Đánh giá sự tác động của các yếu tố cấu thành nên giá trị tài sản thương hiệu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (vietcombank)

121 2 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC DUY ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN GIÁ TRỊ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC DUY ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN GIÁ TRỊ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 30 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN DỤC THỨC TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TĨM TẮT Nghiên cứu xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu, nhận biết thương hiệu lòng trung thành thương hiệu đến giá trị tài sản thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Dựa sở lý thuyết nghiên cứu liên quan, mơ hình nghiên cứu với bốn giả thuyết liên quan đến yếu tố nói xây dựng Quy trình nghiên cứu trải qua giai đoạn: nghiên cứu sơ (định tính) nghiên cứu thức (định lượng) Nghiên cứu sơ thực phương pháp thảo luận nhóm gồm 10 đối tượng khách hàng cá nhân, nam nữ, độ tuổi từ 20 -55, có giao dịch với VCB TPHCM nhằm xây dựng biến phù hợp, điều chỉnh thang đo bảng câu hỏi trước tiến hành nghiên cứu thức Nghiên cứu thức thực thông qua khảo sát bảng câu hỏi trực tiếp, khảo sát trực tuyến Kết quả, tổng 250 phiếu khảo sát thu về, tác giả thu 194 phiếu hợp lệ làm đưa vào phân tích kiểm định mơ hình Dữ liệu sau thu thập, mã hóa phân tích phần mềm SPSS phiên 20.0; phương pháp xử lý liệu gồm có: thống kê mơ tả, kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đa biến Kết kiểm định Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy thang đo khái niệm nghiên cứu đạt độ tin cậy giá trị sử dụng Kết phân tích nhân tố EFA giữ nguyên bốn nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu VCB Qua phân tích hồi quy đa biến cho thấy mối liên hệ mơ hình để xuất bốn giả thuyết H1, H2, H3, H4 chấp nhận với độ tin cậy 95% Từ kết nghiên cứu, tác giả đưa hàm ý quản trị đề xuất để nhà quản trị tập trung tốt việc hoạch định cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng phân phối nguồn lực, giúp nâng cao giá trị tài sản thương hiệu VCB ngày tốt ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá tác động yếu tố cấu thành nên giá trị tài sản thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP.HCM, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Võ Đức Duy iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nổ lực thân, có hỗ trợ động viên lớn từ gia đình, thầy bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô giáo, Quý Khoa Quản Trị Kinh doanh trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tâm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt q trình học tập trường Đó hành trang vững bước vào đời Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Trần Dục Thức người tận tình giảng dạy hướng dẫn giúp nằm vững phương pháp nghiên cứu khoa học có nhiều góp ý quý báu để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin cảm ơn tất bạn bè, đặc biệt bạn học viên lớp CH QTKD01, người bên cạnh giúp đỡ, động viên, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng hoàn thiện luận văn cách tốt nhất, nhiên khơng thể tránh khỏi sa sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp, phản hồi quý báu từ thầy, cô bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2017 Võ Đức Duy iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng khảo sát .5 1.5 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu tính đề tài .5 1.5.1 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu 1.5.2 Tính đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Lý luận chung thương hiệu 2.1.2 Thương hiệu lĩnh vực ngân hàng 12 2.1.3 Giá trị tài sản thương hiệu 15 2.2 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu trước 22 2.2.1 Các nghiên cứu giới 22 2.2.2 Nghiên cứu nước 26 2.3 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu .29 v Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Quy trình nghiên cứu 33 3.2 Thiết kế nghiên cứu 34 3.2.1 Nghiên cứu định tính 37 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 37 Tóm tắt chương 39 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Thông tin mẫu khảo sát 41 4.2 Đánh giá sơ thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 43 4.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá 49 4.3.1 Kết phân tích nhân tố biến độc lập 50 4.3.2 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 54 4.4 Kiểm định mơ hình phân tích hồi quy tuyến tính 56 4.4.1 Kiểm định hệ số tương quan 56 4.4.2 Đánh giá phù hợp mơ hình hồi quy 57 4.4.3 Kiểm định vi phạm giả định phương pháp hồi quy 60 4.5 Kiểm định khác biệt nhóm theo đặc điểm nhân học giá trị tài sản thương hiệu Ngân hàng Vietcombank 62 4.5.1 Sự khác biệt giá trị tài sản thương hiệu nhóm giới tính Nam Nữ 62 4.5.2 Sự khác biệt giá trị tài sản thương hiệu nhóm tuổi .62 4.5.3 Sự khác biệt giá trị tài sản thương hiệu nhóm có trình độ học vấn khác 63 4.5.4 Sự khác biệt giá trị tài sản thương hiệu nhóm có khu vực sinh sống khác 63 4.5.5 Sự khác biệt giá trị tài sản thương hiệu nhóm nghề nghiệp khác 64 4.5.6 Sự khác biệt giá trị tài sản thương hiệu nhóm thu nhập khác nhau64 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 65 vi 4.6.2 Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu 67 4.6.3 Đánh giá mức độ liên tưởng thương hiệu .67 4.6.4 Đánh giá mức độ chất lượng cảm nhận 68 4.6.5 Đánh giá mức độ lòng trung thành thương hiệu 69 4.6.6 Đánh giá giá trị tài sản thương hiệu VCB: .70 Tóm tắt chương 69 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 72 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 72 5.2 Đề xuất hàm ý quản trị .73 5.2.1 Định hướng nâng cao Giá trị tài sản thương hiệu VCB 73 5.2.2 Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao giá trị tài sản thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 74 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT: ix DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH: ix PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh VCB ACB Vietcombank Asia Commercial Bank Tiếng Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần PGD Phòng Giao Dịch TMCP Thương mại Cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh VIP Very important person VND WIPO Khách hàng cao cấp Việt Nam Đồng World Intellectual Property Tổ chức sở hữu trí tuệ giới Organization WTO ASEAN APEC World Trade Organization Tổ chức thương mại giới Association of South East Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Asian Nation Asia-Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Cooperation Thái Bình Dương viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU, HÌNH VẼ Danh mục bảng Bảng 2.1 Các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản thương hiệu: 28 Bảng 4.1 Đặc điểm mẫu 41 Bảng 4.2 Thang đo nhân tố “Nhận biết thương hiệu” .44 Bảng 4.3 Thang đo nhân tố “Liên tưởng thương hiệu” 44 Bảng 4.4 Thang đo nhân tố “Liên tưởng thương hiệu” sau loại biến LT3 45 Bảng 4.5 Thang đo nhân tố “Liên tưởng thương hiệu” sau loại biến LT5 46 Bảng 4.6 Thang đo nhân tố “Cảm nhận chất lượng dịch vụ VCB” .47 Bảng 4.7 Thang đo nhân tố “Mức độ trung thành thương hiệu VCB” 47 Bảng 4.8 Thang đo nhân tố “Lòng trung thành thương hiệu VCB” sau loại biến LT4 48 Bảng 4.9 Thang đo nhân tố “Giá trị tài sản thương hiệu VCB” .49 Bảng 4.10 Phương sai giải thích .51 Bảng 4.11 Kết xoay nhân tố .52 Bảng 4.12 Tóm tắt kết nhóm nhân tố 54 Bảng 4.13 Kết phân tích nhân tố giá trị tài sản thương hiệu 55 Bảng 4.14 Ma trận hệ số tương quan 56 Bảng 4.15 Tóm tắt mơ hình hồi quy 57 Bảng 4.16 Kiểm định ANOVA độ phù hợp mơ hình hồi quy .58 Bảng 4.17 Kết mơ hình hồi quy 58 Bảng 4.18 Kết đánh giá yếu tố thang đo 65 Danh mục hình Hình 2.1 Mơ hình giá trị tài sản thương hiệu David Aaker (1991) 23 Hình 2.2 Mơ hình giá trị tài sản thương hiệu Keller (1993) .24 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .30 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 34 Hình 4.1 Đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa 60 Hình 4.2 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa .61 xxvi CN4 18.75 23.047 693 858 CN5 18.31 21.823 769 848 CN6 18.51 24.179 571 873 CN7 18.41 23.041 678 860 Bảng Thang đo lòng trung thành thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TT1 16.72 16.264 706 787 TT2 16.50 16.023 710 786 TT3 16.79 17.356 632 803 TT4 16.43 20.071 295 866 TT5 16.57 16.132 685 791 TT6 17.19 17.810 650 802 Bảng Thang đo lòng trung thành thương hiệu sau loại biến TT5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 866 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TT1 13.11 12.868 719 829 TT2 12.89 12.708 715 831 TT3 13.19 13.758 657 845 TT5 12.96 12.812 688 838 TT6 13.58 14.235 668 844 xxvii Bảng Thang đo giá trị thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted GTRI1 5.86 3.644 736 740 GTRI2 6.11 4.232 637 834 GTRI3 6.14 3.658 734 742 xxviii PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Bảng Bốn thành phần giá trị tài sản thương hiệu VCB KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .871 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2162.759 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7.905 37.643 37.643 7.905 37.643 37.643 2.329 11.092 48.735 2.329 11.092 48.735 1.759 8.378 57.113 1.759 8.378 57.113 1.434 6.827 63.941 1.434 6.827 63.941 970 4.618 68.559 706 3.360 71.919 625 2.977 74.895 585 2.784 77.679 552 2.629 80.309 10 503 2.396 82.705 11 485 2.309 85.014 12 465 2.213 87.227 13 442 2.105 89.332 14 426 2.027 91.359 15 337 1.603 92.962 16 318 1.513 94.476 17 301 1.434 95.910 18 292 1.388 97.298 19 220 1.046 98.344 20 190 907 99.251 21 157 749 100.000 xxix a Rotated Component Matrix Component CN4 790 CN5 775 CN7 745 CN3 718 CN6 684 CN1 683 CN2 593 308 TT2 782 TT1 770 TT6 762 TT3 724 TT5 711 NB5 816 NB1 751 NB3 701 NB4 311 333 NB2 678 621 LTG6 835 LTG2 810 LTG1 760 LTG4 749 Bảng Giá trị tài sản thương hiệu VCB KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .710 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 236.797 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.266 75.533 75.533 450 14.987 90.520 284 9.480 100.000 Total 2.266 % of Variance 75.533 Cumulative % 75.533 xxx a Component Matrix Component GTRI1 889 GTRI3 888 GTRI2 829 xxxi PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH HỔI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Phân tích tương quan Correlations GTRI NB Pearson Correlation GTRI 194 Pearson Correlation NB 694 613 ** 678 ** 000 194 194 194 194 ** ** ** 194 ** ** 361 Sig (2-tailed) 000 000 N 194 194 ** ** 576 361 576 560 ** 000 000 000 194 194 194 ** 259 332 ** 000 000 194 194 194 ** 259 498 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 194 194 194 194 194 ** ** ** ** Pearson Correlation TT ** 000 194 613 453 TT 000 N 453 CN 000 000 Pearson Correlation CN ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation LTG 694 Sig (2-tailed) N LTG 678 560 332 000 498 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 194 194 194 194 194 Phân tích hồi quy b Model Summary Model R 812 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 659 652 55663 a Predictors: (Constant), TT, LTG, CN, NB b Dependent Variable: GTRI a ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total a Dependent Variable: GTRI df Mean Square 113.038 28.259 58.559 189 310 171.597 193 F 91.207 Sig .000 b xxxii b Predictors: (Constant), TT, LTG, CN, NB Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Statistics Beta Tolerance B (Constant) Std Error -.545 194 NB 316 057 LTG 165 CN TT t Sig Collinearity -2.808 006 319 5.561 000 547 045 170 3.683 000 844 260 064 219 4.069 000 622 350 057 333 6.190 000 624 a Coefficients Model Collinearity Statistics VIF (Constant) NB 1.828 LTG 1.184 CN 1.607 TT 1.601 xxxiii Đồ thị so sánh với phân phối chuẩn (p-p) phần dư chuẩn hóa Đồ thị phân bố ngẫu nhiên phần dư chuẩn hóa xxxiv Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa xxxv PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC Bảng Kiểm định khác biệt nhóm giới tính Descriptives GTRI N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound Nam 99 3.0337 91411 09187 2.8514 3.2160 1.00 4.67 Nu 95 3.0035 97667 10020 2.8046 3.2025 1.00 4.67 194 3.0189 94292 06770 2.8854 3.1524 1.00 4.67 Total Test of Homogeneity of Variances GTRI Levene Statistic df1 df2 545 Sig 192 461 ANOVA GTRI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 044 044 Within Groups 171.553 192 894 Total 171.597 193 F Sig .049 824 Robust Tests of Equality of Means GTRI Statistic Brown-Forsythe a df1 049 df2 Sig 189.808 825 a Asymptotically F distributed Bảng Kiểm định khác biệt nhóm tuổi Descriptives GTRI N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean 18 -25 31 3.0215 1.09860 19732 Lower Bound Upper Bound 2.6185 3.4245 1.00 4.67 xxxvi 26 -30 80 3.0708 90892 10162 2.8686 3.2731 1.00 4.67 31 -40 56 2.8988 98662 13184 2.6346 3.1630 1.00 4.67 > 40 27 3.1111 76795 14779 2.8073 3.4149 1.67 4.33 Total 194 3.0189 94292 06770 2.8854 3.1524 1.00 4.67 Test of Homogeneity of Variances GTRI Levene Statistic df1 df2 1.492 Sig 190 218 ANOVA GTRI Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 1.253 418 Within Groups 170.344 190 897 Total 171.597 193 Sig .466 706 Robust Tests of Equality of Means GTRI Statistic Brown-Forsythe a df1 df2 464 Sig 130.396 708 a Asymptotically F distributed Bảng Kiểm định khác biệt nhóm trình độ học vấn Descriptives GTRI N Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound PTTH 46 3.2681 80621 11887 3.0287 3.5075 1.00 4.67 129 2.9509 95661 08422 2.7843 3.1176 1.00 4.67 12 3.2500 76706 22143 2.7626 3.7374 2.00 4.67 Khác 2.2381 1.31535 49716 1.0216 3.4546 1.00 4.33 Total 194 3.0189 94292 06770 2.8854 3.1524 1.00 4.67 Cao dang/DH Tren DH Test of Homogeneity of Variances GTRI Levene Statistic 2.346 df1 df2 Sig 190 074 xxxvii ANOVA GTRI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 8.362 2.787 Within Groups 163.235 190 859 Total 171.597 193 F Sig 3.244 023 Robust Tests of Equality of Means GTRI Statistic Brown-Forsythe a 2.767 df1 df2 Sig 18.361 071 a Asymptotically F distributed Multiple Comparisons Dependent Variable: GTRI Tukey HSD (I) Trinh hoc (J) Trinh hoc van van Mean Std Error Sig Difference (I- 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound J) PTTH Cao dang/DH 31721 15918 194 -.0954 7298 Tren DH 01812 30045 1.000 -.7606 7969 1.03002 * 37605 034 0553 2.0047 PTTH -.31721 15918 194 -.7298 0954 Tren DH -.29910 27974 709 -1.0242 4260 Khác 71281 35971 199 -.2195 1.6452 PTTH -.01812 30045 1.000 -.7969 7606 29910 27974 709 -.4260 1.0242 1.01190 44083 103 -.1307 2.1545 * -1.03002 37605 034 -2.0047 -.0553 -.71281 35971 199 -1.6452 2195 -1.01190 44083 103 -2.1545 1307 Khác Cao dang/DH Tren DH Cao dang/DH Khác PTTH Khác Cao dang/DH Tren DH * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng Kiểm định khác biệt nhóm theo khu vực sinh sống xxxviii Descriptives GTRI N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Deviation Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound Tp.HCM 130 3.1564 88551 07766 3.0027 3.3101 1.00 4.67 64 2.7396 99994 12499 2.4898 2.9894 1.00 4.67 194 3.0189 94292 06770 2.8854 3.1524 1.00 4.67 Ha Noi Total Test of Homogeneity of Variances GTRI Levene Statistic df1 df2 2.637 Sig 192 106 ANOVA GTRI Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 7.451 7.451 Within Groups 164.146 192 855 Total 171.597 193 Sig 8.716 004 Robust Tests of Equality of Means GTRI Statistic Brown-Forsythe a 8.023 df1 df2 112.823 Sig .005 a Asymptotically F distributed Bảng Kiểm định khác biệt nhóm nghề nghiệp Descriptives GTRI N Nguoi lam thue Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval Minimum Maximum for Mean Lower Upper Bound Bound 63 3.0476 97983 12345 2.8009 3.2944 1.00 4.67 33 2.7980 96083 16726 2.4573 3.1387 1.00 4.33 Tu kinh doanh 67 2.8955 93961 11479 2.6663 3.1247 1.00 4.67 Khác 31 3.4624 71842 12903 3.1988 3.7259 1.67 4.67 Cong chuc nha nuoc xxxix Total 194 3.0189 94292 06770 2.8854 3.1524 1.00 4.67 Test of Homogeneity of Variances GTRI Levene Statistic df1 df2 1.653 Sig 190 179 ANOVA GTRI Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 8.779 2.926 Within Groups 162.818 190 857 Total 171.597 193 Sig 3.415 019 Robust Tests of Equality of Means GTRI Statistic Brown-Forsythe a 3.619 df1 df2 Sig 161.466 015 a Asymptotically F distributed Multiple Comparisons Dependent Variable: GTRI Tukey HSD (I) Nghe Nghiep (J) Nghe Nghiep Mean Std Error Sig Difference (I- 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound J) Cong chuc nha 24964 19892 593 -.2659 7652 15210 16246 785 -.2690 5732 Khác -.41475 20309 176 -.9411 1116 Nguoi lam thue -.24964 19892 593 -.7652 2659 Tu kinh doanh -.09754 19687 960 -.6078 4127 Khác * -.66439 23154 024 -1.2645 -.0643 Nguoi lam thue -.15210 16246 785 -.5732 2690 09754 19687 960 -.4127 6078 -.56684 * 20108 027 -1.0880 -.0457 41475 20309 176 -.1116 9411 * 23154 024 0643 1.2645 * 20108 027 0457 1.0880 nuoc Nguoi lam thue Cong chuc nha nuoc Tu kinh doanh Tu kinh doanh Cong chuc nha nuoc Khác Nguoi lam thue Khác Cong chuc nha nuoc Tu kinh doanh 66439 56684 * The mean difference is significant at the 0.05 level xl Bảng Kiểm định khác biệt nhóm thu nhập Descriptives GTRI N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Deviation Mean Lower Bound Upper Bound 20 trieu 29 3.0115 87959 16334 2.6769 3.3461 1.00 4.67 194 3.0189 94292 06770 2.8854 3.1524 1.00 4.67 Total Test of Homogeneity of Variances GTRI Levene Statistic df1 df2 1.783 Sig 190 152 ANOVA GTRI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.406 469 Within Groups 170.192 190 896 Total 171.597 193 Robust Tests of Equality of Means GTRI Statistic Brown-Forsythe a 516 a Asymptotically F distributed df1 df2 153.389 Sig .672 F Sig .523 667 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC DUY ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN GIÁ TRỊ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TẠI NGÂN HÀNG... cao giá trị tài sản thương hiệu Vietcombank thời kì kinh tế nhiều biến động cần thiết, nên tác giả lựa chọn đề tài Đánh giá tác động yếu tố cấu thành nên giá trị tài sản thương hiệu Ngân hàng TMCP. .. thương hiệu VCB ngày tốt ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Đánh giá tác động yếu tố cấu thành nên giá trị tài sản thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự tác động của các yếu tố cấu thành nên giá trị tài sản thương hiệu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (vietcombank) , Đánh giá sự tác động của các yếu tố cấu thành nên giá trị tài sản thương hiệu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (vietcombank)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay