LATS Y HỌC Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013 (FULL TEXT)

147 6 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:36

ĐẶT VẤN ĐỀ Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu người mới mắc và 8,2 triệu người chết do các bệnh ung thư (UT), trong đó trên 60% số ca bệnh xảy ra ở các nước đang phát triển [1],[2]. Ung thư dạ dày (UTDD) là một trong các loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới và đứng hàng đầu trong số các ung thư đường tiêu hoá. Theo công bố mới nhất của TCYTTG và Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) năm 2015, trên thế giới có 952.000 trường hợp UTDD mới mắc chiếm 6,8% số trường hợp mới mắc ung thư và 723.000 trường hợp tử vong do UTDD và chiếm 8,8% các trường hợp chết do ung thư nói chung [1]. Tỷ suất mới mắc cao nhất ở các quốc gia Đông Á và thấp nhất ở các quốc gia Bắc Mỹ (lần lượt là 9,8-24,8/100.000 dân/năm và 1,5-2,8/100.000 dân/năm). Có đến 70% số mới mắc UTDD xảy ra tại các nước đang phát triển [1]. Tại Việt Nam, theo ghi nhận ung thư gần đây, tỷ suất mới mắc UTDD năm 2010 là 24,5/100.000 cho nam giới và 12,2/100.000/năm cho nữ giới [3]. Tỷ suất mới mắc và tử vong do UTDD có xu hướng giảm nhanh ở các quốc gia có tỷ suất mắc cao trong khi xu hướng giảm rất ít ở các quốc gia có tỷ suất mắc thấp do những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị H. pylori [1], trong khi tại Việt Nam, tỷ suất này có xu hướng gia tăng nhẹ trong giai đoạn 2000-2010 (từ 23,7-24,5/100.000/năm đối với nam và 10,8-12,2/100.000/năm đối với nữ) [3]. TCYTTG và IARC đã ban hành chiến lược phòng chống ung thư (PCUT) với 4 nội dung chính bao gồm: sàng lọc phát hiện sớm bệnh UT; nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị UT; chăm sóc giảm nhẹ, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân UT [1],[2]. Để đáp ứng được chiến lược trên, công tác ghi nhận ung thư (GNUT) đóng vai trò hết sức quan trọng trên phạm vi toàn thế giới cho cả các quốc gia phát triển và đang phát triển. Kết quả GNUT giúp đánh giá được gánh nặng của bệnh UT tại cộng đồng, vị trí, type mô bệnh học, giai đoạn và xu hướng mắc UT theo thời gian, qua đó xác định được các ưu tiên cho chương trình PCUT ở mỗi quốc gia, [4],[5],[6],[7]. Đây cũng là phương tiện để giám sát, đánh giá hiệu quả của chương trình PCUT và các can thiệp khác tại cộng đồng, đồng thời giúp ích các nhà ung thư học có định hướng trong việc sàng lọc, chẩn đoán sớm và điều trị UTDD. Tại Việt Nam, công tác GNUT ngày càng được quan tâm trong đó có ghi nhận UTDD, đặc biệt ở một số tỉnh, thành phố lớn như: Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, tỉnh Thái Nguyên và Thừa thiên- Huế. Các nghiên cứu ghi nhận UTDD còn rất ít, đặc biệt là Thành phố Hà Nội đã được mở rộng địa giới hành chính từ tháng 8/2008 [3]. Số liệu về tỷ suất mới mắc UTDD, các số liệu về hình thái học, vị trí cũng như giai đoạn bệnh vẫn còn hạn chế tại Việt Nam. Đây là những thông tin rất cần thiết cung cấp bằng chứng cho công tác xây dựng chính sách và lập kế hoạch. Công tác GNUT ở Hà Nội cũng như tại các tỉnh còn nhiều hạn chế về chất lượng số liệu do thiếu nguồn nhân lực, vật lực và thời gian. Với những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013” với các mục tiêu sau: 1. Mô tả vị trí, type mô bệnh học, giai đoạn và tính chính xác của số liệu qua phương pháp ghi nhận ung thư dạ dày tại Hà Nội giai đoạn 2009-2013. 2. Ước lượng tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày thô, chuẩn hoá theo tuổi trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009-2013 và dự báo xu hướng mắc ung thư dạ dày đến năm 2030. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI =========== PHAN VĂN CƯƠNG NGHI£N CứU Tỷ SUấT MớI MắC UNG THƯ Dạ DàY TRONG CộNG ĐồNG DÂN CƯ Hà NộI GIAI ĐOạN 2009 - 2013 Chuyên ngành : Ung thư Mã số : 62720149 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Văn Thuấn HÀ NỘI - 2018 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt AJCC Tiếng việt Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ Tiếng Anh The American Joint Committee on Cancer ASR Tỷ suất mắc chuẩn hoá theo tuổi Age-Standardize for Rates BMI Chỉ số khối thể Body Mass Index CDH1 Sự đột biến di truyền E- Cadherin-1 gen cadherin gene CEA Kháng nguyên bào thai u Carcinoembryonic antigen CI Khoảng tin cậy Confident Interval CR Tỷ suất mắc thô Crude rate CT Chụp cắt lớp vi tính Computerized Tomography GNUT Ghi nhận ung thư HP Xoắn khuẩn dày IARC Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc tế International Agency for Helicobacter Pylori Research on Cancer ICD Phân loại Quốc tế bệnh khối u International Classification of Diseases of Oncology PCUT Phòng chống ung thư RR Nguy tương đối Ralative Rík TCYTTG Tổ chức Y tế Thế giới WHO (World Health Organization) UT Ung thư UTDD Ung thư dày MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm ung thư dày 1.1.1 Khái niệm chung 1.1.2 Ghi nhận ung thư dày quần thể 13 1.2 Đặc điểm vị trí, type mơ bệnh học giai đoạn ung thư dày 22 1.2.1 Đặc điểm vị trí ung thư dày 22 1.2.2 Đặc điểm type mô bệnh học ung thư dày 24 1.2.3 Đặc điểm giai đoạn bệnh ung thư dày 26 1.3 Tỷ suất mắc xu hướng mắc ung thư dày 28 1.3.1 Tỷ suất mắc ung thư dày 28 1.3.2 Xu hướng mắc ung thư dày 37 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Đối tượng nghiên cứu 39 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng ghi nhận ung thư dày 39 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng cho nghiên cứu định tính 39 2.2 Địa điểm nghiên cứu 40 2.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 41 2.3.2 Các bước tiến hành ghi nhận ung thư 43 2.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 45 2.3.4 Các thông tin cần ghi nhận mã hoá 45 2.3.5 Phương pháp xử lý thông tin trình ghi nhận 48 2.3.6 Kiểm tra chất lượng ghi nhận 49 2.3.7 Nhập số liệu xử trí số liệu 51 2.3.8 Thời gian nghiên cứu 57 2.3.9 Đạo đức nghiên cứu 57 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 Một số đặc trưng bệnh nhân ung thư dày Hà Nội giai đoạn 2009-2013 58 3.2 Đặc điểm vị trí, hình thái học giai đoạn ung thư dày 60 3.2.1 Vị trí mắc ung thư dày 60 3.2.2 Đặc điểm type mô bệnh học ung thư dày 62 3.2.3 Mối liên quan vị trí type mơ bệnh học ung thư dày 64 3.2.4 Giai đoạn ung thư dày 67 3.2.5 Một số yếu tố liên quan tới tính đầy đủ xác ghi nhận ung thư dày Hà Nội 71 3.3 Tỷ suất mắc ung thư dạ dày 75 3.3.1 Tỷ suất mắc ung thư dày thô Hà Nội giai đoạn 2009-2013 75 3.3.2 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi 83 3.3.3 Dự báo xu hướng mắc ung thư dày Hà Nội đến năm 2030 90 Chương BÀN LUẬN 92 4.1 Đặc điểm vị trí, type mơ bệnh học giai đoạn mắc ung thư dày 92 4.1.1 Vị trí mắc ung thư dày 92 4.1.2 Đặc điểm type mô bệnh học ung thư dày 95 4.1.3 Giai đoạn ung thư dày 98 4.1.4 Một số yếu tố liên quan tới tính đầy đủ xác ghi nhận ung thư dày Hà Nội 102 4.2 Tỷ suất mắc ung thư dạ dày 103 4.2.1 Tỷ suất mắc thô 103 4.2.2 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá 108 4.2.3 Xu hướng mắc ung thư dày Hà Nội đến năm 2030 116 4.3 Bàn luận phương pháp nghiên cứu 120 NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI CỦA LUẬN ÁN 124 KẾT LUẬN 126 KIẾN NGHỊ 128 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Vị trí ung thư dày theo phương pháp ghi nhận ung thư 22 Bảng 1.2 Phân loại TNM ung thư dày theo AJCC, 2010 26 Bảng 1.3 Bảng xếp loại giai đoạn bệnh theo TNM 27 Bảng 1.4 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi giới năm 2012 số châu lục 29 Bảng 1.5 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hóa theo tuổi số quốc gia năm 2012 30 Bảng 1.6 Tỷ suất mắc chuẩn hoá theo tuổi tỷ suất mắc ung thư dày nam giới năm 2008 31 Bảng 1.7 Tỷ suất mắc chuẩn hoá theo tuổi mắc ung thư dày nữ giới năm 2008 31 Bảng 1.8 Tỷ suất mắc ung thư dày nam nữ Việt Nam 2000-2010 34 Bảng 1.9 Tỷ suất mắc ung thư dày nam nữ số tỉnh thành năm 2004-2010 36 Bảng 2.1 Cấu trúc dân số Thành phố Hà Nội từ 2009-2013 44 Bảng 2.2 Dân số Thành phố Hà Nội giai đoạn từ 2009-2013 45 Bảng 2.3 Các thông tin cần ghi nhận 45 Bảng 2.4 Phân bố quần thể dân số tham chiếu giới 55 Bảng 3.1 Tuổi trung bình mắc ung thư dày theo giới theo năm giai đoạn 2009-2013 58 Bảng 3.2 Phân bố số đặc trưng bệnh nhân ung thư dày Hà Nội giai đoạn 2009-2013 59 Bảng 3.3 Phân bố vị trí mắc ung thư dày theo giới Hà Nội 2009-2013 61 Bảng 3.4 Phân bố hình thái ung thư dày theo giới 63 Bảng 3.5 Mối liên quan ung thư biểu mô tuyến số vị trí ung thư dày phổ biến 64 Bảng 3.6 Mối liên quan số vị trí ung thư dày phổ biến ung thư biểu mô tế bào nhẫn 65 Bảng 3.7 Mối liên quan số vị trí ung thư dày phổ biến ung thư biểu mô tuyến nhày 66 Bảng 3.8 Mối liên quan ung thư biểu mơ số vị trí ung thư dày phổ biến 66 Bảng 3.9 Mối liên quan số vị trí ung thư dày phổ biến ung thư biểu mơ biệt hố 67 Bảng 3.10 Phân bố độ xâm lấn ung thư dày giai đoạn 2009-2013 68 Bảng 3.11 Phân bố mức độ di hạch vùng ung thư dày giai đoạn 2009-2013 69 Bảng 3.12 Phân bố mức độ di xa ung thư dày, 2009-2013 70 Bảng 3.13 Phân bố giai đoạn ung thư dày giai đoạn 2009-2013 71 Bảng 3.14 Số mắc tỷ suất mắc ung thư dày thô cho nam nữ, Hà Nội theo năm, 2009-2013 76 Bảng 3.15 Tỷ suất mắc ung thư dày thô theo tuổi Hà Nội, 2009-2013 77 Bảng 3.16 Tỷ suất mắc ung thư dày thô theo tuổi giới Hà Nội, 2009-2013 78 Bảng 3.17 Số mắc tỷ suất mắc ung thư dày thô đặc trưng theo giới theo năm Hà Nội giai đoạn 2009-2013 79 Bảng 3.18 Tỷ suất mắc ung thư dày thơ theo nhóm tuổi theo năm Hà Nội giai đoạn 2009-2013 79 Bảng 3.19 Tỷ suất mắc ung thư dày thơ nam giới theo nhóm tuổi theo năm 80 Bảng 3.20 Tỷ suất mắc ung thư dày thơ nữ giới theo nhóm tuổi theo năm 81 Bảng 3.21 Phân bố nhóm tuổi mắc ung thư dày theo giới, 2009-2013 82 Bảng 3.22 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi cho nam nữ theo tuổi Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2013 84 Bảng 3.23 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi nam giới Thành phố Hà Nội theo nhóm tuổi giai đoạn 2009-2013 86 Bảng 3.24 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi nữ giới Thành phố Hà Nội theo nhóm tuổi giai đoạn 2009-2013 88 Bảng 3.25 Dự báo xu hướng tỷ suất mắc ung thư dày thô đặc trưng theo giới theo năm Hà Nội giai đoạn 2009-2030 90 Bảng 4.1 Một số yếu tố nguy ung thư dày tâm vị Ardabil 95 Bảng 4.2 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi giai đoạn 2004-2008 109 Bảng 4.3 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi năm 20082010 toàn quốc 110 Bảng 4.4 Ước lượng tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi cho số khu vực năm 2012 113 Bảng 4.5 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi số quốc gia Đông Nam Á 115 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Phân bố tỷ lệ mắc ung thư dày theo giới 60 Tỷ lệ ghi nhận vị trí ung thư dày Hà Nội 2009-2013 60 Phân bố hình thái học ung thư dày Hà Nội, 2009-2013 62 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ ghi nhận độ xâm lấn khối u dày, Hà Nội, 2009-2013 67 Tỷ lệ ghi nhận di hạch vùng (N) ung thư dày, Hà Nội, 2009-2013 68 Tỷ lệ ghi nhận mức độ di xa ung thư dày, Hà Nội, 2009-2013 69 Tỷ lệ ghi nhận giai đoạn ung thư dày, Hà Nội, 2009-2013 70 Tỷ suất mắc ung thư dày thô chung theo giới, Hà Nội, 2009-2013 75 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi theo quần thể dân số giới cho nam nữ Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2013 83 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ 3.9 Biểu đồ 3.10 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi nam giới Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2013 85 Biểu đồ 3.11 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi nữ Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2013 87 Biểu đồ 3.12 Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hóa theo tuổi theo năm89 Biểu đồ 3.13 Dự báo xu hướng tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi (/100.000 dân) đặc trưng theo giới theo năm Hà Nội, giai đoạn 2009-2030 91 Biểu đồ 4.1 Phân bố giai đoạn ung thư dày 101 Biểu đồ 4.2 Dự báo tỷ suất mắc ung thư dày Hoa Kỳ từ năm Biểu đồ 4.3 1975 đến 2020 cho số nhóm dân cư 118 Xu hướng mắc ung thư dày Hà Lan giai đoạn 1989-2008 119 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành Thành phố Hà Nội 40 Hình 2.2 Sơ đồ ghi nhận ca bệnh ung thư dày 48 Hình 2.3 Sơ đồ qui trình ghi nhận, nhập phân tích số liệu 52 40,60,62,67-70,75,83,85,87,89,91,101,118,119 1-39,41-59,61,63-66,71-74,76-82,84,86,88,90,92-100,102-117,120- 123 số liệu điều tra cắt ngang (rời rạc) không dựa mơ hình hồi qui tuyến tính nghiên cứu Tuy nhiên, kết nghiên cứu chúng tơi số hạn chế số liệu ung thư dày Hà Nội có từ năm 2000 đến năm 2013 Theo mơ hình dự báo có số liệu tỷ suất mắc ung thư dày giai đoạn dài kết dự báo xác tin cậy Điều số quốc gia Hàn Quốc, Thuỵ sĩ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ nghiên cứu, công bố xác nhận Một hạn chế phương pháp ghi nhận ung thư dày quần thể thiếu thơng tin vị trí, đặc điểm hình thái học giai đoạn bệnh (do ghi nhận lại từ nguồn thơng tin có sẵn từ sở y tế) Đây hạn chế nghiên cứu dựa phân tích số liệu thứ cấp (second data annalysis) Theo TCYTTG IARC, tính xác tin cậy ghi nhận ung thư hạn chế điểm quan trọng phương pháp cung cấp chứng số mắc, tỷ suất mắc đặc biệt quan trọng xu hướng mắc bệnh ung thư nói chung ung thư dày nói riêng cho cơng tác lập sách lập kế hoạch phòng chống ung thư 124 NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI CỦA LUẬN ÁN Đóng góp luận án phát tính tốn tỷ suất mắc ung thư dày cho Thành phố Hà Nội nơi có số lượng dân cư lớn thứ nước Tỷ suất ung mắc ung thư dày chuẩn hoá 24,5/100.000 dân cho nam nữ Tỷ suất ung mắc ung thư dày chuẩn hoá nam giới 37,6/100.000 nữ giới 19,7/100.000 dân Kết lần công bố Việt Nam giai đoạn 2009-2013, cập nhật thêm kết công bố giai đoạn 2000-2010 Các kết nghiên cứu giới thông qua ghi nhận ung thư chậm so với thời điểm IARC TCYTTG công bố kết ung thư dày số quốc gia đến năm 2012 Việt Nam công bố tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hố đến năm 2010 Đóng góp thứ hai luận án lần công bố kết dự báo tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá đến năm 2030 Kết cho thấy tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hố có xu hướng giảm năm 2030 Kết phù hợp với kết nghiên cứu có chiều hướng giảm quốc gia giới Cho đến năm 2030, tỷ suất mắc ung thư dày thô giảm xuống 7,9% chung cho nam nữ, 10,3% cho nam giới 7,3% cho nữ giới Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi chung cho nam nữ giảm (27/100.000 chung năm 2009 xuống 13,2/100.000 năm 2030; cho nam: 41,4/100.000 năm 2009 xuống 19,6/100.000 năm 2030 cho nữ: 16,3/100.000 năm 2009 xuống 11,4/100.000 năm 2030) Kết dự báo ung thư dày chứng đóng góp cho cơng tác xây dựng sách lập kế hoạch phòng chống ung thư dày 125 Đóng góp thứ ba nghiên cứu rõ thiếu hụt số liệu vị trí, đặc điểm hình thái giai đoạn ung thư dày thông qua ghi nhận ung thư quần thể Tỷ lệ xác định vị trí, đặc điểm hình thái học giai đoạn ung thư dày chiếm tỷ lệ thấp (vị trí: 13,9%, đặc điểm hình thái học: 43,7% giai đoạn: 7,8%) Kết nghiên cứu cho thấy cần phải nâng cao chất lượng tính đầy đủ phương pháp ghi nhận ung thư dày vị trí, đặc điểm hình thái học giai đoạn ung thư dày 126 KẾT LUẬN Đặc điểm vị trí, type mơ bệnh học, giai đoạn tính xác số liệu phương pháp ghi nhận ung thư dày Hà Nội giai đoạn  Đa số trường hợp ghi nhận ung thư dày không rõ vị trí (86,1%) Tỷ lệ vị trí ung thư dày chung cho nam nữ hang vị chiếm tỷ lệ cao (45,6%), nữ giới cao nam giới (55,3 44,9%), bờ cong nhỏ (18,3%), nam giới (18,9%) nữ (17,2%), tâm vị (14,2%), nam giới cao nữ (17% 8,8%), vị trí khác thấp khơng có khác biệt nam giới nữ giới  Đa số trường hợp mắc ung thư dày ghi nhận ung thư khối u không xác định hình thái học (56,3%) Ung thư biểu mô tuyến chiếm 28,7%, ung thư biểu mô tế bào nhẫn chiếm 6,7% có 5,3% ung thư dày khác Khơng có khác biệt phân đặc điểm hình thái học ung thư dày nam nữ giới  Chỉ có phần nhỏ trường hợp mắc ung thư dày ghi nhận ung thư xác định giai đoạn (7,8%) Trong số trường hợp ghi nhận được, T4A chiếm tỷ suất cao (48,1%), T3A (31,7%), T2A (12,6%) T1B (7%)  Tính xác cập nhật ước lượng tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá chung cho nam nữ Hà Nội giai đoạn 2009-2013 tương đối xác  Tính xác cập nhật vị trí, đặc điểm hình thái học giai đoạn ung thư dày giai đoạn 2009-2013 hạn chế Tỷ suất mắc ung thư dày địa bàn Hà Nội giai đoạn 20092013 dự báo xu hướng mắc ung thư dày đến năm 2030  Tỷ suất mắc ung thư dày thô cho nam nữ chiếm 19,7/100.000 dân Tỷ suất mắc ung thư dày thô nam cao nữ (26,1 127 13,6/100.000) Tỷ suất mắc ung thư dày thơ có xu hướng giảm theo năm, thấp năm 2013 2012 (15,6 18,7/100.000 dân) cao năm 2010 (22,1/100.000 dân) Tỷ suất mắc ung thư dày thơ có xu hướng cao độ tuổi 50 Tỷ suất mắc ung thư dày thô cao độ tuổi 70-74 (138,8/100.000 dân), độ tuổi 65-69 (125,2/100.000 dân) độ tuổi ≥80 (121,3/100.000 dân) Tuổi trung bình mắc ung thư dày chung cho nam nữ giai đoạn 2009-2013 cao (61,6 ± 13,4 tuổi)  Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi cho nam nữ Hà Nội (theo quần thể dân số tham chiếu giới giai đoạn 20002025) 24,5/100.000 dân (nam giới: 37,6 nữ giới 19,7/100.000 dân) Ung thư dày có xu hướng giảm theo thời gian Cho đến năm 2030, tỷ suất mắc ung thư dày thô giảm xuống 7,9% chung cho nam nữ, 10,3% cho nam giới 7,3% cho nữ giới Tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hoá theo tuổi chung cho nam nữ giảm (27/100.000 chung năm 2009 xuống 13,2/100.000 năm 2030; cho nam: 41,4/100.000 năm 2009 xuống 19,6/100.000 năm 2030 cho nữ: 16,3/100.000 năm 2009 xuống 11,4/100.000 năm 2030) 128 KIẾN NGHỊ Dựa kết nghiên cứu trình bày luận án số khuyến nghị sau đề xuất:  Mặc dù tỷ suất mắc ung thư dày chuẩn hố có xu hướng giảm cần thiết tăng cường công tác sàng lọc phát sớm ung thư dày tuyến bệnh viện nhằm phục vụ công tác điều trị kéo dài thời gian sống nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân  Cần tập trung biện pháp sàng lọc, phát sớm ung thư dày cho người >50 tuổi  Cần nâng cao chất lượng ghi nhận ung thư dày Hà Nội nhằm đảm bảo tính đầy đủ thơng tin vị trí mắc, đặc điểm hình thái học giai đoạn bệnh ung thư dày phục vụ cho cơng tác chẩn đốn, điều trị dự phòng Các biện pháp bao gồm tăng cường đào tạo cho cán ghi nhận ung thư, tăng cường kinh phí giám sát công tác ghi nhận ung thư Đối với sở y tế cần giám sát việc ghi chép vào bệnh án thơng tin vị trí mắc, đặc điểm hình thái học giai đoạn bệnh ung thư dày  Cần tiếp tục nghiên cứu xuất tỷ suất mắc dự báo tỷ suất mắc ung thư dày cho tồn quốc nhằm phục vụ cơng tác lập sách kế hoạch điều trị dự phòng DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Phan Văn Cương, Trần Văn Thuấn (2017) Tỷ lệ mắc ung thư dày giới Việt Nam Tạp chí Y học Việt Nam, số đặc biệt Hội nghị quốc tế: tiếp cận ngoại khao nước nhiệt đới cập nhật ung thư, tập 459, 333-340 Phan Văn Cương, Trần Văn Thuấn (2018) Tỷ suất mắc ung thư dày Hà Nội giai đoạn 2009-2013 Tạp chí Y học Việt Nam, số 2, tập 466, 3-7 Phan Văn Cương, Trần Văn Thuấn (2018) Vị trí, hình thái học giai đoạn ung thư dày ghi nhận Hà Nội giai đoạn 20092013 Tạp chí Y học Việt Nam, số 2, tập 466, 23-27 TÀI LIỆU THAM KHẢ O IA RC W HOa (2015) G loba l mor bidi ty a nd mor tality (G lobcal cancer fa ctsheet) Cancer IAfRo (2015) Section of Canc er Sur veil lance Canc er Mondial.: Bùi Diệu, T rầ n Văn Thuấn, Nga NTHet a ll (20 16) Bá o c áo đị nh hư ớng c ơng tác phòng chốn g ung thư đến năm 2020 Tạp c hí Ung th học Việt Nam 1: 13-2 UK CR (20 16) R is kfactors of ga stric cancer in United K indom London, Great Britai n Jolia t G R, Hahnlo ser D , Dema rtines Net all (2015) F uture deve lopm ent of gastroi ntest inal ca ncer incidence and morta lity rates in Switzerland: a tum our registry - and popula t ion-based proj ection up t o 2030 Swiss Med W kly 145: w14188 Torr e LA, Siegel RL, W ard EMet all (2016) Global Cancer Inc idenc e and Mortality Rates and Tre nds An Update Cancer Epidem iol Bi oma rkers P rev 25 (1): 16-27 Bra y F, Ferla y J, Laversanne Me t all (2015) Cancer Incidence in Fi ve Contine nts : Inclusi on c riter ia, highligh ts from V olum e X a nd the glo bal statu s of cancer registra tion Int J Cancer 137 (9): 206 0-2071 La Torre G, Chiara dia G, Gia nfa gna Fet a ll (20 09) Smo ki ng status a nd gastr ic cancer risk: an updated m eta-analy sis of case-control studie s publishe d in the pa st ten y ears Tum ori 95 (1): 13-22 Calvet X, Lá zaro MJ , a l LP e (2013) D iagnosis and e pide miology of Helicoba cter py lori infection He lico ba cter 18 (s1): 5-11 10 G raha m D Y, Lu H , Yam aoka Y (2009) Afr ican, Asian or Indian eni gma , the East Asian Helicobacter py lori: f acts or m edica l my ths J Dig Dis 10 (2): 7-84 11 A ng TL, Fock KM, Dham oda ran Se t a ll (2005) Racial diff erenc es in H elicobacter py lori, serum pe psinogen and ga stric c ancer inc idenc e in an urban A sian pop ulatio n J G astroente rol Hepa t ol 20 (1 0): 1603-16 09 12 Crew KD , Neugut AI (2006) Epide miology of ga stric c ancer W orld J Gastroe nterol 12 (3): 35 4-362 13 L eung W K, W u MS, Kakugawa Ye t all (2008) Scr eening for ga stric c ancer in Asia: curr ent evidenc e and practice Lancet Oncol (3): 279-287 14 Foc k KM ( 2014) Review article: the epi dem iology and pre vention of gastric cancer Alim ent P harm acol The r 40 (3): 250-260 15 Boein g H (1991) Ep idem iolog ical research in stoma ch canc er: progress over the last ten y ear s J Cancer Res Clin O ncol 117 (2): 133-143 16 T subo no Y , Hi sam ichi S (200 0) Screening f or gastric c ancer in Japa n Gastric Cancer (1): 9-18 17 L iu CY, W u CY, Lin JTet all (2006) Mu ltis tate a nd m ultifa ctorial progress ion of gas tric c ancer: results from c omm unity -ba sed m ass screening f or gastric c ancer J Med Scre en 13 Supp l 1: S2-5 18 I ARC (2 014) Canc er incidenc e and mor tality worldwide: sources, m ethods and ma j or pa tterns in GLOBO CAN 201 Int J Cancer 135 (5): 359-386 19 D iệu B (2 014) Báo c áo t ình hì nh hoạt động phòng chống ung thư gia i đoạn 20 11-2014 thuộc C hươ ng trìn h Mục t iêu Quốc gia Y tế Tạp c hí Ung th học V iệt Nam 2: 21-28 20 K era ma ti MR, Sadeghia n MH, Ay atollahi Het all (2012) Role of t he Lewis and ABO Blood Gr oup Antigens in Hel icobacter py lori Infe ction Malay s J Me d Sci 19 (3): 17-21 21 A ry ana K, Kerama ti MR, Zakavi S Ret all (2 013) Ass oc iation of Hel icoba cter py lori infe ction w ith the Le wis a nd A BO b lood grou ps in dy speptic pa tients Niger Me d J 54 (3): 196-199 22 Mar tin-de -Argila C, Bo ixe da D, Redondo Cet all (1997) Re latio n between his tolog ic subty pes a nd loca ti on of gastric c ancer and H elicobacter py lori Scand J Gastroenterol 32 (4): 303-307 23 H uang JQ, Zhen g GF, Suma na c Ke t all (2003) Me ta-analy sis of the relatio nship betwee n c agA seropositi vity a nd gastric cancer G astroente rology 125 (6): 1636-164 24 N guy en LT , Uchida T, Mura kami Ket all (2008) H elicobacter py lori virulence a nd the dive rsi ty of gastric cancer in Asia J Med Microbiol 57 (P t 12) : 144 5-1453 25 A zum a T, Yam akawa A, Yam azaki Set all (2004) Distinct Dive rsity of the cag P athogenic ity Island am ong He licobac ter py lori Strains in Ja pan J Cl in M icrobiol 42 (6): 2508-2517 26 Satom i S, Yam akawa A, Mats unaga Set a ll (2006) Re lations hip between the d iversity of the cagA ge ne of Helicoba cter py lori a nd gastric c ancer in O kina wa, Japan J Gas troenterol 41 (7): 668-673 27 Matsu da A, Ma tsuda T, Shiba ta Aet all (201 3) Cancer incide nce and incide nce rates in Japan in 2007: a s tudy of 21 population-ba sed cancer registrie s for the Monitoring of Cancer Inc idence in Ja pan ( MCIJ) pr oje ct Jpn J Cl in Onc ol 43 (3): 32 8-336 28 H ealth NCIo (2 016) Helic oba cter pylori and Canc er Clevela nd, U SA 29 O 'Connor A (2013) Surve illance of gastric intes tinal m etapla sia for the preventi on of gastric c ancer Coc hrane Upper G I and Panc reatic Diseases Group 30 MAP S (20 11) Guide line for screening gastric cancer E uropean Society of Gastr ointesti na l Endoscopy (ESGE) , E urope an Helicobac ter Study Group ( EHSG), E uropean Society of Pathology (ESP), a nd the Soc iedade Portugue sa de Endoscopia D ige stiva ( SP ED ) 31 Shin CM, Kim N, Park JHet all (201 2) P redic tion of the ri s k for gastric cancer using c andidate me thyla tion m arkers in the non-ne oplas tic ga stric muc osae J P athol 226 (4): 654-66 32 A arnio M, Salovaara R, A alto nen LAet a ll (1997) Features of ga stric c ancer in here ditary non-poly posis c olorectal canc er sy ndrome Int J Canc er 74 (5): 551-555 33 P isters P W T, K elsen DP , al TJe (2008) Canc er of the stom ach: Princ iples a nd P ractice of Oncology PD Q Cancer Inform atio n Summar ies, Philadelp hia, & 8t h e d., 34 K urtz RC , She rloc k P (1985) The diagnosis of gastric c ancer Semin Onc ol 12 (1): 11-18 35 O ffic e of the Surgeon G, Off ice on S , H ealth ( 200 4) Reports of the S urgeon Genera l The Health Co nsequenc es of Smok in g: A Report of the S urgeon General , Cente rs for Di sease Contr ol an d P re vention ( US), Atlanta (GA), 36 A ssoc iation JG C (2011) Japa nese c lassif ication of gastr ic c arcinoma : 3rd English edi tion Gas tric Cancer 14 (2): 101-1 12 37 A be N, W atana be T, Sugiyam a Me t all (2004) Endoscopic treatm ent or surgery for undiffe rentiated ear ly gastric c ancer? Am J Surg 188 (2): 181-18 38 O live ira C , Seruca R, Seixas Met al l (1998) T he Clinicopathological Features of Gastric Carcinom as with Mic rosa tell ite Insta bi lity Ma y Be Mediated by Mutat ions of D iff ere nt “ Ta rge t Gene s” : A Study of the TGFβ RII , IGFII R, a nd BAX Gene s A m J P athol 153 (4): 211-1219 39 Baba ei M, Pour farzi F, Y a zda nbod Aet a l l (2010) Gastr ic c ancer in A rdabil, Ir an a review a nd upda te on canc er re gistry da ta Asian P ac J Cancer P re v 11 (3): 595-599 40 Feller A, Fehr M, Bordoni Aet all (201 5) Tr ends in inc idenc e of oesophageal and ga stric c ancer ac cording to morphology a nd ana tom ical location, in Swi tzerla nd 1982-2011 Swiss Med W kly 145: w14245 41 H iếu NV (2001) B ài gi ảng un g th học , Nhà Xuất Y học , Trường Đại học Y Hà Nội 42 C S ĐĐVv ( 200 5) Nghiê n cứu biện pháp c hẩn đoán sớm xâ y dựng phác đồ đ iều trị ung th dày Đề tài nhánh c ấp nhà nước Bộ Khoa h ọc Công nghệ Mô i trư ờng.: 43 C S NDv (201 0) Báo cáo kết th ực hiệ n d ự án quốc g ia phòng c hống ung thư 2008-201 tỉnh Th ừa thiên-Huế Tạp chí U ng th học Việt Nam 1: 35-37 44 P hạm Duy Hiển, Nguyễ n Văn Hiếu , CS BCTv (2010) Đánh giá kết b ước đầ u hoá-xạ trị đồng t hời sau m ổ bệnh ung thư dày giai đoạn tiến triể n Tạp chí Ung thư học V iệt Nam 1: 301-308 45 N guy ễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Tuy ển , CS NV Bv ( 2007) Phâ n l oạ i m ô bệnh học ung thư dày Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 11: 57-60 46 N guy ễn Cường Thị nh DĐB (2010) Nhận xé t qua 208 tr ường hợp cắt t oàn dày điều trị ung th dày Tạp chí Ung thư học Việt Nam 1: 30 9-313 47 N guy ễn Quang Thái NVH (2010) N hận xét kết s ớm điề u trị phẫu thuậ t un g thư dày khoa phẫ u thuậ t tổng hợp, Bệ nh v iện K năm 2010 14-319 48 V ũ Quang Toản, Đ oàn Hữu Ng hị , Tú Đ A (2016) Đánh giá kết điều trị ung thư dày gia i đoạn II B-III (T 4) hoá trị bổ trợ EO X sau phẫ u t huật Bệnh việ n K Tạp chí Ung thư học Việt Nam 2: 80-88 49 H ưng LQ (2016) Nghiê n cứu xác định kiểu ge n CAGA VACA Helicoba cter pylori bệ nh nhân ung thư dày Tạp c hí Ung thư học Việt Nam 2: 206-229 50 Bàng MH (2006) Đ ặc điểm lâ m sàng, hình ảnh nội s oi m ô bệnh học ung thư dày Tạp chí y học thực hành 34: 7-89 51 Bosm an FT, Carneir o F , Hruba n RH, Theise, N.D (2 010) W HO Classific atio n of Tumours of the D ige stive System ( 4th Edition) Ly on: Internatio nal Agency for Researc h on Cancer (IA RC, 3, 52 Bùi Tiến Dũn g LQH , P hạ m Cẩ m P hương (2017) Đánh giá kết nộ i so i xét ngh iệm tế bào áp chẩn đoán ung thư dày Bệnh viện K trung ơng T ạp chí y học Việt nam 459: 12-19 53 L ê Vă n Thành, Võ Q uốc Hoàn , C S PHTv (2017) Nhận xét số đặ c điể m lâ m sàng, cận lâm sàng kết q uả điề u trị sớm phẫu thuật cắt dày triệt ung th Bệnh viện Un g bư ới Hà Nội Tạp chí y học Việt na m 459: 141-147 54 E dge SB , Com pton CC (2 010) The Am erican Joint Comm ittee on Cancer : the 7th editi on of the AJ CC cancer staging m anua l a nd the future of TNM An n Sur g Onc ol 17 (6): 1471-14 74 55 Bray F, Re n J S, Masuy er Eet all (2013) Global e st imates of cancer pr evalence f or 27 sites in the adu lt pop ulation in 2008 Int J Cancer 132 (5): 133-1145 56 E ngho lm GFJ, Chris tensen N , al KAe ( 2015) Ca ncer Incidence, Mortality, P re valence a nd Surviva l in the Nord ic Coun tries, , 57 H u Y, Fang JY , Xiao SD (20 13) Can t he inc idenc e of gastric cancer be re duced in the ne w ce ntury ? J Dig Dis (1): 11-15 58 Rahm an R, As ombang AW , I bdah JA (2014) Cha racteristics of gastric cancer in Asia W orld J Gastroenterol 20 (16): 448 3-4490 59 Ferla y J, Soerj oma taram I , a ll Ee (2015) Cancer Incidence a nd Morta lity W orldwide, Interna tiona l Agency for Research on Canc er; 2013, < http ://globoca n.iarc fr, a cce ssed on da y /month/y ear.>, 60 G oh K L (200 7) Cha ng ing tre nds in gastrointest ina l d isease in the Asia-P acific region J Dig Dis (4): 179-18 61 G uo P , Hua ng ZL, Y u P et all (2012) Tre nds in c ancer mor tality in China: an u pdate Ann Oncol 23 (10): 2755-2762 62 Matsu za ka M, Fuku da S, Ta kahashi Iet a l l (2007) The decre asing burden of gas tric c ancer in Ja pan Toho ku J Exp Med 212 (3): 207-2 19 63 K ato M , A sa ka M (2012) Re cent developm ent of gastric c ancer pre ve ntion Jpn J Cl in Oncol 42 (11): 87-994 64 K im YS, P ark H A, Kim B Set all (20 00) Efficacy of screening for ga stric c ancer in a Kore an adult population : a ca se-control study J Kore an Me d Sc i 15 (5): 10-515 65 K im R, Tan A, Cho i Met all (2013) Geogra phic differe nces in a pproach to a dva nced gastric ca ncer: Is the re a standard a pproach? Crit Rev Oncol Hem atol 88 (2): 416-426 66 Correa P, P iazuelo M B , Cam argo MC (2004) The future of gastric c ancer pre ve ntion Gastric Canc er (1): 9-16 67 Foc k KM, Kate laris P, S ugano Ket a ll (2 009) Second A sia-P acific Consensus G uide li nes for Helicobac ter py lori infection J Gastroen terol H epatol (10): 158 7-1600 68 G oh K L, Cheah PL, Md Net al l (2007) E thnic ity a nd H py lori as ris k f actor s for ga stric c ancer in Malay sia: A prospective c ase c ontrol study Am J G astroe nterol 10 (1): 40-45 69 P arkin D M, Bra y F, Ferla y Je t all (2005) Global cancer statis tics, 200 CA Cancer J Cl in 55 (2): 74-108 70 T hành NN (2010) Báo cáo kết thực dự án phò ng c hống bệnh ung t hư g iai đoạn 20 09-2010 kế hoạ ch g iai đoạn 2011-2015 Tạp chí U ng th học Việt Nam 1: 38-42 71 Male kzade h R, Der akhshan MH , Male kzadeh Z (2009) Gastric c ancer in Ir an: epide miology a nd r is kfactors Arc h Ira n Med 12 (6): 576-5 83 72 H aidari M, Nikba kht MR, Pasdar Yet a ll (201 2) Trend analy sis of ga stric c ancer inc idence in Iran a nd its si x geographic al ar eas during 2000-2 005 As ian P ac J Canc er P rev 13 (7): 3335-3341 73 C S VHv (201 0) Báo cáo kết th ực hiệ n d ự án quốc g ia phòng c hống ung thư 2008-201 Thái N guy ên Tạp c hí Ung thư học Việt Nam 1: 1-54 74 C S TĐKv ( 201 0) Báo c áo kết t hực d ự n qu ốc gia phòng chố ng ung thư 2008-201 Thành phố Hà Nội Tạp chí Ung thư học Việt Nam 1: 27-34 75 O ffic e NS (2015) Cancer Registra tion Stat ist ics, Engla n d: First release: 2014, < http s:/ /www.ons.g ov.uk/ cancerre gistra tionsta tis tics england / fir strelease2014.> , 76 Mol ler B, Fekj aer H , Hakulinen Te t all (2003) P re diction of cancer inc ide nce in the Nordic countries: e m piric al c omparison of diff ere nt appr oaches Stat Med 22 (17): 2751-2766 77 O rga nizat ion W H (2013) W orld Standard Population for age standardizat ion of rates ( W HO 2000-2025) 78 H ealth USDo (2011) How to c alculate age-specific rate of diseases and de ath, < https://www health.ny gov/d iseases/chronic /agea dj htm>, 79 P oude l KK, Hua ng Z, N eupane P Ret a ll (2017) P redic tion of the Canc er Inc ide nce in Nepal A sian P ac J Canc er P rev 18 (1): 165-168 80 Char vat H, Sasazu ki S, I noue Met al l (2016) Pre diction of the 10-ye ar probability of gastric c ancer occurrenc e in the Ja pane se population: the JP HC study cohor t II Int J Canc er 138 (2): 320-331 81 Mol ler B, Fekj aer H , Hakulinen Te t all (2002) P re diction of cancer inc ide nce in the Nordic countries up to the ye ar 2020 Eur J Cancer Pre v 11 Sup pl 1: S1-96 82 L iu Y , Kane ko S , Sobue T (20 04) Tre nds in repor ted incidences of ga stric cancer by tum our location, fr om 1975 to 198 in Japa n In t J Ep idem iol 33 (4): 808-815 83 Z hou Y, Z hang Z, Zhang Zet a ll (2008) A r ising trend of ga stric c ardia canc er in Gansu P rovince of China Cancer Lett 269 (1): 18-25 84 Shin HR, Jung KW , W on YJet all (2004) 200 Annua l Report of t he Kore a Central Canc er Registry : Based o n Regi stere d Data from 139 Hospitals Ca ncer Res Treat 36 (2): 03-114 85 D era khsha n MH, Ma lekzadeh R, W atabe Het all (2008) Combina tion of ga stric atrophy , reflux sy m ptom s and histological su bty pe indicates two dist inct ae tiol ogies of ga str ic c ardia cancer Gut 57 (3): 298-305 86 N elen SD, Ver hoeve n RHA, Le mm ens Vet all (2017) I ncre asing survival gap be tween y oung and e lderly gastric c ancer patients G astric Cancer 20 (6): 919-928 87 G iang NT (201 0) Kết khả o sát giai đoạn bệnh số loạ i u ng th thườ ng gặ p Thành phố Cầ n Thơ Tạp chí Ung thư học Việt Nam 1: 14 5-151 88 Ram os M, Fra nc h P , Zaf orteza Met all (2015) Completeness of T, N, M and stage group ing for all cancers in the Mallorca Cance r Registry BM C Cancer 15: 847 89 D assen AE, Di kken JL, Bossc Ket all (2014) G astric cancer: Decr easing incidenc e but stable surv ival in the Netherlands A cta O ncologica 53 (1): 138-142 90 P han Trọng Khá nh , CS N LHv (2010) Cơng tác phòng chống ung t hư Hải Phòng: 17 năm xây dựng phá t triển Tạp c h í Ung thư học V iệt Nam 1: 67-72 91 C S NĐTv ( 201 0) Ghi nhận ung th Th ừa thiên-Huế g iai đoạn 2001-2009 Tạp chí Ung th học Việt Nam 1: 91-97 92 Bùi Đức Tùng, Quách Tha nh K hánh , C S NHNv (2010) Bá o cáo ghi n hận ung t hư q uần thể Thành phố Hồ Chí Min h 2003-20 06 Tạp c hí Un g th học Việt Nam 1: 1-90 93 T hắng HQ (2010) K ết ghi nhậ n ung thư Cần Th 200 8-2009 Tạp chí U ng th học Việt Nam 1: 104-111 94 Society A C (20 17) Key Statist ics for Stoma ch Cancer W ashington D C, U SA : 95 U K CS (2015) Stom ach Cancer Inc ide nc e Statis tics London, UK.: 96 N guy ễn Bá Đức, Bù i Diệu , TVTvc ( 2010) Tình hình m ắc ung th V iệt Nam năm 2010 qua số l iệu vùng g hi nhận g iai đoạ n 20 04-2008 Tạp c h í Ung thư học Việt Nam 1: 73-80 97 K arim i P (2014) Ga stric Canc er: Descr iptive Epidem iology , Ris k Factors, Scre ening, and Preve ntion (5): 700-713 98 L indsey A , al RLe (2015) Global cancer statistics, 20 12 A cancer Journa l for Clinic ian 65 (2): 87-108 99 Jam es KY, Hooi1 W Y , KN W (2017) G loba l P re valence of Helicoba cter pylor i Infe ction: Sy stem atic Review and Meta -Analysis Gastroe nterology 153 (2): 420-429 100 Sier MS, C ue va P , Bravo LEet all (2016) Stom ach c ancer burden in Centra l and Sout h Am erica Canc er Epide m iol 44 Su ppl : S6 2-s73 101 Facts P (200 5) The Burden of Cancer in Asia, Ta iwan Canc er Regi stry Annua l Report 005 G lobocan 2002 IA RC 102 Lage rgren F, Xie S-H, Mattsson Fet all (20 18) Upda ted inc ide nc e tre nds in ca rdia a nd non-cardia gastric ade nocarcinoma in Sweden Acta Oncologic a 1-6 103 Edwards BK , Noone A M, Ma riot to ABet a l l (2014) Annual Repor t to the Nation o n the Status of Cancer, 1975-2010, Featuring P reva lence of Com orbidi ty a nd Im pact on Surviva l am ong P ersons wit h Lung, Col orectal, Bre ast or Prostate Canc er Cancer 120 (9): 1290-1314 104 Pre vention CfDCa (2015) A ctual and P roj ected Canc er Inc idenc e Rates, U nited States, 1975 to 202 A tlan ta, US Phụ lục GHI NHẬN UNGTHƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHIẾU GHI NHẬN UNG THƯ  Số ghi nhận Họ tên: Giới: Nam 1, Nữ  Tuổi  Địa chỉ:  Cơ sở y tế chẩn đoán ca ung thư:  Nguồn thơng tin: Phòng khám Khoa điều trị Khoa GPBL Khác  Ngày chẩn đoán:   Cơ sở chẩn đoán Lâm sàng X quang, siêu âm (vị trí ung thư dày, ghi rõ): Nội soi, mổ thăm dò (vị trí ung thư dày, ghi rõ): Sinh hóa, miễn dịch Giải phẫu bệnh GPB vị trí di GPB u nguyên phát Autopsy có chẩn đốn vi thể Chẩn đốn: T  N M Type mô bệnh học  Giai đoạn  Phương pháp điều trị . Tình trạng lúc viện: Ngày chết: Sống 1 Chết 2  Người viết phiếu Người mã Ngày Ngày Người vào máy Ngày Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC GHI NHẬN UNG THƯ DẠ DÀY Tôi xin giới thiệu nghiên cứu sinh Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội thực “Nghiên cứu tỷ lệ mắc ung thư dày cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013”, tơi xin phép vấn anh/chị chương trình ghi nhận ung thư khó khăn, thuận lợi q trình ghi nhận ung thư Tơi xin bảo mật thông tin cá nhân anh/chị Xin cám ơn anh/chị  Xin anh/chị làm cơng việc trung tâm/bệnh viện? Trình độ chun mơn anh/chị gì?  Xin anh/chị cho biết anh/chị làm cơng tác ghi nhận ung thư năm rồi?  Xin anh/chị cho biết anh/chị có tập huấn ban đầu tập huấn lại thường xuyên công tác ghi nhận ung thư khơng? có, lần? Nội dung tập huấn gì?  Xin anh/chị cho biết nội dung tập huấn có giúp nhiều cho anh/chị công tác ghi nhận ung thư khơng?  Xin anh/chị cho biết khó khăn mà người cán ghi nhận ung thư thường gặp phải? - Về thời gian: có bận q khơng? - Thiếu thốn kinh phí? - Về phương tiện lại? - Về điều kiện làm việc? - Về chuyên môn ghi nhận ung thư: (khó tìm hồ sơ, thiếu thông tin để điền vào phiếu ghi nhận, ) - Về công tác loại trùng lặp ca bệnh? sử dụng chương trình CANREC? - Về thơng tin liên lạc với chương trình? - Khó khăn bệnh viện, sở y tế nỡi tiến hành ghi nhận ung thư  Xin anh/chị cho biết khó khăn trên, khó khăn nhất?  Xin anh/chị cho biết chương trình làm để đảm bảo trình ghi nhận ung thư xác (giám sát, thông tin liên lạc, đào tạo, hỗ trợ phương tiện, )  Xin anh/chị cho biết thời gian tới, anh/chị đề xuất để làm tốt cơng tác ghi nhận ung thư dày chất lượng lẫn số lượng Xin trân trọng cảm ơn anh/chị cung cấp thông tin Ngày / tháng /năm 2018 Thời gian vấn: từ .giờ phút đến .giờ phút Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH GHI NHẬN UNG THƯ DẠ DÀY Tôi xin giới thiệu nghiên cứu sinh Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội thực “Nghiên cứu tỷ lệ mắc ung thư dày cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013”, xin phép vấn anh/chị chương trình ghi nhận ung thư khó khăn, thuận lợi trình ghi nhận ung thư Tơi xin bảo mật thông tin cá nhân anh/chị Xin cám ơn anh/chị  Xin anh/chị cho biết chương trình ghi nhận ung thư Việt Nam bắt đầu tiến ành từ bao giờ?  Xin anh/chị cho biết có tỉnh/thành phố tiến hành ghi nhận ung thư?  Tại Việt Nam, có cán ghi nhận ung thư? Những cán thường ai? làm việc đâu? Trình độ chun mơn gì?  Xin anh/chị cho biết cán ghi nhận ung thư có tập huấn ban đầu thường xun khơng? Nội dung tập huấn gì?  Những cán ghi nhận ung thư có bị thay đổi cơng tác khơng? Nếu có cán có tập huấn để đảm bảo ghi nhận ung thư hay không?  Xin anh/chị cho biết cán ghi nhận ung thư có quyền lợi cán khác khơng?  Xin anh/chị cho biết khó khăn mà người cán ghi nhận ung thư thường gặp phải? - Về thời gian: có bận q khơng? - Thiếu thốn kinh phí? - Về phương tiện lại? - Về điều kiện làm việc? - Về chuyên môn ghi nhận ung thư: (khó tìm hồ sơ, thiếu thơng tin để điền vào phiếu ghi nhận, ) - Về thông tin liên lạc với chương trình? Xin anh/chị cho biết chương trình làm để đảm bảo trình ghi nhận ung thư xác (giám sát, thơng tin liên lạc, đào tạo, hỗ trợ phương tiện, ) Xin anh/chị cho biết chương trình dự kiến có mở rộng ghi nhận ung thư cho toàn tỉnh thành không? Xin anh/chị cho biết thời gian tới chương trình ghi nhận ung thư làm để giải khó khăn để nâng cao chất lượng ghi nhận ung thư Việt Nam? Xin trân trọng cảm ơn anh/chị cung cấp thông tin Phụ lục HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHĨM CÁN BỘ LÀM CƠNG TÁC GHI NHẬN UNG THƯ DẠ DÀY  Công tác tập huấn ban đầu tập huấn lại thường xuyên công tác ghi nhận ung thư nào? Nội dung tập huấn gì?  Nội dung tập huấn có phù hợp khơng?  Những khó khăn mà người cán ghi nhận ung thư thường gặp phải? - Về thời gian: có bận q khơng? - Thiếu thốn kinh phí? - Về phương tiện lại? - Về điều kiện làm việc? - Về chuyên môn ghi nhận ung thư - Về sử dụng chương trình CANREC? - Về thơng tin liên lạc với chương trình? - Khó khăn bệnh viện, sở y tế nơi tiến hành ghi nhận ung thư  Chương trình làm để đảm bảo q trình ghi nhận ung thư xác (giám sát, thông tin liên lạc, đào tạo, hỗ trợ phương tiện, )  Có đề xuất để làm tốt công tác ghi nhận ung thư dày chất lượng lẫn số lượng PHỤ LỤC Mã bệnh viện Bệnh viện ghi nhận 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bệnh viện K Bệnh viện Việt đức Bệnh viện Sản C Bệnh viện Bạch mai Bệnh viện Phổi TƯ Bệnh viện tai mũi họng Viện hàm mặt Bệnh viện Việt xô Bệnh viện Xanh pôn Bệnh viện Việt nam cu ba Bệnh viện Thanh nhàn Bệnh viện Mắt TƯ Bệnh viện Phụ sản Hà nội Bệnh viện Nhi TƯ Bệnh viện E Bệnh viện GTVT Bệnh viện G1 Bệnh viện BV 198 Bệnh viện 103 Bệnh viện 108 Bệnh viện bỏng Bệnh viện Đống đa Bệnh viện Bưu điện Bệnh viện 354 Bệnh viện phổi hà nội Bệnh viện Ung bướu hà nội Bệnh viện huyết học TƯ Bệnh viện chương mỹ Mã bệnh viện Bệnh viện ghi nhận 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Bệnh viện Quốc oai Bệnh viện Thạch thất Bệnh viện Hà đông Bệnh viện Đan phượng Bệnh viện Hoài đức Bệnh viện 105 Bệnh viện thường tín Bệnh viện Phúc Yên Bệnh viện Thanh oai Bệnh viện mỹ đức Bệnh viện Mêlinh Bệnh viện Vân đình Bệnh viện Phú thọ Bệnh viện Sơn tây Bệnh viện Ba Bệnh viện Ứng hòa Bệnh viện Sóc sơn Bệnh viện Đông anh Bệnh viện Gia lâm Bệnh viện Đức giang Bệnh viện Thanh trì Bệnh viện da liễu TƯ Bệnh viện nội tiết TƯ Bệnh viện mắt hà nội Bệnh viện Nam thăng long Bệnh viện Bắc thăng long 55 56 Bệnh viện Vinmex Bệnh viện nông nghiệp I ... điểm type mô bệnh học ung thư d y 24 1.2.3 Đặc điểm giai đoạn bệnh ung thư d y 26 1.3 Tỷ suất mắc xu hướng mắc ung thư d y 28 1.3.1 Tỷ suất mắc ung thư d y 28 1.3.2 Xu hướng mắc ung. .. Giai đoạn ung thư d y 67 3.2.5 Một số y u tố liên quan tới tính đ y đủ xác ghi nhận ung thư d y Hà Nội 71 3.3 Tỷ suất mắc ung thư dạ d y 75 3.3.1 Tỷ suất mắc ung thư d y thô Hà. .. (N) ung thư d y, Hà Nội, 2009-2013 68 Tỷ lệ ghi nhận mức độ di xa ung thư d y, Hà Nội, 2009-2013 69 Tỷ lệ ghi nhận giai đoạn ung thư d y, Hà Nội, 2009-2013 70 Tỷ suất mắc
- Xem thêm -

Xem thêm: LATS Y HỌC Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013 (FULL TEXT), LATS Y HỌC Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013 (FULL TEXT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay