Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên nhà máy sữa thống nhất

138 3 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HOÀNG MINH TUẤN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HỒNG MINH TUẤN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TSKH NGUYỄN NGỌC THẠCH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2017 Ký tên HOÀNG MINH TUẤN ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phó Giáo sư – Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Ngọc Thạch, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành biết ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt chương trình học cao học Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Minh Ấn (Giám đốc Nhà máy Sữa Thống Nhất) anh chị Nhà máy tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành bảng khảo sát Cuối tơi xin tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ động viên tinh thần cho tôi, giúp vượt qua khó khăn để hồn thành luận văn HỒNG MINH TUẤN iii TĨM TẮT Ngày hầu hết Công ty nhận tầm quan trọng trình động viên nhân viên lên kết hoạt động tổ chức Chính chức quan trọng nhà quản trị tạo động lực, hăng hái, nhiệt tình trách nhiệm q trình thực cơng việc nhân viên, từ giúp gia tăng hiệu cơng việc, giúp tổ chức hoàn thành mục tiêu mong muốn Nghiên cứu thực nhằm xác định thực trạng động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất đồng thời nhận diện yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên từ đề xuất giải pháp giúp gia tăng động lực làm việc cho lực lượng lao động Kết nghiên cứu nhóm yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất, bao gồm (1) Danh tiếng phát triển Công ty; (2) Lương, thưởng; (3) Sự công nhận cấp trên; (4) Bản chất công việc môi trường làm việc; (5) Mối quan hệ với cấp (6) Cơ hội phát triển thân nghề nghiệp Theo đó, yếu tố tài yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Kết phân tích cho thấy nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhấtđộng lực làm việc cao mức độ khác theo giới tính, tình trạng nhân, độ tuổi, trình độ học vấn, vị trí cơng việc phận công tác iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH ẢNH xi CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Những đóng góp nghiên cứu 1.7 Cấu trúc đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm động lực làm việc 2.2 Các lý thuyết liên quan đến động lực làm việc 2.2.1 Các lý thuyết dựa thỏa mãn nhu cầu 2.2.1.1 Thuyết Maslow 2.2.1.2 Thuyết Herzberg 2.2.1.3 Thuyết ERG 10 v 2.2.2 Các lý thuyết dựa trình 11 2.2.2.1 Thuyết kỳ vọng 11 2.2.2.2 Thuyết thiết lập mục tiêu 11 2.2.2.3 Thuyết công 11 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm động lực làm việc 12 2.3.1 Các nghiên cứu giới 13 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 13 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Mơ hình nghiên cứu 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp định tính 19 3.2.2 Phương pháp định lượng 20 3.2.3 Các thang đo sử dụng nghiên cứu 21 3.3 Đối tượng mẫu nghiên cứu 24 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.3.2 Mẫu nghiên cứu 24 3.3.3 Phạm vi nghiên cứu 25 3.4 Thu thập xử lý liệu 25 3.4.1 Các bước thu thập liệu 25 3.4.2 Các bước phân tích liệu 25 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT 27 4.1 Tổng quan Công ty Vinamilk 27 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 4.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh giá trị cốt lõi Công ty 29 4.1.3 Chính sách Cơng ty người lao động 29 4.2 Tổng quan Nhà máy Sữa Thống Nhất 30 vi 4.3 Thực trạng động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 31 4.3.1 Chế độ lương thưởng 31 4.3.2 Công việc 31 4.3.3 Sự công nhận cấp 32 4.3.4 Cơ hội phát triển thân nghề nghiệp 33 4.3.5 Mối quan hệ với cấp 33 4.3.6 Danh tiếng phát triển Công ty 34 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT 35 5.1 Thông tin cá nhân nhân viên khảo sát 35 5.1.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính 35 5.1.2 Cơ cấu mẫu theo tình trạng nhân 35 5.1.3 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 36 5.1.4 Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 37 5.1.5 Cơ cấu mẫu theo thời gian làm việc 37 5.1.6 Cơ cấu mẫu theo vị trí cơng việc 38 5.1.7 Cơ cấu mẫu theo phận công tác 39 5.1.8 Nhận xét 39 5.2 Thống kê mô tả biến định lượng bảng khảo sát 40 5.3 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 40 5.3.1 Chế độ lương thưởng 41 5.3.2 Bản chất công việc môi trường làm việc 41 5.3.3 Sự công nhận cấp 42 5.3.4 Cơ hội phát triển thân nghề nghiệp 42 5.3.5 Mối quan hệ với cấp 43 5.3.6 Danh tiếng phát triển Công ty 43 vii 5.3.7 Phân tích nhân tố yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 43 5.3.7.1 Kiểm định độ tin cậy Cronback’s Alpha 43 5.3.7.2 Phân tích EFA 44 5.4 Động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 45 5.5 Sự hài lòng nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất yếu tố khảo sát 46 5.5.1 Chế độ lương thưởng 46 5.5.2 Bản chất công việc môi trường làm việc 47 5.5.3 Cơ hội phát triển thân nghề nghiệp 49 5.5.4 Mối quan hệ với cấp 49 5.5.5 Sự công nhận cấp 50 5.5.6 Danh tiếng thành công Công ty 51 5.6 Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 51 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 54 6.1 Kết luận 54 6.1.1 Tổng quan nguồn nhân lực Nhà máy Sữa Thống Nhất 54 6.1.2 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 55 6.1.3 Động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 56 6.1.4 Sự hài lòng nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất yếu tố tác động đến động lực làm việc 57 6.2 Giải pháp giúp gia tăng động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 58 6.2.1 Giải pháp dựa yếu tố Lương, thưởng 58 6.2.2 Giải pháp dựa yếu tố Công việc 58 6.2.3 Giải pháp dựa yếu tố Sự công nhận 59 6.2.4 Giải pháp dựa yếu tố Cơ hội phát triển thân nghề nghiệp 60 6.2.5 Giải pháp dựa yếu tố Mối quan hệ với cấp 61 viii 6.2.6 Giải pháp dựa yếu tố Danh tiếng phát triển Công ty 62 6.3 Khuyến nghị nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC liv 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Trên 51 tuổi Phổ thông Trung cấp - 0.0% 7.7% 59 75.6% 13 16.7% 0.0% 3.09 0.488 0.0% 14.3% 10 71.4% 14.3% 0.0% 3.00 0.555 0.0% 3.8% 22 84.6% 11.5% 0.0% 3.08* 0.392 0.0% 5.3% 52 69.3% 19 25.3% 0.0% 3.20* 0.520 Trình độ Cao đẳng học vấn Đại học 0.0% 17 20.2% 55 65.5% 12 14.3% 0.0% 2.94* 0.588 Sau đại học 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 2.80* 0.447 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 2.67 0.516 0.0% 12.8% 31 66.0% 10 21.3% 0.0% 3.09 0.583 0.0% 15 10.9% 98 71.5% 24 17.5% 0.0% 3.07 0.531 Dưới năm Thời Từ đến gian làm năm việc Từ đến Nhà máy 10 năm Trên 10 năm lv Vị trí Nhân viên 0.0% 21 12.7% 118 71.1% 27 16.3% 0.0% 3.04* 0.538 công Tổ trưởng 0.0% 11.1% 13 72.2% 16.7% 0.0% 3.06* 0.539 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 3.67* 0.516 0.0% 5.0% 88 73.9% 25 21.0% 0.0% 3.16* 0.487 0.0% 28.6% 11 52.4% 19.0% 0.0% 2.90* 0.700 0.0% 33.3% 12 66.7% 0.0% 0.0% 2.67* 0.485 QA 0.0% 17.6% 13 76.5% 5.9% 0.0% 2.88* 0.485 Kế toán 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 2.50* 0.707 Kho 0.0% 7.7% 61.5% 30.8% 0.0% 3.23* 0.599 việc Cán quản lý Sản xuất Cơ điện kỹ thuật Bộ phận Hành chánh nhân công tác Ghi chú: *: Khác biệt có ý nghĩa mức thống kê 95% lvi 6.5 Hài lòng Sự cơng nhận cấp Ảnh hưởng yếu tố (giới tính, tình trạng nhân, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian làm việc, vị trí cơng việc phận cơng tác) lên hài lòng với công nhận cấp quản lý lực kết thực cơng việc Tơi hài lòng với công nhận cấp quản lý lực kết thực công việc Không đồng Đồng thuận Đồng thuận vừa thuận thấp phải Đồng thuận cao Đồng thuận cao Mean Count Giới tính Tình Row N% Count Row N % Count Row N % Count Row N % Count Row Standard Mean Deviation Ranking N% Nam 0.0% 0.0% 2.4% 86 68.3% 37 29.4% 4.27* 0.497 Nữ 0.0% 0.0% 9.4% 49 76.6% 14.1% 4.05* 0.486 Độc thân 0.0% 0.0% 0.0% 10 55.6% 44.4% 4.44* 0.511 Đã kết hôn 0.0% 0.0% 5.2% 125 72.7% 38 22.1% 4.17* 0.496 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.00 0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 27.3% 4.27 0.467 0.0% 0.0% 3.5% 63 73.3% 20 23.3% 4.20 0.481 trạng hôn nhân Dưới 21 tuổi Độ tuổi Từ 21 đến 30 tuổi Từ 31 đến lvii 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Trên 51 tuổi Phổ thông Trung cấp - 0.0% 0.0% 5.1% 57 73.1% 17 21.8% 4.17 0.495 0.0% 0.0% 7.1% 50.0% 42.9% 4.36 0.633 0.0% 0.0% 7.7% 14 53.8% 10 38.5% 4.31* 0.618 0.0% 0.0% 0.0% 52 69.3% 23 30.7% 4.31* 0.464 Trình độ Cao đẳng học vấn Đại học 0.0% 0.0% 7.1% 65 77.4% 13 15.5% 4.08* 0.471 Sau đại học 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 3.80* 0.447 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 4.00 0.000 0.0% 0.0% 10.6% 30 63.8% 12 25.5% 4.15 0.589 0.0% 0.0% 2.9% 99 72.3% 34 24.8% 4.22 0.481 Dưới năm Thời Từ đến gian làm năm việc Từ đến Nhà máy 10 năm Trên 10 năm lviii Vị trí Nhân viên 0.0% 0.0% 4.2% 119 71.7% 40 24.1% 4.20* 0.495 công Tổ trưởng 0.0% 0.0% 11.1% 14 77.8% 11.1% 4.00* 0.485 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 4.67* 0.516 0.0% 0.0% 4.2% 81 68.1% 33 27.7% 4.24* 0.516 0.0% 0.0% 4.8% 16 76.2% 19.0% 4.14* 0.478 0.0% 0.0% 5.6% 17 94.4% 0.0% 3.94* 0.236 QA 0.0% 0.0% 11.8% 13 76.5% 11.8% 4.00* 0.500 Kế toán 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 4.00* 0.000 Kho 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 53.8% 4.54* 0.519 việc Cán quản lý Sản xuất Cơ điện kỹ thuật Bộ phận Hành chánh nhân công tác Ghi chú: *: Khác biệt có ý nghĩa mức thống kê 95% lix 6.6 Hài lòng Danh tiếng phát triển Cơng ty Ảnh hưởng yếu tố (giới tính, tình trạng nhân, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian làm việc, vị trí cơng việc phận cơng tác) lên hài lòng với danh tiếng phát triển Cơng ty Tơi hài lòng với danh tiếng, sách tương lai phát triển Công ty Không đồng Đồng thuận Đồng thuận vừa thuận thấp phải Đồng thuận cao Đồng thuận cao Mean Count Giới tính Tình Row N% Count Row N % Count Row N % Count Row N% Count Row N Standard Mean Deviation Ranking % Nam 0.0% 0.0% 6.3% 52 41.3% 66 52.4% 4.46* 0.615 Nữ 0.0% 0.0% 13 20.3% 40 62.5% 11 17.2% 3.97* 0.616 Độc thân 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 15 83.3% 4.83* 0.383 Đã kết hôn 0.0% 0.0% 21 12.2% 89 51.7% 62 36.0% 4.24* 0.654 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.00 0.0% 0.0% 27.3% 36.4% 36.4% 4.09 0.831 0.0% 0.0% 11 12.8% 32 37.2% 43 50.0% 4.37 0.704 trạng hôn nhân Dưới 21 tuổi Độ tuổi Từ 21 đến 30 tuổi Từ 31 đến lx 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Trên 51 tuổi Phổ thông Trung cấp - 0.0% 0.0% 5.1% 50 64.1% 24 30.8% 4.26 0.545 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% 42.9% 4.29 0.726 0.0% 0.0% 11.5% 15 57.7% 30.8% 4.19 0.634 0.0% 0.0% 6.7% 33 44.0% 37 49.3% 4.43 0.619 Trình độ Cao đẳng học vấn Đại học 0.0% 0.0% 10 11.9% 44 52.4% 30 35.7% 4.24 0.652 Sau đại học 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 3.80 1.095 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 4.17 0.753 0.0% 0.0% 10.6% 18 38.3% 24 51.1% 4.40 0.681 0.0% 0.0% 15 10.9% 71 51.8% 51 37.2% 4.26 0.645 Dưới năm Thời Từ đến gian làm năm việc Từ đến Nhà máy 10 năm Trên 10 năm lxi Vị trí Nhân viên 0.0% 0.0% 20 12.0% 83 50.0% 63 38.0% 4.26 0.660 công Tổ trưởng 0.0% 0.0% 0.0% 38.9% 11 61.1% 4.61 0.502 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 4.33 0.816 0.0% 0.0% 5.0% 57 47.9% 56 47.1% 4.42* 0.589 0.0% 0.0% 19.0% 33.3% 10 47.6% 4.29* 0.784 0.0% 0.0% 16.7% 11 61.1% 22.2% 4.06* 0.639 QA 0.0% 0.0% 41.2% 52.9% 5.9% 3.65* 0.606 Kế toán 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 4.50* 0.707 Kho 0.0% 0.0% 7.7% 53.8% 38.5% 4.31* 0.630 việc Cán quản lý Sản xuất Cơ điện kỹ thuật Bộ phận Hành chánh nhân công tác Ghi chú: *: Khác biệt có ý nghĩa mức thống kê 95% lxii Phân tích hồi quy 7.1 Hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty, Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi, Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may, Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va Enter ket qua thuc hien cong viec cua toi, Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than o nha may, Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong tyb a Dependent Variable: Dong luc lam viec hien tai cua toi b All requested variables entered Model Summary Model R 907a R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 822 816 266 a Predictors: (Constant), Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty, Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi, Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may, Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua toi, Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than o nha may, Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong ty ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 59.764 9.961 Residual 12.915 183 071 Total 72.679 189 F 141.142 Sig .000b a Dependent Variable: Dong luc lam viec hien tai cua toi b Predictors: (Constant), Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty, Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi, Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may, Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua toi, Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than o nha may, Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong ty lxiii Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B (Constant) Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong ty Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may Std Error -1.149 189 272 044 202 Beta -6.079 000 276 6.180 000 035 223 5.856 000 151 053 125 2.867 005 155 051 136 3.051 003 203 051 165 4.018 000 334 034 353 9.740 000 Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than o nha may Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua toi Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty a Dependent Variable: Dong luc lam viec hien tai cua toi lxiv 7.2 Kiểm định giả thuyết 7.2.1 Giả thuyết 1: Liên hệ phải tuyến tính 7.2.2 Giả thuyết 2: Phương sai sai số không đổi lxv Giá trị phần dư phân tán ngẫu nhiên xung quanh đường qua tung độ khơng theo hình dạng Như vậy, giả định phương sai không đổi mơ hình khơng bị vi phạm 7.2.3 Giả thuyết 3: Phần dư có phân phối chuẩn Đồ thị cho thấy phần dư tuân theo phân phối chuẩn (Mean gần 0)  Đạt Và giá trị Skewness phần dư = 0.407 ( từ -1 đến 1)  phân phối chuẩn Statistics ABSzre1 Valid 190 N Missing Skewness 407 Std Error of Skewness 176 lxvi 7.2.4 Giả thuyết 4: Số liệu thu thập ngẫu nhiên Model Summaryb Model 907a R R Square 822 Adjusted R Square 816 Std Error of the Estimate 266 R Square Change F Change Change Statistics 822 141.142 df1 df2 183 Sig F Change 000 Durbin-Watson 1.918 a Predictors: (Constant), Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty, Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi, Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may, Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua toi, Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than o nha may, Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong ty b Dependent Variable: Dong luc lam viec hien tai cua toi Hệ số Durbin-Watson = 1.918 Tra bảng A2 (độ tin cậy 95%) với số dòng = số mẫu quan sát (200), k’ = số biến (6)  dL = 1.707 dU = 1.831 Do thứ tự 0 dL (1.707)  dU (1.831)  d (1.918)  Do giá trị d tính rơi vào miền chấp nhận giả thuyết khơng có tương quan chuỗi bậc lxvii 7.2.5 Giả thuyết 5: Khơng có tượng đa cộng tuyến biến độc lập Model Summaryb Model 907a R R Square 822 Adjusted R Square 816 Std Error of the Estimate 266 R Square Change 822 F Change Change Statistics 141.142 df1 df2 183 Sig F Change 000 Durbin-Watson 1.918 a Predictors: (Constant), Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty, Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi, Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may, Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua toi, Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than o nha may, Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong ty b Dependent Variable: Dong luc lam viec hien tai cua toi Coefficientsa Model Unstandardized Standardize Coefficients d t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -1.149 189 272 044 202 035 Beta Tolerance VIF -6.079 000 276 6.180 000 486 2.059 223 5.856 000 671 1.491 Toi hai long voi che luong thuong hien tai cua cong ty Toi hai long voi cong viec va moi truong tai nha may lxviii Toi hai long voi co hoi phat trien nghe nghiep va ban than 151 053 125 2.867 005 513 1.950 155 051 136 3.051 003 486 2.059 203 051 165 4.018 000 579 1.728 334 034 353 9.740 000 738 1.355 o nha may Toi hai long voi moi quan he voi cap quan ly cua toi Toi hai long voi su cong nhan cua cap quan ly doi voi nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua toi Toi hai long voi danh tieng, chinh sach va tuong lai phat trien cua cong ty a Dependent Variable: Dong luc lam viec hien tai cua toi Giá trị hệ số phóng đại phương sai VIF < 10  Khơng có tượng đa cộng tuyến ... nguồn nhân lực Nhà máy Sữa Thống Nhất 54 6.1.2 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất 55 6.1.3 Động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất. .. trạng động lực làm việc nhân viên Nhà máy - Chương 5: Kết phân tích yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất Chương trình bày kết phân tích yếu tố tác động đến động lực. .. tăng động lực làm việc cho nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3 - Thực trạng động lực nhân viên Nhà máy Sữa Thống Nhất nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên nhà máy sữa thống nhất , Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên nhà máy sữa thống nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay