de cuong tin 3 cki 18 19

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:41

UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 I NỘI DUNG KIẾN THỨC (Hình thức: Trắc nghiệm Tự luận) Chủ đề 1: Làm quen với máy tính - Gọi tên phận máy tính - Nêu chức phận máy tính để bàn biết phận quan trọng - Biết cách mở, tắt máy tính cách - Biết vị trí hàng phím, cách đặt tay lên bàn phím máy tính cách gõ 10 ngón - Làm quen với thư mục, nắm cách tạo, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục - Làm quen với Internet, biết cách truy cập trang web - Chỉ biểu tượng trò chơi cách chơi trò chơi Blocks Chủ đề 2: Em tập vẽ - Thực thao tác tạo vẽ mới, lưu vẽ, mở vẽ có sẵn - Sử dụng cơng cụ để vẽ hình đơn giản - Nêu tên cơng cụ vẽ hình paint - Biết cách vẽ đường thẳng, đường tròn, hình vng - Biết cách tẩy, xóa, chép, di chuyển hình - Biết tơ màu trabg màu có sẵn II THỰC HÀNH - Biết sử dụng cơng cụ vẽ đường thẳng, đường cong, hình chữ nhật, hình vng, hình tròn, hình elip - Biết kết hợp cơng cụ vẽ hình để vẽ tranh hồn chỉnh BGH TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong tin 3 cki 18 19, de cuong tin 3 cki 18 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay