Hoàn thiện kiểm soát sau cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp

93 2 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HỒNG HẢI YẾN HỒN THIỆN KIỂM SỐT SAU CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒNG HẢI YẾN HỒN THIỆN KIỂM SỐT SAU CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI QUANG TÍN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TĨM TẮT Nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ mang tính đặc trưng NHTM Ngân hàng tiến hành phân phối có trọng điểm nguồn vốn hình thành nghiệp vụ huy động; giải ngân vốn đến cá nhân pháp nhân có nhu cầu; đưa nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh Nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ quan trọng, sử dụng phần lớn nguồn vốn tạo thu nhập chủ yếu cho ngân hàng chứa đựng rủi ro gây tổn thất đáng kể cho ngân hàng Luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Hoàn thiện kiểm sốt sau cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Namchi nhánh tỉnh Đồng Tháp” tác giả thực sở nghiên cứu tài liệu có liên quan đến cơng tác kiểm soát sau cho vay NHTM; hoạt động cho vay cơng tác kiểm sốt sau cho vay thực tế Agribank Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2016 Kết nghiên cứu cho thấy công tác kiểm soát sau cho vay quan tâm tổ chức thực tốt Agribank Đồng Tháp thời gian vừa qua Bên cạnh kết đạt Cơng tác kiểm sốt sau cho vay hạn chế đáng ý như: Về khuôn khổ pháp lý, thiết lập môi trường kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay Agribank nhiều bất cập; cấu tổ chức máy quản trị điều hành chưa quán; việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo kiểm soát rủi ro sau cho vay mang tính chất cảm tính, chủ quan; hệ thống báo cáo hoạt động cho vay chưa kịp thời đảm bảo độ xác Để nâng cao chất lượng sau cho vay đảm bảo an toàn hiệu quả, Agribank Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy thành đạt công tác kiểm soát rủi ro sau cho vay thời gian tới Đồng thời, Agribank Đồng Tháp cần nghiên cứu giải pháp để giải hạn chế tồn Tại luận văn tác giả có đề xuất số vấn đề nhằm hồn thiện kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp, cụ thể gồm nhóm sau: - Nhóm giải pháp thứ xây dựng hồn thiện mơi trường kiểm sốt sau cho vay cần rà soát lại chiến lược sách; nâng cao văn hóa kiểm sốt rủi ro sau cho vay; thực đầy đủ sách kiểm sốt rủi ro sau cho vay Agribank; nâng cao chất lượng, trình độ chuyên nghiệp CBTD - Nhóm giải pháp thứ hai điều hành qui trình kiểm sốt sau cho vay chuẩn xác cần thực quy trình kiểm sốt sau cho vay rõ ràng, hạn chế ngăn ngừa rủi ro yếu tố người; kiểm soát tăng trưởng mở rộng cho vay đôi với nâng cao chất lượng khoản vay - Nhóm giải pháp thứ ba trì quy trình đo lường kiểm sốt sau cho vay hiệu cần tăng cường kiểm soát việc theo dõi sau cho vay; hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho vay LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Hồng Hải Yến Là học viên cao học khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng Tp HCM Mã số học viên: 020116140455 Tên đề tài: Hồn thiện kiểm sốt sau cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Namchi nhánh tỉnh Đồng Tháp Người hướng dẫn: TS Bùi Quang Tín Tơi cam đoan: Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Tác giả Hồng Hải Yến LỜI CẢM ƠN Tác giả chân thành cảm ơn Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tác giả trở thành học viên cao học khóa 17 Trường Cảm ơn Quý Thầy, Cô trang bị cho tác giả kiến thức quý báu tình học Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tác giả xin cảm ơn quý Anh/Chị cán nhân viên Agribank Đồng Tháp dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát liên quan đến nguyên nhân dẫn đến rủi ro sau cho vay Agribank Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Quang Tín, người giúp đỡ, hướng dẫn tác giả nhiệt tình trình thực luận văn Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Tác giả Hồng Hải Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT SAU CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm, vai trò, chức ngân hàng thương mại .1 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Vai trò chức ngân hàng thương mại .2 1.1.2 Một số nội dung hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm cho vay ngân hàng 1.1.2.2 Hoạt động sau cho vay ngân hàng .5 1.2 Kiểm soát sau cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Quan điểm kiểm soát sau cho vay ngân hàng .6 1.2.2 Vai trò kiểm soát sau cho vay ngân hàng 1.2.3 Mục tiêu kiểm soát sau cho vay .7 1.2.4 Nội dung kiểm soát sau cho vay ngân hàng 1.2.4.1 Nguyên tắc kiểm soát sau cho vay ngân hàng 1.2.4.2 Quy trình kiểm sốt sau cho vay ngân hàng 1.3 Các nhân tố tác động đến công tác kiểm soát sau cho vay ngân hàng thương mại .11 1.3.1 Các nhân tố bên 12 1.3.2 Các nhân tố bên 12 1.4 Kinh nghiệm kiểm soát sau cho vay số ngân hàng thương mại giới học cho ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng Tháp 13 1.4.1 Kinh nghiệm kiểm soát sau cho vay số ngân hàng thương mại giới 13 1.4.1.1 Kinh nghiệm kiểm soát sau cho vay ngân hàng Bank of American 13 1.4.1.2 Kinh nghiệm kiểm soát sau cho vay Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) .15 1.4.2 Bài học kinh nghiệm kiểm soát sau cho vay Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT SAU CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 2.1 Giới thiệu sơ lược Agribank Đồng Tháp 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Đồng Tháp 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức – nhân hoạt động Agribank Đồng Tháp 20 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Tháp giai đoạn 2012-2016 22 2.2.1 Công tác huy động vốn Agribank Đồng Tháp 22 2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay Agribank Đồng Tháp 23 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Tháp 26 2.3 Thực trạng cơng tác kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp 27 2.3.1 Mơ hình, cấu quản lý cho vay 27 2.3.2 Nhận dạng phân tích rủi ro sau cho vay nguyên nhân từ môi trường kinh doanh bên Agribank Đồng Tháp 30 2.3.2.1 Rủi ro sau cho vay cạnh tranh TCTD 30 2.3.2.2 Rủi ro sau cho vay môi trường kinh tế khơng ổn định, khơng dự đốn thị trường giới .31 2.3.2.3 Rủi ro sau cho vay thay đổi môi trường tự nhiên 32 2.3.2.4 Rủi ro sau cho vay hệ thống thơng tin quản lý tín dụng bất cập 33 2.3.3 Nhận dạng phân tích rủi ro sau cho vay nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng .34 2.3.3.1 Do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 34 2.3.3.2 Do tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch 35 2.3.3.3 Rủi ro sau cho vay khách hàng có lực quản lý kinh doanh 36 2.3.3.4 Rủi ro sau cho vay khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán 36 2.3.3.5 Do khách hàng vay vốn nhiều TCTD 37 2.3.3.6 Do khách hàng chưa thực thay đổi quan điểm, xem vốn ngân hàng vốn nhà nước 38 2.3.4 Nhận dạng phân tích rủi ro sau cho vay nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng cho vay .39 2.3.4.1 Rủi ro sau cho vay thiếu giám sát quản lý sau cho vay 39 2.3.4.2 Rủi ro sau cho vay áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch hàng năm .40 2.3.4.3 Rủi ro sau cho vay lõng lẻo công tác KSNB ngân hàng 40 2.4 Đánh giá thực trạng tn thủ quy trình cơng tác kiểm soát sau cho vay Agribank Đồng Tháp .41 2.4.1 Về khuôn khổ pháp lý, môi trường kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Agribank Đồng Tháp .42 2.4.2 Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo kiểm soát rủi ro sau cho vay 44 2.4.3 Về chất lượng hiệu phận giám sát sau cho vay 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT SAU CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh hoạt động cho vay Agribank Đồng Tháp 48 3.1.1 Định hướng phát triển chung Agribank Đồng Tháp 48 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay Agribank Đồng Tháp 48 3.1.3 Định hướng cơng tác tăng cường kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp .49 3.2 Giải pháp hồn thiện kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp .51 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng hồn thiện mơi trường kiểm soát sau cho vay 51 3.2.1.1 Rà sốt lại chiến lược sách kiểm soát rủi ro sau cho vay 51 3.2.1.2 Nâng cao văn hóa kiểm sốt rủi ro sau cho vay .51 3.2.1.3 Thực đầy đủ sách kiểm sốt rủi ro sau cho vay Agribank .52 3.2.1.4 Nâng cao chất lượng, trình độ chuyên nghiệp CBTD .52 3.2.2 Nhóm giải pháp điều hành qui trình kiểm sốt sau cho vay chuẩn xác .53 3.2.2.1 Thực qui trình kiểm soát sau cho vay rõ ràng, hạn chế ngăn ngừa rủi ro yếu tố người 53 3.2.2.2 Kiểm sốt tăng trưởng mở rộng cho vay đơi với nâng cao chất lượng khoản vay 55 3.2.3 Nhóm giải pháp trì quy trình đo lường kiểm soát sau cho vay hiệu 56 3.2.3.1 Tăng cường kiểm soát việc theo dõi sau cho vay 56 3.2.3.2 Hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho vay .57 3.3 Kiến nghị .58 3.3.1 Những kiến nghị Agribank Việt Nam 58 3.3.1.1 Hồn thiện sách kiểm soát rủi ro sau cho vay Agribank .58 3.3.1.2 Xây dựng nguyên tắc nâng cao văn hóa kiểm sốt rủi ro sau cho vay 58 3.3.1.3 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CBTD 58 3.3.1.4 Xây dựng sách đãi ngộ nhân để đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực có chất lượng .59 3.3.1.5 Xây dựng hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho vay .59 3.3.1.6 Phát triển công cụ giám sát khoản cho vay - Hệ thống thông tin điều hành IPCAS (Interbank Payment and Customer Accounting System) 59 3.3.2 Những kiến nghị phía NHNN .60 3.3.2.1 Nâng cao vai trò hiệu tra ngân hàng thuộc NHNN 60 3.3.2.2 Hồn thiện mơi trường pháp lý hoạt động cho vay ngân hàngtính hướng dẫn bắt buộc 61 3.3.2.3 Thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 KẾT LUẬN CHUNG 60 Hiện công cụ phần mềm kiểm sốt sau cho vay Agribank nhiều nhiều hạn chế không thuận tiện kết xuất số liệu, hình thức loại báo cáo khơng đa dạng… Hệ thống thông tin điều hành IPCAS hệ thống máy tính cho chức hỗ trợ nhu cầu thơng tin định Ban lãnh đạo điều hành cấp cao thông qua việc cho phép truy cập dễ dàng đến nguồn thông tin nội Điểm nhấn IPCAS hiển thị giao diện thân thiện đơn giản với người sử dụng, cho phép thực chức báo cáo Nhìn chung, IPCAS hệ thống hỗ trợ định phạm vi tồn ngân hàng, giúp lãnh đạo cấp cao phân tích, so sánh nêu bật xu biến động biến số quan trọng Để từ họ giám sát chất lượng hoạt động xác định hội vấn đề cần giải Có thể sử dụng IPCAS để giám sát: - Nguy phát sinh rủi ro, ví dụ dư nợ cho vay, cam kết toán - Chất lượng danh mục (xếp hạng rủi ro, rủi ro tập trung cho vay) - Tuân thủ hợp đồng (tình hình tài chính, bảo đảm đại diện) - Tài sản bảo đảm (sự tồn giá trị) IPCAS không đơn hệ thống hạch toán (ghi chép vào sổ sách khoản cho vay, lãi lũy kế, xử lý khoản toán gắn kết với sổ cái), cần có hệ thống hạch tốn kế tốn đầy đủ để phát triển IPCAS hiệu Thiết kế IPCAS giai đoạn cuối toàn lập kế hoạch danh mục cho vay IPCAS chuyển hóa khái niệm sau vào thực tế như: - Thị trường mục tiêu - Khả sinh lời - Chất lượng tài sản có - Phân tán (đa dạng hóa) rủi ro 3.3.2 Những kiến nghị phía NHNN 3.3.2.1 Nâng cao vai trò hiệu tra ngân hàng thuộc NHNN Với chức kiểm soát hoạt động TCTD theo quy định pháp luật, hai phương thức mà tra ngân hàng áp dụng trình thực chức nhiệm vụ giám sát từ xa tra chỗ Trong đó, giám sát từ xa TCTD việc làm thường xun khơng thể thiếu, nhằm phân tích, đánh giá, phát vi phạm tỷ lệ an toàn hoạt động, vi phạm quy định pháp luật hoạt động kinh doanh tiền tệ Từ kịp thời 61 chấn chỉnh đưa cảnh báo, giúp TCTD hoạt động pháp luật, an toàn hiệu Thanh tra chỗ tổ chức đoàn tra, kiểm tra NHNN trực tiếp xuống địa bàn NHTM để tiến hành hoạt động theo quy định pháp luật ngân hàng pháp luật tra, kiểm tra Thực tế cho thấy, hoạt động tra ngân hàng máy tra thuộc NHNN Việt Nam chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Về đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, tra ngân hàng chưa thực việc đánh giá rủi ro cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Như vậy, để tra ngân hàng thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm sốt rủi ro NHTM, cần phải thực giải pháp: - Về chức nhiệm vụ, để đáp ứng yêu cầu tra ngân hàng bao gồm khâu: cấp giấy phép, giám sát, tra xử lý vi phạm - Về nội dung hoạt động, chuyển từ chủ yếu tra tuân thủ sang chủ yếu giám sát tra theo rủi ro - Về phương thức hoạt động, bao gồm giám sát từ xa tra chỗ, giám sát phải phương thức trọng yếu, bao gồm cảnh báo sớm - Về nhân tra, nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ đội ngũ tra ngân hàng - Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế tra ngân hàng Nghiên cứu vận dụng nguyên tắc Basel quản trị rủi ro cho vay tiến hành tra NHTM - Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro NHTM thực tra ngân hàng 3.3.2.2 Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý hoạt động cho vay ngân hàngtính hƣớng dẫn bắt buộc Chính phủ, NHNN thân NHTM nỗ lực đưa biện pháp phòng chống rủi ro cho vay, đồng thời định hướng phát triển cho ngành ngân hàng thời gian tới tinh thần: Tăng trưởng cho vay với chất lượng cao bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội Với tinh thần đó, hàng loạt 62 biện pháp thực từ chế, sách, văn pháp lý ban hành như: - Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng, có hiệu lực thi hành ngày 15/03/2017 - Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng cơng ty tài chính, có hiệu lực thi hành ngày 15/03/2017 - Thơng tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 quy định trật tự, thủ tục giám sát ngân hàng - Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 Chính phủ quy định tổ chức hoạt động tra giám sát ngành ngân hàng - Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm, Nghị định đăng công báo ngày 12/01/2007 - Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/03/2012 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Chính phủ giao dịch đảm bảo (được trình bày lồng với Nghị định số 163/2006/NĐ-CP)  Những kiến nghị thời gian tới: Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an toàn hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN nên quy định trách nhiệm Hội đồng Quản trị Ban điều hành NHTM việc đảm bảo quản lý rủi ro cho vay ngân hàng bao gồm: - Xây dựng chiến lược, sách, quy trình quản lý rủi ro ngân hàng xác định rõ trách nhiệm cấp việc quản trị rủi ro cho vay - Xác định rõ rủi ro cho vay tổng thể danh mục cho vay, loại hình cho vay khoản cho vay ngân hàng Khi vượt giới hạn đó, buộc NHTM phải rà soát lại hoạt động cho vay điều chỉnh sách cho vay quản trị rủi ro cho vay - Truyền đạt sách, chiến lược quản trị rủi ro sau cho vay cho cấp điều hành ngân hàng cấp thực nghiệp vụ cho vay 63 - Thực chế giám sát đánh giá rủi ro cho vay chặt chẽ - Thực đánh giá lại định kỳ tính hiệu hệ thống quản trị rủi ro cho vay ngân hàng Việc quy định văn pháp luật trách nhiệm Hội đồng Quản trị Ban điều hành NHTM có tác dụng nâng cao ý thức họ việc phải luôn gắn liền mục tiêu phát triển kinh doanh với đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng thông qua chiến lược quản lý rủi ro NHNN cần có quy định, hướng dẫn rõ ràng tổ chức máy kiểm tra, kiểm toán nội NHTM, trách nhiệm kiểm toán viên nội NHNN tiếp tục thực cấu lại hệ thống NHTM, kiên xử lý ngân hàng yếu kém, chấn chỉnh hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh NHTM Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý tổ chức, hoạt động NHTM xác định rõ trách nhiệm Hội đồng quản trị Ban điều hành NHTM việc phải trì chế KSNB hiệu 3.3.2.3 Thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng Hoàn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN, bao gồm: Thông tin hoạt động cho vay phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần áp dụng cơng nghệ thơng tin NHTM dễ dàng thu thập khai thác triệt để thơng tin Ngồi ra, cần quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM chất lượng thông tin cung cấp, thời gian cung cấp bảo mật thông tin Tiến tới thành lập tổ chức xếp hạng doanh nghiệp thơng qua việc đánh giá tình hình kinh doanh, tài doanh nghiệp tính điểm xếp hạng Như vậy, NHTM có sở để đánh giá khách hàng doanh nghiệp Để xếp hạng doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm tốn báo cáo tài chính, công khai thông tin với quan quản lý Tạo lập kênh thông tin liên thông quan chức Thuế; Hải quan; Tòa án; Cơng an, ngành… với NHNN để nắm bắt thông tin cá nhân, tổ chức Trên sở đó, NHNN có cảnh báo, lưu ý NHTM qua trung tâm CIC 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với mục tiêu định hướng Agribank Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 trở thành Tập đồn tài ngân hàng đại, hiệu chủ lực kinh tế Là chi nhánh loại Agribank, chi nhánh khác, chi nhánh Agribank Đồng Tháp ý thức để ngân hàng phát triển vững mạnh chiến lược quản trị đắn Ban lãnh đạo trước hết cần phải có chi nhánh phát triển bền vững, phát triển chi nhánh góp phần tạo nên phát triển hệ thống Agribank phát triển hệ thống thúc đẩy tạo điều kiện cho chi nhánh phát triển Vì vậy, mục tiêu phát triển Agribank Đồng Tháp đề nằm mục tiêu phát triển chung định hướng toàn hệ thống Agribank, hướng cho Agribank Đồng Tháp giai đoạn tới Dựa vào khung lý thuyết Chương kết phân tích nguyên nhân rủi ro sau cho vay thực trạng cơng tác kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp giai đoạn 2012 – 1015 Chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát sau cho vay Agribank Đồng Tháp Cụ thể sau: - Xây dựng hồn thiện mơi trường kiểm sốt sau cho vay; - Điều hành quy trình kiểm soát sau cho vay chuẩn xác; - Duy trì quy trình đo lường kiểm sốt sau cho vay hiệu Bên cạnh đó, với kiến nghị phía Agribank Việt Nam góp phần xây dựng hồn thiện sách, ngun tắc kiểm sốt sau cho vay nhằm hạn chế rủi ro sau cho vay mức thấp Kiến nghị phía NHNN nhằm nâng cao vai trò hiệu tra ngân hàng, hồn thiện mơi trường pháp lý hệ thống thông tin hỗ trợ cho ngân hàng công tác thẩm định trước, sau phát vay Sự vận dụng kinh nghiệm làm việc thực tiễn Agribank Đồng Tháp kết hợp với ý kiến đóng góp qua q trình trao đổi vấn đồng nghiệp Phòng ban khác Agribank Đồng Tháp Tác giả tin giải pháp đề chương đóng góp thiết thực cho việc khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro hoạt động sau cho vay giai đoạn thời gian tới KẾT LUẬN CHUNG Rủi ro sau cho vay ngân hàng hữu khách quan vốn có nghiệp vụ ngân hàng Việc xây dựng chiến thuật “phòng chống rủi ro” sau đánh giá mức độ rủi ro nghiệp vụ cụ thể tất yếu; nhiên việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro hoạt động sau cho vay ngân hàng khơng thể Do đó, việc xây dựng hồn thiện hệ thống kiểm sốt sau cho vay nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro sau cho vay ngân hàng yêu cầu thiết quan trọng, đảm bảo hiệu kinh tế trình hoạt động phát triển hệ thống ngân hàngngân hàng có quy mơ lớn địa bàn tỉnh, Agribank Đồng Tháp có hành động cụ thể cơng tác kiểm sốt, rủi ro sau cho vay thời gian qua Minh chứng cho nổ lực Agribank Đồng Tháp tỷ lệ nợ xấu ln kiểm sốt mức thấp so với ngành ngân hàng Tuy nhiên, phân tích nhân tố tác động đến cơng tác kiểm sốt rủi ro sau cho vay thấy hoạt động sau cho vay Agribank Đồng Tháp tiềm ẩn nhiều rủi ro Do vậy, cần có điều chỉnh, thay đổi cần thiết nhằm xây dựng hồn thiện quy trình kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp nói chung Agribank Việt Nam nói riêng phát triển an toàn bền vững Tại luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát sau cho vay Agribank Đồng Tháp với hy vọng tìm hạn chế cơng tác kiểm soát rủi ro sau cho vay Agribank Đồng Tháp với hướng dẫn TS Bùi Quang Tín, tác giả hồn thành đề tài “Hồn thiện kiểm sốt sau cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Namchi nhánh tỉnh Đồng Tháp” Trong đó, tác giả nêu hạn chế cơng tác kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp sở để tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quy trình nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt sau cho vay thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Lê Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Nhung 2011,Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Phương Đông Nguyễn Đăng Dờn 2012, Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phương Đông Nguyễn Văn Tiến 2009, Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Phan Thị Cúc 2009, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải Tạp chí Nguyễn Thị Loan 2012, “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng số 1+2 (tháng 01/2012), trang 88-91 Lý Nhân 2010, “Tôn trọng nguyên tắc cho vay – biện pháp quan trọng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng Số 99 (tháng 08/2010), trang 55 – 59 Phạm Thị Nguyệt – Hà Mạnh Hùng 2011, “Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại”, Tạp chí ngân hàng Số (tháng 05/2011), trang 29 – 30 Nhóm nghiên cứu Đề tài cấp ngành Ngân hàng 2014, “Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ Basel ngân hàng thương mại Việt Nam, kết ban đầu khuyến nghị”, Tạp chí ngân hàng Số 04 – ( tháng 02/2014), trang – 15 Luận văn, luận án Nguyễn Thị Kim Sang 2016, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Dương Ngọc Hào 2015, Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nước 1988, Quyết định số 37/NH-TCCB ngày 23/06/1988 Ngân hàng Nhà nước 2011, Quyết định số 2014/QĐ-NHNN ngày 30/01/2011 Ngân hàng Nhà nước 2013, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định việc phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tài sản có Ngân hàng Nhà nước 2014, Thơng tư số 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước 2016, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng Nhà nước 2016, Văn số 2588-TTGSNH việc tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng xử lý nợ xấu Ngân hàng Nhà nước 1999, Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 việc thành lập trung tâm tín dụng Ngân hàng Nhà nước 1999, Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9 việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước 2002, Quyết định số 584/2002/QĐ-NHNN việc sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng 10 Ngân hàng Nhà nước 2015, Văn số 5057/NHNN-TTGSNH việc yêu cầu tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực phân loại nợ theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 11 Ngân hàng Nhà nước 2016, Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng cơng ty tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017 12 Ngân hàng Nhà nước 2017, Thông tư số 08/2017/TT-NHNN quy định trật tự thủ tục giám sát ngân hàng 13 Ngân hàng Nhà nước 2017, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 việc tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu Quốc hội, Chính phủ Quốc hội 2010, Luật tổ chức tín dụng Việt Nam số 47/2010/QH12 ban hành ngày 17/06/2010, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011 Chính phủ 2015, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ban hành sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Chính phủ 2013, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTG ban hành sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nơng nghiệp Chính phủ 2014, Nghị định số 26/2014/NĐ-CP quy định tổ chức hoạt động tra giám sát ngành ngân hàng Chính phủ 2006, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định giao địch bảo đảm Chính phủ 2012, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP (được trình bày lồng với Nghị định số 163/2006/NĐ-CP) Agribank Đồng Tháp, Agribank Agribank Đồng Tháp 2012 – 2016, Báo cáo thường niên Agribank Đồng Tháp 2012 – 2016, Báo cáo tài Agribank 2017, Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD việc ban hành quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 2017, Quyết định số 838/QĐ-NHNo-KHL việc ban hành quy trình cho vay khách hàng pháp nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 2017, Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX việc ban hành quy trình cho vay khách hàng cá nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank 2014, Quyết định số 34/QĐ-HĐTV-KHDN việc ban hành tổ chức hoạt động hội đồng tín dụng hệ thống Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh W.J Stewart (2006) Collins Dictionary of Law Dryden Press (1997) Financial Institution Market and Monney Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principles for the Management of Credit Risk Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans Basel Committee on Banking Supervision (January 2001), The Standardised Approach to Credit Risk Basel Committee on Banking Supervision (November 2005), Studies on Credit Risk Concentration , Working Paper No.15 Tài liệu từ internet sbv.gov.vn Các văn quy định, quy chế cho vay, www.agribank.com.vn Thủy chung 2016, năm 2016 giá cá tra nguyên liệu biến động giảm sâu, truy cập [ngày truy cập 30/08/2017] Tạ Thanh Huyền – Đỗ Thu Hằng, Kinh nghiệm ngân hàng nước giới quản lý rủi ro thơng qua mơ hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam, truy cập [ngày truy cập 25/05/2016] Lao động 2016, Hàng loạt vụ tranh chấp dự án chung cư TPHCM: Người dân bất an, truy cập < http://vietnamnet.vn/vn/bat-dongsan/du-an/hang-loat-vu-tranh-chap-tai-cac-du-an-chung-cu-tai-tphcm-nguoidan-bat-an-308227.html> [ ngày truy cập 27/07/2017] PHỤ LỤC 01 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO SAU CHO VAY TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK ĐỒNG THÁP Trước hết cảm ơn quý Anh/Chị dành 5-10 phút để đọc trả lời bảng khảo sát Tình hình kinh tế xuất nhiều chi nhánh ngân hàng làm nảy sinh vấn đề ngân hàng cạnh tranh chưa thực lành mạnh, dùng cách để chiếm lĩnh thị phần, thu hút khách hàng cho vay để tăng trưởng dư nợ, việc chạy theo quy mô, bỏ qua tiêu chuẩn, điều kiện cho vay, thiếu giám sát, quản lý sau cho vay… Chính điều làm cho việc đánh giá, nhận dạng rủi ro cho vay, bước thực quy trình nghiệp vụ, bước kiểm sốt thủ tục kiểm sốt bị hạn chế Thơng qua bảng câu hỏi đây, tơi mong muốn tìm hiểu quy trình kiểm sốt sau cho vay Agribank Đồng Tháp Tơi cam kết thông tin quý Anh/Chị cung cấp mang tính phục vụ mục đích nghiên cứu giữ bí mật danh tính tất người tham gia khảo sát Chân thành cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị! I THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƢỜI ĐƢỢC ĐIỀU TRA Họ tên: Đơn vị công tác : Chức vụ : Anh/Chị công tác Agribank năm: II NỘI DUNG CHÍNH Theo quan điểm Anh/Chị mức độ phổ biến nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Agribank chúng tơi trình bày sau nào? Stt Thang đo trả lời Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Agribank Nhóm nguyên nhân khách quan từ mơi trƣờng bên ngồi Sự thay đổi mơi trường tự nhiên      Sự bất ổn kinh tế      Thang đo trả lời Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Stt Agribank Sự cạnh tranh TCTD chưa thực lành mạnh Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng nhiều bất cập           Nhóm nguyên nhân chủ quan từ ngƣời vay Sử dụng vốn vay sai mục đích      Năng lực quản lý kinh doanh      Khách hàng vay vốn nhiều TCTD                     10 Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, khơng minh bạch Chưa thay đổi quan điểm, xem vốn ngân hàng vốn nhà nước Kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán Nhóm ngun nhân chủ quan từ ngân hàng cho vay 11 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay      12 Áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch giao      13 Lõng lẽo công tác KSNB      Chân thành cảm ơn quý Anh/Chị dành thời gian cho Chúng cam kết thông tin bảo mật Chúc Anh/Chị sức khỏe thành công KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO SAU CHO VAY TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK ĐỒNG THÁP I THÔNG TIN QUẢN LÝ  Tổng số khảo sát: 147 cán tín dụng cơng tác Agribank Đồng Tháp  Bộ phận công tác: Phòng tín dụng  Thâm niên cơng tác Agribank Đồng Tháp: từ 02 – 15 năm II NỘI DUNG CHÍNH Thang trả lời Nguyên nhân Rất Nhiều Trung nhiều bình Ít Rất Tỷ lệ chọn Nhóm ngun nhân khách quan từ mơi trƣờng bên ngồi Sự cạnh tranh TCTD chưa thực lành mạnh Sự bất ổn kinh tế Sự thay đổi môi trường tự nhiên Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng nhiều bất cập 0% 100% 0% 0% 0% 86% 0% 29% 71% 0% 0% 72.11% 0% 57% 14% 29% 0% 66.67% 0% 72% 14% 14% 0% 60.54% Nhóm nguyên nhân chủ quan từ ngƣời vay Sử dụng vốn vay sai mục đích 0% 86% 14% 0% 0% 96.6% 29% 71% 0% 0% 0% 86.39% 29% 29% 42% 0% 0% 82.31% 14% 57% 29% 0% 0% 71.43% 14% 43% 43% 0% 0% 66% Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, không minh bạch Năng lực quản lý kinh doanh Kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất không bán Khách hàng vay vốn nhiều TCTD Thang trả lời Nguyên nhân Rất Nhiều Trung nhiều bình Tỷ lệ chọn Ít Rất 43% 0% Chưa thay đổi quan điểm, xem vốn ngân hàng vốn 0% 0% 57% 60.54% nhà nước Nhóm nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng cho vay Thiếu giám sát quản lý sau cho vay Áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch giao Lõng lẽo công tác KSNB 0% 71% 29% 0% 0% 92.52% 14% 29% 57% 0% 0% 76.19% 0% 57% 29% 14% 0% 62.59% PHỤ LỤC 02 LƢU ĐỒ QUY TRÌNH CHO VAY TẠI AGRIBANK (Nguồn: Quy trình cho vay Agribank) ... Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 02 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 03 NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn 04 NHNN Ngân hàng nhà nước 05 NHTM Ngân. .. chung kiểm soát sau cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kiểm sốt sau cho vay ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp hoàn thiện. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒNG HẢI YẾN HỒN THIỆN KIỂM SỐT SAU CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát sau cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp , Hoàn thiện kiểm soát sau cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng tháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay