Giải pháp gia tăng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

125 2 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN GIẢI PHÁP GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN GIẢI PHÁP GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số :60340201 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TẰM TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Giải pháp gia tăng hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc” thực BIDV chi nhánh Bảo Lộc với mục tiêu nghiên cứu cụ thể: (1) Tổng hợp sở lý luận hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại; (2) Phân tích, đánh giá thực trạng gia tăng huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc; (3)Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn BIDV Bảo Lộc; (4) Đề xuất giải pháp nhằm gia tăng hoạt động huy động BIDV chi nhánh Bảo Lộc Tác giả tiến hành khảo sát 200 khách hàng giao dịch gửi tiền BIDV chi nhánh Bảo Lộc Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng Kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, kết phân tích thực trạng gia tăng hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh Bảo Lộc cho thấy số liệu huy động vốn tăng qua năm, nguồn vốn huy động từ cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất, nguồn vốn từ tiền gửi toán tiền gửi trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn mà BIDV chi nhánh Bảo Lộc huy động được, tiền gửi kỳ hạn năm chủ yếu chiếm gần 90% tổng nguồn vốn huy động, loại tiền tệ huy động chủ yếu đồng nội tệ Thứ hai, kết phân tích mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh Bảo Lộc cho thấy yếu tố tác động định gửi tiền khách hàng BIDV chi nhánh Bảo Lộc xếp theo thứ tự mức độ tác động giảm dần: (1)Năng lực trình độ cán công nhân viên; (2) sở vật chất mạng lưới hoạt động; (3)Thương hiệu uy tín Ngân hàng; (4)Lãi suất; (5) Sản Phẩm huy động vốn; (6) Nhân tố khách quan Thứ ba, để gia tăng hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh Bảo Lộc, tác giả đề xuất nhóm giải pháp với kiến nghị cần thiết đến Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chính phủ LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Đặng Thị Ngọc Yến Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1987 Lâm Đồng Hiện công tác : BIDV Bảo Lộc Là học viên cao học khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên : 020116140454 Tôi xin cam đoan luận văn: “Giải pháp gia tăng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc” Mã ngành học : 60 34 02 01 Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tằm Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 TÁC GIẢ Đặng Thị Ngọc Yến LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, giảng viên, cán phòng, ban chức Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giúp tơi trang bị tri thức, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, xin bày tỏ lời cảm ơn tới TS Nguyễn Thị Tằm khuyến khích, hướng dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, tồn thể cán cơng nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc tạo điều kiện tốt để yên tâm tham gia học tập, thu thập tài liệu nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Tác giả Đặng Thị Ngọc Yến MỤC LỤC CHƯƠNG I LỜI MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 8.1 Các nghiên cứu nước 8.2 Các nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Nguồn vốn hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm nguồn vốn Ngân hàng thương mại 2.1.2 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Vai trò huy động vốn Ngân hàng thương mại 2.1.2.2 Các hình thức huy động vốn Ngân hàng thương mại 10 2.1.3 Chỉ tiêu đánh giá gia tăng huy động vốn Ngân hàng thương mại 14 2.1.3.1 Gia tăng huy động vốn 14 2.1.3.2 Các tiêu đánh giá gia tăng 14 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 17 2.2.1 Nhân tố khách quan 17 2.2.1.1 Tình hình trị - kinh tế - xã hội nước 17 2.2.1.2 Chính sách Ngân hàng Nhà nước 17 2.2.1.3 Tâm lý, thói quen khách hàng 18 2.2.1.4 Sự cạnh tranh ngân hàng 19 2.2.2 Các nhân tố chủ quan 19 2.2.2.1 Thương hiệu, uy tín ngân hàng 19 2.2.2.2 Sản phẩm huy động tiền gửi 20 2.2.2.3 Trình độ cơng nghệ thơng tin 20 2.2.2.4 Năng lực trình độ nhân viên ngân hàng 21 2.2.2.5 sở vật chất mạng lưới hoạt động 21 2.2.2.6 Lãi suất huy động vốn 22 2.3 Kinh nghiệm gia tăng huy động vốn số Ngân hàng thương mại giới học Ngân hàng thương mại Việt Nam 22 2.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng Citibank 22 2.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Standard Chartered Bank 23 2.3.3 Kinh nghiệm Ngân hàng ANZ 23 2.3.4 Kinh nghiệm ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) 24 2.3.5 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 25 2.3.6 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 25 Kết luận chương 27 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 27 3.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc 27 3.1.1 cấu tổ chức 28 3.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc từ năm 2013 đến năm 2016 29 3.2 Thực trạng gia tăng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc 31 3.2.1Các hình thức huy động áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc 31 3.2.1.1 Tài khoản tiền gửi toán 31 3.2.1.2 Các sản phẩm tiết kiệm 31 3.2.2 Thực trạng gia tăng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc 33 3.3 Đánh giá hoạt động gia tăng huy động vốn 39 3.3.1 Những kết đạt 39 3.3.2 Những tồn nguyên nhân gây nên tồn 40 3.3.2.1 Tồn 41 3.3.2.2 Nguyên nhân 42 Kết luận chương 47 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 47 4.1.Mơ hình nghiên cứu đề xuất 47 4.2 Mẫu nghiên cứu 49 4.2.1 Phương pháp chọn mẫu 49 4.2.2 Quy mô mẫu 49 4.3 Quy trình nghiên cứu 50 4.4 Xây dựng thang đo 51 4.5 Thiết kế bảng câu hỏi 53 4.6 Phương pháp phân tích liệu 53 4.7 Kết nghiên cứu 58 4.7.1 Mơ tả phân tích mẫu nghiên cứu 58 4.7.2 Kiểm định mơ hình phân tích mối quan hệ biến 62 4.7.2.1 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 62 4.7.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (Phân tích EFA) 63 4.8 Kết mơ hình hồi quy 68 4.8.1 Phân tích ma trận hệ số tương quan 68 4.8.2 Phân tích hồi quy 71 4.9 Thảo luận kết nghiên cứu 76 Kết luận chương 78 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 78 5.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam đến năm 2020 78 5.2 Định hướng hoạt động kinh doanh phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 79 5.3 Giải pháp gia tăng hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc 81 5.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 5.3.2 Đầu xây dựng sở vật chất mạng lưới giao dịch 83 5.3.3 Tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu, uy tín chi nhánh 84 5.3.4 Chính sách lãi suất hợp lý 85 5.3.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 86 5.3.6 Một số giải pháp khác 88 ... TRẠNG GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 27 3.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát triển Việt. .. trạng gia tăng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc 31 3.2.1Các hình thức huy động áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát triển. .. VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 78 5.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp gia tăng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc , Giải pháp gia tăng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay