Đơn giải trình về việc bị hạ thi đua tháng 2 2019

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc o0o -Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2018 ĐƠN GIẢI TRÌNH (Về việc bị hạ thi đua) Kính gửi: Đ/C Nguyễn Hồng Long, Phó hiệu trưởng Trường đại học Cơng nghệ GTVT Đ/C Đương Thị Ngọc Thu, Trưởng phòng tổ chức cán Trường đại học Công nghệ GTVT Đ/C Lê Thành Long , Phó giám đốc sở đào tạo Thái Nguyên Đ/C Nguyễn Thanh Đức, Phó phòng tổ chức cán sở đào tạo Thái Nguyên Tên là: Vũ Thế Truyền Hiện công tác Bộ môn sở, Cơ sở đào tạo Thái Nội dung giải trình: Ngày tháng 01 năm 2019, tơi Đồng chí Đồng Minh Khánh thơng báo việc tháng 2/2019 bị hạ thi đua thứ ngày 21/12/2018 vắng mặt không phép buổi họp lấy phiếu tín nhiệm với đồng chi Đồng Minh Khanh Với việc này, tơi làm đơn giải trình với nhà trường nội dung cụ thể sau: Ngày 21/12/2018, dạy nên hồn cảnh gia đình thứ ngày 20/12/2018 dạy xong tiết tơi có bắt xe quê để xử lý công việc Đến 11h ngày 20/12/2018 đồng chí Đồng Minh Khánh có nhắn tin báo 8h sáng mai thứ ngày 21/12/2018 họp mơn Tơi có gọi điện cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn phòng đào tạo sở đào tạo Thái Nguyên đồng chí Đồng Minh khánh xin nghỉ khơng lên kịp( có tin nhắn Thầy Khánh thời gian gọi đến Thầy Khánh Thầy Tuấn điện thoại) Tơi gọi điện hỏi đơng chí Lê Thành Long biết họp nhà trường Bộ mơn đồng chí Đồng Minh Khánh có báo cáo vô tổ chức, đâu không báo cáo nên bị hạ thi đua Gần 10 năm công tác sở chưa lần vi phạm lỗi từ cơng tác giảng dạy, chấm thi, nhập điểm, công tác chủ nhiệm đến thu học phí tơi hồn thành tốt Hồn cảnh gia đình: Vợ công tác xã Mậu Duệ, Yên Minh, Giang, bố mẹ già Nam Định, Tôi nuôi Thái Nguyên, nghỉ buổi họp không ảnh hưởng đến kết mà bị hạ thi đua tơi khơng đành lòng Chính điểm nêu trên, tơi kính đề nghị Trường đại học Công nghệ GTVT Cơ sở Thái Nguyên xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi ích đáng cho Tôi xin cam đoan nội dung giải trình nêu thật tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung cam đoan …Thái Nguyên,ngày 08 tháng 01 năm 2019 Người làm đơn Vũ Thế Truyền ... đáng cho Tôi xin cam đoan nội dung giải trình nêu thật tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung cam đoan …Thái Nguyên,ngày 08 tháng 01 năm 20 19 Người làm đơn Vũ Thế Truyền ... họp không ảnh hưởng đến kết mà bị hạ thi đua tơi khơng đành lòng Chính điểm nêu trên, tơi kính đề nghị Trường đại học Công nghệ GTVT Cơ sở Thái Nguyên xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi ích...phạm lỗi từ cơng tác giảng dạy, chấm thi, nhập điểm, công tác chủ nhiệm đến thu học phí tơi hồn thành tốt Hồn cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn giải trình về việc bị hạ thi đua tháng 2 2019 , Đơn giải trình về việc bị hạ thi đua tháng 2 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay