TIẾP CẬN BỆNH NHÂN HÔ HẤP

59 31 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 19:09

Tiếp cận bệnh nhân hấp Ths Bs VÕ PHẠM MINH THƯ Bộ Mơn Nội Mục tiêu • Mơ tả triệu chứng thực thể bệnh nhân bệnh hấp • Giải thích chế nguyên nhân triệu chứng hấp Khai thác bệnh sử: điều cần lưu ý • • • • • • Tiền hút thuốc lá, tiếp xúc chất độc hại Vị trí hệ thống làm lạnh Dịch tể Thói quen cá nhân Sử dụng thuốc Tiền gia đình NHÌN: Tổng qt – Trạng thái bệnh nhân, tư – Tri giác, thay đổi hành vi – Có suy hấp khơng? • • • • • – – – – – Đếm nhịp thở (bình thường 12-18, thở nhanh >20) Sử dụng hấp phụ Tiếng rít, khò khè nghe Sự dãn nở cân xứng lồng ngực Kiểu thở (bình thường, ↑thì thở ra, Kussmaul, CheyneStokes, đảo ngược ngực bụng) Có thể nói thành câu? Ho: khan/ khạc đàm, máu Thở oxy+ khí dung Dụng cụ hít thuốc + buồng đệm Tự di chuyển FACE MASKS STANDARD CPAP/ BIPAP RESERVOIR VENTURI AIRWAY ADJUNCTS GUEDEL (OROPHARYNGEAL) AIRWAY NASOPHARYNGEAL AIRWAY (NPA) LARYNGEAL MASK AIRWAY (LMA) ENDOTRACHEAL (ET) TUBE CÁNH TAY & BÀN TAY • • • • • • • • • Độ ấm Ẩm ướt Tím Móng: dùi trống, nhựa thuốc lá, móng lõm (koilonychia), đốm trắng (leukonychia) Run: lành tính thuốc, loạn giữ tư (asterixis) Độ mềm mại cổ tay (HPOA: hypertrophic pulmonary osteoarthropathy) Mất lớp Mạch: tần số, đặc tính – HA Nhiễm trùng da, sẹo tĩnh mạch, hồng ban nút NGÓN TAY DÙI TRỐNG SCHAMROTH’S SIGN – LOSS OF THE SUBUNGUAL ANGLE CLIN CHEST MED 8:287-298,1987 LOVIBOND’S ANGLE – THE ANGLE BETWEEN THE BASE OF THE NAIL AND SURROUNDING SKIN CLIN CHEST MED 8:287-298,1987 NGUN NHÂN HẤP – Khối u • Bronchial carcinoma • Mesothelioma • Pleural fibroma – Fibrotic lung disease • Fibrosing alveolitis • Asbetosis – Bệnh phổi nhiễm trùng • Dãn PQ (Bronchiectasis) • Mủ màng phổi (Empyema) • Áp xe phổi (Lung abscess) • Cystic fibrosis • TIM MẠCH • DẠ DÀY- RuộT: xơ gan, bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu • GIA ĐÌNH XANH TÍM Trung ương Ngoại biên ADVENTITIOUS LUNG SOUNDS (BRUITS ETRANGERS – FOREIGN SOUNDS) • WHEEZE – HIGH PITCHED • RHONCHI – LOW PITCHED • CRACKLE RALES - HAIR VELCRO (FINE – COARSE) • PLEURAL RUBS – CREAKING LEATHER • STRIDOR • SQUEAK – HIGH PITCHED WHEEZE HEARD AT THE END OF INSPIRATION CRACKLES EARLY AND MID INSPIRATORY LATE INSPIRATORY COARSE FINE LOW PITCHED HIGH PITCHED CLEAR WITH COUGHING DO NOT CLEAR WITH COUGHING SCANTY PROFUSE GRAVITY IN DEPENDENT GRAVITY DEPENDENT TRANSMITTED TO THE MOUTH POORLY TRANSMITTED TO THE MOUTH ASSOCIATED WITH OBSTRUCTION ASSOCIATED WITH RESTRICTION BRONCHITISBRONCHIECSTASIS INTERSTITIAL FIBROSIS INTERSTITIAL EDEMA SIGNIFICANCE OF LATE AND EARLY CRACKLES • EARLY – CENTRAL AIRWAYS (BRONCHITIS) • LATE – PERIPHERAL AIRWAYS (FIBROSIS,EDEMA) WHEEZING • • • • • ASTHMA BRONCHITIS VOCAL CORD DYSFUNCTION FOREIGN BODY ASPIRATION INFECTIONS – CROUP LARYNGITIS • CONGESTIVE HEART FAILURE • COPD • FORCED EXPIRATION IN NORMAL SUBJECTS • CYSTIC FIBROSIS NOT ALL THAT WHEEZES IS ASTHMA COPD PINK PUFFERS BLUE BLOATERS DAHL’S SIGN NICOTINE STAINS SMOKERS FACE THORAX 38:595-600, 1983 BLUE BLOATER PURSED – LIPS BREATHING • • • • COPD – DECREASES DYSPNEA DECREASES RR INCREASES TIDAL VOLUME DECREASES WORK OF BREATHING CHEST 101:7578, 1992 RESPIRATORY ALTERNANS • NORMALLY BOTH CHEST AND ABDOMEN RISE DURING INSPIRATION • PARADOXICAL RESPIRATION IMPLIES THAT DURING INSPIRATION THE CHEST RISES AND THE ABDOMEN COLLAPSES • IMPENDING MUSCLE FATIGUE Respiratory Sounds • A respiratory cycle consists of two phases: inspiration and expiration • Sound occours in the lungs only when there is an air flow • The sound is transmitted to the skin through lungs and chest wall which act as a low-pass filter • After this filtering, sounds recorded on the skin has a frequency band about 200-250Hz for healthy people • Respiratory sounds can be classified into two main classes, normal breath sounds and adventitious sounds • Normal breath sounds are in a frequency range of 200-600 Hz • Abnormal breath sounds contain adventitious sounds such as wheezes and crackles Wheeze • Wheezes are continuous lung sounds, which are superimposed on the normal breath sounds • The waveform of a wheezing sound resembles that of a sinusoidal sound • Their duration is less than 250 ms • Wheezes have a frequency range from 80Hz to 2000Hz Crackle • Crackles are discontinuous lung sounds which have explosive and transient character and occur frequently in cardiorespiratory diseases • Crackles have duration no more than 20ms • Crackles have a wide frequency content , ranging from 100 to 2000 Hz or even higher Respiratory sounds: •Normal Respiratory Sound •Crackle •Wheeze ... Mơ tả triệu chứng thực thể bệnh nhân bệnh hơ hấp • Giải thích chế nguyên nhân triệu chứng hô hấp Khai thác bệnh sử: điều cần lưu ý • • • • • • Tiền hút thuốc lá, tiếp xúc chất độc hại Vị trí... hệ thống làm lạnh Dịch tể Thói quen cá nhân Sử dụng thuốc Tiền gia đình NHÌN: Tổng qt – Trạng thái bệnh nhân, tư – Tri giác, thay đổi hành vi – Có suy hơ hấp khơng? • • • • • – – – – – Đếm nhịp... Hoovers CƠ HÔ HẤP PHỤ HYPEREXPANDED CHEST HÌNH DẠNG LỒNG NGỰC PECTUS EXCAVATUM (funnel chest) PECTUS CARINATUM (funnel chest): severe childhood asthma, osteomalacia, rickets HOOVERS SIGN • Bệnh nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾP CẬN BỆNH NHÂN HÔ HẤP, TIẾP CẬN BỆNH NHÂN HÔ HẤP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay