Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh hải vân

31 21 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:35

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN 1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh 1.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh 1.3 Các hoạt động kinh doanh chi nhánh 1.4 Cơ cấu tổ chức chi nhánh 1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 1.5 Đánh giá chung tình hình kinh doanh chi nhánh .5 1.5.1 Tình hình huy động vốn 1.5.2 Tình hình cho vay 1.5.3 Kết hoạt động kinh doanh .7 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay chung BIDV - chi nhánh Hải Vân 2.1.1 Tình hình cho vay tiêu dùng cho vay chung 2.2.Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân 11 2.2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay 11 2.2.2 Tình hình cho vay têu dùng theo hình thức đảm bảo 13 2.2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 16 2.2.4 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 18 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH HẢI VÂN .21 3.1 Đánh giá chung tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh .21 3.1.1.Kết đạt 21 3.1 Hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế, tồn .21 3.1.2.1 Hạn chế, tồn 22 3.1.2.2 Nguyên nhân hạn chế, tồn .22 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân .22 SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang i Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương 3.2.1 Tăng cường huy động vốn 24 3.2.2 Mở rộng mạng lưới chi nhánh 24 3.2.3 Không ngừng phát triển công nghệ ngân hàng 24 3.2.4 Xây dựng hồn thiện cơng tác nhân 24 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang ii Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển CBTD Cán tín dụng CB-CNV Cán cơng nhân viên CN Chi nhánh CVTD Cho vay tiêu dùng DNBQ Dư nợ bình quân HV Hải Vân KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH ĐT&PT VN Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam NX Nợ xấu SP Sản phẩm TLNX Tỷ lệ nợ xấu TT Tỷ trọng TC Tổng cộng VTD Vay tiêu dùng QHKHCN Quan hệ khách hàng cá nhân QHKHDN Quan hệ khách hàng doanh nghiệp QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro KHNV Kế hoạch nguồn vốn DVKH Dịch vụ khách hàng TCNS Phòng tổ chức nhân QTTD Phòng quản trị tín dụng TCKT Tài kế tốn QLNB Quản lý nội QL&DVKQ Quản lý dịch vụ kho quỹ SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang iii Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 1.1:Tình hình huy động vốn BIDV HV giai đoạn 2013-2015 Bảng 1.2:Tình hình cho vay BIDV HV giai đoạn 2013-2015 Bảng 1.3:Kết hoạt động kinh doanh BIDV HV giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.1:Tỷ trọng cho vay tiêu dùng chi nhánh giai đoạn 2013-2015 10 Bảng 2.2:Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay chi nhánh giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.3:Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo chi nhánh giai đoạn 2013-2015 15 Bảng 2.4:Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn chi nhánh giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.5: Kết hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh giai đoạn 2013 - 2015 SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang iv 12 17 19 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng bán lẻ loại hình ngân hàng chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân Các sản phẩm dịch vụ cung cấp phổ biến bao gồm tiết kiệm, kiểm tra tài khoản cho cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… nhiều dịch vụ khác Một sản phẩm chiếm tỉ trọng cao hoạt động ngân hàng bán lẻ, vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng xuất nước phát triển từ năm 70 kỉ trước Ở Việt Nam, hoạt động ngân hàng thương mại ý khoảng 15 năm trở lại đây, nay, mãng thị trường tiềm mà tất ngân hàng hướng tới Việt Nam dân số 90 triệu người mức thu nhập người dân ngày tăng hứa hẹn sân chơi bán lẽ rộng mở cho ngân hàng thương mại nói riêng tất tổ chức tín dụng nói chung Đối với BIDV - chi nhánh Hải Vân, mở rộng cho vay tiêu dùng mục tiêu trước mắt lâu dài ngân hàng, nhằm mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam Qua thời gian thực tập BIDV – CN Hải Vân, em chọn đề tàiGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân ”, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Ngồi lời mở đầu, Kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài kết cấu thành chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát BIDV - Chi nhánh Hải Vân Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân giai đoạn 2013-2015 Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Lê Thị Khương, xin cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình chị Nguyễn Thị Việt Nga ban lãnh đạo cô chú, anh chị BIDV Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân giúp đỡ em thời gian qua để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập Đà Nẵng, tháng 04 năm 2016 Sinh viên thực tập Phan Xuân Tuấn SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BIDV - CHI NHÁNH HẢI VÂN 1.1.Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển chi nhánh Hải Vân gọi tắt (BIDV Hải Vân) thức thành lập vào tháng 12/2004 sở nâng cấp chi nhánh cấp Liên Chiểu thành chi nhánh cấp 1, trực tiếp thuộc quản lý ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDVchi nhánh Hải Vân thành lập với định hướng hoạt động tập trung phục vụ cho doanh nghiệp khu công nghiệp, thuộc thành phần kinh tế, ngân hàng bán lẻ với sản phẩm, tiện ích, dịch vụ ngân hàng tiên tiến, đại Mục tiêu Ban lãnh đạo chi nhánh đặt “Xây dựng phát triển khách hàng bền vững”; xây dựng đội ngũ cán nhân viên có tâm đủ tầm với phương châm“mỗi cán nhân viên chi nhánh lợi cạnh tranh” Địa bàn hoạt động chi nhánh nằm quận Liên Chiểu – nơi mà đời sống dân cư nhiều khó khăn, nguồn vốn lưu động dân cư chỗ không đáng kể Mặt khác, địa bàn tập trung nhiều tổ chức tín dụng, việc cạnh tranh lĩnh vực huy động vốn dịch vụ diễn gay gắt, chi nhánh mở Phòng giao dịch trung tâm thành phố nhằm đẩy mạnh huy động vốn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khu vực trung tâm thành phố giao dịch với ngân hàng Sau 07 năm hoạt động, tính đến 31/12/2011, BIDV Hải Vân mở 03 phòng giao dịch: PGD Thanh Khê, PGD Ngã Ba Huế, PGD Lê Đình Lý Qua năm hoạt động, BIDV Hải Vân phần thể vai trò tổ chức tài uy tín địa bàn, điểm đến tin cậy đối tượng khách hàng địa bàn khu vực Ngày 23/04/2012, ấ Theo đó, tên gọi là: BIDV Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân từ ngày 02/05/2012 1.2.Chức nhiệm vụ chi nhánh BIDV - chi nhánh Hải Vân đại diện theo ủy quyền ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), có dấu, có bảng tổng kết tài sản, hoạch tốn phụ thuộc hệ thống BIDV Có nhiệm vụ thực hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan theo Luật tổ chức tín dụng, theo Điều lệ tổ chức hoạt động BIDV Việt Nam, theo quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Quản trị ban hành theo ủy quyền Tổng giám đốc BIDV Việt Nam, cụ thể sau: Nhận gửi tiền tiết kiệm, bán kỳ phiếu, trái phiếu đồng Việt Nam ngoại tệ SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - GVHD: Th.S Lê Thị Khương Cho vay ngắn – trung – dài hạn đồng Việt Nam ngoại tệ tất cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn loại - Cho vay chiết khấu loại chứng có giá Thực nghiệp vụ bão lãnh Dịch vụ chuyển tiền, toán nước quốc tế qua mạng máy vi tính, nghiệp vụ nhờ thu hộ… - Tiếp nhận vốn vay vốn tài trợ tổ chức kinh tế xã hội tổ chức tín dụng tiền tệ nước quốc tế 1.3.Các hoạt động kinh doanh chi nhánh BIDV Việt Nam ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian tài cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng gồm có: a.Dịch vụ tiền gửi b.Dịch vụ toán nước c.Dịch vụ toán lương tự động d.Dịch vụ mở tài khoản thẻ BIDV-ATM e.Dịch vụ chuyển tiền nhanh WESTERN UNION… f.Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ g.Dịch vụ chuyển tiền nước h.Dịch vụ ngân hàng khác i.Dịch vụ BSMS 1.4 Cơ cấu tổ chức chi nhánh 1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy Năm 2008, hệ thống BIDV Việt Nam tiến hành cải cách, đổi mơ hình hoạt động theo mơ hình ngân hàng đại với tảng công nghệ Cấu trúc tổ chức BIDVchi nhánh Hải Vân mô tả theo sơ đồ đây: SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC (Nguồn: BIDV Hải Vân) 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Phòng Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (QHKH DN): chức nhiệm vụ phòng đầu mối thiết lập trì quan hệ với khách hàng doanh nghiệp việc cung cấp tất sản phẩm Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân (QHKH CN): phòng đầu mối thiết lập trì mối quan hệ với khách hàng cá nhân Phòng quản lý rủi ro (QLRR): phòng thực mảng nghiệp vụ chính: quản lý chất lượng tín dụng, phòng chống rửa tiền, quản lý chất lượng tất hoạt động theo tiêu chuẩn ISO quản lý rủi ro tác nghiệp Phòng tài – kế tốn: chức phòng hạch toán kế toán, hậu kiểm chứng từ giao dịch viên, quản lý thu chi nội bộ, chi lương nhân viên; tham mưu cho ban lãnh đạo vấn đề chi tiêu, chi phí cho hoạt động chi nhánh Phòng tổ chức – hành chính: phòng thực nhiệm vụ: quản lý nhân sự, xếp, điều động cán bộ; mua sắm quản lý công cụ dụng cụ, tài sản chi nhánh SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Phòng Kế hoạch tổng hợp: thực nhiệm vụ sau: phụ trách công tác quảng cáo thương hiệu, ban hành sách lãi suất, giá phí dịch vụ NH, kinh doanh ngoại tệ, thư ký cho ban lãnh đạo Phòng phụ trách mảng điện tốn chi nhánh Các phòng giao dịch: ngồi việc thực chức năng, nhiệm vụ giống phòng giao dịch khách hàng trình bày trên, phòng giao dịch có chức hoạt động tín dụng, thực tổng hợp cơng việc phòng QHKH1,2 phòng quản trị tín dụng phạm vi thẩm quyền cho phép Phòng Quản trị tín dụng (QTTD): chức phòng kiểm sốt lưu trữ hồ sơ tín dụng, hồ sơ giải ngân thực giải ngân cho khách hàng Phòng quản lý dịch vụ kho quỹ: chức nhiệm vụ phòng điều tiết tiền mặt phòng giao dịch ngày, tiếp quỹ ATM, quản lý tiền mặt để đảm bảo tiền mặt không vượt tồn quỹ theo quy định Trụ sở chính; quản lý giấy tờ có giá như: ấn tiết kiệm, hóa đơn, séc; quản lý tài sản đảm bảo: thực nhập kho, xuất kho hồ sơ tài sản đảm bảo Phòng giao dịch khách hàng: phòng có chức giao dịch, hạch tốn trực tiếp cho khách hàng Tất hồ sơ giải ngân, gửi tiết kiệm, đăng ký dịch vụ… hạch tốn phòng 1.5 Đánh giá chung tình hình kinh doanh chi nhánh 1.5.1 Tình hình huy động vốn Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn BIDV HV giai đoạn 2013 – 2015 (Đvt: Tỷ đồng) Tốc độ tăng trƣởng Chỉ tiêu Huy động vốn cuối kỳ Cá nhân Tổ chức kinh tế Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 Số tiền Tỉ trọng (%) 2015/2014 Số tiền Tỉ trọng (%) 2.002 2.507 3.020 505 25,2 513 20,5 1.244 1.488 1.670 244 19,6 182 12,2 758 1.019 1.350 261 34,4 331 32,5 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh BIDV Hải Vân năm 2013, 2014, 2015) SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Sau vài năm thành lập có nhiều khó khăn với phương châm “Đi vay vay” Chi nhánh thực tốt mục tiêu huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa bàn thành phố Đà Nẵng Qua bảng 1.1 ta thấy: Vốn huy động ngân hàng chủ yếu huy động từ hai nguồn huy động vốn cuối kỳ theo đối tượng khách hàng (cá nhân tổ chức kinh tế) Ta thấy huy động vốn cuối kỳ năm 2014 2.507 tỷ đồng tăng so với năm 2013 2.002 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 25,2% Huy động vốn 2015 3.020 tỷ đồng tăng so với năm 2014 2.507 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng năm 2015 so với năm 2014 20,5% - Khách hàng cá nhân: Huy động vốn khách hàng cá nhân năm 2014 1.488 tỷ đồng tăng 224 triệu đồng so với năm 2013, tốc độ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 19,6%.Năm 2015 1.670 tỷ đồng tăng 182 triệu đồng so với năm 2014,tốc độ tăng trưởng năm 2015 so với năm 2014 chiếm tỷ lệ 12,2% - Tổ chức kinh tế: Huy động vốn tổ chức kinh tế năm 2014 1.018 tỷ đồng tăng 259 triệu đồng so với năm 2013, tốc độ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 34,4% Năm 2015 1.350 tỷ đồng tăng 332 triệu dồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng năm 2015 so với năm 2014 32,5% Vậy qua bảng 1.1 cho thấy, nguồn huy động vốn chi nhánh năm 2015 phát triển theo chiều hướng tăng lên, thành tựu to lớn ngân hàng, kinh tế giai đoạn kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nên có nhiều cạnh tranh gay gắt ngân hàng với nhau, tăng trưởng đảm bảo cung cấp vốn kịp thời, đầy đủ cho mục tiêu kinh doanh ngân hàng 1.5.2 Tình hình cho vay Bảng 1.2: Tình hình cho vay BIDV HV giai đoạn 2013 -2015 (Đvt: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tốc độ tăng trƣởng 2014/2013 2015/2014 Tỉ trọng Tỉ trọng Số tiền Số tiền (%) (%) 91 3,59 364 13,9 83 9,66 382 40,5 0,48 (18) (1,07) 180 7,53 197 7,67 102 12,7 180 19,9 78 4,9 17 1,02 (28) (22,6) (66) (68,75) Dƣ nợ cuối kỳ 2.531 2.622 2.986 Ngắn hạn 859 942 1.324 Trung dài hạn 1.672 1.680 1.662 Dƣ nợ bình quân 2.388 2.568 2.765 Ngắn hạn 799 901 1.081 Trung dài hạn 1.589 1.667 1.684 Nợ xấu 124 96 30 Tỷ trọng nợ xấu (27,4) (70,8) 5,1 3,7 1,08 (%) ( Nguồn: Báo cáo thường niên chi nhánh BIDVCNHV năm 2013,2014, 2015) SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Trong cho vay, việc giải ngân khoản vay ngắn hạn nhiều hay so với trung dài hạn tốn khó cho nhà lãnh đạo phòng QHKHCN ban Giám Đốc nói chung Vì liên quan đến vấn đề toán chi nhánh ngân hàng Nếu thời gian trước năm vừa qua nhiều ngân hàng tận dụng tối đa nguồn vốn ngắn hạn tối đa huy động cách bổ sung vay dài hạn Điều tác động tiêu cực đến tính khoản nguồn nợ dài hạn đáo hạn Chính vậy, để giải tốt vấn đề tiền phải phân chia cách hợp lý việc định giải ngân khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn nhiều hay thời điểm định Bên cạnh đó, khơng ngừng nâng cao cơng tác quản trị nguồn vốn sau giải ngân để góp phần tích cực vào việc sử dụng vốn ngân hàng cách hiệu định Căn vào thời gian vay khách hàng BIDV - chi nhánh Hải Vân chia làm loại: - Vay trung dài hạn: tối đa 84 tháng - Vay ngắn hạn : tối đa 12 tháng Xét theo chất CVTD nguồn trả nợ chủ yếu từ thu nhập hàng tháng khách hàng nên đa phần khoản vay tiêu dùng trung dài hạn có nghĩa vay năm Nhưng đặc điểm thiếu hụt tiền mục đích tiêu dùng CVTD tồn ngắn hạn dài hạn Cụ thể phản ánh sau: Năm 2013 dư nợ cuối kỳ cho vay ngắn hạn đạt 794 triệu đồng chiếm 43,2% tổng dư nợ cuối kỳ Sang năm 2014 tăng 4,5% chiếm có 47,7% Đến năm 2015 lại tăng với tốc độ đột biến 1.186 tỷ đồng tương ứng 21,6% Dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn dư nợ cuối kỳ dư nợ bình quân, nhiên tốc độ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 tăng năm 2015 so với năm 2014 bắt đầu có xu hướng giảm Do đó, dư nợ trung dài hạn có tỷ trọng giảm dần tổng dư nợ qua năm Với khoản vay lâu nguy rủi ro lớn nên tín hiệu khơng tốt hoạt động cho vay ngân hàng Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ dư nợ cuối kỳ dư nợ cho vay, nhiên tốc độ tăng trưởng qua năm tăng, đặc biệt năm 2015/2014 có tốc độ tăng đột biến Do đó, dư nợ ngắn hạn có tỷ trọng ngày lớn tổng dư nợ Với thời hạn nguy rủi ro ít, nữa, mức độ chu chuyển SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 13 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương dòng tiền nhanh lợi nhuận cao Do đó, ngân hàng nên quan tâm đến khoản vay ngắn hạn Đối với dư nợ bình quân: Qua bảng số liệu 2.2 cho thấy khách hàng địa phương có nhu cầu vay tiêu dùng chủ yếu thời gian ngắn Cụ thể, năm 2014 dư nợ ngắn hạn đạt 575 triệu đồng tăng 11 triệu đồng so với năm 2013 năm 2015 tăng mạnh 210 triệu đồng so với năm 2014 đạt 785 triệu đồng Riêng với dư nợ trung dài hạn đạt mức cao với năm 2014 với mức 326 triệu đồng, sang năm 2013 giảm 296 triệu đồng Nợ xấu có xu hướng giảm cụ thể từ năm 2014 đạt 33.4 triệu đồng xuống 10.8 triệu đồng năm 2015 tương đương giảm (67,7%), giảm gần lần, thể hiệu năm 2015 giảm tồn nợ xấu Xét tồn tiêu ta thấy kết cho vay toàn ngân hàng tốt, đồng thời, xét thời hạn cho vay là kết mong muốn ngân hàng mà tỷ trọng khoản vay trung dài hạn ngày giảm Điều cho thấy cơng tác kiểm sốt khoản vay, hoạt động thu nợ theo dõi nợ cán ngân hàng tốt 2.2.2 Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 14 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 2.3: Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo chi nhánh giai đoạn 2013 - 2015 (Đvt: Tỷ đồng) Năm 2013 Chỉ tiêu ST 1.Dƣ nợ cuối kỳ Đảm bảo tài sản Năm 2014 TT(%) 1.734 ST 100 Năm 2015 TT(%) 1.854 ST 100 Chênh lệch TT(%) 2.254 100 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 ST ST TT(%) 120 TT(%) 100 400 100 90 75 340 85 994 57 1.084 58,5 1.424 63,2 Đảm bảo không tài sản 740 43 770 41,5 830 36,8 30 25 60 15 2.Dƣ nợ bình quân 799 100 901 100 1.081 100 102 100 180 100 Đảm bảo tài sản 546 68,3 638 70,8 788 72,9 92 90,2 150 83,3 Đảm bảo không tài sản 253 31,7 263 29,2 293 27,1 10 9,8 30 16,7 3.Nợ xấu 47.5 100 33.4 100 10.8 100 (11.1) 100 (25.6) 100 Đảm bảo tài sản 23.1 48,6 16.8 50,3 4.5 41,7 (6.3) 56,7 (12.3) 48,04 Đảm bảo không tài sản 24.4 51,4 16.6 49,7 6.3 58,3 (4.8) 43,3 (13.3) 51,96 4.Tỉ lệ NX/DNBQ (%) 5,1 3,7 1,08 (1,4) (2,62) Đảm bảo tài sản 4,23 2,63 0,57 (1,6) (2,06) Đảm bảo không tài sản 9,6 6,3 2,15 (3,3) (4,15) ( Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phòng QHKHCN năm 2013,2014, 2015) SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 15 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bất khoản vay cấp cho khách hàng phải chắn khả thu hồi nợ Vì thế, để chắn khoản tín dụng cấp, NHTM xác định hai nguồn trả nợ Thứ từ việc xác định hiệu sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư hay thu nhập người vay Thứ hai ngân hàng sử dụng phương pháp đảm bảo khoản vay hai hình thức đảm bảo tài sản đảm bảo không tài sản Theo số liệu bảng ta thấy: Đảm bảo tài sản: Người vay sử dụng tài sản thuộc sở hữu để đảm bảo cho khoản vay ngân hàng, quyền sử dụng đất, tài sản từ vốn vay xe, nhà cửa…thông qua việc ngân hàng nắm giấy tờ liên quan đến tài sản Qua bảng số liệu 2.3 ta thấy rõ dư nợ CVTD hình thức cho vay đảm bảo chấp năm chiếm tỷ trọng cao so với tỷ trọng cho vay đảm bảo tín chấp, cụ thể CVTD hình thức đảm bảo chấp năm đề chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 65% Tuy nhiên, dư nợ hai loại hình tăng năm, đặc biệt dư nợ CVTD tín chấp tăng mạnh Điều khơng có khó hiểu thời gian qua chi nhánh tạo mối qua hệ tốt với khách hàng nên có khách hàng đáng tin cậy vay mà không cần phải có tài sản chấp Mặt khác, để thực chiến lược mở rộng phạm vi cho vay nhánh tạo điều kiện cho số khách hàng tiềm vay vốn dễ dàng hơn, để họ thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa cao cấp, xa xĩ nhằm giữ chân họ khoản vay khác tận dụng mối quan hệ họ xã hội khách hàng khách hàng kinh doanh có nhiều mối quan hệ xã hội Dư nợ bình quân hai hình thức tăng, cho vay tín chấp năm 2014 đạt 638 triệu đồng tăng 92 triệu đồng so với năm 2013, tốc độ tăng 16,8% Năm 2015 dư nợ bình quân đạt 788 triệu đồng, tăng 23,5% so với năm 2014 Nếu dư nợ cho vay đảm bảo tín chấp đạt tốc độ tăng cao dư nợ cho vay đảm bảo không chấp lại tăng với tốc độ khiêm tốn, cao năm 2014 đạt với tốc độ tăng trưởng 29,2% tương ứng với mức giảm 20 triệu đồng so với năm 2015 Nhìn chung, tình hình cho vay tiêu dùng giảm, phần tình hình lạm phát tương đối ổn định, khả phát triển kinh tế có xu hướng khởi sắc nên dịch chuyển từ cho vay ngắn hạn sang trung hạn để đầu tư sản xuất kinh doanh, cho vay tín chấp giảm mạnh, phần ảnh hưởng từ yếu tố tiêu dùng ảnh hưởng tái cấu nhà nước, giảm nợ xấu, tiêu chí nóng năm 2015 Vay trung hạn, với tài sản đảm bảo, thể bước chắn tương lai tình hình quản lí nợ xấu ngân hàng coi trọng liệt giải bước đầu có thành tương đối tốt 2.2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 16 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 2.4 : Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn chi nhánh giai đoạn 21013 - 2015 ( Đvt: Tỷ đồng) Chỉ tiêu 1.Dƣ nợ cuối kỳ - Mua sắm, sữa chữa nhà -Mua sắm phương tiện lại -Nhu cầu đời sống khác 2.Dƣ nợ bình quân - Mua sắm, sữa chữa nhà - Mua sắm phương tiện lại - Nhu cầu đời sống khác 3.Nợ xấu -Mua sắm, sữa chữa nhà -Mua sắm phương tiện lại -Nhu cầu đời sống khác 4.Tỷ lệ NX/DNBQ(%) -Mua sắm, sữa chữa nhà -Mua sắm phương tiện lại -Nhu cầu đời sống khác Năm 2013 ST TT(%) 1.734 100 Năm 2014 ST TT(%) 1.854 100 Năm 2015 ST TT(%) 2.254 100 988.38 57 1093.86 59 1352.4 537.54 31 630.36 34 788.9 208.08 799 12 100 129.78 901 100 479.4 60 558.62 223.72 28 95.88 47.5 60 Chênh lệch Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 ST TT(%) ST TT(%) 120 100 400 100 105.5 87,9 258.54 64,635 35 92.9 77,4 158.54 39,635 112.7 1.081 100 62 702.65 65 (78.4) 102 79.22 (65,3) 100 77,7 (17.08) 180 144.03 (4,27) 100 80,02 243.27 27 270.25 25 19.55 19,2 26.98 14,99 12 100 99.11 33.4 11 100 108.1 10.8 10 100 19 40 13.832 41,4 10.8 100 3.23 (11.1) (5.168) 3,1 100 46,5 8.99 (25.6) (3.032) 4,99 100 11,9 15.675 33 11.648 33,8 0 (2.571) 23,2 (11.648) 45,5 12.825 5,1 27 23,8 1,08 (3.361) 30,2 (10.92) 42,6 7.92 3,7 3,96 2,47 1,53 7,01 4,78 7,99 13,4 (1,4) (2,62) (1,49) (0,94) (2,23) (4,78) (5,41) (7,99) (Báo cáo kết kinh doanh phòng QHKHCN qua năm 2013,2014,2015) SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 17 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Theo phong tục, cách sống người Việt Nam nói riêng, người trưởng thành hay có gia đình mong muốn sở hữu ngơi nhà cho mình, nơi để họ trở rủ bỏ mệt nhọc, lo toan sau ngày làm việc Chính điều mà cho vay tiêu dùng liên quan đến vấn đề nhà phát triển Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn cho vay tiêu dùng Qua bảng 2.4 ta thấy doanh số cho vay mua sửa chữa nhà, mua đất chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cuối kỳ, có xu hướng giảm dần năm Đối với cho vay mua nhà, sửa chữa: năm qua, với sách phát triển kinh tế, phát triển đô thị sở hạ tầng, nhiều khu đô thị mọc lên, khu chung cư xây dựng bán với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhà người dân Đó lý tỉ trọng cho vay mua nhà, hộ lại chiếm phần lớn CVTD thường chiếm khoảng 43% - 46% năm 2013 - 2015 Cụ thể năm 2013 dư nợ cuối kỳ lĩnh vực 57%, năm 2014 59% năm 2015 60%, nhiên quy mơ cho vay tăng, lĩnh vực cho vay phương tiện lại nhu cầu đời sống khác chiếm tỷ trọng nhỏ nhìn chung tăng trưởng mạnh Nhìn chung, dư nợ cuối kỳ tiêu dùng tăng lên qua năm ngân hàng gia tăng dư nợ cuối kỳ thêm mở rộng đối tượng vay vốn mục đích năm tới Về dư nợ bình quân cho vay dư nợ cho vay mua phương tiện lại có phần sụt giảm so với năm 2015, cụ thể năm 2015 đạt 270.25 triệu đồng tăng 11,1% so với năm 2014, cho vay nhu cầu đời sống khác dư nợ tất năm giảm, nguyên nhân dư nợ cuối kỳ cao dư nợ bình quân điều thấy bảng Đây điều mà ngân hàng cần ý, với xu phát triển hẳn nhu cầu thiết yếu tâm lý tiêu dùng người dân ảnh hưởng đến nhu cầu khác tạo lập sống tiện nghi nâng dần chất lượng sống Vì nhu cầu vay để phục vụ nhu cầu khác khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị gia đình đại, du học,…của người dân chắn tăng, số ngân hàng lại giảm mạnh Ngân hàng cần phải xem xét lại cơng tác thực thi sách thu hút khách hàng sản phẩm để từ đưa giải pháp hợp lý nhằm tăng lợi nhuận điều cần thiết Còn tỷ lệ nợ xấu ta thấy năm 2013 so với năm 2014 tập trung ba mục đích mua sắm, sửa chữa nhà, mua sắm phương tiện lại, nhu cầu đời sống khác Nhưng đến năm 2015 tập trung vào mục đích mua sắm, sửa chữa nhà Năm 2013 tỷ lệ nợ xấu với mục đích mua sắm, sửa chữa nhà 3,96% đến năm 2014 SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 18 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương 2,47%, qua năm 2015 giảm 1,53% Ở mục đích mua sắm phương tiện lại tỷ lệ nợ xấu năm 2013 7,01% qua năm 2014 giảm 4,78%, qua năm 2015 tỷ lệ giảm 0% Đối với mục đích nhu cầu đời sống khác năm 2013 13,4% qua năm 2014 tỷ lệ giảm 7,99%, riêng năm 2015 khơng tỷ lệ nợ xấu Điều góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay tiêu dùng Nhìn chung, hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn qua năm 2013-2015 phát triển theo chiều hướng tích cực Dư nợ cuối kỳ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn tăng so với năm trước Dư nợ bình qn có mức tăng, giảm khác mục đích sử dụng vốn khác Đặc biệt nợ xấu giảm đáng kể so với năm trước góp phần làm tăng lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng Đó kết nổ lực làm việc cán ngân hàng 2.2.4 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 2.5: Bảng kết hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh giai đoạn 2013 2015 (Đvt: Tỷ đồng) Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 ST TT(%) Năm 2015/2014 ST TT(%) Tổng thu nhập 158 271 361 113 100 90 100 Tổng chi phí 127 229 311 102 100 82 100 31 42 50 11 35 19 Lợi nhuận trƣớc thuế (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh phòng QHKHCN qua năm 2013, 2014, 2015) Thơng qua kết phân tích lợi nhuận ta thấy lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng năm từ 2013 – 2015 tăng mạnh Sự thay đổi lợi nhuận biến động hai tiêu sau: Tổng thu nhập cho vay tiêu dùng: Năm 2013 158 tỷ đồng, đến năm 2014 271 tỷ đồng tức tăng 113 tỷ đồng hay tăng 71,52% Năm 2014 271 tỷ đồng, đến năm 2015 361 tỷ đồng tức tăng 90 tỷ đồng hay tương ứng tăng 33,21% SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 19 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Tổng chi phí: Năm 2013 127 tỷ đồng, đến năm 2014 229 tức tăng 102 tỷ đồng hay tăng 80,3% Năm 2014 229 tỷ đồng, đến năm 2015 311 tỷ đồng tức tăng 82 tỷ đồng hay tương ứng tăng 35,8% Mặc dù hai tiêu tăng lợi nhuận tăng nhiều so với chi phí nên lợi nhuận năm 2015 50 tỷ đồng tăng so với năm 2013 2014, mức tăng không cao Nguyên nhân tình hình sử dụng vốn ảnh hưởng khơng nhỏ đến nhu cầu vay tiêu dùng người dân Nhìn mơ hoạt động lớn, lợi nhuận đem lại nhiều với nhu cầu tiêu dùng ngày tăng đại đa số dân cư tạo nhiều triển vọng cho nghiệp vụ phát triển Theo định hướng chung ngân hàng nhũng năm đến tái cấu sang dịch vụ ngân hàng thương mại chủ yếu dịch vụ bán lẻ Đây hội cho ngân hàng mở rộng tìm kiếm thêm đối tượng vay tiêu dùng, mặt làm đa dạng hóa hoạt động cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro tăng sức cạnh tranh, mặt khác gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Tóm lại, dù chưa đáp ứng hết nhu cầu người dân địa bàn cho vay tiêu dùng góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống họ Qua đồng vốn ngân hàng, nhiều gia đình sữa chữa nhà, mua đất,…cuộc sống ngày hoàn thiện phát triển, xã hội ngày văn minh SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 20 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2013-2015 3.1 Đánh giá chung tình hình cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân 3.1.1.Kết đạt đƣợc Như thơng qua phân tích kết cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân giai đoạn 2013 – 2015 ta nhận thấy ngân hàng triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng sách hồn tồn hợp lý Hoạt động thu số thành công đáng kể sau: Tốc độ tăng trưởng dư nợ, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tổng số dư nợ cao ổn định Tỷ trọng cho vay tiêu dùng nâng lên đáng kể hoạt động tín dụng so với năm trước Số lượng đến giao dịch với ngân hàng ngày nhiều Mặc dù vốn vay qua năm tăng chất lượng tín dụng đảm bảo Nợ xấu chiếm phần nhỏ dư nợ ( tỉ lệ nợ NX/DNBQ chưa đến 1%) Mức thu lãi vay đồng vốn cao Có thành tựu phần ngân hàng có chiến lược kinh doanh phù hợp với giai đoạn, biết thu hút khách hàng, cán tín dụng cố gắng khắc phục khó khăn có, với ủng hộ đối tác, khách hàng BIDV - chi nhánh Hải Vân chi nhánh hệ thống BIDV Việt Nam, chi nhánh đạt tiêu lợi nhuận (cả tín dụng dịch vụ) trở thành chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu địa bàn thành phố Đà Nẵng Dư nợ tín dụng ln ổn định xảy nợ xấu BIDV - chi nhánh Hải Vân tạo mối quan hệ với mạng lưới khách hàng rộng giao dịch với ngân hàng cho vay tiêu dùng Đa số khách hàng gửi tiền vào chi nhánh khách hàng cá nhân hình thức tiền gửi tiết kiệm nên điều tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh cho vay tiêu dùng với hình thức dùng sổ tiết kiểm làm đảm bảo Như vậy, chi nhánh tạo tính liên kết tốt nghiệp vụ, phòng ban Quan hệ tín dụng với đối tác khu vực thành phố Đà Nẵng ln trì tốt chi nhánh đánh giá cao có tốc độ tín nhiệm với khách hàng cao SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 21 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Công tác thẩm định công tác quản lý tín dung hoạt động hiệu hổ trợ đắc lực cho hoạt động tín dụng: Thay đổi cách xác định lãi suất cho vay, thay trước áp dụng theo phương thức lãi suất cố định suốt kỳ hạn vay áp dụng theo phương thức lãi suất thay đổi theo kỳ định tùy theo loại hợp đồng tín dụng Tăng cường cơng tác kiểm sốt, kiểm tra sau cho vay, hướng dẫn việc thẩm định cho vay, quản lý giám sát vốn vay thu nợ, tiến hành đánh giá tài sản đảm bảo theo định kỳ Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, có mặt hạn chế tốn mà ngân hàng cần phải khắc phục thời gian đến để đảm bảo phát triển lên chi nhánh 3.1 Hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế, tồn 3.1.2.1 Hạn chế, tồn Mặc vay tiêu dùng năm vừa qua phát triển nhanh chóng đem so sánh với dư nợ chung ngân hàng tỷ lệ chiếm phần nhỏ, tương ứng với doanh thu từ hoạt động khơng cao Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng chung vượt kế hoạch đề riêng cho vay tiêu dùng dư nợ chưa đạt so với kế hoạch, đặc biệt kết thực cho vay du học xa so với tiêu đề Bên cạnh đó, số lượng khách hàng đến hợp tác với ngân hàng tăng số lượng khách hàng lịch sử ngân hàng thấp 3.1.2.2 Ngun nhân hạn chế, tồn  Từ phía khách hàng: Do khách hàng cho vay tiêu dùng nên khó ban đầu xác định nguồn thu để trả nợ, số ngân hàng chưa chứng minh nguồn thu rỏ ràng để khoản nợ vay Vướng mắc thứ hai đến cho vay tiêu dùng liên quan đến tài sản đảm bảo Do số quy định ngày chặt chẽ Cơ quan quản lý nhà nước khiến nhiều khách hàng khơng vay vốn giấy tờ tài sản chấp chưa hợp vốn hợp lệ Đối tượng khách hàng cá nhân nên khoản vay thấp (trung bình 170 triệu đồng cho khoản vay) Có 5-7 triệu đồng, thời gian vay ngắn, dư nợ thường khơng ổn định Nhiều người dân tâm lý ngại đến vay ngân hàng cho thủ tục phức tạp, phiền hà họ chưa thực hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Bên cạnh đó, nhiều cá nhân đến vay vốn lại sử dụng sai mục đích vay Nhiều trường hợp làm đơn xin vay với mục đích mua đất làm nhà thực chất đầu tư kinh doanh bất động sản SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 22 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương  Nguyên nhân khác: Tính cạnh tranh ngân hàng: Có thể nói giai đoạn lĩnh vực ngân hàng tài phát triển nhanh chóng ngân hàng có cạnh tranh gay gắt quy mơ, chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm Từ ngân hàng lớn Vietcombank, Agribank, BIDV Việt Nam ngân hàng có quy mơ nhỏ ngân hàng cổ phần, bên cạnh có tham gia tổ chức tín dụng khác Việc cạnh tranh giành giật thị trường ngân hàng gây khó khăn cho BIDV việc thu hút khách hàng Ngân hàng Á Châu lĩnh vực cho vay mua nhà trả góp thành lập hẳn siêu thị địa ốc để đáp ứng nhu cầu khách hàng, coi phương thức chào khách hàng hiệu ACB Chính sách pháp luật nhà nước cho vay tiêu dùng chưa rõ ràng, quy định tài sản chấp, định giá nhà, chuyển quyền sở hữu phức tạp, hay quy định thủ tục đăng ký xe ô tô, xe máy công dân Việt Nam đứng tên đăng ký xe máy hay ô tô phải mua bảo hiểm xe … Tất điều làm giảm doanh số cho vay tiêu dùng ngân hàng Môi trường kinh tế chưa thực ổn định, lạm phát tăng làm cho mức sống người dân chưa thực cải thiện, vay tiêu dùng chưa cao Từ việc tìm nguyên nhân gây hạn chế cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân, em xin đề số giải pháp với hy vọng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân giai đoạn 2013-2015 Hình thức cho vay tiêu dùng khơng mẻ phù hợp với thực tế đại Nền kinh tế phát triển ổn định, thu nhập người lao động ngày nâng cao, nhu cầu mua sắm tiêu dùng cần thiết Dòng chảy đồng vốn tín dụng vào thị trường qua nhiều kênh lưu thông, song hạn chế, chưa cung cấp đủ vốn cho kinh tế Hiện có nhiều ngân hàng thương mại gia tăng vốn điều lệ để hoạch định cho sách tín dụng lâu dài, an tồn hiệu cho tương lai Do đó, để có chiến lược phát triển lâu dài bền vững thời gian gần đây, đồng thời giới thiệu đến khách hàng sử dụng nhũng sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng ngày nhiều cần trọng đến cho vay tiêu dùng Đặc biệt CB – CNV thực chi trả lương qua hệ thống tài khoản ngân hàng Qua kênh đầu tư này, ngân hàng có thêm nhiều loại khách thời gian gần họ khách hàng tiềm sử dụng ngày nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng Sau SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 23 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương số giải pháp nhằm phát triển biện pháp cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân 3.2.1Tăng cƣờng huy động vốn Như ta biết nguồn vốn có vai trò quan trọng hoạt động tín dụng NHTM Nó điều kiện định tồn phát triển ngân hàng Trong hoạt động ngân hàng cần đến vốn, đặt biệt hoạt động cho vay Điều nói lên chất ngân hàng bị giảm sút Thật khơng thể hình dung ngân hàng khách hàng có nhu cầu vay vốn mà thân lại không đáp ứng Và vấn đề mà NHTM chi nhánh quan tâm đưa sách, chiến lược thu hút vốn Để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng việc mở rộng quy mô vốn, đảm bảo nguồn lực điều kiện cần thiết phải làm Một số giải pháp mở rộng nguồn vốn: - Tung sản phẩm huy động vốn hấp dẫn, thu hút khách hàng gửi tiền vào chi nhánh - Đi kèm ưu đãi với mức lãi suất phù hợp, nâng tính cạnh tranh hoạt động huy động vốn - Trong số trường hợp cần thiết tận dụng nguồn vốn từ chi nhánh, TCTD thị trường tài 3.2.2 Mở rộng mạng lƣới chi nhánh Hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay cá nhân đòi hỏi phải có hệ thống cung ứng sản phẩm, dịch vụ rộng khắp cung cấp đầy đủ đưa tiện ích ngân hàng tới tay người tiêu dùng Đà Nẵng thành phố lớn giàu tiềm cạnh tranh trở nên gay gắt với ngân hàng Một biện pháp để thắng cạnh tranh thu hút tối đa số lượng khách hàng mở rộng mạng lưới hoạt động ngân hàng địa bàn Hiện với tốc độ thị hóa mạnh mẽ, mức sống người dân nâng cao đáng kể, họ chưa mua sắm tiện nghi tương lai gần chắn họ có Ngân hàng cần mở thêm chi nhánh nhỏ, phòng giao dịch tới khu phố đô thị mới, khu xa trung tâm thành phố để đáp ứng tất nhu cầu người vay, tận dụng tối đa lợi 3.2.3 Khơng ngừng phát triển công nghệ ngân hàng - Sử dụng phần mềm tiên tiến để đảm bảo tính bảo mật cho thơng tin cá nhân khách hàng - Thường xuyên kiểm tra hoạt động hệ thống cơng nghệ để có phương án kịp thời sữa chữa SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 24 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương - Bổ sung nhiều thiết bị kèm camera nơi khuất khơng nhìn thấy, để đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng Không nên nhãng quan tâm cơng nghệ tới phòng giao dịch - Đầu tư đổi trang thiết bị làm tăng tốc độ xử lý công việc công nghệ phục vụ cho dịch vụ ngân hàng điện tử 3.2.4 Xây dựng hồn thiện cơng tác nhân Một vấn đề mà xem nhân tố định ngân hàng cơng tác cán Cán xem nhân tố quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng BIDV - chi nhánh Hải Vân Hàng năm chi nhánh tổ chức thi công khai tuyển nhân viên với nhiều vòng thi kiến thức chun mơn, trình độ ngoại ngữ khả giao tiếp…đã tuyển chọn cán có lực, có trách nhiệm nhiệt tình với cơng việc Chi nhánh thường xun mở lớp đào tạo, đào tạo lại cán thông qua Hội nghị chuyên đề, lớp tập huấn nước, khóa ngắn hạn dài hạn nước Đặc biệt ngân hàng thường xuyên tổ chức kiểm tra, sát hạch đánh giá trình độ cán trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nhu cầu trước mắt lâu dài để đưa vào quy hoạch đào tạo cán kế cận Đối với cán tín dụng lựa chọn số cán ngân hàng có đủ kiến thức đạo đức nghề nghiệp làm công tác tín dụng Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức kinh nghiệm cho vay đến cán tín dụng, trọng kỹ đánh giá phân loại khách hàng kỹ thẩm định dự án Rèn luyện kỹ ngoại ngữ để tiếp cận với khách hàng quốc tế Hiện số lượng cán tín dụng nói chung cán làm việc lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng thiếu Một cán tín dụng phải giải số lượng công việc lớn ngày làm việc, tình trạng làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ chuyện bình thường, gây nên căng thẳng cán tín dụng Vậy để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng việc tăng cường thêm cán tín dụng việc cần thiết Để thu hút cán giỏi, nâng cao hiệu công tác họ ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ định họ như: lương thưởng, chế độ đào tạo, phúc lợi…điều tạo nên động lực làm việc mạnh mẽ cán bộ, tạo hình ảnh đẹp ngân hàng lòng khách hàng SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 25 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương KẾT LUẬN Mặc dù hoạt động cho vay tiêu dùng áp dụng lâu ln khẳng định vai trò tích cực khơng Ngân hàng, người tiêu dùng mà tồn kinh tế Tình trạng “ lạm phát” đẩy lùi, kinh tế vào ổn định, đời sống người dân nâng cao, mức tiêu dùng mở rộng Nhận thức tầm quan trọng cơng tác tín dụng ngân hàng nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng, BIDV - chi nhánh Hải Vân ngân hàng thương mại khác, năm gần tích cực thực biện pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, khẳng định vai trò ngân hàng đa có chất lượng phục vụ hàng đầu, bước đầu đạt kết đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung toàn ngân hàng năm gần Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, BIDV - chi nhánh Hải Vân gặp nhiều khó khăn từ đối thủ cạnh tranh môi trường kinh doanh việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Trong xu hội nhập mở cửa kinh tế với phát triển xã hội mặt cho vay tiêu dùng xu tất yếu hoạt động ngân hàng, lĩnh vực hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, điều kiểm chứng nước phát triển Vì vậy, việc đưa thực giải pháp để phát triển cho vay tiêu dùng nhu cầu cần thiết ngân hàng Qua nghiên cứu lý luận thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân, hướng dẫn tận tình giáo Lê Thị Khương với anh chị phòng QHKHCN em vào phân tích nêu mặt đạt mặt hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân, từ mạnh dạn đưa số giải pháp với mong muốn hoạt động ngày mở rộng BIDV - chi nhánh Hải Vân Do hạn chế mặt kiến thức lý luận thực tiễn, đồng thời hạn chế tài liệu thời gian nghiên cứu nên viết số mặt chưa đạt hoàn chỉnh Em mong nhận góp ý, nhận xét thầy cơ, anh chị cán ngân hàng, bạn bè, người có niềm đam mê lĩnh vực ngân hàng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng Một lần em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, tháng 04 năm 2016 SVTH: Phan Xuân Tuấn Trang 26 Lớp: NH1 -13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phòng QHKHCN, BIDVchi nhánh Hải Vân, giai đoạn 2013, 2104, 2015 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 PGS TS Nguyễn Văn Tiến, xuất lần thứ - Giáo trình Ngân hàng thương mại, năm 2006 Quyết định số 493 /2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Giáo trình thẩm định tín dụng ngân hàng năm 2014 http:// www.bidv.com.vn http:// www.tailieu.vn SVTH: Phan Xuân Tuấn ... chế cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân, em xin đề số giải pháp với hy vọng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng BIDV. .. Khương CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH HẢI VÂN 2.1.Tình hình cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay chung BIDV - chi nhánh Hải Vân Với định hướng ngân hàng... hình cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân 3.1.1.Kết đạt đƣợc Như thơng qua phân tích kết cho vay tiêu dùng BIDV - chi nhánh Hải Vân giai đoạn 2013 – 2015 ta nhận thấy ngân hàng triển khai hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh hải vân , Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh hải vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay