Bai 7 tam giac TLDH 6 2

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 16:11

FERMAT EDUCATION Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TỐN TẬP II” BÀI TAM GIÁC I TÓM TẮT LÝ THUYẾT Định nghĩa ABC Tam giác hình gồm ba đoạn thẳng AB,BC,CA A,B,C ba điểm không thẳng hàng D ABC Kí hiệu Ta gọi tên D ACB,D CBA,D BAC kí hiệu tam giác ABC D BAC,D CAB, Các yếu tố tam giác Tam giác ABC có: A,B,C  Ba đỉnh là: AB,BC,CA  Ba cạnh là: · · · BAC,ABC,ACB  Ba góc là: II BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TỐN Dạng Nhận biết tam giác yếu tố tam giác Phương pháp giải: Để nhận biết tam giác yếu tố đỉnh, cạnh, góc tam giác, ta sử dụng kiến thức phía 1A Điền vào chỗ chấm phát biểu sau: DEF a) Hình tạo thành … gọi tam giác MNP b) Tam giác hình … MNP c) Tam giác có cạnh là: … MNP d) Tam giác có góc là: … 1B Điền vào chỗ chấm phát biểu sau: GHK a) Hình tạo thành … gọi tam giác DEF b) Tam giác hình … DEF c) Tam giác có cạnh là: … DEF d) Tam giác có góc là: … Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0977333961 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Fb: Fermat Education FERMAT EDUCATION Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TỐN TẬP II” 2A Trong hình vẽ đây, có tất hình tam giác? Hãy điền tên tam giác yếu tố tam giác vào bảng sau: Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0977333961 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Fb: Fermat Education FERMAT EDUCATION Tên tam giác Tên đỉnh Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TOÁN TẬP II” Tên cạnh Tên góc 2B Trong hình bên, có tất hình tam giác? Hãy điền tên tam giác yếu tố Tên tam tam giác vào bảng sau: giác vẽ Tên đỉn h Tên cạn h Tên góc Dạng Vẽ tam giác Phương pháp giải:  Để vẽ tam giác bất kỳ, ta lấy điểm không thẳng hàng vẽ ba đoạn thẳng nối ba điểm  Để vẽ tam giác biết độ dài cạnh, ta làm sau: Bước Vẽ đoạn thẳng có độ dài cạnh cho trước; Bước Vẽ đỉnh thứ ba giao điểm hai cung tròn có tâm hai đỉnh hai đầu đoạn thẳng vẽ bán kính độ dài hai cạnh lại Lưu ý: Chọn cạnh có độ dài lớn ba cạnh để vẽ Bước 3A Vẽ hình theo cách diễn đạt lời sau: D ABC, O a) Vẽ lấy điểm nằm tam giác Sau vẽ tia OA,OB,OC b) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm cạnh AB điểm N nằm cạnh AC Gọi I giao điểm BN CM ABC, AB= BC = AC = c) Vẽ tam giác biết cm, cm, cm 3B Vẽ hình theo cách diễn đạt lời sau: D GHK , M a) Vẽ lấy điểm nằm ngồi tam giác Sau vẽ tia MG,MH ,MK Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0977333961 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Fb: Fermat Education FERMAT EDUCATION Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TOÁN TẬP II” GH = KG = K KH = b) Vẽ đoạn thẳng cm Vẽ điểm cho cm, cm ABC, AB= BC = AC = c) Vẽ tam giác biết cm, cm, cm III BÀI TẬP VỀ NHÀ Trong hình vẽ bên, có tất hình tam giác? Hãy liệt kê tên tam giác có cạnh chung AI yếu tố tam giác A,B,C,D Trên đường tròn (O; 3cm) lấy bốn điểm Nối điểm với Hỏi có dây cung tam giác tạo thành? ABC AB= AC = BC = Vẽ tam giác có cm, cm, cm BÀI TAM GIÁC D,E,F ba điểm không thẳng hàng MN ,NP,MP M ,N ,P b) Gồm ba đoạn thẳng ba điểm không thẳng hàng MN ,NP,MP c) · · · MNP,MPN ,NMP d) 1B Tương tự 1A 2A Có tất hình tam giác Tên Tên Tên cạnh Tên góc tam giác đỉnh A,B,C AB,AC,BC BAC,ABC,BCA · · · ABC 1A a) Ba đoạn thẳng DE,EF,DF ACD A,C,D BD,BC,DC · · · DAC,ADC,ACD BCD B,C,D BD,CD,BC · · · DBC,BCD,CDB 2B Tương tự 2A 3A a, b) HS tự vẽ hình AB= c) Bước Vẽ đoạn thẳng cm; Bước Vẽ hai cung tròn tâm A, bán kính cm tâm B, bán kính cm; Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0977333961 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Fb: Fermat Education FERMAT EDUCATION Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TỐN TẬP II” Bước C giao điểm hai cung tròn Vẽ đoạn thẳng CA, ∆ABC CB ta 3B Tương tự 3A D AIC AI D AID Có tất hình tam giác Các tam giác có cạnh Có dây cung tam giác tạo thành HS tự làm Đây tài liệu trích “Tài liệu dạy học Tốn tập II” Cơng ty Cổ phần Giáo dục Fermat phát hành Ngồi ra, chúng tơi xin giới thiệu sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10: Để đặt mua sách xin liên hệ theo hotline 0984 208 495 (Mr Tuấn) hoặc: Fermat Education Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0977333961 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Fb: Fermat Education FERMAT EDUCATION Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TOÁN TẬP II” Điện thoại: 0977.333.961 (Ms Thu) Website: www.fermat.edu.vn Fanpage: www.fb.com/fermateducation Facebook: www.fb.com/tailieudayhoctoan Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0977333961 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Fb: Fermat Education ... II” 2A Trong hình vẽ đây, có tất hình tam giác? Hãy điền tên tam giác yếu tố tam giác vào bảng sau: Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0 977 333 961 Email:... FERMAT EDUCATION Tên tam giác Tên đỉnh Trích “TÀI LIỆU DẠY HỌC TỐN TẬP II” Tên cạnh Tên góc 2B Trong hình bên, có tất hình tam giác? Hãy điền tên tam giác yếu tố Tên tam tam giác vào bảng sau:... 0984 20 8 495 (Mr Tuấn) hoặc: Fermat Education Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Hotline: 0 977 333 961 Email:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 tam giac TLDH 6 2 , Bai 7 tam giac TLDH 6 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay