Giải pháp đẫy mạnh hoạt động cho vay

28 13 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 17:34

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương M C C ỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ OCB_PGD THANH KHÊ - ĐÀ NẴNG 1.1 Sơ lược hình thành phát triển phòng giao dịch 1.2 Cơ cấu tổ chức phòng giao dịch .2 1.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng giao dịch 1.4 Khái qt tình hình hoạt động phòng giao dịch 1.4 Tình hình huy động vốn Chỉ Tiêu 1.4.2 Tình hình cho vay 1.4.3 Kết hoạt động kinh doanh .8 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THANH KHÊ – ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 10 2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng cho vay chung 10 2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại phòng giao dịch 12 2.2.1 Theo mục đích vay 12 2.2.2 Theo thời hạn vay 14 2.2.3 Theo hình thức đảm bảo 17 2.2.4 Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng 19 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THANH KHÊ 20 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng OCB – PGD Thanh Khê .20 3.1.1 Kết đạt 20 3.1.2 Hạn chế , tồn nguyên nhân hạn chế, tồn 21 3.1.2.1 Hạn chế, tồn 21 3.1.2.2 Nguyên nhân hạn chế, tồn 21 3.2 Giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tai phòng giao dịch Thanh khê 22 3.2.1 Tăng cường huy động vốn 22 3.2.2 Hoàn thiện đa dạng hoá sản phẩm cho vay tiêu dùng 22 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 23 3.2.4 Không ngừng đào tạo nâng cao lực đội ngũ CB CNV 23 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang i Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương DANH M C TỪ VIẾT TẮT PGD Phòng giao dịch TMCP Thương mại cổ phần CVTD Cho vay tiêu dùng NHTM Ngân hàng thương mại NQHBQ Nợ hạn bình quân DNBQ Dư nợ bình quân TCKT Tổ chức kinh tế BP Bộ phận KHDN Khách hàng doanh ngiệp KHCN Khách hàng cá nhân HĐKD Hoạt động kinh doanh DVKH Dịch vụ khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh CBCNV Cán công nhân viên SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang ii Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương DANH M C CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình huy động vốn phòng giao dịch giai đoạn 2013_2015 Bảng 1.2 Tình hình cho vay ngân hàng phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 Bảng 1.3 Kết hoạt động kinh doanh phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.1: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 11 Bảng 2.2: Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích vay phong giao dịch giai đoạn 2013-2015 13 Bảng 2.3: Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay phong giao dịch giai đoạn 2013-2015 16 Bảng 2.4: Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo phong giao dịch giai đoạn 2013-2015 17 Bảng 2.5: Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng phong giao dịch giai đoạn 2013-2015 19 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang iii Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương ỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập, ngân hàng nước đứng trước sức cạnh tranh gay gắt với ngân hàng thương mại nước ngồi Chính vậy, hoạt động ngân hàng cần nhiều đổi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nhanh chóng tốc độ giao dịch Các ngân hàng thương mại triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ gần gũi với người dân hơn, phục vụ nhu cầu ngày gia tăng hoạt động cho vay truyền thống đổi theo hướng tiếp cận với nhu cầu người dân Cuộc sống ngày đại, mức sống người dân nâng cao, sống khơng bó hẹp “ăn no, mặc ấm” mà chuyển dần sang “ăn ngon, mặc đẹp” nhu cầu khác cần phải đáp ứng Giờ đây, tâm lý người vay muốn sử dụng hàng hóa trước có khả tốn Đáp ứng nhu cầu người dân, ngân hàng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Một mặt đa dạng hóa hoạt động tín dụng, phân tán rủi ro kinh doanh, nâng cao thu nhập cho ngân hàng Mặt khác, giúp đỡ cá nhân có nguồn vốn để cải thiện đời sống Đặc biệt, hình thức tài trợ giáo dục, cho vay tiêu dùng tạo tảng to lớn việc đào tạo nhân lực cho đất nước Đối với ngân hàng TMCP Phương Đông PGD Thanh Khê , mở rộng cho vay tiêu dùng mục tiêu trước mắt lâu dài ngân hàng Nhằm mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ với số dân 90 triệu người mở thị trường cho vay tiêu dùng vô rộng lớn đầy tiềm Xuất phát từ quan điểm đó, em tìm hiểu chọn “Giải pháp đẫy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng OCB – PGD Thanh khê Đà Nẵng” Mặc dù cố gắng hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Thị Khương ban lãnh đạo anh chị phòng Tín dụng ngân hàng, song thời gian hạn chế thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên báo cáo khơng tránh nhiều sai sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp để bổ sung hồn thiện cho báo cáo thực tập  Em xin chân thành cảm ơn ! SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ OCB_PGD THANH KHÊ - ĐÀ NẴNG 1.1 Sơ lƣợc hình thành phát triển phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Đông_PGD Thanh Khê thành lập ngày 14/11/2003 Khởi đầu từ Chi nhánh thành lập với 27 cán nhân viên, sau 10 năm hoạt động, PGD Thanh Khê trở thành Chi nhánh Ngân hàng vững mạnh, có kết tăng trưởng cao tất mặt hoạt động, với quy mơ tổ chức ổn định gồm 06 phòng giao dịch trực thuộc với 112 CBNV, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ khách hàng địa bàn Đà Nẵng Với chủ chương không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, vào ngày 05/06/2007, ngân hàng Phương Đông PGD Thanh Khê khai trương phòng giao dịch Thanh Khê địa chỉ: 143 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, T.P Đà Nẵng PGD Thanh Khê khai trương đánh dấu bước phát triển hệ thống ngân hàng, nhằm rút ngắn khoảng cách phương thức phục vụ khách hàng ngân hàng Với phương châm “đơn giản-nhanh chóng-thuận lợi-kịp thời”, với đội ngũ nhân viên trẻ, lực vững vàng nghiệp vụ, tất tâm xây dựng PGD vững mạnh phục vụ tốt nhu cầu khách hàng tất mặt: cho vay, bảo lãnh,tiền gửi tiết kiêm, tiền gửi toán, cho vay trả góp, cho vay chứng từ có chiết khấu, cho vay đấu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ khác 1.2 Cơ cấu tổ chức phòng giao dịch BAN GIÁM ĐỐC Phòng KHCN Phòng KHDN Các phận chức Bp hành Bp kế tốn Bp ngân quỹ Hình 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức PGD Thanh khê 1.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng giao dịch a Chức nhiệm vụ Giám đốc phòng giao dịch SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Người đứng phòng giao dịch, chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động PGD b Phòng khách hàng doanh nghiệp Trực tiếp vấn khách hàng để thu thập thơng tin cần thiết Căn vào quy trình nghiệp vụ, quy định, kinh nghiệm tiến hành thẩm định hồ sơ khách hàng, phát thiếu sót khơng phù hợp với u cầu, sở u cầu khách hàng bổ sung cho hồn chỉnh, xác định mức cho vay, mức phí tốn, bảo lãnh hợp lý c Phòng khách hàng cá nhân Trực tiếp thực tiếp thị sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng sản phẩm bán lẻ đến tổ chức, công ty khách hàng tiềm d Bộ phận kế toán Thực công việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày, lập báo cáo tài hàng tháng, hàng q, hàng năm e Phòng hành Chức nhiệm vụ phòng hành là: tiếp nhận, phát hànhvà theo dõi, lưu trữ văn thư PGD f Bộ phận ngân quỹ Thực nhiệm vụ giao tiền mặt trực tiếp cho khách hàng vay, gửi tiền 1.4 Khái qt tình hình hoạt động phòng giao dịch 1.4 Tình hình huy động vốn Theo báo cáo tổng hợp tình hình huy động vốn PGD tổng hợp bảng 1.1 tình hình huy động vốn chi nhánh có nhiều chuyển biến qua năm, tăng có mà giảm có, cụ thể: Năm 2013 tình hình kinh tế có nhiều điểm biến khó lường, khủng hoảng nợ cộng với kinh tế giới diễn biến xấu làm ảnh hưởng đến kinh tế nhiều nước, lạm pháp tăng nhanh cộng với với sách thắt chặt tiền tệ ngân hang nhà nước, lam cho nguồn vốn dư thừa kinh tế suy giảm Mặt khác, đồng tiền giá (lạm pháp tăng cao ), thay gửi tiền vào ngân hàng, người dân chuyển qua dự trữ có giá trị ổn định biến động Chính điều ảnh hưởng đến vốn mà pgd huy động được, cụ thể: Năm 2013 nguồn vốn huy động khác 950.116 triệu đồng đến năm 2014 thi số 1.207.550 triệu đồng, tăng 257.439 triệu đồng với tốc độ tăng 28.04% so với năm 2013 Sang năm 2015, tăng 103685 triệu đồng, tăng 8.52% so với năm 2014 Sau nguồn vốn huy động khác thí tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng cao tứ nguồn vốn huy động Năm 2014 tăng 171.295 triệu đồng tốc độ tăng 24.84% so với năm 2013, đến năm 2015 tăng mạnh 234.356 triệu đồng so với năm 2014, chiếm 27.24% tổng nguồn vốn huy động SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Tiền gửi từ TCKT biến động năm quy mơ thấp tổng nguồn vốn huy động Nhìn chung cơng tác huy động vốn qua năm có bước tăng trưởng đáng khích lệ, đảm bảo nhu cầu vay vốn khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 1.1 Tình hình huy động vốn phòng giao dịch giai đoạn 2013_1015 (Đvt : Triệu đồng) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tỷ Tỷ Tỷ Chỉ Tiêu Số tiền Tiền gửi dân cư Tiền gửi từ TCKT Nguồn vốn huy động khác Tộng cộng trọng (%) Số tiền trọng (%) Số tiền trọng (%) Chênh lệch 2014/1013 Số tiền Tỷ lệ (%) Chênh lệch 2015/2013 Số tiền Tỷ lệ (%) 689.060 41,79 860.355 41,34 1.094.711 45.21 171.295 24.84 234.356 27.24 9643 0.59 4.216 0.2 6248 0.26 (5427) (56.28) 2032 48.2 950.116 57,62 1.216.550 58.02 1.320.235 54.53 266434 28.04 103685 8.52 1.648.819 100 2.081.121 100 2.421.194 100 423.302 26.22 340.073 16.34 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGD Thanh Khê năm 2013- 2014 -2015) SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương 1.4.2 Tình hình cho vay Hiện nay, tín dụng kênh mang lại thu nhập chủ yếu cho NHTM nói chung ngân hàng Phương Đơng nói riêng Trong năm qua, với biến động kinh tế, tình hình cho vay PGD Thanh Khê, ngân hàng OCB Đà Nẵng có nhiều chuyển biến phức tạp, sau: Qua bảng 1.2 ta co thể thấy quy mơ tín dụng chi nhánh năm Về doanh số cho vay năm tăng cao Năm 2013 doanh số cho vay đạt 924.604 triệu đồng, năm 2014 đạt 1.060.040 triệu đồng, tăng 135.436 triệu đồng tương ứng với tăng 14.65% so vớii năm 2013, năm 2015 đạt 1.190.990 triệu đồng tăng 12.35% tương ứng với 130.950 triệu đồng so với nam 2014 Điều cho ta thấy ngân hàng có chiến lược đắng việc vực lại ngân hàng thời kì khủng hoảng kinh tế Trong năm ngân hàng trọng đến việc thu nợ Mặc dù công tác thu nợ gặp nhiều khó khăn doanh số thu nợ PGD đạt nhiều kết đáng khích lệ Năm 2013 doanh số thu nợ đạt 840.049 triệu đồng, năm 2014 877.094 triệu đồng tăng 37.045 triệu đồng tương ứng với 4.41% so với năm 2013 Đến năm 2015 doanh số thu nợ tiếp tục tăng đạt 997.011 triệu đồng Dư nợ bình quân tăng lên, nhiên tăng không đáng kể năm 2014 đạt 862.247triệu đồng, tăng 44.093 triệu đồng tương ứng với 5.39% so với năm 2013 Đến năm 2015 dư nợ tăng cao đạt 964.942triệu đồng tăng 102.690 triệu đồng tương ứng với 11.91% so với năm 2014 Từ năm 2013-2015 nợ hạn tăng giảm thất thường, ta thấy tỷ lệ nợ hạn tăng giảm theo tương ứng Năm 2014 0.8% tăng 0/21% so với năm 2013 Đến năm 2015 giảm 0.44% so với năm 2014 Nhìn chung hoạt động cho vay PGD có kết tốt đẹp gặp nhiều khó khăn Về hiệu tín dụng: dư nợ cho vay qua năm 100 tỷ đồng SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 1.2 Tình hình cho vay phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt : Triệu đồng) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Số tiền Số tiền Chênh lệch 2014/2013 Chênh lệch 2015/2014 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) DSCV 924.604 1060.040 1190.990 135.436 14.65 130.950 12.35 DSTN 840.149 877.194 997.111 37.045 4.41 119.917 13.67 DNBQ 818.154 862.247 964.942 44.093 5.39 102.695 11.91 7.952 9.780 6.963 1.828 22.99 2.817 28.80 0.97 1,13 0,72 NQH bình quân Tỷ lệ NQH/DNBQ(%) Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGD Thanh Khê năm 2013- 2014 -2015 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 2.1: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt: Triệu đồng) Năm 2013 Chỉ tiêu Số tiền Năm 2014 Tỷ trọng (%) Số tiền Năm 2015 Tỷ trọng (%) Số tiền Chênh lệch 2014/2013 Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Chênh lệch 2015/2014 Số tiền Tỷ lệ (%) DSCV 924.604 100 1060.040 100 1190.990 100 135.436 14.65 130.950 12.35 - Cho vay tiêu dùng 407.398 34,51 415.787 34,46 468.213 36,59 8.389 2,06 52.426 12,61 - Cho vay khác 517.208 65,49 644.253 65,54 723,777 63,49 127.045 24,56 79.524 12,34 DSTN 840.149 100 877.194 100 997.111 100 37.045 4,41 119.917 13,67 8.401 10.012 1.14 9.514 1.611 19,189 (498) (4,97) - Cho vay khác 831.748 99 867.182 98,88 987.597 99 35.434 4,26 120.415 13,89 DNBQ 818.154 100 862.247 100 964.942 100 44.093 5,39 102.695 11,91 - Cho vay tiêu dùng 233.363 28,5 248.692 28,68 285.447 29,58 15.329 6,57 36755 14,78 - Cho vay khác 584.791 71,5 618.490 71,32 679.495 70,42 33.699 5,76 61.005 9,86 NQH bìnhquân 7.952 100 9.780 100 6.963 100 1.828 22,99 (2.817) 28,80 - Cho vay tiêu dùng 2.011 25,19 1.151 11,77 2.820 40,5 (860) (42,76) 1.669 145 - Cho vay khác 5.941 74,81 8.629 88,23 4.143 59,5 2.688 45,24 (4.486) (51,99) - Cho vay tiêu dùng Tỷ lệ NQH/DNBQ(%) 0,97 1,13 0,72 - Cho vay tiêu dùng 0,86 0,46 0,99 - Cho vay khác 1,02 1,4 0,61 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGD Thanh Khê năm 2013- 2014 -2015) SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 11 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương 2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại phòng giao dịch 2.2.1 Theo mục đích vay Theo phong tục, cách sống người Việt Nam nói riêng, người trưởng thành hay có gia đình mong muốn sở hữu ngơi nhà cho mình, nơi để họ trở rủ bỏ mệt nhọc, lo toan sau ngày làm việc Chính điều mà cho vay tiêu dùng liên quan đến vấn đề nhà phát triển Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn cho vay tiêu dùng Qua bảng số liệu tổng hợp cho thấy có nhiều thay đổi biến động mục phản ánh cụ thể: Đối với cho vay mua nhà, hộ: năm qua, với sách phát triển kinh tế , phát triển đô thị sở hạ tầng, nhiều khu đô thị mọc lên, khu chung cư Qua bảng số liệu tổng hợp cho thấy có nhiều thay đổi biến động mục phản ánh cụ thể: Đối với cho vay mua nhà, hộ: năm qua, với sách phát triển kinh tế , phát triển đô thị sở hạ tầng, nhiều khu đô thị mọc lên, khu chung cư xây dựng bán với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhà người dân Đó lý tỉ trọng cho vay mua nhà, hộ lại chiếm phần lớn CVTD thường chiếm khoảng 40% - 43% năm 2013 – 2015 Doanh số cho vay mua nhà, hộ tăng giảm qua năm Năm 2014 doanh số đạt 100.350 triệu đồng, tăng 78.865 triệu đồng so với năm 2013 Sang năm 2015 doanh số tăng 12,13% so với năm 2014 đạt 131.760 triệu đồng Bảng số liệu cho thấy phần không tốt năm gần năm 2015 tỉ lệ NQHBQ/DNBQ cao hai năm trước với 0.99% tăng 0,13% so với năm 2013 tăng 0,53% so với năm 2014 Do tiền vay nhà thường cao khoảng vay khác kinh tế khó khăn nên người dân chi trả chậm Đối với cho vay xây dựng, sữa chữa nhà: chi nhánh triển khai mở rộng CVTD Doanh số hình thức tăng qua năm, cụ thể: năm 2014 doanh số đạt 74.880 triệu đồng tăng 22,98% so với 2013 Sang 2015 tốc độ tăng chậm lại với 20,43% đạt 90.181 triệu đồng nhà xây thời kỳ trước đây, đến giai đoạn hư hỏng, không hợp với kiểu mẫu đáp ứng mong muốn bắt kịp thời đại người dân lãi suất cho vay nhà nước kiểm soát, qui chặt chẽ tạo niềm tin vững nên nhu cầu vay tiêu dùng lĩnh vực người dân tăng mạnh SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 12 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 2.2: Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích vay phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt:triệu đồng) Năm 2013 Chỉ tiêu Doanh số cho vay - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà Doanh số thu nợ - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà Dƣ nợ BQ - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà Nợ hạn BQ - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà Tỉ lệ NQHBQ/DNBQ (%) - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà ST 407.398 57.940 88.900 60.890 8.401 1.847 3.993 2.561 233.363 61.234 105.363 66.766 2.011 0.714 0.570 0.727 TT (%) 100 27,89 42,79 29,21 100 21,99 47,54 30,47 100 26,24 45,15 28,61 100 35,52 28,36 36,12 0,86 1,16 0,54 0,78 Năm 2014 ST 415.787 74.930 100.350 74.880 10.012 2.137 4.831 3.044 248.692 70.703 109.996 67.993 1.151 0.393 0.335 0.423 TT(%) 100 30 40,18 29,82 100 21,35 48,26 30,39 100 28,43 44,23 27,34 100 34,15 29,13 36,72 Năm 2015 ST 468.213 92.820 131.760 90.181 9.514 1.859 4.197 3.438 285.447 57.803 120.858 106.786 2.820 0.990 0.858 0.972 0,46 0,55 0,31 0,42 TT(%) 100 29,49 41.86 29,25 100 19,54 44,12 36,34 100 20,25 42,34 34,41 100 35,11 30,43 24,46 Chênh lệch 2014/2013 ST TL(%) 8.389 2,06 16.990 29,32 78.865 88,71 13.990 22,98 1.611 19,18 290 15,7 838 20,99 483 18,86 15.329 6,57 9.469 15,46 4.633 4,4 1.227 1,84 (860) (42,76) (321) (44,96) (235) (41,23) 1.150 158,18 0.99 1,71 0,71 0,87 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGD Thanh Khê năm 2013- 2014 -2015) SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 13 Lớp: NH1-13 Chênh lệch 2015/2014 ST TL(%) 53.426 12,61 17.890 23,61 121.725 12,13 15.301 20,43 (498) (4,97) (278) (13,01) (634) (13,12) 394 12,94 36.755 14,78 (12.900) (18,25) 10.864 9,87 38.793 57,05 1.669 145 (294) (74,81) 523 156,2 549 129,79 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Cũng vay mua nhà tỉ lệ nợ hạn giải phần năm 2014 với mức 0,42% sang năm 2015 lại tăng với mức 0,87% Ngân hàng cần kiểm soát khoảng nợ hạn Cho vay mua xe, phƣơng tiện lại: Phương tiện lại yếu tố cần thiết việc làm người dân Việt Nam Do phương tiện công cộng xe buýt Việt Nam chưa phổ biến rộng rãi chưa thuận tiện để phục vụ cho việc làm người Cùng với sở hạ tầng chưa phát triển nước Phương Tây nên việc làm chủ yếu phương tiện riêng Đặc biệt xe máy, Việt Nam nước phát triển thị trường mua bán xe máy Chính điều làm cho việc vay mua xe máy hình thức tín dụng khách hàng yêu cầu nhiều vay tiêu dùng Nó chiếm tỉ trọng cao từ 27% - % tổng CVTD tăng với tốc độ ổn định qua năm Năm 2014 dư nợ đạt 74.930 triệu đồng tăng 29.32% so với năm 2013 (đạt 57.940 triệu đồng) Sang năm 2015 tăng (tăng 17.890 triệu đồng tương ứng 23,87%) so với 2014 Do gia tăng lãi suất làm cho người dân phải tính tốn hợp lý chi tiêu 2.2.2 Theo thời hạn vay Trong cho vay, việc giải ngân khoản vay ngắn hạn nhiều hay so với trung dài hạn tốn khó cho nhà lãnh đạo phòng DVKH cá nhân ban Giám đốc nói chung Vì liên quan đến vấn đề toán pgd Nếu thời gian trước năm vừa qua nhiều ngân hàng tận dụng tối đa nguồn vốn ngắn hạn tối đa huy động cách bổ sung vay dài hạn Điều tác động tiêu cực đến tính khoản nguồn nợ dài hạn đáo hạn Chính vậy, để giải tốt vấn đề tiền phải phân chia cách hợp lý Việc định giải ngân khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn nhiều hay thời điểm định Căn vào thời gian vay khách hàng OCB – phòng giao dịch Thanh khê chia làm loại: - Vay ngắn hạn: Thời hạn vay đến năm - Vay trung dài hạn: Thời hạn vay năm Xét theo chất CVTD nguồn trả nợ chủ yếu từ thu nhập hàng tháng khách hàng nên đa phần khoản vay tiêu dùng trung dài hạn có nghĩa vay năm Nhưng đặc điểm thiếu hụt tiền mục đích tiêu dùng CVTD tồn ngắn hạn dài hạn Cụ thể số liệu phản ánh sau: Năm 2013 doanh số vay ngắn hạn đạt 142.150 triệu đồng chiếm 31,58% tổng doanh số Sang năm 2014 tăng 0,77% SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 14 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương chiếm 26,47% Đến năm 2015 lại giảm với tốc độ chậm đạt 148.757 triệu đồng Riêng doanh số vay dài hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh số tăng qua năm Do tình hình kinh tế ngày gặp nhiều khó khăn áp lực cơng việc nên việc lựa chọn thời hạn vay giúp họ thoải mái cơng việc chi trả Đây nguyên nhân CVTD dài hạn tăng chiếm tỷ trọng cao Năm 2014 đạt 232.133 triệu đồng giảm 0,91% so với năm 2013và năm 2015 tăng với 37.62% so với năm 2014 đạt 87.323 triệu đồng Về doanh số thu nợ: Trong năm 2014 doanh số chi nhánh tăng kinh tế phục hồi Cụ thể doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2014 đạt 2.314 triệu đồng tăng 237 triệu đồng so với năm 2013 thu nợ trung dài hạn tăng 1.374 triệu đồng đạt 7.698 triệu đồng Sang năm 2015 số giảm 7.243 triệu đồng trung dài hạn, giảm 0.445 triệu đồng thu nợ ngắn hạn giảm 0.043 triệu đồng 2.271 triệu đồng Nguyên nhân năm 2015 kinh tế khó khăn nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng làm cho việc thu nợ ngân hàng bị ảnh hưởng Công tác thu nợ cán tín dụng khơng thuận lợi Đối với dƣ nợ bình quân: Qua bảng 2.3 cho thấy khách hàng địa phương có nhu cầu vay tiêu dùng chủ yếu thời gian ngắn Cụ thể, năm 2014 dư nợ ngắn hạn đạt 248.692 triệu đồng tăng triệu đồng so với năm 2013 năm 2015 tăng mạnh 39.632 triệu đồng so với năm 2014 đạt 228.632 triệu đồng Riêng với dư nợ trung dài hạn đạt mức cao với năm 2014 với mức 59.910 triệu đồng, sang năm 2015 giảm 57.033 triệu đồng Nợ q hạn bình qn: Nhìn chung có biến đổi khơng đều, lúc tăng lúc giảm chiếm cao năm 2015 2.820 triệu đồng tăng 1.669 triệu đồng so với năm 2014 Ngồi biến đổi khó khăn kinh tế ý thức người vay có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hồi vốn ngân hàng Ngân hàng cần có biện pháp theo dõi khoản nợ hợp lý Theo tìm hiểu xét mục đích vay khoản ngắn hạn phần lớn khoản vay nằm phần cao cho vay mua xe, du học với số vay để sửa chữa nhà Riêng dư nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh số cho vay thu nợ, tăng dần qua năm Cùng với việc tình hình kinh tế ngày gặp nhiều khó khăn, sống người dân không định Từ việc định thời hạn vay tiêu dùng giúp họ thoải mái việc chi trả mà sống đảm bảo tốt SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 15 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bảng 2.3: Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt: Triệu đồng) Năm 2013 ST TT (%) 1.Doanh số cho vay -Ngắn hạn -Trung dài hạn 407.398 142.150 265.248 100 31,58 68,42 415.787 183.654 232.133 100 26,47 73,53 Năm 2015 TT ST (%) 468.213 100 148.757 26,37 319.456 73,63 2.Doanh số thu nợ -Ngắn hạn -Trung dài hạn 3.Dƣ nợ BQ -Ngắn hạn 8.401 2.077 6.324 233.363 179.782 100 24,73 75,27 100 77,04 10.012 2.314 7.698 248.692 188.782 100 23,12 76,88 100 75,91 9.514 2.271 7.243 285.447 228.414 53.581 22,96 59.910 24,89 2.011 1.435 0.576 100 71,37 28,63 1.151 0.916 0.235 100 79,59 20,41 Chỉ tiêu -Trung dài hạn 4.Nợ hạn BQ -Ngắn hạn -Trung dài hạn 5.Tỷ lệ NQHBQ/DNBQ(%) -Ngắn hạn -Trung dài hạn Năm 2014 ST TT (%) Chênhlệch 2014/2013 ST SL (%) Chênh lệch 2015/2015 ST 8.389 41.504 (33.115) 2,06 29,2 (12,48) 53.426 (34.900) 87.323 12,61 (19) 37.62 100 23,81 76,13 100 80,02 1.611 237 1.374 15.329 9000 19,18 11,41 21,73 6,57 5,01 (498) (43) (455) 36.755 39.632 (4,97) (1,86) (5,91) 14,78 21 57.033 19,98 6.329 11,81 (2.877) (4,8) 2.82 2.113 0.707 100 74,94 25,06 (860) (519) (341) (42,76) (36,17) (59,2) 1.669 1.197 472 145 130.68 200,85 0,86% 0,64% 0,99% 0,79% 0,49% 0,93% 1,07% 0,39% 1,24% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGD Thanh Khê năm 2013- 2014 -2015) SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 16 SL (%) Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương 2.2.3 Theo hình thức đảm bảo Bảng 2.4: Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt: Triệu đồng) Năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch 2014/2013 Chênh lệch 2015/2014 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST SL (%) ST SL (%) 1.Doanh số cho vay 407.398 100 415.787 100 468.213 100 8.389 2,06 53.426 12,61 - Đảm bảo tài sản 228.209 61,8 258.495 63,53 304.350 64.98 30.736 13,45 45.855 17,74 - Đảm bảo không tài sản 179.189 38,2 190.910 36,47 210.044 35,02 11.721 6,54 19.134 10,02 2.Doanh số thu nợ 8.401 100 10.012 100 9.514 100 1.611 19,18 (498) (4,97) - Đảm bảo tài sản 6.111 72,74 3.368 67,54 7.564 79,5 (2.743) (44,89) 4.196 124,58 - Đảm bảo không tài sản 2.290 27,26 6.744 32,46 1.950 20,5 4.454 194,5 (4.794) (71,09) 3.Dƣ nợ bình quân 233.363 100 248.692 100 285.447 100 15.329 6,57 36.755 14,78 - Đảm bảo tài sản 175.022 75 187.563 75,42 219.509 76,9 12.541 7,17 31.946 17,03 58.341 25 61.129 24,58 65.938 23,1 2.788 4,78 4.809 7,87 4.Nợ hạn bình quân 2.011 100 1.151 100 2.82 100 (860) (42,76) 1.669 145 - Đảm bảo tài sản 1.479 73,56 0.868 75,44 2.260 80,15 (611) (41,31) 1.392 160,37 - Đảm bảo không tài sản 0.532 26,44 0.283 24,56 0.560 19,85 (249) (46,81) 277 97,88 - Đảm bảo không tài sản Tỷ lệ NQHBQ/DNBQ (%) 0,86 0,64 0,99 - Đảm bảo tài sản 0,85 0,46 1,03 - Đảm bảo không tài sản 0,91 0,462 0,84 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGD Thanh Khê năm 2013- 2014 -2015) SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 17 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Bất khoản vay cấp cho khách hàng phải chắn khả thu hồi nợ Vì thế, để chắn khoản tín dụng cấp, NHTM xác định hai nguồn trả nợ Thứ từ việc xác định hiệu SXKD, dự án đầu tư hay thu nhập người vay Thứ hai ngân hàng sử dụng phương pháp đảm bảo khoản vay hai hình thức đảm bảo tài sản đảm bảo không tài sản Theo số liệu bảng 2.4 ta thấy: Đảm bảo tài sản: Người vay sử dụng tài sản thuộc sở hữu để đảm bảo cho khoản vay ngân hàng, quyền sử dụng đất, tài sản từ vốn vay xe, nhà cửa…thông qua việc ngân hàng nắm giấy tờ liên quan đến tài sản Việc cho vay theo hình thức cụ thể năm 2013, doanh số cho vay đạt 228.209 triệu đồng chiếm 61,8% tổng doanh số CVTD Sang năm 2014, doanh số tăng lên đạt 258.495 triệu đồng tăng 23,59% so với năm 2013 Đến năm 2015, doanh số đạt 304.35 triệu đồng, nâng tỷ trọng lên 64,98% Ở hình thức cho vay dư nợ bình quân tăng qua năm, 75% tổng dư nợ năm 2013, sang năm 2014 tăng 0,42% đạt 187.563 triệu đồng đạt 219.509 triệu đồng năm 2015 doanh số thu nợ lại không tăng dư nợ bình quân mà biến động tăng giảm thất thường qua năm, kinh tế biến động phức tạp dẫn đến nợ hạn bình quân tăng qua năm, năm 2014 chiếm 75,44% tăng 1,88% so với năm 2013, năm 2015 tăng 4,71% so với năm 2014 Điều không tốt cho việc thu nợ ngân hàng Đảm bảo khơng tài sản: Là hình thức vay việc đảm bảo vốn vay hình thức tín chấp bảo lãnh tổ chức, cá nhân có đủ khả khơng tài sản Thường loại hình áp dụng phần lớn khách hàng công chức, cán cơng nhân viên thuộc khối nhà nước cơng việc mức lương ổn định, không biến động theo tình hình kinh tế Tỷ trọng hình thức cho vay chiếm từ 35% - 38% tổng dư nợ Qua bảng số liệu nhìn ổn tỷ trọng lại giảm dần qua năm: Đạt 38,2% năm 2013, xuống 36,47% năm 2014 đến năm 2015 đạt 110.230 triệu đồng chiếm 35,05% tổng doanh số cho vay tiêu dùng Thêm vào doanh số thu nợ thất thường, năm gần năm 2015 đạt 1.950 triệu đồng giảm 4.794 triệu đồng so với năm 2014 Vế dư nợ bình quân với doanh số tăng tỷ trọng so với vay có tài sản đảm bảo lại giảm qua năm Nguyên nhân tỷ trọng CVTD có tài sản đảm bảo tăng lên, tình hình kinh tế biến động thất thường có dấu hiệu xấu Vì để phòng ngừa tình xấu, hạn chế rủi ro, OCB – Chi nhánh phòng giao dịch Thanh khê chuyển dần sang cho vay có đảm bảo tài sản SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 18 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương 2.2.4 Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng Bảng 2.5: Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng phong giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt: triệu đồng) Năm 2014 Năm 2013 Chỉ tiêu ST TT (%) TT (%) ST Chênh lệch 2015/2014 TT (%) ST Thu nhập từ hoạt động tín dụng 198.210 100 361.116 100 344.431 1.Thu nhập từ tín dụng SXKD 137.241 69,24 245.415 67,96 230.149 60.969 30,76 115.701 32,04 114.282 2.Thu nhập từ tín dụng tiêu dùng Chênh lệch 2014/2013 Năm 2015 100 162.906 82,19 (16.685) (4,62) 66,82 108.174 78,82 (15.266) (6,22) 33,18 89,77 54.732 (1.419) (Nguồn: Báo cáo thống kê hàng năm PGD giai đoạn 2013-2015) Rủi ro cao thu nhập mang lại lớn Trong mức lãi suất lãi suất CVTD thường cao nhiều so với loại khác Vì vậy, số vốn cho vay tiêu dùng thường cho vay SXKD thu nhập mà mang lại cho PGD cao Theo bảng 2.9 năm 2013 thu nhập từ CVTD chiếm 30,76% tương ứng 60.969 triệu đồng tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng (đạt 198.210 triệu đồng) Sang năm 2014, tỉ lệ CVTD tăng lên 32,04% tổng thu nhập tín dụng nâng mức thu nhập lên 115.701 triệu đồng Và năm 2015 mức thu nhập tiêu dùng lại giảm không đáng kể 1,23% tương ứng 114.282 triệu đồng so với năm 2014, đóng góp đáng kể việc nâng cao lợi nhuận cho OCB – phòng giao dịch Thanh Khê Như vậy, hoạt động CVTD OCB – phòng giao dịch Thanh Khê đạt nhiều kết mong đợi, thu nhập tăng dần qua năm Đóng góp khơng nhỏ lợi nhuận cho chi nhánh Có vai trò ngày quan trọng hoạt động ngân hàng Bên cạnh chất lượng tín dụng tình hình nợ xấu, nợ hạn CVTD điều đáng lo ngại cần quan tâm, khắc phục chi nhánh NHTM SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 19 Lớp: NH1-13 1,23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THANH KHÊ 3.1 Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng OCB – PGD Thanh Khê 3.1.1 Kết đạt đƣợc Trải qua gần 10 năm xây dựng phát triển, PGD đạt nhiều kết tốt đẹp trình kinh doanh lĩnh tiền Cụ thể lĩnh vực CVTD, từ mảng dịch vụ đưa phát triển thời gian gần hoạt động ngân hàng, CVTD phần thiếu hoạt động tín dụng OCB – PGD Thanh Khê Cùng với nổ lực cán nhân viên, đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp, CVTD đạt thành định cụ thể:  Tỷ trọng cho vay tiêu dùng nâng lên đáng kể hoạt động tín dụng so với năm trước  Số lượng đến giao dịch với ngân hàng ngày nhiều  Mặc dù vốn vay qua năm tăng chất lượng tín dụng đảm bảo Nợ xấu chiếm phần nhỏ dư nợ ( tỉ lệ NQHBQ/DNBQ chưa đến 1%) OCB – PGD Thanh Khê tạo mối quan hệ với mạng lưới khách hàng rộng giao dịch với ngân hàng cho vay tiêu dùng Đa số khách hàng gửi tiền chi nhánh khách hàng cá nhân hình thức tiền gửi tiết kiệm nên điều tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh cho vay tiêu dùng với hình thức dùng sổ tiết kiểm làm đảm bảo Như vậy, chi nhánh tạo tính liên kết tốt nghiệp vụ, phòng ban Đời sống nhân dân địa bàn cải thiện nâng cao Từ thiếu thốn phương tiện lại, phương tiện truyền thơng, nhà cửa…thì nhờ hỗ trợ phần ngân hàng đáp ứng nhu cầu cho người dân, đời sống văn hóa, tinh thần từ nâng cao, góp phần nâng cao hiệu cơng việc mà họ mang lại Và bên cạnh đó, nhờ có hoạt động CVTD mà hàng hóa cơng ty bán hàng lưu thông xuyên suốt làm tăng doanh số bán hàng, thuận lợi nâng lên, làm cho thị trường bn bán trở nên nhộn nhịp, góp phần thúc đẩy kinh tế Về phía ngân hàng, với việc chấp hành nghiêm túc quy định hoạt động NHTM cho vay - thu nợ, cung cấp dịch vụ phương pháp hợp lí điều chỉnh nợ xấu, nợ hạn cho vay tiêu dùng nói riêng, ngân hàng đạt số đáng kể, đóng góp khoảng 30% - 40% tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng Mặt khác vừa phân tán rủi ro cho ngân hàng Chính hai lợi nên cho CVTD OCB – PGD Thanh Khê quan tâm mở rộng phát triển SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 20 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, có mặt hạn chế tốn mà ngân hàng cần phải khắc phục thời gian đến để đảm bảo phát triển lên chi nhánh 3.1.2 Hạn chế , tồn nguyên nhân hạn chế, tồn 3.1.2.1 Hạn chế, tồn  Dịch vụ ngân hàng hạn chế xa lạ với nhiều cá nhân Nhiều hình thức chưa triển khai phát triển mà không khả quan  Cơ cấu CVTD bị cân đối, đối tượng vay chủ yếu cán cơng nhân viên chức, hoạt động CVTD ngân hàng chưa thật phục vụ đời sống dân cư có mức sống chưa cao  Quy trình tín dụng nhiều khe hở thiếu sót Năng lực cán chi nhánh 70% đại học đào tạo kiến thức bản, nhiên trình độ chun mơn, kinh nghiệm ngành nhiều hạn chế, đặc biệt, lĩnh vực thẩm định khách hàng mang tính chủ quan, dựa vào cảm tính, khơng tìm hiểu kĩ lưỡng đơi kết thẩm định phụ thuộc vào tài liệu nghiên cứu thực tế tìm hiểu Điều nguy hiểm cho ngân hàng  Nợ hạn, nợ xấu tồn có xu hướng tăng qua năm Mặc dù mức tăng thấp tỉ lệ nhỏ  Trong năm qua, ngân hàng cố gắng công tác marketing, tiếp thị sản phẩm hợp tác ngân hàng với công ty sản xuất ô tô, xây dựng hay công ty du học chưa đạt hiệu cao cho vay du học ngân hàng chưa thu hút nhiều khách hàng tới vốn 3.1.2.2 Nguyên nhân hạn chế, tồn  Mặc dù triển khai hoạt động nhiều năm việc đưa mơt sách, chiến lược CVTD cụ thể đến chi tiết chưa có Chi nhánh áp dụng sách tín dụng chung để làm sở cho hoạt động CVTD  Môi trường cạnh tranh ngân hàng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lãi suất hấp dẫn, dịch vụ tới người tiêu dùng mà ngân hàng đề để thu hút khách hàng  Các sản phẩm CVTD chưa đủ đa dạng để đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng  Chưa có sách, văn luật qui định hoạt động cho vay tiêu dùng hỗ trợ người vay SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 21 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương  Ngân hàng ln gặp phải khó khăn thẩm định thông tin khách hàng cung cấp Tâm lí khách hàng ln muốn giải cho vay nhanh gọn nên họ cung cấp thông tin tốt nhiều so với thực tế 3.2 Giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lƣợng cho vay tiêu dùng tai phòng giao dịch Thanh khê 3.2.1 Tăng cƣờng huy động vốn Như ta biết nguồn vốn có vai trò quan trọng hoạt động tín dụng NHTM Nó điều kiện định tồn phát triển ngân hàng Trong hoạt động ngân hàng cần đến vốn, đặt biệt hoạt động cho vay Điều nói lên chất ngân hàng bị giảm sút Để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng việc mở rộng qui mô vốn, đảm bảo nguồn lực điều kiện cần thiết phải làm Một số giải pháp mở rộng nguồn vốn:  Tung sản phẩm huy động vốn hấp dẫn, thu hút khách hàng gửi tiền vào chi nhánh  Đi kèm ưu đãi với mức lãi suất phù hợp, nâng tính cạnh tranh hoạt động huy động vốn  Trong số trường hợp cần thiết tận dụng nguồn vốn từ chi nhánh, TCTD thị trường tài 3.2.2 Hồn thiện đa dạng hố sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng cần xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh nhìn chung quan tâm, trọng có xu hướng mở rộng Tuy nhiên, sản phẩm chưa bao quát nhu cầu thị trường, ngân hàng phải đầu tư, nghiên cứu để hồn thiện sản phẩm sẵn có đồng thời tung thị trường sản phẩm với nhiều tính ưu việt Hiện chi nhánh chủ yếu cho vay tiêu dùng trực tiếp, hình thức cho vay tiêu dùng gián tiếp hạn chế Trong thực tế có nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm hàng hóa họ khơng có quan hệ tín dụng với ngân hàng khơng nắm bắt thông tin hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Do đó, ngân hàng ký kết hợp đồng liên kết với công ty, đại lý bán hàng coi họ trung gian ngân hàng với khách hàng Các trung gian giới thiệu hướng dẫn khách hàng vay vốn ngân hàng Thơng qua trung gian này, ngân hàng gián tiếp quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng đến với khách hàng, phương pháp quảng cáo với chi phí rẻ mang lại hiệu cao, đồng thời thu hút lượng lớn khách hàng tiềm Ngân hàng cần lựa chọn kỹ lưỡng SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 22 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương công ty, đại lý bán hàng phù hợp, có uy tín chất lượng sản phẩm cao để ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo an toàn cho khoản cho vay theo hình thức 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Marketing công tác thiếu hoạt động kinh doanh Ngân hàng vậy, muốn mở rộng thị phần tìm kiếm khách hàng hoạt động Marketing thiếu Chi nhánh nên thành lập phòng Marketing để nghiên cứu thị trường, đồng thời phối hợp phòng ban khác để quảng bá hình ảnh ngân hàng, giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng đến đông đảo người tiêu dùng Đà Nẵng nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển khu vực tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, quan ban ngành, trường học…với mật độ dân số đơng, mức thu nhập bình qn đầu người cao so với nước Do đó, việc thực hoạt động Marketing cần thiết, điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hàng Có nhiều hình thức Marketing thực để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng như: quảng cáo, tuyên truyền, tổ chức hội nghị, hội thảo khuyến mại, Marketing trực tiếp, tham gia hoạt động từ thiện, tài trợ… 3.2.4 Không ngừng đào tạo nâng cao lực đội ngũ CB CNV Kiến thức vô tận Cuộc sống chuyển động thay đổi, chân lý ngàn đời, đặc biệt yếu tố kinh tế Vì vậy, đội ngũ CB CNV cần phải rèn luyện thân, nâng cao khả ứng phó linh hoạt với thay đổi thị trường Tăng tính chủ động, sáng tạo kĩ phục vụ khách hàng giao dịch với ngân hàng Bên cạnh việc mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng, chi nhánh cần phải quan tâm đến vấn đề chất lượng tín dụng tiêu dùng Vì mở rộng quy mơ mà chất lượng tín dụng ngày suy giảm khơng nên hướng tới OCB – Phòng giao dịch Thanh Khê cần phải kết hợp cho vừa mở rộng cho vay tiêu dùng vừa phòng ngừa, hạn chế rủi ro xuống mức thấp SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Trang 23 Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương KẾT UẬN Mặc dù hoạt động cho vay tiêu dùng NH triển khai khẳng định vai trò tích cực khơng NH, người tiêu dùng mà với tồn kinh tế Tình trạng “thiểu phát” kinh tế bị đẩy lên, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, đời sống người dân nâng lên, mức tiêu dùng mở rộng Nhận thức tầm quan trọng cơng tác tín dụng NH nói chung tín dụng tiêu dùng nói riêng Ngân hàng TMCP Phương Đơng NHTM khác năm gần tích cực thực biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng, khẳng định vai trò NH đa có chất lượng phục vụ hàng đầu, bước đầu đạt kết đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung tồn ngành NH năm gần Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt NH TMCP Phương Đơng gặp nhiều khó khăn nội NH môi trường kinh doanh việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Trong xu hội nhập mở cửa kinh tế với phát triển xã hội mặt cho vay tiêu dùng xu tất yếu hoạt động NH, điều kiểm chứng nước phát triển Vì vậy, việc đưa thực giải pháp để mở rộng cho vay tiêu dùng nhu cầu cần thiết NH Với vốn kiến thức học trường kết hợp với thời gian thực tập dchi nhánh NH TMCP Phương Đông hướng dẫn tận tình giáo giúp đỡ tận tình Anh Chị phòng tín dụng phòng giao dịch Em hồn thành đề án tốt nghiệp Mặc dù cố gắng hồn thành đề tài khả kiến thức nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyến Em mong có góp ý, nhận xét thầy cô, Anh Chị cán NH, bạn bè Một lần em xin cảm ơn Ban lãnh đạo chi nhánh Phương Đông tạo điều kiện thuận lợi trình em làm đề tài Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thị Khương tận tình hướng dẫn, xem xét, góp ý cho em suốt q trình hồn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Lớp: NH1-13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương TÀI IỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh OCB - phòng giao dị ch Thanh Khê năm 2013, 2014, 2015 PGS TS Nguyễn Văn Tiến, xuất lần thứ - Giáo trình Ngân hàng thương mại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Giáo trình thẩm định tín dụng ngân hàng.2013, 2014, 2015 http:// www.ocb.com http:// www.tailieu.vn SVTH: Nguyễn Thị Phương Thùy Lớp: NH1-13 ... nợ - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà Dƣ nợ BQ - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà Nợ hạn BQ - Cho vay mua xe - Cho vay. .. 2.2: Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích vay phòng giao dịch giai đoạn 2013-2015 (Đvt:triệu đồng) Năm 2013 Chỉ tiêu Doanh số cho vay - Cho vay mua xe - Cho vay mua nhà, hộ - Cho vay xây dựng,... với số dân 90 triệu người mở thị trường cho vay tiêu dùng vô rộng lớn đầy tiềm Xuất phát từ quan điểm đó, em tìm hiểu chọn Giải pháp đẫy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng OCB – PGD Thanh khê Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẫy mạnh hoạt động cho vay , Giải pháp đẫy mạnh hoạt động cho vay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay