SKKN một số biện pháp quản lí nhằm duy trì nề nếp học sinh và nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS

33 22 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 19:49

Phần 1: MỞ ĐẦU THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp quản nhằm trì nề nếp học sinh nâng cao chất lượng đại trà trường THCS” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản trường học THCS Tác giả: Họ tên: Nam (nữ): Nam Ngày tháng/năm sinh: Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm Chức vụ, đơn vị công tác: PHT trường THCS Điện thoại: Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Tên đơn vị: trường THCS Địa chỉ: Thôn Điện thoại: Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Tên đơn vị: trường THCS Địa chỉ: Điện thoại: Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Các trường THCS không trường chuyên, không trường chất lượng cao, có quy mơ lớp trường hạng Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: từ năm học 2017 - 2018 HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN) XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Chất lượng giáo dục nhà trường năm gần vị trí cuối huyện tỉnh; đặc biệt vị uy tín nhà trường Đảng ủy, UBND xã nhân dân địa phương bị giảm sút nghiêm trọng Vậy “Làm để nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục?” khơng câu hỏi câu trả lời ln vấn đề mà nhà quản lý giáo dục cấp ln quan tâm tìm cách giải đáp “Một số biện pháp quản nhằm trì nề nếp học sinh nâng cao chất lượng đại trà trường THCS” ý tưởng ấp ủ từ sau chuyển đơn vị trường điều mà cần thiết vào thời điểm để lấy lại niềm tin từ quyền địa phương, hết từ phụ huynh em địa phương danh dự, uy tín nhà trường Đề tài vận dụng vào thực tiễn thực từ năm học 2013 – 2014 đến nay, kết cho thấy có hiệu tốt, nhờ làm cho chất lượng đại trà đặc biệt nếp học sinh tốt, em học sinh thực tốt quy chế, nội quy trường lớp Từ việc chấp hành thực tốt nếp học sinh mà công tác giảng dạy việc tiếp thu học sinh thuận lợi đem lại kết đáng tự hào Đặc biệt năm gần chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp thấp học sinh địa bàn xã chuyển trường chuyên huyện, năm học 2017 – 2018 tỉ lệ HS chuyển trường chuyên số trường khác chiếm tới 20% số học sinh khối nhà trường; đội ngũ cán giáo viên, nhân viên so với mặt chung trường bạn không thua bao Tuy kết đại trà việc thực nếp học sinh năm gần thấp Nhưng đầu năm học 2017 - 2018 đồng lòng từ BGH nhà trường, từ ban ngành đoàn thể, từ tập thể cán giáo viên, nhân viên nhà trường việc củng cố, trì, ổn định nếp tốt hơn; chất lượng đại trà dần có thay đổi có bước tiến vững Các giải pháp nêu bao gồm nhóm giải pháp trì nếp học sinh, đổi cơng tác quản lí, đội ngũ, cơng tác phối hợp với gia đình tổ chức Đồn đội nhà trường Mặc dù có hiệu nhà trường năm qua, nhiên không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận chia sẻ đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, bạn đồng để đề tài đầy đủ hoàn thiện Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 2.1 Điều kiện - Học sinh giáo viên cấp THCS - Đảm bảo đội ngũ cán giáo viên đủ theo cấu, có trình độ chun mơn – nghiệp vụ, có lòng nhiệt tình - Đảm bảo sở vật chất phương tiện dạy học phục vụ cho việc giảng dạy thầy cô giáo 2.2 Thời gian - Thời gian áp dụng sáng kiến từ năm học 2017 - 2018 2.3 Đối tượng áp dụng sáng kiến - Một số biện pháp đạo nhằm trì nếp học sinh nâng cao chất lượng đại trà trường THCS - Học sinh giáo viên cấp THCS Nội dung sáng kiến 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến - Đối với nhà trường chất lượng giáo dục thước đo quan trọng thành cơng, uy tín, thương hiệu nhà trường Vì vậy, với nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thân cố gắng học hỏi, tìm tòi để tìm giải pháp tốt nhằm củng cố, trì nếp học sinh, từ nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng đại trà nhà trường - Để nâng cao chất lượng giáo dục, thiết nghĩ phải thực đồng nhiều giải pháp, biện pháp phải thực cách triệt để, sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế nhà trường, nhằm phát huy mạnh hạn chế, khắc phục tồn công tác quản lý hoạt động dạy học nhà trường - Các biện pháp đề cập đề tài sáng kiến nội dung đạo hoạt động chuyên môn thân nói riêng, BGH nhà trường nói chung thực thời gian qua Cũng từ việc áp dụng biện phápchất lượng giáo dục nhà trường bước phát triển định - Qua trình giảng dạy, nghiên cứu áp dụng sáng kiến tơi thấy học sinh có tiến rõ rệt, em tự tin hơn, yêu thích mơn học hơn, tích cực học có hứng thú học hỏi Đặc biệt em tránh số tệ nạn xã hội, có lối sống lành mạnh 3.2 Khả áp dụng sáng kiến - Sáng kiến nghiên cứu áp dụng thành công đạt hiệu cao với học sinh giáo viên trường tơi cơng tác nói riêng áp dụng cho học sinh trường khác địa bàn huyện nói chung; q trình quản tồn quốc áp dụng nội dung sáng kiến cách hiệu 3.3 Lợi ích thiết thực sáng kiến - Với giải pháp đề phần nội dung sáng kiến, giúp cho nhà quản thuận lợi việc trì nếp dạy học nâng cao chất lượng đại trà - Học sinh ln có ý thức cao thực nếp, nội quy trường, lớp học Từ em có hứng thú học tập hơn, đạt hiệu cao - Giáo viên áp dung phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh Giá trị kết đạt sáng kiến - Trước chưa áp dụng sáng kiến việc rèn luyện ý thức đạo đức học sinh hoạt động nếp học sinh chưa tốt dẫn đến chất lượng đại trà tồn trường thấp, ln đứng vị trí cuối tồn huyện - Sau áp dụng sáng kiến nếp học sinh cải thiện rõ ràng, em chấp hành tốt nội qui, quy định nhà trường, có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức tốt, học sinh tự giác học làm tập nhà thường xuyên đặn Qua chất lượng đại trà cải thiện nâng lên rõ rệt Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến - Nhà trường tiếp tục quan tâm đáp ứng đủ điều kiện sở vật chất, tăng cường mua tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho việc dạy học mơn Bên cạnh tạo điều kiện cho GV học chuẩn để nâng cao trình độ giảng dạy + Phòng mơn có đầy đủ trang thiết bị như: máy tính có kết nối mạng Internet, máy chiếu projecter, bàn thực hành, dụng cụ thực hành, bồn nước rửa + Tạo điều kiện tổ chức cho thầy trò tham quan thực tế tiết ngoại khóa để học tập, từ thu nhiều tư liệu quý từ thực tế địa phương Qua cán cán giáo viên nhân viên thoải mái qua chuyến tham quan, học tập, tinh thần làm việc tốt hơn, cán giáo viên, nhân viên nhà trường gắn kết hơn, cống hiến - Đối với phòng giáo dục: Thường xuyên mở chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, chuyên đề “Một số biện pháp quản nhằm trì nếp học sinh nâng cao chất lượng đại trà trường THCS” phương pháp giảng dạy đại, trao đổi kinh nghiệm dạy thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu … - Tổ chức buổi thảo luận giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao, ứng dụng lớn thực tiễn Phần 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN NHẰM DUY TRÌ NỀ NẾP HỌC SINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ TRƯỜNG THCSsở luận - Trong hệ thống giáo dục đào tạo, giáo dục phổ thơng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đặt móng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người có kiến thức, văn hố lao động tự chủ, sáng tạo, có kĩ thuật, giàu lòng nhân ái, yêu CNXH, sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Giáo dục phổ thông tảng văn hoá đất nước, sức mạnh tương lai dân tộc - Trong hệ thống đó, giáo dục THCS điểm chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo Đại hội IX Đảng đề đường lối phát triển giáo dục, đào tạo: "Phát triển giáo dục Mầm non, củng cố vững kết xóa mù chữ phổ cập trung học sở nước " THCS mắt xích quan trọng hệ thống giáo dục phổ thơng hồn chỉnh lứa tuổi học tập này, qua mơi trường giáo dục, học sinh bộc lộ rõ tài hình thành hướng sau cho thân Vì vậy, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục trung học sởquan trọng cần thiết; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước kế hoạch đề - Giáo dục phổ thông tảng hình thành nhân cách, giáo dục trung học sở có ý nghĩa định đến việc hình thành nhân cách học sinh Đây cấp học giúp cho em có chí hướng phấn đấu học lên bậc trung học phổ thông để tạo nguồn, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước: "Giáo dục nhằm mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách XHCN hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có kĩ thuật đồng ngành nghề, phù hợp với yêu cầu phân công lao động xã hội" - Chất lượng người phải từ tảng ban đầu cấp học trung học sở Nếu giải pháp để phát triển giáo dục trung học sở tạo móng vững khơng thể nói đến tương lai lớp người xây dựng bảo vệ tổ quốc lịch sử dân tộc - Đối với giáo dục vùng đồng miền Bắc, đặc biệt giáo dục huyện nghiên cứu, năm qua có bước phát triển định Tuy nhiên, chất lượng mũi nhọn đại trà thấp, chưa thể đáp ứng với mục tiêu giáo dục đề - Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Chất lượng dạy học phụ thuộc vào trình dạy học “Quá trình dạy học trình tương tác giáo viên học sinh Trong tác động chủ đạo tổ chức, điều khiển giáo viên, học sinh tự giác tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học đặt ra” - Chất lượng giáo dục trình độ khả thực mục tiêu giáo dục, đáp ứng ngày cao nhu cầu người học phát triển toàn diện xã hội - Chất lượng dạy học chất lượng người học hay tri thức phổ thông mà người học lĩnh hội vốn học phổ thơng tồn diện, vững người học, chất lượng đích thực q trình dạy học - Đội ngũ giáo viên lực lượng chủ yếu, quan trọng nhà trường lực lượng định cho thành cơng q trình dạy học Năng lực chun mơn, phương pháp sư phạm, uy tín cá nhân giáo viên có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng đào tạo nhà trường thương hiệu nhà trường Uy tín nhà trường ln gắn liền với uy tín giáo viên tài tâm huyết với nghề - Các nhà quản lý giáo dục trường THCS thông qua công tác quản lý chuyên môn nhằm phát huy hết nội lực người giáo viên để phục vụ cho hoạt động giáo dục Nhà quản lý giáo dục biết gắn kết tập thể giáo viên lại với để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực tốt nhiệm vụ trị mục tiêu giáo dục nhà trường - Quản lý hoạt động chun mơn điều khiển, đạo hoạt động dạy học nhà trường làm cho theo quỹ đạo Nhà quản lý phải làm để vận hành máy giáo dục cách khoa học, có tổ chức, tiến hành kiểm tra giám sát, uốn nắn, sửa chữa kịp thời sai sót tồn tại, phát huy mạnh, ưu điểm nhằm đạt mục tiêu giáo dục đặt ban đầu Cơ sở thực tiễn 2.1 Đặc điểm tình hình nhà trường: - Trong năm gần ý thức học sinh kém, có nhiều nguyên nhân từ nguyên nhân khách quan đến chủ quan như: + Học sinh bỏ học nhiều, thích chơi thích học + Bạo lực học đường gia tăng + Học sinh lười học + Đua đòi, bị bàn bè xấu lơi kéo + Do đặc thù địa phương có nhiều dự án khu công nghiệp, mở rộng địa bàn dân cư (bán đất mặt đường nhựa) - Năm học 2017 – 2018 trường có lớp với 288 học sinh Trong đó: + Khối = lớp = 62 học sinh + Khối = lớp = 81 học sinh + Khối = lớp = 77 học sinh + Khối = lớp = 68 học sinh + Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trường: 24 đó: Ban giám hiệu: (Hiệu trưởng: 1, Hiệu phó: 1) Giáo viên : 16 đồng chí chia thành tổ chuyên môn : Tổ Khoa học Tự nhiên : giáo viên Tổ Khoa học Xã hội : giáo viên + Hành phục vụ: + Về tổ chức đảng đoàn thể: Chi bộ: 16 Đảng viên thức Cấp uỷ: 03 đồng chí (Hiệu trưởng, Hiệu phó, CT Cơng đồn) Cơng đồn: 24 đồn viên; BCH: đồng chí (1 nam, nữ) Chi đồn giáo viên: đồn viên, BCH gồm: đồng chí 2.2 Thực trạng chất lượng giáo dục đại trà nhà trường trước nghiên cứu áp dụng: 2.2.1 Về chất lượng dạy học năm học 2016 - 2017: Hạnh kiểm HS: Tốt Tổng số HS SL Khá % SL Chỉ tiêu KH 297 185 62,50 89 Kết đạt 292 199 68,15 73 Tồn huyện Trung bình % 30,0 25,0 SL % SL % 21 7,10 0,33 17 5,82 1,03 26,4 66,66 Yếu 6,59 0,28 Học lực HS: Tổng số HS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % Chỉ tiêu KH 297 44 14,8 125 42,2 118 39,8 3,0 0 Kết đạt 292 22 7,53 115 39,3 147 50,3 2,0 0,6 Toàn huyện 23,3 39,6 35,2 1,5 0,1 HS đạt danh hiệu HSG, HSTT: Kết đạt Kế hoạch năm học Học sinh giỏi 22 học sinh, tỉ lệ 7,53% 14,86% Học sinh tiên tiến 113 học sinh, tỉ lệ 38,7% 42,24% Chất lượng GD mũi nhọn: Kết đạt Kế hoạch năm học Học sinh giỏi mơn cấp Có 15/33 HS công đạt 80% số HS trường nhận đạt 45,45%, ĐTB 4,38 công nhận, ĐTB đạt xếp 19/19 trường 6,1 điểm, xếp không 11/19 đến giải, xếp không 9/19 giải Học sinh giỏi môn văn hóa 1/11 HS đạt giải, xếp 19/19 lớp cấp huyện Học sinh giỏi mơn văn hóa Khơng có cấp tỉnh Điền kinh HS Đồng đội xếp 9/19, đạt giải xếp từ thứ đến thứ ba cấp huyện 6/19 Giai điệu tuổi hồng giải nhất, xếp thứ 2/19 cấp Có giải đồng đội huyện cá nhân cấp huyện Hiệu GD: Học sinh lên lớp thẳng Học sinh lên lớp sau kiểm tra lại Học sinh lại lớp Học sinh tốt nghiệp THCS Học sinh bỏ học năm học Học sinh thi đỗ vào trường THPT công lập/số HS tốt nghiệp, xếp thứ Kết đạt 94,17% 98,68% Kế hoạch năm học 96,63% trở lên 99% trở lên 2,4% 96,92% HS, tỉ lệ 0,68% không 1% 98,4% trở lên không vượt 1% 21/63 tốt nghiệp = 33,3% Xếp 19/19 huyện, 138/272 tỉnh Học sinh học tiếp lên THPT 55/63 tốt nghiệp, tỉ lệ trung cấp nghề 87% 85% trở lên; xếp không 9/19 cấp huyện, không 120/272 cấp tỉnh 92% trở lên 2.2.2 Một số tồn nguyên nhân Chất lượng GD có chiều hướng giảm sút, số tiêu chí có xuống, tỉ lệ HS chưa thực tốt nếp học tập sinh hoạt đội cao, số HS nam hút thuốc lá, ham chơi điện tử dẫn đến nghỉ học dài ngày; tỉ lệ HS thi đỗ lớp 10 THPT cơng lập thấp nhiều so với kế hoạch, chất lượng giáo dục đại trà mũi nhọn HS sụt giảm nhiều Chất lượng số mặt thi đua đơn vị chưa cao, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đạt 13,0/25 điểm = 52% (yêu cầu tối thiểu 70%) Nguyên nhân: phối hợp giáo dục thành viên nhà trường chưa tốt, lãnh đạo nhà trường chưa quy tụ nhân tố đoàn kết, chưa huy động vào tích cực CBVC; nhiều thầy làm việc chưa nhiệt tình, tránh trách nhiệm, đùn đẩy khó khăn cho người khác, chủ nghĩa cá nhân nặng nề; phối hợp ba mơi trường nhà trường-gia đình-đồn thể nhân dân hiệu chưa cao, nhận thức phận CMHS HS trách nhiệm giáo dục gia đình chưa đúng, tâm lý giao phó hồn tồn cho nhà trường Một số thầy giáo chủ quan, nặng truyền thụ chiều, chưa sâu vào nội dung kiến thức rèn kĩ thiết yếu cho HS, dạy hàn lâm, cá biệt đọc cho HS ghi chép, quan tâm đến đối tượng HS chưa sâu sát, hiệu chất lượng dạy thấp 2.3 Một số vấn đề đặt việc củng cố, trì nếp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà nhà trường: Trên sở phân tích thực trạng nhà trường, tơi thấy muốn củng cố, trì phát huy tốt nếp học sinh, từ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà nhà trường cần tập trung vào số vấn đề then chốt sau: - Đổi cơng tác quản lý đạo - Cần có đồng lòng, tâm từ tập thể lãnh đạo đến tập thể sư phạm nhà trường ban ngành đồn thể - Xây dựng kế hoạch chun mơn cụ thể, chi tiết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường hướng dẫn cấp ngành - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Đề giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục buổi sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ - Tạo môi trường thi đua lành mạnh, công học sinh giáo viên - Tạo điều kiện vật chất tinh thần để tất cán giáo viên trường có hội học tập, nghiên cứu nâng cao lực chuyên môn khả cống hiến khẳng định Khích lệ, động viên giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động giáo dục nhà trường - Phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội việc quản giáo dục học sinh MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM DUY TRÌ NỀ NẾP HỌC SINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ TRƯỜNG THCS 3.1 Giải pháp nhằm củng cố trì nếp học sinh - Ngồi việc theo dõi kiểm tra thi đua nếp Đoàn đội hàng ngày Ban giám hiệu phải kiểm tra đột xuất nếp hàng ngày để ổn định trì nếp hàng ngày nếp học sinh ổn định Vấn đề quản tốt từ việc học giờ, việc học làm tập nhà, việc chấp hành yêu cầu lớp, nhà trường; đặc biệt buổi học bồi dưỡng học thêm buổi chiều Hàng ngày vào buổi bồi dưỡng học thêm yêu cầu giáo viên dạy thêm phải báo cáo trực tiếp Ban giám hiệu danh sách học sinh nghỉ học sau phút đánh trống vào lớp, sau Ban giám hiệu trực tiếp liên lạc thông báo việc vắng mặt học sinh với gia đình để kiểm tra xác minh nghỉ học Việc làm thực thường xuyên, ủng hộ cảm kích nhiều từ cha mẹ học sinh giúp gia đình phát tật nói dối học sinh lơi em họ trở lại lớp học từ quán chơi điện tử Do tỷ lệ học sinh tham gia buổi bồi dưỡng học thêm trì đạt cao, nhiều lớp đạt 100% - BGH xây dựng quy định thực nếp HS đầu năm học quy định rõ điều làm, không làm, điều cấm theo điều lệ trường THCS xây dựng thành văn (nội quy, quy chế…) triển khai trước hội đồng nhà trường, triển khai chi tiết tới GVCN thông báo trước phiên họp PH đầu năm để tồn thể phụ huynh nắm được, qua phối hợp để đảm bảo hiệu đầu năm học Qua cần làm tay, thường xuyên giao cho phận từ ông bảo vệ đến GVBM, GVCN, GV Đoàn Đội, GV trực ban, ban ngành đoàn thể… vào để thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá sau kì, năm - BGH cần làm tốt việc trì thực nếp HS, đặc biệt làm nghiêm túc, chặt chẽ đợt thi khảo sát để thấy rõ kết thật em, biết em vị trí lực học nào? Từ có kết xác để thơng báo trước cờ, có phân tích, so sánh, xếp thứ hạng môn, lớp, cá nhân để học sinh toàn trường nắm Qua đề biện pháp cho phù hợp - Thơng báo thường xun tình hình học tập ý thức đạo đức học sinh gia đình em Đặc biệt học sinh bỏ tiết, bỏ buổi thơng báo hơm gọi điện trực tiếp hệ thống tin nhắn để gia đình học sinh nắm Từ có phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường, qua thông tin từ nhà trường phụ huynh cảm kích tới quan tâm nhà trường tới em họ, phụ huynh biết em nói hay nói dối họ để họ tìm dẫn em trở lại trường, trở lại lớp học từ quán điện tử hay đua đòi từ người bạn xấu - Làm tốt công tác huy động lực lượng nhà trường như: hội phụ huynh học sinh, hội khuyến học, hội cựu giáo chức, đồn niên, …hỗ trợ nhà trường làm tốt cơng tác giáo dục - Quảnchặt chẽ hoạt động chuyên môn nhà trường như: + Theo dõi quảnchặt chẽ hoạt động giảng dạy giáo viên, việc học tập học sinh buổi học khóa + Việc dạy thêm buổi chiều cần làm tốt khâu quảnnếp vào lớp, theo dõi sĩ số, kiểm tra chất lượng giảng dạy giáo viên, ý thức học học sinh… + Việc học phụ đạo HSY cần làm tốt khâu tuyển chọn đối tượng học sinh, động viên giáo viên giảng dạy nhiệt tình, quản lý tốt mặt thời gian, chất lượng buổi dạy, kiểm tra thường xuyên việc giảng dạy học tập học sinh… + Thường xuyên họp chuyên môn để rút kinh nghiệm bàn giải pháp khắc phục tồn - Cần có phối hợp chặt chẽ, gắn kết giữa: GVCN, GV trực ban, GV đoàn đội để trì thực tốt nề nếp học sinh đồng thời có nhiều giải pháp xử lý nghiêm học sinh vi phạm: 10 3.2.6 Sử dụng đội ngũ bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên - Nhà trường thực việc phân cơng chun mơn, xếp thời khóa biểu theo phương án tối ưu nhất, mục tiêu chất lượng, có lợi cho học sinh, đảm bảo theo nguyên tắc công bằng, khách quan, có quan tâm đến lực sở trường điều kiện cụ thể người để tạo điều kiện cho người có điều kiện phát huy hết khả mình, tạo lên sức mạnh tổng hợp tập thể nhà trường Với quan điểm quan tâm đầu tư giáo viên tốt cho lớp cuối cấp đầu cấp - đề cập đến việc sử dụng đội ngũ giáo viên Ngữ văn, Tốn; Tiếng Anh khơng bố trí giáo viên Ngữ văn, Toán dạy khối mà dạy song song để tạo thi đua tích cực giáo viên khối, muốn lớp có chất lượng cao, không lớp bạn - Việc xây dựng kế hoạch dạy tự chọn thực đồng thời với giải pháp tạm bỏ phòng Tin học, nhà trường chuyển học tự chọn Tin học sang học theo chủ đề bám sát mơn Tốn, Ngữ văn - Tôi đề cập đến việc bồi dưỡng nâng cao chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên Có nhiều biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên Với đặc điểm tình hình riêng nhà trường vận dụng nguyên tắc bồi dưỡng phát triển, cụ thể: 3.2.6.1 Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lòng nhân sư phạm - Trong trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo đức người thầy phải coi trọng Trong hoàn cảnh người thầy phải xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo Vì lãnh đạo nhà trường xây dựng phong cách người thầy phải ý tới hai mặt Đó thái độ công việc cách ứng xử trước vấn đề, tình quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, với học sinh tình thái nhân tình Người thầy muốn làm tốt cơng tác giáo dục phải có tác phong mẫu mực, tơn trọng công đối xử với học sinh, phải xây dựng uy tín trước học sinh, nhân dân xã hội Dù hồn cảnh khơng làm hoen danh dự người thầy Phải xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nếp, lương tâm, trách nhiệm Thơng qua bồi dưỡng tư tưởng trị cho thầy giáo thêm tự hào, gắn bó với nghề, với trường để tạo động lực phát triển nhà trường - Lòng nhân sư phạm đội ngũ giáo viên nội dung quan trọng công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên Lòng nhân - tình yêu thương người gốc đạo lý làm người Với giáo viên tình yêu thương cốt lõi, cội nguồn sâu xa lý tưởng nhân văn, đặc trưng giáo dục Tình thương yêu học sinh điểm xuất phát sáng tạo sư phạm làm cho giáo viên có trách nhiệm cao với cơng việc Tình u thương học sinh thể hoạt động dạy học giáo dục, điểm xuất phát tình yêu nghề nghiệp Ý thức, thái độ tình yêu nghề nghiệp thể việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành gương sáng, gây 19 niềm tin đạo đức trước học sinh nhân dân Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu đạo đức người thầy lên hàng đầu "Dĩ nhân giáo, dĩ ngôn giáo" Phải làm cho giáo viên thấm nhuần hiệu "Tất học sinh thân yêu" 3.2.6.2 Bồi dưỡng lực sư phạm - Bồi dưỡng lực sư phạm yêu cầu bản, quan trọng công tác bồi dưỡng giáo viên Năng lực sư phạm bao gồm lực tổ chức trình dạy học tổ chức trình giáo dục Tri thức khoa học sâu rộng tảng lực sư phạm Người giáo viên phải có tri thức khoa học sâu rộng, vững để từ phát triển lực sư phạm Do cần tập trung bồi dưỡng nội dung sau: + Thường xuyên cung cấp cho giáo viên điều chỉnh, đổi nội dung phương pháp giáo dục dạy học mặt giáo dục, mơn học chương trình (Ví dụ: Thực tích hợp, lồng ghép giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật…) Hoặc đổi phương pháp giảng dạy giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh + Bồi dưỡng cho giáo viên lực thiết kế giáo án môn học, lực đề thi, chấm thi, trả + Bồi dưỡng cho giáo viên lực ứng xử tình giảng dạy giáo dục + Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động tập thể, lực thuyết phục, cảm hoá học sinh + Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện hoạt động giáo dục lớp Giáo viên chủ nhiệm người cố vấn tập thể học sinh, người trực tiếp giáo dục học sinh, trực tiếp đạo, kiểm tra, đánh giá cơng bằng, khách quan q trình rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng học sinh lớp, người trực tiếp làm việc với cha mẹ học sinh Do giáo viên chủ nhiệm cần rèn luyện kỹ vận dụng tri thức khoa học giáo dục vào thực tiễn sinh động đa dạng trình giao tiếp, giáo dục học sinh 3.2.6.3 Bồi dưỡng lực chun mơn *) Bồi dưỡng thơng qua hoạt động tổ nhóm chun mơn: Đây hoạt động mang tính thường xuyên, hoạt động để nâng cao hiệu giảng dạy Cụ thể hoạt động nhóm tổ chuyên môn, tổ chức giải đề thi học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh năm học trước; trao đổi, thảo luận vướng mắc phương pháp dạy, vấn đề khó dạy để giáo viên tham gia thống phương cách hay nhất, tối ưu Dự thăm lớp, rút kinh nghiệm, tổ chức hội giảng ngày lễ lớn như: 20/11; 22/12; 03/02; 26/3; Sau tiết giảng nhóm, tổ họp đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm, hạn chế, thiếu sót cách dạy, cách truyền thụ kiến thức, tác phong, 20 trình bày bảng đánh giá, xếp loại tiết dạy theo tiêu chuẩn quy định Sở GD&ĐT Thông qua hoạt động này, trình độ chun mơn giáo viên điều chỉnh, bổ sung nâng lên rõ rệt *) Tự bồi dưỡng: Hàng năm nhà trường trang bị cho giáo viên loại sổ: Sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ, sổ ghi kế hoạch giảng dạy, Đồng thời mua sắm thêm tài liệu, sách tham khảo, khuyến khích giáo viên mua thêm sách tham khảo quý, cho nhà trường; nhà trường toán kinh phí; giáo viên tự mua sách tham khảo, báo chí; ghi chép kiến thức thấy có ích cần thiết cho thân, giảng, đề thi học sinh giỏi, *) Hình thức bồi dưỡng tập trung: + Tạo điều kiện cho giáo viên dự lớp tập huấn chuyên môn, học chuyên đề Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức Sau tạp huấn trường cho tất cán giáo viên, nhân viên nhà trường điểm trọng tâm, điểm mới, tập huấn sử dụng khai thác web nhà trước hiệu nhất, tập huấn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ sử dụng cơng nghệ thông tin theo thông tư 01… + Tạo điều kiện thời gian, chế độ sách cho giáo viên có trình độ cao đẳng học tiếp để đạt trình độ đào tạo chuẩn Đồng thời chọn, cử, khuyến khích, tạo điều kiện thời gian, đảm bảo chế độ sách chonhững giáo viên có lực học cao học Ngồi nhà trường coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán môn cho học tập, rút kinh nghiệm trường bạn, thi giáo viên giỏi huyện, tỉnh Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Với cách làm này, năm qua số giáo viên trường thực trưởng thành, tay nghề nâng lên, chuyên môn vững vàng, học sinh tập thể giáo viên tín nhiệm, tin tưởng *) Tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm: Nội dung đề tài cán giáo viên đăng ký từ đầu năm học, với chủ đề như: Về chuyên môn giảng dạy, phát bồi dưỡng học sinh giỏi, khía cạnh giáo dục phương pháp giáo dục đạo đức, giải tập, xây dựng tập thể lớp, phương pháp giảng dạy, Cuối năm Hội đồng Khoa học nhà trường tổ chức nghiệm thu, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm, chọn sáng kiến xếp loại Tốt gửi Phòng GD&ĐT để Phòng xem xét, nghiệm thu cơng nhận khen thưởng Ngồi nhà trường tạo điều kiện kinh phí cho cán giáo viên học vi tính – tin học hè Nhờ biện pháp bồi dưỡng mà trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhân cách người thầy nâng lên bước rõ rệt 3.2.6.4 Bồi dưỡng lực cơng tác xã hội hố giáo dục - Đây nhóm giải pháp để phát triển giáo dục Đảng Nhà nước thời kỳ CNH, HĐH, thực phương châm "Nhà nước nhân dân làm" Chính nhờ chủ trương mà nguồn lực đầu tư cho giáo 21 dục tăng lên làm cho mặt giáo dục nước nhà khởi sắc, tạo phong trào học tập rầm rộ xã hội làm giáo dục - Trong năm qua nhờ cơng tác làm tốt góp phần cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo nên bước nhảy vọt chất lượng Do cần phải tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên lực làm cơng tác xã hội hố giáo dục - Phải làm cho giáo viên nắm nội dung, yêu cầu xã hội hố giáo dục "khuyến khích, huy động tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục Tạo hội cho người, lứa tuổi, trình độ học thường xuyên học suốt đời; tiến tới xã hội học tập" - Phải lập chương trình kế hoạch tổ chức, đạo công tác cách nghiêm túc, khoa học để giáo viên có sở thực Giáo viên phải tự học tập, tự tạo mối liên hệ nhà trường - gia đình - xã hội giáo dục học sinh Phải phát huy vai trò người thầy việc phát triển giáo dục 3.2.6.5 Bồi dưỡng kiến thức khoa học bổ trợ - Theo chủ trương quy định chung Bộ GD&ĐT, hạng giáo viên cần đảm bảo trình độ Ngoại Ngữ theo trình độ 06 mức theo tham chiếu chung cho người Việt Nam trình độ Tin học đến nâng cao theo quy định Bộ Thông tin năm 2014 Đặc biệt cán giáo viên, nhân viên đạt trình độ Tiếng Anh Tin học thuận lợi nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm, bên cạnh thuận lợi việc tiếp cận tri thức - Trước xu tồn cầu hố, nước mở rộng hợp tác hội nhập, đặc biệt bước vào kỷ XXI, cách mạng khoa học công nghệ hội nhập phát triển vũ bão, Ngoại ngữ tin học trở thành thứ vũ khí thiếu hợp tác phát triển Nước ta phong trào học ngoại ngữ tin học dấy lên rầm rộ - Cũng giống nhiều nhà trường khác huyện, đội ngũ giáo viên nhà trường gặp khó khăn trình độ ngoại ngữ tin học Vốn ngoại ngữ tin học mà nghèo nàn cản trở lớn việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nhiều hoạt động khác Do phải tổ chức bồi dưỡng lực ngoại ngữ tin học cho giáo viên Phải tổ chức cho giáo viên học ngoại ngữ, đặc biệt Tiếng Anh để giáo viên biết sử dụng mức độ cần thiết Phải bồi dưỡng cho giáo viên hiểu tin học, biết sử dụng máy vi tính thiết bị cơng nghệ hỗ trợ cho giảng dạy hoạt động giáo dục khác 3.2.7 Quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh Ban giám hiệu đạo cho giáo viên, cần đến với em tất tình yêu nghề, mến trẻ, tất lòng đàn em thân yêu Biết quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu học sinh Từ nắm bắt tâm sinh lí, hồn cảnh riêng, khả nhận thức, tiếp thu cá nhân học sinh để có phương pháp dạy học tích cực, phù hợp 22 3.2.7.1/ Đối với học sinh bỏ học thời gian: - Tiếp nhận học sinh bỏ học có nguyện vọng học lại, tổ chức kiểm tra, phân loại học lực theo môn học, giáo viên môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kèm cặp giúp đỡ em theo kịp chương trình, có giải pháp giáo dục đặc biệt để cảm hoá giáo dục học sinh hư, cá biệt - Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp tiếp xúc với phụ huynh học sinh để nắm xác nguyên nhân bỏ học, nguyện vọng học sinh, phụ huynh từ có sở vận động, đề xuất biện pháp giải giúp đỡ trường hợp - Hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp báo cáo với BGH tình hình trìsố học sinh, tên học sinh nghỉ học dài ngày, học không chuyên cần để phối hợp với ban ngành đoàn thể nhà trường giải 3.2.7.2/ Đối với học sinh yếu kém: Dựa sở khảo sát đầu năm, giáo viên môn lập danh sách, xác định mức độ nguyên nhân yếu mơn học sinh từ xây dựng thực kế hoạch phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu vươn lên học tập Giáo viên môn lớp trực tiếp phụ đạo học sinh lớp để tiện việc theo dõi tiến em - Giáo viên chủ nhiệm xây dựng đôi bạn học tập để em giúp đỡ học tập rèn luyện, phân công học sinhhọc lực giúp đỡ bạn học yếu, hàng tháng có nhận xét khen thưởng - Giáo viên chủ nhiệm tăng cường giám sát chuyên cần học tập học sinh, thường xuyên theo dõi sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm để nắm tình hình học tập hoạt động lớp Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh yêu cầu họ phối hợp công tác giáo dục 3.2.7.3/ Đối với học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn: - Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu xác học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn, báo BGH để có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, khơng để tình trạng học sinh bỏ học kinh tế gia đình khó khăn - BGH nhà trường báo cáo với quyền địa phương, kêu gọi hỗ trợ tổ chức đoàn thể, hội khuyến học hỗ trợ học bổng điều kiện học tập, miễn giảm khoản đóng góp cho em thuộc đối tượng 3.2.7.4/ Đối với học sinh lười học, ham chơi, học sinh cá biệt: Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh diện để thơng báo tình hình học tập rèn luyện học sinh bàn biện pháp giáo dục, đặc biệt để cảm hoá giáo dục; phối hợp với Hội phụ huynh; Đoàn niên, Đội thiếu niên, giúp đỡ em học tập hướng em đến việc gắn bó với nhà trường 3.2.8 Đổi phương pháp giảng dạy, quản giáo dục học sinh - Có thể phương pháp dạy chưa có phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh có trình độ khác nhau, chưa thực quan tâm đến tất học sinh 23 lớp mà trọng số em có khiếu; giáo viên chưa thật tâm lý, chưa động viên khéo léo kịp thời tiến học sinh dù nhỏ - Xem nhẹ dẫn đến không khắc sâu kiến thức bản, kĩ cần thiết như: Kĩ tính tốn, tính giá trị biểu thức, tóm tắt, viết lời giải - Khơng nắm đối tượng dẫn tới đề cao mức học sinh, dẫn tới tượng: Dạy lướt (nghĩ học sinh nắm rồi), thích chữa tập khó bỏ qua tập dễ, trung bình, mà khơng ý tới khắc sâu kiến thức cho học sinh - Chưa tạo khơng khí học tập thân thiện yêu cầu cao giáo viên Giáo viên chưa phối kết hợp tốt với đại diện cha mẹ học sinh Để từ có biện pháp khắc phục hợp lý có hiệu - Chủ động gặp đại diện cha mẹ học sinh trao đổi việc học tập HS, với đại diện cha mẹ học sinh tìm biện pháp khắc phục - Trong tiết dạy học bình thường giáo viên soạn thiết phải có kế hoạch dạy học cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ Kế hoạch dạy học cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ phải phù hợp với trình độ học sinh đó, khơng dạy kiến thức lớp mà dạy kiến thức lớp Ví dụ: - Trong tiết tập đọc có em đọc chưa đạt chuẩn, khơng u cầu học sinh đọc bài, đoạn mà câu sau nâng dần lên nhiều câu, từ em hay đọc sai đến bên em yêu cầu đọc nhiều lần Trong phần tìm hiểu cho em học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ tham gia bình thường hỏi câu dễ gần gũi em để em trả lời - Mơn tốn: phân loại tập dành riêng cho đối tượng học sinh Không yêu cầu học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ làm hết tất SGK - HS hổng kiến thức đâu ta phải có kế hoạch ơn tập cho em đó: Ví dụ tính giá trị biểu thức em làm sai, làm, GV phải cho HS nhắc lại thứ tự thực phép tính biểu thức, HS cách thực phép nhân, chia chứng tỏ HS khơng thuộc bảng cửu chương, GV phải yêu cầu học sinh đọc thuộc bảng cửu chương - Bố trí chỗ ngồi để GV dễ theo dõi, dễ quan sát - Phân công HS có khiếu giúp đỡ bạn trường, nhà Tạo nhóm học tập, thi đua nhóm có học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ - Thường xuyên kiểm tra cũ em - Luôn ưu tiên em chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ năng, em dơ tay xây dựng bài, đồng thời phải tuyên dương, động viên em em trả lời 24 - Đối với buổi hai giáo viên phải có kế hoạch giảng dạy cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ năng, em chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ chỗ cần phải bù cho em kiến thức cho em tự luyện dạng tập thêm - Trong buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng (2 tuần/lần) giáo viên chủ nhiệm báo cáo tiến độ tiếp thu học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ cho Tổ trưởng giáo viên mơn, từ giáo viên vướng mắc tập thể giáo viên nhóm chun mơn góp ý bổ sung Theo tôi, Để nâng em chưa đạt chuẩn kiến thức - kĩ lên đạt chuẩn kiến thức - kĩ điều khó đòi hỏi tận tâm, nhiệt tình khơng nản chí giáo viên - Mỗi giáo viên có nghệ thuật riêng giảng dạy để tạo lơi hấp dẫn học sinh, phương pháp chung: Tự phát - Tự giải - Tự chiếm lĩnh: Bước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức HS (Làm xuất vấn đề tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó) Bước 2: Tổ chức hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay lớp) Bước 3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung Bước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hướng dẫn học sinh trình bày (giáo viên chốt lại vấn đề quan trọng) Bước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn kĩ 3.2.9 Tăng cường hiệu hoạt động phối hợp tổ chức đoàn thể, GVCN, GVBM…trong nhà trường phát huy sức mạnh lực lượng giáo dục 3.2.9.1/ Phối hợp với tổ chức Đoàn đội – GVCN – GVBM – GV trực ban – phối hợp với cha mẹ học sinh - nhà trường việc quản thực nếp học khóa học sinh giáo viên chủ nhiệm Đồn đội trì thực tốt, nên yên tâm Điểm thi đua lớp cập nhật thường xuyên kịp thời trang web nhà trường, thông báo bảng tin cờ hàng tuần Để việc học lớp chuẩn bị nhà học sinh tốt Ban giám hiệu yêu cầu Đoàn đội đưa nội dung kiểm tra sách giáo khoa, ghi, chuẩn bị nhà, đồ dùng học tập vào tiêu chí chấm thi đua hàng ngày Do nếp học tập học sinh tốt hơn, tiến nhiều Chính mà phong trào hoạt động Đội thiếu niên nhà trường năm học 2017 2018 huyện đoàn kiểm tra đánh giá cao Liên đội đồng chí giáo viên Tổng phụ trách Tỉnh đoàn tặng giấy khen năm học 2017 2018 25 - Phối hợp với cha mẹ học sinh: Để phục vụ tốt việc liên lạc với gia đình, nhà trường lập sổ danh bạ số điên thoại học sinh lớp cung cấp cho Ban giám hiệu giáo viên, treo văn phòng để liên lạc với gia đình Từ thơng báo kịp thời kết gia đình: + Như trình bày phần trên, hàng ngày vào buổi bồi dưỡng học thêm giáo viên dạy thêm báo cáo trực tiếp Ban giám hiệu danh sách học sinh nghỉ học sau vào lớp, sau Ban giám hiệu điện trực tiếp với gia đình để kiểm tra xác minh nghỉ học học sinh Việc làm thực thường xuyên, ủng hộ cảm kích nhiều từ phía cha mẹ học sinh giúp gia đình phát tật nói dối học sinh lơi em họ trở lại lớp học từ quán chơi điện tử Do ý thức học tập em cải thiện, chất lượng buổi bồi dưỡng học thêm nâng nên rõ rệt + Kết khảo sát thông báo kịp thời gia đình đăng trang web nhà trường thông qua hệ thống nhắn tin điện thoại tới cha mẹ học sinh Việc làm thực sau thi xong khoảng vài ngày giúp cha mẹ học sinh nắm kết kịp thời, để bố mẹ cần quan tâm quản động viên cho hiệu + Ngoài nhà trường phát huy tác dụng trang web nhà trường hệ thống tin nhắn để thông báo hàng tuần tình hình học tập tu dưỡng kết điểm số môn học sinh tới gia đình cách kịp thời đặn 3.2.9.2/ Phát huy sức mạnh lực lượng giáo dục Nhà trường cần huy động lực lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng Để làm việc này, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tiến hành có hiệu việc đề xuất, tham mưu với quan, ban ngành, đoàn thể thuộc hệ thống quản lý nhà nước tăng cường nhiều hình thức liên kết, hợp đồng trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Phối hợp với quyền địa phương, với hội cha mẹ học sinh thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, học sinh, giúp cho giáo viên toàn tâm, toàn ý cho nghiệp giáo dục nhà trường, giúp học sinh thoải mái, tự tin học tập Thực tốt, có hiệu cơng tác xã hội hố nghiệp giáo dục Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình xã hội tạo nên mơi trường giáo dục toàn diện, họp phụ huynh lần năm, lắng nghe ý kiến đống góp cha mẹ học sinh, xử lý kịp thời thông tin giải kịp vướng mắc góp phần thúc đẩy hồn thành tốt nhiệm vụ năm học Phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng xã hội để bảo vệ an ninh trường học thông qua báo cáo văn bản, qua buổi họp giao ban hàng tháng với Đảng uỷ - UBND xã 26 Tổ chức tốt hoạt động học sinh chăm sóc dọn vệ sinh khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động hè … phục vụ hoạt động trị xã hội địa phương góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 4.1/ Kết so sánh đối chứng - Các giải pháp đổi quản đạo trường THCS nhằm trì nếp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà nhà trường thực năm qua có kết đáng khích lệ - Sau gần năm học triển khai, đạo thực số biện pháp nêu trên, trường THCS thu kết khả quan: - So sánh kết chất lượng hai mặt giáo dục cuối học kỳ năm học 2016 – 2017 năm học 2017 – 2018 Bảng 1: Kết hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2016 - 2017 Tg Hạnh kiểm Khá Tb Tốt Y Học lực Khá Tg Giỏi HK SL % SL % SL % SL % HL SL % SL % SL % SL % 9A 32 19 59.4 25 15.6 0 32 9.4 10 31.3 14 43.8 15.6 9B 31 16 13 41.9 6.5 0 31 0 12 38.7 15 48.4 12.9 Khối 63 35 51.6 55 21 33.3 11.1 0 63 4.8 22 34.9 29 46 14.3 8A 37 18 48.6 16 43.2 8.1 0 37 2.7 14 37.8 16 43.2 16.2 8B 39 16 13 33.3 17.9 5.1 12 30.8 17 43.6 20.5 76 34 29 38.2 10 13.2 7.7 39 Khối 41 44 76 3.9 26 34.2 33 43.4 14 18.4 7A 37 25 67.6 18.9 13.5 0 37 10.8 18 48.6 21.6 18.9 7B 38 25 11 28.9 5.3 0 38 7.9 11 28.9 21 55.3 7.9 Khối 75 50 65.8 66 18 24 9.3 0 75 9.3 29 38.7 29 38.7 10 13.3 6A 39 20 51.3 14 35.9 12.8 0 40 2.5 22.5 19 47.5 11 27.5 6B 40 25 62.5 13 32.5 0 40 2.5 22.5 17 42.5 13 32.5 Lớp Tb Y Khối 79 45 57 27 34.2 8.9 0 80 2.5 18 22.5 36 45 24 30 T.Trường 293 164 56 95 32.4 31 10.6 294 15 5.1 95 32.3 127 43.2 57 19.4 Bảng 2: Kết hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2017 - 2018 Tg HK Tốt Hạnh kiểm Khá Tb HK SL % SL % SL 9A 34 25 73.5 26.5 9B 35 24 68.6 22.9 Khối 69 49 71 17 8A 40 21 52.5 8B 36 21 58.3 Khối 76 42 7A 40 26 7B 41 Khối Lớp Y Học lực Khá Tg Giỏi % HL SL % SL % SL Tb % SL Y % % SL 0 0 34 17.6 16 47.1 10 29.4 5.9 2.9 5.7 35 14.3 17 48.6 11 5.7 24.6 1.4 2.9 69 11 15.9 33 47.8 21 31.4 30 4 5.8 14 35 10 2.5 40 10 18 45 12 30 15 11 30.6 5.6 5.6 36 11.1 15 41.7 13 11.1 55.3 25 32.9 7.9 3.9 76 10.5 33 43.4 25 36.1 32 10 13.2 65 12 30 0 40 7.5 15 37.5 18 45 10 27 65.9 14 34.1 0 0 41 12.2 16 39 13 17.1 81 53 65.4 26 32.1 2.5 0 81 9.9 31 38.3 31 31.7 38 11 13.6 6A 31 17 54.8 14 45.2 0 0 31 6.5 14 45.2 29 19.4 6B 31 24 77.4 22.6 0 0 31 6.5 13 41.9 12 12.9 10 16.1 35 12.2 Khối 62 41 66.1 21 33.9 0 0 62 6.5 27 43.5 21 38.7 33 T.Trường 288 185 64.2 89 30 3.1 1.7 288 31 10 124 43.1 98 34 27 So sánh kết bảng bảng phản ánh chất lượng giáo dục nhà trường năm học qua Đồng thời cho thấy rõ chất lượng đại trà học sinh bước nâng lên Đó kết đáng phấn khởi trường vùng trũng huyện năm gần đay Kết có nỗ lực không mệt mỏi đội ngũ giáo viên thể quan tâm, đạo sát hướng Ban giám hiệu nhà trường Hy vọng năm tới, chất lượng giáo dục nhà trường ngày phát triển lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu giáo dục Đảng, đáp ứng yêu cầu công Cơng nghiệp hố, Hiện đại hố đất nước 4.2/ Bài học kinh nghiệm Toàn nội dung sáng kiến biện pháp quản nhằm trì nếp nâng cao chất lượng đại trà trường THCS xây dựng sở lý luận thực tế đơn vị thân áp dụng cách nghiêm túc, có kiểm tra đánh giá khách quan Chúng tơi sử dụng có hiệu xác định phần việc cần làm, cần thay đổi ngay, áp dụng với thực tế nhà trường Vận dụng kết hợp nhiều biện pháp với đồng lòng, tâm tập thể lãnh đạo, tập thể sư phạm nhà trường để đạt hiệu cao rèn luyện ý thức đạo đức học sinh, thực tốt hoạt động nếp biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà Trong trình thực áp dụng gần năm học, thân tơi nhận thấy nhiều khó khăn vướng mắc như: tư tưởng số cán giáo viên, nhân viên theo nếp cũ chưa có thay đổi thích nghi Đặc biệt có giáo viên uy tín trước tập thể sư phạm nhà trường, uy tín trước học sinh uy tín trước phụ huynh thấp Vì ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chung nhà trường Do BGH nhà trường giám sát, theo dõi, động viên, nhắc nhở, đôn đốc thường xun xử kịp thời tình phát sinh Với học sinh có khó khăn định như: thích học thích chơi, gia đình chưa thật quan tâm sâu sát tới em, nhiều học sinh có thói hư tật xấu…vì làm ảnh hưởng tới học sinh khác Tuy nhiên BGH sát quán xuyến triệt để xử nghiêm với học sinh vi phạm nếp để làm gương cho học sinh khác Các vấn đề bỏ ngỏ - Với thực trạng điều kiện đảm bảo nâng cao chất lương thực tế nhà trường nên khuôn khổ đề tài không đề cập hết giải pháp đổi quản đạo nhằm củng cố, trì ổn định nếp học sinh nâng cao chất lượng đại trà số nhóm giải pháp nêu 28 Do mong đóng góp ý kiến bổ sung đồng chí lãnh đạo đồng nghiệp để đề tài đầy đủ hoàn thiện 29 Phần 3: KẾT LUẬN Kết luận chung: - Đối với trường THCS việc thực trì nếp học sinh; chất lượng giáo dục thước đo quan trọng thành cơng, uy tín, thương hiệu nhà trường Vì với trách nhiệm người quản cần phải cố gắng đào sâu suy nghĩ phân tích đánh giá thực trạng, tìm ngun nhân tồn yếu kém, từ để tìm giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, thực đạt mục tiêu cuối hiệu học sinh, làm yên lòng bậc cha mẹ học sinh lãnh đạo cấp - Qua thực tiễn công tác quản trường THCS, tơi nhận thấy rằng: Để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trước tiên phải đổi từ lãnh đạo quản lí; người lãnh đạo phải đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu, phải có tầm nhìn chiến lược; người lãnh đạo phải biết xây dựng đội ngũ nhà giáo tốt, đoàn kết nội bộ; người lãnh đạo bồi dưỡng ý thức, nêu cao "tinh thần tự cường dân tộc" tập thể cán giáo viên nhân viên nhà trường, tạo chế làm việc khơng gò bó cho anh em chế thống khơng thả lỏng, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát huy tự khẳng định lực mình; phải thực phối hợp nhóm giải pháp, biết lựa chọn ưu tiên giải pháp cách linh hoạt, phù hợp tùy theo điều kiện cụ thể đơn vị, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tạo lên sức mạnh tổng hợp đơn vị góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị mà Đảng, nhà nước nhân dân giao cho Để nâng cao chất lượng giáo dục, thiết nghĩ phải thực đồng nhiều giải pháp, biện pháp phải thực cách sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế đơn vị trường học, nhằm phát huy mạnh hạn chế, khắc phục tồn công tác quản lý hoạt động dạy học nhà trường Đối với trường THCS chúng tơi nội dung biện pháp đề cập đề tài sáng kiến kinh nghiệm nội dung đạo hoạt động chuyên môn thân nói riêng, BGH nhà trường nói chung thực thời gian qua Cũng từ việc áp dụng biện phápchất lượng giáo dục nhà trường bước phát triển định Mặc dù đề tài nghiên cứu công phu thận trọng nhiều khía cạnh khác mà đề tài chưa đề cập tới ý kiến riêng thân nên tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chân thành từ q thầy đồng nghiệp Những khuyến nghị, đề xuất: - Đối với Phòng GD&ĐT: Tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi học tập kinh nghiệm trường THCS huyện theo môn học, theo cụm trường Cần đạo trường Tiểu học huyện làm tốt chất lượng 30 lớp cuối cấp, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu học sinh lớp cuối cấp bậc THCS toàn huyện - Đối với UBND huyện địa phương: Chỉ đạo xã, thị trấn tăng cường đầu tư nhanh chóng sở vật chất cho nhà trường để đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ cho hoạt động giáo dục nhà trường theo yêu cầu giai đoạn 31 MỤC LỤC BỐ CỤC ĐỀ TÀI THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN Trang 01 02 Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 02 Nội dung sáng kiến 03 Giá trị kết đạt sáng kiến 03-04 Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến 04 MÔ TẢ SÁNG KIẾN 02 05 Cơ sở lý luận vấn đề 05-06 Cơ sở thực tiễn 06-09 Các giải pháp, biện pháp thực 09 3.1 Giải pháp nhằm củng cố trì nếp học sinh 9-12 3.2 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà 13 3.2.1 Xây dựng khối đoàn kết nội 3.2.2 Đổi hoạt động cơng tác quản 13-14 3.2.3 Xây dựng quy chế thi đua – khen thưởng 3.2.4 Đổi công tác kiểm tra đánh giá 15 14-15 15-16 3.2.5 Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi 16-18 cấp trường, cấp huyện, điền kinh 3.2.6 Sử dụng đội ngũ bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên 19-22 3.2.7 Quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh 22-23 3.2.8 Đổi phương pháp giảng dạy, quản giáo dục học sinh 23-25 3.2.9 Tăng cường hiệu hoạt động phối hợp tổ chức 25-27 nhà trường phát huy sức mạnh lực lượng giáo dục Kết đạt 27 4.1 Kết so sánh đối chứng 27-28 4.2 Bài học kinh nghiệm 28 Các vấn đề bỏ ngỏ KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 28 1- Kết luận 29 2- Những khuyến nghị, đề xuất 29-30 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 32 TỪ VIẾT TẮT BGH NGHĨA ĐẦY ĐỦ - Ban giám hiệu GV - Giáo viên HS - Học sinh PP - Phương pháp THPT - Trung học phổ thông THCS - Trung học sở SGK - Sách giáo khoa GVBM - Giáo viên môn HD - Hải Dương HSY - Học sinh yếu BCH - Ban chấp hành CBGV CNH, HĐH - Cán giáo viên - Cơng nghiệp hóa, đại hóa 33 ... dục nhà trường - Phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội việc quản lí giáo dục học sinh MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM DUY TRÌ NỀ NẾP HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ Ở TRƯỜNG THCS 3.1... mở chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, chuyên đề Một số biện pháp quản lí nhằm trì nếp học sinh nâng cao chất lượng đại trà trường THCS phương pháp giảng dạy đại, ... cố, trì nếp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà nhà trường: Trên sở phân tích thực trạng nhà trường, tơi thấy muốn củng cố, trì phát huy tốt nếp học sinh, từ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lí nhằm duy trì nề nếp học sinh và nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS, SKKN một số biện pháp quản lí nhằm duy trì nề nếp học sinh và nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay