Hoàn thiện hoạt động thanh tra đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận

120 2 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ MINH TÂM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ MINH TÂM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Xuân Chỉnh TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TĨM TẮT Luận văn “Hồn thiện hoạt động tra QTDND địa bàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận” thực để nghiên cứu lý luận hoạt động tra ngân hàng, đánh giá thực trạng hoạt động tra chỗ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận (NHNN Bình Thuận) Từ đưa giải pháp để hoàn thiện hoạt động tra QTDND NHNN Bình Thuận đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHNN Bình Thuận Với đề tài này, phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính thống kê mơ tả, phân tích tổng hợp, so sánh điều tra, khảo sát, sử dụng kỹ thuật phân tích để tìm hiểu ngun nhân, kết vấn đề nghiên cứu, đưa giải pháp phù hợp Việc nghiên cứu theo phương pháp gắn với thực tiễn hoạt động NHNN Bình Thuận Kết nghiên cứu, mặt lý luận khái quát hoạt động tra, trình bày tổng quan QTDND, đặc trưng loại hình QTDND, rủi ro chủ yếu QTDND, tổng quan NHTW, hoạt động tra, giám sát ngân hàng, nội dung tra chỗ giám sát từ xa làm rõ việc tổ chức thực nhiệm vụ tra, giám sát ngân hàng QTDND NHNN Bình Thuận Về thực trạng, khái quát ngắn gọn trình hình thành QTDND địa phương đánh giá kết hoạt động hệ thống QTDND thời gian từ năm 2012-2016; nêu ngắn kết hoạt động giám sát từ xa QTDND để từ nêu rõ kết hoạt tra chỗ NHNN Bình Thuận QTDND, đưa hạn chế phân tích sâu kỹ nguyên nhân hạn chế hoạt động tra chỗ QTDND NHNN Bình Thuận nói chung Thanh tra, giám sát ngân hàng Bình Thuận (TTGSNH Bình Thuận) nói riêng; đồng thời đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động tra ngân hàng nói chung NHNN Bình Thuận kiến nghị liên quan Từ kết nghiên cứu trên, đề tài cung cấp thêm nhìn tồn diện thực trạng hoạt động tra chỗ QTDND NHNN Bình Thuận ii Điều giúp cho lãnh đạo chi nhánh đưa định hoàn thiện hoạt động traQTDND, sớm phát ngăn ngừa rủi ro hoạt động ngân hàng Do thời gian nghiên cứu hiểu biết tác giả có giới hạn, nên đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động tra chỗ QTDND gắn với thực trạng NHNN Bình Thuận Còn nhiều vấn đề liên quan đến tra sở rủi ro chưa quan tâm nghiên cứu, hạn chế tác giả 111 LClICAMDOAN Toi cam doan r&ng luan van "Haem thien hoat a
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thanh tra đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận , Hoàn thiện hoạt động thanh tra đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay