, vai trò HĐRL Mức độ tán thành Đồng Phân Khơng ý vân TT HĐRL hoạt động giáo dục nhà trường HĐRL giúp SV hình thành phát triển (đạo đức, lĩnh, lực, sở trường…) HĐRL củng cố kết hoạt động dạy học lớp HĐRL SV tạo nên hài hòa, cân đối q trình sư phạm toàn diện HĐRL giúp SV rèn luyện tính kỷ luật, tính tập thể tính cộng đồng HĐRL củng cố phát triển quan hệ giao tiếp cho SV trường xã hội Câu 4: Anh/Chị tham gia vào hoạt động rèn luyện sau nhà trường a) Tuần sinh hoạt công dân quy định b) Hoạt động theo chủ đề đoàn niên HSV c) Các hoạt động ngoại khoá khác nhà trường tổ chức Câu 5: Qua hoạt động nêu trường, Anh/Chị thu hoạch gì: Nắm chủ trương đường lối sách Đảng NN Nắm vững quy chế đào tạo nhà trường, có ý thức rèn luyện q trình học tập Nắm tình hình thời ngồi nước Có định hướng hoạt động nghề nghiệp cho thân Nắm yêu cầu XH đặt nghề thân Tất nội dung Câu 6: Anh/ Chị cho biết ý kiến mức độ quan trọng HĐRL giáo dục nhân cách SV? TT Nhiệm vụ Mức độ RQT QT BT K.QT Giúp SV củng cố hoàn thiện kiến thức học, mở rộng, có thêm hiểu biết Giúp SV vận dụng tri thức để giải vấn đề thực tiễn đặt Giúp SV tự điều chỉnh hành vi, đạo đức, lối sống cho phù hợp làm giàu thêm kinh nghiệm thực tế Giúp cho SV nâng cao lĩnh chiến đấu, tính tập thể, tính cộng đồng Giúp SV hiểu biết xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc Bồi dưỡng cho SV tính tích cực, động học tập, rèn luyện Rèn cho SV kỹ tổ chức, điều khiển kỹ tự đánh giá Câu 7: Anh/ Chị đánh giá mức độ quan trọng nội dung HĐRL SV sau đây? TT Nội dung hoạt động Rèn luyện ý thức học tập Chấp hành nội qui, qui chế nhà trường Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội Rèn luyện phẩm chất công dân quan hệ với cộng đồng xã hội Tham gia quản lý lớp học hoạt động đoàn thể Mức độ R QT QT BT K.QT Câu 8: Anh/ Chị cho biết Trường CĐ KT-TC TN tổ chức thực hoạt động VHVN, TDTT hoạt động khác nào? TT 10 Nội dung hoạt động Mức độ tổ chức Thường Bình Hiếm xuyên thường Sinh hoạt giao lưu văn hóa Tổ chức thi văn nghệ Tổ chức thi cán Đoàn giỏi Tổ chức giải thể thao Tổ chức giao lưu văn nghệ Sinh hoạt chi đoàn, chi hội Tổ chức sinh hoạt, hội họp tập thể Vệ sinh nơi Vệ sinh nơi công cộng bảo vệ môi trường Hoạt động khác Câu 9: Anh/ Chị đánh giá thực trạng quản lý HĐRL SV trường CĐ KTTC TN chất nào? TT Hoạt động quản lý Mức độ thực Chưa Tốt Khá TB Yếu TH A-Thực xây dựng kế hoạch hoạt động Xây dựng KH QLHĐRL cho SV theo giai đoạn Xây dựng KH QLHĐRL cho SV theo năm học Xấy dựng KH QLHĐRL cho SV theo kỳ KH QLHĐRL xây dựng rõ ràng, cụ thể KH QLHĐRL xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế trường đáp ứng mục tiêu, yêu cầu công KH nhà QLHĐRL tác rèndựng luyệncơ cấu tổ chức quản lý tổ chức thực HĐRL SV B- Xây Xây dựng hệ thống quản lý HĐRL SV từ cấp trường đến khoa Phân công, giao nhiệm vụ quản lý rõ ràng Phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng ban chức trường lực lượng trường để tổ chức HĐRL Mức độ thực Chưa Tốt Khá TB Yếu TH Hoạt động quản lý TT Các hoạt động theo kế hoạch đề triển khai 10 kịp linh C- thời Chỉ đạo thựchoạt HĐRL SV 11 12 13 14 D15 16 17 18 19 20 21 Ban hành văn cụ thể tới đơn vị SV toàn trường Đôn đốc thường xuyên thông qua hệ thống phát truyền thông Thúc đẩy thi đua, tạo động lực cho cán QLSV Giám sát, uốn nắn kịp thời đảm bảo HĐ hướng Kiểm tra- Đánh giá HĐRL SV Công tác xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá Xây dựng lực lượng kiểm tra phù hợp Thực kiểm tra định kỳ HĐRL Kiểm tra đột xuất HĐRL Tổng hợp, báo cáo thường xuyên sau lần kiểm tra HĐRL Đúc rút kinh nghiệm sau lần kiểm tra đánh giá Công khai kết kiểm tra Câu 10: Anh/ Chị đánh giá thực trạng mức độ quan tâm ban quản lý tới hoạt động sinh viên trường CĐ KT-TC TN nào? TT Các biện pháp Công tác làm thủ tục đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú Công tác lập sơ đồ phòng lập sổ theo dõi sinh viên nội trú theo mẫu quy định Công tác phân công cán trực khu nội trú 24/24 ngày để giải kịp thời vụ việc xảy Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh mơi trường, mỹ quan phòng khu nội trú Mức độ quan tâm (%) Rất Khá Bình tốt tốt thường Yếu Câu 11: Theo Anh/ Chị để công tác quản lý tổ chức HĐRL trường CĐ KT-TC TN đạt kết tốt cần có biện pháp gì? Đối với cán lãnh đạo trường: Đối với cán bộ, giảng viên: Đối với SV: Một lần xin cảm ơn Anh/ Chị hợp tác! Phụ lục MẪU SỐ UBND TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU XIN Ý KIẾN VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CUẢ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH (Dành cho Cán bộ, Giảng viên) Nhằm thu thập thông tin thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Ngun, xin Ơng/Bà cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào ô phù hợp trả lời câu hỏi mở cách điền vào chỗ trống Rất cảm ơn Ông/ Bà hợp tác! ): ………………………………………………… :  Nam  :…………………………………………………… Vị trí cơng tác: : ………………………………………… Mức độ phù hợp: Rất phù hợp: Ký hiệu (RPH) Phù hợp: Ký hiệu (PH) Ít phù hợp: Ký hiệu (IPH) Không phù hợp: Ký hiệu (KPH) TT Biện pháp Tăng cường đổi biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên nhà trường giai đoạn chuyển sang hình thức đào tạo theo tín Mức độ khả thi: Rất khả thi: Ký hiệu (PKT) Khả thi: Ký hiệu (KT) Ít khả thi: Ký hiệu (IKT) Không khả thi: Ký hiệu (KKT) Mức độ phù hợp Mức độ khả thi RPH PH IPH KPH RKT KT IKT KKT TT Biện pháp Mở rộng nội dung đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động rèn luyện cho SV, nâng cao hiệu “Tuần sinh hoạt công dân SV” phù hợp với đặc thù trường CĐ KT-TC TN Tăng cường bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác quản lý sinh viên; phát huy vai trò tự rèn luyện sinh viên vai trò lực lượng ĐTN; HSV; cố vấn học tập; cán quản sinh Xây dựng quản lý có hiệu hệ thống phát thanh, tuyên truyền nhà trường hoạt động chung.Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt nội dung hướng dẫn hoạt động Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động rèn luyện SV Mức độ phù hợp Mức độ khả thi RPH PH IPH KPH RKT KT IKT KKT TT Biện pháp Mức độ phù hợp Mức độ khả thi RPH PH IPH KPH RKT KT IKT KKT Quản lý khai thác tốt sở vật chất có tăng cường sở vật chất tài phục vụ cho hoạt động rèn luyện Có chế độ, sách phù hợp cho CB, GV SV hoạt động rèn luyện Ơng/ Bà có đề xuất biện pháp khác việc quản lý HĐRL sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Một lần xin cảm ơn Ông/ Bà hợp tác! Phụ lục MẪU SỐ UBND TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU XIN Ý KIẾN VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CUẢ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH (Dành cho Sinh viên) Nhằm thu thập thông tin thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên, xin Anh/Chị cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào ô phù hợp khoanh tròn vào ý đúng, trả lời câu hỏi mở cách điền vào chỗ trống ): ……………………………………………… :  Nam  :…………… Mức độ phù hợp: Rất phù hợp: Ký hiệu (RPH) Phù hợp: Ký hiệu (PH) Ít phù hợp: Ký hiệu (IPH) Không phù hợp: Ký hiệu (KPH) TT Biện pháp Tăng cường đổi biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên nhà trường giai đoạn chuyển sang hình thức đào tạo theo tín Mức độ khả thi: Rất khả thi: Ký hiệu (PKT) Khả thi: Ký hiệu (KT) Ít khả thi: Ký hiệu (IKT) Không khả thi: Ký hiệu (KKT) Mức độ khả thi Mức độ phù hợp RPH PH IPH KPH RKT KT IKT KKT Mở rộng nội dung đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động rèn luyện cho SV, nâng cao hiệu “Tuần sinh hoạt công dân SV” phù hợp với đặc thù trường CĐ KT-TC TN Tăng cường bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác quản lý sinh viên; phát huy vai trò tự rèn luyện sinh viên vai trò lực lượng ĐTN; HSV; cố vấn học tập; cán quản sinh Xây dựng quản lý có hiệu hệ thống phát thanh, tuyên truyền nhà trường hoạt động chung.Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt nội dung hướng dẫn hoạt động Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động rèn luyện SV Quản lý khai thác tốt sở vật chất có tăng cường sở vật chất tài phục vụ cho hoạt động rèn luyện Có chế độ, sách phù hợp cho CB, GV SV hoạt động rèn luyện Anh/Chị có đề xuất biện pháp khác việc quản lý HĐRL sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Thái Nguyên? ….…… ….…… Một lần xin cảm ơn Anh/ Chị hợp tác! Phụ lục UBND TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ TÀI CHÍNH TN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN Họ tên: Mã số SV: Ngày sinh: Lớp: …………… Khoa: ………… … Khoá: Học kỳ: Năm học: Nội dung đánh giá Điểm hội Điểm Điểm đồng SV Khoa tự lớp Phòng đánh đánh đánh giá giá giá I Đá nh giá ý thức học tậ p (Tính điểm thi lần 1, tổng điểm khơng q 40 điểm) (Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ, số tín học kỳ ≥ số tín tối thiểu theo quy định Trường) điểm a Phần Điểm cộng thưởng học tập: - Điểm TBCHT ≥ 3.2; theo niên chế ≥ 9.0…………… 22đ - Điểm TBCHT từ 2.5 đến 3.19; theo niên chế từ 8.0 đến 8.9……………………………………………………….20đ - Điểm TBCHT từ 2.25 đến 2.49; theo niên chế từ 7.0 đến 7.9… 16đ - Điểm TBCHT từ 2.0 đến 2.24; theo niên chế từ 6.0 đến 6.9……13đ - Điểm TBCHT từ 1.2 đến 1.99; theo niên chế từ 5.0 đến 5.9……………………………………………………….10đ - Điểm TBCHT từ < 1.2; theo niên chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính thái nguyên , Quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay