Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người lao động đang làm việc tại ngân hàng TMCP quân đội khu vực TP HCM

130 3 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG NGỌC HẢI NGUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI KHU VỰC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG NGỌC HẢI NGUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI KHU VỰC TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN DỤC THỨC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ người lao động làm việc Ngân hàng TMCP Quân Đội khu vực Hồ Chí Minh” nhằm xác định đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thái độ làm việc nhân viên công tác Ngân hàng TMCP Quân Đội địa bàn TP.HCM Đồng thời dựa kết có được, trình bày hàm ý quản trị đề xuất giải pháp nhằm cải thiện thái độ làm việc nhân viên Nghiên cứu lấy phương pháp nghiên cứu định lượng làm trung tâm, thu thập số liệu thông qua bảng khảo sát trực tiếp (307 mẫu) phương pháp lấy mẫu thuận tiện phi xác suất Biến phụ thuộc mơ hình thái độ làm việc mô tả mặt thái độ là: hài lòng cơng việc cam kết gắn bó với tổ chức Với định hướng nghiên cứu tập trung vào yếu tố thân người nhân viên mối quan hệ, tương tác tổ chức, nghiên cứu đề xuất mô hình bao gồm ba yếu tố tác động: đặc điểm tính cách, đặc điểm văn hóa tổ chức hành vi lãnh đạo chuyển đổi Trong đặc điểm tính cách mơ tả thơng qua bốn đặc trưng: tính hướng ngoại, tính dễ chịu, tận tâm, ổn định tình cảm Đặc điểm văn hóa tổ chức mơ tả thông qua hai loại quan hệ người cộng đồng là: tính xã hội tính đồn kết Hành vi lãnh đạo chuyển đổi mô tả thông qua bốn khía cạnh: ảnh hưởng lý tưởng hóa, truyền cảm hứng, kích thích trí tuệ xem xét cá nhân Kết phân tích hồi quy đa biến cuối tái khẳng định ba yếu tố mô hình có ảnh hưởng đến thái độ làm việc nhân viên, thứ tự mức độ ảnh hưởng giảm dần là: hành vi lãnh đạo chuyển đổi, đặc điểm tính cách cuối đặc điểm văn hóa tổ chức Kết cho thấy có khác biệt ý nghĩa thống kê thái độ làm việc phòng ban tổ chức, phận kinh doanh có thái độ tích cực phận khác ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn quy định Luận văn hay phần nhỏ luận văn chưa công bố trước sử dụng để nhận cấp nơi khác Tp HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Trương Ngọc Hải Nguyên iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi xin cảm ơn giảng viên đầy nhiệt huyết giàu kinh nghiệm suốt chương trình đào tạo truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế phương pháp khoa học hữu ích Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Dục Thức, thầy người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài nghiên cứu Trong suốt thời gian thực đề tài Thầy tận tình giúp tơi từ định hướng nghiên cứu đến hồn thiện đề tài, Thầy dành cho lời khun q báu, lời góp ý sâu sắc giúp tơi hồn thành nghiên cứu Bên cạnh đó, tơi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn bè, đồng nghiệp, người tham gia vấn trực tiếp hỗ trợ tơi q trình khảo sát Sự đóng góp có ý nghĩa quan trọng việc hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình tơi, người bên cạnh hỗ trợ động viên tơi hồn thiện đề tài Mặc dù cố gắng hoàn thiện đề tài cách trọn vẹn nhất, không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp, phản hồi quý giá từ quý thầy, cô bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày 01 Tháng 11 năm 2017 Trương Ngọc Hải Nguyên iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng khảo sát .4 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu tính đề tài 1.6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu .5 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết thái độ làm việc 2.1.1 Cơ sở lý thuyết thái độ 2.1.2 Khái niệm quan điểm thái độ làm việc 10 2.1.3 Các mặt thái độ thái độ làm việc 11 2.1.4 Tầm quan trọng thái độ làm việc 15 2.2 Bình luận, tổng hợp đánh giá nghiên cứu liên quan .17 2.2.1 Bình luận nghiên cứu trước .17 2.2.2 Tổng hợp nghiên cứu liên quan 19 2.2.3 Đánh giá nghiên cứu trước định hướng nghiên cứu 21 2.3 Các giả thuyết mô hình nghiên cứu .24 2.3.1 Đặc điểm tính cách 24 v 2.3.2 Đặc điểm văn hóa tổ chức .25 2.3.3 Hành vi lãnh đạo chuyển đổi 29 2.3.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 2.4 Tóm tắt chương hai 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình thiết kế nghiên cứu 32 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.1.2 Thiết kế nghiên cứu 33 3.2 Nghiên cứu định tính 34 3.2.1 Tiến hành nghiên cứu định tính 34 3.2.2 Thang đo đặc điểm tính cách 35 3.2.3 Thang đo đặc điểm văn hóa tổ chức 36 3.2.4 Thang đo hành vi lãnh đạo chuyển đổi 37 3.2.5 Thang đo thái độ làm việc .38 3.3 Nghiên cứu định lượng .39 3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 39 3.3.2 Phương pháp lấy mẫu thu thập liệu .40 3.3.3 Kích thước mẫu nghiên cứu 41 3.3.4 Phương pháp phân tích liệu .41 3.4 Tóm tắt chương .43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Tổng hợp kết khảo sát 44 4.1.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 44 4.1.2 Thống kê mô tả biến quan sát mẫu 46 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .46 4.2.1 Thang đo đặc điểm tính cách 47 4.2.2 Thang đo đặc điểm văn hóa 48 4.2.3 Thang đo hành vi lãnh đạo chuyển đổi 49 4.2.4 Thang đo thái độ làm việc chung 50 vi 4.2.5 Tổng kết bước đánh giá độ tin cậy thang đo 50 4.3 Phân tích nhân tố khám phá .51 4.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 52 4.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 54 4.3.3 Đặt tên giải thích nhân tố 55 4.4 Kiểm định mơ hình 56 4.4.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 57 4.4.2 Phân tích hổi quy .57 4.4.3 Kiểm định giả thuyết .65 4.5 Kiểm định khác biệt theo đặc tính mẫu đến thái độ làm việc 65 4.5.1 Khác biệt giới tính 65 4.5.2 Khác biệt trình độ học vấn 65 4.5.3 Khác biệt thời gian công tác .66 4.5.4 Khác biệt tuổi .67 4.5.5 Khác biệt phận công tác 67 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 69 4.6.1 Hành vi lãnh đạo chuyển đổi 69 4.6.2 Về đặc điểm tính cách .70 4.6.3 Đặc điểm văn hóa tổ chức .70 4.7 Tóm tắt chương .71 CHƯƠNG 5: Ý NGHĨA VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 72 5.1 Ý nghĩa kết nghiên cứu hàm ý quản trị 72 5.1.2 Ý nghĩa kết nghiên cứu 72 5.1.3 Một số hàm ý quản trị .74 5.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 79 5.2.1 Hạn chế đề tài 79 5.2.2 Hướng nghiên cứu 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC x vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Analysis of Variance – Phân tích phương sai EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá CBNV : Cán nhân viên HCM : Hồ Chí Minh KMO : Hệ số Kaiser – Mayer – Olkin – Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố LD : Hành vi lãnh đạo chuyển đổi Ngân hàng TMCP Quân Đội MB NH : Ngân hàng OLS : Ordinary Least Square – Phương pháp bình phương tối thiểu Sig : Observed significance level – Mức ý nghĩa quan sát SPSS : Statistical Package for Social Science – Phần mềm chuyên xử lý thống kê ngành khoa học xã hội TC : Đặc điểm tính cách TD : Thái độ làm việc TMCP : Thương mại cổ phần TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VH : Đặc điểm văn hóa tổ chức VIF : Variance Inflation Factor – Hệ số phóng đại phương sai viii DANH MỤC BẢNG BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu liên quan 19 Bảng 3.1: Thang đo biến đặc điểm tính cách 35 Bảng 3.2: Thang đo biến đặc điểm văn hóa tổ chức 36 Bảng 3.3: Thang đo biến hành vi lãnh đạo chuyển đổi 37 Bảng 3.4: Thang đo biến phụ thuộc 39 Bảng 4.1: Thống kê mô tả yếu tố thái độ làm việc 46 Bảng 4.2: Tổng hợp kết đánh giá độ tin cậy thang đo 51 Bảng 4.3: Bảng kết ma trận xoay nhân tố lần 53 Bảng 4.4: Các biến yếu tố thu hút 55 Bảng 4.5: Bảng tóm tắt mơ hình 61 Bảng 4.6: Bảng kết kiểm định độ phù hợp mơ hình (bảng ANOVA) 61 Bảng 4.7: Bảng kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 62 Bảng 4.8: Bảng kết hồi quy biến thành phần 64 Bảng 4.9: Khác biệt học vấn 66 Bảng 4.10: Khác biệt học vấn (ANOVA) 66 Bảng 4.11: Khác biệt phận công tác 67 Bảng 4.12: Khác biệt phận công tác (kiểm định Welch) 67 Bảng 4.13: Kết kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân 68 xxvii VH23 24.21 46.549 0.526 0.856 VH24 24.25 46.334 0.364 0.869 VH25 24.24 44.992 0.425 0.864 Bảng 9: Độ tin cậy thang đo LD1 Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo loại biến thang đo loại biến biến tổng Alpha loại biến LD11 8.96 7.515 0.850 0.754 LD12 8.94 7.186 0.643 0.822 LD13 8.98 6.960 0.643 0.824 LD14 9.05 7.138 0.648 0.820 Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại biến LD21 9.38 7.112 0.692 0.598 LD22 9.37 8.215 0.531 0.693 LD23 9.43 8.089 0.538 0.690 LD24 9.05 8.514 0.417 0.758 Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại biến LD31 9.00 6.856 0.766 0.524 LD32 8.94 6.294 0.547 0.598 LD33 8.97 6.398 0.545 0.599 LD34 8.99 7.301 0.242 0.813 Biến quan sát Bảng 10: Độ tin cậy thang đo LD2 Biến quan sát Bảng 11a: Độ tin cậy thang đo LD3 Biến quan sát Bảng 11b: Độ tin cậy thang đo LD3 chạy lần Biến quan sát LD31 Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại biến 6.02 3.950 0.813 0.652 xxviii LD32 5.97 3.339 0.611 0.810 LD33 6.00 3.356 0.631 0.784 Trung bình thang đo Phương sai thang đo Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại loại biến loại biến Bảng 12: Độ tin cậy thang đo LD4 Biến quan sát biến LD41 9.21 8.422 0.872 0.768 LD42 9.16 7.827 0.659 0.828 LD43 9.22 7.532 0.673 0.824 LD44 9.23 7.667 0.648 0.835 Bảng 13: Độ tin cậy thang đo LD Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo thang đo biến tổng Alpha loại loại biến loại biến LD11 42.64 66.885 0.741 0.793 LD12 42.62 66.714 0.554 0.800 LD13 42.66 66.213 0.552 0.800 LD14 42.73 67.082 0.528 0.802 LD21 42.62 64.203 0.623 0.794 LD22 42.62 66.459 0.532 0.801 LD23 42.68 66.461 0.520 0.802 LD24 42.29 68.749 0.366 0.814 LD31 42.68 73.812 0.236 0.819 LD32 42.63 72.156 0.219 0.823 LD33 42.66 72.553 0.205 0.824 LD41 42.59 70.680 0.463 0.808 LD42 42.54 69.380 0.378 0.812 LD43 42.60 69.070 0.373 0.813 LD44 42.61 69.964 0.327 0.816 Biến quan sát biến xxix Bảng 14: Độ tin cậy thang đo TD1 Biến quan sát Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo thang đo biến tổng Alpha loại loại biến loại biến biến TD11 9.70 3.595 0.707 0.561 TD12 9.64 2.708 0.535 0.568 TD13 9.70 3.131 0.404 0.660 TD14 9.70 3.120 0.379 0.681 Bảng 15: Độ tin cậy thang đo TD2 Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo loại biến thang đo loại biến biến tổng Alpha loại biến TD21 11.64 4.285 0.732 0.562 TD22 11.68 3.857 0.405 0.673 TD23 11.64 3.623 0.432 0.661 TD24 11.64 3.420 0.491 0.619 Biến quan sát Bảng 16: Độ tin cậy thang đo TD Biến quan sát Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại biến TD11 25.24 12.352 0.686 0.676 TD12 25.18 11.609 0.399 0.701 TD13 25.24 12.084 0.341 0.713 TD14 25.23 11.865 0.361 0.709 TD21 24.55 11.954 0.718 0.665 TD22 24.60 11.829 0.344 0.714 TD23 24.56 11.195 0.417 0.699 TD24 24.56 11.267 0.397 0.704 xxx Phụ lục Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập (EFA) lần KMO and Bartlett's Test 775 Chỉ số KMO kiểm định Bartlett Thống kê Chi – bình phương 7249.374 (Approx Chi-Square) Bậc tự (df) 741 Mức ý nghĩa (Sig.) 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings % of Comp % of -onent Total Variance 5.147 13.196 4.400 Cumulati -ve % % of Varianc Cumula Varianc Cumulati Total -e -tive % Total -e -ve % 13.196 5.147 13.196 13.196 4.674 11.985 11.985 11.282 24.479 4.400 11.282 24.479 4.104 10.524 22.509 4.104 10.523 35.002 4.104 10.523 35.002 3.499 8.973 31.481 2.940 7.539 42.541 2.940 7.539 42.541 2.901 7.438 38.920 2.659 6.818 49.358 2.659 6.818 49.358 2.806 7.195 46.114 2.387 6.120 55.478 2.387 6.120 55.478 2.507 6.428 52.542 2.266 5.811 61.289 2.266 5.811 61.289 2.423 6.213 58.755 1.951 5.002 66.292 1.951 5.002 66.292 2.406 6.168 64.923 1.765 4.525 70.817 1.765 4.525 70.817 2.299 5.894 70.817 10 960 2.461 73.278 … … … … 39 095 243 100.000 xxxi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component LD11 944 LD21 796 LD13 774 LD22 759 LD12 743 LD23 741 LD14 732 LD24 VH11 910 VH12 902 VH21 891 VH13 878 VH15 800 TC21 939 TC23 818 TC24 789 TC22 777 TC14 750 LD41 930 LD43 817 LD44 808 LD42 802 TC31 924 TC32 817 TC34 793 xxxii TC33 779 TC11 920 TC13 865 TC12 851 VH23 891 VH24 826 VH25 819 VH22 TC41 935 TC42 876 TC43 844 LD31 923 LD33 841 LD32 814 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập (EFA) lần Bảng : Hệ số KMO kiểm định Bartlett Chỉ số KMO kiểm định Bartlett 775 Thống kê Chi – bình phương (Approx Chi-Square) 7025.176 Bậc tự (df) 666 Mức ý nghĩa (Sig.) 000 Bảng : Tổng phương sai trích Nhân tố Giá trị Eigenvalues Tổng bình phương hệ số tải trích Tổng bình phương hệ số tải xoay xxxiii % Tổng phương sai trích 10 … 37 4.943 4.257 4.037 2.935 2.632 2.373 2.261 1.926 1.753 660 … 096 Tích lũy % 13.359 13.359 11.505 24.864 10.909 35.773 7.932 43.706 7.113 50.818 6.414 57.233 6.112 63.344 5.205 68.549 4.738 73.287 1.784 75.071 … … 260 100.000 % Tổng phương sai trích Tích lũy % % Tổng phương sai trích Tích lũy % 4.943 4.257 4.037 2.935 2.632 2.373 2.261 1.926 1.753 13.359 24.864 35.773 43.706 50.818 57.233 63.344 68.549 73.287 4.479 3.976 3.493 2.897 2.800 2.483 2.400 2.299 2.290 12.106 22.851 32.292 40.122 47.689 54.401 60.887 67.099 73.287 13.359 11.505 10.909 7.932 7.113 6.414 6.112 5.205 4.738 12.106 10.745 9.441 7.830 7.568 6.712 6.486 6.212 6.188 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Bảng: Ma trận xoay nhân tố Nhân tố Biến quan sát LD11 LD13 LD21 LD22 LD23 LD12 LD14 VH11 VH12 VH21 VH13 VH15 TC21 TC23 949 783 777 768 749 744 744 910 905 895 876 808 939 818 xxxiv TC24 TC22 789 776 TC14 LD41 749 931 LD43 817 LD44 LD42 810 804 TC31 TC32 925 816 TC34 TC33 TC11 795 778 920 TC13 TC12 TC41 TC42 TC43 VH23 865 857 935 876 844 899 VH24 839 VH25 LD31 LD33 LD32 823 922 845 814 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc (EFA) Bảng : Hệ số KMO kiểm định Bartlett Chỉ số KMO kiểm định Bartlett 762 Thống kê Chi – bình phương (Approx Chi-Square) Bậc tự (df) Mức ý nghĩa (Sig.) 725.189 28 000 xxxv Bảng : Tổng phương sai trích Nhân tố Giá trị Eigenvalues Tổng bình phương hệ số tải trích Tổng bình phương hệ số tải xoay % % % Tổng phương sai trích Tích lũy % Tổng phương sai trích Tích lũy % Tổng phương sai trích Tích lũy % 3.175 39.693 39.693 3.175 39.693 39.693 2.309 28.860 28.860 1.427 17.839 57.532 1.427 17.839 57.532 2.294 28.672 57.532 … 832 750 … 10.397 9.369 … 67.929 77.297 … 246 3.070 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng : Ma trận xoay nhân tố Nhân tố Biến quan sát TD21 829 TD24 TD22 TD23 TD11 TD12 TD13 TD14 768 675 656 813 804 679 613 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization xxxvi Phụ lục 8: Kiểm định mơ hình hồi quy Bảng Ma trận hệ số tương quan biến TC TC Pearson Correlation VH Sig (2-tailed) VH LD TD LD TD 031 -.062 454** 585 280 000 N 307 307 307 307 Pearson Correlation 031 -.066 374** Sig (2-tailed) 585 247 000 N 307 307 307 307 -.062 -.066 521** Sig (2-tailed) 280 247 N 307 307 307 307 454** 374** 521** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 307 307 307 Pearson Correlation Pearson Correlation ** Mức ý nghĩa 0.01 Kiểm định giả định hồi quy 000 307 xxxvii Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Biểu đồ P-P Plot phần dư - chuẩn hóa Phụ lục xxxviii Hồi quy biến thành phần yếu tố tổng quát Variables Entered/Removeda Mode Variables Variables l Entered Removed LD3, TC4, Method VH2, LD4, TC2, TC3, Enter LD1, VH1, TC1b a Dependent Variable: TD b All requested variables entered Model Summaryb Mode l R R Square 818a Adjusted R 669 Square Change Statistics Std Error Durbin- of the R Square F Estimate Change Change df1 df2 Change 66.624 297 000 659 29594 669 Sig F Watson a Predictors: (Constant), LD3, TC4, VH2, LD4, TC2, TC3, LD1, VH1, TC1 b Dependent Variable: TD ANOVAa Sum of Squares Model df Mean Square Regression 52.514 5.835 Residual 26.011 297 088 Total 78.526 306 F Sig 66.624 a Dependent Variable: TD b Predictors: (Constant), LD3, TC4, VH2, LD4, TC2, TC3, LD1, VH1, TC1 000b 2.140 xxxix Coefficient Correlationsa Model LD3 TC4 VH2 LD4 TC2 TC3 LD1 VH1 TC1 Corr- LD3 1.000 006 -.041 -.071 050 073 -.043 069 096 elatio TC4 006 1.000 007 026 -.022 -.018 -.048 -.037 012 VH2 -.041 007 1.000 015 005 -.048 031 -.266 122 LD4 -.071 026 015 1.000 -.021 030 -.172 -.058 015 TC2 050 -.022 005 -.021 1.000 -.076 070 -.006 -.326 TC3 073 -.018 -.048 030 -.076 1.000 -.052 -.057 077 LD1 -.043 -.048 031 -.172 070 -.052 1.000 078 -.029 VH1 069 -.037 -.266 -.058 -.006 -.057 078 1.000 -.033 TC1 096 012 122 015 -.326 077 -.029 -.033 1.000 2.078E-6 -1.540E-5 -2.556E-5 1.920E-5 2.797E-5 -1.647E-5 2.165E-5 -ns Cova LD3 rianc es TC4 VH2 LD4 TC2 TC3 000 2.078E-6 000 2.300E-6 -1.540E-5 2.300E-6 000 -2.556E-5 8.919E-6 5.665E-6 1.920E-5 -7.946E-6 8.919E-6 -7.946E-6 -6.540E-6 -1.719E-5 -1.088E-5 5.665E-6 000 -7.999E-6 2.139E-6 -7.999E-6 2.797E-5 -6.540E-6 -1.861E-5 2.139E-6 -1.861E-5 1.134E-5 -6.492E-5 -1.809E-5 000 -3.080E-5 1.134E-5 -3.080E-5 1.204E-5 -8.618E-5 2.797E-5 -2.161E-6 000 -2.058E-5 -1.872E-5 LD1 3.498 E-5 4.123 E-6 4.540 E-5 5.453 E-6 000 2.937 E-5 - -1.647E-5 -1.719E-5 1.204E-5 -6.492E-5 2.797E-5 -2.058E-5 000 2.567E-5 1.102 E-5 VH1 2.165E-5 -1.088E-5 -8.618E-5 -1.809E-5 -2.161E-6 -1.872E-5 2.567E-5 000 1.019 E-5 TC1 3.498E-5 a Dependent Variable: TD 4.123E-6 4.540E-5 5.453E-6 000 2.937E-5 -1.102E-5 -1.019E-5 000 xl Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics Std Model B Error Beta t Sig Tolerance VIF (Con stant -.060 160 -.378 706 TC1 093 019 176 4.891 000 862 1.161 TC2 156 020 276 7.728 000 877 1.140 TC3 137 020 232 6.866 000 975 1.025 TC4 090 018 166 4.968 000 995 1.005 VH1 155 017 328 9.377 000 910 1.098 VH2 087 020 156 4.456 000 906 1.104 LD1 262 020 449 13.128 000 952 1.050 LD3 106 019 188 5.529 000 963 1.038 LD4 121 019 218 6.415 000 962 1.040 ) a Dependent Variable: TD xli Phụ lục 10 Kiểm định khác biệt theo đặc tính mẫu Bảng Kiểm định Independent-samples T-test khác biệt giới tính Levene's Test for Equality of Variances F Equal variances assumed Sig .549 t-test for Equality of Means t df 459 -.791 Equal variances not assumed Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference 305 430 -.04642 05867 -.791 274.080 429 -.04642 05865 Bảng Khác biệt thâm niên công tác Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 1.199 df2 Sig 302 311 Bảng Khác biệt thâm niên công tác (ANOVA) Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 1.523 77.002 78.526 df Mean Square 302 306 381 255 F 1.494 Sig .204 Bảng Khác biệt độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic 1.083 df1 df2 Sig 303 357 Bảng Khác biệt độ tuổi (ANOVA) Sum of Squares Between Groups df Mean Square 534 178 Within Groups 77.992 303 257 Total 78.526 306 F 692 Sig .558 ... ảnh hưởng đến thái độ người lao động làm việc Ngân hàng TMCP Quân Đội khu vực Hồ Chí Minh” nhằm xác định đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thái độ làm việc nhân viên công tác Ngân hàng TMCP Quân. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG NGỌC HẢI NGUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI KHU VỰC... yếu tố ảnh hưởng đến thái độ người lao động làm việc Ngân hàng TMCP Quân Đội khu vực Hồ Chí Minh” giúp xác định lại củng cố lập luận mối quan hệ yếu tố riêng lẻ đến thái độ làm việc nhân viên Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người lao động đang làm việc tại ngân hàng TMCP quân đội khu vực TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người lao động đang làm việc tại ngân hàng TMCP quân đội khu vực TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay