Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh ninh thuận

99 2 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NỮ MAI LY GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Diệu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Ngày 10/01/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), tiếp tục đẩy mạnh cấu lại hệ thống TCTD xử lý nợ xấu Chỉ thị giao nhiệm vụ giải pháp cụ thể đố i với các đơn vi ̣ thuô ̣c Ngân hàng Nhà nước, Công ty quản lý tài sản TCTD (VAMC) các TCTD, có hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Theo cần nâng cao lực cạnh tranh TCTD: Tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống QTDND; kiên xử lý QTDND yếu kém, khơng có khả phục hồi, không để xảy đổ vỡ gây ổn định kinh tế - xã hội hoạt động ngân hàng địa phương Xây dựng Đề án “Phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” Vì việc nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống QTDND nói chung QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng tiếp tục mang tính cấp bách Từ thành lập đến nay, hoạt động QTDND địa bàn bước chấn chỉnh, củng cố nhằm hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, hoạt động QTDND thời gian qua gặp phải khó khăn, thách thức Để giải vấn đề thực tiễn trên, dựa việc tổng hợp số liệu, thơng qua phân tích thực trạng hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012-2016, luận văn tìm mặt hạn chế hoạt động QTDND đưa giải pháp mà QTDND cần áp dụng để bước nâng cao chất lượng hoạt động Đồng thời luận văn đề xuất số kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Bình Thuận, cấp quyền địa phương phối hợp hỗ trợ trình hoạt động QTDND LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN NỮ MAI LY LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn tận tình Q Thầy Cơ, động viên ủng hộ gia đình, bạnđồng nghiệp suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Đầu tiên, gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng – Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học để tơi có hội tham gia học tập nghiên cứu khoa học Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Hồ Diệu, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn thầy cô trường truyền đạt lại cho tơi kiến thức bổ ích để tơi thực nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè anh chị đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Học viên nghiên cứu Nguyễn Nữ Mai Ly MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Giới thiệu: 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 2 Mục tiêu đề tài: 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu: 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu: Đóng góp luận văn: Kết cấu luận văn: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUỸ TÍN DỤNGHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: 14 1.1 Cơ sở lý luận Quỹ tín dụng 14 1.1.1 Khái niệm Quỹ tín dụng 14 1.1.2 Đặc điểm Quỹ tín dụng 16 1.1.3 Tổ chức nguyên tắc hoạt động Quỹ tín dụng 16 1.1.3.1 Tổ chức Quỹ tín dụng 16 1.1.3.2 Nguyên tắc hoạt động Quỹ tín dụng 18 1.1.4 Các nghiệp vụ hoạt động Quỹ tín dụng 19 1.1.5 Vai trò Quỹ tín dụng 19 1.2 Hiệu hoạt động Quỹ tín dụng 21 1.2.1 Hiệu hoạt động 21 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động Quỹ tín dụng 25 1.2.2.1 Các tiêu đánh giá tăng trưởng 25 1.2.2.2 Các tiêu đánh giá khả sinh lời 28 1.2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá khả khoản 29 1.2.2.4 Các tiêu phản ánh rủi ro 30 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 31 1.2.3.1 Nhân tố khách quan 31 1.2.3.2 Nhân tố chủ quan 32 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012-2016 35 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam 35 2.2 Sự đời phát triển Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Ninh Thuận 37 2.3 Hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoan 2012-2016 38 2.3.1 Các tiêu tăng trưởng 39 2.3.1.1 Tình hình nguồn vốn 39 2.3.1.1.1 Vốn điều lệ 40 2.3.1.1.2 Vốn huy động từ dân cư tổ chức 42 2.3.1.1.3 Vốn vay 46 2.3.1.2 Hoạt động tín dụng 46 2.3.1.3 Kết kinh doanh 49 2.3.1.4 Công tác phát triển thành viên 50 2.3.2 Các tiêu đánh giá khả sinh lời 51 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá khả khoản 52 2.3.3.1 Chỉ tiêu dư nợ/tổng nguồn vốn 52 2.3.3.2 Chỉ tiêu dư nợ/tổng vốn huy động 53 2.3.4 Nhóm tiêu phản ánh rủi ro 54 2.3.4.1 Chỉ tiêu nợ hạn dư nợ 54 2.3.4.2 Tỷ lệ an toàn 57 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012-2016 58 2.4.1 Kết đạt 58 2.4.2 Những khó khăn, tồn trình hoạt động 59 2.4.3 Nguyên nhân 63 2.4.3.1 Bên 63 2.4.3.2 Bên 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 67 3.1 Định hướng phát triển Quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2016-2020 67 3.2 Giải pháp Quỹ tín dụng nhân dân 68 3.2.1 Tăng vốn điều lệ 68 3.2.2 Huy động vốn 69 3.2.3 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm 71 3.2.4 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 72 3.2.5 Một số giải pháp hỗ trợ khác 73 3.2.5.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 3.2.5.2 Ứng dụng công nghệ thông tin 75 3.2.5.3 Tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân phải gắn chặt với quyền địa phương 76 3.2.5.4 Một số giải pháp khác Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Ninh Thuận 77 3.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Ninh Thuận 77 3.3.1 Đối với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 77 3.3.2 Đối với Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Bình Thuận 79 3.3.3 Đối với cấp ủy, quyền địa phương nơi có Quỹ tín dụng nhân dân đóng địa bàn 79 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa từ QTDND Quỹ tín dụng nhân dân QTDNDTW Quỹ tín dụng nhân dân trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước NH HTX Ngân hàng Hợp tác xã NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban kiểm soát ROE 10 ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản 11 NIM Hệ số chêch lệch lãi ròng Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Thông tư số 04/2015/TT-NHNN 12 Thông tư 04 ngày 31/3/2015 quy định quỹ tín dụng nhân dân 13 Web Website 14 DN Doanh nghiệp 15 VHĐ Vốn huy động 16 VĐL Vốn điều lệ DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Sự khác QTDND Ngân hàng Thương mại 25 Bảng 2.1 Nguồn vốn QTDND Ninh Thuận giai đoạn 2012- 2016 42 Bảng 2.2 Vốn điều lệ QTDND địa bàn giai đoạn 2012-2016 44 Bảng 2.3 Huy động thành viên QTDND 47 Bảng 2.4 Dư nợ QTDND địa bàn tỉnh 52 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ QTDND tỉnh Ninh Thuận 53 Bảng 2.6 Lợi nhuận QTDND địa bàn 54 Bảng 2.7 Chỉ tiêu ROA ROE qua năm 2012-2016 55 Bảng 2.8 Chỉ tiêu Tổng dư nợ /Tổng nguồn vốn 57 10 Bảng 2.9 Chỉ tiêu Tổng dư nợ/tổng huy động vốn 58 11 Bảng 2.10 Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống QTDND tỉnh Ninh Thuận 61 12 Bảng 2.11 Tỷ lệ an toàn vốn QTDND qua năm 62 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Mơ hình QTDND giai đoạn 39 Hình 2.2 Mơ hình hệ thống QTDND ngày 40 Hình 2.3 Mơ hình tổ chức QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận 41 Hình 2.4 Cơ cấu nguồn vốn QTDND 43 Hình 2.5 Tốc độ tăng vốn điều lệ hệ thống QTDND Ninh Thuận 45 Hình 2.6 Tình hình vốn huy động QTDND từ năm 2012-2016 46 Hình 2.7 Vốn huy động QTDND địa bàn tỉnh 47 Hình 2.8 Tỷ lệ huy động vốn ngồi thành viên QTDND 49 10 Hình 2.9 Tình hình vốn vay QTDND 50 11 Hình 2.10 Tình hình dư nợ QTDND tỉnh Ninh Thuận 51 12 Hình 2.11 Tình hình kết kinh doanh QTDND tỉnh Ninh Thuận 53 13 Hình 2.12 Số lượng thành viên tham gia QTDND tỉnh Ninh Thuận 55 14 Hình 2.13 Tốc độ tăng trưởng ROA ROE QTDND qua năm 56 15 Hình 2.14 Diễn biến nợ xấu QTDND Ninh Thuận 59 16 Hình 2.15 Tỷ lệ nợ xấu QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận 59 17 Hình 2.16 Nợ xấu QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận 60 giai đoạn 2012-2016 75 sở đào tạo) Hoặc tuyển dụng cán trẻ, có đủ lực, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Để thực điều này, QTDND cần tăng cường công tác giám sát cán khâu tuyển dụng, sau tuyển dụng định kỳ Khi tuyển dụng cần lựa chọn người có đủ tố chất phù hợp với vị trí cơng việc, cẩn thận, nhiệt tình đạo đức nghề nghiệp tốt Sau tuyển dụng, nhân viên cần đào tạo vững quy trình nghiệp vụ, nội quy quan phải trải qua thời gian tập cần thiết để đảm nhận cơng việc tốt Định kỳ, QTDND phải thực đánh giá cán mặt tuân thủ chấp hành sách, quy định, quy trình nghiệp vụ, chấp hành nội quy lao động, thái độ, trách nhiệm với công việc, tư cách cán bộ, đạo đức nghề nghiệp, phản ánh khách hàng, phòng ban nghiệp vụ liên quan việc phối hợp công tác Thường xuyên đăng ký khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho phận chuyên môn để cập nhật kiến thức mới, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ Rà sốt lại số lượng, lực, trình độ cán bộ, nhân viên phận nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với đối tượng, nhằm bước nâng cao trình độ chun mơn, đáp ứng u cầu cơng việc tình hình - Thực hiện, cấu, xếp lại phận nghiệp vụ nhằm hồn thiện mơ hình tổ chức máy hoạt động phận nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt - Bên cạnh đó, cần đổi tư thay đổi lề lối làm việc theo kiểu “gia đình”, phải có độc lập Hội đồng quản trị ban điều hành Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát phát triển hoạt động hệ thống kiểm soát nội cách sát hiệu - Cần có chế độ thưởng phạt xứng đáng đội ngũ làm công tác quản lý cán chun mơn QTDND, gắn lợi ích cán với hiệu hoạt động QTDND , khuyến khích, động viên kịp thời cán quản lý, chun mơn giỏi làm việc có hiệu Đồng thời xử lý nghiêm minh trường hợp gây thất vốn, rủi ro tín dụng, cán có biểu suy thối đạo đức gây lòng tin thành viên khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín ngành 3.2.5.2 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin Ngồi giải pháp nói trên, QTDND địa bàn cần đầu tư 76 trang thiết bị công nghệ phù hợp theo hướng đại - Trang thiết bị công nghệ đại yếu tố quan trọng để nâng cao lực hoạt động Quỹ, đồng thời tiêu thức để khách hàng đánh giá uy tín hiệu Quỹ Vì việc đổi đại hố cơng nghệ QTDND việc làm cần thiết có ý nghĩa Trên sở đối công nghệ, QTDND phải tăng suất lao động để rút ngắn thời gian thực quy trình nghiệp, xử lý khối lượng công việc lớn phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, đồng thời trợ giúp hoạt động quản lý, hạn chế rủi ro QTDND - Các QTDND nên xây dựng trang Website mình, đưa thơng tin tình hình hoạt động sản phẩm dịch vụ mà QTDND cung cấp cho khách hàng thành viên lên trang Web nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến đến thành viên người dân Điều làm cho thành viên biết đến QTDND lúc, nơi, thời điểm thông qua trang Web mạng Internet Đồng thời thông qua trang Web, khách hàng hiểu thông tin dịch vụ mà họ muốn sử dụng QTDND cách đơn giản nhanh chóng, từ tạo lòng tin người dân khuyến khích người dân ngày tham gia vào hoạt động QTDND 3.2.5.3 Tổ chức hoạt động QTDND phải gắn chặt với quyền địa phương Để hoạt động QTDND thực vai trò hỗ trợ thành viên, QTDND cần có hợp tác, phối hợp, chặt chẽ với quyền địa phương đồn thể liên quan Đây vấn đề không mới, song quan trọng, ln yếu tố thúc đẩy QTDND địa bàn hoạt động hiệu quả, an toàn phát triển, giúp đảm bảo đồng vốn tín dụng đến địa chỉ, tạo điều kiện cho thành viên sử dụng vốn mục đích, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển QTDND hoạt động với thành viên người dân khu vực xã, phường, thị trấn Do đó, việc liên kết chặt chẽ với tổ, hội phụ nữ, hội nông dân… khu vực nông thôn giúp QTDND dễ dàng tiếp cận sâu rộng với người dân Thông qua liên kết này, QTDND cung cấp sản phẩm cho vay góp chợ, cho vay thành viên có em học, sản phẩm này, QTDND ủy quyền cho trưởng ban quản lý khu phố, tổ hội thu tiền gốc lãi vay 77 thành viên sau đem nộp Quỹ theo Hợp đồng chi hoa hồng…Bên cạnh đó, việc phối hợp, liên kết với tổ chức đoàn thể địa phương giúp QTDND nắm bắt đặc điểm khác hộ gia đình, qua có định cho vay phù hợp với nhu cầu vay vốn hộ dân 3.2.5.4 Một số giải pháp khác QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận Căn vào thực trạng hoạt động, tình hình tài chính, lực quản trị, điều hành QTDND để có giải pháp phù hợp, tập trung thực nội dung sau: - Nâng cao lực tài theo hướng tăng vốn điều lệ, thu hút thêm thành viên sở gắn kết mở rộng nguồn vốn với hỗ trợ cho vay thành viên - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tín dụng để đảm bảo khơng có trường hợp vay hộ, vay ké, vốn vay sử dụng mục đích; chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh - Kiện toàn nâng cao lực máy quản trị, điều hành, kiểm soát QTDND, bảo đảm người quản lý, điều hành, kiểm soát QTDND phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện lực, trình độ theo quy định pháp luật - Nâng cấp, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị hệ thống công nghệ thông tin QTDND, bảo đảm tất QTDND có sở vật chât đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động kết nối internet 3.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động QTDND tỉnh Ninh Thuận Để thực giải pháp cách có hiệu khơng dựa vào thân QTDND mà cần có mơi trường kinh tế-xã hội với điều kiện thuận lợi để thực Sau số kiến nghị với cấp quyền địa phương với thân QTDND 3.3.1 Đối với chi nhánh NHNN Bên cạnh giải pháp từ phía QTDND NHNN với vai trò quan quản lý giám sát hoạt động QTDND, đóng vai trò quan trọng giúp QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu kinh doanh QTDND thông qua số biện pháp cụ thể sau: 78 - Thanh tra giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động QTDND, xử lý nghiêm dứt điểm QTDND vi phạm giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, vi phạm quy định pháp luật - Công tác giám sát ngân hàng tiếp tục đổi tăng cường, không dừng việc giám sát tuân thủ pháp luật, chấp hành tỷ lệ, giới hạn an toàn hoạt động mà trọng đánh giá, cảnh báo rủi ro hoạt động TCTD - Bên cạnh việc tra giám sát, xử lý nghiêm, dứt điểm sai phạm Chi nhánh cần nghiên cứu xem xét, kiến nghị QTDND bất cập quy định văn pháp quy để rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn tổ chức hoạt động QTDND để qua góp phần củng cố, nâng cao lực hoạt động hệ thống QTDND theo mục tiêu tơn hoạt động - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước QTDND (tổ chức lớp tập huấn, triển khai đến QTDND văn sách nhà nước ngành) - Đồng thời để đảm bảo an toàn cho hoạt động QTDND đảm bảo an toàn cho tài sản thành viên QTDND, Chi nhánh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã phường nơi QTDND hoạt động thực công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước cho người dân (đặc biệt thành viên QTDND) nhận thức, hiểu rõ ý thức, trách nhiệm, quyền lợi tham gia QTDND Chia sẻ học kinh nghiệm để người dân có biện pháp phòng ngừa, tránh rủi ro thực giao dịch, ký kết hợp đồng, tránh hành động nể nang để vay hộ, vay ké - Phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, quyền địa phương tăng cường đạo, giám sát, quan tâm hỗ trợ tới hoạt động QTDND địa bàn - Tiếp tục mở rộng QTDND địa bàn nơng thơn có nhu cầu nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu ưu tiên thành lập QTDND nơi chưa có thiếu QTDND - Hiện nay, thuế thu nhập QTDND 17% cao, mục tiêu Quỹ hợp tác tương trợ, khơng mục tiêu lợi nhuận Các thành viên phải tự góp vốn để mua sắm tài sản trang thiết bị ban đầu cho hoạt động Để tạo điều kiện mở rộng hoạt động tương trợ cộng đồng, khuyến khích QTDND phát triển, chi 79 nhánh NHNN xem xét, có văn đề xuất gửi NHNN Việt Nam việc giảm thuế hệ thống QTDND (khoảng 10% đến 12%) để Thống đốc có sở kiến nghị với Bộ Tài Chính - Xem xét tính khả thi việc thành lập thí điểm mơ hình QTDND theo ngành Ninh Thuận có lợi sản phẩm đặc thù vùng khô hạn với hạ tầng phục vụ sản xuất ngày hồn thiện, ngành nơng nghiệp tỉnh tạo hướng xây dựng nông nghiệp hướng đến công nghệ cao Theo thống kê, huyện Ninh Phước, thành lập gần 100 tổ, nhóm đồng sở thích trồng ngơ, táo chăn ni, vỗ béo bò, cừu Các nhóm liên kết với số sở cung ứng giống giết mổ bò để kết nối “bao tiêu đầu ra” cho sản phẩm với giá ổn định Nông dân huyện Ninh Sơn phấn khởi với việc tăng chuỗi giá trị sản xuất mở rộng diện tích trồng mía, sắn lên hàng nghìn héc-ta, năm cung ứng hàng chục nghìn mía, sắn ngun liệu cho Cơng ty cổ phần Mía đường Phan Rang, nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất Ở huyện Ninh Hải, nơng dân tìm đầu ổn định cho sản phẩm tổ, nhóm liên kết trồng hành tím, nho, táo, tỏi theo tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành sản phẩm, nhóm sản phẩm thuỷ sản, trồng trọt, chăn ni) vỗ béo bò, dê, cừu Do việc thành lập thí điểm QTDND ngành nghề số lĩnh vực địa bàn phù hợp tỉnh Ninh Thuận góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông nghiệp nông thôn 3.3.2 Đối với NH HTX chi nhánh Bình Thuận - Nâng cao khả chăm sóc, hỗ trợ có hiệu cho QTDND chun mơn, nghiệp vụ, tài - Thường xuyên đào tạo đào tạo lại cán QTDND nhằm khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đồng thời gắn với việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, nghề nghiệp - Tập trung nguồn vốn ưu tiên vay QTDND thành viên, chủ động tham gia việc hỗ trợ cho vay QTDND khó khăn tài chính, khoản 3.3.3 Đối với cấp ủy, quyền địa phương nơi có QTDND đóng địa bàn 80 Sự lãnh đạo đạo cấp uỷ quyền địa phương yếu tố thiếu hoạt động QTDND Nơi cấp uỷ quyền địa phương đạo sát nơi hoạt độnghiệu quả, cán quỹ đồn kết, doanh thu hoạt động số thành viên tham gia ngày tăng QTDND tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động mang tính tương trợ, khơng bao cấp; vậy, cần có đạo tồn diện Đảng, bước phải phù hợp với trình đổi mới, kinh tế nông nghiệp nơng thơn Do quyền địa phương cần hỗ trợ QTDND lĩnh vực sau: - Chính quyền địa phương đặc biệt cấp xã, phường, thị trấn cần tạo điều kiện hỗ trợ QTDND việc xử lý thu hồi nợ hạn Có thể nói vấn đề cần thiết hoạt động QTDND vì: đặc thù riêng QTDND cho vay chủ yếu dựa tín nhiệm tư cách thành viên, phần nhiều vay khơng có tài sản đảm bảo Trường hợp đặc biệt nợ khó đòi phát sinh cơng tác xử lý nợ QTDND gặp khó khăn - Giám sát, giúp đỡ QTDND triển khai thực phương án củng cố, chấn chỉnh hoạt động, đồng thời thực tốt chức quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật (chỉ đạo toàn diện thường xuyên QTDND địa bàn, QTDND nhiều tồn sai sót hoạt động) theo tinh thần Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 Ban chấp hành trung ương củng cố, hoàn thiện phát triển hệ thống QTDND - Phối hợp với NHNN tỉnh việc xử lý số phát sinh (nếu có) QTDND địa bàn, bảo đảm ổn định an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn Tóm lại: Từ việc nghiên cứu thực trạng hoạt động QTDND địa bàn thời gian qua, để tiếp tục trì phát huy kết đạt được, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động QTDND thời gian tới Trong phần đầu chương 3, tác giả đưa số quan điểm thực giải pháp, gồm giải pháp nâng cao lực tài chủ yếu tăng vốn điều lệ, vốn huy động; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải pháp nâng cao chất lượng, hiểu quả, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ 81 Các giải pháp hỗ trợ nhằm hoàn thiện hoạt động QTDND tỉnh Ninh Thuận thời gian tới Đồng thời, theo nhận định riêng tác giả, để thực giải pháp trên, việc tự thân QTDND áp dụng giải pháp vào thực tiễn cần phải có hỗ trợ quan, quyền để thực Do đó, tác giả đề xuất số kiến nghị đố với NHNN chi nhánh, NH HTX chi nhánh Bình Thuận, cấp uỷ, quyền địa phương nơi có QTDND đóng địa bàn góp phần thực tốt giải pháp 82 KẾT LUẬN Sự đời hoạt động hệ thống QTDND đáp ứng tốt nhu cầu vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh người nông dân, hạn chế tệ nạn cho vay nặng lãi hình thức biến tướng nơng thơn Thơng qua việc cho vay, QTDND tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân khỏi tình cảnh đói nghèo, đời sống cải thiện Nhiều hộ gia đình nhờ vay vốn từ quỹ tín dụng vươn lên giàu có, nhiều thành viên QTDND trở thành điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi Tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận, qua gần 20 năm xây dựng, hình thành vào hoạt động, QTDND địa bàn tỉnh hoạt động tương đối ổn định, an toàn hiệu quả, chất lượng ngày nâng lên có tăng trưởng khá; quyhoạt động ngày mở rộng Những kết đạt QTDND có ý nghĩa to lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hạn chế đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi Tuy nhiên, hoạt động QTDND bộc lộ nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần nhận thức có giải pháp để củng cố, chấn chỉnh xử lý kịp thời Hầu hết QTDND có quy mơ nhỏ so với loại hình TCTD khác, hoạt động chủ yếu khu vực ngoại thành, nông thôn, khách hàng chủ yếu người lao động nghèo, buôn bán nhỏ nên khó cạnh tranh với loại hình TCTD khác Bằng kiến thức tổng hợp, phạm vi luận văn, tác giả từ lý luận đến việc tổng hợp phân tích số liệu hoạt động để đánh giá mặt hoạt động QTDND nhiều giác độ Và từ đó, tác giả đưa giải pháp với hi vọng có đóng góp hữu ích cho hoạt động kinh doanh thực tiễn hệ thống QTDND địa bàn Đồng thời với giải pháp giúp phát ngăn chặn kịp thời sai phạm, rủi ro xảy giúp QTDND hoạt động an tồn theo định hướng Dưới góp ý người giàu kinh nghiệm công tác, hướng dẫn tận tình thầy Hồ Diệu, thực tiễn công tác thân, tác giả tập trung nghiên cứu hoàn thành luận văn Nhưng tính phức tạp luận văn cộng với giới hạn định hiểu biết thân nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận quan tâm, bảo thầy để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2001), Nghị định số 48/2001/NĐ-CP Chính phủ ngày 13/08/2001 tổ chức hoạt động hệ thống QTDND Hồ Diệu 1997, Các định chế tài chánh, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Hồ Diệu 2002, Quản trị ngân hàng, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Dỗn Hữu Tuệ 2010, Hoàn thiện tổ chức hoạt động hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Thị Mai Hồi Diệp Gia Luật 2004, Lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Thống kế, TP Hồ Chí Minh Hoàng Văn Tuấn Nguyễn Đức Lệnh 2016, “Một số vấn đề đặt phát triển quỹ tín dụng nhân dân”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số tháng 04/2016 trang 36-37 Lê Thành Tâm Trương Thị Hoài Linh 2013, “Phát triển hệ thống QTDND - giải pháp tài phù hợp cho khu vực nơng nghiệp nơng thơn”, Tạp chí Ngân hàng, số 10 tháng 5/2013 Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh 2012, “Phân tích hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, 2012:21a trang 158-168 Lê Văn Tư 2005, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Công văn số 187/NHNNTTGSNH.m ngày 05/4/2013 NHNN Việt Nam ban hành việc triển khai cấu lại QTDND 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Công văn số 120/KH-NHNN.m ngày 24/3/2014 NHNN Việt Nam Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng năm 2014 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Thông tư 04/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/3/2015 quy định Quỹ tín dụng nhân dân 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 NHNN Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống TCTD; tiếp tục đẩy mạnh cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Công văn số 679/NHNNTTGSNH.m ngày 27/7/2017 NHNN Việt Nam việc Triển khai Đề án cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 QTDND 15 Nguyễn Công Tâm Nguyễn Minh Hà 2012, “Hiệu hoạt động ngân hàng nước Đông Nam Á học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Những vấn đề KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI, số 11 2017 trang 17-30 16 Nguyễn Đình Lưu 2008, Hồn thiện phát triển hệ thống QTDND Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng Hà Nội 17 Nguyễn Thị Phúc Hậu 2016, “Giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho pháp triển nơng nghiệp nơng thơn”, Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền tệ, số 24 tháng 12/2016 trang 21-26 18 Nguyễn Thị Loan Trần Thị Ngọc Hạnh 2013, “Hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 270 tháng 4/2013 trang 12-25 19 Nguyễn Thị Ngân, Hồng Cơng Gia Khanh Đặng Hồng Xuân Huy 2013, “Đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chíCơng nghệ Ngân hàng, số 86 tháng 5/2013 trang 16-32 20 Nguyễn Việt Hùng 2008, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 21 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Kim Anh Nguyễn Đức Hưởng 2016, Tiền tệ - Ngân hàng thị trường tài chính, NXB Lao động, Hà Nội 22 Nguyễn Khắc Minh 2006, Phân tích định lượng ảnh hưởng tiến công nghệ đến tăng trưởng số ngành công nghiệp thành phố Hà Nội, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 23 Quốc hội (2010), Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 24 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 254/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án cấu lại tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015 25 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 1058/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” 26 Tạ Thị Kim Dung 2016, Nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Viện Chiến lược phát triển 27 Trần Huy Hồng Nguyễn Hữu Tn 2016, “Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hội nhập tài quốc tế”, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, tập 19 số Q1-2016 trang 88-101 28 Trần Thanh Long 2017, “Nâng cao hiệu phát triển tín dụng hộ gia đình nơng thơn qua hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, số 176+177 tháng 1&2/2017 trang 80-86 29 Trần Trọng Phong, Nguyễn Thế Hiệp Bùi Thị Hà Phương 2016, “Phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nhằm hạn chế tín dụng đen khu vực nơng thơn”, Tạp chí Thị trường Tài -Tiền tệ, số 18(459) phát hành tháng 9/2016trang 31 30 Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang 2013, “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 85 tháng 4/2013 trang 11-15 31 Trương Đông Lộc 2016, “Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận QTDND khu vực đồng Sông Cửu Long”, Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng, số 171phát hành tháng 8/2016- trang 16 32 Võ Thị Hoàng Nhi 2016, “Hoạt động quỹ tín dụng nhân dân mơi trường pháp lý mới”, Tạp chí Ngân hàng, số 19 tháng 10/2016 trang 36-40 33 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương – trung tâm thông tin tư liệu, Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 34 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2017), Báo cáo phân tích kết rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Ninh Thuận năm 2016 36.http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/ubmttq/Pages/Ninh-Thuan-xaydung-cac-vung-chuyen-canh-dac-thu-vung-kho-han.aspx PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TIỀN GỬI TẠI QTDND Xin kính chào anh/chị Tơi tên Nguyễn Nữ Mai Ly học viên khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, thực nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động QTDND địa bàn tỉnh Ninh Thuận” Rất mong giúp đỡ quý anh/ chị Chúng xin cam kết thông tin phục vụ cho mục đích thống kê cơng bố dạng kết tổng hợp THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ tên: Nam/ Nữ: Nghề nghiệp: Tuổi: Anh/Chị biết đến Quỹ tín dụng nhân dân qua phương tiện nào?  Quảng cáo  Nhìn thấy đường  Người quen giới thiệu Lý chọn Quỹ tín dụng nhân dân để gửi tiền tiết kiệm?  Uy tín  Vị trí thuận tiện  Mối quan hệ cá nhân  Lãi suất Tương lai có tiếp tục sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Quỹ tín dụng nhân dân  Có  Chưa biết  Khơng Ngồi gửi tiền Quỹ tín dụng nhân dân, Anh/Chị có gửi tiền Ngân hàng khác hay khơng?  Có  Khơng Anh/Chị thường gửi lần tiền?  Dưới 05 triệu  Từ 05 đến 10 triệu  Từ 10 đến 50 triệu Từ 50 đến 100 triệu  Trên 100 triệu Anh/Chị thường gửi tiền tiết kiệm theo kỳ hạn nào?  Không kỳ hạn  Kỳ hạn 01 tháng  Trên 01 tháng đến 06 tháng  Từ tháng trở lên Anh/Chị có hay rút tiền trước thời gian đáo hạn không?  Không  Thỉnh thoảng  Thường xuyên Khi đến thời gian đáo hạn khoản tiền gửi tiết kiệm, Anh/chị thường làm gì?  Rút tiền mặt  Tiếp tục gửi tiết kiệm  Khác Anh/Chị thường rút lãi theo hình thức nào?  Định kỳ 1thang1/lần  Rút lãi cuối kỳ 10 Theo Anh/Chị thái độ phục vụ nhân viên QTDND  Nhiệt tình cởi mở  Bình thường  Thiếu thân thiện, cởi mở 11 Theo Anh/Chị Quỹ tín dụng nhân dân có chăm sóc khách hàng?  Có: tặng phẩm cho khách hàng vào dịp lễ/Tết  Có: thực chương trình khuyến theo sản phẩm huy động  Không 12 QTDND thường xuyên tìm hiểu nhu cầu khách hàng để cung cấp sản phẩm dịch vụ cách tốt  Thường xuyên  Chưa thường xuyên  Không PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA Stt Nội dung câu hỏi Phương án trả lời Số phiếu Anh/Chị biết đến Quỹ tín dụng nhân dân qua phương tiện Lý chọn Quỹ tín dụng nhân dân để gửi tiền tiết kiệm 16 15 69 39 18 14 29 84 Tương lai có tiếp tục sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Quỹ tín dụng nhân dân a Quảng cáo b Nhìn thấy đường c Người quen giới thiệu a Uy tín b Vị trí thuận tiện c Mối quan hệ cá nhân d Lãi suất a Có Tỷ lệ (%) 16 15 69 39 18 14 29 84 b Chưa biết 16 16 a Có 45 45 b Khơng 55 55 35 39 17 35 39 17 15 31 54 52 46 24 71 15 31 54 52 46 24 71 5 15 85 15 85 Ngoài gửi tiền Quỹ tín dụng nhân dân, Anh/Chị có gửi tiền Ngân hàng khác hay khơng Anh/Chị thường gửi lần tiền Anh/Chị thường gửi tiền tiết kiệm theo kỳ hạn Anh/Chị có hay rút tiền trước thời gian đáo hạn không c Không a Dưới 05 triệu b Từ 05 đến 10 triệu c Từ 10 đến 50 triệu d Từ 50 đến 100 triệu e Trên 100 triệu a Không kỳ hạn b Kỳ hạn 01 tháng c Trên 01 tháng đến 06 tháng d Từ tháng trở lên a Không b Thỉnh thoảng c Thường xuyên a Rút tiền mặt b Tiếp tục gửi tiết kiệm Khi đến thời gian đáo hạn khoản tiền gửi tiết kiệm, Anh/chị thường làm c Khác Anh/Chị thường rút lãi theo a Định kỳ tháng 1/lần hình thức b Rút lãi cuối kỳ Stt Nội dung câu hỏi Phương án trả lời a Nhiệt tình cởi mở b Bình thường c Thiếu thân thiện, cởi mở a Có: tặng phẩm cho khách hàng vào dịp lễ/Tết Theo Anh/Chị Quỹ tín b Có: thực chương 11 dụng nhân dân có chăm sóc trình khuyến theo sản khách hàng? phẩm huy động c Khơng QTDND thường xun tìm a Thường xuyên hiểu nhu cầu khách b Chưa thường xuyên 12 hàng để cung cấp sản phẩm dịch vụ cách tốt c Không Theo Anh/Chị thái độ phục 10 vụ nhân viên QTDND 81 19 Tỷ lệ (%) 81 19 86 86 8 6 90 90 8 2 Số phiếu ... luận Quỹ tín dụng hiệu hoạt động Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012-2016 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân. .. CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 67 3.1 Định hướng phát triển Quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2016-2020 67 3.2 Giải pháp Quỹ tín. .. triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam 35 2.2 Sự đời phát triển Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Ninh Thuận 37 2.3 Hiệu hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh ninh thuận , Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay