Kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 8

92 8 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ DIỄM LOAN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ DIỄM LOAN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : TàiNgân hàng Mã ngành : 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Thị Thanh Hằng TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Vấn đề kiểm sốt rủi ro tín dụng nhằm mục đích làm lành mạnh hóa tài NHTM nhân tố quan trọng tiến trình tái cấu hệ thống ngân hàng yếu hệ thống NHTM tác động tiêu cực tới lĩnh vực khác kinh tế thời gian tới, nước ta lộ trình hội nhập quốc tế Kinh doanh ngân hàng gắn liền với rủi ro, rủi ro tín dụng thực tế khách quan hoạt động tín dụng NHTM Với mục tiêu đề tài đặt nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh 8, mục tiêu nghiên cứu đạt kết sau: Một là: Luận văn phải làm khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng Trên sở lý thuyết nhận thức kiểm sốt rủi ro tín dụng Hai là: Phân tích phương pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng NHTM Đúc kết kinh nghiệm NHTM cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Ba là: Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh ba năm (2014 - 2016) Bốn là: Luận văn nêu lên nội dung thực trạng; kết đạt hạn chế, khó khăn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng ngân hàng chi nhánh Năm là: Luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Trần Thị Diễm Loan LỜI CÁM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồng Thị Thanh Hằng, người tạo điều kiện, động viên tận tình hướng dẫn em suốt trình hồn thành luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu, toàn thể Quý thầy trường Đại học Ngân hàng TPHCM truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho em suốt trình học tập nghiên cứu trường Chắc chắn vốn kiến thức mà em tiếp thu học tập không tảng cho trình nghiên cứu luận văn mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách lĩnh tự tin Em xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè ln động viên, giúp đỡ khó khăn để hồn thành luận văn Cuối em kính chúc Quý thầy dồi sức khỏe, ngày gặt hái nhiều thành công nghiệp “trồng người” cao quý Em xin chân thành cám ơn! MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình - biểu đồ CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Bản chất rủi ro tín dụng 1.2 Kiểm sốt rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.2.2 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng 1.2.3 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Xây dựng chiến lược thực thi kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.2.3.2 Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng 1.2.3.3 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng 13 1.3 Bài học kinh nghiệm kiểm sốt rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Ngân hàng HD Bank 15 1.3.2 Ngân hàng Quốc Tế (VIB) 16 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH 19 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.2 cấu tổ chức 20 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 22 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh 24 2.2.1 Tình hình tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh 24 2.2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 26 2.3 Thực trạng việc kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh 30 2.3.1 cấu tổ chức kiểm sốt rủi ro tín dụng 30 2.3.2 Các văn quy định kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 31 2.3.3 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 33 2.3.3.1 Biện pháp né tránh rủi ro 33 2.3.3.2 Biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng 39 2.3.3.3 Biện pháp chuyển giao rủi ro 41 2.3.3.4 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 42 2.4 Đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 48 2.4.1 Kết đạt 48 2.4.2 Những hạn chế, khó khăn 49 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CHO CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH 56 3.1 Định hướng phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh 56 3.2 Giải pháp cho cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt NamChi nhánh 58 3.2.1 Giải pháp phòng ngừa nợ xấu 58 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng xử lý nợ xấu 63 3.2.2.1 Hồn thiện cơng tác phân loại nợ xấu 63 3.2.2.2 Mở rộng tăng cường giải pháp thu hồi nợ vay 63 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ 65 3.2.3.1 Phát triển công nghệ ngân hàng 65 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 65 3.3 Một số kiến nghị 67 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 67 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý 67 3.3.1.2 Nâng cao hiệu Trung tâm Thông tin tín dụng CIC 67 3.3.1.3 Tăng cường cơng tác tra, giám sát 68 3.3.1.4 Hiệu việc điều tiết cơng cụ sách tiền tệ 69 3.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 Tài liệu tham khảo DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BĐS : Bất động sản CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro HĐQT : Hội đồng Quản trị HĐTD : Hợp đồng Tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NVTD : Nhân viên tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo XHTD : Xếp hạng tín dụng XLRR : Xử lý rủi ro DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 2.3 cấu nợ xấu theo nhóm nợ Bảng 2.4 cấu nợ xấu theo mục đích vay vốn Bảng 2.5 cấu nợ xấu theo loại tiền tệ Bảng 2.6 cấu nợ xấu theo TSĐB Bảng 2.7 Số tiền trích lập DPRR giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 2.8 Số tiền thu nợ thông qua biện pháp phát mại tài sản khách hàng vay giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 2.9 Số tiền thu nợ thông qua biện pháp khởi kiện giai đoạn 2014 - 2016 61 kinh doanh; bạn hàng khách hàng gập khó khăn, ngành hàng khách hàng thời kỳ suy thối, hệ số tài xấu đi, vốn chủ sở hữu sụt giảm, vốn lưu động ròng bị âm; khách hàng chậm trả lãi gốc; thông tin bất thường quan hệ mua bán khách hàng … Việc kiểm tra, giám sát phải lập thành văn đầy đủ chữ ký khách hàng CBTD, tránh hình thức, đối phó Khi phát rủi ro phát sinh trình theo dõi gây tổn thất trực tiếp đến ngân hàng cần kiên thực thu hồi nợ trước hạn theo điều khoản quy định hợp đồng tín dụng  Định giá tái định giá TSĐB Đối với tài sản chấp dùng để xử lý nợ gặp phải số vấn đề như: thiếu tính pháp lý quyền sở hữu, việc định giá ban đầu cao, … khoản nợ trở thành nợ xấu việc bán TSĐB khơng đủ thu hồi nợ Vì vậy, cần phải quan định giá tài sản thẩm định cho vay nhằm đảm bảo tính xác trung thực thu hồi đủ nợ khách hàng khả chi trả Vì giá trị tài sản liên tục thay đổi theo quan hệ thị trường, thị trường tài sản biến động mạnh cơng việc tái thẩm định cần thực nhằm xác định lại giá trị thực tài sản chấp, sở để yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản chấp nhằm đảm bảo cho phần tín dụng vay Trường hợp khách hàng khả trả nợ tài sản chấp trước trước phát mại cần phải tái thẩm định để nhận diện thời giá Chi nhánh cần thận trọng nhận TSĐB đất nông nghiệp, đất diện quy hoạch, Cần thẩm định tài sản qua nhiều kênh thông tin, kiểm tra thực tế đặc biệt TSĐB nhà đất khác trạng, máy móc thiết bị, phương tiện giao thơng vận tải qua sử dụng chất lượng tài sản bị suy giảm nhiều so với giá trị hồ sơ Thực định giá/định giá lại theo định kỳ đầy đủ để xác định lại giá trị thực tế, đồng thời xác định lại mức cho vay tương ứng với loại tài sản nhằm ngăn ngừa rủi ro Bên cạnh cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm loại tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm theo quy định chuyển quyền hưởng thụ bảo hiểm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đối với TSĐB kho hàng, chi nhánh cần theo dõi biến động vật tư 62 hàng hóa kho bên trông giữ, liên tục cập nhật thông tin chi tiết kho hàng, đánh giá khả tài người trông giữ và/hoặc khả kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ trông giữ pháp nhân cho thuê kho trơng giữ vật tư hàng hóa Theo dõi chặt việc tiêu thụ hàng hóa để yêu cầu khách hàng trả nợ vay đảm bảo hàng hóa kho, tránh tình trạng tẩu tán tài sản kho làm ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ ngân hàng  Trích lập dự phòng rủi ro cho khoản tín dụng Cho vay gặp rủi ro xảy mát nên cho vay, không cần biết khách hàng vay nào, ngân hàng phải trích lập DPRR theo tỷ lệ định Hiện nay, việc trích lập DPRR Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh trích lập đầy đủ theo Quyết định 493 NHNN Tuy nhiên, xu hướng thời gian tới việc áp dụng theo chuẩn mực quốc tế điều tất yếu phải làm Vì vậy, việc trích lập DPRR theo cách phân loại nhóm nợ dựa vào thời gian hạn cần xem xét theo hướng trích lập DPRR theo mức độ rủi ro khoản vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nên nhanh chóng hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội để trình NHNN phê duyệt Với cách phân loại này, việc phân loại nợ xấu trích lập DPRR gần sát với chuẩn ngân hàng giới Theo đó, q trình cho vay, khách hàng phân loại theo nhiều cấp tùy thuộc vào khả trả nợ, thấp gặp khó khăn tài chính, cao phá sản không trả nợ Khách hàng rơi vào mức ngân hàng lại bỏ thêm số tiền theo tỷ lệ quy định vào quỹ dự phòng Như vậy, rủi ro xảy ra, ngân hàng khoản dự trù bù đắp số vốn  Đa dạng hóa đối tượng phương thức cho vay Đây biện pháp chủ động để ngân hàng phân tán rủi ro Chi nhánh nên chia nguồn tiền vào nhiều loại hình đầu tư tài trợ cho nhiều ngành nghề khác Điều vừa mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng để nâng cao vị vừa phân tán rủi ro + Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác + Đầu tư vào nhiều đối tượng SXKD khác + Tránh tình trạng cho vay nhiều vào lĩnh vực 63 + Luôn đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổng số vốn hoạt động khách hàng để tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ từ khách hàng + Cho vay với nhiều thời hạn khác nhằm đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trường 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng xử lý nợ xấu 3.2.2.1 Hồn thiện cơng tác phân loại nợ xấu Hệ thống chấm điểm tín dụng nội cần theo dõi thường xuyên để nhận thấy khả diễn biến xấu của khoản vay tình trạng khách hàng Việc giám sát khoản vay thực thông qua hai khâu:  Rà sốt phân tích báo cáo tài  Thăm thực tế khách hàng, từ xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết bị tình hình hoạt động SXKD khách hàng, việc đầu tư sử dụng vốn vay đảm bảo mục đích hay không 3.2.2.2 Mở rộng tăng cường giải pháp thu hồi nợ vay Trong xử lý thu hồi nợ xấu, cần thực bước thận trọng cần thiết, khơng nên nóng vội mà làm xấu mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặt biệt khách hàng truyền thống, cụ thể:  Làm thực trạng kinh doanh, TSĐB, thái độ khách hàng: phân tích khả phục hồi tình hình SXKD, mức độ trả nợ, hợp tác khách hàng; tình trạng khả xử lý TSĐB  Lựa chọn phương pháp xử lý cần áp dụng phù hợp với đặc thù khách hàng khả chi nhánh, đảm bảo hiệu cao với chi phí hợp lý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh cần nhanh chóng nghiên cứu đưa vào ứng dụng hình thức xử lý nợ xấu tính tiên tiến, áp dụng hiệu với lượng lớn nợ xấu phát sinh  Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp Trên sở kết việc phân tích phân loại nợ xấu, chi nhánh cần tiến hành biện pháp đôn đốc khách hàng huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ vay thời gian ngắn CBTD tư vấn trực tiếp hay bàn bạc cụ thể 64 với khách hàng tìm nguồn trả nợ Đây xem phương pháp thu hồi nợ tốn hiệu mang lại nhỏ Để nâng cao hoạt động thu hồi nợ trực tiếp, chi nhánh cần xây dựng chế thưởng hấp dẫn tất đối tượng hỗ trợ, giúp đỡ ngân hàng thu hồi nợ xấu bao gồm cán bộ, nhân viên cá nhân tổ chức khác tham gia Nhằm tối đa hóa giá trị khoản nợ xấu thu hồi, chi nhánh cần xây dựng nguyên tắc thưởng theo phần trăm giá trị nợ xấu thu hồi  cấu lại nợ Nếu xét thấy khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan chưa phải bất khả kháng, khách hàng tồn hoạt động SXKD bình thường ngân hàng đủ thơng tin để đánh giá khách hàng khả phát triển tương lai ngân hàng nên xem xét việc cấu lại nợ cho khách hàng nhằm giảm bới sức ép trả nợ đến hạn, giúp khách hàng tiếp tục hội SXKD nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng  Thanh lý TSĐB Biện pháp thực người vay khơng sẵn lòng chi trả, hành động trốn tránh trách nhiệm, lừa đảo, tình hình tài khơng thể cứu vãn Đối với khoản vay TSĐB mà tài sản ngân hàng đầy đủ giấy tờ hợp pháp phát mại theo quy định pháp luật để thu hồi nợ chuyển tài sản chấp sang trung tâm bán đấu giá tài sản, xiết nợ đưa vào sử dụng, đem góp vốn liên doanh… Tuy nhiên, thực tế nhiều khách hàng gian lận việc khai báo giá trị TSĐB mà ngân hàng khơng phát tình trạng dùng tài sản chấp cho nhiều khoản vay ngân hàng khác Ngồi ra, trường hợp khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản (nhất nhà đất), không giao giấy tờ sở hữu tài sản, tài sản biến động khơng thể hợp đồng chấp… chưa kể việc xử lý TSĐB cách khởi kiện nhiều thời gian, chi phí, thủ tục phức tạp ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngay ngân hàng nhận ủy quyền xử lý TSĐB với tư tưởng thiếu hợp tác, khách hàng khiếu kiện, gây khó khăn cho việc thực ủy quyền xử lý TSĐB tài sản tranh chấp khơng thực giao dịch Do đó, 65 ngân hàng nên cân nhắc việc xử lý TSĐB nên kết hợp giao cho CBTD nhân viên nghiệp vụ tố tụng dân sự, hiểu biết pháp luật, nhiêu khê thủ tục, tính phức tạp pháp lý xử lý TSĐB 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ 3.2.3.1 Phát triển công nghệ ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh nên hình thành xây dựng thơng tin tín dụng thành hệ thống theo mơ hình trung tâm thơng tin tín dụng riêng ngân hàng Trung tâm tạo lập kho liệu doanh nghiệp vay vốn xây dựng đánh giá ngành SXKD, làm sở phân tích tín dụng Bên cạnh việc phản ánh thực trạng hệ thống thơng tin phải tính dự báo, đưa giải pháp phòng ngừa phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa bàn hoạt động Việc xây dựng dựa trên:  Nguồn thông tin khách hàngngân hàng tự thu thập  Nguồn thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng (hiện trung tâm thơng tin tín dụng NHNN ba trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân)  Nguồn thơng tin từ trao đổi thơng tin với ngân hàng khác Bên cạnh đó, hệ thống nên dạng mở để kết nối với hệ thống ngân hàng khác Hệ thống sử dụng mơ hình cơng cụ, phần mềm để phân tích liệu cách khoa học cho dự báo tương lai 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Một mơ hình quản lý nợ xấu hồn hảo, quy trình cấp tín dụng chặt chẽ đến người cụ thể vận hành mơ hình bị hạn chế lực không đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất cho ngân hàng xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Một số khuyến nghị cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh việc là:  Lựa chọn cán lực, trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Trong cơng việc ngân hàng, tín dụng nghề đòi hỏi phải lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao ln cạm bẫy nên cần lĩnh đạo đức nghề nghiệp Do cần tiêu 66 chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng theo tiêu chí chun mơn, đạo đức ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm việc môi trường đầy rủi ro Đồng thời cần kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh ngân hàng tương lai  Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách hiệu  Tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, kiểm sốt rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp ngày, đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt quy hoạch để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau  Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỹ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực Một điều tế nhị công tác nhân sự, đặc biệt bố trí, bổ nhiệm cán nghiệp vụ tín dụng cán khơng thể kiến thẩm định tín dụng mà theo đạo cấp trên, cho dù thực tế khoản vay bị hạn, vốn cao cán đề bạt vào vị trí lãnh đạo Do khơng thể tạo lập phân định ràng trách nhiệm tách bạch thẩm định định cho vay, khơng khả đưa kết thẩm định khách quan trung thực Các quy định khen thưởng kỷ luật phải thống toàn hệ thống phải thực nghiêm túc triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán liên quan  Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác khả xử lý cơng việc nhanh chóng 67 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với NHNN Một số hạn chế tồn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng nợ q hạn chủ yếu rơi vào khách hàng mới, công tác thẩm định khó khăn nhiều thời gian, việc ngân hàng thận trọng việc cho vay tín chấp hay ngân hàng mở rộng địa bạn cho vay dẫn đến khó kiểm sốt khó cập nhật thơng tin khách hàng thường xuyên… Tất hạn chế mấu chốt thông tin bất cân xứng thị trường mang lại Mặc dù ngân hàng nỗ lực việc kiểm soát rủi ro tín dụng nhiên thơng tin bất cân xứng khó kiểm sốt, đòi hỏi NHNN cần phải số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thông tin thị trường, môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, đồng thời thông tin, quy định ban hành tránh mâu thuẫn chồng chéo lên Dưới dây số kiến nghị cụ thể NHNN 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý Hệ thống văn pháp lý khuôn mẫu cho hoạt động TCTD, tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch đảm bảo việc tuân thủ pháp luật  NHNN cần tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt quy định liên quan đến việc xử lý TSĐB, tạo điều kiện cho ngân hàng việc thu hồi nợ  Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, qn sách tín dụng, tránh chồng chéo đồng thời triển khai cách đồng để tạo thuận lợi cho TCTD trình hoạt động việc giải vấn đề phát sinh 3.3.1.2 Nâng cao hiệu Trung tâm Thơng tin tín dụng CIC Một điều kiện cần thiết để thực công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng tốt hệ thống thơng tin phải thật đầy đủ, mang tính kịp thời xác cao Do đó, khơng thể phủ nhận tầm quan trọng đóng góp tích cực mà Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) mang lại suốt 15 năm qua Trung tâm Thơng tin tín dụng kênh thơng tin hữu ích việc hỗ trợ tổ chức cấp tín dụng mở rộng phát triển hoạt động tín dụng 68 hạn chế rủi ro đảm bảo ổn định chung hệ thống tài quốc gia Để CIC phát huy nâng cao vai trò cần biện pháp sau: Hồn thiện hoạt động nâng cao chức CIC chẳng hạn thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải phân tích thông tin tổng hợp khách hàng thông tin phi tài chính, khả điều hành lãnh đạo doanh nghiệp  Chú trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập thông tin cung cấp thơng tin tín dụng kịp thời thơng suốt  Cần phải sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp cho NHTM  Khẩn trương xây dựng Trung tâm liệu trung tâm phòng chống thảm họa để đảm bảo an tồn liệu cố cháy, nổ, động đất…  Nên biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHNN cần phải biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Đồng thời xử phạt nghiêm TCTD cung cấp sai thông tin chậm trễ cho CIC 3.3.1.3 Tăng cường công tác tra, giám sát NHNN khơng dừng lại vai trò ban hành văn pháp lý mà bên cạnh cần phải tăng cường cơng tác tra giám sát để đảm bảo hoạt động tín dụng không bị thực thi sai Cụ thể NHNN cần phải thực biện pháp sau:  Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo pháp luật 69  Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, giám sát trau dồi nghiệp vụ  Chống cạnh tranh lành mạnh: với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM, NHNN để ngân hàng chủ động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn…dẫn đến nguy rủi ro tín dụng cao Do đó, NHNN cần kiểm tra, kiểm sốt hiệu hoạt động kinh doanh NHTM nhằm đảm bảo phát triển bền vững an toàn 3.3.1.4 Hiệu việc điều tiết cơng cụ sách tiền tệ Chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng việc điều hành kinh tế vĩ mô NHNN thông qua cơng cụ thực việc kiểm sốt điều tiết khối lượng tiền tệ lưu thơng kinh tế nhằm đạt mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế thời kỳ  Chú trọng cơng tác nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế vĩ mơ ngồi nước để đưa dự báo xác ngành nghề, từ ban hành văn quy định phù hợp, giúp NHTM phản ánh kịp thời trước diễn biến bất ngờ  Đẩy mạnh trình phổ biến, hướng dẫn cụ thể nội dung cách thức thực thi quy định, sách NHNN đến TCTD nhằm tránh tình trạng thơng tin bất cân xứng, áp dụng sai lệch gây hậu nghiêm trọng  Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo để chia sẻ thuận lợi khó khăn mà NHTM gặp phải việc thực thi sách mà NHNN ban hành, để giải pháp điều chỉnh khắc phục kịp thời 3.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ  Hồn thiện mơi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM cơng tác thu hồi nợ xấu Hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay để giúp cho ngân hàng thuận lợi thực 70 biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ xấu, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ lành mạnh tài ngân hàng  Trước tiên cần phải xem xét số chế pháp lý thu hồi nợ Một thực tế người làm công tác thu hồi nợ gặp phải nhiều vướng mắc chế pháp lý cho việc thu hồi Nó vừa thiếu, vừa thừa, vừa mâu thuẫn lại không nghiêm việc chấp hành, lại thêm phần chậm trễ thi hành án, vừa vướng mắc văn pháp luật,… đến văn khác thấp Do đó, cần phải thiết lập chế pháp lý khắc phục bất cập hành chế phải đặc trưng phù hợp với đặc điểm hoạt động tín dụng nước ta Và thiết ban hành văn phải tính pháp lý cao giải tình trạng Ngay quy định phù hợp thủ tục trình tự thu hồi nợ cần phải nghiêm chỉnh việc thực thi Nhà nước toàn xã hội Việc xử lý nợ tồn đọng không nên coi Bộ ngành ngân hàng mà đòi hỏi cần phải nỗ lực quan tâm cấp, ngành  Việc sửa đổi quy định bất hợp lý Luật Phá sản theo hướng thừa nhận tư cách chủ nợ bảo đảm ngân hàng bảo lãnh, nhận TSĐB cho nghĩa vụ bảo đảm cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngân hàng Đồng thời, pháp luật phá sản phải thực công cụ pháp lý để loại bỏ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, khả tốn trình tự đòi hỏi hiệu để chủ nợ (trong NHTM) thực quyền thu nợ hợp pháp  Pháp luật đất đai cần quy định bồi thường thiệt hại cho ngân hàng nhận chấp giá trị quyền sử dụng bị Tòa án, quan thẩm quyền hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ngân hàng nhận chấp hợp pháp trước  Luật Thuế cần sách ưu đãi thuế việc xử lý nợ khó đòi: ngân hàng xóa nợ cho khách hàng khách hàng không bị đánh thuế, ngân hàng bán tài sản chấp khơng tính thu nhập khơng bị tính thuế, ngân hàng xóa nợ phần xóa nợ tính vào chi phí,…  Luật Doanh nghiệp Nhà nước cần thay đổi quan hệ tài sản tổng công ty công ty thành viên, mơ hình tổ chức tổng cơng ty theo hướng: + Tổng công ty không phép điều chuyển vốn cơng ty thành viên hạch tốn độc lập 71 + Tổng công ty nên tổ chức theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Theo đó, cơng ty mẹ đầu tư tồn phần vốn vào công ty thực quản lý công ty thông qua quyền chủ sở hữu cơng ty Hồn chỉnh quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật giao dịch bảo đảm bổ sung quy định xử lý TSĐB; đồng thống quy định xử lý tài sản Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan cở nguyên tắc Bộ luật Dân quy định , xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý TSĐB theo Quyết định số 843/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ tập trung giải số “điểm nghẽn” hoạt động xử lý TSĐB TCTD như: vấn đề thu giữ TSĐB, xử lý TSĐB trường hợp thay đổi trạng bên chấp người thứ ba đầu tư, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng TSĐB cho người mua, người nhận chuyển nhượng, quyền nghĩa vụ bên nhận TSĐB bên chấp/cầm cố tài sản, Chính Phủ cần phối, kết hợp ngành liên quan, với NHNN thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phối hợp để giúp tháo gỡ vấn đề vướng mắc trình cấp tín dụng ngân hàng Quy định doanh nghiệp phải kiểm tốn báo cáo tài nhằm khắc phục tình trạng báo cáo tài khơng trung thực thiếu kiểm toán xác nhận tổ chức chun nghiệp uy tín, từ giúp cho ngân hàng thu thập liệu thơng tin xác trung thực tình hình kinh doanh doanh nghiệp, sở đó, lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng, phân tích đánh giá thẩm định tín dụng xác, hạn chế rủi ro tín dụng xảy  Xây dựng chế pháp lý việc xử lý TSĐB Theo điều 4.3 Nghị định 178 Chính Phủ, TCTD quyền xử lý TSĐB để thu hồi nợ khách hàng vay (hoặc bên bảo lãnh) không thực thực không nghĩa vụ trả nợ cam kết Tuy nhiên, Nghị định không đề cập cụ thể đến thẩm quyền phát mại tài sản TCTD Ngồi ra, luật khơng cho phép TCTD chủ động xử lý TSĐB quyền sử dụng đất mà phải xin ý kiến Ủy ban Nhân dân cấp huyện (đối với khách hàng vay hộ gia đình, 72 cá nhân), cấp tỉnh (đối với khách hàng vay tổ chức) thời gian chờ phản hồi ý kiến 15 ngày, chưa kể TCTD phải tiến hành hàng loạt thủ tục khác đưa tài sản phát mại Trong thực tế, xử lý TSĐB, việc bán tài sản khơng phải ngân hàng tự định mà phải thơng qua quan chức liên quan, chẳng hạn muốn phát mại tài sản Doanh nghiệp Nhà nước phải đồng ý Cục Quản lý vốn, Bộ Chủ quản, quyền địa phương Trong số trường hợp, ngân hàng phải thông qua quan bảo vệ pháp luật tiến hành tố tụng Tòa án để quyền phát mại tài sản khách hàng khơng chịu bàn giao tài sản tìm cách lẫn tránh nghĩa vụ trả nợ Việc xử lý TSĐB địa phương khác địa bàn hoạt động ngân hàng khó khăn quyền địa phương thường ý kiến đạo giải theo hướng lợi cho khách nợ thuộc địa phương (nhất Doanh nghiệp Nhà nước địa phương) làm cho việc đưa tài sản phát mại thu hồi nợ ngân hàng gần bất khả thi Tóm lại, nhiều văn hướng dẫn việc chấp, xử lý TSĐB văn chưa sát với thực tế, khó thực thi, hiệu thu hồi nợ thấp, đặc biệt TSĐB quyền sử dụng đất Vì vậy, Nhà nước cần điều chỉnh sách pháp luật liên quan, cho phép ngân hàng nhiều quyền hạn cụ thể xử lý TSĐB Khi đó, việc xử lý TSĐB dễ dàng thuận lợi, đặc biệt TSĐB BĐS tính khoản cao đóng góp nhiều vào q trình phát triển kinh tế, xã hội Nhà nước nên sửa đổi Nghị định 178 theo hướng tăng thêm quyền hạn cho ngân hàng, cho phép ngân hàng tự việc bán TSĐB Văn hướng dẫn xử lý TSĐB phải soạn thảo theo “tư duy” khách nợ khơng trả nợ TSĐB xem thuộc sở hữu ngân hàng, ngân hàng đầy đủ quyền hạn để xử lý tài sản, tránh phiền hà quan khác gây Ngoài ra, Nhà nước cần ban hành văn quy định trường hợp xử lý TSĐB đất thuê Nhà nước, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG Để tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng ngân hàng phải phối hợp thực giải pháp tổ chức quản lý, hệ thống quy định nội hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, hồn thiện cơng tác liên quan mật thiết đến hoạt động xử lý nợ TSĐB, pháp chế, thẩm định tín dụng Trong đó, ngân hàng cần xây dựng cho quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng để áp dụng thống toàn hệ thống Về phía cấp quản lý vĩ mơ, việc hồn thiện hệ thống quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng cần thực nhanh chóng hiệu để tháo gỡ vướng mắc mà ngân hàng gặp phải, việc xử lý nợ xấu Đồng thời với việc hồn thiện quy định mua bán cho VAMC cần biện pháp tạo điều kiện để NHTM tự xử lý nợ, đa dạng hóa hình thức xử lý nợ, đẩy mạnh tiến độ thu hồi nợ XLRR TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Chính Phủ 2013, Nghị định 53/NĐ-CP ngày 18/05/2013 thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam Chính Phủ 2013, Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/05/2013 phê duyệt đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống TCTD” đề án “Thành lập công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam” Đinh Vũ Anh Tuấn 2014, Quản lý nợ vấn đề Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Cơng Thương, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Hoa Thị Sao Ly 2015, Quản lý nợ xấu ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Sài Gòn, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Hồ Diệu 2002, Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt NamChi nhánh 8, Số liệu kinh doanh giai đoạn 2014-2016 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quy trình tín dụng Ngơ Minh 2013, VAMC làm với nợ xấu mua?, truy cập < http://www.vneconomy.vn/20131017091928373P0C6/vamc-lam-gi-voi-no-xau- da-mua.html > Nguyễn Đăng Dờn 2004, Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Mùi 2012 Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ, Tạp chí tài chính, số 11-2012, truy cập < http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thuc-trang-no-xau-tai-cacngan-hang-Viet-Nam-va-giai-phap-thao-go/16290.tctc > 11 Nguyễn Văn Tiến 2005, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 12 NHNN 2007, Quản lý nợ xấu – nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu, Bản tin thơng tin tín dụng NHNN, số đến số 14 năm 2007 13 NHNN Việt Nam 2005, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 14 NHNN Việt Nam 2007, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 15 NHNN Việt Nam 2013, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 16 NHNN Việt Nam 2013, Thơng tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 Quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam 17 NHNN Việt Nam 2014, Thông tư số 14/2014/TT-NHNN ngày 20/05/2014 sửa đổi, bổ xung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 18 Phan Thị Cúc 2008, Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội B Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Basel Committee on Banking Supervision 2006, Internatinal Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - Revised Framework Comprehensive Version, BIS, Basel, Switzerland Cases, Johnwiley & Son, Inc, Australia Glen Bullivant 2005, "Credit Management" IMF’s Compilation Guide on Financial Soundness Indicators 2004 Stephan Schwill 2008,“Market and Liquidity Risk Management in a Bank” Rudolf Duttweiler 2010, “Liquidity Risk Management in a Bank” ... kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh chưa có nên tác giả lựa chọn đề tài: Kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 Mục tiêu... dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Chương 3: Giải pháp cho công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân. .. động kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh năm gần sao?  Những học kinh nghiệm từ NHTM Việt Nam kiểm sốt rủi ro tín dụng áp dụng cho Ngân hàng TMCP Cơng Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 8 , Kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay