Hoạt động thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp

99 2 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM CƢƠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM CƢƠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: NGƢT., PGS., TS NGUYỄN THỊ LOAN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Bài nghiên cứu xem xét, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân hoạt động tra, giám sát NHNN VN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích phương pháp khảo sát thực tế công chức TTGSCN cán QTDND Kết nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2012-2016, hoạt động tra, giám sát NHNN VN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp kết đạt được, kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật hoạt động QTDND, hoạt động tra, giám sát NHNN-ĐT hạn chế cần quan tâm chưa thực tốt việc tra, giám sát QTDND theo phương pháp tra, giám sát rủi ro; công tác tra chỗ chưa thực tốt bước theo quy trình tra chỗ; chưa sử dụng kết giám sát đề đề xuất nội dung tra; nhân tra thiếu số lượng, hạn chế kỹ năng, nghiệp vụ Có 04 nhóm ngun nhân tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động tra giám sát NHNN VN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND gồm nguyên nhân từ nhân lực tra, giám sát NHNN VN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp nguyên nhân liên quan: khung pháp lý liên quan đến hoạt động TTGSCN, QTDND; hệ thống công nghệ thông tin; thái độ tuân thủ QTDND Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm góp phần hồn thiện hoạt động tra, giám sát NHNN VN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND địa bàn, góp phần hạn chế rủi ro xảy hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: NGUYỄN THỊ KIM CƢƠNG Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1989 – Tại: Đồng Tháp Quê quán: Đồng Tháp Hiện công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Là học viên cao học Khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi cam đoan đề tài luận văn: “Hoạt động tra, giám sát quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp” thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: NGƢT., PGS.,TS Nguyễn Thị Loan Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học nào, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn, số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Kim Cƣơng LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cám ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chương trình Cao học Tài - Ngân hàng Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, người truyền đạt cho kiến thức hữu ích chun ngành, làm sở cho tơi để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Loan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho thời gian thực luận văn Mặc dù trình thực luận văn có giai đoạn khơng thuận lợi với nhiệt tình truyền đạt, hướng dẫn Cơ giúp tơi hồn thành luận văn thời gian theo kế hoạch Sau cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý q Thầy Cơ anh chị Trân trọng! Nguyễn Thị Kim Cƣơng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG , SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI TCTD HỢP TÁC…… 1.1 Khái quát Tổ chức tín dụng hợp tác 1.1.1 Khái niệm, nguyên tắc hoạt động TCTD hợp tác 1.1.2 Hoạt động TCTD hợp tác 1.2 Tổng quan hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Tổ chức tín dụng hợp tác 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu hoạt động tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Trung ương 1.2.1.1 Khái niệm hoạt động tra, giám sát ngân hàng 1.2.1.2 Mục tiêu hoạt động tra, giám sát ngân hàng 1.2.2 Nội dung hoạt động tra, giám sát ngân hàng 1.2.3 Phương pháp tra, giám sát ngân hàng 1.2.3.1 Phương pháp tra, giám sát tuân thủ 1.2.3.2 Phương pháp tra, giám sát rủi ro 1.3 Các nguyên tắc đánh giá hoạt động tra, giám sát ngân hàng theo Basel yếu tố ảnh hƣởng 1.3.1 Các nguyên tắc đánh giá hoạt động tra, giám sát ngân hàng theo Basel 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 2.1.Giới thiệu Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2.1.1 Cơ cấu tổ chức tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 2.1.3 Tổ chức kết hoạt động kinh doanh quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2.2 Kinh nghiệm hoạt động tra, giám sát Quỹ tín dụng nhân dân số chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc học rút cho Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 2.2.1 Kinh nghiệm số chi nhánh Ngân hàng Nhà nước…………………………………………………………………………… 1 4 9 10 11 12 19 22 22 22 25 28 33 33 2.2.2 Bài học rút cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp………………………………………………………… 2.3 Thực trạng hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn…………………………………………………………………… 2.3.1 Thực trạng kết hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Quỹ tín dụng nhân dân……………………………………………………………………………… 2.3.2 Khảo sát thực tế hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Quỹ tín dụng nhân dân 2.3.2.1 Xây dựng câu hỏi khảo sát, phương pháp chọn mẫu thu thập số liệu 2.3.2.2 Kết khảo sát công chức tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp…………… ………… 2.3.2.3 Kết qủa khảo sát Quỹ tín dụng nhân dân………………… 2.3.3 Đánh giá hạn chế hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp nguyên nhân 2.3.3.1 Những hạn chế hoạt động tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 2.3.3.2 Nguyên nhân CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1 Phƣớng hƣớng chủ yếu hoàn thiện hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND giai đoạn 2017-2020 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động tra giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND 3.2.1 Nhóm giải pháp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 3.2.1.1 Hoàn thiện cấu tổ chức máy tra, kiện tồn đội ngũ cơng chức tra số lượng chất lượng 3.2.1.2 Thực đầy đủ quy trình tra, giám sát 3.2.1.3 Kết hợp chặt chẽ hoạt động tra giám sát 3.2.1.4 Thanh tra, giám sát sở rủi ro 3.2.1.5 Tăng cường phối hợp với quan chức liên quan khác hoạt động Thanh tra, giám sát QTDND 3.2.1.6 Tổ chức tốt việc thực kiến nghị sau tra 3.2.1.7 Thanh tra, giám sát QTDND việc thực phương án cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.2.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tra, giám sát 36 37 37 46 46 47 48 50 50 51 53 53 54 54 54 55 56 57 57 58 59 59 59 ngân hàng QTDND 3.2.2.2 Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động 61 tra, giám sát ngân hàng 3.2.3 Kiến nghị Cơ quan tra, giám sát ngân hàng 61 3.2.4 Kiến nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp 62 KẾT LUẬN:………………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… Phụ lục 01 Phụ lục 02 Phụ lục 03 Phụ lục 04 64 65 67 73 78 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt NHNN Nguyên nghĩa : Ngân hàng Nhà nước NHNN VN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN-ĐT : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp TCTD : Tổ chức tín dụng HTX : Hợp tác xã NH HTX : Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam TTGSNH : Thanh tra, giám sát Ngân hàng TTGSCN : Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Trang Danh mục bảng: Bảng 1.1: Các nguyên tắc HTX Bảng 2.1: Nhân Thanh tra, giám sát NHNN-ĐT 25 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp tiêu chí đánh giá hoạt động tra, giám sát NHNN-ĐT 27 Bảng 2.3: Trình độ nhân làm việc QTDND 28 Bảng 2.4: Số lượng QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016 29 Bảng 2.5: Địa bàn hoạt động QTDND năm 2016 30 Bảng 2.6: Một số tiêu hoạt động QTDND 31 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp hoạt động TTGSCN thực QTDND giai đoạn 2012—2016 37 Bảng 2.8: Thống kê tra, kiểm tra QTDND giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 2.9: Tổng hợp hạn chế, vi phạm QTDND 42 Bảng 2.10: Bảng tổng hợp số kiến nghị đoàn tra, kiểm tra kết chấp hành QTDND 45 Bảng 2.11: Tổng hợp kết khảo sát kiến nghị QTDND hoạt động TTGSCN 49 Bảng 2.12: Tổng hợp kết khảo sát nguyên nhân hạn chế hoạt động tra, giám sát NHNN-ĐT QTDND 51 Danh mục sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu trúc hệ thống TTGSNH 23 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức NHNN-ĐT 24 Danh mục biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng huy động tiền gửi, dư nợ cho vay 32 Phụ lục 01 Quy trình tiến hành tra chỗ NHNN VN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp QTDND địa bàn TTGSCN áp dụng trình tự, thủ tục tiến hành tra theo Thông tư 05/2014/TT- TTCP ngày 16/10/2014 (kể từ ngày 18/02/2017 thực theo quy định Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định trình tự, thủ tục tra chuyên ngành ngân hàng) Quy trình TTTC QTDND TTGSCN thực sau: Bƣớc thứ nhất: Chuẩn bị tra: - Công tác chuẩn bị để ban hành định tra: + Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để định chọn đề xuất nội dung tra: Căn vào Kế hoạch công tác hàng quý TTGSCN Giám đốc NHNN-ĐT phê duyệt, kết hợp với kết theo dõi, giám sát, công chức phân công chuyên quản QTDND khai thác, phân tích số liệu hoạt động QTDND thơng qua chế độ báo cáo thống kê báo cáo có liên quan QTDND gửi đến NHNN-ĐT; qua công tác giải khiếu nại, tố cáo; qua kết thực kiến nghị sau tra … để xác định lập báo cáo cụ thể kết thu thập thơng tin, tài liệu trình Lãnh đạo TTGSCN xem xét để làm sở ký định tra + Ra định tra: công chức, tra viên dự kiến trưởng đoàn phó đồn tra soạn thảo Quyết định tra trình Người có thẩm quyền (Chánh tra Giám đốc, sau gọi Người ký định) ký ban hành Quyết định tra Sau định tra ký ban hành, trưởng đoàn tra đề nghị cấp sổ tra mở ghi chép nhật ký đoàn tra - Xây dựng, phê duyệt phổ kế hoạch tiến hành tra: Trưởng đoàn tra vào nội dung tra nêu định tra xây dựng kế hoạch tiến hành tra trình Người ký định xem xét phê duyệt Thời gian xây dựng phê duyệt kế hoạch tiến hành tra, kiểm tra không 02 ngày làm việc kể từ ngày ký định tra, kiểm tra Căn vào nội dung kế hoạch tiến hành tra, Trưởng đoàn tra lập kế hoạch phân cơng tổ chức họp đồn tra để phân công nhiệm vụ cho thành viên; thảo luận vấn đề có liên quan, họp thường có Lãnh đạo TTGS dự họp.sau họp đồn tra, thành viên đoàn tiến hành xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ phân công gửi kế hoạch cho Trưởng đoàn tra trước tiến hành tra Thời gian gửi Kế hoạch đến Trưởng đồn khơng q ngày làm việc kể từ nhận nhiệm vụ phân cơng Trưởng đồn Phó đồn tham mưu Trưởng đồn xây dựng Nội quy làm việc Đoàn tra, nội quy tập trung vào chế độ kỷ luật công tác bảo mật, phát ngơn, ứng xử hoạt động đồn tra, kiểm tra; trách nhiệm trước pháp luật thu thập, xác minh chứng cứ; chế độ báo cáo; nêu rõ hành vi bị nghiêm cấm hoạt động đoàn tra, kiểm tra, điều kỷ luật cán bộ, công chức tra - Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng tra báo cáo: Trưởng đồn Phó đồn tra theo phân cơng có trách nhiệm chủ trì thành viên Đoàn tra xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng tra báo cáo gửi Công văn yêu cầu đối tượng tra báo cáo Công văn phải gửi cho đối tượng tra ngày trước công bố định tra Công văn yêu cầu báo cáo phải gợi điểm thật sát với nội dung tra, kiểm tra (bám sát kế hoạch tiến hành tra) Qua báo cáo đối tượng, nắm bắt tổng quát đặc điểm, tình hình, bối cảnh lịch sử cụ thể, từ phân tích ngun nhân khách quan, chủ quan việc Đó quan trọng cho Kết luận tra không bị sai lệch, phiến diện -Thông báo việc công bố định tra: Trước công bố định tra, Trưởng đồn tra thơng báo văn đến đối tượng tra thành phần tham dự khác việc công bố định tra Trong thông báo nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi công bố định tra có báo cáo người định tra trước thông báo Bƣớc thứ hai: tiến hành tra, kiểm tra: Bước tính từ ngày công bố định tra đơn vị tra kết thúc việc tra đơn vị (bao gồm thời gian gia hạn tra) Các bước trực tiếp tra bao gồm: - Công bố định tra, kiểm tra Chậm 15 ngày làm việc kể từ ngày ký định tra, Trưởng đồn có trách nhiệm công bố định tra với đối tượng tra Khi công bố định tra, Trưởng đoàn phải nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn Đoàn tra, thời hạn tra, quyền trách nhiệm đối tượng tra, dự kiến kế hoạch làm việc Đoàn tra với đối tượng tra nội dung khác liên quan đến hoạt động Đoàn tra Trưởng đoàn yêu cầu Thủ trưởng QTDND báo cáo nội dung theo đề cương yêu cầu Việc công bố định tra lập thành biên Biên có chữ ký Trưởng đoàn Thủ trưởng QTDND - Thực nhiệm vụ phân công: Sau công bố định tra hoàn tất, thành viên Đoàn tra tiến hành phương pháp tra để thực nhiệm vụ phân công Một số công việc chủ yếu: thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tra Trưởng đoàn tra yêu cầu đối tượng tra cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung tra, cụ thể: + Hoạt động quản trị, điều hành: sổ họp, sổ nghị quyết, điều lệ, giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, quy chế hoạt động QTDND, hồ sơ xét kết nạp thành viên, cho khỏi thành viên, sổ theo dõi vốn góp + Hoạt động Ban kiểm soát: quy chế hoạt động, báo cáo sổ họp Ban kiểm soát; + Hoạt động huy động vốn: biểu lãi suất huy động, kê tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tổ chức tín dụng khác; bảng kê tính lãi dự chi tiền gửi; số sổ tiền gửi (thẻ tiết kiệm) chọn mẫu; + Hoạt động cho vay: cân đối tài khoản, kê tiền vay, bảng kê tính lãi dự thu cho vay; báo cáo phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, số hồ sơ tín dụng chọn mẫu (thơng thường 30% dư nợ); + Cơng tác kế tốn- tài chính: cân đối tài khoản, hồ sơ tài sản cố định, chứng từ thu, chi chọn mẫu; + Việc đảm bảo tiêu an toàn hoạt động QTDND: quy định nội văn hướng dẫn QTDND tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, khả chi trả, nguồn vốn ngắn hạn sử dung vay trung dài hạn; báo cáo kê chi tiết khoản mục, số liệu cứ, sở để tính tốn xác định tỷ lệ an toàn hoạt động + Cơng tác an tồn kho quỹ: sổ quỹ, sổ vào quỹ Khi đối tượng tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, thành viên đoàn tra tiến hành thực công việc theo phân công - Báo cáo tiến độ kết thực nhiệm vụ tra, kiểm tra Theo kế hoạch tiến hành tra phê duyệt, cuối ngày, thành viên có trách nhiệm báo cáo sơ kết thực nhiệm vụ phân cơng, khó khăn, vướng mắc để Trưởng đồn Phó đồn (theo phân cơng) biết đề biện pháp xử lý Căn vào thời hạn gửi báo cáo tiến độ đề Kế hoạch tiến hành tra, kế hoạch phân công nhiệm vụ, thành viên Đồn tra, kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực nhiệm vụ phân công cho Trưởng đoàn để tổng hợp Trưởng đoàn tra có trách nhiệm xem xét, có ý kiến đạo cụ thể, trực tiếp báo cáo tiến độ kết thực nhiệm vụ, xử lý kịp thời kiến nghị thành viên Đoàn tra; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo người định tra xem xét, định.Trưởng đồn có trách nhiệm báo cáo với người định tra tiến độ kết thực nhiệm vụ tra Đoàn tra theo kế hoạch tiến hành tra phê duyệt theo yêu cầu đột xuất người định tra Báo cáo tiến độ thực nhiệm vụ tra thể văn bản, gồm nội dung: tiến độ thực nhiệm vụ tra đến ngày báo cáo so với kế hoạch tiến hành tra phê duyệt; nội dung tra hoàn thành, kết phần việc tra, nội dung tra tiến hành; dự kiến công việc thực thời gian tới - Kết thúc việc tiến hành tra: Ít ngày trước kết thúc tra đơn vị, Trưởng đoàn tra báo cáo với Người định dự kiến kết thúc việc tra nơi tra; Trưởng đoàn tra, tổ chức họp Đoàn tra thống nội dung công việc cần thực ngày kết thúc tra; thành viên vào nhiệm vụ phân công tự rà sốt, hồn chỉnh số liệu, củng cố sở, chứng sai sót, sai phạm phát sinh đơn vị Trưởng đồn tra thơng báo văn thời gian kết thúc tra nơi tra gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND đối tượng tra biết cần thiết tổ chức buổi làm việc với đối tượng tra để thông báo việc kết thúc tra nơi tra; buổi làm việc lập thành biên ký Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND đối tượng tra với Trưởng đoàn Bƣớc thứ ba: Kết thúc tra: - Báo cáo kết thực nhiệm vụ thành viên Đoàn tra Từng thành viên Đồn tra có trách nhiệm báo cáo văn với Trưởng đoàn kết thực nhiệm vụ giao phải chịu trách nhiệm tính xác, trung thực báo cáo Trường hợp nhận thấy nội dung báo cáo chưa rõ, chưa đủ Trưởng đồn u cầu thành viên Đồn tra bổ sung, làm rõ thêm Thời gian không ngày làm việc (hoặc ngày làm việc trường hợp phát sinh vụ việc phức tạp), Trưởng đồn trình biên tra đến Người định - Báo cáo kết tra + Lập báo cáo kết tra: Chậm 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc tra, Trưởng đồn tra báo cáo kết tra trình với Người định tra, kèm theo báo cáo ý kiến khác thành viên Đoàn tra báo cáo kết tra + Xem xét báo cáo kết tra: Người định trực tiếp nghiên cứu xem xét nội dung báo cáo kết tra Trường hợp cần phải làm rõ cần phải bổ sung thêm nội dung báo cáo kết tra, Người định tổ chức họp Đoàn tra để nghe Đoàn tra báo cáo trực tiếp có ý kiến đạo văn yêu cầu Trưởng đoàn thành viên Đoàn tra báo cáo cụ thể - Kết luận tra + Xây dựng Dự thảo Kết luận tra: Trưởng đoàn tra xây dựng dự thảo Kết luận tra trình Người định tra Thời gian không ngày kể từ báo cáo kết tra Người định phê duyệt (hoặc không ngày trường hợp phức tạp) kể từ ngày báo cáo kết tra Người định phê duyệt Kết luận tra có nội dung sau: Khái quát đối tượng tra; Tình hình tài đối tượng tra; chi tiết kết kiểm tra, xác minh thực tế nội dung tra, nêu rõ quy định pháp luật làm để xác định hành vi vi phạm pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm (nếu có); Kết luận việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối tượng tra thuộc nội dung tra; đánh giá, nhận xét việc vi phạm đối tượng có liên quan; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm quy định pháp luật, hậu quả, nguyên nhân, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có); Kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm phát qua tra (nếu có) + Ký ban hành kết luận tra: Chậm 15 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo kết tra, Người định tra ký văn kết luận tra + Công bố, công khai Kết luận tra: Người định có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận tra gửi kết luận tra cho đối tượng tra công khai Kết luận tra Thời gian công khai kết luận tra: thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận tra + Họp đoàn tra kiểm điểm, rút kinh nghiệm: Sau có kết luận tra Trưởng đồn có trách nhiệm tổ chức họp Đoàn tra để tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động Đoàn tra + Bàn giao hồ sơ tra: Trưởng đồn có trách nhiệm lập bàn giao hồ sơ tra cho công chức phụ trách công tác văn thư TTGSCN Phụ lục 02 PHIẾU KHẢO SÁT (Đối với công chức tra, giám sát NHNN-ĐT cán QTDND) Xin chào nh/chị, tên Nguyễn Thị Kim Cương, học viên cao học ngành Tài chính- Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tôi làm luận văn nghiên cứu về: ―Hoạt động tra, giám sát Quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp‖, nhằm có nhìn khách quan kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân hoạt động tra, giám sát QTDND NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thời gian qua, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động TTGSCN, góp phần hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời gian tới Rất mong anh/ chị dành chút thời gian giúp Tôi trả lời số câu hỏi Tất quan điểm Anh/ chị giúp ích cho chương trình nghiên cứu Tơi, vây Tơi mong nhận hợp tác Anh/chị để Tơi hồn thành tốt nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Họ tên, chức vụ (có thể khơng cung cấp):………………………………… ……………………………………………………………………………… Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến (Đánh dấu X vào ô  mà anh/ chị chọn trả lời câu hỏi đây: A PHIẾU KHẢO SÁT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THANH TRA, GIÁM SÁT NHNN-ĐT Phần I Khảo sát hạn chế hoạt động tra, giám sát NHNNĐT QTDND Theo anh/ chị hoạt động tra giám sát NHNN-ĐT hạn chế nào? Mức độ đồng ý hạn chế đó? nh/ chị đánh dấu vào ô tương ứng với hạn chế mức độ đồng ý Mức độ đánh giá cụ thể sau: Thấp STT Nội dung hạn chế Cơng tác giám sát hoạt động Trung bình Đồng Không ý đồng ý Cao Mức độ đồng ý Thấp Trung bình Cao QTDND chưa kịp thời, chưa đánh giá tồn diện hoạt động QTDND, chương trình giám sát từ xa chưa hoàn thiện Chưa thực tốt bước theo quy trình tra chỗ Nội dung tra dàn trải, a chưa đề xuất nội dung tra trọng tâm Hạn chế việc thực b quy trình tra, bước chuẩn bị tra c Chưa phát hết tồn tại, sai phạm QTDND Chứng kết luận sai phạm đ chưa đảm bảo, thiếu sở thuyết phục e Khác……………………………………………………………………… Hạn chế phối hợp tra với giám sát Chưa sử dụng kết giám sát a để xác định nội dung tra Công tác kiểm tra, đôn đốc thực kiến nghị sau tra b thông qua báo cáo QTDND c Khác………………………………………………………………………… Áp dụng xử phạt vi phạm hạn chế, chủ yếu nhắc nhở, đạo khắc phục Nhân tra giám sát thiếu số lượng, hạn chế kỹ năng, nghiệp vụ Hạn chế khác………… Phần II Khảo sát nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động tra, giám sát QTDND NHNN-ĐT Sau xác định hạn chế cụ thể hoạt động tra, giám sát QTDND NHNN-ĐT, anh/ chị cho biết nguyên nhân dẫn đến hạn chế gì? nh/ chị đánh dấu vào tương ứng với nguyên nhân gợi ý Đồng thời anh/ chị đưa ý kiến riêng nguyên nhân khác xảy Nguyên nhân từ nhân lực TTGSCN  Nhân lực TTGSCN thiếu số lượng, tra viên  Nhân lực TTGSCN hạn chế nghiệp vụ: Hạn chế nghiên cứu, nắm bắt văn nghiệp vụ; khả cập nhật, khai thác sở liệu, phân tích, đánh giá số liệu, tình hình QTDND hạn chế nên ảnh hưởng đến kết giám sát, tra; Việc áp dụng biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền đề xuất biện pháp xử lý QTDND hạn chế  Cơ cấu nhân TTGSCN chưa thực phù hợp: nữ chiếm 58,33% giai đoạn mang thai, nuôi nhỏ  Khác……………………………………………………………………… Nguyên nhân từ khung pháp lý liên quan đến hoạt động tra giám sát; QTDND  Mô hình tổ chức TTGSNH bất cập: TTGSCN vừa chịu đạo mặt nghiệp vụ Cơ quan TTGSNH, đồng thời chịu đạo điều hành trực tiếp Giám đốc NHNN-ĐT Nhân TTGSCN Giám đốc NHNN-ĐT định (trừ Chánh TTGSCN)  Hệ thống văn pháp luật liên quan đến hoạt động TTGSNH chưa đồng đầy đủ (chưa ban hành sổ tay tra ngân hàng; chưa có văn bản, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể TTGSCN QTDND; )  Phương pháp tra áp dụng chủ yếu tra tuân thủ  Văn quy định hoạt động QTDND bất cập chưa ban hành yêu cầu tối thiểu quản trị rủi ro QTDND  Khác……………………………………… Nguyên nhân từ hệ thống công nghệ thông tin  Hệ thống phần mềm giám sát lỗi thời (từ năm 1997 đến chưa thay đổi)  Chưa xây dựng chương trình kết nối thơng tin từ QTDND đến NHNN chi nhánh (thông tin số liệu hàng ngày hoạt động QTDND)  Chưa xây dựng chương trình chiết xuất số liệu hệ thống tiêu đo lường rủi ro theo Sổ tay giám sát ngân hàng  Khác……………………………………………………………………… Nguyên nhân từ thái độ tuân thủ QTDND  Năng lực quản trị, điều hành, kiểm sốt QTDND hạn chế  Thiếu trung thực việc cung cấp thông tin, số liệu  Cố ý không thực nghiêm túc văn quy định an toàn hoạt động QTDND ý kiến đạo NHNN-ĐT, Đoàn tra  Chất lượng kiểm sốt nội nhiều yếu  Cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin hạn chế B PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QTDND TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Phần I Hoạt động tra, giám sát NHNN-ĐT hỗ trợ cho QTDND S T Nội dung T TTGS NHNN-ĐT giúp cán bộ, nhân viên QTDND hiểu rõ quy định Ngành Giúp QTDND nhận hạn chế trình thực văn quy định mà cơng tác kiểm sốt nội QTDND chưa nhận thấy Đồng Không ý đồng ý Mức độ đồng ý Thấp Trung bình Cao Đã kịp thời hướng dẫn, đạo QTDND, góp phần hạn chế, giảm thiểu rủi ro hoạt động QTDND Khác……………………………………………………………………………… Phần II Khảo sát kiến nghị hoạt động TTGSCN Hỗ trợ công nghệ thông tin  Phần mềm báo cáo thống kê (bảng cân đối kế tốn, tỷ lệ an tồn, ) đơi gặp lỗi hệ thống, NHNN-ĐT sớm đề nghị NHNN Việt Nam xử lý, hỗ trợ  Phân công công chức trực tiếp hỗ trợ QTDND xử lý vấn đề truyền mạng, lập báo cáo điện tử  Khác……………………………………………………………………… Hỗ trợ nghiệp vụ  Phối hợp với đơn vị chủ quản mở khóa nghiệp vụ QTDND ngắn hạn, bổ sung kiến thức cho cán QTDND Tỉnh  Triển khai chủ trương, văn Ngành nên triển khai tập trung để QTDND kịp nhận ý kiến đạo nghiên cứu có vướng mắc  Tạo nhiều sân chơi cho QTDND tham gia trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, như: thi nghiệp vụ tín dụng, kế tốn,…(ngồi hoạt động thể dục thể thao truyền thống)  Khác……………………………………………………………………… Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động QTDND  TTGSCN đề nghị NHNN VN sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động QTDND phù hợp với thực tế (Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định QTDND; Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng QTDND)  TTGSCN đề nghị y ban nhân dân Tỉnh đạo Sở, Ban, Ngành phối hợp xây dựng ―Quy chế quản lý sử dụng cán QTDND‖ ―Cơ chế tiền lương QTDND‖ địa bàn  Khác……………………………………………………………………… Những kiến nghị khác…………………………………………………… PHỤ LỤC 03 Kết qủa khảo sát Công chức TTGSCN hạn chế, nguyên nhân hoạt động tra, giám sát QTDND Thành phần khảo sát cơng chức TTGSCN: 12/12 người (trong có 02 tra viên, 01 Phó Chánh TTGSCN) Phần I Kết khảo sát hạn chế hoạt động tra, giám sát NHNN-ĐT QTDND Câu hỏi: theo anh/ chị hoạt động tra giám sát NHNN-ĐT hạn chế nào? Mức độ đồng ý hạn chế đó? nh/ chị đánh dấu vào ô tương ứng với hạn chế mức độ đồng ý Mức độ đánh giá cụ thể sau: Thấp Hạn chế hoạt động TTGSCN QTDND Đồng ý Số lượng Tỷ trọng Không đồng ý Số lượng Tỷ trọng Trung bình Thấp Số lượng Tỷ trọng Cao Mức độ đồng ý Trung bình Số lượng Tỷ trọng Cao Số lượng Tỷ trọng Công tác giám sát hoạt động QTDND chưa kịp thời, chưa đánh giá tồn diện hoạt động QTDND, chương trình giám sát từ xa chưa hoàn thiện 12 100% 0,00% 0,00% Chưa tốt bước theo quy trình tra chỗ 11 91,67% 8,33% 0,00% 27,27% Hạn chế phối hợp tra với giám sát 10 83,33% 16,67% 10,00% 70,00% 20,00% Áp dụng xử phạt vi phạm hạn chế, chủ yếu nhắc nhở, đạo khắc phục 12 100% 0,00% 0,00% 8,33% 11 91,67% Nhân tra giám sát thiếu số lượng, hạn chế kỹ năng, nghiệp vụ 12 100% 0,00% 0,00% 0,00% 12 8,33% 11 91,67% 73% 100% Phần II Kết khảo sát nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động tra, giám sát QTDND NHNN-ĐT Nội dung đƣợc khảo sát Ý kiến đồng tình Tỷ trọng Nguyên nhân từ nhân lực TTGSCN Nhân lực TTGSCN thiếu số lượng, tra viên 12 100,00% Nhân lực TTGSCN hạn chế nghiệp vụ: Hạn chế nghiên cứu, nắm bắt văn nghiệp vụ; khả cập nhật, khai thác sở liệu, phân tích, đánh giá số liệu, tình hình QTDND hạn chế nên ảnh hưởng đến kết 10 83,33% giám sát, tra; Việc áp dụng biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền đề xuất biện pháp xử lý QTDND hạn chế Cơ cấu nhân TTGSCN chưa thực phù hợp: nữ chiếm 58,33% 50,00% giai đoạn mang thai, nuôi nhỏ Nguyên nhân từ khung pháp lý liên quan đến hoạt động tra giám sát; QTDND Mơ hình tổ chức TTGSNH bất cập: TTGSCN vừa chịu đạo mặt nghiệp vụ Cơ quan TTGSNH, đồng thời chịu đạo điều hành 11 91,67% trực tiếp Giám đốc NHNN-ĐT Nhân TTGSCN Giám đốc NHNNĐT định (trừ Chánh TTGSCN) Hệ thống văn pháp luật liên quan đến hoạt động TTGSNH chưa đồng đầy đủ (chưa ban hành sổ tay tra ngân hàng; chưa có văn bản, tài 12 100,00% liệu hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể TTGSCN QTDND; ) Phương pháp tra áp dụng chủ yếu tra tuân thủ Văn quy định hoạt động QTDND bất cập chưa ban hành yêu cầu tối thiểu quản trị rủi ro QTDND 12 100,00% 58,33% Nguyên nhân từ hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống phần mềm giám sát lỗi thời (từ năm 1997 đến chưa thay đổi) 12 100,00% Chưa xây dựng chương trình kết nối thơng tin từ QTDND đến NHNN chi nhánh (thông tin số liệu hàng ngày hoạt động QTDND) 50,00% Chưa xây dựng chương trình chiết xuất số liệu hệ thống tiêu đo lường rủi ro theo Sổ tay giám sát ngân hàng 10 83,33% Nguyên nhân từ thái độ tuân thủ QTDND Năng lực quản trị, điều hành, kiểm sốt QTDND hạn chế 12 100,00% Thiếu trung thực việc cung cấp thông tin, số liệu Cố ý không thực nghiêm túc văn quy định an toàn hoạt động QTDND ý kiến đạo NHNN-ĐT, Đồn tra Chất lượng kiểm sốt nội nhiều yếu Cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin hạn chế 10 0,83% 50,00% 11 91,67% 75,00% Phụ lục 04 Kết khảo sát QTDND hoạt động TTGS NHNN-ĐT hỗ trợ cho QTDND kiến nghị QTDND hoạt động TTGSCN Thành phần khảo sát 34 người 17 QTDND (17 chủ tịch HĐQT, 17 nhân viên) Phần I Kết khảo sát hoạt động tra, giám sát NHNNĐT hỗ trợ cho QTDND Hoạt động TTGS NHNN-ĐT hỗ trợ cho QTDND TTGS NHNN-ĐT giúp cán bộ, nhân viên QTDND hiểu rõ quy định Ngành Giúp QTDND nhận hạn chế trình thực văn quy định mà công tác kiểm soát nội QTDND chưa nhận thấy Đã kịp thời hướng dẫn, đạo QTDND, góp phần hạn chế, giảm thiểu rủi ro hoạt động QTDND Đồng ý Số lượng Tỷ trọng 33 Không đồng ý Số lượng Mức độ đồng ý Trung bình Thấp Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng Số lượng 97,06% 2,94% 0,00% 32 94, 12% 5,88% 0,00% 34 100% 0,00% 10% Tỷ trọng Cao Số lượng 0,00% 33 97,06% 30 93,75% Tỷ trọng 2,94% 6,25% 33 97,06% Phần II Kết khảo sát kiến nghị QTDND hoạt động TTGSCN Nội dung đƣợc khảo sát Hỗ trợ công nghệ thông tin Phần mềm báo cáo thống kê (bảng cân đối kế tốn, tỷ lệ an tồn, ) gặp lỗi hệ thống, NHNN-ĐT sớm đề nghị NHNN Việt Nam xử lý, hỗ trợ Phân công công chức trực tiếp hỗ trợ QTDND xử lý vấn đề truyền mạng, lập báo cáo điện tử Hỗ trợ nghiệp vụ cho QTDND Phối hợp với đơn vị chủ quản mở khóa nghiệp vụ QTDND ngắn hạn, bổ sung kiến thức cho cán QTDND Tỉnh Số đồng tình Tỷ trọng 30 88,24% 20 58,82% 32 94,12% Triển khai chủ trương, văn Ngành nên triển khai tập trung để QTDND kịp nhận ý kiến đạo nghiên cứu có vướng mắc Tạo nhiều sân chơi cho QTDND tham gia trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, như: thi nghiệp vụ tín dụng, kế tốn,…(ngồi hoạt động thể dục thể thao truyền thống) Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động QTDND TTGSCN đề nghị NHNN VN sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động QTDND phù hợp với thực tế (Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định QTDND; Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng QTDND) TTGSCN đề nghị y ban nhân dân Tỉnh đạo Sở, Ban, Ngành phối hợp xây dựng ―Quy chế quản lý sử dụng cán QTDND‖ ―Cơ chế tiền lương QTDND‖ địa bàn Khác 25 73,53% 34 100,00% 34 100,00% 33 97,06% ... thiệu Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2.1.1 Cơ cấu tổ chức tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. .. tra, giám sát ngân hàng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP... cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp ……………………………………………………… 2.3 Thực trạng hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Quỹ tín dụng nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp , Hoạt động thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay